DOÇ. DR. ALEV KESER    
Name : ALEV
Surname : KESER
E-Mail : akeser@ankara.edu.tr, alevkeser@gmail.com
Phone Number : (312) 3191450/1192
Title : DOÇ. DR.
Unit :
Department : NUTRITION AND DIETETICS
Personal Information

EDUCATION

2003-2008

PhD, Hacettepe University, Faculty of Health Science, Deparment of Nutrition and Dietetic 

PhD Dissertation: The relationship between risk factors of metabolic syndrome in childhood and nutrition patterns.

2000-2003

MA, Hacettepe University, Faculty of Health Science, Deparment of Nutrition and Dietetic (Nutrition Science)

MA Thesis: Dietary pattern and diet quality index of adults living in different socio-economic levels.

1996-2000

Bsc, Hacettepe University, Faculty of Health Science, Deparment of Nutrition and Dietetic

 

AREAS OF SPECIALIZATION:

diabetes, metabolic sydrome, obesity, food addiction

RESEARCH AND TEACHING EXPERIENCE

Assoc.Prof. (2016 - present)

Ankara University, Faculty of Health Science, Department of Nutrition and Dietetic, Ankara, Turkey

Dr. Instructor. (2013-2016)

Ankara University, Faculty of Health Science, Department of Nutrition and Dietetic, Ankara, Turkey

Guest lecturer (2011-2013)

Near East University, Faculty of Health Science, Department of Nutrition and Dietetic, Lefkosa, Cyprus

Res.Assist. (2000-2004)

Hacettepe University, Faculty of Health Science, Department of Nutrition and Dietetic, Ankara, TurkeyPROFESSIONAL EXPERIENCE

Ankara University Faculty of Health Sciences Deputy Head of Department of Nutrition and Dietetics, 22 July 2016-
Clinic and outpatient dietitian, Kocaeli University Medical Faculty Research and Practice Hospital, Department of Child Health and Diseases, 2004-2012      

PUBLICATIONS

JOURNAL ARTICLES

International

1-  Güzel, S., Keser, A., Hatun,Ş. (2018). Investigating the Nutritional Value of Foods Targeting Children. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Doi:10.1007/s40519-018-0497-y.

2-   Alptekin, M., Keser, A. (2017). Effect of High Fat Diet on Appetite Regulation and Obesity: Endocannabinoid System Pathway. International Journal of Food Science and Nutrition, 2(6):83-90.

3-  Güzel, S., Keser, A. Hatun, Ş. (2017). The Hidden Danger in Packaged Beverages Sold in Supermarkets. International Journal of Food Science and Nutrition, 2(5):48-52.

4- Keser, A., Binnetoğlu, F.K., Asil, E., Babaoğlu, K. (2016). Comparison of Food Consumption and Nutritional Statuses of Athletic Adolescents. The Anthropologist, 25(1,2):60-69.

5-  Keser, A., Yabancı-Ayhan, N., Bilgiç, P., Tayfur, M., & Şimşek, I. (2015). Determination of Dietary Status as a Risk Factor of Cardiovascular Heart Disease in Turkish Elderly People. Ecology of Food and Nutrition, 54(4):328-341. Doi: 10.1080/03670244.2014.992520.

6-  Keser, A.,Yüksel, A.,Yesıltepe-Mutlu, G., Bayhan, A., Özsu, E., Hatun, S. (2015). A New Insight into Food Addiction in Childhood Obesity. The Turkish Journal of Pediatrics, 57(3), 219-224. 

7-    Büyüktuncer, Z., Tosun, B. N., Ayaz, A., Karadağ, M. G., Kocabaş-Keser, A., Aksoy, M., Yurttagül, M., Yücecan, S. & Besler, H. T. (2010). Implications of Socio-economic Status on the Dietary Fatty Acid Intakes in Turkish Women. Turkish Journal of Medical Sciences, 40(2), 305-312.  

