DOÇ. DR. AHMET YILDIZ    
Adı : AHMET
Soyadı : YILDIZ
E-posta : ahmety@education.ankara.edu.tr, ahmety72@yahoo.com
Tel : (312) 363 33 50 -5014
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-yildiz
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

 Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü

1997

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü/Halk Eğitimi

2002

Doktora

Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü/Halk Eğitimi

2006

Post-Doktora

Lancaster Üniversitesi Literacy Centre

2009

 

 

İdari Görevler

 

Ø  Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Bölümü Başkan Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi (2010-devam ediyor).

 

Ø  Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Yönetim Kurulu Üyeliği, (2012-devam ediyor).

 

Ø  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Müdür Yardımcılığı, (2013-2016).

 

Ø  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatörlüğü (2013-2016).

 

 

 

Mesleki Deneyim

 

 Tarihler

İşverenin Adı ve Adresi

Görev Ünvanı

1998-2003

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen

2003-2006

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Araş. Gör.

2006-2010

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Dr. Arş. Gör.

2009-2010

Lancaster Üniversitesi LiteracyCentre

Dr.

2010-2012

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr.

2012-

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr.

 

 

Verdiği Dersler 

Dersin Kodu

Dersin adı

Düzeyi

MSÖ412

Yetişkin Eğitimi

Lisans

EYP5545

Yetişkin Eğitimi

Y. Lisans

YBÖ5515

Yetişkinlerin Okuma Yazma ve Temel Eğitimi

Y. Lisans

YBÖ5041

Freire, Dil ve Okuryazarlık

Y. Lisans

YBÖ5016

Sivil Toplum Örgütleri ve Halk Eğitimi

Y. Lisans

YBÖ6015

Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi

Doktora

YBÖ6016

Eleştirel Sosyal Teori ve Yetişkin Eğitimi

Doktora

YBÖ 5715s

Kültür ve Öğrenme(Seminer Dersi)

Y. Lisans

YBÖ6715 s

Kültür ve Öğrenme(Seminer Dersi)

Doktora

YBÖ9015

Yetişkinlerin Okuma Yazma Eğitiminde Seçme Konular

UAD


 

Yayınlar

 

 

Tezler

 

Ø  Doktora: Türkiye’de Yetişkin Okuryazarlığı: Yetişkin Okuma-Yazma Eğitimine Eleştirel Bir Yaklaşım (Ekim 2006).

 

Ø  Yüksek Lisans:  Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Araştırmaları: Amaç, Kapsam, Yöntem ve Eğilimler. (2002).

 

 

Kitaplar

 

Ø  Ünal, I., Özsoy, S. Yıldız, A., Güngör, S., Aylar, E., Çankaya, D. (2010). Eğitimde Toplumsal Ayrışma. Ankara Üniversitesi Basımevi.

 

 

 

Kitap Editörlüğü

 

 

Ø  Yıldız, A. & Uysal, M. (Editörler). (2009). Yetişkin Eğitimi. İstanbul: Kalkedon Yayınevi.

 

 

Ø  Sayılan, F. &  Yıldız, A. (Editörler) (2005).  Yaşam Boyu Öğrenme. Temmuz 2005. PegemA Yayıncılık. Ankara.

 

Kitaplarda Bölümler

 

Ø  Yıldız, A. (2012). Transformation of AdultEducation in Turkey: FromPublicEducationto Life-Long Learning. In “NeoliberalTransformation of Education in Turkey”. (Editedby Kemal İnal and Güliz Akkaymak). PalgraveMacmillan. 

 

Ø  Yıldız, A.& Hayırsever, F.& Aylar, E. (2010). EducationalNeeds of AdultLiteracy Program InstructorsandTheirThoughts on AdultLiteracy Programs in Turkey. Horizon İn Education. EditedbyGregory T. PapanikosNicholas C. J. PappasAthensInstituteForEducationand Research.329-342

 

Ø  Yıldız, A. (2009). Yetişkin Okuryazarlığı. (Editörler: A. Yıldız ve M. Uysal). “Yetişkin Eğitimi” adlı kitabın içinde (ss.353-373). İstanbul: Kalkedon Yayınevi.

