DOÇ.DR. ILGAZ AKATA    
Adı : ILGAZ
Soyadı : AKATA
E-posta : akata@science.ankara.edu.tr, akata@hotmail.com.tr
Tel : +903122126720/1066
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji 

Bölümü, 06100 Tandoğan/ Ankara

Telefon :

+903122126720/1066

Faks :

+903122232395

e-posta :e-posta :

akata@science.ankara.edu.tr

akata@hotmail.com.tr