DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN    
Adı : AHMET CÜNEYT
Soyadı : GÜLTEKİN
E-posta : agultekin@ankara.edu.tr, acgultekin@gmail.com
Tel : (312) 310 32 80 / 1689
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-cuneyt-gultekin
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

Ankara Üniversitesi

2004

Yüksek Lisans

Sistematik Felsefe ve Mantık

Ankara Üniversitesi

2007

Doktora

Sistematik Felsefe ve Mantık

Ankara Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar Adlı Yapıtında Özel Dil Sorunu

Danışman: Prof. Dr. Erdal Cengiz

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Çağdaş Epistemolojide İçselcilik-Dışsalcılık Tartışması

Danışman: Prof. Dr. Erdal Cengiz

Akademik Araştırmalar:

1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012          

Ziyaretçi Doktora Araştırmacı, Massachusetts Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Amherst, USA.

(YÖK Yurt dışı Doktora Araştırma Bursu Programı Kapsamında)

 

 

 

Verdiği Dersler:

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

GÜZ

Klasik Mantık

4

Deneycilik ve Usçuluk

2

Algı Felsefesi (Yüksek Lisans)

3

BAHAR

Estetik ve Sanat Felsefesi

2

Eleştirel Düşünme

2

Wittgenstein (Yüksek Lisans)

3

 

Yayınlar:

 A) Ulusal Hakemli Dergi Yayını

1. “Levinas ile Buber: Ben, Sen ve Başkası”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı:1, 2012, s. 15-28.

2. “Çağdaş Epistemolojide İçselcilik ve Epistemik Sorumluluk”, Posseible Düşünme Dergisi, Cilt: 2, No: 3, 2013, s. 7-24.

3. “Çağdaş Epistemolojide Temelci Yaklaşıma Getirilen Eleştiriler ve Dışsalcı Çözümler”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 7(2), 2014, s. 43-61.

4. “Bağışlanan Konukseverlik ve Konuksever Bağışlama: Derrida Felsefesinde Etik (Olanaksız) ve Politika (Olanaklı) İlişkisi”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, 2014, s. 13-34. 

5. “Arthur Danto ve George Dickie’de Sanat Etkinliğinin Kurumsal Yapısı”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, 2014, s. 115-132. 

6. “Yapısalcılığı Gösterenler Arası İlişkilerin Çözümlenmesi Olarak Okumak”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 29, 2017, s. 73-80. 

7. “Michel Foucault'nun Magritte Yorumu ve Sözcük Nesne Kopukluğu", Dörtöge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Yıl: 6, Sayı: 12, 2017, s. 49-63.

8. “Wittgenstein'da Özel Dil Argümanı ve Sosyal Bağlamın İşlevi", FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, 2018, s. 427-448.

9. “Duyu-Verisi Kuramının Adverbial Eleştirisi", Dörtöge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Yıl: 7, Sayı: 13, 2018, s. 73-84.  


 

B) Kitap Bölümü

1. “Wittgenstein’da Özel Dil ve Anlam Sorunu”, Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, Devlet ve Hukuk Kuramı Kitaplığı 5, Legal Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 187-196.

2. “Dilde Örnekle Tanımlamanın Olanağı”, Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, Mantık, Matematik ve Felsefe IX. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, Yayına Haz.: Arzu Yemişci, Berna Atak, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2011, s. 363-373.

 

C. Bildiri ve Sunumlar

Uluslararası Bildiriler

1. “Arthur Danto’da Sanat Yapıtının Sosyal Bağlamı”, 7. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara, 2015.

2. “Kant ve Felsefe Eğitiminde Eleştirel Yaklaşım”, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, 2017.

Ulusal Bildiriler

1. “Wittgenstein’da Özel Dil ve Anlam Sorunu”, Anlam Kongresi, ODTÜ Felsefe Günleri, Ankara, 2008.

2. “Dilde Örnekle Tanımlamanın Olanağı”, IX. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, İzmir, 2011.

3. “Epistemolojide Gerekçelendirme Problemi”, Felsefe Sanat Siyaset Çalıştayı 3, Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Diyarbakır, 2014.

4. “Ölümü Yinelemek”, IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Kırıkkale, 2015.

5. “Eleştirel Olarak Düşünmek Ne Kadar Zor Olabilir?”, VI. Mantık Çalıştayı, Artvin, 2016.

6. “Nietzshe'de Perspektivizm ve Yaratıcılık", Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 12. Ulusal sanat Sempozyumu, Ankara, 2018.

7. “Tanımlama Sorunu ve Aile Benzerliği Yaklaşımı", VIII. Mantık Çalıştayı, Zonguldak, 2018. 

 

 

D) Kitap Değerlendirmeleri

1. “Nasıl Filozof Olunur?”, Dörtöge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Yıl: 4, Sayı: 7, 2015, s. 183-184.

 

E) Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komitesi Üyelikleri

1. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Kuruluşunun 75. Yılı Etkinlikleri, “Yasa, Şiddet, Adalet” Sempozyumu, 25 Mart 2011, Ankara.

 

F) Diğer Etkinlikler

1. Çocuk Üniversitesi, “Çocuklarla Felsefe” Programında Eğitmenlik (2010-2011 yılı boyunca 4 ayrı dönem)

2. Yurt dışı Doktora Araştırma Bursu, Massachusetts Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Amherst, USA. (2012 yılı boyunca)