PROF.DR. RAHMİ ERTAN ANLI    
Adı : RAHMİ ERTAN
Soyadı : ANLI
E-posta : anli@eng.ankara.edu.tr, anliertan@yahoo.com
Tel : 5961430
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/rahmi-ertan-anli
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Akademik Personel

Prof.Dr.R.Ertan ANLI

İletişim Bilgileri

Adress

:

Ankara Üniversitesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

TR  06110 Dışkapı - ANKARA

Telefon

:

(312) 596 14 30

Fax

:

(312) 317 87 11

E-mail

:

anli@eng.ankara.edu.tr  / anliertan@yahoo.com  

 

                  

Uyruk                     : Türk

Medeni Durum         : Evli

Temel Çalışma Alanı:  Şarap Bilimi ve Teknolojisi , Şarap Kimyası, Alkollü İçkiler Teknolojisi

                                ve Kimyası, Duyusal Analiz

 

 

Eğitim                       :

1980        : Lise, Ankara; A.Ö.D. Tevfik Fikret Lisesi

1985         : Lisans, “Ankara Universitesi, Ziraat Fakültesi,Gıda Bilimi ve Teknolojisi

         Bölümü

 

1988       : Yüksek Lisans, “Ankara Universitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi

                 Bölümü

1997       :  Doktora., “Ankara Universitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Bölümü

 

İş Deneyimi

 

1988-1994      :Kavaklıdere Şarapları A.Ş, Üretim Yetkilisi

1989               : Askerlik- Kısa dönem,Mamak Muh.Okulu – Ankara ( 8 ay)

1994-1997:  Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

                     Gıda Mühendisliği Bölümü

1997-1998:  Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

                     Gıda Mühendisliği Bölümü

 

1998-1999:  Dr.Araştırmacı;Universite Bordeaux II, Faculté d’Oenologie, Lab. De Chimie

                    Appliqué TUBITAK (NATO B1)- 8 ay

                    Fransa Ulusal Kaçak Takibat Lab-Bordeaux- 4 ay

1999      : Doç.Dr.,  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi   

                     Gıda Mühendisliği Bölümü

2009  :  Prof.Dr., Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

                     Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Bildiği Diller : Tükçe (ana dil), Fransızca (çok iyi), İngilizce (iyi)

                     İspanyolca (temel)

Hobileri:  Muzik, resim, spor (tenis, masa tenisi)

Sorumlulukları:

                           -Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Şarap İşletmesi (1994-2012)

                        -Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Bölüm Başkan Yard.  (2007-2008)

                        -Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Müd. Yard. (2008-2013)

                        - Ankara Üniversitesi BAP Koord. PDG Üyeliği (2013-…)

                        - Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon Üyeliği (2013-…)

 

Üyelikleri: Türk-Fransız Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu (2009-2012)

                Türk-Fransız Mühendisler Derneği (Üyelik)

                A.Ö.D. Tevfik Fikret Liseliler Derneği (Üyelik)

                Gıda Mühendisleri Derneği (Üyelik)

                Şarap Dostları Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

                UNESCO- Şarap ve Gelenek Masası (Türkiye Üyesi)

Diğer      : Cumhuriyet Gazetesi-Ankara Eki (köşe yazarlığı)

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI index

ANLI, R.E. VURAL, N., VURAL, I.H., GUCER, Y. 2007. Application of solid Phase Microextraction (SPME) for DeterminingChloropyrifos and Chloropyrifos-methyl in WinewithGasChromotography(GC). Journal of Institute of Brewing, 113(2).

ANLI, E., VURAL, N., DEMIRAY, S., OZKAN, M., 2006. Trans-resveratrol and OtherPhenolic Compounds in TurkishRedWineswith HPLC. Journal of WineResearch, 17(2):117-125.

ANLI, R.E., VURAL, N., DEMİRAY, S., MERT, B., 2006. Biogenic Amine Content of BeersConsumed in Turkey and Influence of Storage Conditions in Turkey and Influence of Storage Conditions on Biogenic Amine Formation. Journal of Institute of Brewing, 112(3):267-274.

ANLI, R.E., ÇABUK, B., VURAL, N., BAŞPINAR, E., 2005. Ochratoxin A in TurkishWines. J. Food Biochemisty, 29(6):611-661.

