DOÇ.DR. ILGAZ AKATA    
Adı : ILGAZ
Soyadı : AKATA
E-posta : akata@science.ankara.edu.tr, akata@hotmail.com.tr
Tel : +903122126720/1066
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


 

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ilgaz AKATA

 

 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100 Tandoğan/ Ankara

Telefon :

+903122126720/1066

Faks :

+903122232395

e-posta :

akata@science.ankara.edu.tr

akata@hotmail.com.tr

akatailgaz@gmail.com

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2010

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek

Lisans

2004

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2000

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr

2013-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr.

2010-2013

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2002-2010

Vytautas Magnus Üniversitesi

Litvanya

Kaunas

Biyoloji

Misafir Öğretim Üyesi

2015

Taras Shevchenko

Universitesi

Ukrayna

Kiev

Botanik Bahçesi

Misafir Araştırıcı

2014

M.G. Kholodny

Botanik Enstitüsü

Ukrayna

Kiev

Mikoloji

Misafir Araştırıcı

2013

Atina Üniversitesi

Yunanistan

Atina

Mikoloji/Fungaryum

Stajer/Araştırıcı

2008

Gent Üniversitesi

Belçika

Gent

Biyoloji /Mikoloji

Araştırıcı

2006-2007

 

UZMANLIK ALANLARI

Mikoloji (Mantar Bilimi)

YABANCI DİL: İNGİLİZCE (YÖKDİL: 91.25)

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

15

ATIFLAR: Web of science: 291, Scopus: 288, Google scholar: 1076

H INDEX: Scopus 9, Web of science 9, Google scholar: 17

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

 

 

 

European Mycological Association (EMA)

International Society for Fungal Conservation

 ULUSAL  ÜYELİKLER

 

Mikoloji Derneği

Mantarcılar Derneği

Tıbbi Mikoloji Derneği

Türk Liken Topluluğu

Ukrainian Botanical Society

Bangladesh Botanical Society

 

ÖDÜLLER/TEŞVİKLER

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

1.

First Place award (Scientific photography competition)

BBC (SOFIA/BULGARIA)

2006

2.

FEMS Young Scientist Meeting Grant

FEMS

2008

3.

Yayın Teşvik  (8 adet)

TÜBİTAK

2008-2016

4.

Uluslararası bilimsel etkinlikleri destekleme (15 adet)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2010-2018

5.

AkademikTeşvik (61 puan)

YÖK

2015

6.

AkademikTeşvik (100 puan)

YÖK

2016

7.

AkademikTeşvik (100 puan)

YÖK

2017

 

 

VERİLEN DERSLER

LİSANS DERSLERİ

 1. BİY203 Tohumsuz Bitkiler I  (A- GRUBU)
 1. BİY203 Tohumsuz Bitkiler I   (B-GRUBU)
 1. BİY203 Tohumsuz Bitkiler I   (C-GRUBU)
 1. BIO203 Cryptogamic Botany I
 1. BİY253 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I (A- GRUBU)
 1. BİY253 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I (B-GRUBU)
 1. BİY253 Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı I   (C-GRUBU)
 1. BIO253 Laboratory of Cryptogamic Botany I

LİSANS ÜSTÜ DERSLERİ

 1. 800400715301 Türkiye’nin Zehirli Mantarları
 1. 800400805330 Etnomikoloji

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 1. Türkiye Karayosunları (Musci) Veri Tabanı -Türkiye Ulusal Biyoçeşitlilik Veri Tabanı (TBAG-102T144, 01.08.2002- 01.08.2005), TÜBİTAK-TBAG (Araştırıcı), TAMAMLANDI
 1. Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Çevresinin Makrofungus Florası (TBAG-104T289, 01.05.2005- 01.11.2008), TÜBİTAK-TBAG (Araştırıcı), TAMAMLANDI
 1. Zigana Dağı ve Çevresinde Yetişen Makromantarların Belirlenmesi (08-M-13, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BAP, 2013-2014) (Araştırıcı), TAMAMLANDI
 1. Dernekpazarı (Trabzon) Yöresinde Yetişen Makromantarların Belirlenmesi (13-M-14), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP (Araştırıcı) TAMAMLANDI
 1. Yenilebilir Bazı Makromantarlarda Antioksidant aktivite, Toplam Fenolik Bileşikler, Toplam Protein Miktarı ve Polifenol Oksidaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi FEB 2014/11-BAGEP, Niğde Üniversitesi BAB, (Araştırıcı) TAMAMLANDI
 1. Belgrad Ormanı (İstanbul)’nın Makrofungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi (15H0430001) Ankara Üniversitesi BAP (Yürütücü) TAMAMLANDI
 1. Yuvacık Havzası (Kocaeli-Sakarya) Makrofungusları Üzerine Taksonomik Bir Çalışma (16H0430013) Ankara Üniversitesi BAP (Yürütücü) TAMAMLANDI
 1. Ordu Yöresinde Yetişen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma (2014-ECZ-B037, 21-01-2014 20-01-2017), Yüzüncüyıl Üniversitesi BAP (Araştırıcı) TAMAMLANDI
 1. Tibbi ve Yenilebilir Bazi Makrofungus Türlerinin Çoklu İlaç Dirençli Enterococcus Suşlarinda Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesi (KÜ-BAP 01/2015-12), Kastamonu Üniversitesi BAP (Araştırıcı) TAMAMLANDI
 1. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi Projesi (18B0430001), Ankara Üniversitesi BAP (Araştırıcı) DEVAM EDİYOR

 

