PROF.DR. BAHADIR AKTUĞ    
Name : BAHADIR
Surname : AKTUĞ
E-Mail : aktug@ankara.edu.tr
Phone Number : +90-312-600 01 00 / 1863
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department : Department of Geophysical Engineering
Personal Information

Education/Positions

Degree

University

Year

B.S.

Higher Technical School of Surveying

1997

M.Sc.

İstanbul Technical University

2002

PhD

İstanbul Technical University

2006

Associate Prof.

Boğaziçi University

2012

Prof.Dr.

Ankara University

2014

 

Courses

EEE105 Computer Programming I

BME362 Introduction to Python

JFM227 Probability and Statistics

JFM232 Spatial Surveying

JFM315 Engineering Application with C#

JFM213 Engineering Application with Python

811550 Global Navigation Satellite Systems

811551 Crustal Deformation

811552 Coordinate and Time Systems

811549 Scientific Computation and Visualization

 

Award: Turkey National Geodesy Commission 2010 Science Award

 

International Research Experience:

 

University

Countrt

Year

Duration

Visiting Scientist

Massachusetts Institute of Technology

USA

1999

5 month

Invited Researcher

Waseda University

Japan

2001

1 month

Invited Researcher

Oxford University

UK

2006

1 month

Invited Researcher

Nice University

France

2009

1 month

Visiting Scientist

Montpellier University-II

France

2013

1 year

 

Projects:

Start

End

Project Name/Number

2002

2005

TÜBİTAK YDABAG Proje 102Y053: Kuzey Anadolu Fay Zonunun batı kısmındaki birim deformasyon birikiminin hesap ve modellenmesi

2006

2008

TÜBİTAK EEEAG Proje 105E171: Elektron Dağılımının GPS Ölçümleriyle Bilgisayarlı Tomografik Görüntülenmesi

2006

2007

TÜBİTAK 105G017 KAMU-ARGE Projesi: TUSAGA-AKTİF (CORS-TR): Ağ prensibinde çalışan gerçek zamanlı kinematik (RTK) prensipli sabit GPS istasyonlarının kurulması ve hücresel dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi

2009

2012

TÜBİTAK EEEAG Proje 109E055: Bölgesel Otomatik TEİ Haritalaması ve Sürekli Gözlenmesi

2010

2012

TUJJB-UDP-02-10: Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik yöntemlerle incelenmesi

2012

2015

TÜBİTAK ÇAYDAG 112Y109 Proje: 23 Ekim 2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının GPS ve INSAR Yöntemleriyle Araştırılması

2013

2014

TÜBİTAK 2219 Kuzey Anadolu Fay Sisteminin Uzun ve Kısa Zaman Ölçeklerinde Üç Boyutlu Termomekanik Modellenmesi

2013

2015

TÜBİTAK ÇAYDAG 112Y350 (COST): GPS ile Atmosferik Su Buharı Kestirimi

2013

2014

Boğaziçi Üniversitesi BAP 12T03P1 Proje: Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi

2013

2014

İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Deprem Tahmin ve Risk Azaltma Sistemi Projesi

2014

2017

TÜBİTAK ÇAYDAG 113Y430 Türkiye'nin Güncel Tektoniğini Yöneten Ana Fay Zonlarının Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Levha İçi Blok Deformasyon Modellerinin Oluşturulması

2015

2016

TÜBİTAK ÇAYDAG 115Y246 Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlemesi

2015

2018

TÜBİTAK MFAG 115F032 Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Kullanılarak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) İçin Yağışa Dönüşebilir Su Buharı Miktarının (PWV) Araştırılması

2016

2017

Ankara Üniversitesi BAP Jeofizik Test ve Simülasyon Sahası Altyapı Projesi

2016

2018

KOSGEB Arge ve İnnovasyon – Gerçek Zamanlı Mobil GIS Veri Toplama Sistemi

2017

2019

TÜBİTAK ÇAYDAG 116Y199 Jeodezik Ölçüler ile Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin Belirlenmesi

2018

2019

Boğaziçi Üniversitesi BAP-18T03SUP4 Slip deficit along Major Seismic Gaps in Turkey

2018

2020

UDAP-G-18-05 Bursa Civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması

2018

2021

TÜBİTAK ÇAYDAG 118Y191 Jeodezik Ölçülerle Yerkabuğu Rijidite Değişimlerinin Belirlenmesi

2019

2021

KOSGEB Arge ve İnnovasyon – Gerçek Zamanlı GNSS İzleme Sistemi

 

Administrative Tasks and Membership of Professional Organizations:

Date

Responsibility/Membership

1997 – 2012

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Yürütme Kurulu üyesi

2005 -

Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) üyesi

2006 - 2012

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Sekreter

2006 – 2012

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Konsey Üyesi

2008 - 2009

Bakanlıklararası Harita ve Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Bilimsel Araştırma Komisyonu 2. Çalışma Grubu Başkanı

2009 - 2012

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Ulusal Deprem Programı Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Sekreteri ve Üyesi

2010 – 2012

Bakanlıklar arası Harita ve Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmelikler Komisyonu Başkanı

2012-

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu Üyesi

2012-

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Jeodezi Komisyonu Üyesi

2014-

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz Fiziği Komisyonu (TUSAK) Üyesi

2014-2015

Sismoloji Anabilim Dalı Başkanı

2015-

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

2015-

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Yönetim Kurulu Üyesi

2016-

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

2018-

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Jeodinamik Çalışma Grubu Başkanı

2018-

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Üyesi

2019-

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM) Müdür Yardımcısı

2019-

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

2019-

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı

 

International Citations > 1000

https://scholar.google.com.tr/citations?user=Qsa1uSAAAAAJ&hl=tr

   

International Publications

A1.

Doğru, A., Aktuğ, B., Bulut, F., Özener (2019). GPS-derived source parameters of the 2014 North Aegean earthquake (Mw 6.9), Turkish Journal of Earth Sciences, 28, 661-670.

A2.

Bulut, F., Aktuğ, B., Yaltırak, C., Doğru, A., Özener, H. (2019). Magnitudes of future large earthquakes near Istanbul quantified from 1500 years of historical earthquakes, present-day microseismicity and GPS slip rates, Tectonophysics, 764, 77-87.

A3.

Özdemir, S., Yeşilyaprak, C., Aktuğ, B., Öztürk, D., Çoker, D., Balbay, R. (2018). Precipitable Water Vapor (PWV) Estimations from the site of the Eastern Anatolia Observatory (DAG), a New Astronomical Observatory in Turkey, Experimental Astronomy.

A4.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Toori, M., Aktuğ, B. (2018). Internal deformation of the Turkish-Iranian Plateau in the hinterland of Bitlis-Zagros Suture Zone. In: Tectonic and Structural Framework of the Zagros Fold-thrust Belt (Ed. Farzipour Saein, A.), Elsevier.

A5.

Bulut, F., Özener, H. Doğru, A., Aktuğ, B., Yaltırak, C. (2018). Structural setting along the Western North Anatolian Fault and its influence on the 2014 North Aegean Earthquake (Mw 6.9), Tectonophysics, 745 (2018), 382-394.

A6.

Dogru, A., Gorgun, E., Aktug, B., Ozener, H. (2018). Seismic hazard assessment of the central North Anatolian Fault (Turkey) from GPS-derived strain rates and b-values, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 9(1), 356-367.

A7.

Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C.Ö., Yavaşoğlu, H.H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H. (2018). Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS observations, Geodinamica Acta, 30, 1.

A8.

Bilham, R., Ozener, H., Mencin, D., Dogru, A., Ergintav, S., Cakir, Z., Aytun, A., Aktug, B., Yilmaz, O., Johnson, W., Mattioli, G. (2016). Surface creep on the North Anatolian Fault at Ismetpasa, Turkey, 1944-2016, Journal of Geophysical Research, dx.doi.org/10.1002/2016JB013394.

A9.

Elitez, İ., Yaltırak, C., Aktuğ, B. (2016). Extensional and compressional regime driven left-lateral shear in southwestern Anatolia (eastern Mediterranean): The Burdur-Fethiye Shear Zone, Tectonophysics, 688, 26–35.

A10.

Sağlam, A., Gökten, Y.E., Aktuğ, B. (2016). The Stress State of The Region around İnönü-Eskişehir active fault system (Turkey); kinematic analysis accompanied with GPS Data, JIGU, 20 (6), 527-535.

A11.

Yilmaz, A., Erdogan, M., Maras, H.H., Aktug, B., Maras, S.S. (2016).Did satellite imagery supersede     aerial imagery? A perspective from 3D geopositioning accuracy, Arabian Journal of Geosciences, 9, 324.

A12.

