PROF.DR. ZAHİR ALTUĞ    
Adı : ZAHİR
Soyadı : ALTUĞ
E-posta : altug@ankara.edu.tr, zahiraltug@yahoo.com
Tel : 0532 683 25 47
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

16.03.1953 - Şereflidavutlu

1972 Şereflikoçhisar Lisesi

1978 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet

1978-1979  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği  Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Volanter

1979-1983  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

1986  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti  Anabilim Dalı Yardımcı Doçent

1987 Doçent
1994 Profesör
Yabancı Dil: İngilizce

 

VERDİĞİ DERSLER 

Lisans Dersleri

Ortodontinin tanımı Ortodontinin büyüme ve gelişim ile ilişkisi

Sabit ortodontik tedavi teknikleri (Edgewise)

Diğer sabit tedavi teknikleri Straight-wire, lingual teknik

KI III anomalilerin ortopedik tedavileri

Pekiştirme tedavisi

Ortodontik materyallerin biyomekanik özellikleri

Altuğ fonksiyonel tedavi yöntemi    

Asimetri ve transversal yön anomalileri ve tedavileri

 

Lisansüstü Dersler

Fonksiyonel Çene Ortopedisi Felsefesi ve Tedavi Yöntemleri

Edgewise Sabit Tedavi Tekniğinin Tedavi Safhaları

Edgewise Sabit Tedavi Tekniğinin Değişik Vakalara Uygulanış Şekli

 ARAŞTIRMA-YAYIN-PROJE-ÜYELİKLER

Araştırma Alanları

 KI II, KI III açık kapanış, Lingual ortodonti, Fonksiyonel ortopedik tedaviler

 

Bilimsel Dernek ve Kurumlarda Üyelikler

 Türk Ortodonti Derneği

 

Katıldığı ve Yürüttüğü Projeler

 

Bilimsel Dergilerde Hakemlik

Türkiye Klinikleri Dergisi Diş Hekimliği Alanı, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Türk Ortodonti Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

 

Kitap Yazarlığı

 

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanlığı

 

Uluslararası Yayınlar

 1.  Ülgen, M., Altuğ, Z.: Korrektur des tiefen Bisses mit der Edgewise-Technic.   

     Fortschritte der Kieferorthopadie, 48: 147-153, 1987.

2. Altug  Z. , Dalkiran Arslan A. Skeletal and Dental Effects of a Mini Maxillary    

    Protraction Appliance. The Angle Orthodontist: 76(3) :  360-368, 2006.

 3. Altug Z, Ulusoy Akcam O. Treatment of a young adult with Class III malocclusion using a modified mini maxillary protractor: a case report Journal of Oral Science

52(1) : 155-159, 2010

4. Z. Altuğ, L. Vahdettin: J. Orofacsal Orthopedics. 2012-73:440-453.

     D01.10.1007/s00056- 012-00997.

    Orijinal article:Longiluduinal soft-tissve profile changes in adolesecent.

5. Altuğ Z., Dalkiran Arslan A. : A Mini-Maxillary Protractor for Class III Correction

      Volume 39 : Number 09 : Pages (522-525) 2005

Ulusal Yayınlar

1.    Üner, O., Altuğ, Z. : II.Sınıf 1.Bölüm Maloküzyonlu Bireylerde Üst Keser Dişlerin Eksen Eğimi. G.A.T.A. Bülteni 23:4, 695-700, 1981.

2.    Ülgen, M., Altuğ, Z., : Kanin Distalizasyonunda Bölümlü Vestibül Arklar. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi,  8 (2-3) : 183-195, 1981.

3.    İşcan, H.N., Altuğ, Z., Gazilerli, Ü., Köklü, A. : Mevcut Ark Boyunun Saptanmasında Pergel ve Sarıtel Yöntemlerinin Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak.Dergisi, 8 (2-3):19-26, 1981.

4.    Ülgen, M., Altuğ, Z., İşcan, H.N. : Sefalometrik Çizim ve Ölçüm Hataları (II) : Aynı Uzak Röntgen Resimlerinin Üç Araştırıcı Tarafından Yapılan Sefalometrik Ölçümleri Arasındaki Araştırıcılar Arası Farklılıklar. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 9 (1) : 77-89, 1982.

5.    Ülgen, M., İşcan H.N., Altuğ, Z. : Sefalometrik Çizim ve Ölçüm Hataları (I) : Aynı Bireylerin Belirli Zaman Aralıklarıyla Birbirlerinden Bağımsız Olarak Tekrarladıkları Çizim ve Ölçümleri Arasındaki Araştırıcılar Arası Farklılıklar. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 9 (1) : 37-49, 1982.

6.    Ülgen, M., Altuğ, Z. : Artmış Overbiteli Olgulardaki Edgewise Teknikle Tedaviye Bağlı Değişikliklerle, Spontan Değişiklikler Arasındaki Farkların Araştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 10 (2-3) : 55-64, 1983.