 1. YAYINLARI

A.    WEB OF SCIENCE VERİTABANINDA (SCI, SCI E, ESCI) TARANAN MAKALELER

 1. İşlek C, Sınağ A, Akata I. 2008. Investigation of Biosorption Behavior of Methylene Blue on Pleurotus ostreatus (Jacq. ) P. Kumm. Clean. Soil, Air, Water 36:387-392.
 1. Güler P, Akata I, Kutluer F. 2009. Antifungal activities of Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr) Karst and Lactarius vellereus (Pers.) Fr. African Journal of Biotechnology 8(16):3811-3813.
 1. Halıcı M.G, Akata I, Kocakaya M. 2010.New records of lichenicolous and lichenized fungi from Turkey. Mycotaxon 114:311-314.
 1. Servi H, Akata I, Çetin B 2010. Macrofungal diversity of Bolu Abant Nature Park (Turkey). African Journal of Biotechnology 9(24):3622-3628.
 1. Akata I, Çetin B Işıloğlu M. 2010. Macrofungal diversity of Ilgaz Mountain National Park and its environs (Turkey). Mycotaxon 113:287-290.
 1. Dülger B, Hacıoğlu N, Akata I. 2010. Antiyeast Activity of Ethanolic Extract of Bjekandera adusta. Asian Journal of Chemistry 22(9):7441-7442.
 1. Akata I, Doğan HH. 2011. Pseudocolus fusiformis, an uncommon stinkhorn new to Turkish mycobiota. Mycotaxon 115:259-262.
 1. Hacıoğlu N, Akata I, Dülger B. 2011. Antimicrobial potential of Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. African Journal of Microbiology Research 5(6):728-730. 
 1. Akata I, Halıcı MG, Uzun Y 2011. Additional macrofungi records from Trabzon province for the mycobiota of Turkey. Turkish Journal of Botany 35:309-314.
 1. Doğan HH, Akata I. 2011. Ecological features of Tricholoma anatolicum in Turkey. African Journal of Biotechnology 10(59):12626-12668. 
 1. Sarıkürkçü C, Çopur M, Yıldız D, Akata I. 2011. Metal concentration of wild edible mushrooms in Soğuksu National Park in Turkey. Food Chemistry 128:731-734.
 1. Ergönül PG, Ergönül B, Kalyoncu F, Akata I. 2012. Fatty Acid Compositions of Five Wild Edible Mushroom Species Collected from Turkey. International Journal of Pharmacology 8(5):463-466. 
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2012. New Ascomycete records for Turkish macromycota. Turkish Journal of Botany 36:420-424.
 1. Akata I, Kalmış E, Kalyoncu F, Atmaca M. 2012. A Comparative Study on the Growth Rate of Homokaryotic Mycelium Obtained from a Single Spore of Hericium erinaceus Isolates in Different Culture Media. Journal of Pure and Applied Microbiology 6(1):171-174.

15.  Doğan HH, Şanda MA, Akata I. 2012. Mn, Fe, K, Na, and P contents in some Tricholoma (Fr.) Staude (Tricholomataceae) taxa from central Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 21:3389-3393.   

 1. Akata I, Ergönül B, Kalyoncu F. 2012. Chemical Compositions and Antioxidant Activities of 16 Wild Edible Mushroom Species Grown in Anatolia. International Journal of Pharmacology 8(2):134-138.
 1. Şanda MA, Doğan HH, Akata I. 2012. Metal contents in some Cortinarıus (Pers.) Gray (Cortinariaceae) taxa from Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 21:3394- 3399. 
 1. Akata I, Kalyoncu, F, Solak MH, Kalmış E. 2012. Growth of mycelium of three ectomycorrhizal macrofungi, Infundibulicybe geotropa, Tricholoma anatolicum and Lactarius deliciosus in culture media containing various carbon sources. African Journal of Microbiology Research 6:3042-3046.
 1. Altuner EM, Akata I, Canlı K. 2012. In vitro antimicrobial screening of Cerena unicolor (Bull.) Murrill (Polyporaceae Fr. ex Corda). Fresenius Environmental Bulletin 21:3407- 3410.
 1. Günç Ergönül P, Akata I, Kalyoncu F, Ergönül B. 2013. Fatty Acid Compositions of Six Wild Edible Mushroom Species. The Scientific World Journal (Article ID 163964, 4 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/163964).
 1. Akata, I, Kaya A. 2013. Two earth-tongue genera new for Turkey. Mycotaxon 125:87-90.
 1. Akata I, Günç Ergönül P, Ergönül B, Kalyoncu F. 2013. Determination of Fatty Acid Contents of Five Wild Edible Mushroom Species Collected from Anatolia. Journal of Pure and Applied Microbiology 7(4):3143-3147.
 1. Akata, I, Kaya A. 2013. Three pyronemataceous macrofungi genera new to Turkish Mycota. Turkish Journal of Botany 37:977-980.
 1. Uzun Y, Acar İ, Akçay ME, Akata I. 2014. Additions to the Turkish Discomycetes. Turkish Journal of Botany 38:617-622.
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2014. Macromycetes determined in Yomra (Trabzon) district. Turkish Journal of Botany 38:999-1012.
 1. Akata I, Doğan HH. 2015. Orbiliaceae for Turkish Ascomycota: Three new records. Bangladesh Journal of Botany 44(1):91-95.

27.  Kaya M, Akata I, Baran T, Mentes A. 2015. Physicochemical properties of chitin and chitosan produced from medicinal fungus (Fomitopsis pinicola), Food Biophysics 10 (2): 162-168.

28.  Canlı K, Altuner EM, Akata I. 2015. Antimicrobial screening of Mnium stellare. Bangladesh Journal of Pharmacology 10: 321-325.

29.  Akata I, Heluta VP. 2015. First record of Erysiphe syringae-japonicae in Turkey. Mycotaxon 130:259-264.

30.  Akata I, Torlak E, Erci F. 2015. Efficacy of gaseous ozone for reducing microflora and foodborne pathogens on button mushroom. Postharvest Biology and Technology 109:40-44.

31.  Kose M, Yilmaz I, Akata I, Kaya E, Guler K. 2015. A case study: Rare Lepiota brunneoincarnata poisoning. Wilderness & Environmental Medicine 26:350-354.

32.  Akgül H, Ergül CC, Yılmazkaya D, Akata I, Selçuk F, Hüseyin E. 2015. Diversity of Microfungi on Fagaceae in Uludağ Forests. Oxidation Communications 38(3):1529-1538.

 1. Yılmaz İ, Bakırcı S, Akata, I, Bayram R, Kaya E. 2015. Toxin content and toxicological significance in different tissues and development stages of Lepiota brunneoincarnata mushroom. Toxin Reviews 34(3):109-114.
 1. Yılmaz İ, Ermiş F, Akata, I, Kaya E. 2015.  A Case Study: What Doses of Amanita phalloides and Amatoxins Are Lethal to Humans? Wilderness & Environmental Medicine 26:491-496.
 1. Akata I, Kabaktepe Ş, Akgül H. 2015. Cortinarius caperatus (Pers.) Fr., A New Record For Turkish Mycobiota. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15(1):86-89.
 1. Doğan HH, Akata I. 2015. New Additions to Turkish Gasteroid Fungi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15(2):329-333.
 1.  Canlı K, Altuner EM, Akata I, Türkmen Y, Uzek U. 2016. In vitro antimicrobial screening of Lycoperdon lividium and determination of the ethanol extract composition by gas chromatography/mass spectrometry Bangladesh Journal of Pharmacology 11:389-394.