ANLI, R.E. VURAL, N., YILMAZ, S., VURAL, I.H., 2004. The Determination of biogenic amines in Turkishredwines. J.FoodComp.Anal. 17,53-62

ANLI, R.E. VURAL, N., VURAL, I.H.,, Y. 2007. Application of solid Phase Microextraction (SPME) for DeterminingChloropyrifos and Chloropyrifos-methyl in WinewithGasChromotography(GC). Journal of Institute of Brewing, 113(2).

ANLI, R.E., VURAL; N. KIZILET, E. 2008.An Alternative Method for the Determination

of Some of the AntioxidantPhenolics in VarietalTurkishRedWines, Journal of Institute of Brewing,114(3), 239–245.

ANLI, R.E., BAYRAM, M. 2009. Biogenic Amines in Wines.Food Reviews International, 25:86–102,

ANLI, R.E., VURAL, N. 2009.AntioxidantPhenolic Substances of TurkishRedWines.Molecules- Phenolics and Polyphenolics (Special Issue),14(1), 289-297.

ANLI, R.E., BAYRAM, M. 2009. Ochratoxin A in Wine. Food Reviews International. 25 (3)214-232(19).

ANLI, R.E., BAYRAM, M. 2010. TraditionalAniseed-flavoured Spirit Drinks. Food Reviews International.26 (3):246–269.

ANLI,R.E, BAYRAM,M.,VURAL,N.2011. Removal of Ochratoxin A (OTA) fromNaturallyContaminatedWinesDuring the Vinification Process. J. of the Institute of Brewing and Distilling 117(3), 456-461.

ANLI, R.E., ÇAVULDAK, Ö.2013. A Review of Microoxygenation Application in Wine. J. of the Institute of Brewing and Distilling. 118(4) :368-365.

CAVULDAK, Ö.A., ANLI, R.E., VURAL, N. 2013. Phenolic Composition and AntioxidantCapacity of SomeRedWinesfromTurkey, Int. J. of Food Sci. And Nut. Engineering. 3(3) :40-47 

Diğer Hakemli Dergiler

 

ANLI, R.E., GLORIES Y. 2000. Etude de L'Equilibre de VinsRouges de TurquieRev. Fr.desOenol. 23-1,15-19

ANLI, R. E. 2001. Şarap Mantarına Klor ve Hidrojen Peroksit Uygulamaları. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), 2001/6.

ANLI, R.E., DENLİ, Y. 2000. Alkollü İçkilerin Analizlerinde Yararlanılan Kemilüminesans Yöntemler. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı. 2000/2. 101-105.

DENLİ, Y., ANLI, R.E. 1999. Şaraplarda Amino Asit Analizlerinde HPLC Uygulamaları. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı.

ANLI, R.E. 1999. Meşe Fıçıların Özellikleri ve Şarabın Yıllanmasındaki Önemleri. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı. 99/6. 397-383.

DENLİ, Y., ANLI, R.E. 1998. Şarap ve Birada Biyojen Aminlerin Önemi ve Oluşumu. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı. 98/5, 23, 323-327.

ANLI, R.E., FİDAN, I. 1998. Şaraplar Yarışıyor. Bilim ve Teknik (TUBİTAK). Şubat 1998 94-97.

DENLİ, Y., ANLI, R.E. 1997. Gıda Güvencesi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı. 97/4. 249-250.

ANLI, R.E. 1995. Gıda Endüstrisi. Ekonomide Birikim. Aylık Ekonomi ve Birikim Dergisi Mayıs (3), 19-26.

ANLI, R.E., GLORIES Y. 2000. Etude de L'Equilibre de VinsRouges de TurquieRev. Fr.desOenol.

GÖKTÜRK BAYDAR, N., ANLI, R.E., AKKURT, M. 2000. Tarımsal Savaşımda Kullanılan Kimyasalların Üzüm ve Şarap Kalitesi ile Şaraplarda Bazı Ağır Metal İçerikleri Üzerine Etkileri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (GTD), 6

GEREDELİ, S. ANLI, R.E. 2005. Şaraptaki Laktik Asit Bakterilerinin Malolaktik Fermantasyondaki Önemleri. Or-Lab. Online Mikrobiyoloji Dergisi, 03,01, 1-14 p.

