PROF.DR. RAHMİ ERTAN ANLI    
Name : RAHMİ ERTAN
Surname : ANLI
E-Mail : anli@eng.ankara.edu.tr, anliertan@yahoo.com
Phone Number : 5961430
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department : DEP. OF FOOD ENGINEERING
Personal Information
Personal Information


Title, name surname

Prof.Dr. R.Ertan ANLI

CORRESPONDENCE

Adress

:

Ankara University,  Engineering Faculty

Food Engineering Department

Gölbaşı- ANKARA

Telephone

:

(312) 596 14 30

Fax

:

(312) 317 87 11

E-mail

:


anli@eng.ankara.edu.tr   / anliertan@yahoo.com


 

                  

Nationality : Turkish

Research Interests: enology (WineTechnology ve WineChemistry), Alcooholic

BeveragesTechnology, Sensorial analysis

 

Education

1980        :High School, Ankara; A.Ö.D. Tevfik Fikret Lisesi

1985  :BS, "Ankara University Faculty of Agriculture, Food Technology  Department 

1988       : MS, "Ankara University Faculty of Agriculture, Food Technology                            Department 


1997       :. MS, "Ankara University Faculty of Agriculture, Food Technology                            Department 

 

WorkExperience

 , 

1988-1994       : Responsible for Production,  Kavaklıdere Wineries SA,                                    Ankara

1.989 : Obligatory military service - Ankara (8 months)


1994-1997 : Research Assistant, Ankara University Faculty of Agriculture, Food           Technology    Department 

1997-1998 : Dr.Research Assistant; "Ankara University Faculty of Agriculture, Food Technology      Department 

1998-1999 : ResearchScientist; Universite Bordeaux II, Faculté

d'OENOLOGIE, Lab. De Chimie Aplike

TÜBİTAK (NATO B1)

1999: Associate Professor; "Ankara Üniversitesi, Dep. of Food Engineering

2009  : Prof.Dr, Ankara Üniversitesi, Dep. of Food Engineering

 

Languages: Turkish (mother tongue), French (very good), English

(good), Spanish (basic)

Hobbies Musics and sport

Administartive Duties:

                            - Ankara University , Faculty of Agriculture Responsable for                              wine production

                           Vice Head of Department-Food Engineering Department 

                            (2007-2008)

                          - Vice Director of Graduate School , Ankara Universitry 

                            (2008-2013)

                          -PDG member of BAP Ankara Universitry (2013 - 2018)

                          - Member, Bid commision Ankara Universitry (2008-2013)

 

Membership: - Chamber of FoodEngineers

                       Turkish-French  Engineering Association (Board Member)

                       -President of Wine Friends Association. İstanbul 

                     - Representative of UNESCO Wine Tradition Branch

Others: Cumhuriyet Newspaper-Ankara Columnist

 

 

 

Publications (SCI, SSCI, AHCI indexed)

ANLI, RE VURAL, N., VURAL, IH, Gücer, Y. 2.007. WinewithGasChromotography içinde DeterminingChloropyrifos ve Chloropyrifos-metil için katı faz mikro uygulanması (SPME) (GC). Bira, Enstitüsü Dergisi 113 (2).

ANLI, E., VURAL, N., DEMİRAY, S., ÖZKAN, M., 2006. Trans-resveratrol ve TurkishRedWineswith HPLC. Içinde OtherPhenolic bileşikler WineResearch, Dergisi 17 (2) :117-125.

ANLI, RE, VURAL, N., DEMİRAY, S., MERT, B., 2006. Bir biyojenik Amine İçerik Biyojenik Amin Oluşumu Depolama Koşullarının Türkiye ve tesiri Saklama Koşulları Türkiye ve tesiri BeersConsumed. Bira Enstitüsü Dergisi , 112 (3) :267-274.

ANLI, RE, ÇABUK, B., VURAL, N., BAŞPINAR, E., 2005. Okratoksin TurkishWines bir . J. Gıda biyokimyaları, 29 (6) :611-661.

