DOÇ.DR. ARZU ÇÖLERİ CİHAN    
Adı : ARZU
Soyadı : ÇÖLERİ CİHAN
E-posta : arzucoleri@gmail.com, acihan@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 2126720 / 1095
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi:

10.11.1976

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara, TÜRKİYE       

Telefon :

+90(312)2126720 (Ofis: 1095, Lab: 1158)

Faks :

+90(312)2232395

e-posta :

arzucoleri@gmail.com; acihan@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

-


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji ABD/ Moleküler Biyoloji

Doktora

2007

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji ABD/ Moleküler Biyoloji

Yüksek Lisans

2002

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji ABD

Lisans

1998

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Bayındır Hastanesi

Türkiye

Ankara

Klinik Laboratuvar

Biyolog

1998-2002

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Ar.Gör.

2002-2007

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Dr.Ar.Gör.

2007-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

  Doç. Dr.

2012-devam

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Bakteriyel Taksonomi, Enzimoloji

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY 209/210 Genel Mikrobiyoloji

804543 Moleküler Genetik

BİY431 Sağlık Mikrobiyolojisi

BİY 440 Mikrobiyal Biyoteknoloji

MDM101 Medical Microbiology 

          804556 Biyoteknolojide Gen                 Manipulasyonları

804592 Mikroorganizmalarda Teşhis Yöntemleri

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

19

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (web of Science’a göre, 04.10.2016)

116

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

2

6

Doktora

-

3

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1- Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği Biyoteknoloji Derneği (2010-devam)

2- Yedek Üyelik (Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruhsatlandırma ve Değerlendirme Komisyonu (2008-2009)

3- Biyoteknoloji Derneği Üyeliği (2009-devam)

 

 

ÖDÜLLER 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Uluslararası Bilimsel Yayınlara Verilen Teşvik Ödülleri

TÜBİTAK

(Aralık, Şubat 2010)

“Kanserde Viral Vektörlerle Hedefe Yönlendirilmiş Kemoimmünoterapi” Adlı TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no: SBAG 105S093-75) Kapsamında, 3 yıl Süreyle Yurt İçi Doktora ve Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

(2006-2009)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1- Arzu Çöleri Cihan, Birgül Özcan. “Yeni türler oldukları öngörülen α-amilaz üreticisi termofilik Anoxybacillus izolatlarının fenotipik, kemotaksonomik ve moleküler taksonomik yaklaşımlar kullanılarak teşhisi”. TÜBİTAK 3001 Araştırma Projesi, Proje no: 115R001, 2015-2017 (18 ay, devam ediyor), Proje yürütücüsü.

 

2- Arzu Çöleri Cihan, Cumhur Çökmüş, Tuğba, Kılıç, Melih Koç, Beste Özel . "Termofilik basillerin çeşitli yüzeylerde biyofilm oluşturmaları ve biyofilm yapılarının giderimiyle biyokorozyonun önlenmesi ". Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: 14B-0430003, 2014-2016 (2 yıl, devam ediyor), Proje yürütücüsü.

3- Arzu Çöleri Cihan, Cumhur Çökmüş, Tuğba, Kılıç, Beste Özel . "Termofilik basillerde biyofilm oluşumu ve giderimi". Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Hızlı Destek projesi, Proje no: 14H-0430007, 2014-2015 (1 yıl, tamamlandı), Proje yürütücüsü.

 

4- Hakan Akbulut, Fikri İçli, Y. Murat ELÇİN, Arzu Çöleri Cihan. Kanser tedavisinde mezenkimal kök hücre aracılı intihar gen tedavisi. TÜBİTAK Projesi, SBAG-111S241, 2011-2013 (30 ay, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

5- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri Cihan, Nilgün Tekin, Melih KOÇ. Türkiye’den izole edilen Bacillus ve Geobacillus cinsi izolatların alkalen proteaz ve lipaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi ve izolatların taksonomik sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: 11B4240003, 2011-2013 (2 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

6- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri. Türkiye’den izole edilen çok sayıda termofilik Bacillus spp. izolatının polifazik bir yaklaşımla taksonomik analizi ve termostabil α-glukozidaz üreten yeni türlerin fenotipik ve moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması. TÜBİTAK Alt Yapı Destekleme Projesi, Proje no: TBAG/HD-320 (107T286), 2007-2008 (1 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

7- Hakan Akbulut, Fikri İçli, Arzu Çöleri, Günce Şahin. Kanserde Viral Vektörlerle Hedefe Yönlendirilmiş Kemoimmünoterapi. TÜBİTAK Projesi, Proje no: SBAG-3126 105S093-75, 2006-2009 (3 yıl, tamamlandı), Bursiyer.

