PROF.DR. HALİS ALBAYRAK    
Adı : HALİS
Soyadı : ALBAYRAK
E-posta : albayrak@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1228
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                    ÖZGEÇMİŞ                                    

 

Adı ve Soyadı                        Halis ALBAYRAK

Doğum yeri ve tarihi            Erzurum 05.04.1955

Medeni Durumu                    Evli

Bildiği yabancı diller            Arapça, İngilizce, Fransızca

e-mail                                     albayrak@divinity.ankara.edu.tr

web                                        -

Telefon                                  0312. 212 68 00 / 1228

Birimi                                    Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Bölümü                                 Temel İslam Bilimleri

Anabilim Dalı                       Tefsir

Bilim Dalı                              Tefsir

Unvanı                                   Prof.Dr.

 

Akademik İlerleme ve Mesleki Deneyimleri         

Lisans                                    Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi-1978

Öğretmen 1980-1981

Asistan, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü, 1981-1982

Öğretim Görevlisi (Kur’an-ı Kerim), 1982-1984

Araştırma Görevlisi, 1984-1992

Yüksek Lisans                      -

Doktora                                 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989           

Yardımcı Doçentlik              Tefsir, 1992

Doçentlik                               Tefsir, 1993

Profesörlük                           Tefsir, 2000

Yurtiçi görevler                    M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Oluşturulan İHL Öğretim Programları, İlk Öğretim DKAB Öğretim Programları ve Ortaöğretim DKAB Öğretim Programları Hazırlama Komisyon Üyeliği, 1998-2002.

                                               A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2002-2008.

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001’den itibaren

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001’den itibaren

A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği     (halen)

Yurtdışı görevler                  Bakü Devlet Ünv. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyeliği, 1996-1998.

                                               Bakü Devlet Ünv. İlâhiyat Fak. Bölüm Başkanlığı, 1997-1998.

                                               Roma Gregoriana Üniversitesi, Konuk Öğretim Üyeliği, Aralık                                                     2004.

                                               Roma Gregoriana Üniversitesi, Konuk Öğretim Üyeliği, Kasım                                                     2006.

Yurtdışı Araştırmalar    

                                           Londra 1988 (üç ay)

     Kahire 1993 (üç ay)

 

Projeler

Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Din Bilimleri Terimleri, TÜBA Projesi, 2004-

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen Biser Vakfı-Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 2007-

Kitaplar

Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstanbul 1992.

Kur’an’da İnsan-Gayb İlişkisi, Şule Yayınları, İstanbul 1993.

Tefsir Usulü-Yöntem, Ana Konular, İlkeler, Teklifler, Şule Yayınları, İstanbul 1998.

Hazırlık Sınıfı Kur’an-ı Kerim (Prof. Dr. Ahmed Nedim Serinsu ile birlikte), MEB Devlet Kitapları, Ankara 2002.

Afgani, Cemaleddin, Maddecilere Reddiye, (çev. Halis Albayrak), Ankara 1993.

İslam Bilimlerinde Yöntem, (Editör) Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2005.

Kur’an ve Hadis İlimleri, (Bölüm Yazarlığı), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2006.

Kur’an ve Birey (Ortak yazar), Turhan Kitabevi- Ankara 2010

Kur’an-ı Kerîm I (Tecvid), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2011

Kur’an-ı Kerîm II (Tecvid), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2012

Tefsir Metinleri I, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2011

Tarihin İçinden Kur’ân’ı Algılamak, Şule Yayınları, İstanbul 2011

Tefsir Metinleri II, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2012

 

Makaleler

“Tefsir Usulünde Bütünlük Sorunu Adlı Makalenin Düşündürdükleri ve Farklı Bir Yaklaşım”, İslami Araştırmalar 3 (1990): 203-219.

“Özeleştiri”, Diyanet Gazetesi, Şubat 1990.

“Peygamberi Yoruma Layık Kadrolar Yetiştirilmelidir”, Diyanet Aylık Dergi, Eylül 1992.

 “Mubhemâtu’l Kur’an İlmi ve Kur’an Tefsirindeki Yeri”, AÜİFD 32 (1992): 155-182.

“Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışı”, AÜİFD 34 (1993): 155-173.

“Taberi’nin Kırâatları Değerlendirme ve Tercih Yöntemi (Câmiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’an Çerçevesinde)”, AÜİFD XLII

“Kıraat Sorunu” Dini Araştırmalar 11/4 (2001): 19-33.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

-Albayrak, Halis, “Musa Carullah’ın Kur’an Anlayışı ve Yorum Yöntemi” I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyev Sempozyumu, Ankara, 6-7 Kasım 1999.