38.  Torlak E, Akata I, Erci F, Uncu AT. 2016. Use of gaseous ozone to reduce aflatoxin B1 and microorganisms in poultry feed. Journal of Stored Products Research, 68:44-49.

 1. Bal A, Anıl M, Yılmaz İ, Akata I, Duman Atilla Ö. 2016. An outbreak of non-fatal mushroom poisoning with Omphalotus olearius among Syrian refugees in Izmir, Turkey. Toxin Reviews, 35(1):1-3.
 1. Sesli E, Türkekul İ, Akata I, Niskanen T. 2016. New records of Basidiomycota from Trabzon, Tokat, and İstanbul provinces in Turkey. Turkish Journal of Botany 40: 531-545.
 1. Akgül H, Yılmazkaya D, Akata I, Bilişik Tosunoğlu A, Bıcakçı A. 2016. Determination of airborne fungal spores of Gaziantep (SE Turkey). Aerobiologia 32(3):441-452.
 1. Canlı K, Altuner EM, Akata I. 2016. In Vitro Antımicrobial Activity Screening of Xylaria hypoxylon. Afr. J. Tradit. Complement Altern. Med. 13(4):42-46.
 1. Kabaktepe Ş, Mutlu B, Karakuş Ş, Akata I. 2016. Puccinia marrubii (Pucciniaceae), a new rust species on Marrubium globosum subsp. globosum from Niğde and Malatya in Turkey. Phytotaxa 272(4):277–286.

44.  Canlı K, Akata I, Yetkin A, Altuner EM. 2016. In Vitro Antimicrobial Screening of Aquilaria agallocha roots. Afr. J. Tradit. Complement Altern. Med. 13(5):178-181.

45.  Onar O, Akata I, Sağdıçoğlu Celep G, Yıldırım Ö. 2016. Antioxidant Activity of Extracts from the Red-Belt Conk Medicinal Mushroom, Fomitopsis pinicola (Agaricomycetes), and Its Modulatory Effects on Antioxidant Enzymes. International Journal of Medicinal Mushrooms 18(6):501-508.

 1. Akata I, Kabaktepe Ş, Akgül H. 2016. Cordyceps militaris, The First Record From Family Cordycipitaceae in Turkey. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16(1):280-284.
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2016. Two New Genus Records for Turkish Helotiales. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 16(1):131-134.

48.  Kabaktepe Ş, Akata I, Siahaan SAS, Takamatsu S, Braun U. 2017. Powdery mildew (Ascomycota, Erysiphales) on Fontanesia phillyreoides and Jasminum fruticans in Turkey. Mycoscience 58:30-34.

49.  Akyüz L, Sargın I, Kaya M, Çeter T, Akata I. 2017. A new pollen-derived microcarrier for pantoprazole delivery. Materials Science and Engineering C 71:937-942.

50.  Bal C, Akgül H, Sevindik M, Akata I, Yumrutaş O. 2017. Determination of the antioxidative activities of six mushrooms. Fresenius Environmental Bulletin 26(10): 6246-6252.

51.  Canlı K, Yetkin A, Akata I, Altuner ME. 2017. Antimicrobial Activity and Chemical Composition Screening of Epilobium montanum Root. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 51(3 -Special Issue):239-243.

52.  Canlı K, Yetkin A, Akata I, Altuner ME. 2017. Antimicrobial Activity and Chemical Composition Screening of Anacyclus pyrethrum Root.  Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 51(3 -Special Issue):244-248.

53.  Sevindik M, Akgül H, Akata I, Allı H, Selamoğlu Z. 2017. Fomitopsis pinicola in HealthfuL Dietary Approach and Their Therapeutic Potentials. Acta Alimentaria 46(4):464–469.

 1. Akata I. 2017. Macrofungal Diversity of Belgrad Forest (İstanbul). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17(1):150-164.
 1. Karaca B, Akata I, Çöleri Cihan A. 2017. Lentinus edodes, Lactarius delicious ve Ganoderma lucidum’un antibiyofilm ve antimikrobiyal etkinlikleri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17(4):660-668.
 1. Sevindik M, Akgül H, Doğan M, Akata I, Selamoğlu Z.2018.  Determination of Antioxidant, Antimicrobial, DNA Protective Activity and Heavy Metals Content of Laetiporus sulphureus. Fresenius Environmental Bulletin 27(3):1946-1952.
 1. Yılmaz İ, Akata I, Bakırcı S, Kaya E. 2018. Lepiota cristata does not contain amatoxins or phallotoxins. Toxin Reviews 37(2):149–153.
 1. Sevindik M, Rasul A, Hussain G, Anwar H, Zahoor MK, Sarfraz I,  Kamran KS, Akgul H, Akata I, Selamoğlu Z. 2018. Determination of anti-oxidative, anti-microbial activity and heavy metal contents of Leucoagaricus leucothites. Pakistan journal of pharmaceutical sciences. 31(5):2163-2168.
 1. Akata I, Kabaktepe Ş, Sevindik M, Akgül H. 2018. Macrofungi determined in Yuvacık Basin (Kocaeli) and its close environs. Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 18(2):152-163.
 1. Akata I, Zengin G, Picot CMN, Mahomoodally MF. 2018. Enzyme inhibitory and antioxidant properties of six mushroom species from the Agaricaceae family. South African Journal of Botany doi: 10.1016/j.sajb.2018.01.008 (accepted).

 

B.     SCI DIŞINDA ANKARA ÜNIVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN KABUL EDİLEN ULUSLARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.      Akata I, Doğan HH, Çetin B., Işıloğlu M. 2009. Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst, a new genus record for Turkey. Biological Diversity and Conservation 2(1): 78-81. 

2.      Doğan HH, Küçük MA, Akata I. 2010. A Study on Macrofungal diversity of Bozyazı Province (Mersin), Turkey. Gazi University Journal of Science 23(4):393-400.

3.      Akata I, Kaya A. 2010. A New Jelly Ascomycetous Genus Record for Turkish Mycobiota. Süleyman Demirel University Journal of Science (e-journal) 5(1): 1-4.

 1. Altuner EM, Akata I. 2010.Antimicrobial activity of some macrofungi extracts. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi 14(1):45-49.

5.      Akata I, Sınağ A, İslek C. 2011. Dye Biosorption from Aqueous Solutions by Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. Gazi University Journal of Science 24(2):209-217.