 

8- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri. Termofilik Bacillus türlerine ait termostabil a-             glukozidaz enzim/lerinin karakterizasyonu. TÜBİTAK Alt Yapı Destekleme Projesi, Proje no: TBAG-HD126 (105T039), 2005-2006 (1 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

9- Cumhur Çökmüş, Serpil Takaç, Nilgün Tekin, Arzu Çöleri. Türkiye kaynaklı Bacillus spp.’lerin alkalen proteaz üretim kapasiteleri ve enzim/lerin kısmen karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi, Proje no: 2004-133, 2004-2007 (3 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

İdari Görevler :

 

Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği         Biyoteknoloji Derneği (2010-devam)

 

Yedek Üyelik                               Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruhsatlandırma ve Değerlendirme Komisyonu (2008-2009)

 

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 Biyoteknoloji Derneği Üyeliği (2009-devam)

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Not: Corresponding yazar olunan yayınlar “*” ile işaretlenmiştir. 

A1. Aktaş, S. H., Akbulut, H, Elçin A.E, Parmaksız M., Keskin A.A., Cihan A.Ç., Elçin, Y.M, İçli F. Baculoviral vector loaded mesenchymal stem cells as efficient gene therapy tools for cancer treatment” Turk. J. Biol., doi:10.3906/biy-1601-76. 40, 1601-1676. 2016.

 

A2. Tekin, N., Cihan, A. C., Karaca, B.,  and Cokmus, C,. “A Comparative Study: Taxonomic Grouping of Alkaline Protease Producing Bacilli” Polish Journal of Microbiology, 2016. (in press).

 

A3. Ozdemir, C. S., Cihan, A. C., Kilic, T. and Cokmus, C,. “Optimization of thermostable alpha-amylase production from Geobacillus sp. D413” Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. doi: 10.15414/jmbfs.2016.6.1.689-694. 6(1), 689-694.  2016.

 

A4. Koc, M., Cokmus, C., Cihan, A. C. “The genotypic diversity and lipase production of some thermophilic bacilli from different genera.” Brazilian Journal of Microbiology. 46, 1065-1076. doi:10.1590/S1517-838246420140942, 2015.*

 

A5. Cihan, A. C., Cokmus, C., Koc, M., Ozcan, B. “Anoxybacillus calidus sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from a soil near a thermal power plant.” Int J Syst Evol Microbiol. doi: 10.1099/ijs.0.056549-0. 64, 211-219, 2014. *

 

A6. Cihan, A. C., Koc, M., Ozcan, B, Tekin, N., and Cokmus, C,. “Thermolongibacillus altinsuensis gen. nov., sp. nov. and Thermolongibacillus kozakliensis sp. nov., novel aerobic thermophilic long bacilli isolated from hot springs.” doi: 10.1099/ijs.0.053280-0. 64, 187-197, 2014. *

 

A7. Cihan, A. C. “Taxonomic Classification of Anoxybacillus Isolates from Geothermal Regions in Turkey by 16S rRNA Gene Sequences and ARDRA, ITS-PCR, Rep-PCR Analyses.” Polish Journal of Microbiology, 62, 149-163, 2013. *

 

A8.  Tekin, N., Cihan, A.Ç, Takaç, Z.S., Tüzün, C.Y., Tunç, K. and Çökmüş, C. “ Alkaline     protease production of Bacillus cohnii APT5.” Turk. J. Biol., 36, 430-440, 2012.

 

A9. Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cihan, A., Cokmus, C., and Caliskan, M. “Characterization of lipolytic activity of Archaeal isolates and their phylogenetic analysis.” Microbiology, doi: 10.1134/S0026261712020105, 81, (2), 186-194, 2012.

A10. Cihan, A.C., Tekin, N., Ozcan, B., and Cokmus, C. “ The genetic diversity of genus Bacillus and the related genera revealed by 16S rRNA gene sequences and ARDRA analyses isolated from geothermal regions of Turkey.” Brazilian J. Microbiol., 43 (1), 309-324, 2012. *

A11. Cihan, A.C., Benli, M., and Cokmus, C. “Purification and characterization of           intracellular and extracellular α-glucosidases from Geobacillus toebii strain E134.” Cell Biochem. Funct., doi: 10.1002/cbf.1820, 30(1), 69-81, 2012. *

A12. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Phylogenetic diversity of isolates belonging to genera Geobacillus and Aeribacillus isolated from different geothermal regions of Turkey.” World J. Microbiol. Biotechnol., doi: 10.1007/s11274-011-0742-2, 27, 2683-2696, 2011. *

 

A13. Ozcan, B., Esen, M., Calıskan, M., Mothana, R.A., Cihan, A.C. and Yolcu, H. “Antimicrobial and antioxidant activities of the various extracts of Verbascum  pinetorum Boiss. O. Kuntze (Scrophulariaceae).” Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 15, 900-905, 2011.

