ARŞ.GÖR. AYŞENUR BÖLÜKBAŞI    
Adı : AYŞENUR
Soyadı : BÖLÜKBAŞI
E-posta : akayabas@ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1088
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : BİYOLOJİ
Kişisel Akademik Bilgiler


Araş. Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞI (KAYABAŞ)

Doğum Yılı:

1988

Yazışma Adresi:

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü C Blok 06100 Tandoğan/ANKARA

Telefon:

0 312 212 67 20/1088-1533

Faks:

0 312 223 23 95

e-posta:

akayabas@ankara.edu.tr

bolukbasiaysenur@gmail.com


Eğitim Bilgileri:

Lisans/Erciyes Üniv. Fen Fak. Biy. Böl./2005-2009

Yüksek Lisans/Ankara Üniv. Fen Bil. Ens./Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD/2009-2012

Doktora/ Ankara Üniv. Fen Bil. Ens./Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD/2012-


Akademik/Meslekte Deneyim:

Araş. Gör./Çankırı Karatekin Üniv./Biyoloji/06.09.2010-14.02.2011.

Araştırmacı/ Instituto Pirenaico de Ecologia (IPE/CSIC)/Ekoloji Lab./İspanya-Zaragoza (25.06.2013-25.09.2013)

Araş. Gör./Ankara Üniv./Biyoloji/15.02.2011-

ÖYP Biyoloji Bölüm Temsilcisi/2014-


Uzmanlık Alanları:

Bitki Ekolojisi, Bitki Ekofizyolojisi, Edafik Endemizm, Jips Ekolojisi


Projeler:

1.Alyssum ve Centaurea Cinslerinin Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması/Ankara Üniv. BAP Hızlı Destek Projesi/Yardımcı Araştırmacı. Proje No:13H4240004/2014-2015.

2.Serpantinofit ve Serpantinovagların Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Ortaya Konulması/Ankara Üniv. BAP Altyapı Projesi/Yardımcı Araştırmacı. Proje No:15A0430001/2015-2017.

3.Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi/ TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü/Uzman Araştırmacı/26.04.2016/25.11.2016.

4.How do plants live on gypsum soils? Adaptative mechanisms of vascular plants to live on gypsum. AB Projesi/National Geographic Project/Araştırmacı/2016-2019.

5.Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi/ TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü/Uzman Araştırmacı/2017.

6.Promoting research on gypsum ecology in Iran and Turkey. Convocatoria “I-COOP+” 2016 Memoria Cientifica Modalidad B Project CSIC/Araştırmacı/2017-2020.

7.Polatlı (Ankara)-Sivrihisar (Eskişehir) Arasında Kalan Bölgede Jipsofil Endemizmin Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Araştırılması/Ankara Üniv. BAP Lisansüstü Tez Projesi (Doktora)/Araştırmacı. Proje No: 17L0430001/2017-2018.


SCI, SCI-E, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

1.Kurt L., Ketenoğlu AO., Akman Y., Özdeniz E., Şekerciler F., Bölükbaşı A. and Özbey BG. Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in the thermo and eumediterranean zone around Antalya Gulf, Turkey. Turk J Bot (2015) 39: 487-498.

2.Geven F., Ozdeniz E., Kurt L., Bolukbasi A., Ozbey BG., Ozcan AU. and Turan U. Habitat classification and evaluation of the Köyceğiz-Dalyan Special Protected Area (Mugla/Turkey). Rendiconti Lincei (2016) pp: 1-11. DOI 10.1007/s12210-016-0510-1. 

3.Bolukbasi A., Kurt L. and Palacio S. Unravelling the mechanisms for plant survival on gypsum soils: An analysis of the chemical composition of gypsum plants from Turkey. Plant Biology (2016) 18(2): 271-279.


Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.Kurt L., Özbey BG., Kurt F., Özdeniz E. and Bölükbaşı A. Serpentine Flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation. 5/2, 41-52. 6/1: 134-152.

2.Özbey BG., Kurt L., Bölükbaşı A., Özdeniz E. and Özcan AU. Ereğli Sazlıkları'nın Floristik Çeşitlilik ve Bitki Dinamizmi Açısından Araştırılması (Ereğli/KONYA), 2015, Kastamonu Üniv., Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 15(1): 49-57.

3.Özdeniz E., Bölükbaşı A., Kurt L., Özbey B.G. 2016. Jipsofil Bitkilerin Ekolojisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 4 (2) 57 – 62.

4.Özdeniz E, Özbey B.G., Kurt L., Bölükbaşı A. 2016. Serpantin Ekolojisi ve Türkiye’nin Serpantin Florası’na Katkılar. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi (Baskıda).


Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar:

Ulusal:

1.Özdeniz E., Akdeniz Şafak S., Kayabaş A. Çok Tehdit Altında Bir Tür; Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük Populasyonları Üzerine Gözlemler. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale. (poster sunum, abstract yayınlanmış) 

2.Kurt L., Ozdeniz E., Kayabas A., Ozbey BG. Tuz Gölü’nün Floristik Önemi. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. (sözlü sunum, abstract yayınlanmış)

3.Kurt L., Ozdeniz E., Kayabas A., Ozbey BG. Bozkır Ekosistemleri. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. (sözlü sunum, abstract yayınlanmış)

Uluslararası:

4.Ozbey BG., Kurt F., Ozdeniz E. and Kayabas A. Türkiye Serpantin Florası Üzerine Gözlemler. Uluslararası I. Kırgızistan Biyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 2012, Bişkek. (sözlü sunum, abstract yayınlanmış)

5.Kurt L., Bolukbasi A., Ozdeniz E. and Ozbey BG. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). Journal of Selcuk University Natural and Applied Science. ICOEST Conf. 2013 (Special Issue - 2), 37-46. (sözlü sunum, tam metin yayınlanmış)

6.Bolukbasi E., Bolukbasi A., Aras S. 2016. Evaluation of Zinc (Zn2) stress on protein content, DNA and changes in DNA methylation models in sunflower seed germination. Journal of Biotechnology. Volume 231, Supplement, 10 August 2016, Pages S76–S77. Abstracts of European Biotechnology Conference held in Latvia during 05–07 May 2016. (poster sunum, abstract yayınlanmış)


Diğer Kongre, Bildiri, Bilimsel Toplantı

1.Koçoğlu M., Bektaş M., Bölükbaşı A., Tuğ GN.  Çöplükteki Hazine/Geri Dönüşüm Nedir? Ank. Üniv. Fen Fak. Biy. Böl. Biyoloji Sergisi. 28-30 Nisan 2014, Ankara. (poster  sunum) http://biology.science.ankara.edu.tr/?p=1023

2.Kurt L., Bölükbaşı A., Özbey BG., Özdeniz E., Bolukbasi E. Gypsicole Vegetation of Turkey. Gypnet Network Meetings. 16-18 March 2016. Aranjuez, Madrid, Spain. (davetli konuşmacı)


Katıldığı Kongre, Sempozyumlar ve Eğitimler:

1.International Conference on Plants & Environmental Pollution. 6-11 July 2009, Kayseri- Turkey.

2.Trace Elements in the Environment: Contamination Cleanup to Phytoproducts REFRESHER COURSE. 11-17 June 2010, Istanbul-Turkey.

3.Karapınar  ‘Çölleşme Modeli’ Doğa Okulu, TÜBİTAK, 24 Temmuz-6 Ağustos 2011.

4.X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.

5.II. Ulusal Biyosidal Kongresi. 17-20 Kasım 2011, Antalya.

6.Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.

7.Toprak Örnekleme, Sahada ve Laboratuvarda Fiziksel Toprak Analizleme Yöntemleri Eğitimi, EKOTON, 26 Mart 2014, Ankara.

8.Avrupa Bilim ve Eğlence Günü 26.09.2014. Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi, Ankara

9.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Sergisi, 28-30 Nisan 2014.

10.European Biotechnology Congress. 5-7 May 2016, Riga-Latvia.

11.5.Bozkır Ekolojisi Okulu. 16-29 Mayıs 2016, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği, Ankara.

12.iThenticate & Turnitin Eğitimi, Ankara Üniversitesi, 7 Kasım 2016, Ankara.

13.EndNote Yazılımı Eğitim Semineri, Ankara Üniversitesi, 7 Şubat 2017, Ankara.

14.5th Environment Days, International Symposium. İnsanların Doğayla Kenetlenmesi - Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora. 08-09 Haziran 2017. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Konferans Salonu.


Kitap ve Kitap Bölümleri:

Ulusal:

1.Kurt L., Özbey BG., Bölükbaşı A., Özdeniz E. 2014. Bölüm: Biyoçeşitlilik. Sosyal Çevre Bilimleri (H. Reyhan, A. Mutlu, H., H. Doğan, A.S. Reyhan Editörlüğünde). Siyasal Kitabevi, ISBN: 9786054627844, Eylül 2014, 1. Baskı, 534 sf, Ankara.

2.Kurt L., Özdeniz E., Bölükbaşı A., Özbey BG. 2016. Bölüm: Antroposen Çağ’da Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine Etkileri. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Somuncu, M. Editörlüğünde), Türkiye Çevre Vakfı Yayını No:191/ 257-284, ISBN: 978-605-9362-00-9, 287 sf, Nisan 2016, 1. Baskı, Ankara.


Ödüller:

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2016)


Üyelikler:

GYPNET, A Network of Researchers Working on Gypsum Ecosystems, http://gypnet.weebly.com/