8-  Cizmecioglu, F. M., Etiler, N., Ergen, A., Gormus, U., Keser, A., Hekim, N., Hamzaoğlu, O & Hatun, S. (2009). Association of Adiponectin, Resistin and High Sensitive CRP Level with the Metabolic Syndrome in Childhood and Adolescence. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 117(10), 622-627.

9-   Erdönmez, D., Hatun, Ş., Çizmecioğlu, F. M., & Keser, A. (2011). No Relationship Between Vitamin D Status and Insulin Resistance in A Group of High School Students. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 3(4), 198.

National

1-   Duman, E., Keser, A. (2018). Saponinler ve Diabetes Mellitus Üzerine Potansiyel Etkileri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):50-60.

2-   Eşer Durmaz S., Keser, A. (2018). Yapay Tatlandırıcıların Vücut Ağırlığı ve İnsülin Direnci Üzerine Etkileri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):8-15.

3-   Bayındır Gümüş, A., Yardımcı, H., Keser, A. (2018). Sınava Hazırlanan Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Kaygı Puanlarına Göre Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1):22-28.

4-  Bozbulut, R., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S., Bideci, A. (2018). Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Durumları ile Bazı Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):40-53. 

5-   Şahin G., Keser, A. (2017). Resveratrolün Adipozite Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 45(3):264-272.

6-   Erem, S., Keser, A. (2017). Krill Yağı ve Sağlık Üzerindeki Etkileri. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 4(16): 40-46.

7-  Alptekin, İM., Keser, A. (2016). Endokanabinoid Sistem, İnsülin Direnci ve Yağ Asitleri Arasındaki İlişki. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(2):144-153.

8- Keser, A. (2017). Metabolik Sendrom Tedavisinde Bazı Besin Bileşenlerinin Rolü. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 3(1): 22-30.

9-  Keser, A. (2016). Çocukluk Çağı Etyolojisinde “Besin Bağımlılığı”. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 1(3): 32-39.

10- Keser, A., Karataş, E. (2015). Sirkadiyen Ritim ve Metabolizma: Obezite Üzerine Etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2): 113-119. 

11- Yıldırım, F. ve Keser, A. (2015). Kuşaklararası Dayanışma Modelleri: Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İçin Bir Çözüm Önerisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 217-236.

12- Keser, A., Yabancı, N., Öztürk,  E.M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Vitamin Mineral Desteği Kullanım Durumları. Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2), 108-113.

13- Keser, A.,Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2010). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom Risk Faktörleri ile Besin Ögeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(4), 267-276.

14-  Keser, A., Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2008). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Beslenme Örüntüsü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 9-22.

15- Keser, A.,Yücecan, S. (2007). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yasayan Yetişkin Bireylerin Diyet Örüntülerindeki Besin Çeşitliliğinin Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 17(2), 91-102.

16- Keser, A.,Yücecan, S. (2006). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yasayan Yetişkin Bireylerin Diyet Kalite İndekslerinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi, 10, 96-102.

17- Keser, A.,Yücecan, S. (2005). Genetik Modifikasyon ve Genetik Modifiye Besinler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 33(2), 83-93.

BOOK CHAPTERS

International

Keser, A. and Yıldırım, F. (2017). Evaluation of the Relationship Between Nutritional Status and Quality of Life Among Nursing Home Residents with Alzheimer’s Disease. In . Jinglong Wu (Ed.). Improving the Quality of Life for Dementia Patients through Progressive Detection, Treatment, and Care (pp. 42-73). United States of America: IGI Global (formerly Idea Group Inc.).

National

1. Keser, A., Atik-Altınok, Y., Eliuz-Tipici, B., Gürsoy, N. (2018). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Tip 1 Diyabet Tanı Tedavi İzlem Rehberi. R. Bundak, D. Gökşen (Editörler). Tıbbi Beslenme Tedavisi  (s.32-44), Sağlık Bakanlığı: Ankara.

2. Keser, A. (2018). Diyabetes Mellitusun Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı Yöntemi. İçinde: Z. Aycan (Editör), Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi (s.41-46), Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği: İstanbul.

