DOÇ. DR. MURAT AKKURT    
Adı : MURAT
Soyadı : AKKURT
E-posta : akkurt@agri.ankara.edu.tr
Tel : 5961305
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-akkurt
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Murat Akkurt

Doğum Tarihi: 13.07.1973 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

1997

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kimya ve Biyolojik Bilimler Fakültesi

Karlsruhe Üniversitesi

2004


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

”Meram (Konya) İlçesi Bağcılığı ve Yörede Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar”

Danışman: Prof. Dr. Yılmaz FidanDoktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“Entwicklung molekularer marker für Oidium (Uncinula necator)-Resistenz bei der Weinrebe.” (Asmalarda külleme (Uncinula necator) hastalığına karşı moleküler markörlerin geliştirilmesi)

Danışmanlar: PD Dr. Eva Zyprian

Prof. Dr. Dr. H.c mult. H.K Lichtenthaler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1996-2005

Dr.Ar.Gör.  

 Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2005-2009

Yar.Doç.

 Ziraat Fakültesi Ankara  Üniversitesi

2009-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

3 adet tezsiz yüksek lisans

Gamze Kamalı

“Çekirdeksiz üzüm ıslahında VvAGL11 primeri ile “Alphonse Lavallée x Sultani Çekirdeksiz” populasyonundaki çekirdeksiz bireylerin erken tanısı”

Kamil Karataş

“Avrupa Birliği organik şarap yönetmeliği üzerine bir araştırma”

Müge Ayhan

“Çekirdeksiz üzüm ıslahında VvAGL11 primeri ile “Hamburg Misketi x Sultani Çekirdeksiz” populasyonundaki çekirdeksiz bireylerin erken tanısı”

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : -


Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Konusu

Destekleyen Kuruluş

Başlagıç/ Bitiş Tarihlerii

Projedeki görevi

Durum

Asmalarda Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı Çeşit Islahında Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış Seleksiyon

Ank. Üniv. BAP 09B4347002

2008-2011

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Çekirdeksiz Üzüm Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar: Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış Seleksiyon

TÜBİTAK

107 O 066

2007-2010

Proje

Yürütücü

Tamamlandı

Orta Anadolu Bölgesi Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitleri İçin Yetiştirme Tekniğinin Geliştirilmesi

DPT

97-K-120450

1997-2004

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Bağcılıkta Anaç ve Kalem Arasındaki Aşı Uyuşma Düzeyinin Biyokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi

A.Ü.Araştırma Fonu

98-11-01-09

1998-2002

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Ankara (Kalecik) Koşullarında A. Lavallee, Cardinal, Hamburg Misketi ve Razakı Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şeklinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A.Ü.Araştırma Fonu

 

2000-2006

 

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Ankara Koşullarında Emir, Narince, Pinot Noir ve Riesling Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma.

A.Ü.Araştırma Fonu

2002-2006

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Molekulare Charakterisierung der Uncinula necator-Resistenz in der Weinrebe. (Asmalarda külleme (Uncinula necator) hastalığına dayanıklılığın moleküler karakterizasyonu- Almanya]

BAZ-5145

Alman Federal Islah Enstitüsü

2001-2006

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Physikalische Kartierung und molekulare Analyse züchterisch relevanter Regionen des Rebgenoms (Asma genomunun fiziksel haritalanması ve ıslah amaçlı önemli bölgelerin moleküler analizi- Almanya)

BAZ-5133

Alman Federal Islah Enstitüsü

1996-sürekli

Yardımcı Araştırıcı

Devam ediyor

Ankara (Kalecik) Koşullarında A. Lavallee, Amasya, Gül Üzümü, Çavuş ve Hafızali Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Amerikan Anaçlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A.Ü.Araştırma Fonu

93-11-01-03

1993-2002

 

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Tarımsal Savaşımda Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin Üzüm ve Şarap Kalitesi ile Bazı Element İçerikleri Üzerine Etkileri

TÜBİTAK

TOGTAG-1766

1998-1999

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Razakı ve Hamburg Misketi Üzüm Çeşitleri İçin Ankara Koşullarında En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A.Ü. Araştırma Fonu

92-11-01-02

1992-1998

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı

Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde Ankara Koşullarında En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A.Ü. Araştırma Fonu

90-11-01-01

1990-1996

Yardımcı Araştırıcı

Tamamlandı


İdari Görevler :

Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 2013-2014

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

International Society for Horticultural Science (ISHS)

Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

Ödüller :

Ankara Üniversitesi yurt dışı doktora bursu (2001-2004)


Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

Üzümsü Meyveler (Lisans)

2

-

9

Bahçe Bitkilerinde Proje Hazırlama Tekniği (Lisans) 

2

-

9

Bahçe Bitkilerinde Moleküler Genetiğin Kullanımı (Yüksek Lisans)

3

-

5

İlkbahar

Bahçe Bitkileri (Lisans)

2

2

21

Ekoloji (Lisans- 5 Bölüme)

2

-

350

Bahçe Bitkilerinde Moleküler Genetiğin Kullanımı (Yüksek Lisans)

3

-

3

2011-2012

Güz

Genel Bağcılık (Lisans)

2

2

13

Meyve ve Bağ Yetiştirme Teknikleri (Lisans)

2

2

21

Üzümsü Meyveler (Lisans)

1

2

43

Bahçe Bitkilerinde Proje Hazırlama Tekniği (Lisans) 

2

-

5

Bahçe Bitkilerinde Moleküler Genetiğin Kullanımı (Yüksek Lisans)

3

-

3

İlkbahar

Bahçe Bitkileri (Lisans)

2

2

34

Fide ve Fidan Üretim Tekniği (Lisans)

2

-

8

Ekoloji (Lisans- 5 Bölüme)

2

-

350

Bahçe Bitkilerinde Moleküler Genetiğin Kullanımı (Yüksek Lisans)

3

-

3

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları (Yüksek Lisans)

3

-

24


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M. Akkurt, A. Çakır, M. Shidfar, B.P. Çelikkol and G. Söylemezoğlu 2012: Using SCC8, SCF27 and VMC7f2 markers in grapevine breeding for seedlessness via marker assisted selection. Genet. Mol. Res. 11(3):2288-2294. (SCI-Exp.)

 

A2. M. Akkurt 2012. Comparison between modified DNA extraction protocols and commercial isolation kits in grapevine (Vitis vinifera L.). Genet. Mol. Res. 11(3):2343-2351. (SCI-Exp.)

 

A3. M. Akkurt, A. Çakır, M. Shidfar, F. Mutaf and G. Söylemezoğlu 2012: Using seedlessness-related Molecular Markers in Grapevine Breeding for Seedlessness via Marker-Assisted Selection (MAS) into `Muscat of Hamburg' × `Sultani' Progeny. Turkish Journal of Biology. 37: 101-105. (SCI Exp.)

 

A4. Murat Akkurt, Leocir Welter, Erika Maul, Reinhard Töpfer and Eva Zyprian 2007: Development of SCAR markers linked to powdery mildew (Uncinula necator) resistance in grapevine (Vitis vinifera L. and Vitis sp.). Mol. Breeding 19:103-111. (SCI-Core)

 

A5. Welter, L. J., Göktürk-Baydar, N., Akkurt, M., Maul., E., Eibach, R., Töpfer, R. and Zyprian, E. 2007: Genetic mapping and localisation of quantitative trait loci affecting fungal disease resistance and leaf morphology in grapevine (/Vitis vinifera L.). Mol. Breeding, 20:359-374. (SCI-Core)

 

A6. Z. Gökbayrak, G. Söylemezoğlu, M. Akkurt, H. Çelik. 2007: Determinatıon of graftıng compatibility of grapevıne with electrophoretic methods. Scientia Horticulturae 113:343-352. (SCI-Core)

 

A7. Fischer, M.B., Salakhutdinov, I., Akkurt, M., Eibach, R., Edwards, K.J., Töpfer, R., Zyprian, E.M. 2004: Quantitative trait locus analysis of fungal disease resistance factors on a molecular map of grapevine.  Theor. Appl. Genet. 108:501-515. (SCI-Core)

 

A8. Zyprian, E.M., Akkurt, M., Töpfer, R. 2005: Die Entwicklung genetischer Marker für Resistenz gegen den Echten Mehltau bei Regent. Deut. Weinbau-Jahrb. 56:139-145.

 

A9. Salakhutdinov, I., Fischer, B., Akkurt, M., Eibach, R., Töpfer, R., Zyprian, E. 2003: Genetische Kartierung der Weinrebe, Perspektiven für Forschung und moderne Rebenzüchtung. Deut. Weinbau-Jahrb. (54):53-64.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. G. Söylemezoğlu, B. Kunter, N. Baydar, M. Akkurt, N. Keskin, E. Karaağaç, A. Çakır. 2012. Determination of suitable grapevine rootstocks for the Narince and Emir grape cultivars under Ankara province conditions. 35th World Congress of Vine and Wine. 18-22 June 2012, İzmir, Turkey. (baskıda)

 

B2. Akkurt, M., Çakır, A., Shidfar, M., Ergül,A., Söylemezoğlu, G. 2010: Use of molecular markers for seedlessness in grapevine breeding. 10th International Conference on Grapevine Breeding and Genetics. 01-15 August 2010. Ceneva- New york. USA. ISHS 2010, 94. (özet)

 B3. Akkurt, M., Çakır, A., Shidfar, M., Ergül,A., Söylemezoğlu, G. 2010: Effects of Gibberellic Acid (GA3), Benzilaminopurin (BAP) and Stratification Time on Germination of Kalecik Karasi (Vitis Vinifera  L.) Seeds. 28th International Horticultural Congress, 22-27 August 2010, Lisboa-Portugal, ISHS Book of Abstracts, Vol I, 114. (özet)

 B4. Karaca, N., Cakir A., Celik, H., Soylemezoglu, G., Akkurt, M. Obtaining virus-free basic nursery stocks by clonal micropropogation of Kalecik Karsı cv. (Vitis Vinifera L.) and 140 Ru Rootstock variety. 28th International Horticultural Congress. 22-27 August 2010. Lisboa-Portugal, ISHS Book of Abstracts, Vol II, 739. (özet)

B5. Leocir J. W., Akkurt M., Salakhutdinov I., Göktürk-Baydar N., Eibach R., Töpfer R., Zyprian E. 2009: Integration of microsatellite and functional gene-based markers for the improvement of a grapevine genetic map. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding, 2-6 July 2009, Udine, Italy. Acta Hort. 827, ISHS 2009,77-82.

B6. Zyprian E., Leocir J. W., Akkurt M., Salakhutdinov I., Göktürk-Baydar N., Eibach R. and Töpfer R. 2009: Genetic analysis of fungal disease resistance in grapevine. 9th International Conference on Grape Genetics and Breeding, 2-6 July 2009, Udine, Italy. Acta Hort. 827, ISHS 2009,535-538.

B7. Eva Zyprian, Leocir Welter, Murat Akkurt, Rudolf Eibach und Reinhard Töpfer 2006: Die genetische Analyse von Pilzresistenzeigenschaften der Weinrebe. Vort. Pflanzenzüchtung, Heft 70, 191-198, Deutschland.

B8. Zyprian, E., Akkurt, M., Fischer, B., Salakhutdinov, I., Welter, L., Kortekamp, A., Eibach, R., Töpfer R. 2005: Fundamental research meets practical breeding: Genetics of disease resistance in grapevine, Int. Grape Genomics Symposium St. Louis,  Missouri 12.-14.07.2005Proceedings Int. Grape Gen. Sym. 163-168. USA.