ANLI, RE VURAL, N., YILMAZ, S., VURAL, IH, 2004. Turkishredwines biyojenik aminler Belirlenmesi. J.FoodComp.Anal. 17,53-62

ANLI, RE VURAL, N., VURAL, IH, Y. 2.007. WinewithGasChromotography içinde DeterminingChloropyrifos ve Chloropyrifos-metil için katı faz mikro uygulanması (SPME) (GC). Bira, Enstitüsü Dergisi 113 (2).

ANLI, RE, VURAL, N. Kızılet, belirlenmesi için E. 2008.An Alternatif Yöntem

VarietalTurkishRedWines, en AntioxidantPhenolics bazıları bir Bira, Enstitüsü Dergisi 114 (3), 239-245.

ANLI, RE, BAYRAM, M. 2009. Şaraplar biyojenik aminler. Food Yorumu Uluslararası , 25:86-102,

ANLI, RE, VURAL, TurkishRedWines N. 2009.AntioxidantPhenolic maddeler. Moleküller-Fenolik ve polifenolik (Özel Sayı) , 14 (1), 289-297.

ANLI, RE, BAYRAM, M. 2009. Okratoksin A Şarap. Uluslararası Food Yorumu. 25 (3) 214-232 (19).

ANLI, RE, BAYRAM, M. 2.010. TraditionalAniseed aromalı Ruh İçecekler. Food Yorumu Uluslararası. 26 (3) :246-269.

ANLI, RE, BAYRAM, M., VURAL, N.2011. Okratoksin çıkarılması A (OTA) şarap yapma Süreci fromNaturallyContaminatedWinesDuring. J. Biracılık ve Damıtma Enstitüsü , 456-461 117 (3).

ANLI, RE, ÇAVULDAK, Ö.2013. Şarap Microoxygenation Uygulama Bir Gözden Geçirme. J. Biracılık ve Damıtma Enstitüsü. 118 (4) :368-365.

CAVULDAK, Ö.A., ANLI, RE, VURAL, N. 2013 olması gerekir. SomeRedWinesfromTurkey fenolik Kompozisyon ve AntioxidantCapacity, Int. Gıda Bilim J.. Ve Somun. Mühendislik . 3 (3) :40-47 

OtherJournals

 

ANLI, RE, GLORIES Y. 2.000. Etüt de L'Equilibre de VinsRouges de TurquieRev. Fr.desOenol. 23-1,15-19

ANLI, RE 2001. Şarap Mantarına Klor ve Hidrojen Peroksit Uygulamaları. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), 2001/6.

ANLI, RE, DENLİ, Y. 2.000. Alkollü İçkilerin Analizlerinde beneficial Kemilüminesans Yöntemler. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü. 2000/2. 101-105.

DENLİ, Y., ANLI, RE 1999. Şaraplarda Amino Asit Analizlerinde HPLC Uygulamaları. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü.

ANLI, RE 1999. Meşe Fıçıların Özellikleri ve Şarabın Yıllanmasındaki Önemleri. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü. 99/6. 397-383.

DENLİ, Y., ANLI, RE 1.998. Şarap ve bırada Biyojen Aminlerin onemi ve Oluşumu. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü. 98/5, 23, 323-327.

ANLI, RE, FİDAN, I. 1.998. Şaraplar yarışıyor. Bilim ve Teknik (TÜBİTAK). 1.998 94-97 Şubat.

DENLİ, Y., ANLI, RE 1997. Gıda GÜVENCESİ. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü. 97/4. 249-250.

ANLI, RE 1.995. Gıda Endüstrisi. Ekonomide Birikim. Aylık Ekonomi ve Birikim Dergisi Mayıs (3), 19-26.

ANLI, RE, GLORIES Y. 2.000. Etüt de L'Equilibre de VinsRouges de TurquieRev. Fr.desOenol.

