PROF.DR. HAMDİ AKAN    
Adı : HAMDİ
Soyadı : AKAN
E-posta : hamdiakan@gmail.com, Hamdi.Akan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5957342
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

   Adı‑Soyadı                                 : HAMDİ AKAN

   Doğum Tarihi                             : 11‑Aralık‑1957

   Doğum Yeri                                 : ANKARA

   Uyruğu                                        : T.C.

   Medeni Durum                           : Evli

   Yabancı Diller                             : İngilizce

 

2- EĞİTİM DURUMU:

 

1965‑1974        :     T.E.D  Ankara Koleji, Ankara

1974‑1980        :     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1980‑1985 : İç Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç  Hastalıkları Ana Bilim Dalı

1985‑1986         :    Askerlik Görevi; Gümüşsuyu Asker Hastanesi Dahiliye Servisi, İstanbul

1986‑1988 :            Zorunlu Hizmet; Gökçeada Sağlık Merkezi İç  Hastalıkları  Uzmanlığı, Çanakkale

1988‑1991 :       Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

 1999-                 :   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Kurucu Öğretim Üyesi

 

 

3- AKADEMİK ÜNVAN:

 

                            1990 Ekim  :  İç Hastalıkları Doçenti

                            1991 Eylül  :  Hematoloji Uzmanı

                            1996 Mayıs :  İç Hastalıkları Profesörü

 

 

4- GÖREV ALDIĞI DERGİLER:

  

        A) İdari Editör

          -  Turkish Journal of Hematology (TJH)

          -   İyi Klinik Uygulamalar dergisi

        B) Danışma Kurulu üyeliği:

          -   Clinical Trial Magnifier

          -   Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi (THOD)

          -   Moleküler Tıp Dergisi

          -   Klinik Seriler            

 

5- ÜYE BULUNDUĞU DERNEKLER:

         

1) European Hematology Association (EHA)

2) Türk Hematoloji Derneği (THD)

3) Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı

4) Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği (EBMT)  (Merkez No:117)

5) International Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR)

6) European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Merkez: 973)    

7) İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

8) İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

9) Tıp Bilişim Derneği

10) Asssociation of Clinical research Professionals (ACRP)

11) Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Derneği  (ESCMID)

12) Ankara Caz Derneği

13) Klinik Araştırmalar Derneği (KAD)

14)  Immunocompromised Host Society (ICHS)

6-  DENEYİM

 

1992 yılından beri çeşitli uluslarası organizasyonlar (EORTC, EBMT) ve uluslar arası ilaç sektörü ile çok merkezli çalışmalarda araştırmacı veya ulusal koordinatör olarak görev aldı. Ayrıca Türkiye’de yürütülen çeşitli tek merkezli ve çok merkezli çalışmalarda görev aldı. Türkiye’de yapılmış olan değişik klinik araştırma kurskişisellarından sertifikaları olup, ayrıca ACRP tarafından yapılan uluslarası sınav sonucu sertifikalı klinik araştırmacı ünvanına sahip oldu. Klinik araştırmalar ile ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı vekatılımcı olarak yer almış olup, Türkiye’deki tek klinik araştırma dergisi olan İKU Dergisi’nin editörü olarak çalışmaktadır. Bir süre Merkezi Etik Kurul üyeliği yapmış olup, Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar odasının sorumlusudur.  Halen Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı olarak çalışmaktadır. Ayrca Klinik Araştırmalar Kitabı ve Bilimsel Yayınlar Kitaplarının editörüdür.


Kanserli hastalarda infeksiyonlar konusunda ulusal ve uluslararası platformda uzun süredir çalışmakta olup, Febril Nötropeni Derneği kurucu üyesidir. Ayrıca EORTC İnfeksiyon Hastalıkları Altgrubu ve EBMT İnfeksiyon alt komitesi üyesidir. Avrupa Hematoloji Birliğinde Türk Hematoloji Derneği Eğitim sorumlusu olarak çalışmakta olup, bir AB projesi olan H-Net’te Hematoloji temsilcisi ve uygulayıcı olarak çalışmaktadır. Bir sure editörlüğünü yaptığı Türk Hematoloji Derneğinin yayını olan Turkish Journal of Hematology dergisi yardımcı editörüdür. Klinik Araştırmalar Derneği ve Febril Nötropeni Derneğinin başkanlığını yürütmekte olup, her iki derneğin web sitesi editörlerindendir. Tıp Bilişim Derneği kurucu üyesi olup, internet üzerinde çeşitli tıbbi projelerde sorumluluk almaktadır. Dr. Hamdi Akan Kahve kültürü ile de ilgilenmekte olup; www.kahve.gen.tr sayfasının web editörüdür ve Kahve ve Sağlık kitabı yazarıdır.