ARŞ.GÖR. AYŞE EZGİ ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU    
Adı : AYŞE EZGİ
Soyadı : ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU
E-posta : aeunlu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0-312-2033456
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim:

    Doktora : Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 2001

    Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 2005

    Lisans: Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 2001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl:

  Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi, 2005-…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Burslar:


Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu, TUBİTAK 2219, 

Technical University of Hamburg, Harburg (TUHH), Almanya, 

Ocak 2014 - Ocak 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCI kapsamındaki yayınlar


1. Ünlü, A. E., Prasad, B., Anavekar, K., Bubenheim, P., Liese, A. 2017. Investigation of a green process for the polymerization of catechin. Preparative Biochemistry and Biotechnology. DOI: 10.1080/10826068.2017.1365241

http://www.tandfonline.com/eprint/inHGmxgBHGiB6DhKEchV/full 


2. Ünlü, A. E., Takaç, S. 2017. Improvement of superoxide dismutase activity using experimental design and radical promoters. Biotechnology and Biotechnological Equipment. DOI: 10.1080/13102818.2017.1353923.


3. Ünlü, A. E., Takaç, S. 2017. Gliserol varlığında Rhodotorula glutinis çoğalma kinetiğinin  incelenmesi ve katalaz aktivitesinin artırılması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. (accepted)


4. Ünlü, A. E., Takaç, S. 2012. Investigation of the simultaneous production of superoxide dismutase and catalase enzymes from Rhodotorula glutinis under different culture conditions. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, DOI: 10.3109/10731199.2012.668910. 


5. Takaç, S., Ünlü, A. E., Erdem, B. 2010. Oxygen Transfer Strategy Modulates the Productions of Lipase and Esterase Enzymes by Candida rugosa, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 64, 150-154. 


6. Takaç, S., Ünlü, A. E. 2009. Effects of alcohol and buffer treatments on the activity and enantioselectivity of Candida rugosa lipase,  Preparative Biochemistry and Biotechnology, 39 (2), 124-141. 


7. Takaç, S., Erdem, B., Ünlü, A. E. 2009. Impact of inoculation strategy on the progress of Candida rugosa cultivation. Artificial Celss, Blood Substitutes & Biotechnology 37 (3), 130-137. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Uluslararası kongreler

Arıkaya, A. Ünlü, A. E., Takaç, S. 5-7/10/2017. The effect of deep eutectic solvents      on the lipase catalyzed esterification of lactic acid. Ancon-2017 /    International    Congress On Chemistry And Materials Science, Ankara, Türkiye.

  Ünlü, A. E., Prasad, B., Anavekar, K., Bubenheim, P., Liese, A. 20-21/03/2017. The effect of natural deep eutectic solvent on laccase catalyzed polycatechin synthesis, 2nd International Conference on Enzymology and Molecular Biology (Enzymology & Mol. Biology 2017) p.41, Rome, Italy (oral presentation).

 Ünlü, A. E., Takaç, S., 20-21/03/2017.  Optimisation of catalase activity by Rhodotorula glutinis using experimental design. 2nd International Conference on Enzymology and Molecular Biology (Enzymology & Mol. Biology 2017) p.90, Rome, Italy.

 Ünlü, A. E., Anavekar, K., Bubenheim, P., Liese, 31.08-04.09.2014. Enzymatic Polymerization of Catechin in Non-conventional Media, 7th International Congress on Biocatalysis, p.250, Hamburg, Germany.

 Ünlü, A. E., Erdem, B., Takaç, S. 1-5 /10/2008. Oxygen Transfer Strategy Modulates The Productions Of Lipase And Esterase Enzymes by Candida rugosa, International Enzyme Engineering Symposium (oral presentation)    

    Ünlü, A. E., Takaç, S., 24.09/01.10/2011 The Effects of pH and Temperature on the Production of Antioxidant Enzymes by Rhodotorula glutinis. European Biotechnology Congress 2011, İstanbul, Current Opinion in Biotechnology, 22S S55, İstanbul, Turkey.

Takaç, S., Ünlü, A. E., 21-24/08/2005. Effect of Alcohol Tretament on Hydrolytic Activity of Candida ruogosa Lipase. 12th European Congress on Biotechnology, Journal of Biotechnology 118: S111-S112, Copenhagen, Denmark.

  Takaç, S., Ünlü, A. E. 21-24/08/2005.  Effect of pH in the 2-propanol Treatment of Candida rugosa Lipase on its Enantioselectivity in the Hydrolysis of Racemic Naproxen Methyl Ester, 12th European Congress on Biotechnology, Journal of Biotechnology 118:S112-S113, Copenhagen, Denmark.

 Takaç, S., Ünlü, A. E., 29/8-1/9/2004. Enhancement of Activity, Stability, and Enantioselectivity of Candida rugosa Lipase by 2-Propanol Treatment for the Production of S-Naproxen, 2nd International Congress on Biocatalysis (BIOCAT 2004), Book of Abstracts 89, Hamburg, Germany.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 Ulusal kongreler

    

Ünlü, A. E., Değirmenbaşı, D., Takaç, S.,3-6/9/2012. Rhodotorula glutinis’in katalaz aktivitesi üzerine bazı radikal oluşturucuların etkisi, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10) Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul.

Büyüktopçu, A.E., Erdem, B. Takaç, S., 28-31/10/2007. Candida rugosa Proteinlerinin Klasik Proteombilim Yaklaşımı ile Analizi, 15. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 34, Antalya.

Erdem, B., Büyüktopçu, A. E., Takaç, S. 5-8/9/2006. İki Fazlı Sistemde Candida rugosa Lipazı ile Rasemik ve S-Naproksen Metil Esterlerin Hidroliz Tepkimelerinin Kinetik Sabitlerinin Bulunması, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7) Bildiri Özetleri Kitabı, BT023, Eskişehir

Takaç, S., Ünlü, A. E., Bakkal, M., Mutlu, D., 7-10/9/2004. Lipaz Biyokatalizörlüğünde Enantioseçimli Hidroliz ile S-Naproksen Üretim Tepkimesinin Kinetiği, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-6) Bildiri Özetleri Kitabı, RM11, İzmir. (The kinetics of S-Naproxen production reaction by enantioselective hydrolysisusing lipase)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


ÇALIŞMA ALANLARI 

1.    Enzimatik Polimerizasyon

2.    Enzimatik Esterleşme

3.    Yeşil çözücüler

4.   Flavanoidler

5.     Enzim ve Protein Sentezi (Karıştırmalı kap ve fermentör)

   - Rhodotorula glutinis'ten antioksidan enzim sentezi

   - Candida rugosa 'dan lipaz üretimi

6.      Candida rugosa lipazı ile kiral bileşik S-Naproxen üretimi

7.      Candida rugosa enzimlerinin proteom analizi

8.      Deneysel Tasarım

9.      Enzim ve Proteinlerin saflaştırılması

   - Kromatografik ayırma

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Uygulama Dersleri:


   KYM 135-136 Teknik Resim

   CHE 137-138 Computer Programming

   CHE 212 Fluid Mechanics

   CHE 205 Mass and Energy Balances

   KYM 207 Fizikokimya

   CHE 332 Chemical Engineering Mathematics

   CHE 311 Heat Transfer

   KYM 312 Kütle Aktarımı

   KYM 351 Kim. Müh. Lab. I

   KYM 453 Kim. Müh. Lab. II

   KYM 454 Kim. Müh. Lab. III

   KYM 415-416 Proses Tasarımı