 

Ø  Uysal, M.& Yıldız, A. (2006). MCLuhan’ın “Küresel Köyü”nde Eğitim: Yeni Teknolojiler, Küreselleşme ve Eğitim Üzerine Düşünceler. (Editörler: E. Oğuz ve A. Yakar). Küreselleşme ve Eğitim içinde (ss.165-180). Ankara: Dipnot Yayınevi.

 

 

 

SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Makaleler

 

Ø  Yıldız, A. & Öztürk, H.T. (2011). Yetişkin Temel Eğitim Uygulamalarına İngiltere’den Bir Örnek: ‘Okuma Hakkı Kampanyası’ Deneyimi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 36, Sayı 162. Sayfa, 112-125.

 

Ø  Yıldız, A. (2011). Okuma-Yazma Kurslarında Okuma-Yazma Öğreniliyor mu? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11-1.  Sayfa, 403-421.

 

Ø  Yıldız, A. (2010). Birinci Kademe Okuma-Yazma Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Matematik Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt 35, Sayı 158. Sayfa, 28-43.

 

 

 

 

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Makaleler

 

Ø  Sayılan, F.& Yıldız, A. (2009). HistoricalandPoliticalContext of AdultLiteracy in Turkey. The International Journal of LifelongEducation.  Volume 28, Issue 6, 2009. 735-749 pp.

 

Ø  Oguz, E. &  Yıldız, A. &  Hayırsever, F. (2009). Assessing Reading Habits of Future Classroom Teachers In The Context of Their Socio-Demographic Features. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences1:2 2009. 286-289 pp.

 

Ø  Yıldız, A. (2008). Popular Ideas, Attitudes and Value Patterns Affecting Participation In Adult Literacy Programs in Slum Communities of Turkey : The Case of Nato Yolu Neighborhood. Adult Basic EducationandLiteracyJournal • Volume 2, Number 2, Summer 2008. (1-1), pp. 74-83.

 

 

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

Ø  Yıldız, A. (2008). Sözlü Kültür Bağlamında Yetişkin Okuryazarlığını Yeniden Düşünmek. A.Ü. Eğitim  Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 41. Sayı 1. Ankara.

 

Ø  Yıldız, A. (2007). Geçmişten Günümüze Okuryazarlık Araştırmaları. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 18. S.44-61.

 

Ø  Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki Yetişkin Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış.  A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 37. Sayı 1. Ankara. S.78-97.

 

Diğer Yayınlar

 

Ø  Ünal, L. I.; Özsoy, S.; Babadoğan, C.; Yıldız, A.; Aslan, C. ve T.  Şener

(2011).  A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Lisans Programı Hazırlama Komisyonu Raporu.  Ankara. (Basılmamış Rapor).

 

Ø  Yıldız, A. (2008). Yeni Okuma-Yazma Kampanyasının Düşündürdükleri. ABECE Dergisi. Sayı 264, Ağustos 2008.

 

Ø  Yıldız, A. (2007). Eğitim ve İktidar. MonthlyReview Dergisi, Şubat-Mart 2007, Sayı 14. (Kitap tanıtımı)Yıldız, A. & Gündüz, B. (2007).

 

Ø  Kitap ve Filmler Aracılığıyla Yetişkinlere Yönelik Çok-Kültürlü Eğitim Modulü. Grundvig 2 programı kapsamında yürütülen bir proje olan “READCOM-Yetişkinler için Okuma Toplulukları” bağlamında hazırlanmıştır (2207).

 

Çeviriler

 

Makale Çevirisi

 

Ø   Yıldız, A. & Aylar, E. (2007). 1961 Küba Ulusal Okuma-Yazma Kampanyası. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 18.

 

Ø  Yıldız, A. (2006). Yetişkin Eğitimi Araştırmalarında Dünya Perspektifleri.  Montreal Uluslararası Seminer Raporu. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 39. Sayı 1. Ankara.