7.    Ülgen, M., Altuğ, Z., İşcan, H.M. : Klas II, Anomalilerin “ Monoblok-Servikal Headgear “ ve Monoblok-Oksipital Headgear “ Kombinasyonu Tedavisiyle Meydana Gelen Değişiklikler ve İki Tedavi Metodu Arasındaki Farkların İncelenmesi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 11(1) : 161-175, 1984.

8.    Altuğ, Z.: Ortodontik Tedavi Planlamalarında, Önceden Saptanan Tedavi Hedefleri İle Tedavi Sonucu Ulaşılan Değerler Arasındaki İlişkinin Edgewise Teknikle Tedavi Edilmiş Vakalar Üzerinde Araitırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi, 12 (1) : 91-102, 1986.

9.    Ülgen, M., Altuğ, Z., : Edgewise-Teknik İle Alt ve Üst Çenede Çekim Yapılarak Tedavi Edilen Angle KI,II, 1. Anomalilerin Tedavisi Sonucu Oluşan Dişsel ve İskeletsel Değişiklikler. Alt Keser ve Ankraj Kontrolü. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 13: 61-72, 1987.

10   Altuğ, Z.: Normal Oklüzyonlularda Diş-Çene-Yüz Yapıları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 14: 55-60, 1987.

11.    Altuğ, Z. : Alt Çenenin Aşağı ve Arkaya Rotasyon Gösterdiği Olgularda Ortodontik Bölgelerdeki Bozulan ve Yeni Kurulan İlişkilerin Araştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 14 (3) : 307-311, 1987.

12.   Altuğ, Z. :  Angle K1.II,1 Maloklüzyon Tedavisinde Ortopedik (Aktivatör-Headgear) ve Ortodontik (Edgewise) Tedavi Yöntemlerinin Sefalometrik Karşılaştırması. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 15 (1) : 149-156, 1988.

13.    Altuğ, Z.: Edgewise ve Begg Tedavi Teknikleri İle 6 Yaş Diş Çekimli Vakaların Tedavileri. Türk Ortodonti Dergisi, Cilt I, Sayı I: 115-124,1988.

14.    Altuğ, Z., Parlar, Ş., Kural, V.: Sınıf II, Bölüm I Anomalilerinin Ortodontik ve Ortopedik Tedavi Kombinasyonları İle Tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, Cilt I, Sayı 1 : 125-133,1988.

15.   Köklü, A., Altuğ, Z., Kural. V., Yılmaz. O., : İskeletsel Açık Kapanışın Geç Dönem Tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, Cilt I, Sayı 1 : 159-166, 1988.

16.  Arat, M., Altuğ, Z., Parlar, Ş., Özbek, M.: İskeletsel Açık Kapanışın Erken Dönem Tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, Cilt I, Sayı 1: 152-158, 1988.

17.    Köklü, A., Altuğ, Z., Çağa, N., Işık, M. : İskeletsel Klas III Vakalarda Başarı Şansı (I). Türk Ortodonti Dergisi, Cilt I, Sayı 1 : 134-143, 1988.

18. Altuğ, Z., Özdiler, E., : K1, II,1 Tedavisinde Farklı İki Fonksiyonel ve Bir Sabit Mekanik Tedavinin Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi, 15 (3) : 281 - 288, 1988.

19. Hasanreisoğlu, U., Can, G., Altuğ, Z.,  : Tam Protez Hastalarında Dikey Boyut Tesbit Yöntemlerinin Sefalometrik Olarak Değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 15 (2) : 177-182,1988.

20. Can, G., Hasanreisoğlu, U., Altuğ, Z. : Dişli ve Dişsiz Vakalarda Oklüzal Planın Sefalometrik Olarak Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 16 (1) : 39-43, 1988.

21. Altuğ, Z.: Begg Tekniğinde de Bölümlü Arklar. Ortodonti Dergisi, 2 (1) : 189-192, 1989.

22. Altuğ, Z., Bayazıt, Z., İşeri, H., Gögen, H., : Aktivatör + Oksipital Headgear Uygulanan Vakalarda Yüzün Dik Yön Boyutlarında Meydene Gelen Değişikliklerin İncelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 2 (2) :254-260, 1989.

23. Altuğ, Z., Erdem, D., Rübendüz, M., : İskeletsel ve Dişsel K1. III Anomalilerin Ortopedik Tedavilerinin İskelet Yapı Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

24. Altuğ, Z., Erdem, D., Rübendüz, M., : İskeletsel K1. III Anomalilerin Ortopedik Tedavilerinin Profil Yüz Estetiğine Etkilerinin Araştırılması. Türk Ortodonti Dergisi, 3 (1) : 39-44, 1990.

25. Altuğ, Z., : Çekimli ve Çekimsiz Vakalarda Lingual Teknik. Türk Ortodonti Dergisi, 4 (1) : 95-104, 1991.

26. Altuğ, Z. :   Altuğ I (A1.I) Fonksiyonal Tedavi Yöntemi İle K1 II. 1, Maloklüzyon Tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, 4 (2) : 80-82, 1991.

