PROF.DR. İNAYET FUNDA ACARLAR    
Name : İNAYET FUNDA
Surname : ACARLAR
E-Mail : acarlar@ankara.edu.tr
Phone Number : 363 33 50/3002
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : SPECIAL EDUCATION
Personal Information

Name:FUNDA
Surname:ACARLAR
E-Mail:acarlar@ankara.edu.tr
Phone Number:363 33 50/3002
Title:PROF.DR.
Unit:FACULTY OF EDUCATIOANAL SCIENCES

SPECIAL EDUCATION

 

Eğitim

Doktora :              Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı, 1995

                               Doktora Tezi: “Türkçe kazanımında kullanılan fonolojik süreçlerin incelenmesi ve fonolojik bozukluğu olan çocukların kullandıkları süreçlerle karşılaştırılması”

Bilim Uzmanlığı :   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı, 1991

                                 Yüksek Lisans Tezi: “2.5-4 yaşlar arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi”

Lisans :                  Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve  Eğitimi Bölümü, 1988

Mesleki Deneyim

Profesör:            Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2011

Doçent :             Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2006-2011

Yrd. Doçent:      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2000-2006

Araş. Görevlisi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 1996-2000

Araş. Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1990–1996

İlgi Alanları

Dil gelişimi, dil bozuklukları, dil becerilerinin değerlendirilmesi ve eğitimi, otizmde dil sorunları

İdari Görevler

Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörlüğü: Ocak 2013-

Bölüm Başkanlığı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2011–.

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2006–2009.

Fakülte Kurulu Üyeliği/ Doçent Temsilciliği: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2006–2009.

Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (ECTS) Bölüm Koordinatörü:   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2003-2013.

Yürüttüğü Dersler

Lisans dersleri

Özel Eğitime Giriş

Dil Gelişimi ve İletişimi

Zihin Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisansüstü dersler

Otizmde dil sorunları (Y.L.)

Zihin engellilerde dilin değerlendirilmesi (Doktora)

 

Yurtdışı burslar

Eylül 2001 – Ocak 2002    Finans Vakfı Doktora Sonrası yurt dışı araştırma bursu programı ile Kanada, University of British Columbia, School of Audiology and Speech Sciences programı’nda konuk öğretim üyesi.

Ekim 1991 – Aralık 1991 İsrail devlet bursu ile Haifa, Golda Meir International Training Centre’da “Early Childhood Education-The Child with special needs” konulu uluslar arası bir kurs programındaki teorik ve pratik çalışmalara katılım.

Ulusal/Uluslararası Öğretim Elemanı Değişim Programı

Pedagogical Faculty of Ostrava University. Erasmus Teacher Mobility Program çerçevesinde 22- 29 Eylül 2008 tarihleri arasında öğretim elemanı değişim programı.

Projeler

Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçme ve Değerlendirme Projesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 107K058, Araştırmacı, 2011.

Dil gelişimini değerlendirmede yeni bir araç: Salt bilgisayar programının Türkçe’ye uyarlanması, Finans Vakfı Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Projesi ve Language Analysis Lab-University of Wisconsin-Madison, Proje yürütücüsü, 2006.

2–13 yaş grubu artikülasyon testi geliştirme projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönlendirilmiş Proje, Proje No: 2000–09–04–002, Proje Yürütme Grubu Üyesi, 2005.

Kaynaştırma okullarındaki uygulamalara ilişkin öğretmen, yönetici ve anne-babaların görüşlerinin belirlenmesi, Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED) Projesi, Araştırmacı, 2005.

   Okul öncesi dönemde kaynaştırmaya ilişkin destekler ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Eğitim Araştırmaları Geliştirme Dairesi (EARGED) Projesi, Proje Yürütme Grubu Üyesi, 2004.

                 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerdeki makaleler

-        Acarlar, F. ve Johnston, J. (2011). Acquisition of Turkish grammatical morphology by children with developmental disorders. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(6), 728-738.

-        Keçeli Kaysılı, B. ve Acarlar, F. (2011). Zihin kuramı gelişimi: 3–5 yaş arasındaki çocukların yanlış inanış performanslarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1809-1826.

-        Töret, G. ve Acarlar, F. (2011). Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1461-1478.

-        Acarlar, F. (2009). Quantitative linguistische standardmaße bei der analyse von sprechproben und der erfassung des entwicklungsstandes im Türkischen.  Förmig Edition, 6, 39-62.