6.      Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2011. New additions to Turkish Pyronemataceae. Biological Diversity and Conservation 4(1):182-185. 

7.      Akata I, Kaya A. 2012. Two New Helvella Records For Turkish Mycobiota. Journal of Applied Biological Sciences 6(3):31-33. 

8.      Akata I. 2012. Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (Boletaceae Chevall.), a new genus record for Turkish Mycobiota. Biological Diversity and Conservation 5(1):75-77. 

9.      Akata I, Kaya A. 2012. Two New Additions to Turkish Ascomycota. International Journal of Botany 8:79-81. 

10.  Kırış Z, Halıcı MG, Akata I, Allı H. 2012. Macrofungi of Akdağmadeni (Yozgat/Turkey) and Gemerek (Sivas/Turkey). Biological Diversity and Conservation 5(2):53-58.

11.  Akata I. 2012. A new Ascomycete family record for Turkish Macromycota. Biological Diversity and Conservation 5(3):37-39. 

12.  Altuner EM, Akata I, Canlı K. 2012. In vitro antimicrobial screening of Bovista nigrescens (Pers.). Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 12 (1): 90-96.

13.  Akata I, Yaprak AE. 2013. A new Peziza record for Turkish Mycobiota. Biological Diversity and Conservation 6(1):32-34.

14.  Heluta VP, Korytnianska VG, Akata I. 2013. Distribution of Erysiphe platani (Erysiphales) in Ukraine. Acta Mycologica 48(1):105–111.

15.  Kaya A, Akata I, Uzun Y. 2013. Two new records for Turkish Agaricales. Biological Diversity and Conservation 6(3):150-152. 

16.  Uzun Y, Acar İ, Akata I, Akçay ME, 2013. Three new records for Turkish Cortinarius from Bingöl province. Biological Diversity and Conservation 6(3):160-163.

17.  Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2014. Two New Lachnum Records for Turkish Mycobiota. Journal of Applied Biological Sciences 8(1):28-30. 

18.  Akata I, Kumbaşlı M. 2014. A New and Rare Record for Turkish Cantharellus. Biological Diversity and Conservation 7(3):143-145.

19.  Altuner EM, Canlı K, Akata I. 2014. Antimicrobial Screening of Calliergonella cuspidata, Dicranum polysetum and Hypnum cupressiforme. Journal of Pure and Applied Microbiology 8(1):539-545.

20.  Kaya E, Akata I, Bakırcı S, Dereli D, Küçükgüven E, Yılmaz İ.2014. İmmünokromotografik Kart Testlerin Çalışma Prensibi ve Üretim Teknikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 16(3):45-53. 

21.  Şeker D, Kalyoncu F, Kalmış E, Akata I. 2014. Evaluation of Pleurotus ostreatus, P.sajor-caju and Ganoderma lucidum isolated from nature for their ability to decolorize Synazol Blue and Synazol Red textile dyes. Journal of Pure and Applied Microbiology 8(4):2687-2691.

22.  Uzun Y, Kaya A, Akata I, Keleş A, Yakar S. 2015. Notes on Turkish Hypocrea. Biological Diversity and Conservation 8 (2):117-121.

23.  Kabaktepe Ş, Kürşat M, Akata I, Akgül H, Karataş M. 2015.A new record for the Turkish Rust Mycobiota: Puccinia alatavica Nevod. Biological Diversity and Conservation 8 (2): 66-69.

24.  Akata I, Kaya E, Yılmaz İ, Bakırcı S, Bayram R. 2015. Türkiye’de Yetişen Alfa Amanitin İçeren Mantarlar. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 17(1): 39-44.

25.  Kabaktepe Ş, Heluta VP, Akata I. 2015. Checklist of Powdery mildews (Erysiphales) in Turkey. Biological Diversity and Conservation 8(3): 128-146.

26.  Doğan HH, Akata I. 2015. New Additions to Turkish Gasteroid Fungi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 15(2):329-333.

27.  Kabaktepe Ş, Akata I, Akgül H. 2016. A New Anthracocystis (Ustilaginales) Record for Turkey. Hacettepe J. Biol. & Chem. 44(1):21–24.

28.  Akgül H, Sevindik M, Akata I, Altuntaş D, Bal C, Doğan M. 2016. Macrolepiota procera (Scop.) Singer. Mantarının Ağır Metal İçeriklerinin ve Oksidatif Stres Durumunun Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20(3):504-508.

29.  Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2016. Macrofungal diversity of Zigana Mountain (Gümüşhane/Turkey). Biological Diversity and Conservation 9(2):57-69.

30.  Akata I, Kabaktepe Ş, Allı H, Akgül H, Işıloğlu M, Helfer S. 2016. A new class record for Turkish Pucciniomycotina. Biological Diversity and Conservation 9(2):115-118.

31.  Dülger B, Akata I. 2016. Lasiosphaeria ovina, A first record for family Lasiosphaeriaceae in Turkey. Mantar Dergisi 7(1):88-91.

32.  Altuntaş D, Allı H, Akata I. 2017. Macrofungi of Kazdağı National Park (Turkey) and its close environs.  Biological Diversity and Conservation 10(2):17-25.

33.  Heluta VP, Akata I, Kabaktepe Ş. 2017. Erysiphe azaleae, a new powdery mildew fungus introduced into Turkey. Biological Diversity and Conservation 10(1) 79-83.

34.  Kabaktepe Ş, Kürşat M, Akata I, Civelek Ş. 2017. Puccinia (Pucciniales) Species Determinated on Artemisia members in Turkey. Mantar Dergisi 8(1)1-5.

35.  Candar SS, Allı H, Akata I. 2017. Macrofungal Diversity of Yalova Province. Mantar Dergisi 8(2):76-84.

36.  Akata I, Sesli E. 2017. Four New Records of Basidiomycota for The Turkish Mycota From Trabzon and İstanbul Provinces. Mantar Dergisi 8(2):168-177.

37.  Akata I, Uzun Y. 2017. Macrofungi determined in Uzungöl Nature Park (Trabzon). Trakya Unıversity Journal of Natural Sciences 18(1):15-24.

38.  Akgül H, Sevindik M, Kabaktepe Ş, Özçandır A, Kemaloğlu Akkurt C, Akata I. 2017. A New host species for Uromyces behenis (DC.) Unger. Trakya Unıversity Journal of Natural Sciences 18(1):39-40.

39.  Şahin E, Akata I. 2018. Viruses infecting macrofungi. VirusDisease 29(1):1-18.