GÖKTÜRK BAYDAR, N., ANLI, RE, AKKURT, M. 2.000. Tarımsal Savaşımda KULLANILAN Kimyasalların Üzüm ve Şarap hue Ile Şaraplarda Bazi Ağır Metal İçerikleri Üzerine Etkileri. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi (GTD), 6

Geredeli, S. ANLI, RE 2.005. Şaraptaki Laktik Asit Bakterilerinin Malolaktik Fermantasyondaki Önemleri. Or-Lab. Çevrimiçi Mikrobiyoloji Dergisi, 03,01, 1-14 s.

ANLI, RE 2.004. Farkli Şarap Processing Yöntemlerinin Kalecik Karası Şarabının Fenol Bileşimi ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine ETKİSİ, 29,6, 451-455

ANLI, RE 2001. Bazi Türk ve Fransiz Şaraplarında Poliollerin BELİRLENMESİ. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD), 3, 179-184.

ANLI, RE 2001. Şaraplarda Bazi BiyojenAminlerin BELİRLENMESİ. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD)

ANLI, RE 2001. Bazi Türk Kırmızı Şaraplarının Amino Asit İçerikleri. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü, 2001: 3, 179-187.

ANLI, RE 1999. Türkiye'de Üretilen Kimi Kırmızı Şarapların Fenolik Bileşimi. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü 97/3.

ANLI, RE, GÖKTÜRK, N. 1.988. Omcalar Yaşının Üzüm ve Şarap hue Üzerine ETKİSİ. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü, 98/2, 81-85.

ANLI, RE, DENLİ, Y., FİDAN, I., BAYRAM, G. 1977. Bal Şarabı Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü 97/4, 257-261.

ANLI, RE, FİDAN, I. 1997. "Othello" Üzüm Çeşidinin Şaraplık Degeri Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü 97/2, (22) 109-115 s.

ANLI, RE, DENLİ, Y. 1997. Bazi Yerli ve Yabancı Şarap Mayalarıyla Doğal Köpüren Şarap Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü

FİDAN, I., DENLİ, Y. ve ANLI, RE 1996 =. Türkiye'de Üretilen Rakılarda Metanol Miktarı Üzerine Bir Araştırma. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü, 21 (6), 415-418 s.

YAVAŞ, İ., ANLI, RE 1996 =. SIRADA Saf Kültür Sıvı ve Kuru Maya Kullanımının Şarap Bukesi ve Bileşimi Üzerine ETKİSİ. Gıda Teknolojisi Derneği (GTD) Yayın Örgütü. 96/3 (21),-Mayıs Haziran. 175-184.

 

 

 

Congress & Symposium

ÇAVULAK, Ö.A., VURAL, N, ANLI, RE 2013. Toplam fenolik İçerik ve SomeRedWines bir AntioxidantPotential belirlenmesi. 36. Bağ ve Şarap Dünya Kongresi, 2 nd -7nd Haziran 2013, Bükreş-Romanya (Poster Sunum)-Oturum Enolgy-I. 289-290

BAYRAM, M., ANLI, RE 2012. Boğazkere Wines fenolik içeriği On Farklı Proses Koşullarının Etkisi. Vineand Şarap 35. Dünya Kongresi. s.110, 18-22 Haziran İzmir, Türkiye (Sözlü Sunum).       

Miran, Ş.S., VURAL, N., ANLI, RE 2012. Kırmızı Şarapların Fenol Bileşikleri Farklı Terroirs Etkisi. Bağ ve Şarap 35. Dünya Kongresi. s.119, 18-22 Haziran İzmir, Türkiye (Kısa Sunum).    