-        Acarlar, F. & Johnston, J. (2006). Computer-based analysis of Turkish child language: Clinical and research applications. Journal of Multilingual Communication Disorders, 4(2), 78–94.

-        Küçüker, S., Acarlar, F. and Kapçı, E.G. (2006). The Development and Psychometric Evaluation of the Supports Scale for Preschool Inclusion. Early Child Development and Care, 176(6), 643–659. 

-        Acarlar, F. (2005). Türkçe ediniminde gelişimsel özelliklerin dil örneği ölçümleri açısından incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 20(56), 61–74.

-        Acarlar, F., Ege, P. ve Turan, F. (2002). Türk çocuklarında üst dil becerilerinin gelişimi ve okuma ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 63–73.

-        Ege, P., Acarlar, F. ve Güleryüz, F. (1998). Türkçe kazanımında yaş ve ortalama sözce uzunluğunun ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 13(41), 19–33.

-        Acarlar, F. ve Ege, F. (1996). Türkçe kazanımında kullanılan fonolojik süreçlerin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 35–43.

Uluslararası kitaplarda bölümler

-        Acarlar, F. &  Johnston, J. (2010). Turkish SALT: Computer-Assisted Language Sample Analysis. In S. Topbaş & M. Yavaş (eds.) Communication Disorders in Turkish (pp. 119-137).  Bristol, UK: Multilingual Matters.

Uluslararası kongrelerde sunulan ve kongre kitabında yayınlanan bildiriler

-          Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. & Turan, F. (2009). Adapting MB-CDI to Turkish: The first phase. Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics. Harrassowitz Wiesbaden Göttingen- Germany. 313-320.

-       Yıldız, G. & Acarlar, F. (2010). Grammatical morpheme production in Turkish individuals with Down syndrome. 31st Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin USA.

-       Keçeli-Kaysılı, B. & Acarlar, F. (2010). False Belief Understanding and Language in Turkish Children. 31st Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin USA.

-       Acarlar, F. & Johnston, J. (2009). The role of processing factors in the acquisition of grammatical morphology: Evidence from atypical children learning Turkish. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development, Denver, Colorado USA.

-       Acarlar, F. & Turan, F. (2008). A comparison of computer-based and manual language sample anaysis. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 2008), İstanbul, Türkiye.

-       Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. & Turan, F. (2008). TİGE-Measurement and evaluation of early communicative competence of Turkish children: The adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) into Turkish. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 2008), İstanbul, Türkiye.

-       Acarlar, F. (2008). Verb and noun morphology in Turkish children with atypical language development. Poster session presented at 29th Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin.

-       Acarlar, F. & Johnston, J. (2005). Salt for Turkish. Poster presented at the Meeting of the European Study Group on Child Language Disorders, Royaumont, Paris.

-       Kapçı, E., Acarlar, F. ve Küçüker, S. (2003). Kaynaştırmaya ilişkin destekler ve engeller ölçeğinin geliştirilmesi. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Türkiye.

-       Ege, P., Turan, F. ve Acarlar, F. (2001). Comparing the metalinguistic abilities of mentally retarded and normally developing children. International Conference on Special Education- Interaction and Collaboration, Antalya, Türkiye.

-       Ege, P., Acarlar, F. ve Turan, F. (1999). Development of metalinguistic abilities in Turkish children. Poster session presented at the Annual Convention of the American Speech- Language and Hearing Association, San Francisco, CA.

Uluslararası Bilimsel Etkinliklerde Davetli Konuşmacı Olma

-       “Sprachkompetenz und ihre modellierung” konulu toplantıda davetli konuşmacı. “Language assessment for Turkish Children”. University of Wien, Viyana, Avusturya, 6-7 Ekim 2011.

-       “Cross-linguistic research studies of children with atypical patterns of development” konulu işbirliği toplantısı, University of British Columbia, School of Audiology and Speech Sciences, Vancouver-Canada, 7–8 Haziran 2010.

Ulusal hakemli dergilerdeki makaleler

-        Acarlar, F. (2006). Baş Makale: Down sendromlu çocuklar ve yetişkinlerde dil gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 1–13.

-        Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 55–76.

-        Acarlar, F. (2002). Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: Betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1), 121–128.

-        Acarlar, F. (2001). Sembolik oyunun dil gelişimi ve dil bozukluklarıyla ilişkisi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 23–30.