 

A14. Cihan, A.C., Ozcan, B, and Cokmus, C.” Anoxybacillus salavatliensis sp. nov., an α-glucosidase producing, thermophilic bacterium isolated from Salavatli, Turkey.” J. Basic Microbiol., doi: 10.1002/jobm.201000115, 51(2), 136-146, 2011.

 

A15. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Geobacillus thermodenitrificans subsp. calidus, subsp. nov., a thermophilic and α-glucosidase producing bacterium isolated from Kizilcahamam, Turkey.” J. Gen. Appl. Microbiol., 57(2), 83-92, 2011. *

 

A16. Ozcan, B., Esen, M., Sangun, M.K., Coleri, A., and Caliskan, M. “Effective antibacterial and antioxidant properties of methanolic extract of Laurus nobilis seed oil.” J. Environ. Biol., 31(5), 637-641, 2010.

 

A17. Ozcan, B., Esen, M., Coleri, A., Yolcu, H., and Caliskan, M. “In vitro antimicrobial and antioxidant activities of various extracts of Salvia microstegia (Boiss.) et. bal. from Antakya, Turkey.” Fresen. Environ. Bull., 18(5a), 658-662, 2009.

 

A18. Coleri, A. Cokmus, C., Ozcan, B., Akkoc, N., and Akcelik, M. “Isolations of α-glucosidase-producing thermophilic bacilli from hot springs of Turkey.” Microbiology, 78(1), 56-66, 2009.

 

A19. Cihan, A.C., Cokmus, C., Ozcan, B. “Characterization of thermostable α-glucosidases from newly isolated Geobacillus sp. A333 and thermophilic bacterium A343.” World J. Microbiol. Biotechnol., 25(12), 2205-2217, 2009.

 

A20. Ozcan, B., Ozcengiz, G., Coleri, A., and Cokmus, C.  “Diversity of halophilic Archaea from six hypersaline environments in Turkey.” J. Microbiol. Biotechnol., 17(6), 985-992, 2007.

 

A21. Ozcan, B., Cokmus, C., Coleri, A., and Calıskan, M. “Characterization of extremely halophilic Archaea isolated from saline environment in different parts of Turkey.” Microbiology, 75(6), 739-746, 2006.

 

A22. Coleri, A., Cokmus, C., Ozcan, B., Akcelik, M., and Tukel, C. “Determination of antibiotic resistance and resistance plasmids in clinical Enterococcus species.” J. Gen. Appl. Microbiol., 50(4), 213-219, 2004. *

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Akbulut H., Aktas S.H., Elcin A.E., Parmaksiz M., Keskin A.A, Cihan A.C, Elcin Y.M., and Icli M. “Mesenchymal stem cell directed baculoviral gene therapy of colon cancer.“ 2016 ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA, (J. Clin. Oncol., 34, 2016, suppl; abstr e14573), 3-7th June 2016.

B2. Kilic T., Ozel P.B., Karaca B., Ozcan B., and Cihan, A.C. “Determination of biofilm characteristics and evaluation of the sanitation procedures on biofilms of thermophilic Aeribacillus pallidus” Biofilms 7, Porto, P3:17, 26th-28th June 2016.

B3. Ozel P.B., Kilic T., Karaca B., Cokmus C, and Cihan, A.C. “Brevibacillus thermoruber B93: a remarkable biofilm producing strain for further industrial applications” Biofilms 7, Porto, P2:31, 26th-28th June 2016.


B4. Tekin, N., Cihan, A.C., and Cokmus C. “Taxonomic classification and alkaline protease production capacities of the alkaliphilic endospore-forming bacilli from Turkey”. 15th EUROPEAN CONGRESS on BIOTECHNOLOGY of the European Federation of Biotechnology-ECB15, İstanbul, TURKEY, 23-26th September 2012.

B5. Cihan, A.C., Cokmus, C., and Ozcan., B. “Screening of thermophilic bacilli isolated from hot springs in Turkey for α-glucosidase production and characterization of enzymes.” Internatioal Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH METU 2009), page 33, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, 27-30th September 2009.

 

B6. Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cokmus, C., Caliskan, M., Coleri, A., and Gulyanar, S. “Characterization of lipolytic activity of selected Archaeal isolates and phylogenetic analysis of these isolates.” Internatioal Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH METU 2009), page 78, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, 27-30th September 2009.