3. Keser, A., Güzel, S. (2018). Çocukluk Çağı Obezitesinde Tıbbi Beslenme Tedavisi. İçinde: H. Gökmen Özel, G. Samur (Editörler), Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme (s.123-135), Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği.

4. Keser, A. (2018). Diyet ve Yara İyileşmesi. İçinde: İ. Kalkan, M. Akman (Editörler), Klinik Uygulamalarda Beslenme (s. 342-346), İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.

5. Keser, A. (2017). Obezite: Sağlıklı Beslenme Kültürü ve Fiziksel Aktivite. İçinde: İ.B. Akçakaya, E. Özmete (Editörler), Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2017 (s. 105-113). T.C: Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM). Ankara: Azim Matbaacılık.

6. Keser, A. (2017). Malnutrisyonun İlaç Aktivitesine Etkisi. İçinde: E. Karabudak, P. Türker (Editörler), Besin-İlaç Etkileşimleri (s. 192-197), Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği.

7. Keser, A. (2016). HIV ve AIDS. Pediatrik Beslenmenin Esasları. In:P. Queen Samour, K. King (Eds). Çeviri Editörü: F. Gülhan Samur, (s. 235-241) (çeviri). Ankara: Nobel Akademik.

8. Keser, A. (2016). Kan Şekerini Sadece Karbonhidratlar mı Etkiler? Diyabetli Bireylerin Beslenmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir? İçinde: Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s.39-75), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı.

9. Keser, A. (2016). Diyabetli Çocuklar Neden Egzersiz Yapmalıdır? Egzersize Bağlı Kan Şekeri Düşüklüğünden Nasıl Korunur? İçinde: Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s.77-90), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı.

10. Keser, A., Çıracıoğlu, E.D. (2015). Sağlık ve Beslenme Okuryazarlığı. İçinde: F. Yıldırım, A. Keser (Editörler), Sağlık Okuryazarlığı (s.39-59),  Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

11. Keser, A., Saruhan, S.,Yassıbaş, E. (2014). Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi. İçinde: Z. Aycan, D. Çalışkan, M. Garipağaoğlu, N. Olgun, S. Özkan, N. Yıldırım (Editörler),  Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberi (s. 41-51), Ankara: Sağlık Bakanlığı.

12. Besler, H.T., Keser, A. (2000). Besin Duyarlılığı. İçinde: S. Yücecan, B. Nursal, G. Pekcan, T. Besler (Editörler), Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi (s.195-209) (çeviri), Ankara: Acar Matbaacılık Yay. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

BOOKS

National

1.   Keser, A., Yıldırım, F. ve Kaplan, M. (Editörler) (2016). Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

2.   Yıldırım, F. ve Keser A. (Editörler) (2015). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

CONFERENCE PRESENTATIONS

International

Duman, E., Keser, A. (2018). Evaluation of Nutritional Habits and Physical Activity Levels of Individuals According to Working Satus. (Çalışma Durumuna Göre Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi). 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 766-767) 3-5 Mayıs, Nevşehir.

Bodur M., Yılmaz, M.V., Keser, A. (2018). The Assessment of Levels of Amino Acids Intake Involved in Neurotransmitter Synthesis in Patients with Dementia. (Demans Hastalarında Nörotransmitter Sentezinde Görevli Amino Asitlerin Alım Düzeylerin Değerlendirilmesi). 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 772-773) 3-5 Mayıs, Nevşehir.

Güzel, S., Keser, A. (2018). The Relationship Between Blood Lipid Profile and Anthropometric Measurements with Fatty Acid Composition of Diet in Adult Individuals. (Yetişkin Bireylerde Diyetin Yağ Asidi Örüntüsü ile Kan Lipid Profili ve Antropometrik Ölçümler Arsındaki İlişki) 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 633-634) 3-5 Mayıs, Nevşehir. 