-        Acarlar, F. (1997). Çocuklarda dil bozuklukları. Milli Eğitim Dergisi, 136, 78–79.

-        Acarlar, F. ve Dönmez, N. (1992). 30–47 aylar arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 163–203.

Ulusal kitaplar ve kitaplarda bölümler

-        Acarlar, F. (2012). Kaynaştırma Modeli ve özel gereksinimli küçük çocukların özellikleri. B. Sucuoğlu ve H. Bakkaloğlu (Ed.), Türkiye’de Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Projesi.

-        Acarlar, F. (2010). İletişim, dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar ve eğitimleri. N. Baykoç, (Ed.), Öğretmenlik Programları için Özel Eğitim,  Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 255–275.

-        Acarlar, F.(2006). Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT), Turkish (Version 9) [Computer Software], Türkçe Dil örnekleri analiz programı, Language Analysis Lab, University of Wisconsin-Madison.

-        Acarlar, F. (1994). İsrail’de eğitim. Ş. Bilir,(Ed.), Okul öncesi eğitimcileri için el kitabı II, İstanbul: YA-PA Yayınları, 176–180.

Ulusal kongrelerde sunulan ve kongre kitabında yayınlanan bildiriler

-       Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (25-28 Nisan 2012). Gelişimsel dil bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda sözdizimini anlama becerileri ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

-       Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2011). Türkçe’de erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme envanterleri, TİGE-I ve TİGE-II Adaptasyon ve standardizasyon çalışması: Bulgular. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Adana.

-       Aksu-Koç, A., Acarlar, F., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2010). Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçmeve Değerlendirme Projesi : Türkçe Dil Gelişimi Envanteri – TİGE. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep.

-       Yıldız, G. ve Acarlar, F. (30 Nisan–2 Mayıs 2009). Down sendromlu bireylerin Türkçe çekim eklerini kullanım özelliklerinin incelenmesi. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası-Aydın.

-       Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (30 Nisan–2 Mayıs 2009). Türkçe anlamsız sözcük tekrarı (AST): Geliştirilmesi ve ön sonuçlar. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası-Aydın.

-       Keçeli-Kaysılı, B. ve Acarlar, F. (22–24 Ekim 2009). Zihin kuramı gelişim aşamaları ve otizmde gelişimine ilişkin ön bulgular. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris-Muğla.

-       Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş. (13–15 Ekim 2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin engelli bireylerin gelişim özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye’de Çocuk Yetiştirme, Ankara.

-       Acarlar, F. (15–17 Kasım, 2007). Dil Değerlendirme Aracı Olarak Salt Bilgisayar Programının Kullanımı-Vaka Örnekleri. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.

-       Kargın, T., Acarlar, F. ve Altuntaş, Ş. (2007). Ankara, Gazi ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümlerinde 1995–2007 yılları arasında yürütülen tezlerin incelenmesi. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir.

-       Acarlar, F. (2007). SALT: Dil değerlendirme aracı olarak klinik amaçlı kullanımı. 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

-       Acarlar, F. (2005). Dil örneği analizi yapan SALT bilgisayar programının 3–6 yaşlar için Türkçe’ye uyarlanması. II. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı, Kök Yayıncılık, 81–87.

-       Ege, P. ve Acarlar, F. (1997). Sonradan edinilmiş aleksi ve agrafi: Bir vaka sunumu. 7. Özel Eğitim Günleri Bildirileri, Eskişehir, Karatepe Yayınları,115–120.

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Etkinliklerin Düzenleme/Bilimsel Değerlendirme Komitesinde Görev Alma

-       Vanderbilt Üniversitesi Paul Yoder tarafından yürütülen “Dil Öncesi Dönemdeki Çocukların İletişim Becerilerinin Desteklenmesi – Milieu Teaching” Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Düzenleyen, Ankara, 23-27 Mayıs 2011.

-   20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Gazi Üniversitesi. Bilim Kurulu Üyesi. Gaziantep, 21–23 Ekim 2010.

-      19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Düzenleme Kurulu Başkanı, Marmaris, 22–24 Ekim 2009.

-   “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi” Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara, 1–3 Mart 2008.

-     18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Selçuk Üniversitesi. Bilim Kurulu Üyesi. Konya, 13–15 Kasım 2008.

-   International Conference on Special Education 2001- Interaction and collaboration. Dedeman Resort Hotel, Düzenleme Kurulu Üyesi, Antalya, Türkiye, 24–27 Haziran 2001.