-Albayrak, Halis, “Müslüman Zihinlerde Kur’an’ın Yeri ve İşlevi”, İnsan Onurunun İslam ve Hıristiyan Geleneklerindeki Temelleri, AÜ-Eugen Bieser Vakfı, Ankara, 3-4 Ekim 2005.

-Albayrak, Halis, “Kur’an’da Allah’a ve Rasulüne İtaatin Siyasal Atıfları”, Yönetim Erkinin İslam ve Hıristiyanlıktaki Teolojik Temelleri, AÜ-Eugen Bieser Vakfı, Münih, 19-20 Mayıs 2006.

-Albayrak, Halis,Kur’an Söyleminde Din, Ahlak, Hukuk İlişkisi”, Otorite-Birey İlişkisi: Hıristiyanlıktaki ve İslamiyet’teki Temelleri, AÜ-Eugen Bieser Vakfı, Ankara, 16-17 Mayıs 2007.

-Albayrak, Halis, “Kur’an’da Allah”, Monoteizm Sempozyumu, AÜ-Eugen Bieser Vakfı, Münih, 24-24 Ekim 2008.

-Albayrak, Halis, “Kur’an’da Vahiy”, Vahiy Sempozyumu, AÜ-Eugen Bieser Vakfı, Ankara, 23-25 Ekim 2009.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Vahiy Gerçeği”, TDV Kutlu Doğum Sempozyumu, 12-17 Ekim 1989.

“Hz. Muhammed’den Günümüze İslam Dünyası”, TDV Kutlu Doğum Sempozyumu, 22-25 Eylül 1991.

“Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a Göre Kur’an’da Din Kavramı”, TDV Elmalılı Sempozyumu, 1993.

“Kur’an’ı Anlama-Kur’an’ın Ne Olduğunu Anlama”, I. Kur’an Sempozyumu, 3-5 Şubat 1995.

“Allah’ın Nüzul Dönemindeki Farklı Davranış Tarzının Kur’an Anlayışına Katacağı Boyut Üzerine”, II. Kur’an Sempozyumu, 2-4 Şubat 1996.

“Azerbaycan’da Din”, TDV Türk Dünyasının Dini Meseleleri Sempozyumu, 29 Nisan 1997.

  “Kur’an’ın Müslüman Geleneğindeki Anlaşılması Sorunu”, Yeni Bir Geleceğe Açılırken İman ve Din Sempozyumu, Adana, 8-9 Kasım 2001.

“Gabya İman mı Gayb’da İman mı?”, İslam Düşüncesinde Gayb Problemi I, 12-13 Ekim 2002, İstanbul.

“Müzakere”, Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu, Dinler Tarihi Derneği, Ankara, 01-02 Kasım 2003.

“Müzakere”, İslam İlimlerinde Metodoloji Problemi (Tefsir) Toplantısı, İSAV, İstanbul, 22-23 Kasım 2003.

“Bilimsel, Düşünsel ve İdeolojik Nitelikleriyle İlâhiyat Çalışmaları”, İlâhiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2003.

“Tartışmacı”, Kur’an Mealleri  Sempozyumu, 9 Eylül Üniv. İlâhiyat Fakültesi, İzmir, 24-26 Nisan 2003.

“Tebliğ ve Davet Kavramlarının Analizi”, TDV Kutlu Doğum Hz. Peygamberin Tebliğ Metodu Işığında İslam’ın Güncel Sunumu Sempozyumu, Ankara, 16-18 Mayıs 2003.

“Kur’an’ı Anlamanın Yolları”, İslam Kimliği ve Toplumsal Değişim Paneli, Goethe Enstitüsü, Ankara, 24-25 Mayıs 2004.

“Dini İlimlerin Temel Meseleleri”, İSAV, İstanbul, 15-17 Nisan 2005.

“Kaynakları ve Üretim Süreçleri Bakımından Din Bilgisi”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 7-9 Nisan 2005.

“İslam’ın Temel Kaynakları ve Siyaset”, İslam ve Çağdaşlık, Türk Alman Birliği, Berlin, 07 Mayıs 2008.

  ‘Hz.Ali’nin Kur’an Yorumlarındaki Vizyonu’ Adlı Bildiriye İlişkin Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi II.Hz.Ali Sempozyumu Müzakere, İzmir 18-20 Aralık 2009