Alptekin İ.M., Özgür, M., Keser, A. (2018). Determination of Total Fat Content of Potato and Corn Chips in Markets (Marketlerde Satılan Patates ve Mısır Cipslerinin Toplam Yağ Miktarının Saptanması). 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 640-641), 3-5 Mayıs, Nevşehir.

Şahin G., Keser A., Şıklar Z., Berberoğlu M (2018). The Relationship Between Physical Activity Levels and HbA1c in Type 1 Diabetic Adolescents. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 36), 24-27 Mayıs, Ankara.

Bayındır-Gümüş A., Köktas E., Keser A. (2018). Evaluation of the Association between Beverages Consumption Habits and Sleep Quality in Adults. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 115), 24-27 Mayıs, Ankara.

Bodur M., Şahin G., Meriç Ç.S. Keser A. (2018). Is the Time of Day Effective to Perception of Taste? An Example from Consumer Panel. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 118), 24-27 Mayıs, Ankara.

Güzel S., Şahin G., Keser A. (2018). Metabolik Sendromda Kurkimin-Piperin Kombinasyonunun Antiinflamatuar Etkisi. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya.

Güzel S., Şahin G., Keser A. (2018). Menapoz Durumuna Göre TG/HDL-C Oranı ile Framingam Risk Skoru ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya.

Keser A., Asil E., Binnetoğlu FK, Babaoğlu K. (2017). An Analysis of the Nutritional Behaviors of Children and Adolescents who are Professional Athletes. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, s.61, 16-18 November, Barcelona, Spain.

Keser A., Asil E, Yilmaz MV., Karataş E., Erem S., Canbolat E., Aslan-Ceylan J., Özçelik AÖ. (2017). Evaluation of Malnutrition Risk in General Surgery Clinic Inpatients. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, s.50, 16-18 November, Barcelona, Spain.

Bayındır Gümüş A., Özdemir R., Keser A. (2017). Evaluation of Nutrition Habits and Some Antropometric Measurements of Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. 17th International Nutrition and Diagnostic Conference, s. 62, 9-12 October, Prague.

Keser, A., Şahin, G., Duman, E. (2017). Obez Adölesanların Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, s.15, 5-7 Ekim 2017, İzmir.

Güzel, S., Akkuş, A.T., Saraçoğlu, G., Çalışır, M., Üstünsoy, M., Keser, A. (2017). Çizgi Film Kanallarındaki Balık Yağı Reklamlarının Sıklığının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, s.51, 5-7 Ekim 2017, İzmir.

Bayındır-Gümüş, A., Yılmaz, S., Günaydın, Z.E., Dede, D., Kutlu, H., Keser, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Durumlarının Yeme Davranışı Üzerine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.415, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Güzel, S., Keser, A. (2017). Tüketime Hazır Süt ve Süt Ürünlerinin Protein İçeriğinin Karşılaştırılması. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.941, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Şahin, G., Keser, A. (2017). Resveratrolün Glukoz Kontrolü ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.962, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Keser, A., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. (2015). Fermented Dairy Drink. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, s. 196, 1-4 Ekim, Bosnia and Herzegovina.

Yardımcı, H., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. (2015). A Tradition of Sharing: Ashura. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, s. 390, 1-4 Ekim, Bosnia and Herzegovina. 

Keser, A., Asil, E. (2015). Assessment of the Nutritional Status in Patients with Alzheimer’s Disease. 1st Turkish Congress of One Health, 101-102, 8-10 Nisan, Konya.

Keser, A., Yabancı N., Çıracıoğlu, E.D., Bilgiç, P., Sürücüoğlu, M.S. (2014). Adölesanların Vücut Ağırlıkları ve Boy Uzunluklarından Memnun Olma Durumları ile Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 157, 2-5 Nisan, Ankara.

Yabancı, N., Keser, A., Çıracıoglu, E.D., Kalon, D., Derin, K., Gündoğan, K., Dikmen, Z. (2014). Okul Çağı Çocuklarının Diyabet Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 228, 2-5 Nisan, Ankara.