ALGAN ÇAVULDAK, Ö., ANLI, E., VURAL, N. 2012. RedSingleWines bir ColourandPhenolicCompounds üzerinde MicrooxygenationTreatment etkisi. Vineand Şarap 35. Dünya Kongresi. s.119, 18-22 Haziran İzmir, Türkiye (Sözlü Sunum)

ANLI , E., VURAL, VarietalTurkishRedWineswith GC-MS AntioxidantPhenolics N. 2007.Determination. 2 nd Granada thisSeptember uluslararası EuroFIRcongress, 27-28, 2007, İspanya. (PosterPresentation).

ANLI , E., VURAL, TurkishRedWinesFromDifferent Şarap Bölgeler N. BiologicallyImportantAntioxidantPhenolicsandAntioxidantCapacity. 2 nci Granada thisSeptember, 27-28, 2007, İspanya'da internationalEuroFIRcongress. (PosterPresentation).

Gücer, Y., ANLI , R., E., Gıda Teknolojisi Dünyada Cider Üretimi, 5. Uluslararası Kongresi, Selanik Yunanistan, 9-11 Mart 2007. (Poster Sunum)

ANLI , R., E., Gücer, Y., VURAL, N., Gıda Teknolojisi, Selanik Yunanistan, 9-11 Türkiye'de rakı üretim, 5. Uluslararası Kongresi Mart 2007 (Sözlü Sunum)

ANLI , RE, Gücer, Y., ŞarapKusur, HataveHastalıkları, Türkiye 9. GıdaKongresi, poster sunum, Bolu Türkiye, 24-26 Mayıs 2.006.

ANLI , RE, FİDAN, I. 1999. KırmızıŞaraplardaYıllandırmanınFenolikBileşimÜzerineEtkisi. 2000'li YıllardaGıdaBilimiveTeknolojisiKongresi. 18-20 Ekim E.Ü. GıdaMühendisliğiBölümü / İzmir (Poster).

FİDAN, I., ANLI , RE, BEYAZLAR, P.1999. KarbonikMaserasyonveKlasikMaserasyon İle ÜretilenŞaraplarınBileşimi. 2000'li YıllardaGıdaBilimiveTeknolojisiKongresi. 18-20 Ekim. E.Ü. GıdaMühendisliğiBölümü / İzmir (Poster).

FİDAN, I., ANLI , RE 1.998. ŞarapMantarlarıveMantarSorunu. Atatürk BahçeKültürleriTeknolojisiDerneğiYayınOrganı. 99/6. 397-383. (Sözlübildiri)

FİDAN, I., ANLI , RE, KABASAKAL, N. 1.998. İhraçlık Türk ŞaraplarındaMetanolMiktarınınBelirlenmesi. Atatürk BahçeKültürleriMerkezAraştırmaEnstitüsü. Yalova. KongreÖzelKitabı. 181-186 s. (SözlüBildiri).

ANLI , RE 1997. Türkiye'de AlkollüİçkiSektörüneGenelBakış. TZOB Tarım SektörününSorunlarıveZiraatMühendislerininSektördekiYeri. Sempozyum (SözlüBildiri).

ANLI , TurkishWines RE Trans-Resveratrol. OIV Dünya Kongresi 2004 Jully 4-9, Hofburrg, Viyana-Avusturya, P.244.

ANLI , RE, FİDAN, I. 2.000. Fenolik bileşimi redwinesproducedfrom Cabernet Sauvignon ve Merlot Çeşme-İzmir.Blacksea ve Gıda Teknolojisi Orta Asya Sempozyumu, Ekim 12-16, 2000, Ankara Türkiye (: 75 PP-31, p) üzerinde differentmacerationprocesses Etkisi.

UÇAR, M., ANLI, RE, SÖKMEN, M. 2.000. Toplu Sistem tarafından Şarap bazı Heavy Metal İyonlarının belirlenmesi. . AnalyticalChemistryJune 4-9 3. Akdeniz Havzası Konferansı, 2000 Antalya, Türkiye. P II-155, 254 (Poster).