40.  Akata I, Gürkanlı CT. 2018. A New Genus Record For Turkish Clathroid Fungi. Mantar Dergisi 9(1):36-38.

41.  Akata I, Doğan HH, Öztürk Ö, Bozok F. 2018. Suillus lakei, An Interesting Record For Turkish Mycobiota. Mantar Dergisi 9(2):110-116.

42.  Kabaktepe Ş, Akata I. 2018. Septoria Sacc. (Mycosphaerellales) Species Determined in Aladağlar and Bolkar Mountains (Turkey). Mantar Dergisi 9(2):142-147.

43.  Kabaktepe Ş, Akata I, Karakuş Ş.. 2018. A new Anthracoidea (Ustilaginales) Record for Turkey. Hacettepe J. Biol. & Chem. 46(3):391–393.

44.  Sesli E, Akata I, Denchev T, Denchev C. 2016. Myxomycetes in Turkey – a checklist. Mycobiota 6:1–20.

45.  Canlı K, Yetkin A, Akata I, Altuner EM. 2016. In vitro Antimicrobial Activity Screening of Rheum rhabarbarum Roots. International Journal of Pharmaceutical Science Invention 5(2):1-4.

46.  Canlı K, Yetkin A, Akata I, Altuner EM. 2016. In vitro Antimicrobial Activity of Angelica sylvestris Roots. International Journal of Biological Sciences 1(1):1-7.

47.  Yılmaz H, Kazbek BK, Kaya E, Akata I, Köksoy ÜC, Tüzüner F.2018. Mantar Zehirlenmesinde Erken Başlangıçlı Muskarinik Bulgular ve Sendromik Sınıflandırma. Türk Yoğun Bakım Dergisi 16:115-21.

 

 

C.    DİĞER DERGİLERDEKİ MAKALELER

 1. Akata I, Çetin B, 2009. Ilgaz Dağlarından Türkiye Mikotası İçin Yeni Bir Kayıt. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(1):159-164.
 1. Akata I, Doğan HH, Çetin B. 2009. A New Record for Otidea Genus From Turkey. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(1):21-24.
 1.  Akata I, Çetin B, Doğan, HH. 2009. Türkiye mikotası için yeni bir odun çürüklüğü mantarı, Inonotus triqueter. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(2):159-164.
 1. Akata I, Doğan HH, Körüklü T, İslek C, 2009. Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(1):15-19.
 1. Akata I, Çetin B, Işıloğlu M. 2009. Macrofungi of Ankara-Kızılcahamam Soğuksu National Park. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(2):177-188.
 1. Akata I, Güler P, Kunduz İ. 2009. Antifungal Effects of Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. Against to The Plant Pathogens. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  2 (1):5-8.
 1. Akata I, Çetin B, Işıloğlu M. 2009. Türkiye mikotası için yeni bir tomentelloyit fungus kaydı, Ot Sistematik Botanik Dergisi 16 (1): 149-154.
 1. Karakaş M, Akata I. 2009. Reproduction Behavior of Aphelenchoides composticola (Nematoda: Aphelenchoididae) on Culcivated Mushrooms. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(2):25-28.
 1. Akata I, Güler P, Kunduz İ. 2009. Antifungal activities of Trametes versicolor (L.:Fr.) Quél. and Amanita muscaria (L.) Lam. against to the Fusarium spp. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16(1): 165-169.
 1. Akata I, Halıcı MG. 2010. A New Lycoperdon Record for Turkish Mycobiota. Mantar Dergisi 1 (2): 9-11.
 1. Akata I. 2010. Türkiye mikobiyotası için yeni bir kayıt, Schizophyllum amplum (Lev.) Nakasone. Ot Sistematik Botanik Dergisi 17(2): 155-163.
 1. Akata I. 2012. A New Ascomycete Genus Record for Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 19(1):113-116.
 1. Akata I, Kalyoncu F, Kalmış E. 2013. A Note on Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. in Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 20(1): 151-156.
 1. Akata I. 2013. Mantarlar “Asıl Sistemin Koruyucuları” Yeşil Atlas Dergisi, 25:30-39.
 1. Akata I. 2014. İmparator mantarı (Amanita caesarea [Scop.] Pers.). Bağ Bahçe Dergisi, 51:28-29.
 1. Akata I. 2014. Amanita Phalloides (Köygöçüren, Evcikkıran, Ölüm Meleği). Sağlık Çevre Kültürü Dergisi, 7: 8-9.
 1. Uzun Y, Acar İ, Akata I. 2014. Notes on Turkish Melanogaster. Ot Sistematik Botanik Dergisi 21(2):113-118.
 1. Akata I, Karakaş M. 2015. Mantar Zehirlenmeleri. Tabiat ve İnsan, 189:24-32.
 1. Selçuk F, Gündoğan T, Akata I. 2016. A new record of Ophiobolus Riess for Turkey. Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series C 25(1-2): 1-6.
 1. Akata I. 2017. The First Record of Inocybe godeyii (Cortinariaceae) in Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 24(1): 109-113.
 1. Ergönül B, Kalyoncu F, Akata I. 2018. Microbiological Quality of Eight Wild Edible Mushroom Species from Turkey. Celal Bayar University Journal of Science 14 (4): 461-463.

 

 

 

 