Yabancı, N., Keser, A., Asil, E., Nergiz-Ünal, R., Bilgiç, P. (2014). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Riski: Pilot Bir Çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 236-237, 2-5 Nisan, Ankara.

Keser, A., Yüksel, A., Bayhan, A., Yeşiltepe-Mutlu, G., Özsu, E., Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş. (2013). Food addiction in obese children. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, 80(1), 250-251, 19-22 September, Milan.

Keser, A., Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M, Hatun, Ş. (2010). Metabolik sendrom olan ve olmayan çocukların günlük enerji ve makro besin ögeleri tüketimlerinin besin gruplarından karşılanma yüzdelerinin değerlendirilmesi. VII Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 352, 14-18 Nisan, İstanbul.

Çızmecioğlu, F.M., Etiler-Lordoğlu, N., Keser, A., Hamzaoğlu, O., Hatun, Ş. (2006). Usefulness of serumadiponectin and resistin levels as a diagnostic marker of metabolic syndrome in children and adolescents: A population based study. 45th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology, 65(4), 91, June 30- July 3, Rotterdam.

Yücecan, S. (2006). Farklı sosyo-ekonomik düzeyde yasayan yetişkin bireylerin besin ögesi tüketim düzeylerinin, diyet kalite indekslerinin ve besin çeşitliliğinin belirlenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 218-219, 12-15 Nisan, Ankara.

Keser, A., Büyüktuncer, Z., Gezmen, M., Güleç, A., Nursal, B.,Yücecan, S. (2006). Bazı Sebze ve Meyvelerden Ekstrakte Edilen Fenolik Bilesiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Saptanması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 215-216, 12-15 Nisan, Ankara.

National

Bayındır-Gümüş, A., Keser, A. (2018). Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Müdahaleleri. 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 1-4 Mart 2018, Ankara.

Özdemir-Bozbulut, R., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S. (2016). Anne Sütü Alma Süresinin ve Ek Gıdaya Geçiş Zamanının Obeziteye Etkisinin İncelenmesi. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.125, 3-5 Mart, Ankara.

Özdemir-Bozbulut, R., Sürücüoğlu, M.S., Keser, A. (2016). Fazla Kilolu Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.126, 3-5 Mart, Ankara.

Keser, A., Binnetoğlu, F.K., Asil, E., Babaoğlu, K. (2015). Farklı Branşlarda Spor Yapan Çocuk ve Adölesanların Besin Tüketimlerinin ve Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, s. 767-768, 20-23 Mayıs, Bilecik.

Keser, A. (2013). Tip 1 Diyabette Beslenmenin Planlanması. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s. 27-33, 1-3 Ekim, Edirne.

Keser, A.,Yüksel, A., Bayhan, A., Özsu, E., Yeşiltepe-Mutlu, G. Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş. (2012). 100 Çocuğun Obezite Süreci ve Özellikleri. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s.197, 6-10 Kasım, Samsun.

Ercanlı-Ağdas E., Akbel, S., Keser, A., Bayhan, A., Özsu, E.,Yüksel, A., Yeşiltepe-Mutlu, G. Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş.(2012). Arkadaşım Diyabet Kamp 2012. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s.46-47, 6-10 Kasım, Samsun.

Keser, A.,Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2009). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom Risk Faktörleri ile Besin Öğeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, s.93. 17-21 Kasım, Antalya.

ACADEMIC SERVICE AND OTHER PARTICIPATION (invited speaker)

Keser, A. (2018). Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Çocuk İçin Yaklaşımlar.  

Keser, A. (2018). Uluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, 12-15 Temmuz, Ankara, Türkiye.

Keser, A. (2018). Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 18-22 Nisan 2018, Antalya. (Basıldı).

Keser, A. (2018). Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları. 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 18-22 Nisan 2018, Antalya.

Keser, A. (2018). Çocukluk Obezitesinde Tedaviler. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya.

Keser, A. (2017). Dumping Sendromu. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, 5-7 Ekim, İzmir. 

