PROF.DR. EŞREF CEM ATBAŞOĞLU    
Adı : EŞREF CEM
Soyadı : ATBAŞOĞLU
E-posta : aoglu@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 3125956615
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöropsikiyatri Ünitesi

Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM) 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim

(1993)    Tıpta Uzmanlık  / Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
(1888)    Tıp Doktoru / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akademik ve Mesleki Deneyim
(2004)         Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
(1998-2004) Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
(1996-1998) Öğretim Görevlisi / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
(1994-1995) Tabip Asteğmen / Kasımpaşa Deniz Hastanesi

(1993-1996) Psikiyatri Uzmanı / Bakırköy Ruk ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

(1999)        University of Iowa Mental Health Clinical Research Center / Misafir araştırmacı

Yayınlar (Son 5 yıl)

1:  Atbaşoğlu EC ve Gülöksüz S. Bilim, Psikiyatri, DSM’ler. Türk Psikiyatri Derg. 2013; 24(3): 202-12.

2: Atbaşoğlu EC, Sakarya D, Gümüş Akay G, Sakarya A, Tükün A. Erişkin Psikiyatrisinde Frajil X Premutasyonu: Dört Vaka Sunumu ve Klinik Görünümün Tanıtımı. Turk Psikiyatri Derg. 201324(1):63-7.

3: Ozel-Kizil ET, Baskak B, Gunes E, Cicek M, Atbasoglu EC. Hemispatial neglect evaluated by visual line bisection task in schizophrenic patients and their unaffected siblings. Psychiatry Res. 2012; 200(2-3):133-6.

4: Baskak B, Munir K, Ozguven HD, Koc E, Gedik G, Erkan D, Atbasoglu CE. Total exposure duration and proximity of cessation of cannabis use predict severity of sub-clinical psychotic symptoms among former users. Psychiatry Res. 2012;198(2):316-8.

5: Koçak OM, Özpolat AY, Atbaşoğlu C, Çiçek M. Cognitive control of a simple mental image in patients with obsessive--compulsive disorder. Brain Cogn. 2011;76(3):390-9.

6: Bolluk B, Ozel-Kizil ET, Akbostanci MC, Atbasoglu EC. Social anxiety in patients with Parkinson's disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2010;22(4):390-4.

7: Atbasoglu EC. What have official classifications ever done for psychiatric genomics? Implications for DSM-V schizophrenia. Psychol Med. 2011;41(1):219-20; author reply 220.

8: Dogan SK, Aytur YK, Atbasoglu C. Assessment of the relatives or spouses cohabiting with the fibromyalgia patients: is there a link regarding fibromyalgia symptoms, quality of life, general health and psychologic status? Rheumatol Int. 2011;31(9):1137-42.

9: Karaoguz R, Altln T, Atbasoglu EC, Isikay C, Güraslan B, Akyürek O, Beton O, Vurgun K, Yüceman N, Soylu K, Güldal M. Defibrillation testing and earlyneurologic outcome. Int Heart J. 2008;49(5):553-63.

10: Koçak OM, Ciçek M, Yağmurlu B, Atbasoğlu C. How is cognitive control of a simple mental image achieved? An fMRI study. Int J Neurosci. 2008;118(12):1781-96.

11: Ozel Kizil ET, Saka MC, Atbaşoğlu EC, Göğüş AK. Şizofreni Belirtilerinin Faktör Yapısı: Bağımsız Madde Analizi Nasıl Bir Modeli Destekliyor? Turk Psikiyatri Derg. 2008;19(2):141-8.

12: Baskak B, Ozel ET, Atbasoglu EC, Baskak SC. Peculiar word use as a possible trait marker in schizophrenia. Schizophr Res. 2008;103(1-3):311-7.

13: Kalaycioğlu C, Kara C, Atbasoğlu C, Nalçaci E. Aspects of foot preference: differential relationships of skilled and unskilled foot movements with motor asymmetry. Laterality. 2008;13(2):124-42.

14: Ozel-Kizil ET, Akbostanci MC, Ozguven HD, Atbasoglu EC. Secondary social anxiety in hyperkinesias. Mov Disord. 2008 15;23(5):641-5.