ANLI, R.E. 2004. Farklı Şarap İşleme Yöntemlerinin Kalecik Karası Şarabının Fenol Bileşimi ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi, 29,6, 451-455

ANLI, R.E. 2001. Bazı Türk ve Fransız Şaraplarında Poliollerin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), 3, 179-184.

ANLI, R.E. 2001. Şaraplarda Bazı BiyojenAminlerin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD)

ANLI, R.E. 2001. Bazı Türk Kırmızı Şaraplarının Amino Asit İçerikleri. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı, 2001 : 3, 179-187.

ANLI, R.E. 1999. Türkiye’de Üretilen Kimi Kırmızı Şarapların Fenolik Bileşimi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı 97/3.

ANLI, R.E., GÖKTÜRK, N. 1988. Omca Yaşının Üzüm ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkisi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı, 98/2, 81-85.

ANLI, R.E., DENLİ, Y., FİDAN, I., BAYRAM, G. 1977. Bal Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı 97/4, 257-261.

ANLI, R. E., FİDAN, I. 1997. “Othello” Üzüm Çeşidinin Şaraplık Değeri Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı, 97/2, (22) 109-115 s.

ANLI, R.E., DENLİ, Y. 1997. Bazı Yerli ve Yabancı Şarap Mayalarıyla Doğal Köpüren Şarap Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı

FİDAN, I., DENLİ, Y. ve ANLI, R.E. 1996. Türkiye’de Üretilen Rakılarda Metanol Miktarı Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı, 21(6), 415-418 s.

YAVAŞ, İ., ANLI, R.E. 1996. Şırada Saf Kültür Sıvı ve Kuru Maya Kullanımının Şarap Bukesi ve Bileşimi Üzerine Etkisi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Organı. 96/3 (21), Mayıs-Haziran. 175-184.

 

 

 

 

Kongre ve Sempozyuma Katılım

ÇAVULAK , Ö.A., VURAL,N, ANLI,R.E. 2013. Determination of Total Phenolic Content and AntioxidantPotential of SomeRedWines. The 36. World Congress of Vine and Wine, 2nd-7nd June 2013, Bucharest-Romania (Poster Presentation)-Session Enolgy-I. 289-290

BAYRAM, M., ANLI, R.E. 2012.Effect of Different Process Conditions On The Phenolic Content of Boğazkere Wines. The 35th World Congress of Vineand Wine. p.110, 18-22 June, İzmir, Turkey (Oral Presentation).       

MİRAN, Ş.S., VURAL, N., ANLI, R.E. 2012. Effect of Different Terroirs on the Phenolic Compounds of Red Wines. 35th World Congress of Vine and Wine. p.119, 18-22 June, İzmir, Turkey (Short Presentation).    

ALGAN ÇAVULDAK, Ö., ANLI, E., VURAL, N. 2012. Influence of MicrooxygenationTreatment on ColourandPhenolicCompounds of RedSingleWines. 35th World Congress of Vineand Wine. p.119, 18-22 June, İzmir, Turkey (Oral Presentation)

ANLI, E., VURAL, N. 2007.Determination of AntioxidantPhenolics in VarietalTurkishRedWineswith GC-MS. 2nd international EuroFIRcongress in Granada thisSeptember, 27-28, 2007, Spain. (PosterPresentation).

ANLI, E., VURAL, N. BiologicallyImportantAntioxidantPhenolicsandAntioxidantCapacity of TurkishRedWinesFromDifferent Wine Regions. 2ndinternationalEuroFIRcongress in Granada thisSeptember, 27-28, 2007, Spain. (PosterPresentation).

GÜÇER, Y., ANLI, R.,E., Cider Production in the World, 5th International Congress on Food Technology, Thessaloniki Greece, 9-11 March 2007. (Poster Sunum)

ANLI, R.,E., GÜÇER, Y., VURAL, N., The Raki Production in Turkey, 5th International Congress on Food Technology, Thessaloniki Greece, 9-11 March 2007 (Oral Presentation)

ANLI, R.E., GÜÇER, Y., ŞarapKusur, HataveHastalıkları, Türkiye 9. GıdaKongresi, poster sunum, Bolu Türkiye, 24-26 Mayıs 2006.

ANLI,R.E., FİDAN, I. 1999. KırmızıŞaraplardaYıllandırmanınFenolikBileşimÜzerineEtkisi. 2000’li YıllardaGıdaBilimiveTeknolojisiKongresi. 18-20 Ekim E.Ü. GıdaMühendisliğiBölümü/İzmir (Poster).

FİDAN, I., ANLI, R.E., BEYAZLAR, P.1999. KarbonikMaserasyonveKlasikMaserasyon İle ÜretilenŞaraplarınBileşimi. 2000’li YıllardaGıdaBilimiveTeknolojisiKongresi. 18-20 Ekim. E.Ü. GıdaMühendisliğiBölümü/İzmir (Poster).

FİDAN, I., ANLI, R.E. 1998. ŞarapMantarlarıveMantarSorunu. Atatürk BahçeKültürleriTeknolojisiDerneğiYayınOrganı. 99/6. 397-383.(Sözlübildiri)

FİDAN, I., ANLI, R.E., KABASAKAL, N. 1998. İhraçlık Türk ŞaraplarındaMetanolMiktarınınBelirlenmesi. Atatürk BahçeKültürleriMerkezAraştırmaEnstitüsü. Yalova. KongreÖzelKitabı. 181-186 s. (SözlüBildiri).

ANLI, R.E. 1997. Türkiye’de AlkollüİçkiSektörüneGenelBakış. T. Z. O. B. Tarım SektörününSorunlarıveZiraatMühendislerininSektördekiYeri. Sempozyum (SözlüBildiri).

ANLI, R.E. Trans-Resveratrol in TurkishWines . OIV –Congress 2004, 4-9 Jully, Hofburrg, Vienna- Austria, P.244.

ANLI, R.E., FİDAN, I. 2000. The Influence of differentmacerationprocesses on the phenolic composition redwinesproducedfrom Cabernet Sauvignon and Merlot in Çeşme-İzmir.Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, October, 12-16, 2000, Ankara Turkey(PP-31, p : 75).

UÇAR, M., ANLI, R.E., SÖKMEN, M. 2000. Determination of Some Heavy Metal İons in Wine by Batch System. . 3rd Mediterranean Basin Conference on AnalyticalChemistryJune 4-9, 2000 Antalya, Turkey. P II-155, 254 (Poster).

ANLI, R.E., UÇAR, M., CEYHAN, Ö. 2000. Determination of Cork TaintsProblem of Wine by Batch System. 3rd Mediterranean Basin Conference on AnalyticalChemistryJune 4-9, 2000 Antalya, Turkey. P II-196, 295 (Poster).

ANLI, R. E., FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. Influence de DifferentsProcedes de Maceration Sur la Composition Phenolique et la Qualité Organoleptique de KalecikKarası. Veme Symposium International d’Oenologie. 10-12 Juin 1999. Palais de Congres - 333 000 Bordeaux Lac-France (poster).

ANLI, R.E., FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. L’Influence des Différents Sols Vinicoles sur la Croissance de la Vigne et Sur le Potentiel Oenologique de Raisin “Narince”. XXIV. WELTKONGRESS für REBE und WEIN. Mainz. Deutschland/Mayence, du 5 au 9 Juillet. KongreÖzelKitabında Tam MetinOlarakYayınlanaca (Poster).

AYGÜN, S.,ANLI, R.E., DENLİ, Y., ÖZKAN, G.A.1998. Determination of SomePhenolic Compounds in Turkish White Wines by HPLC. Second Mediteranean Basin Conference on AnalyticalChemistry. 23-28 November, Rabat, Marocco. PI-1. (Poster).

ANLI, R.E., FİDAN, I. 1998. Production of Sherry Type Wine by UsingAnatolianGrapeVarieties. XXIII.Congres Mondial de la Vigne et du Vin. II.Oenologie. Portugal/Lisbonne KongreÖzelKitabı. II.

AYGÜN, S., ANLI, R.E., DENLİ, Y. ÖZKAN, G.A.1997. Determination of OrganicAcids in Turkish White Wines and BeersUsing RP HPLC with PDA Detection. Deauville Conference 98. 6 th SAS. Symposium on Analytical Sciences. June 22-24. Valencia-Spain (poster).