Keser, A. (2017). Öğün Sıklığının Protein ve Yağ Metabolizmasına Etkisi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, s. 22-24, 11-13 Mayıs, Ankara.

Keser, A. (2017). Karbonhidrat Sayımı Olgu Çözümleri. 21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Basıldı)

Keser, A. (2017). Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı, 2. ve 3. Aşama. 21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Basıldı)

Keser, A. (2017). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu, Türkiye Diyetisyenler Derneği, 7-9 Nisan, Ankara. (Basıldı)

Keser, A. (2017). Obezite Sağlıklı Beslenme Kültürü ve Fiziksel Aktivite. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Mart 2017, Ankara. (Basıldı)

Keser, A. (2017). Malnutrisyon (İlaç Dozajlama, Proteine Bağlanan İlaçlar, GIS ve Emilim, Taşınma Klirens, Toksisite vb.). Besin – İlaç Etkileşimleri Kursu, Türkiye Diyetisyenler Derneği, 25-26 Şubat, Ankara. (Basıldı)

Keser, A. (2017). Fiziksel Aktivite ve Karbonhidrat Sayımı. Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 09-10 Şubat, Ankara.

Keser, A. (2017). Karbonhidrat Sayımında Ortak Dil Var Mı? Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Nelerdir?. Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 09-10 Şubat, Ankara.

Keser, A.  (2016). Böbrek Hastalıkları ve Mikronutrientler. Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Çalıştayı. 22-23 Ekim, Ankara.

Keser, A.  (2016). Tip 1 Diyabet İzleminde Doğru Bilinen Yanlışlar. Diyetisyen Gözüyle. 20. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 15. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 6-9 Ekim 2016, Antalya. (Basıldı)

Keser, A. (2016). Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Tedavisi Yaklaşımı ve Karşılaşılan Sorunlar. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.

Keser, A. (2016). Karbonhidrat Sayımı 2. Aşama uygulaması. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.

Keser, A. (2016). Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı-Vaka Çalışması. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.

Keser, A. (2016). Gereksinmelerin Belirlenmesi: Ne Vereceğiz? Ne Kadar Vereceğiz? Malnutrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Kursu, 3-5 Haziran 2016, Ankara.

Keser, A. (2016). Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Arasındaki İlişki. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.69-71, 3-5 Mart, Ankara.

Keser, A. (2015). Yara İyileşmesinde Beslenme ve İmmünonutrisyon. Yara Bakımı ve Yönetimi Sempozyumu, 11 Şubat, Ankara.

Keser, A. (2015). Diyabette Egzersiz Yönetimi. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 22-25 Ekim İstanbul.

Keser, A. Atik-Altınok, Y., Saruhan, S. (2015). Olgularla Karbonhidrat Sayımı ve Ortak Dil Oluşturulması. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 22-25 Ekim İstanbul.

Keser, A. Tip I Diyabetes Mellitus Yönetiminde Beslenme Tedavisi. (2015). 3. Trakya Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, 14-15 Mayıs, Edirne.

Keser, A. Diyabet Yönetiminde Egzersiz Uygulama İlkeleri. (2015). 3. Trakya Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, 14-15 Mayıs, Edirne.

Keser, A. (2014). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Eğitici Eğitimi, 14-17 Ekim, Ankara.

Keser, A. (2014). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Eğitici Eğitimi, 24-27 Kasım, Ankara.

Keser, A. (2014). Fiziksel Aktivite ve Karbonhidrat Sayımı. I. Karbonhidrat Sayımı Kursu, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,13-14 Mart, Ankara.

Keser, A. (2012). İnsülin dozlarının ayarlanması. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 6-10 Kasım, Samsun.

Keser, A. (2005). Beslenme Eğitimi. V. Ulusal Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, / Eylül, Ankara.

Keser, A. (2014). Çocuk ve Gençlerde Obezite Nasıl Bir Sorun? Adölesan Çağındaki Çocuklar, Velileri ve Öğretmenlerinin Obezite Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi