UZMAN ABDULLAH OKAN    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : OKAN
E-posta : aokan@science.ankara.edu.tr
Tel : 1352
Ünvan : UZMAN
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim

Lisans: 1976-1986 A.Ü. Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri

Akademik 

1996-..... A.Ü. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Uzman

Görev 

1996- .... Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi;
-Gözlem Araçları Teknik Destek,
-Topluma Yönelik Bilimsel Etkinliklerde Katkı