B9. Zyprian E. M., Eibach R., Akkurt, M., Töpfer R. 2005: Genetic mapping of SSR markers in grapevine for the analysis of disease resistance and flavor compounds. Plant, Animal & Microbe Genomes XIII Conference. January 15-19, 2005. Town & Country Convention Center. San Diego, CA. (özet)

 B10. E. Zyprian, M. Akkurt, I. Salakhutdinov, S. Vogt, A. Kortekamp, B. Fischer, R. Eibach and R. Töpfer. 2005: Genetic Bases of Fungal Disease Resistance. Workshop on “Defence Reaction of Grapevine Toward Biotic Stresses. 6-7 May, 2005, Universita Cattolica del Sacro Cuore Pıacenza, Italy. (özet)

 B11. Zyprian E., Akkurt, M., Salakhutdinov, I., Fischer, B., Welter, L., Eibach, R und Töpfer, R. 2005: Genetische Analyse und Marker entwicklung für Pilzresistenzeigenschaften der Weinrebe. Tagung “Genomforschung an Pflanzen: Vom Modell zur Sorte“ der Gesellschaft für Pflanzenzüchtung am 22. und 23. Februar 2005. Deutschland. (özet)

 B12. Fischer, B., Salakhutdinov, I., Akkurt, M., Kortekamp, A., Eibach, R., Töpfer, R., and Zyprian, E. 2002: Molecular mapping of [Regent x Lemberger] and QTL-analysis of agronomic traits. Proceedings of the VIIIth International Conference on Grape Genetics and Breeding. Kecskemét, Hungary, August, 2002. Acta Horticulturae 603, ISHS 2003, 69-71.

 B13. Zyprian E. M., Salakhutdinov I., Fischer B., Akkurt M., Töpfer R. 2002: Molecular mapping of grapevine and Qtl analysis of fungal disease resistances. Plant, Animal & Microbe Genomes X. January 12-16, 2002. Town & Country Convention Center. San Diego, CA. (özet)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Göktürk Baydar, N. and Akkurt, M. 2001: Oil content and oil quality properties of some grape seeds. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25(3):163-168.

 D2. Göktürk Baydar, N., Anlı, R.E. and Akkurt, M. 2000: Tarımsal Savaşımda Kullanılan Kimyasalların Üzüm ve Şarap Kalitesi ile Şaraplarda Bazı Ağır Metal İçerikleri Üzerine Araştırmalar. Gıda Dergisi, 25(6): 449-457.

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. M. Akkurt, K. Karataş, A. Çakır, G. Söylemezoğlu. 2011. Bağcılıkta İyi Tarım Uygulamaları. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa. (özet)

 E2. Çelik, H., Kunter, B., Değirmenci, D., Akkurt, M., Karaağaç, E., Çetiner, H., Keskin, N. 2007: Kalecik (Ankara) Koşullarında yetiştirilen Alphonse Lavalee, Cardinal, Hamburg Misketi ve Razakı sofralık üzüm çeşitlerinde anaç ve terbiye şeklinin gelişme, verim ve ürün kalitesi üzerine etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, s.383-386, Erzurum.

 E3. Çelik, H., Söylemezoğlu, G., Marasalı, B.,Fidan, Y., Ağaoğlu, Y.S., İlbay,A. K. ve Akkurt, M. 1999: Kalecik Karası Üzüm Çeşidi (Klon-12) İçin Ankara Koşullarında En Uygun Asma Anacının Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, 579-583, Ankara.

 E4. Akkurt, M., Fidan, Y. 1998: Meram (Konya) İlçesi Bağcılığı ve Yörede Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 4. Bağcılık Sempozyumu, 20-23 Ekim, 345-349, Yalova.

F. Diğer yayınlar :

F1. G. Söylemezoğlu, M. Akkurt 2012. Yeni üzüm çeşitleri. Tarım Gündem Dergisi. Tem-Ağustos, Yıl 2, Sayı: 9.

 

F2. G. Söylemezoğlu, M. Akkurt 2012. Bağ tesisi. Tarım Gündem Dergisi. Tem-Ağustos, Yıl 2, Sayı: 9.

 

F3. Akkurt, M. 2002: Der Weinbau in der Türkei. Geilweilerhof Aktuell. 30. Jahrgang, Heft 2: 51-56, Dezember 2002.