D.    ULUSLARASI HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZETİ YER ALAN BİLDIRİLER

 1. Akata I, Cetin, B, Isıloğlu M. 2006. Macrofungi of Ankara Kızılcahamam Soğuksu National Park., IV. Balkan Botanical Congress, 20-26 June, Sofia, Bulgaria, p. 73. (oral presentation)
 1. Akata I, Aşcı B, Pınar N, Çölgeçen H. 2006. The examination of spore morphology of the species of Tortula Hedw. (Pottiaceae) of the moss flora in Turkey by light and electron microscopy. IV. Balkan Botanical Congress, 20-26 June, Sofia, Bulgaria, p. 115. (poster)
 1. Akata I, Doğan HH, Çetin B. 2007. Contributions to Macrofungi Flora of Turkey from Ilgaz Mountains. XV. Congress of European Mycologist, 16-21 September, St Petersburg, Russia, p. 111.  (poster)
 1. Akata I, Uzun Y. 2009. Contributions to the macromycota of Yomra district (Trabzon, Turkey). V.Balkan Botanical Congress, September 07-11, Belgrade, Serbia, p.89. (poster)
 1. Akata I, Güler P, Kunduz İ. 2009. Antifungal activities of Flammulina velutipes, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum Against the Fusarium spp. V.Balkan Botanical Congress, September 07-11, Belgrade, Serbia, p.92. (poster)
 1. Akata I, Güler P, Araz A, Kutluer F. 2009. Screening of Antifungal Effects of Schizophyllum commune Fr. on The Fusarium spp. International symposium on Biotechnology: Developments and Trends. September 27-30, BIOTECH METU, Ankara, Turkey, p. 131. (poster)
 1. Akata I, Doğan, HH. 2011. Two new hypogeous Ascomycete records for Turkısh mycobiota. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP, 2011), 17-20 November, Antalya, Turkey, p. 203. (poster)
 1. Akata I, Kalmış E, Kalyoncu F, Atmaca M. 2011. Measurement of mycelium growth rate of homokaryotic mycelium obtained from single spore isolates of Hericium erinaceus in different culture media and their compatibility. XVI. Congress of European Mycologist, 19-23 September, Thessaloniki, Hakidiki, Greece, 39-40 pp. (oral presentation)
 1. Akata I. 2012. Macrofungal diversity of Uzungöl Nature Park and its environs (Trabzon-Turkey). International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology” 19-23 September, Uzhgorod, Ukrain, pp.58-59. (oral presentation) (BEST PRESENTATION AWARD)
 1. Akata I. 2013. Helotiales (Ascomycota) of Turkey. International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology, Shcholkine 18-22 June Ukraine, p. 21. (oral presentation)
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2013. Two new genus records for Turkish Marasmiaceae (Basidiomycota). International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology, Shcholkine 18-22 June Ukraine, p. 22. (oral presentation)
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y 2013. A Note on Genus Lachnum Retz. in Turkey. Third International Congress of Fungal Conservation. 11-15 November Gökova Bay, Muğla, Turkey, p. 35. (poster)
 1. Akata I, Doğan, HH. 2013. A new family record (Orbiliaceae) for Turkish Ascomycota. Third International Congress of Fungal Conservation. 11-15 November Gökova Bay, Muğla, Turkey, p. 34. (poster )
 1. Akata I, Kalyoncu F, Kalmış E. 2013. Notes on Turkish Rosellinia. Third International Congress of Fungal Conservation. 11-15 November Gökova Bay, Muğla, Turkey, p. 34. (poster)
 1. Akata I, Kaya A 2013. New Ascomycete records for Turkish Macromycota. Plant Life of South West Asia 8, 1-5 July 2013, Royal Botanic Garden Edinburgh, p. 41. (poster)
 1. Akata I, Uzun Y, Kaya A, Uzun Y. 2014. Ecological Features and Diversity of Turkish Cantharellaceae. International Enviromental Science Symposium of Van (IESSV) 2014, 4-7 June, Van, Turkey, p.84 (oral presentation)
 1. Akata I, Uzun Y. 2014. Poisonous Mushrooms of Turkey. International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology, Uman, 9-12 September, Ukraine, p. 36. (oral presentation)
 1. Akata I, Akgül H. 2016. Contributions to larger Basidiomycota of Turkey from Yuvacık (İzmit) basin. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2016), May 23-27, 2016 Antalya, Turkey, p. 158 (oral presentation)
 1. Akata I, Uzun Y. 2016. Macrofungi determinated in Beşikdüzü (Trabzon) district. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2016), May 23-27, Antalya, Turkey, p. 159 (oral presentation).
 1. Akata I. 2016. Contributions to Macromycota of Turkey From Belgrad forest (İstanbul). 10th International Scientific Conference Vital Nature Sign 2016, 19-20 May, Vilnius, Lithuania, p. 27 (oral presentation)
 1. Akata I. 2016. Hallucinogenic mushrooms and their legal status in Turkey. 2nd International Congress of Forensic Toxicology Industrial and Environmental Toxicology Ankara-Turkey May 26- 30, Bayer Hall, p. 23 (oral presentation-invited speaker)
 1. Akata I, Sesli E. 2016. Larger Ascomycota of Turkey. 10th International Scientific Conference Vital Nature Sign 2016, 19-20 May, Vilnius, Lithuania, p. 32 (poster)
 1. Akata I, Kabaktepe Ş, Akgül H.2016. Ecological Features and Diversity of Turkish Hymenoscyphus. 10th International Scientific Conference Vital Nature Sign 2016, 19-20 May, Vilnius, Lithuania, p. 33 (poster)
 1. Akata I. 2016. Edible and poisonous mushrooms of Ankara Province (Turkey). International Conference On Biological Sciences (ICBS)/ October 21-23, 2016, Konya, TURKEY, abstract book, p.25 (oral presentation).
 1. Akata I, Kaya M. 2016. Chitin Content and Chitosan Yield of Russula chloroides (Basidiomycota) with Some Characterization Techniques. International Conference On Biological Sciences (ICBS)/ October 21-23, 2016, Konya, TURKEY, abstract book, p.136 (poster)
 1. Akata I, Kaya M. 2016. Chitin and Chitosan Production from Sarcodon Imbricatus. International Conference On Biological Sciences (ICBS)/ October 21-23, 2016, Konya, TURKEY, abstract book, p.137 (poster)
 1. Akata I, Gürkanlı CT. 2016. A Note on Turkish Tomentella. International Forestry Symposium (IFS 2016)   07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, proceedings, pp. 57-59 (Oral presentation)/
 1. Akata I, Kaya M. 2016. Chitin and Chitosan Production from Chanterelle Mushroom (Cantharellus cibarius). International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, abstract book, p.20 (Oral presentation)
 1. Akata I. 2017. Ecology and Distribution of Turkish Sclerodermataceae. Ecology 2017 International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p.130. (Oral presentation).
 1. Akata I. Ecological Features and Diversity and of Suillus species in Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 April 2017, abstract book p. 99 (Oral presentation).
 1. Akata I. Wild Edible Mushroom Species Available In Local Markets Of Black Sea Region. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 April 2017, abstract book p.68 (Oral presentation).

32.  İslek C, Akata I, Türkyılmaz Ünal. 2017. Determination of Total Protein, Total Phenolic Compounds, Antioxidant Enzymes and Proline Amount in Some Agaricaceae Species. International Conference On Biological Sciences (ICBS)/ October 21-23, 2016, Konya, TURKEY, abstract book, p.263.  (poster)

33.  Kaya E, Akata I, Coşkun CN. 2016. Toxin content of Galerina marginata. 2nd International Congress of Forensic Toxicology Industrial and Environmental Toxicology Ankara-Turkey May 26- 30, p.261. (poster)

 1. Gürkanlı CT, Akata I. 2016. First Record of Morchella eohespera from Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016) 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, p.21 (Oral presentation).
 1. Kabaktepe Ş, Akata I. 2016. A New Erysiphe (Erysiphales) Record for Turkey. International Forestry Symposium (IFS 2016), 07-10 December 2016, Kastamonu/TURKEY, proceedings, pp. 60-63 (Oral presentation).