ANLI, RE, UÇAR, M., CEYHAN, Ö. 2.000. Toplu Sistemi ile Şarap Cork TaintsProblem belirlenmesi. AnalyticalChemistryJune 4-9 3. Akdeniz Havzası Konferansı, 2000 Antalya, Türkiye. P II-196, 295 (Poster).

ANLI, RE, FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. Etkisi de DifferentsProcedes de Maserasyon Sur la Kompozisyon Phenolique et la Qualité Organoleptique de KalecikKarası. Veme Sempozyumu Uluslararası d'OENOLOGIE. 10-12 Juin 1999. Palais de Congres - 333 000 Bordeaux Lac-Fransa (et).

ANLI, RE, FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. L'Etkisi des değişik Sols Vinicoles sur la croissance de la Vigne et Sur le Potentiel OENOLOGIQUE de Üzüm "Narince". XXIV. WELTKONGRESS für Rebe und WEIN. Mainz. Deutschland / Mayence, du 5 au 9 Juillet. KongreÖzelKitabında Tam MetinOlarakYayınlanaca (Poster).

AYGÜN, S., ANLI, RE, DENLİ, Y., ÖZKAN, GA1998. HPLC ile Türk Beyaz Şaraplar SomePhenolic Bileşiklerin Belirlenmesi. Analitik Kimya İkinci olarak Akdeniz Havzası Konferansı. 23-28 Kasım, Rabat, Fas. PI-1. (Poster).

ANLI, RE, FİDAN, I. 1.998. UsingAnatolianGrapeVarieties tarafından Sherry Tipi Şarap üretimi. XXIII.Congres Mondial de la Vigne et du Vin. II.Oenologie. Portekiz / Lisbonne KongreÖzelKitabı. II.

AYGÜN, S., ANLI, RE, DENLİ, Y. ÖZKAN, GA1997. Türk Beyaz Şaraplar ve PDA Algılama ile RP HPLC BeersUsing OrganicAcids belirlenmesi. Deauville Konferansı 98. 6. SAS. Analitik Bilimler Sempozyumu. 22-24 Haziran. Valencia-İspanya (et).

ANLI, RE2001. Hitit Dönemi Anatoliaduring şarap kültürünün Tarihi. IL SımposioInternacional de Historia E Civilizaçao da Vinha e Vinho, Porto-Lamego-Villa Real, 10-12 Septembre 2001 do

ANLI, RE 2.000. Anadolu'da Bağ ve Şarap Tarihi. Karadeniz ve Gıda Teknolojisi Orta Asya Sempozyumu, Ekim 12-16, 2000, Ankara Türkiye (OP-40, s: 42)

ANLI, RE, FİDAN, I., FİDAN, Y. 1999. L'histoire de la Kültür Viti-Vinicole en Anatolie AJC Ben Symposion de la Asociacion International de Historia Y Civilizacion de la Vid Y El Vino. 18-20 de Marzo de 1999. El Puerto de Santa Maria. Espana.

ANLI, RE, FİDAN, Y., FİDAN, I. 1.998. Recherche Sur la Qualité Vinicole des Differents klonlar Sélectioné de KalecikKarası. I.36-I.40. XXIII. Congres Mondial de la Vigne et du Vin. I. Bağcılık. Portekiz Lisbonne. KongreÖzelKitabı. I.36-I.40 s. (Oral).

YAVAŞ, İ., ANLI, RE 1996 =. ŞıradaSafKültürSıvıve Kuru Maya KullanımınınŞarapBukesiveBileşimiÜzerineEtkisi. 9.KÜKEMKongresiÖzelSayısı, 20-22 Eylül 1.995 Cilt: 18, Cilt: 18, Sayı: 2, 96 s. SözlüBildiri.

PAMİR, MH ve ANLI, RE 1988. WheatStrawThrough Solid State Fermantasyon Sistemi Biyolojik Değeri arttırmak. Biyoteknoloji İn Gıda ve Yem Üretim RecentDevelopements Sempozyumu. Budapeşte / Macaristan, 13-17 Haziran 1988 (Sözlü).