 

B7. Akbulut, H., Coleri, A., Acikgoz, N., Sahin, G., Ozkal, P., Tang, Y., Icli, F., and Deisseroth, A. “Effect of GM-CSF on tumor-specific immune response and antitumoral efficacy when combined with suicide gene therapy.” 45th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO), Orlando, FL USA, (J. Clin. Oncol., 2009 ASCO Proceedings, 27(15S), e14610), 29 May-2th June 2009.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Characterization of a thermostable α-glucosidase from Geobacillus thermodenitrificans F84a.” Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Ed., Antonio Mendez Vilas, Formatex Research Center, Badajoz, Spain, Microbiology Book Series-Number 2, Vol. 2, Chapter 87, pages 945-955, ISBN (13): 978-84-614-6195-0, December 2010 Edition. *

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Çöleri, A. ve Çökmüş. C. “Enterokok türlerinde glikopeptid grubu antibiyotiklere direncin moleküler mekanizmaları ve gen aktarım yolları” Derleme, Refik  Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 65(2), 87-96, 2008. *

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Özcan, B., Tor, Ü., Cihan, A. ve Cokmus, C. “Haloarkeal Proteaz Üretiminin Optimizasyonu ve Enzim Aktivitesinin Karakterizasyonu” 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, P-EB-6, sayfa 87, Poster sunumu, KONYA, 18-19 Aralık 2015.

 

E2. Biber, A., Ertürk, D.E, Barlas, E., Cihan, A.C., Özcan, B., Akçelik, N. Ve Çökmüş, C. “Çankırı Tuz Mağarasından İzole Edilen Halofilik Arkelerin Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 1199-1200, Poster sunumu, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İZMİR, 3-7 Eylül 2012.

 

E3. Çalışkan, S., Cihan, A.C. ve Çökmüş, C. “Geobacillus sp. Tarafından Termostabil α-Amilaz Üretimi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 1194-1195, Poster sunumu, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İZMİR, 3-7 Eylül 2012.

 

E4. Tekin, N., Cihan, A.Ç. ve Çökmüş, C. “Türkiye’den izole edilen alkalen proteaz üreticisi alkalifilik izolatların fenotipik testler, 16S rDNA dizi analizleri ve 16S rDNA genlerinin restriksiyon enzim kesimlerine göre taksonomik olarak tanımlanması.” 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, sayfa 291, Sözlü bildiri, ANTALYA, 13-16 Aralık 2009.

 

E5. Tekin, N., Çöleri, A. ve Çökmüş C. “Türkiye kaynaklı Bacillus spp.’lerin alkalen proteaz üretim kapasiteleri ve enzimlerin kısmi karakterizasyonu.” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sözlü bildiri, sayfa 109, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON, 23-27 Haziran 2008.

 

E6. Çöleri, A. ve Çökmüş, C. “Türkiye’den izole edilen bazı termofilik Bacillus türlerinin termostabil a-glukozidaz üretim kapasiteleri.” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster sunumu, sayfa 211, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası, AYDIN, 26-30 Haziran 2006.

 

E7. Çöleri, A. ve Çökmüş, C. “Türkiye kaynaklı klinik Enterococcus’ların antibiyotik dirençliliği.” 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster sunumu, sayfa 101, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MALATYA, 4-7 Eylül 2002.

F. Diğer yayınlar:

F1. Cihan, A.Ç. “Bölüm 12: Mikrobiyal Evrim ve Sistematik”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Bukley, D.H., Stahl, D.A. (2015) 14th edition. Pearson Education, Inc., USA) 14. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2016.

F2. Cihan, A.Ç. “Bölüm 4: Moleküler Mikrobiyoloji”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Bukley, D.H., Stahl, D.A. (2015) 14th edition. Pearson Education, Inc., USA) 14. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2016.

F3. Cihan, A.Ç. “Bölüm 4: Endüstriyel Mikroorganizmalar”, Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Ed. İ. Turhan, (Industrial Microbiology: An Introduction, Waites, M.J. Morgan N.L., Rockey, J.S., Higton G. (2015). John Wiley and Sons Limited, UK) Çevirilen sayfalar: 75-85, Palme Yayıncılık, Ankara, 2015.

F4. Cihan, A.Ç. “Bölüm 11: Mikrobiyal Evrim ve Sistematik”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M. (2006) 11th edition. Prentice Hall, USA) 11. baskıdan çeviri, sayfa 299-328, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.

G. Kurslar ve Sertifikalar:

G1. TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü (Gebze)          “Enzim           Saflaştırmada Temel Yöntemler VIII. Uygulamalı                     Lisansüstü Eğitim Kursu” (4-8 Temmuz 2005)

 

G2. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü “Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Kursu”

       (16-20 Ekim 2000)

 

G3. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası

      (1997-1998)

 

G4. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası

      (Kasım 1996-Haziran 1997)

 H. Ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde yapılan editörlükler:

Bilimsel Derginin Adı

Görevi

Tarih

Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. C-Biology

Area editor in molecular biology

2015-2016

The Journal of Biomedicine and Biotechnology, Special Issue on the topic "Microbial enzymes and its applications in industries and medicine

Guest Editor  

2012

 

Düzenleme tarihi: 04.10.2016