36.  Dülger D, Akata I. 2017. Antibacterial and anti-candidal activity of Trcihaptum biforme, Inonotus hispidus, Fuscoporia torulosa and Trametes versicolor against human pathogens. 1st International Eurasia Mycology Congress, Manisa-Turkey, 3-5 July, p. 104. (Oral presentation)

37.  Shomali N, Akata I, Yıldırım Ö. 2017. Investigation of antioxidant activity and detoxification properties of ethanolic extract from Ramaria flava mushroom. 1st International Eurasia Mycology Congress, Manisa-Turkey, 3-5 July, p. 143. (poster)

 1. Kabaktepe Ş, Akata I, Akgül H.2017. Two New Record Microfungi on Juniperus excelsa for Turkey. 1st International Eurasia Mycology Congress, Manisa-Turkey, 3-5 July, p. 123. (poster)

39.  Şahin E, Akata I. 2017. Viruses of Fungi: Perspectives on Macrofungal Virology. 1st International Eurasia Mycology Congress, Manisa-Turkey, 3-5 July, p. 110. (Oral presentation)

40.  Kabaktepe Ş, Akata I, Sevindik M. 2017. New Records for Turkish Coelomycetes. Ecology 2017 International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p. 692. (poster)

 1. Erdoğan S, Kaya M, Akata I. 2017. Chitin extraction and chitosan production from cell wall of two mushroom species (Lactarius vellereus and Phyllophora ribis). AIP Conference Proceedings 1809, 020012 (2017); doi: 10.1063/1.4975427
 1. Altuntaş D, Allı H, Akata I. 2017. Poisonous Mushrooms of Edremit Gulf (Balıkesir). Ecology 2017 International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p.713. (poster).
 1. Akgül H, Eraslan EC, Sevindik M, Bal C, Akata I. 2017. Oxidant/Antioxidant Status of Some Edible Mushrooms Collected from Belgrad Forest. Ecology 2017 International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p.703. (poster).
 1. Bal C, Akgül H, Sevindik M, Akata I. 2017. Some Macrofungi in Terms of Phenolic Compounds. Ecology 2017, International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p.756. (poster).
 1. Akgül H, Sevindik M, Akata I. 2017. Comparison of Heavy Metal Content and Oxidative Stress Status of Geastrum pectinatum Collected from Antalya. Ecology 2017, International Symposium, 11-13 MAY 2017 Kayseri, TURKEY, abstract book, p.468. (poster).
 1. Shomali N, Onar O, Akata I, Alkan T, Yıldırım Ö. 2016. ANTIOXIDANT PROPERTIES OF Russula chloroides, Ganoderma adspersum and Inonotus hispidus EXTRACTS AND THEIR EFFECTS ON GLUTATHIONE-STRANSFERASE ACTIVITY. 2nd International Congress of Forensic Toxicology Industrial and Environmental Toxicology, Ankara-Turkey May 26- 30, p. 104 (poster)
 1. Akgül H, Bal C, Akata I, Sevindik M. 2017. Determination of Biological Activity of Some Wood Decaying Fungi. 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), 02-04 June 2016, p. 72,Bursa, Turkey.
 1. Altuntaş D, Allı H, Akata I. 2017. Wild Edible Mushrooms of Edremit. 1st International Eurasia Mycology Congress, Manisa-Turkey, 3-5 July, p. 183. (poster).
 1. Kabaktepe Ş, Akata I. 2018. Smut Fungi of Aladağlar and Bolkar Mountains of Turkey. Ecology 2018, International Ecology Symposium, p.382, Kastamonu, Turkey (oral presentation).
 1. Kabaktepe Ş, Akata I. 2018. Asteroma padi DC.; A New Record of Microfungi for Turkey. Ecology 2018, International Ecology Symposium, p.382, Kastamonu, Turkey (oral presentation).
 1. Acar İ, Uzun Y, Akata I. 2017. Gymnopus members determined in Hakkari Province. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 April 2017, abstract book p.100 (Oral presentation).
 1. Acar İ, Dizkırıcı Tekpınar A, Kalmer A, Uzun Y, Akata I. 2017. A new addition to Discinaceae. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 April 2017, abstract book p.288 (poster).
 1. Uzun Y, Acar İ, Akata I. 2017. Two edible Leucoagaricus species newly reprted from Turkey. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species (BEWS2017), 3-5 April 2017, abstract book p.67 (Oral presentation).

 

 