Books

ANLI, R., E.2006.BağlarGüzeli - ÜzümveÜzümKültürü, YapıKrediKültürYayınları, İstanbul, 2006, 276s.

ANLI, RE2005. ŞarapAnsiklopedisi, KavaklıdereEğitimYayınları, Ankara, 2005., 286 s.

FİDAN, I. ANLI, RE 2.002. YüksekAlkollüİçkiler, KavaklıdereEğitimYayınları, No: 6, Ankara, 2000, 206 s..

FİDAN, I., ANLI, RE 2.000. ÖzelŞaraplar. KavaklıdereEğitimYayınları, No: 3, Ankara 2000, 206 s..

ANLI, E. 2.011. ŞarapTadımı. İnkilapYayınları. İstanbul, 216 s.

 

 

International Prıojects

 

 

Project Title

Date

Support

Coordinator

Homemade wine production in Mardin area (Mardin'de Home Made Şarap Üretim)

2007-2008

AB-Sosyal Proje Koord.

Prof.Dr.R.Ertan ANLI

  Fertil soils in Bahadın Province 

( Bahadın içinde Fertil Topraklar)

2011-2012

AB-Sosyal Proje Koord.

Prof.Dr.R.Ertan ANLI

                                                 

 

National Projects

 

Project Title

Coordinator

Project Dates

Support

 

 

 

 

Üzüm ve Şarap Kalitesi Tarım Etkileri savaş için kullanılan kimyasallar bazıları Etkisi

Doç.Dr.Nilgün Göktürk BAYDAR (Koordinatör)

REANLI

Murat AKKURT

Eylül 1999-Febrrary 2.001

TÜBİTAK-TOVTAG-1.766

Şarap Üretiminde Biyojen Amin Oluşumunda üzerinde Fermantasyon Koşullarının Etkisi

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Nilüfer VURAL

Semiramis Geredeli

Eylül-2001 2003 yılı Eylül

TÜBİTAK-TOVTAG

Resveratrol belirlenmesi ve Differents üzüm üretilen Kırmızı Şaraplar antioksidan fenolik içeriği

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Nilüfer VURAL

Aslı BAYHAN

Eylül 2002-Eylül 2004 arasında

TÜBİTAK-TOVTAG

GC-MS ve HS-SPME tekniklerin kullanarak Kalecik Karası Şarap Aroma Bileşiklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Nilüfer VURAL

Burçak ÇABUK

Aslı BAYHAN

Eylül 2005 Eylül 2006

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü-BAP

Antimikrobiyal Özellikleri ve Üzüm Marc Yağ Asidi Dağılımı  

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

İbrahim ÇAKIR

Mustafa BAYRAM

Melih ÇİZMECİ

- Eylül 2007 September2008

TÜBİTAK-TOVAG

Nar Şarap Antioksidan Fenolik Bileşenlerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Mustafa BAYRAM

Nilüfer VURAL

Arda AKALIN

Eylül 2008 - Aralık 2010

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü-BAP

 

 

Differents Finning Ajanlar kullanarak Şaraplar A (OTA) Okratoksin çıkarılması 

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Nilüfer Vural

Mustafa Bayram

Ş.Selin Sonakın

 

Kasım 2010-Şubat 2.012

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü-BAP

Kimyasal Bileşimi ve Bira Antioksidan Özellikleri Üzerine Süreci Aşamaları Koşulları Etkisi

 

Prof.Dr.R.Ertan ANLI (Koordinatör)

Nilüfer VURAL

Özlem YALÇINÇIRAY

Eylül 2013 -

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü-BAP

 

 

 


 

 

                                 

 

 

 

 Araştırma anahtar kelimeler (İngilizce).

 

Turc: Şarap fenolik, şarap ve sağlık, şarap ve gelenek, şarap ve tarih, şarap tadımı