PROF.DR. SEYHAN AKISKA    
Adı : SEYHAN
Soyadı : AKISKA
E-posta : akiska@ankara.edu.tr, ahiskasey@gmail.com
Tel : 03122126720/1122
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji ABD        06100 Beşevler/ ANKARA

Telefon :

312 212 67 20/ 1122

Faks :

312 223 23 95

e-posta :

akiska@ankara.edu.tr, ahiskasey@gmail.com

web-adresi:

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

T.C.

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1987

T.C.

Ankara

Fen Bil. Enst.

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Yüksek Lisans

1992

T.C.

Ankara

Fen Bil. Enst.

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Doktora

1999

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Arş.Gör.

1990-1999

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Dr. Arş.Gör.

1999-2010

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Yrd. Doç.

2010-2011

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Doç.

2011-

UZMANLIK ALANLARI

Hidrobiyoloji, Limnoloji, Makrozoobentoz, Sulak Alanlar, Sucul Ekosistem, Tatlısu Omurgasızları

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

38

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

-

4

Doktora

-

1

Uzmanlık

-

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

Proje teşvik

TÜBİTAK

2008

 

Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik

TÜBİTAK

2009

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Kesikköprü (Ankara) Baraj Gölü’ndeki Bentik Organizma Türleri ve Mevsimsel Değişimleri.

A. Ü. Araştırma Fonu Proje No: 92 25 00 34 (Yardımcı araştırıcı. 1994-1999).

Mogan Gölü (Ankara) Bentik Omurgasızlarında (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Taksonomik İncelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abiyotik Ögelerde Birikimlerinin Araştırılması.

Proje No: 107T287 TBAG/HD-306 TÜBİTAK  (Yönetici. 2007-2008).

Uzungöl (Trabzon) Bentik Omurgasızlarında Taksonomik İncelemeler ve Kirlilik Parametrelerinden Ağır Metallerin Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Birikimlerinin Araştırılması.

K.T.Ü BAP (Yardımcı araştırıcı. 2011- Devam Ediyor)

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. ISCEN, C F., EMİROĞLU, Ö., İLHAN, S., ARSLAN, N., YILMAZ, V., AHISKA, S.,  2008.  Application of multivariate statistical techniques in the assessment of surface water quality in Uluabat Lake, Turkey. Environ. Monit. Assess. DOI 10.1007/s10661-007-9989-3. 144:269–276.(SCI-E)

2. ATICI,  T.,  AHISKA,  S.,  ALTINDAĞ,  A. AYDIN,  D., 2008. Some Heavy Metals (Cd, Pb, Hg, Cr) Pollution of Water and Phytoplanktonic Algae and Zooplanktonic Organisms in Sarıyar Dam Reservoir in Turkey. African Journal of Biotechnology. 7 (12), 1972-1977.(SCI-E)

3.   ERSAN,  E.,  ALTINDAĞ,  A.,  AHISKA,  S.,  ALAŞ,  A.,  2009. Zoobenthic fauna and seasonal changes of mamasin dam lake (Central part of Turkey). African Journal of Biotechnology. 8 (18), 4702-4707 (SCI-E)

4. AYDIN, D., AHISKA, S., 2009. Determination of trophic situation of Sarimsakli Dam Lake (Kayseri-Turkey). African Journal of Biotechnology. 8 (22), 6295-6300.(SCI-E)

5. ATICI, T.,  OBALI,  O., ALTINDAĞ,  A.,  AHISKA,  S., AYDIN, D.,  2010. The Accumulation of Heavy Metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and Their State in Phytoplanktonic Algae and Zooplanktonic Organisms in Beyşehir Lake and Mogan Lake- Turkey.  African Journal of Biotechnology. 9 (4), 475-487.(SCI-E)

6. ERTOSUN, B., ALTINDAĞ, A., AHISKA,  S., 2010. The Determination Trophic Status of Uçpınar Dam Lake (Uşak, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances. 9 (3), 491-495. (SCI-E)

7. YILDIZ, S., AHISKA, S., 2010. Nais stolci  Hrabĕ, 1981 a new oligochaete (Annelida: Clitellata: Naididae) species for Turkey. Tr. J. Of  Zoology. 34, 547-549. (SCI-E).

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. AHISKA, S , KARABATAK, M., 1994. Seyfe ( Kırşehir ) Gölünün Dip Faunası. Tr. J. Of Biology , 18: 61-75.

2. ALTINDAĞ, A., YİĞİT, S., AHISKA, S., ÖZKURT, Ş., 1998. Kesikköprü Baraj Gölündeki Kadife Balığının ( Tinca tinca L., 1758 ) Büyüme Özellikleri. Tr. J. Of Zoology , 22: 311-318.