E.     ULUSAL  HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA ÖZETİ YER ALAN BİLDİRİLER  

 1. Akata I, Çetin B. 2008. Ilgaz Dağlarının Zehirli ve Yenen Mantarları, VIII. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim, Kocaeli, Türkiye, s. 100. (sözlü sunum)
 1. Akata I, Cetin B 2008. Türkiye Makrofungus Florası İçin Yeni Bir Xerocomus Kaydı. VIII. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim, Kocaeli, Türkiye, ss. 219-225. (poster, tam metin)
 1. Akata I, Çetin B. 2008. Türkiye’nin Gasteromycetes’leri. VIII. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim, Kocaeli, Türkiye, s. 226. (poster)
 1. Akata I, Çetin B, Işıloğlu M. 2009. Ilgaz Dağından Tespit Edilen Odun Çürüklüğüne Neden Olan Bazı Odun Tahripcisi Makrofunguslar. IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye, s. 239.  (poster)
 1. Akata I, Güler P, Kunduz İ. 2009. Polyporus arcularius Batsch. Fr. (Basidiomycota) nın Kültürel Özellikleri. IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim, Ürgüp-Nevşehir, Türkiye, s. 237. (poster)
 1. Akata I, Çetin B, Işıloğlu M. 2010. Ilgaz Dağlarından Türkiye Mikobiyotası İçin Yeni Bir Meriloid Fungus Kaydı. Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray, Türkiye, s. 143. (poster)
 1. Akata I, Canlı K, Servi H. 2010. Ilgaz Dağı Milli Parkının Nadir ve Endemik Türleri. Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray, Türkiye, s. 148.  (poster)
 1. Akata I, Hacıoğlu N, Duman S, Dülger B. 2010. Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Makrofungusunun Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, s.973. (poster)
 1. Akata I, Doğan HH. 2010. A new and rare stinkhorn genus for Turkish mycobiota. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli, Türkiye, s.974. (poster)
 1. Akata I, Ergönül B, Ergönül PG, Kalyoncu F. 2011. Bazı Yenilebilir Yabani Şapkalı Mantar Türlerinin Yağ Asidi Kompzisyonlarını Belirlenmesi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim, Çanakkale, s.185. (poster)
 1. Akata I, Hacıoğlu N, Dülger B. 2011. Ekolojik Farklılıkların Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Makrofungusunun Antifungal Aktivitesi Üzerine Etkileri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim, Çanakkale, Türkiye, s. 248. (poster)
 1. Akata I, Kaya A. 2012. Some Macrofungi From Zigana Mountain. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye, s. 818-819. (poster)
 1. Akata I, Altuner EM, Canlı K. 2012. Russula grata ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 18-20 Ekim, Denizli, Türkiye, s.73. (poster)
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2014. Türkiye Mikobiyotası İçin İki Yeni Familya Kaydı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran,  Eskişehir, Türkiye, s. 1477. (poster)
 1. Akata I, Kaya A, Uzun Y. 2014. Doğu Karadeniz Bölgesinden Türkiye Helotiales’lerine Katkılar.  I. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Erzurum, Türkiye, s. (sözlü sunum)
 1. Akata I. 2014. Türkiye’de Makrofungus Sistematiği Üzerine Gerçekleştirilmiş Çalışmalar. I. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Erzurum, Türkiye, s. (sözlü sunum)
 1. Akata I, Doğan HH. 2015. Türkiye’nin Gasteroid Fungusları ve Yeni Kayıtlar. 2. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu, 9-11 Eylül, İstanbul, Türkiye, s. 114 (poster)
 1. Akata I., İşlek C., Türkyılmaz Ünal B. 2015. Bazı Russulaceae Üyelerinde Toplam Protein, Süperoksit Dismutaz, Katalaz, Prolin ve Toplam Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi. Ekoloji 2015 Sempozyumu 06-09 Mayıs, 2015, Sinop, Türkiye, s. 315 (poster).
 1. Akata I, İşlek C, Türkyılmaz Ünal B. 2015. Bazı Yemeklik Mantar Türlerinin Toplam Protein, Antioksidan Enzimler, Prolin ve Toplam Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi. X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 20-23 Ekim, Adana, Türkiye, s. 54 (poster).

20.  Karaca B, Akata I, Akçelik M. Ganoderma lucidum’un (Curtis) P. Karst Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Erzurum, Türkiye, s. 30 (sözlü sunum)

 

 

F.     ULUSAL/ULUSLARASI KITAP BÖLÜMÜ

1.    Akata I. 2018. Çanakkale’nin makromantarları, In: Tok, CV (ed.) Çanakkale Doğal Hayatı, pp. 129-147, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. ISBN: 978-605-5294-93-9.

 

 

2.      DİĞER FALİYETLER

a. Bilimsel Etkinliklerde Düzenleme Kurulu Üyelikleri

 1. Third International Congress of Fungal Conservation 2013, Muğla (Türkiye)
 1.  International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology 2014, Uman (Ukrayna)
 1.  1. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu 2014, Erzurum (Türkiye)
 1. Biyoloji Sergisi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 2014, Ankara (Türkiye)
 1. 2. Ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu 2015, İstanbul (Türkiye)
 1. International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology 2015, Poltava (Ukrayna)
 1. Makrofungusların Genel Özellikleri ve Temel Teşhis Teknikleri Kursu, 7-8 Eylül 2015, İstanbul (Türkiye)
 1. 1st International Eurasian Mycology Congress, 3 – 5 July 2017 Manisa (Türkiye)

 

b. Editörler / Yayin Kurulunda Yer Aldığı  Bilimsel Dergiler

1.       Biological Diversity And Conservation (Issn: 1308-5301 Print; Issn: 1308-8084 Online)

 1.  Mantar Dergisi (Issn: 2147-6845 Online) (Editör yardımcısı)
 1. Trakya University Journal Of Natural Sciences (Issn: 2147-0294)
 1. Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology /Special Issue (X. Congress Of Turkey Edible Mushrooms) (Issn: 2148-127x)

 

c. Bilimsel Etkinlerde Davetli Konuşmacı

1.     “International Conference of Young Scientist “Advances in Botany and Ecology, Shcholkine 18-22 June, 2013, Ukraine” kapsamınıda “Discomycetes of Turkey” başlıklı çalışma sunulmuştur (Davetli konuşmacı)

2.    “10. Yemeklik Mantar Kongresi, Adana, 20-23 Ekim, 2015, Türkiye” kapsamında “Türkiye’nin Yenir Özellikteki Mantarları” başlıklı çalışma sunulmuştur (Davetli konuşmacı)

3.    “2nd International Congress of Forensic Toxicology Industrial and Environmental Toxicology,  May 26-30 Ankara-Turkey” kapsamınıda “Hallucinogenic mushrooms and their legal status in Turkey” başlıklı çalışma sunulmuştur (Davetli konuşmacı)

 

d. Kursiyer Olarak Katıldığı Bilimsel Kurslar

 1. CBS-KNAW. FOOD AND AIRBORN FUNGI IDENTIFICATION BASED ON CLASSICAL AND MOLECULAR MEDHODS. September 2013, Edirne (Turkey).

2.      CLINICAL MYCOLOGY MASTER CLASS: DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INVASIVE FUNGAL DISEASES. April 2015, Izmir (Turkey).

3.      HEAVY METAL ANALYSIS IN BIOLOGICAL SAMPLES WITH ICP MS AND METHOD COURSE. 26 May 2016, Ankara (Turkey).

4.      İNTERNET, BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR VE BİYOLOJİK VERİTABANLARI. 15-17 Temmuz 2002, Gebze (Türkiye).  

5.      1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMARINDA ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI. 28 ŞUBAT 2015, Ankara (Türkiye).

 

e. Eğitimci Olarak Yer Aldığı Ulusal Bilimsel Kurslar

 1. MAKROFUNGUSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL TEŞHİS TEKNİKLERİ KURSU, 7-8 Eylül, 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul/Türkiye.

 

 

DÜZENLEME TARİHİ: 10.12. 2018