Seyitoğlu, G. Kaypak, B., Aktuğ, B., Gürbüz, E., Esat, K., Gürbüz, A. (2016). A hypothesis for the alternative southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Northwest Turkey KB Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun alternatif Güney Kol’u için bir hipotez, Geological Bulletin of Turkey, 59,   2, 2016.

A13.

Aktuğ, B., Özener, H., Doğru, A., Sabuncu, A., Turgut, B., Halıcıoğlu, Yılmaz, O., Havazli, E. (2016). Slip rates and seismic potential on the East Anatolian Fault System using an improved GPS velocity field, Journal of Geodynamics, 94-95, 1-12.

A14.

Aktuğ, B., Doğru, A., Özener, H., Peyret, M. (2015). Slip rates and locking depth variation in the middle and easternmost segments of NAFS, Geophysical Journal International, 202, 2133-2149.

A15.

Dogru, A., Gorgun, E., Ozener, H., Aktug, B. (2014). Geodetic and Seismological Investigation of Crustal Deformation around Izmir (Western Anatolia), Journal of Asian Earth Sciences, 82, 21-31.

A16.

Aktuğ, B., Yıldırım, Ö. (2013). Regularized estimation of Euler Pole Parameters, Earth, Planets and Space, 65(7), 699–705.

A17.

Aktuğ, B., Meherremov, E., Kurt, M., Özdemir, S., Esedov, N., Lenk, O. (2013). GPS constraints on the deformation of Azerbaijan and surrounding regions, Journal of Geodynamics, 67, 40-45.

A18.

Aktuğ, B., Parmaksız, E., Kurt, M., Lenk, O., Kılıçoğlu, A., Gürdal, M.A., Özdemir, S. (2013) Deformation of Central Anatolia: GPS Implications, Journal of Geodynamics, 67, 78– 96

A19.

Aktuğ, B., Dikmen, Ü., Doğru, A., Özener, H. (2013) Slip rates near Karliova Triple Junction by GPS Observations, Journal of Geodynamics, 67, 21-29.

A20.

Aktuğ, B. (2012) Weakly Multicollinear Datum Transformations, ASCE Journal of Surveying Engineering, 138(4), 184-192.

A21.

Yildiz, H., Andersen, O.B., Simav, M., Aktug, B., Özdemir, S. (2013) Estimates of Vertical Land Motion Along the Southwestern Coasts of Turkey From Coastal Altimetry And Tide Gauge Data, Advances in Space Research, 51(8), 1572-1580.

A22.

Kılıçoğlu, A., Direnç, A., Yıldız, H., Bölme, M., Aktuğ, B., Simav, M., Lenk, O. (2011) Regional gravimetric quasi-geoid model and transformation surface to national height system for Turkey (THG-09), Studia Geophysica et Geodaetica, 55, 557-578.

A23.

Maraş, S.S., Şanlıoğlu, İ., Aktuğ, B. (2011) Design and testing of a web-based automatic high precision GPS data processing environment, Interrnational Journal of the Physical Sciences, 5(6), 763-767.

A24.

Maraş, H.H., Maraş, Y., Maraş, E.E., Aktuğ, B., Maraş, S.S., Yıldız, F. (2010) An overview of medical image processing, African Journal of Biotechnology, 9(24), 3666-3675.

A25.

Maraş, S.S., Maraş, H.H., Aktuğ, B., Maraş, E.E., Yıldız, F. (2010) Topological error correction of GIS vector data, International Journal of the Physical Sciences, 5(5), 476-483.

A26.

Maraş, E.E., Bayram, B., Maraş, H.H., Maraş, S.S., Aktuğ, B. (2010) Multi-focus image fusion in high precision close-range photogrammetry, International Journal of the Physical Sciences,5(6), 763-767.

A27.

Aktuğ, B., Kaypak, B., Çelik, R.N. (2010). Source parameters of 03 February 2002 Çay Earthquake, Mw6.6 and aftershocks from GPS Data, Southwestern Turkey, Journal of Seismology14, 445-456.

A28.

Aktuğ, B. (2009) Inverse and Compound Datum/Frame Transformations, ASCE Journal of Surveying       Engineering, 135 (2), 46-55.

A29.

Aktuğ, B., Lenk, O., Gürdal, M.A., Kilicoglu (2009). Establishment Of Regional Reference Frames For   Detecting Active Deformation Areas in Anatolia, Studia Geophysica et Geodaetica, 2, 53, 169-183.

A30.

Aktug, B., J. M. Nocquet, A. Cingoz, B. Parsons, Y. Ercan, P. C. England, O. Lenk, M. A. Gurdal, A. Kilicoglu, H. Akdeniz, and A. Tekgul (2009), Deformation of western Turkey from a combination of permanent and campaign GPS data: limits to block-like behaviour, Journal of Geophysical Research114, B10404,doi:10.1029/2008JB006000.

A31.

Seyitoğlu, G., Aktuğ, B., Karadenizli, L., Kaypak, B., Şen, S., Kazancı, N., Işık, V.,  Esat, K., Parlak, O., Varol, B., Saraç, G., İleri, İ., A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge İn Nw Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating The Internal Deformation Of The Anatolian   Plate, Geological Bulletin of Turkey52, 1, 2009.

A32.

Aktuğ, B. (2007). Semianalytical Equations for transforming errors into a local geodetic frame,ASCE Journal of Surveying Engineering, 133, 98-105.

A33.

Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A. (2006). Recent crustal deformation of Izmir, western Anatolia and surrounding regions as deduced from repeated GPS measurements and strain field, Journal of Geodynamics, 41, 471-484.

A34.

Bürgmann, R., Ayhan M.E., Fielding, E.J., Wright, T.J., McClusky, S., Aktug, B., Demir, C., Lenk, O., Turkezer, A., “Deformation during the 12 November 1999, Düzce, Turkey Earthquake, from GPS   and InSAR data”, Bull. Seismol. Soc. Am.92, 161-171 (2002).

A35.

Ayhan, M. E., Bürgmann, R., McClusky, S., Lenk, O., Aktug, B., Herece, E., and Reilinger, R.E, “Kinematics of the Mw 7.2, 12 November 1999, Düzce, Turkey earthquake”, Geophys. Res. Lett.28,   367-370 (2001).

A36.

Reilinger, R.E., S. Ergintav, R. Bürgmann, S. McClusky, O. Lenk, A. Barka, O. Gurkan, L. Hearn, K. L. Feigl, R. Cakmak, B. Aktug, H. Ozener, M.N. Töksoz, “Coseismic and postseismic fault slip for the 17 August 1999, M=7.5, Izmit, Turkey Earthquake”, Science289, 1519-1524 (2000).

 

International Presentations

B1.

Çıvgın, B., Kaypak, B., Seyitoğlu, G., Aktuğ, B., Kılıçarslan, Ö., Akkoyunlu, F. (2019). An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks, 20th Anniversary of 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, 15-18 October 2019, Istanbul Technical University, Istanbul.

B2.

Ozener, H. Bulut, F., Dogru, A., Aktug, B., Gelin, B., Ucan, K.A. (2019). Monitoring Pre-seismic Stage of Future Large Earthquakes Offshore Istanbul, AGU 2019 Fall Meeting, 09-13 December 2019, San Francisco, USA.

B3.

Ozsarac, V., Senturk, M.D., Kartal, R.F., Aktuğ, B. (2019). Recent Developments in Earthquake Observation Systems of Turkey, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019 September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey.

B4.

Kartal, R.F., Kadirioğlu, F.T., Tepeuğur, E., Şentürk, M.D., Aktuğ, B. (2019). Displacement Based

Earthquake Analysis, 72st Geological Congress of Turkey, Urban Geology, 28 January-1 February,2019, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B5.

Şentürk, M.D., Aktuğ, B. (2019). Seismogeodetic Earthquake Early Warning Systems, 72st Geological Congress of Turkey, Urban Geology, 28 January-1 February, 2019, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B6.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Aktuğ, B. (2019). Recent contributions to the Neotectonics of Turkey, 72st Geological Congress of Turkey, Urban Geology, 28 January-1 February, 2019, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B7.

Ozener, H., Bulut, F., Dogru, A., Aktug, B., Yaltirak, C. (2019). Seismogeodetic Monitoring of the Marmara Seismic Gap, 72st Geological Congress of Turkey, Urban Geology, 28 January-1 February, 2019, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B8.

Dogru, A., Bulut, F., Aktug, B., Ozdemir, S., Ozener, H. (2019). Strain-Rate Map of Anatolia From GPS and Seismicity, 72st Geological Congress of Turkey, Urban Geology, 28 January-1 February, 2019, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B9.

