DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CÜNEYT GÜLTEKİN    
Name : AHMET CÜNEYT
Surname : GÜLTEKİN
E-Mail : agultekin@ankara.edu.tr, acgultekin@gmail.com
Phone Number : (312) 310 32 80 / 1689
Title : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : Philosophy Department
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-cuneyt-gultekin
Personal Information

Education:

2013: PhD, Ankara University, Philosophy

2007: MA, Ankara University, Philosophy

2004: BA, Ankara University, Philosophy

 

Teaching (Courses):

Ankara University, Department of Philosophy in BA:

Classical Logic, Empiricism and Rationalism, Aesthetics and Philosophy of Art, Critical Thinking

Ankara University, Department of Philosophy in MA:

Philosophy of Perception, Wittgenstein

 

Published Papers:

1. “Levinas ile Buber: Ben, Sen ve Başkası”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı:1, 2012, s. 15-28.

2. “Çağdaş Epistemolojide İçselcilik ve Epistemik Sorumluluk”, Posseible Düşünme Dergisi, Cilt: 2, No: 3, 2013, s. 7-24.

3. “Çağdaş Epistemolojide Temelci Yaklaşıma Getirilen Eleştiriler ve Dışsalcı Çözümler”, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 7(2), 2014, s. 43-61.

4. “Bağışlanan Konukseverlik ve Konuksever Bağışlama: Derrida Felsefesinde Etik (Olanaksız) ve Politika (Olanaklı) İlişkisi”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, 2014, s. 13-34. 

5. “Arthur Danto ve George Dickie’de Sanat Etkinliğinin Kurumsal Yapısı”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, 2014, s. 115-132. 

6. “Yapısalcılığı Gösterenler Arası İlişkilerin Çözümlenmesi Olarak Okumak”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 29, 2017, s. 73-80.

7. “Michel Foucault’nun Magritte Yorumu ve Sözcük Nesne Kopukluğu”, Dörtöge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Yıl: 6, Sayı: 12, 2017, s. 49-63.

8. “Wittgenstein’da Özel Dil Argümanı ve Sosyal Bağlamın İşlevi”, FLSF, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25, 2018, s. 427-448. 

9. “Duyu-Verisi Kuramının Adverbial Eleştirisi”, Dörtöge, Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, Yıl: 7, Sayı: 13, 2018, s. 73-84.

 

Book Chapters:

1. “Wittgenstein’da Özel Dil ve Anlam Sorunu”, Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, Devlet ve Hukuk Kuramı Kitaplığı 5, Legal Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 187-196.

2. “Dilde Örnekle Tanımlamanın Olanağı”, Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, Mantık, Matematik ve Felsefe IX. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, Yayına Haz.: Arzu Yemişci, Berna Atak, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2011, s. 363-373.

 

Presentations:

International Conferences:

1. “Arthur Danto’da Sanat Yapıtının Sosyal Bağlamı”, 7. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara, 2015.

2. “Kant ve Felsefe Eğitiminde Eleştirel Yaklaşım”, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, 2017.

 

National Conferences:

1. “Wittgenstein’da Özel Dil ve Anlam Sorunu”, Anlam Kongresi, ODTÜ Felsefe Günleri, Ankara, 2008.

2. “Dilde Örnekle Tanımlamanın Olanağı”, IX. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu, İzmir, 2011.

3. “Epistemolojide Gerekçelendirme Problemi”, Felsefe Sanat Siyaset Çalıştayı 3, Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Diyarbakır, 2014.

4. “Ölümü Yinelemek”, IV. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Kırıkkale, 2015.

5. “Eleştirel Olarak Düşünmek Ne Kadar Zor Olabilir?”, VI. Mantık Çalıştayı, Artvin, 2016.

6.  “Nietzsche’de Perspektivizm ve Yaratıcılık”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Ankara, 2018.

7. “Tanımlama Sorunu ve Aile Benzerliği Yaklaşımı”, VIII. Mantık Çalıştayı, Zonguldak, 2018.