27. Altuğ, Z. : Altuğ II (A1.II) Fonksiyonal Tedavi Yöntemi İle K1 II, 2. Maloklüzyon Tedavisi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 18 (1-3) : 223-236, 1991.

28. Altuğ, Z. : Altuğ III (A1.III) Tedavi Yöntemi İle K1 III. Maloklüzyon Tedavisi. A.Ü. Diş Hek. Fak.Dergisi, 18 (1-3) : 237-240, 1991.

29. Altuğ, Z., Altuğ, N. : Sınıf III Maloklüzyonun Çenelik Destekli Edgewise Tekniği İle Çekimsiz Tedavisinin Sert Dokular Üzerine Etkisinin Araştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi, 19 (2) : 269-276, 1992.

30. Altuğ, Z., Altuğ, N. : Edgewise Tekniği ve Chin-cap Komisyonu İle Çekimli Olarak Tedavi Edilen Sınıf III Maloklüzyonlarda Tedavinin  Sert Dokular Üzerine Etkisinin Araştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 19 (2) : 277-284, 1991.

31. Altuğ, Z., Erdem, D., Rübendüz, M., : Chin-cap ve Chin-cap Destekli Çekimsiz Edgewise Tekniği İle Sınıf III Maloklüzyon Tedavisinde Görülen Dentoalveolar Değişiklikler. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 19 (2) : 263-268, 1992.

32. Altuğ, Z., Özdiler, E., Başpınar, E. : Begg Tedavi Tekniğinin K1. II,1 Maloklüzyonun Tedavisine Etkisinin Araştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 19 (1) : 137-142, 1992.

33. Altuğ, Z., Özdiler, E. : Edgewise ve Begg Tedavilerinin II.Sınıf 1.Bölüm Anomali Üzerindeki Etkilerinin Sefalometrik Olarak Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi,   19 (1) : 117-124, 1992.

34. Altuğ, Z., Özdiler, E., : Begg ve Edgewise Sabit Mekanik Tekniklerle, Aktivatör ve U-Bügel Fonksiyonel Aygıtların Artmış Overjetli Distal Oklüzyon Tedavisinde Karşılaştırmalı Bir Etkililik Araştırması. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 19 (1) : 125-136, 1992.

35. Altuğ, Z. : İskeletsel ve Dişsel Sınıf III Anomalilerde, Çenelik Destekli Çekimli ve Çekimsiz Edgewise Tedavi Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak.Dergisi, 20 (1) : 135-144, 1993.

36. Altuğ, Z. : İskeletsel ve Dişsel Sınıf III Maloklüzyonun Chin-cap+ Edgewise Mekaniği İle Çekimsiz Tedavisinin Yumuşak Doku Profiline Etkisi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 20 (2) : 275-280, 1993.

37.  Altuğ, Z. : İskeletsel ve Dişsel Sınıf III Maloklüzyonun Chin-cap+Edgewise Mekaniği İle Çekimsiz ve Çekimli Tedavilerinin Yumuşak Doku Profiline Etkilerinin Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek.Fak.Dergisi, 20 (2) : 281-287, 1993.

38. Altuğ, Z., Açıkbaş, A., : Hiperdiverjan Yapıya Sahip Bireylerde Mandibulada Oluşan Kompanzasyonal Gelişimin Longitudinal Olarak İncelenmesi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 20 (2) : 265-274, 1993.

39.  Altuğ, Z.: İskeletsel ve Dişsel Sınıf III Maloklüzyonun Chin-Cap Edgewise Mekaniği İle Çekimli Tedavisinin Yumuşak Doku Profiline Etkisi. A.Ü. Diş Hek.Fak. Dergisi, 

40. E. Gökdol, A. Kalkancı, G. Pacal, Z. Altuğ. Ortodontik Braketlerin Yüzeyinde Condida Kolonnosyonu ve Bu Suşlanın Yanak İçi Epitel Hücrelerine Adezyonu. Mikrobiyoloji Böl. 2002,36:65-69.

41. Altuğ Z, Paçal Yeşilbağ G. : Sınıf II Bölüm 1 Malokluzyonlu Vakalarda Yeni Ve Farklı Bir Yaklaşım: Altuğ Tip Maksiller Genişletme Ve Distalizasyon Aygıtı Bölüm 1 Sagittal Yön İncelemesi. Türk Ortodonti Dergisi. 17(3) : 245-263 , 2004. 

42. Altuğ Z, Paçal Yeşilbağ G. : Sınıf II Bölüm 1 Malokluzyonlu Vakalarda Yeni Ve Farklı Bir Yaklaşım: Altuğ Tip Maksiller Genişletme Ve Distalizasyon Aygıtı Bölüm 2 Transversal Yön İncelemesi. Türk Ortodonti Dergisi. 17(3) : 264-278 , 2004.