3. ALTINDAĞ, A., YİĞİT, S., AHISKA, S., ÖZKURT, Ş., 1999. Kesikköprü Baraj Gölü’ndeki Turna ( Esox lucius L., 1758 ) Balığının Büyüme Özellikleri. Tr. J. Of Zoology ,  23: 901-910

4. ATICI, T, AHISKA, S., 2005. Ankara Çayı Kirliliği ve Algler. Gazi Üniv. Fen Bilimleri Dergisi , 18(1): 51-59.

5. AHISKA, S., 2005. Kesikköprü (Ankara) Baraj Gölü Bentik Faunası Üzerine Bir Çalışma. Türk Sucul Yaşam Dergisi.3 (4): 122–125.

 6. ARSLAN, N., AHISKA, S., 2007. Manyas Gölü Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik Açıdan Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi Yıl 3–5 Sayı 5–8: 278–285.

7. AHISKA S., 2009. Seasonal Changes in Chironomids (Diptera:Chironomidae) of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). J. Biol. Environ. Sci., 3(8), 45-52.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.  AHISKA, S., 2005. Seasonal Changes in Chironomidae Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, TURKEY). X. European Ecological Congress November 08-13, Kuşadası-TURKEY (ÖZET).

2. AYDIN, D., AHISKA, S., 2008. Determination of Trophic Situation of Sarimsakli Dam Lake (Kayseri-Turkey) 21 –24 May, Antalya – TURKEY (EIFAC) (ÖZET).

3. ATICI, T., ALTINDAĞ, A., AHISKA, S., OBALI, O., 2008. The Accumulation of Heavy Metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and Its State in Phytoplanktonic Algae and Zooplanktonic Organisms in Abant Lake –Turkey . 21 –24 May, Antalya – TURKEY (EIFAC) (ÖZET).

4. AHISKA,  S., ARSLAN, N., ÇİÇEK, A., MALKOÇ,  S.,  EMİROĞLU,  Ö., 2008.

Investıgatıon Of Water Qualıty In Lake Mogan, Turkıye. Shallow Lakes Conference 23-28 November, URUGUAY (ÖZET).

6. ÖZKURT, Ş., YİĞİT, S., AHISKA, S., ALTINDAĞ, A., 1996. Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Büyüme Özellikleri. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17- 20 Eylül, İstanbul – Türkiye (ÖZET).

7. ALTINDAĞ, A., AHISKA, S., YİĞİT, S., ÖZKURT, Ş., 1996. Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Beslenme Biyolojisi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17- 20 Eylül, İstanbul – Türkiye (TAM METİNLİ TEBLİĞ).

8. DUMAN, F., SEZEN, G., AHISKA, S., 2004. Sarımsaklı-Karasu (Kayseri)’ da Yetişen Typha angustifolia Bitkisi ve Bunları Çevreleyen Sedimentlerde Ağır Metal Tayini. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Sapanca, Türkiye, 16–19 Mayıs 2004 (ÖZET).

9. AHISKA, S., 2005. Kesikköprü (Ankara) Baraj Gölü Bentik Faunası Üzerine Bir Çalışma. Ulusal Su Günleri 2005 28 – 30 Eylül, Trabzon.(ÖZET).

10. ALTINDAĞ, A., AHISKA, S., 2006.  Kesikköprü Baraj Gölü (Ankara) Balıkçılık Sorunları. I. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7–9 Şubat 2006 Antalya (TAM METİNLİ TEBLİĞ).

11. ARSLAN, N., AHISKA, S., 2007. Manyas Gölü Oligochaeta (Annelida) Faunasının Taksonomik Açıdan Belirlenmesine Yönelik Bir Ön Araştırma. Ulusal Su Günleri 2007 16 –18 Mayıs, Antalya (ÖZET).

12. ERSAN, E., ALTINDAĞ, A., AHISKA S., ALAŞ, A., 2007. Mamasın Baraj Gölü (Aksaray)’nün Zoobentik Faunası Ve Mevsimsel Değişimi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla (ÖZET).

13. İSCEN,  C. F., EMİROĞLU,  Ö., İLHAN,  S., ARSLAN,  N.,  YILMAZ,  V. ve AHISKA S.,  2008.  Uluabat Gölü Yüzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerin Uygulanması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (ÖZET).

14. ERTOSUN, B., ALTINDAĞ,  A., AHISKA S., 2008.  Üçpınar Göleti’nin (Uşak) Trofik Seviyesinin Tespiti. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27–29 Ağustos 2008 Urla, İZMİR (ÖZET).