 

 

Kitap Çevirisi

 

Ø  Tusting, K. &Barton, D. (2011). Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri (Çev: Yıldız, A. & Demirli, A.). Dipnot Yayınevi: Ankara.

 

       

  Bildiriler

 

 

Ø  Yıldız, A., Bağcı, E.,Demirli, A., Gümüş, D. (2012). Neo-LiberalismandAdultLiteracy in Turkey: MotherandDaughter at School Campaign. 2nd International Conference on Critical Education. July 10-14 2012. Athens.

 

Ø  Yıldız, A., Ünlü, D.,Alica, Z., Sarpkaya, D.(2012).Remembering Mahmut Hoca in a Neoliberal Age “I am not a tradesman but a teacher”. 2nd International Conference on Critical Education. July 10-14 2012. Athens.

 

Ø  Yıldız, A. (2010). Türkiye’deki Yetişkin Okuryazarlığı Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 15-18 Eylül, 2010.  Kıbrıs.

 

Ø  Gümüş, D., Bağcı, E., Yıldız, A. (2010). Güvenlik Nedeniyle Göç Eden Kadınların Kentlileşme Sorunlarının Yetişkin Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi -Adana Ova Mahallesi Örneği-. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 15-18 Eylül, 2010.  Kıbrıs.

 

Ø  Ünal, L. I.,  Özsoy, S., Güngör, S., Aylar, E., Yıldız, A. Research on SocialSegregation in Education. XIV. WCCES Dünya Kongresi World Council of ComparativeEducationSocieties (WCCES). 2010 İstanbul.

 

Ø  Hayırsever, F.& Yıldız, A. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretim Yöntem, Teknik ve Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-3 Ekim 2009, İzmir.

 

Ø  Uysal, M. & Yıldız, A.(2006). Türkiye’de Halk Eğitimi/Yetişkin Eğitimi Alanının Kurumsallaşma Sorunları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül 2006.

 

Ø  Sayılan F.&  Aksoy, H.H. & Yıldız, A. &  Bülbül, T. & Özdem, G. &İlgan, A.& Soydan, T. (2005). Eğitim Bilimlerinde Metodoloji Sorunları.  XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül 2005 Denizli.

 

 Proje ve Diğer Etkinlikleri

 

Ø  2013 yılında TÜBİTAK SOBAG- 112K601  no’lu “Mevsimlik Tarım İşçiliği, Çocuklar ve Eğitim” başlıklı projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

 

Ø  2011 yılında TÜBİTAK SOBAG- 111K323 no’lu“Yetişkinlerin Temel Eğitimi Bağlamında Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Programının Bütünsel Bir Değerlendirmesi” başlıklı projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

 

Ø  2008 yılında TÜBİTAK SOBAG- 108K386 no’lu “Yetişkin Okuma Yazma Eğitiminin Etkililiği ve Eğitim Sonrasında Yetişkinlerin Okuma Yazma Becerisinde Gerileme veya Gelişme Dinamikleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

 

Ø  2008 yılında TÜBİTAK SOBAG- 108K141 no’lu “Eğitimde Toplumsal Ayrışma Araştırması” başlıklı projede “araştırmacı” olarak görev yapmıştır.

 

Ø  2006 yılında TÜBİTAK SOBAG-106K240 numaralı  “Türkiye’deki Yetişkin Okuma-Yazma Eğitiminin Değerlendirilmesi” başlıklı projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

 

Ø  2006 yılında Avrupa Topluluğu’nun desteklediği Grundvig 2 programı kapsamında yürütülen bir proje olan “READCOM-Yetişkinler için Okuma Toplulukları” isimli projenin danışmanlığını yürütmüştür.

 

Akademik İlgi Alanları

 

v  Okuryazarlık ve Yetişkinlerin Temel Eğitimi

 

v  Eleştirel Pedagoji

 

v  Yetişkin Eğitimi Araştırmaları

 

v  Kültür ve Öğrenme

 

v  Sivil Toplum Örgütleri ve Yetişkin Eğitimi