Ozener, H., Bulut, F., Aktug, B., Yaltirak, C., Dogru, A. (2018). Slip Deficit on the North Anatolian Fault: Implications for Pending Earthquakes Offshore Istanbul, AGU 2018 Fall Meeting, 10-14 December 2018, Washington D.C., USA.

B10.

Dogru, A., F. Bulut, B. Aktug, S. Ozdemir, and H. Ozener (2018). Seismo-geodetic Behavior of Basic Tectonic Elements in Anatolia, 19th. General Assembly of WEGENER (WEGENER 2018), 10-13 September 2018, Grenoble, France.

B11.

Bulut, F., H. Ozener, A. Dogru, B. Aktug, and C. Yaltirak (2018). Structural Setting Along TheWestern North Anatolian Fault and Its Inuence on the 2014 North Aegean Earthquake (M 6.9), 19th. General Assembly of WEGENER (WEGENER 2018), 10-13 September 2018, Grenoble, France.

B12.

Ozener, H., F. Bulut, A. Dogru, B. Aktug, and C. Yaltirak (2018). Seismo-Geodetic monitoring of the Marmara Seismic Gap, 19th. General Assembly of WEGENER (WEGENER 2018), 10-13 September 2018, Grenoble, France.

B13.

Bulut, F., Ozener, H., Dogru, A., Aktug, B., Yaltırak, C. (2018). Structural Setting along the Western North Anatolian Fault and Its Influence on the 2014 North Aegean Earthquake (M 6.9), 2018 Seismology of the Americas Meeting, Latin American and Caribbean Seismological Commission, Seismological Society of America, 14–17 May 2018, Miami, Florida.

B14.

Aktuğ, B., Şentürk, M.D. (2018). Earthquake Magnitude Through Seismogeodetic Observations, 71st Geological Congress of Turkey Geology And Health, April 23-27, 2018, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B15.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Toori, M., Aktuğ, B. (2018). The Neotectonics Of Eastern Türkiye, Northwest Iran, Armenia, Nahçivan And Southern Azerbaycan: The Rhomboidal Cell Model In The Internal Deformation Of Turkish-Iranian Plateau,  71st Geological Congress of Turkey Geology And Health, April 23-27, 2018, Metu Cultural And Convention Center Ankara –Turkey.

B16.

Aktug, B., Ozener, H., Dogru, A., Bulut, F. (2018). Geodetic Earthquake Recurrence for Seismic Hazard Analysis, EGU 2018 General Assembly, 8-13 April, Vienna.

B17.

Dogru, A., Gorgun, E., Aktug, B., Ozener, H. (2018). Seismic hazard assessment at central North Anatolian Fault (Turkey) combining GPS strain rates and b-values, EGU 2018 General Assembly, 8-13 April, Vienna.

B18.

Bulut, F., Ozener, H., Dogru, A., Aktug, B., Yaltırak, C. (2018). Structural Setting Along The Western North Anatolian Fault and Its Influence on the 2014 North Aegean Earthquake (M 6.9), EGU 2018 General Assembly, 8-13 April, Vienna.

B19.

Ozener, H., Aktug, B., Dogru, A., Tasci, L. (2017). Dense Velocity Field of Turkey, AGU 2017 Fall Meeting, 11-15 December 2017, New Orleans, USA.

B20.

Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C.Ö., Yavaşoğlu, H.H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli,   E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H. (2017). Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS observations, Bodrum-Kos Earthquake and Tsunami   Workshop, December 07, 2017, Salmakis Hotel, Bodrum.

B21.

Özdemir, S., Balbay, R., Aktuğ, B., Yeşilyaprak, C., Öztürk, D., Çoker, D., Güney, Y., Yüzlükoğlu, F., Shameoni-Niaei, M., Doğan, E. (2017) Precipitable Water Vapor Estimations of Erzurum Province Based on GPS Data, 8th Atmospheric Sciences Symposium – ATMOS 2017, 01 – 04 November 2017, Istanbul, Turkey.

B22.

Aktuğ, B. (2017). Determination of Earthquake Recurrence Rates Based On Geodetic Data, 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES), October 11-13, 2017 in Eskişehir, Turkey.

B23.

Esat, K. Kaypak, B., Aktuğ, B., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G. (2017). Seismotectonics of The NW Central Anatolian Contractional Area, 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES), October 11-13, 2017 in Eskişehir, Turkey.

B24.

Ozener, H., Doğru, A., Bulut, F., Aktuğ, B., Özdemir, S. (2017), Seismo-geodetic Behavior of Basic Tectonic Elements in Anatolian Region and Surroundings, Joint Scientific Assembly of the IAG-IASPEI 2017, 30 July – 4 August, 2017, Kobe International Conference Center, Kobe, Japan.

B25.

Bulut, F., Ozener, H., Aktuğ, B., Doğru, A. (2017). Unlocking of the North Anatolian Fault prior to the 2014 M 6.9 North Aegean Earthquake:  Evidence from seismological and geodetic observations, EGU General Assembly 2017, 23-28 April 2017, Vienna, Austria.

B26.

Ozener, H., Doğru, A., Bulut, F., Aktuğ, B., Özdemir, S. (2017), Seismo-geodetic Behavior of Basic Tectonic Elements in Anatolia, EGU General Assembly 2017, 23-28 April 2017, Vienna, Austria.

B27.

Ozener, H., Aktuğ, B., Doğru, A. (2017). GPS-constrained estimate of present-day slip rate along major faults of Turkey, FIG Working Week 2017, May 29 – June 2 2017 Messukeskus Expo and Convention Centre, Helsinki, Finland.

B28.

Aktuğ, B. (2016). A Comparison of Geodetic and Seismic Strain Rates in Turkey, AGU 2016 Fall Meeting, 12-16 December 2016, San Franciso.

B29.

Bulut, F., Ozener, H., Aktuğ, B., Doğru, A. (2016). Understanding the Earthquake Cycle along the North Anatolian Fault integrating seismological and geodetic observations, AGU 2016 Fall Meeting, 12-16 December 2016, San Franciso.

B30.

Ozener, H., Aktuğ, B., Doğru, A., Taşçı, L., Acar, M. (2016), An Updated Homogeneous GPS Velocity Field for Studies of Earthquake Hazard Prediction and Assessment in Turkey, AGU 2016 Fall Meeting, 12-16 December 2016, San Franciso.

B31.

Bilham, R., Ozener, H., Mencin, D., Dogru, A., Ergintav, S., Cakir, Z., Aytun, A., Aktug, B., Yilmaz, O., Johnson, W., Mattioli, G. (2016). Seventy-two years of Surface Creep on the North Anatolian fault at Ismetpasa: Implications for the southern San Andreas and Hayward faults, 1944-2016, 2016 SCEC Annual Meeting, September 11 - 14, 2016, Palm Springs, CA, USA.

B32.

Aktuğ, B. (2016). Tectonic Applications of GPS Observations in Turkey, 1st Workshop on Satellite Observations and Geoscience Applications (SOGA), 17 November 2016, Zonguldak, Turkey.

B33.

Bilham, R., Ozener, H., Mencin, D., Dogru, A., Ergintav, S., Cakir, Z., Aytun, A., Aktug, B., Yilmaz, O., Johnson, W., Mattiolli, G. (2016). Creep events, afterslip, steady creep, quiescence, and the occasional major earthquake on the Ismetpasa segment of the North Anatolian fault,  FaultLabWorkshop 2016, 14-16 May 2016, Antalya, Turkey.

B34.

Ozener, H., Aktuğ, B., Doğru, A. (2016). New Homogeneous Velocity Field in Turkey, 18th General Assembly of WEGENER, 12-15 September 2016, Hotel Açores Atlântico at Ponta Delgada, Azores, Portugal.

B35.

Mencin, D., Ozener, H., Bilham, R., Aktug, B., Bohnhoff, M., Mattiolli, G., Johnson, W., Gottlieb, M., Acarel, D., Bulut, F. (2016). Shallow and deep creep events observed and quantified with strainmeters along the SAF in Parkfield and the NAF in the Marmara, 18th General Assembly of WEGENER, 12-15 September 2016, Hotel Açores Atlântico at Ponta Delgada, Azores, Portugal.

B36.

Esat, K., Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Aktuğ, B., Işık, V. (2016). The Nw Central Anatolian Contractional Area: A Major Strike-Slip Fault Zones Induced Neotectonic Region In The Anatolian Plate, Turkey, Geological Society of America, GSA2016, 25-28 September 2016, Denver, Colorado, USA.

B37.

Ozener, H., Aktug, B., Dogru, A., Tasci, L., Acar, M. (2016) GPS-constrained estimate of present-day   slip rate along major faults of Turkey, FIG Working Week 2016 in Christchurch, New Zealand May 2-6, 2016.

B38.

Ozener, H., Aytun, A., Aktug, B., Dogru, A., Mencin, D., Ergintav, S., Bilham, R. (2016) Continuous creep measurements on the North Anatolian Fault at Ismetpasa, EGU General Assembly 2016, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.

B39.

Elitez, İ., Yaltırak, C., Aktuğ, B. (2016). Shear zones developed between extensional and compressional tectonic regimes: recent deformation of the Burdur Fethiye Shear Zone as a case study, EGU General Assembly 2016, 17–22 April 2016, Vienna, Austria.

B40.

Ozener, H., Aktuğ, B., Dogru, A., Tasci, L., Acar, M., Emre, O., Yilmaz, O., Turgut, B., Halicioglu, K., Sabuncu, A., Bal, O., Eraslan, A. (2015). Slip Rates of Main Active Fault Zones Through Turkey Inferred From GPS Observations, AGU 2015 Fall Meeting, 14-18 December 2015, San Francisco.

B41.

Aktug, B., Mert, I., Yurtseven, M., Gurbuz, G., Deniz, I., Mekik, C. (2015). The Use and Impact of GPS-IPWV In Severe Precipitation, VII. Atmospheric Science Symposium, 28,30 April 2015 İstanbul Technical University, 29 April 2015 İstanbul Aydın University, Istanbul.

B42.

Aktug, B., Dogru, A., Ozener, H., Turgut, B., Halicioglu, K., Sabuncu, A., Havazli, E. (2015).  Seismic Gaps and Seismic Potential On the East Anatolian Fault System using an Improved GPS Velocity Field, 26th IUGG General Assembly, 22 Jun – 2 July 2015, Prague, Czech Republic.

B43.

Ozener, H., Aktug, B., Dogru, A., Tasci, L., M.Acar, O.Emre, O. Yilmaz, B.Turgut, K.Halicioglu, A.Sabuncu, O.Bal, W.Julaiti, A.Eraslan (2015). Determining slip rates of main fault zones driving Turkey's neotectonics and forming intraplate block deformation models by geodetic methods, 26th IUGG General Assembly 2015, 22 June- 2 July 2015 Prague, Czech Republic.

B44.

Dogru, A., Aktug, B., Ergintav, S., Turgut, B., Yilmaz, O. (2015). Slip Rates Estimate of Western North Anatolian Fault System in Turkey, FIG Working Week, 17-21 May, Sofia, Bulgaria.

B45.

Ozener, H., Aktug, B., Karabulut, H., Ergintav, S., Dogru, A., Yilmaz, O., Mencin, D., Mattioli, G., Johnson, W., Gottlieb, M., Van Bozkirik, L. (2015). Deformation Monitoring by Borehole Geodetic Strainmeter in Turkey, EGU General Assembly 2015, Vienna.

B46.

Mencin, D., Bilham, R.G., Ozener, H., Aktug, B., Dogru, A., Ergintav, S., Cakir, Z., Aytun, A. (2014).Continuous creep measurements on the North Anatolian fault, AGU, 2014.

B47.

Dogru, A., Ozener, H., Aktug, B., Ergintav, S., Turgut, B., Yilmaz, O., Halicioglu, K., Sabuncu, A. (2014). Near-fault Strain Rates along Western North Anatolian Fault by GPS, AGU Fall Meeting, 2014.

B48.

Aktug, B., Ozener, H., Turgut, B., Dogru, A., Georgiev, I. (2014). Preliminary Results of 24 May 2014 Gökçeada Earthquake, Ms6.5 as captured by continuous GPS stations, WEGENER 2014: Measuring and Modelling our Dynamic Planet, 1- 4 September, 2014, University of Leeds, UK.

B49.

Ozener, H., Aktug, B., Karabulut, H., Ergintav, S., Dogru, A., Yilmaz, O., Ahiska, B., Mencin, D., Mattioli, G. (2014). Borehole Geodetic Monitoring in Marmara Region, Turkey, WEGENER 2014: Measuring and Modelling our Dynamic   Planet, 1- 4 September, 2014, University of Leeds, UK.

B50.

Ozener, H., Dogru, A., Aktug, B. (2014). GPS-derived strain rates in Western Anatolia, European Geosciences Union     General Assembly 2014, 27 April – 02 May 2014, Vienna, Austria.

B51.

Ozener, H., Aktug, B. Geodetic measurements for earthquake studies in Turkey, FIG Congress 2014,    16-21 June 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.

B52.

Aktug, B., Dogru, A., Ozener, H., Turgut, B., Halicioglu, K., Sabuncu, A., Havazli, E. (2013). Slip rates and seismic potential over East Anatolian Fault System through GPS Velocities, 2013 AGU Fall Meeting, 9-13 December 2013, San Francisco, CA, USA.

B53.

Ozener, H., Dogru, A., Aktug, B., Ergintav, S., Yılmaz, O., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Sabuncu, A., Havazlı, E., Gürkan, O., Reilinger, R. (2013). Velocity and Strain Rate Fields in Eastern Marmara Region Inferred from a Combination of Survey Mode and CORS GPS Data, 2013 AGU Fall Meeting, 9-13 December 2013, San Francisco, CA, USA.

B54.

Maraş, S.S., Sanlioglu, İ., Aktuğ, B. (2012) Selcuk Online Processing System with Case Study in IGNSS Stations, FIG Working Week 2012, in Rome, Italy May 6-10, 2012.

B55.

Aktuğ, B., Yıldırım, Ö., Regularized estimation of Euler Pole Parameters, 16th General Assembly of WEGENER, 17-20 September 2012, Strazbourg.

B56.

Havazli; E., Ozener, H., Aktug, B. (2012). Analysis of Strain Accumulation by Geodetic Techniques Along Tuzla Fault – Western Anatolia", 2012 AGU Fall Meeting, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA.

B57.

Aktuğ, B., Dikmen, Ü., Doğru, A., Ozener, H. (2012). Seismic and Geodetic Constraints on Yedisu Segment and Karlıova Triple Junction, Paleoseismology Along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 years 8 – 10 October 2012 İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

B58.

Aktug, B., Arıkan, F., Arıkan, O., Sezen, U., Toket, C., Lenk, O., Kurt, M., Parmaksız, E., Ozdemir, S. (2011). Space Weather Activities of Ionolab Group Using CORS-TR GPS Network, Proceedings of RAST-2011, Recent Advances in Space Technologies, Harbiye Military Museum And Culture Center, 9-11 June 2011, Istanbul.

B59.

Arikan, F., Arikan, O., Sezen, U., Toker, C., Aktug, B., Lenk, O., Kurt, M., Parmaksiz, E. (2011), Space-Time Interpolation and Automatic Mapping of TEC Using CORS-TR, International Union of Radio Science (URSI),  2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting,  Spokane Convention Center, Spokane, Washington, USA July 3–8, 2011.

B60.

Ozdemir, S., Aktug, B., Lenk, O., Kurt, M., Parmaksiz, E. (2011) Monitoring Deformation at the Intersection of Eurasian, Anatolian and Arabian Plates, IUGG General Assembly, 28 June-7 July 2011,     Melbourne, Australia.

B61.

Sahin, O., Sezen, U., Arikan, F.. Arikan, O., Aktug, B. (2011) Optimization of F2 Layer Parameters Using IRI-Plas and IONOLAB-TEC, Proceedings of RAST-2011, Recent Advances in Space Technologies, Harbiye Military Museum and Culture Center, 9-11 June 2011, İstanbul.

B62.

Selçuk, A.S., Gökten, E., Aktuğ, B. (2010) The Stress State Of The Region Around Inönü-Eskişehir. Active Fault System; interpretations derived from kinematic analysis accompanied with the TUTGA data, EGU General Assembly, 02-07 May 2010, Vienna, Austria.

B63.

Aktuğ, B., Özdemir, S., Sezer, S., Lenk, O., Kılıçoğlu, A., Simav, M., Direnç, A. (2010) Deformation of Central Anatolia through GPS Observations, EGU General Assembly, 02-07 May 2010, Vienna, Austria.

B64.

F. Arıkan, O. Arıkan, U. Sezen, C. Toker, O. Lenk, A. Kılıcoglu, B. Aktug, M.S. Aysezen, I., Sayın, O. Koroglu (2010), IONOLAB group activities using CORS-TR GPS network, 2010 Beacon Satellite Symposium, June 7-11, 2010, Barcelona, Spain

B65.

S. Karatay, F. Arıkan, O. Arıkan, O. Lenk, B. Aktug, M.S. Aysezen (2010), Comparison of ionospheric variations in seismic and quiet days by CORS-TR IONOLAB-TEC estimates, 2010 Beacon Satellite Symposium, June 7-11, 2010, Barcelona, Spain.

B66.

Lenk, O. Aktug, B. (2010) Recent GNSS Developments and Reference Frame Issues in Turkey, EUREF 2010 Symposium, 02-05 June 2010, Landmartiet, Gavle, Sweden.

B67.

Aktug, B., Lenk, O., Parmaksız, E., Türkezer, A., Cingöz, A., Sezer, S., Simav, S., Direnç, A., Özdemir, S. (2010) National Report of Turkey, EUREF 2010 Symposium, 02-05 June 2010, Landmartiet, Gavle, Sweden.

B68.

Meherremov, E., Aktuğ, B., Parmaksız, E., Kurt, M., Esedov, N., Kılıçoğlu, A., Özdemir, S., Seymen, S. (2010) Kinematics of Azerbaijan and surroundings through GPS Observations, 15th General Assembly of WEGENER, 14-17 September 2010, Bogazici University.

B69.

Aktuğ, B., Parmaksız, E., Kurt, M., Kılıçoğlu, A., Gürdal, M.A., Özdemir, S., Deformation of Central Anatolia by GPS Data, 15th General Assembly of WEGENER, 14-17 September 2010, Bogazici University.

B70.

Aktuğ, B., Parmaksız, E., Kurt, M., Cingöz, A., Özdemir, S., Erkan, Y. (2010) Monitoring the kinematics of Anatolia through Continuous GPS Observations, 15th General Assembly of WEGENER, 14-17 September 2010, Bogazici University.

B71.

Özener, H., Aktuğ, B., Dikmen, Ü., Slip rates at the Karliova Triple Junction, 15th General Assembly of WEGENER,       14-17 September 2010, Bogazici University.

B72.

Aktuğ, B., Lenk, O.,  Kılıçoğlu, A., Cingöz, A.,  Özdemir, S., Network Maintenance and Reference Frame Definition under interseismic, coseismic and postseismic deformation, International Association of Geodesy, 31 August – 4 September 2009, Buenos Aires, Argentina.

B73.

Lenk, O., Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A., Cingöz, A., Özdemir, S., Recent slip rate constraints on Eurasia, Anatolia, Arabia boundaries, International Association of Geodesy, 31 August – 4 September 2009, Buenos Aires, Argentina.

B74.

Aktuğ, B., Lenk, O., Kılıçoğlu, A. Cingöz, A. Özdemir, S., Deformation of Western Anatolia, 62. Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

B75.

Aktuğ, B., Lenk, O., Kılıçoğlu, A. Cingöz, A. Özdemir, S., How rigid is Central Anatolia: GPS Implications, 62. Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

B76.

Aktuğ, B., Lenk, O., Kılıçoğlu, D.E.Ilgın, A. Cingöz, A. Özdemir, S., 2009, Recent Constraints on the Deformation of Central Anatolia: GPS Implications, International Symposium on Historical Earthquakes and Conservations of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Aniversary Year of the 1509 September 10 Marmara Earthquake, 10-12 September 2009, İstanbul, Turkey.

B77.

Kılıçoğlu, A., Simav, M., Lenk, O., Yıldız, H., Direnç, A., Aktuğ, B. Gravity Field Model of Turkey as Deduced from Surface Gravity Measurements and Satellite Data, International Symposium on Historical Earthquakes and Conservations of Monuments and Sites in the Eastern Mediterranean Region, 500th Aniversary Year of the 1509 September 10 Marmara Earthquake, 10-12 September 2009, İstanbul, Turkey.

B78.

Kilicoglu, A., Cingoz, A., Aktug, B., Lenk, O. Turkish National Continuously Operating RTK Network (CORS-TR), EUREF 2009 Symposium, 27-30 May 2009, Istituto Geografico Militare, Florence, Italy.

B79.

Aysezen, M.Ş., Açıkgöz, M., Arıkan, F., Aktuğ, B., Lenk, O., Sabit GPS İstasyonu ve GPS Kampanya Verilerini Kullanarak Lokal İyonosfer Modeli Oluşturulması, Uluslararası Katılımlı IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, ATMOS 2008, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 25-28 Mart 2008, İstanbul.

B80.

Cingöz, A., Yıldırım, Ö., Lenk, O., Gürdal, M.A., Bakıcı, S., ., Uzel, T.,  Eren, K., Aktuğ, B., Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonları Ağı Ve Ulusal Datum Dönüşümü Projesi (Tusaga-Aktif / Cors-Tr), 4.Savunma Teknolojileri Kongresi, 26-27 Haziran 2008, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara

B81.

Kilicoglu, A., Simav, M., Lenk, O., Direnc, A., Yildiz, H., Aktug, B., Uyuklu, Y., Evaluatİon of Earth Geopotential Model 2008 In Turkey, International Symposium on Gravity, Geoid and Earth Observation GGEO, 23-27 June, 2008.   Chania, Crete, Greece.

B82.

Aktuğ, B., "A Multi-Purpose Continuous GPS Network within the boundary zones of the Eurasian, African, and Arabian plates", EUREF 2008 Symposium, 17-21 June 2008, Brussels, Belgium.

B83.

Aktuğ, B., Lenk, O., Gürdal, M.A., Kılıçoğlu, A., Geodetic Activities in Turkey: National Report, EUREF     2008 Symposium, 17-21 June 2008, Brussels, Belgium.

B84.

K. Kose, E. Yilmaz, N. Grammalidis, B. Aktug, A. E. Cetin and A. Ilhami: "3D Forest-Fire Spread Simulation System (3-Boyutlu Orman Yangını Yayılımı Sistemi)", Proc. SIU 2008, Didyma, Aydin, Turkey, April 2008. (ETC) Kıvanc¸ Köse, Erdal Yılmaz, Nikolaos Grammalidis, Bahadır Aktuğ, A. Enis Çetin, İlhami Aydın, "3-Boyutlu Orman Yangını Yayılımı Sistemi (3D Forest-Fire Spread Simulation System)" (in Turkish), in Proc. of IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı

B85.

J.M. Nocquet, Aktuğ, B.,  Parsons, B., Cingöz, A., England, P., Erkan, Y., Lenk, O., Akdeniz, H., Kılıçoğlu, A., Gürdal, M.A., Active deformation in Western Turkey : new GPS observations and models, Eos Trans., 88 (52), AGU Fall Meeting, 10-14 December, 2007, San Francisco, USA.

B86.

Kılıçoğlu, A., Demir, Fırat, O., Aktuğ, B., Definition of local geoidal potential and datum height difference of Turkish National Vertical Control Network (TUDKA99), IUGG Assembly, 2-13 July, Perugia, 2007.

B87.

Aktug, B., Kilicoglu, A. (2005) : Establishment Of Regional Reference Frames For Detecting Active Deformation Areas in Anatolia. IAG General Assembly, 22–26 August 2005, Cairns, Australia.

B88.

Ayhan, M.E., Aktug, B., Acikgoz, M., Ocak, M., Demir, C., Lenk, O., Reilinger, R.E., Contemporary crustal deformation in Turkey constrained by global positioning system measurements between 1992 and 2002, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 06-11 April 2003, Nice, France.

B89.

Ayhan, M.E., Aktug, B., Ocak, M., Demir, C., Lenk, O., Reilinger, R., Crustal Deformatıon In Eastern Turkey Constrained By Global Positioning System Measurements Between 1992 And 2002,  IUGG XXIII General Assembly Sapporo, Japan, 30 June – 11 July 2003

B90.

Açıkgöz, M., Ayhan, M.E., Lenk, O., Demir, C., Aktuğ, B., Koçyiđit, A., Kaymakçı, N., Çetin, V., 2003 Crustal Deformation Along the North Anatolian Fault System (NAFS) Around Arkot Dağ Tectonic Block by Recent Global Positioning System Measurements, International Workshop on  "the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology", The Cultural and Convention Center of the Middle East Technical University (METU) Ankara,Turkey. 31 August - 12 September 2003.

B91.

Ayhan, E.M., Aktuğ, B. Acıkgöz, M., Demir, C., Lenk, O. Reilinger, R.E., Contemporary Crustal Deformation in Turkey Constrained by Global Positioning System Measurements Between 1992 and 2002, International Workshop on "the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology", The Cultural and Convention Center of the Middle   East Technical University (METU) Ankara,Turkey.31 August - 12 September 2003.

B92.

Mc Clusky, S., B. Aktug, H. Aygul, S. Balassanian, A. Barka, C. Burchfiel, R. Cakmak, S. Ergintav, M.     Hamburger, H.-G. Kahle, K. Kastens, R. King, V. Kotzev, S. Mahmoud, M. Nadariya, H. Ozener, M. Prilepin, R. Reilinger, H. Seeger, E. Tari, A. Turkezer, and G. Veis, GPS Constraints on Active Tectonics in the Eastern Mediterranean Region. Proceedings, UNAVCO, 1999.

B93.

Ergintav, S., B. Aktug, A. Barka, R. Bürgmann, R. Cakmak, O. Gurkan, E. Hearn, T. Herring, H. Meteris, M. Ocak, R. Reilinger, and N. Yalcin, Early observations of post-seismic deformation following the August 17, 1999, M=7.4, Izmit, Turkey earthquake, Eos Trans. AGU, 80 (46), 649, 1999.

 

Publications in National Journals

D1.

Şentürk, M.D., Aktuğ, B. (2019). Yer Değiştirme Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi.

D2.

Şentürk, M.D., Aktuğ, B. (2019). Küresel Konumlama Uydu Sistemleri Tabanlı Deprem Gözlemlerinin Duyarlığı, Türk Deprem Araştırma Dergisi, 1(1), 48-62.

D3.

Aktuğ, B., Çıvgın, B. (2017). Türkiye’de Gravite ve Nivelman Ağları ile Jeoidin Depremsel Deformasyonu, AKÜ FEMÜBİD, 17(3), 1041-1047.

D4.

Aktuğ, B., Çıvgın, B. (2017). Türkiye’de Jeodezik ve Sismik Yamulma Hızlarının Karşılaştırılması, AKÜ FEMÜBİD, 17(3), 1122-1128.

D5.

Aktuğ, B., Seymen, S., Kurt, M., Parmaksız, E., Lenk, O., Sezer, S., Özdemir, S., (2011). ED-50 (European Datum-1950) İle TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) Arasında Datum Dönüşümü, Harita Dergisi, 146, 8-17.

D6.

Aktuğ, B. , Sezer, S., Özdemir, S., Lenk, O., Kılıçoğlu, A. (2011). Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı Güncel Koordinat ve Hızlarının Hesaplanması, Harita Dergisi, 145, 1-14.

D7.

Kılıçoğlu, A., Lenk, O., Direnç, A., Simav, M., Yıldız, H., Aktuğ, B., Türkezer, A., Göçmen, C., Paslı, E., Akçakaya, M. (2010) Türkiye İzostatik Gravite Anomali Haritası, Harita Dergisi, 144, 1-19.

D8.

Aktuğ, B., Lenk, O. (2010) Yeni Gelişmeler Işığında Ağ Hiyerarşisi, Ölçü Süreleri ve Duyarlık Ölçütlerinin İncelenmesi, Harita Dergisi, 144, 40-50.

D9.

Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A., Lenk, O. (2010), INSPIRE Direktifi Kapsamında Avrupa Yersel Referans Sistemi (ETRS-89) ve Türkiye Ulusal Referans Çerçevesinin İncelenmesi, Harita Dergisi, 143, 1-12.

D10.

Baysal, D., Aktuğ, B., Koçyiğit, A. (2010). GPS Nokta Koordinatlarındaki Zamana Bağlı Değişimlerin Analizi ve Yorumu: İzmir Bölgesinde Uygulama, Harita Dergisi, 144, 29-39.

D11.

Aktuğ, B. ITRF2005 ve Önceki Referans Koordinat Sistemleriyle İlişkisi, Harita Dergisi140, 22-34, (2009).

D12.

Aktuğ, B., Çelik, R.N. (2008). Jeodezik ölçülerle Deprem Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi, İTÜ Dergisi7, 1.

D13.

Aktuğ, B., Çelik, R.N. (2008). Jeodezik ölçülerle Deprem Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesinde Yöntem Etkinliği, Harita Dergisi13932-48.

D14.

Aktuğ, B., Çelik, R.N., OEM GPS Alıcıları, Harita Dergisi139, 1-17, (2008).

D15.

Kılıçoğlu, A., D.U. Şanlı, C. Demir, H. Yıldız, B. Aktuğ, M. Açıkgöz, “Marmara Denizinde ERS-1, ERS-2 ve Topex/Poseidon Uydu Altimetre Ölçülerinin Değerlendirilmesi ve Deniz Yüzü Yükseklik farklarının incelenmesi”, Harita Dergisi, 138, 22-38 (2007).

D16.

Aktuğ, B. , “Global Jeodezik Referans Koordinat Sistemindeki Kovaryansların Kestirimi Üzerine Bir Yaklaşım”, Harita Dergisi136, 76-87 (2006).

D17.

Aktuğ, B. “Referans Koordinat Sistemlerinin Zamansal Evrimi ve Türkiye için Ulusal Bir Model: TURES-96 (Türkiye Ulusal Referans Sistemi -1996)”, Harita Dergisi133, 1-26 (2005).

D18.

Aktuğ, B. “Uyarlamalı Filtrelerle Gerçek Zamanlı Navigasyon”, HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi92, 29-37 (2005).

D19.

Aktuğ, B., “Günümüz Jeodezik Sistemlerinde Veri İndirgemesi ve Kısıtların Ele Alınması”, Harita Dergisi,131, 1-19 (2004).

D20.

Aktuğ, B. “ITRF Hız Alanı ve Göreli Hız Referans Sistemlerine Bakış”, Harita Dergisi130, 12-31 (2003).

D21.

Aktuğ, B., “Elastik Yarı-Uzay Modelleri ve Depremsel Koordinat Değişimlerine Dinamik Bir Yaklaşım”,Harita Dergisi129, 1-16 (2003).

D22.

Aktuğ, B., Çelik, R.N., “Hareketli Nesnelerin GPS ile İzlenmesi”, HKM Jeodezi Jeoinformasyon ve Arazi   Yönetimi88, 31-38 (2002).

D23.

Ayhan, M.E., C.Demir, O.Lenk, A.Kılıçoğlu, B.Aktuğ, M.Açıkgöz,, O.Fırat, Y.S.Şengün, A.Cingöz, M.A.Gürdal, A.İ.Kurt, M.Ocak, A.Türkezer, H.Yıldız, N.Bayazıt, M.Ata, Y.Çağlar, A.Özerkan, “Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı 1999A (TUTGA-99A)”, Harita Dergisi, Özel Sayı, 16 (2002).

 

Presentations at National Meetings

E1.

Demir, C., B. Aktuğ, M.Açıkgöz, Turkish GPS Fundamental Network-1999A (TGFN -1999A): Combining GPS measurements between 1992 and 2001, Iznik-2002 Workshop, Turkish National Commission of Geodesy, Iznik, 2002.

E2.

Açıkgöz, M., Demir, C., Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A.,  Investigation of Crustal Motion in Northwestern Anatolia Through Terrestrial and GPS Measurements, Earthquake Symposium, 23-25 March, 2005, Kocaeli.

E3.

Alkan, R.M., Kalkan, Y., Aktuğ, B., Palancıoğlu, H.M., Düşük maliyetli OEM GPS Alıcılarının Coğrafi Bilgi   Sistemleriyle Entegrasyonu, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İTÜ Ayazağa Kampusü, 23-25 Kasım 2005, İstanbul.

E4.

Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A., Açıkgöz, M., Özkan, S.S.,  , Akdeniz, H., Güncel TUTGA çalışmaları ve tektonik bulgular, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Nisan 2007, Ankara.

E5.

Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A., Time Evolution of Reference Systems and A National Model for Turkey : TURES-96 (Turkish Reference Frame-1996), Earthquake Symposium, 23-25 March, 2005, Kocaeli.

E6.

Aktuğ, B., Kılıçoğlu, A., Açıkgöz, M., Özkan, S., Güncel TUTGA Çalışmaları ve Tektonik Bulgular, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Jeodezi ve Tektonik Ağlar Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 15-18 Kasım 2006 İstanbul.

E7.

Kılıçoğlu, A., Cingöz, A., Aktuğ, B., Erkan, Y., Sabit GPS Verileri ile Batı Anadolu Deformasyonu, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Jeodezi ve Tektonik Ağlar Çalıştayı, Yıldız Üniversitesi, 15-18 Kasım 2006, İstanbul.

E8.

Özdemir, S., Gürdal, M.A., Cingöz, A., Mert, İ., Buyruk, T., Erkan Y., Atalar, K., Aysezen, M.Ş., Lenk, O., Aktuğ, B.Regional Testing of Weighted-Mean Temperature Predictions and Its Effects on GPS-Derived Precipitable Water Estimates, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Jeodezi ve Atmosfer Çalıştayı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 14-15 Kasım 2007, Ankara.

E9.

Cingöz, A., Erkan Y., Aysezen, M.Ş., Mert, İ., Lenk, O., Kılıçoğlu, A., Aktuğ, B., Preliminary results of GPS meteorology within Turkish National Permanent GPS Network, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu       Jeodezi ve Atmosfer Çalıştayı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 14-15 Kasım 2007, Ankara.

E10.