ANLI, R.E.2001. History of wine culture in Anatoliaduring the Hittite Period. IL SımposioInternacional de Historia e Civilizaçao da Vinha e do Vinho, Porto-Lamego-Villa Real, 10-12 Septembre, 2001

ANLI, R.E. 2000. The History of Vine and Wine in Anatolia. Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, October, 12-16, 2000, Ankara Turkey(OP-40, p : 42)

ANLI, R.E., FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. L’histoire de la Culture Viti-Vinicole en Anatolie A.J.C. I Symposion de la Asociacion International de Historia Y Civilizacion de la Vid Y el Vino. 18-20 de Marzo de 1999. El Puerto de Santa Maria. Espana.

ANLI, R.E., FİDAN, Y., FİDAN, I. 1998. Recherche Sur la Qualité Vinicole des Differents Clones Sélectioné de KalecikKarası. I.36-I.40. XXIII. Congres Mondial de la Vigne et du Vin. I. Viticulture. Portugal Lisbonne. KongreÖzelKitabı. I.36-I.40 p. (Oral).

YAVAŞ, İ., ANLI, R.E. 1996. ŞıradaSafKültürSıvıve Kuru Maya KullanımınınŞarapBukesiveBileşimiÜzerineEtkisi. 9.KÜKEMKongresiÖzelSayısı, 20-22 Eylül 1995 Cilt : 18, Vol : 18, Sayı : 2, 96 s. SözlüBildiri.

PAMİR, M.H. and ANLI, R.E. 1988. Increasing the Biological Value of WheatStrawThrough Solid State Fermentation System. Symposium of RecentDevelopements of Biotechnology İn Food and Feed Production. Budapest/Hungary, 13-17 June 1988 (Oral).


Yayınlanmış Kitaplarrı

ANLI, R.,E.2006.BağlarGüzeli - ÜzümveÜzümKültürü, YapıKrediKültürYayınları, İstanbul, 2006, 276s.

ANLI, R.E.2005. ŞarapAnsiklopedisi, KavaklıdereEğitimYayınları, Ankara, 2005., 286 s.

FİDAN, I. ANLI, R.E. 2002. YüksekAlkollüİçkiler, KavaklıdereEğitimYayınları, No : 6, Ankara, 2000., 206 s.

FİDAN, I., ANLI, R.E. 2000. ÖzelŞaraplar. KavaklıdereEğitimYayınları, No:3, Ankara 2000., 206 s.

ANLI, E. 2011. ŞarapTadımı. İnkilapYayınları. Istanbul, 216 s.

 

 

                                                                     Projeleri

 

Proje Adı

Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Elemanları

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Destekleyen Kurum

Okratoksin A’nin(OTA) Farklı Durultma Maddeleri Kullanılarak Şaraplardan Uzaklaştırılması

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Yürütücü)

Nilüfer Vural

Mustafa Bayram

Ş.Selin Sonakın

 

2010 Kasım-2012 Şubat

Ankara Üniversitesi-BAP Koordinatörlüğü

Tarımsal Savaşımda Kullanılan Bazı Kimyasalların Üzüm ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkisi

Doç.Dr.Nilgün Göktürk BAYDAR (Yürütücü)

R.E.ANLI

Murat AKKURT

1999 Eylül-Şubat 2001

TUBITAK-TOVTAG-1766

Şarap Üretiminde Fermantasyon Koşullarının Biyojen Amin Oluşumu Üzerine Etkisi

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Yürütücü)

Nilüfer VURAL

Semiramis GEREDELİ

2001 Eylül-2003 Eylül

TUBITAK-TOVTAG

Farklı Üzümlerden Üretilen Kırmızı Şaraplarda Fenolik Madde ve Resveratrol Düzeyininin Belirlenmesi

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Yürütücü)

Nilüfer VURAL

Aslı BAYHAN

2002 Eylül-2004 Eylül

TUBITAK-TOVTAG

Üzüm Cibresinin Antimikrobiyel Özellikleri ve Yağ Asidi Dağılımı

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Yürütücü)

İbrahim ÇAKIR

Mustafa BAYRAM

Melih ÇİZMECİ

2007 Eylül-2008 Eylül

TUBITAK-TOVAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma Anahtar Sözcükleri (Türkçe ve İngilizce) / Research key-words (Turkish and english).

 

Türkçe : Fenolik bileşenler, şarap ve sağlık, şarap ve tarih, alkollü içkiler, duyusal analiz

Engilish : Phénolic compounds du vin, wine and health, wine and tradition, alcoholic beverages, wine and history, sensorial analysis