Kılıçoğlu, A., Direnç, A., Lenk, O., Yıldız, H., Simav, M., Aktuğ, B., Yerel Jeoid Potansiyelinin ve Türkiye düşey datum kayıklığının kabul edilen W0’a dayalı olarak belirlenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2008 yılı bilimsel toplantısı, 19-22 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

E11.

Aktuğ, B., Koordinat Sistemlerinin gerçekleştirilmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2008 yılı bilimsel toplantısı, 19-22 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

E12.

Aktuğ, B., Ters ve Bileşik Datum Dönüşümleri, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2008 yılı bilimsel toplantısı, 19-22 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

E13.

Lenk, O., Cingöz, A., Kılıçoğlu, A., Aktuğ, B., Erkan, Y., Aysezen, Ş., Ulusal Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu Sisteminin Kurulması ve Ulusal Datum Dönüşümü Projesi İle İlgili Son Gelişmeler TUSAGA-AKTİF (CORS-TR),  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2008 yılı bilimsel toplantısı, 19-22 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

E14.

Aktuğ, B., Lenk, O., Cingöz, A., Kılıçoğlu, A., Erkan, Y., Aysezen, Ş., Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı (TUTGA),  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2008 yılı bilimsel toplantısı, 19-22 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

E15.

Aktuğ, B., Lenk, O., Kılıçoğlu, A. Cingöz, A. Özdemir, S., Yersel Referans Çerçeveleri ve Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi (TUREF), Bakanlıklararası Harita ve Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama   Kurulu 1. Sempozyumu, 8 Kasım 2008, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

E16.

Baysal, D., Aktuğ, B., Koçyiğit, A., Bakanlıklararası Harita ve Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu 1. Sempozyumu, 8 Kasım 2008, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

E17.

Aysezen, M.Ş., Cingöz, A., Aktuğ, B., Lenk, O., Sürekli Gözlem Yapan GPS istasyonlar Ağı ve Ulusal Datum dönüşümü Projesi, 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 30 Nisan – 1 Mayıs 2009 Çankaya Üniversitesi Ankara.

E18.

Yıldırım, Ö., Cingöz, A., Lenk, O., Bakıcı, S., Aktuğ, B.,  Kılıçoğlu, A., Aysezen, M. Ş., Erdoğan, O., TUSAGA-AKTİF (CORS TR), 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 14–16 Ekim 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü, Trabzon.

E19.

Aktuğ, B., Jeodezik Ağlar Yardımıyla Fay Parametrelerinin Kestirimi, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu   2009 yılı bilimsel toplantısı, 11-13 Kasım 2009, Selçuk Üniversitesi, Konya.

E20.

Aktuğ, B., Türkiye ve çevresinin Tektoniği: GPS Bulguları, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2009 yılı bilimsel toplantısı, 11-13 Kasım 2009, Selçuk Üniversitesi, Konya.

E21.

Karatay,S., Arıkan, F., Arıkan, O., Sayın, I., Aysezen, M.Ş., Lenk, O., Aktuğ, B. (2010), Litosfer-İyonosfer Bağlaşımının TUSAGA-Aktif TEİ Kestirimleri İle İncelenmesi, IEEE 18.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2010), Dicle Üniversitesi, 22-24 Nisan 2010 Diyarbakır.

E22.

Köroğlu, O., Arıkan, F., Türel, N., Aysezen, M.Ş., Lenk, O., Aktuğ, B. (2010), TUSAGA TEİ Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu Kestirimi, IEEE 18.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2010), Dicle Üniversitesi, 22-24 Nisan 2010 Diyarbakır.

E23.

Erkan, Y., Aktuğ, B., Lenk, O., Parmaksiz, E., Mert, İ., Bacanlı, H. (2010) TUSAGA-Aktif Sistemi ve Atmosferik Çalışmalara Ait Ön Sonuçlar, Uluslararası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2010, Ankara.

E24.

Mert, İ., Bacanlı, H., Erkan, Y., Aktuğ, B., Lenk, O., Parmaksız, E. (2010)  Trakya’da Kuvvetli Yağışlar İle GPS-PW Değerlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2010, Ankara.

E25.

Aktuğ, B., Seymen, S., Kurt, M., Parmaksız, E., Lenk, O., Sezer, S., Özdemir, S. (2011). ED50 (EUROPEAN DATUM1950) ile TUREF (Türkiye Ulusal Referans Çerçevesi) Arasında Datum Dönüşüm Çalışmaları, 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Sheraton Oteli, Ankara.

E26.

Aktuğ, B., Kurt, M., Parmaksız, E., Lenk, O., Erkan, Y., Aysezen, Ş. (2011) Türkiye’de Sabit GNSS İstasyonlarının Tarihi ve Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı-Aktif (TUSAGAAKTİF) (2011). 13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Sheraton Oteli, Ankara.

E27.

Özdemir, S., Cingöz, A., Aktuğ, B., Lenk, O., Kurt, M., Parmaksız, E. (2011) Sabit İstasyon Verilerinin Analizi (2011) 13. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, 18-22 Nisan 2011, Sheraton Oteli, Ankara.

E28.

Özdemir, S., Cingöz, A., Aktuğ, B., Lenk, O., Kurt, M., Erkan, Y., Peker, S. (2011) Türkiye’de Sabit Gnss İstasyonlarının CBS Uygulamaları İçin Anlamı Ve Güncel Analizleri, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim – 4 Kasım 2011, Antalya Kültür Merkezi, Antalya.

E29.

Aktuğ, B. (2011). Tektonik ve Sabit GNSS Ağları: Türkiye Geneli, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2011 Yılı Bilimsel Toplantısı, 23-25 Kasım 2011, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

E30.

Aktuğ, B. (2011). Ağ-RTK Hesap Teknikleri (VRS, FKP, MAC), Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2011 Yılı Bilimsel Toplantısı, 23-25 Kasım 2011, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

E31.

Peker, S., Erkan, Y., Aktuğ, B., Kurt, M., Lenk, O. (2011) TUSAGA-Aktif Sistemi İyonosferik Çalışmalara Ait Ön Sonuçlar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2011 Yılı Bilimsel Toplantısı, 23-25 Kasım 2011, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

E32.

Erkan, Y., Aktuğ, B., Kurt, M., Lenk, O. (2011). TUSAGA-Aktif Sistemi Ġle Troposferik Çalışmalara Ait Ön Sonuçlar,  Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2011 Yılı Bilimsel Toplantısı, 23-25 Kasım 2011, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

E33.

Özdemir, S., Kurt, M., Aktug, B. (2012). GNSS ile Elipsoit Yükseklik Tayini ve Katı Yer Gelgit Modellerinin Belirlenen Elipsoit Yüksekliklerine Etkisi, TUJK Türkiye Ulusal Yükseklik Sistemi'nin Modernizasyonu Çalıştayı, 28-30 Mart 2012, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

E34.

Aktuğ, B., Dikmen, Ü., Doğru, A., Ozener, H. (2012). Karlıova Üçlü Eklemi ve Yedisu Segmentinin Sismik ve Jeodezik Gözlemler ile İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Toplantısı 16. Çalıştayı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 18-19 Ekim 2012, İstanbul.

E35.

Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A., Turgut, B., Yılmaz, O., Halıcıoğlu, K., Turgutalp, A., Havazlı, E., Gürkan, O. (2013). Ülkemizdeki Tektonik Amaçlı Jeodezik Deformasyon Çalışmaları, Harita Kurultayı 2013, 14-17 Mayıs 2013 ATO Congresium, Ankara.

E36.

Özener, H., Aktuğ, B., H. Karabulut, S. Ergintav, A. Doğru, O. Yılmaz, B. Turgut, B. Ahıska, E. Arpat, D. Mencin, G. Mattioli, Marmara Bölgesi’nde Derinkuyu Jeodezik Gerinimölçer Gözlemleri, Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014, Çorum, 2014.

E37.

Aktuğ, B., H. Özener, B. Turgut, A. Doğru, I. Georgiev (2014). 24 Mayıs 2014 Gökçeada Depreminin (Ml=6.5) TUSAGA-Aktif İstasyonları Verilerinden Elde Edilen İlk Sonuçları, Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014, Çorum, 2014.

E38.

H. Özener, B. Aktuğ, A. Doğru, S. Ergintav, Z. Çakır, D. Mencin, R. Bilham, A. Aytun, B. Turgut, O. Yılmaz, K. Halıcıoğlu, Kuzey Anadolu Fayı’nda Asismik Kayma Hareketinin Kripmetre ile İzlenmesi, Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014, Çorum, 2014.

E39.

Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A., Taşçı, L., Acar, M., Emre, Ö., Yilmaz, O., Turgut, B., Halicioglu, K., Sabuncu, A., Bal, O., Julaiti, W., Eraslan, A. (2015).  Türkiye’nin Güncel Tektoniğini Yöneten Ana Fay Zonlarının Kayma Hızlarının Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, 15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı,  25-28 Mart 2015, ATO Congresium, Ankara.

E40.

Aktuğ, B., Özener, H., Doğru, A., Turgut, B., Halicioglu, K., Sabuncu, A., Yilmaz, O., Havazli, E. (2015). Doğu Anadolu Fay Sistemi Kayma Hızları ve Deprem Potansiyelinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi, 15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı,  25-28 Mart 2015, ATO Congresium, Ankara.

E41.

Özener, H., Aktuğ, B., Karabulut, H., Ergintav, S., Doğru, A., Onur Yılmaz, Bülent Turgut, Alkut Aytun, David Mencin, Glen Mattioli, Roger Bilham (2015). Kuzey Anadolu Fay Sistemi Batı Kesiminde Yüksek Duyarlıklı Jeodezik Ölçme Altyapıları ile Deprem Tehlikesi Çalışmaları, 15. Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 25-28 Mart 2015,  ATO Congresium, Ankara.

E42.

Aktuğ, B. (2015). Yapı Hasarları için Kalıcı Yerdeğiştirme ve Eğikliklerin Belirlenmesi, Jeofizikte Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştayı, İzmit Ticaret Odası, 15 Ekim 2015, Kocaeli.

E43.

Aktuğ, B. (2015). Global Navigasyon Uydu Sistemleri Hata kaynakları, TUSAŞ Uzay/Uydu Teknolojileri Çalıştayı, 11-12 Kasım 2015, TUSAŞ Akıncı Tesisleri, Ankara.

E44.

Seyitoğlu, G., Kaypak, B., Aktuğ, B., Gürbüz, E., Esat, K., Gürbüz, A.  (2016). Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney Kolu'nun KB Anadolu'daki Yeni Alternatif Güzergahı Üzerine Bir Hipotez, 69. Jeoloji Kurultayı, 11.04.2016-06.04.2016, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

E45.

Aktuğ, B. (2016). Yapı Hasarları için Kalıcı Yerdeğiştirme ve Eğikliklerin Belirlenmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonu, 10-11 Şubat 2016, Zonguldak.

E46.

Aktuğ, B. (2016). Geçmişten Günümüze Jeodezik Ölçüler ile Yerkabuğu Hareketlerinin İzlenmesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 15 Haziran 2016, Çengelköy, İstanbul.

E47.

Özener, H., Aktuğ, B., Doğru, A. (2016). Türkiye İçin Yeni Homojen Hız Alanı Üretilmesi Çalışmaları, 8. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kongre Merkezi, İstanbul.

E48.

Aktuğ, B. (2016). Astronomik Gözlemler için GPS Tabanlı Su Buharı Kestirimi, 20. Ulusal Astronomi Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

E49.

Atalay, B., Aktuğ, B., Gürbüz, G., Öztürk, D., Yeşilyaprak, C., Çoker, D., Özdemir, S., Yüzlükoğlu, F. (2016). GPS Verileri Kullanılarak Erzurum İli için Elde Edilen İlk PWV Sonuçları, 20. Ulusal Astronomi Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

E50.

Elitez, İ., Yaltırak, C., Aktuğ, B. (2016). Sıkışmalı ve gerilmeli tektonik rejimler arasında oluşan bir sol yanal makaslama zonunun güncel deformasyonu: Burdur-Fethiye Makaslama Zonu, GB Türkiye, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG-20, 13-15 Ekim 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

E51.

Özener, H., Aktuğ, B., Bulut, F., Doğru, A., Karabulut, H., Ergintav, S., Yılmaz, O., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Sabuncu, A., Mencin, D., Johnson, W., Bilham, R., Mattiolli, G., Aytun, A. (2016). Kuzey Anadolu Fayı’nın Sismo-Jeodezik davranışı: Odaklanılan temel unsurlar ve ilksel bulgular, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG-20 Toplantısı, 13-15 Ekim 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

E52.

Tiryakioğlu, İ., Özkaymak, Ç., Baybura, T., Yılmaz, M., Uğur, M.A., Yiğit C.O., Dindar, A.A., Poyraz, F., Uysal, M., Akpınar, B., Aktuğ, B., Gülal, E., Sözbilir, H. (2016). Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG-20 Toplantısı, 13-15 Ekim 2016, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

E53.

Aktuğ, B. (2017). Jeodezik Deprem Tehlike Haritası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03.05.2017 - 06.05.2017, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E54.

Özener, H., Aktuğ, B.,Doğru, A., Taşçı, L., Yılmaz, O., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Sabuncu, A., Bulut, F. (2017). Ülke Ölçeğinde Ana Fayların GPS ile Elde Edilen Verilerle Güncel Kayma Hızları, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03.05.2017 - 06.05.2017, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E55.

Aktuğ, B. (2017). Gravite ve Nivelman Ağları ile Jeoidin Depremsel Deformasyonu, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 03.05.2017 - 06.05.2017, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E56.

Tiryakioğlu, İ., Aktuğ, B., Yiğit, C.Ö., Yavaşoğlu, H., Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Poyraz, F., Taneli, E., Bulut, F., Doğru, A., Özener, H. (2017). GPS Ölçülerinden 20 Temmuz 2017 Kos Depremi (Mw6.6) Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG-21 Toplantısı, 26-28 Ekim 2017, Afyon.

E57.

Sözbilir, H., Özkaymak, Ç., Tiryakioğlu, İ., Uzel, B., Sümer, Ö., Eski, S., Softa, M., Tepe, Ç., Aydın, Z., Tezel, B., Göğerçin, B., Aktuğ, B., Özener, H. (2017). 21 Temmuz 2017 Gökova Depremi’nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçindeki Anlamı, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG-21 Toplantısı, 26-28 Ekim 2017, Afyon.

E58.

Aktug, B., Mert, I., Yurtseven, M., Gurbuz, G., Deniz, I., Mekik, C. (2017). Sabit GNSS Verileri ile Troposfer Uygulamaları, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Fatin Gökmen Konferans Salonu, 2-3 Kasım 2017, Çengelköy, İstanbul.

E59.

Şentürk, M.D., Aktug, B. (2017). Yüksek Frekanslı Sabit GNSS Verileri ile Sismojeodezik Uygulamalar, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Fatin Gökmen Konferans Salonu, 2-3 Kasım 2017, Çengelköy, İstanbul.

E60.

Şentürk, M.D., Aktug, B. (2018). Eşlenik GNSS ve Sismik İstasyon Verilerinden Elde Edilen Yerdeğiştirmeler, TUJJB Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2018, İzmir.

E61.

Ozener, H., Bulut, F., Doğru, A., Aktuğ, B., Yaltırak, C. (2018). Marmara Sismik Boşluğunun Sismojeodezik Olarak Izlenmesi, TUJK 2018 Yılı Bilimsel Toplantısı, 1-2 Kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

E62.

Aktuğ, B. (2018). Sismojeodezik Uygulamalar, TUJK 2018 Yılı Bilimsel Toplantısı, 1-2 Kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

E63.

Doğru, A., Aktuğ, B., Bulut, F., Ozener, H., Yaltırak, C. (2018). 2014 Kuzey Ege Depreminin (Mw 6.9) GPS ile Elde Edilen Kaynak Parametreleri ve Kuzey Anadolu Fayi Bati Kesiminin Tektonik Yapisi, TUJK 2018 Yılı Bilimsel Toplantısı, 1-2 Kasım 2018, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

E64.

Aktuğ, B. (2018). Yapı Sağlığı İzlemesinde Kalıcı Yerdeğiştirme ve Uzun Dalga Boylu Etkilerin Belirlenmesi, Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi Çalıştayı, 25 Ekim 2018, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Hasdal, İstanbul.

E65.

Sayılgan, S., Aktuğ, B. (2019). Hidroelektrik Santral (HES) Projeleri İnceleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Otomasyonu, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25.04.2019-27.04.2019, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E66.

Karaağaç, D., Karaman, H., Aktuğ, B. (2019). Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kahramanmaraş İlinin Afetselliğinin İncelenmesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kahramanmaraş İlinin Afetselliğinin İncelenmesi, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25.04.2019-27.04.2019, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E67.

Kartal, R.F., Şentürk, M.D., Kadirioğlu, F.T., Tepeuğur, E., Aktuğ, B. (2019). Ülkemizdeki Sismojeodezik Gözlem Altyapısı ve Analiz Uygulamaları, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25.04.2019-27.04.2019, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

E68.

Şentürk, M.D., Aktuğ, B. (2019). Yerdeğiştirme Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemleri, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25.04.2019-27.04.2019, Beytepe Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.