PROF.DR. AHMET ÖZTÜRK    
Adı : AHMET
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : aozturk@ankara.edu.tr
Tel : 312-5961220
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-ozturk
Kişisel Akademik Bilgiler

DERS NOTLARINA ULAŞMAK İÇİN LİNKLER

DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI DERSİ İÇİN

TARIMDA ATIK SU VE YÖNETİMİ DERSİ İÇİN

METEOROLOJİ DERSİ İÇİN
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DERSİ İÇİN

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2005

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doç. Dr.
1997

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Dr.
1994

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tabansuyu derinliği ve sulama suyu kalitesinin biber verimine etkisi, Effect of water table depth and irrigation water quality on pepper yield,

Yüksek Lisans
1989

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü
A. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Tuzlulaşma Süresi ve Yıkama İhtiyacının Saptanması

Aras. Gör.
1986

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü

Lisans
1986

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
KÜLTÜRTEKNİK DERNEĞİ, 1988'den beri
MENSA INTERNATIONAL, 2002, U.K.
TÜBİTAK-TOVAG-BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, 2008-2013
TEMA VAKFI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, 2008 den beri

 Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

MAI Bari- Post graduate studies on irrigation, İtalya 1990-91 (10 ay)
ERASMUS Finlandiya Helsinki Üniversitesi 7-14 Eylül 2013
Verdiği Lisans Dersleri
Tarımda Atıksu ve Yönetimi
Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Meteoroloji
Ölçme Bilgisi
 
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Yüzey Sulama Hidroliği
Su Kaynaklarının Kirlenmesi
Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri
Sulama Yönünden Bitki Su İlişkileri

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

Veli YALÇIN, 2002. Büyük Menderes, Susurluk ve Gediz Havzalarındaki Akarsuların Sulamaya Uygunluklarının Belirlenmesi.

Ayla KALTU, 2004. Gübreleme ve Havalandırılmış Sulama Suyunun Soğan Bitkisinin Tuz Toleransına Etkileri

Mustafa Cumhur ÇATMA, 2005. Sulama Suyu Kalitesinin Tere Bitkisi Tuz Toleransına Etkisi

Mehmet Sait ÖZDEREN, 2006. Sulama Sistemlerinde Optimizasyon Modelleri  ve Gelişimi

Nihal MURADOĞLU, 2007. Yeraltı Su Seviye Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Hazırlanması

Şakir TUNÇ, 2009. A.Ü. Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama İşletmesi Topraklarının Mevcut Tuzluluk Durumunun EM-38 Cihazı Kullanılarak Belirlenmesi

Gözde Melodi ULUSOY, 2011. İzmir İlindeki Su Kaynaklarının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden İncelenmesi

Selçuk ÖVEZ, 2012. Farklı Parsel Büyüklükleri için Damla Sulama Sistem Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Hüseyin ERDİKLİ, 2014. Aydın Nazilli Yöresindeki Seraların Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ayfer BURDURLUOĞLU, 2016. Ayaş Yöresindeki Farklı Su Kaynaklarının Sulamaya Uygunluğunun Belirlenmesi


Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

Kader BULUT, 2001. Drenaj Parametrelerindeki Değişimin Proje Maliyetine

Etkisi.

Nursel GÜNDÜZ, 2003. Asartepe Sulama Birliği Alanında Tuzluluk

Durumunun Belirlenmesi

Alper TEZCAN, 2009. Tuzlu Sulama Suyu Oksijen İçeriğinin Biber Bitkisi

Verimi ve Gelişmesine Etkisi

Ceren AYVAZ, 2014. Farklı Prolin İçeriğine Sahip Tuzlu Suların Mısır Bitkisinin

Çimlenme ve Çıkışına Etkisi

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

İsmail TAŞ. 2009. Karaman – Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Mevcut Durumunun ve Yıkama Etkinliğinin Belirlenmesi

 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri

  • Kısıntılı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Profil Tuzluluğu ve Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesi : Kolon Denemeleri ve Modelleme Çalışması TÜBİTAK (15.10.2014-15.04.2017)
  • Tuzlu Sulama Suyu Oksijen İçeriğinin Biber Bitkisi Verimi ve Gelişmesine Etkisi Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
  • Sulama Suyu Tuzluluğu ve Yıkama Uygulamalarının Toprak Tuzlulaşmasına ve Macar Fiğinde (Vicia Pannonica, Crantz) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Destekleyen : BAP (2000-2002)
  • Damla Yöntemiyle Sulanan Kalecik Karası Üzüm Çeşidinde (Vitis vinifera cv.) Uygun Sulama Programının Saptanması Destekleyen : DPT-TÜBİTAK (1997-2006)
  • Yeterli ve Kısıtlı Sulama Suyu Koşullarında Mısır Verimi Destekleyen : BAP (1991-1993)
  • Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi Destekleyen : BAP (1991-1994)
  • Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Biber (Capsicum annuum L.) Verimine Etkisi Destekleyen : BAP (1989-1994)

  Yayınlar

  Aküzüm, T., Z., Erözel ve A. Öztürk, 1988. “Toprak Neminin Tayininde Elektronik Tansiyometrenin Kullanılması”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1988’den Ayrı basım, 39 ( 1-2 ): 145-154, Ankara.

  Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1989. “Burgu Deliği Yönetimi İçin Geliştirilen Elektronik Su Yükselme Hızı Ölçeri”, DSİ Teknik Bülteni. No: 68, S. 29-32, Ankara.

  Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1992. “A. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Tuzlulaşma Süresi ve Yıkama İhtiyacının Saptanması”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1992’den Ayrı basım, 41 (1-2):33-40, Ankara.

  Güngör, Y., Z. Erözel, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1992. “Yıkama Suyu Kalitesinin Toprak Kolonunda Oluşturduğu İyon Değişimlerinin Belirlenmesi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1242, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 683, s., 1-43, Ankara.

  Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1992. “Çeltik Yetiştirilen Alanların Drenajı”, Kültürteknik Derneği, 4. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 265-275, Erzurum.

  Yıldırım, E. ve A. Öztürk, 1993. “Çeltikte Su Tüketiminin Belirlenmesi”, Topraksu Dergisi, 1993(1):25-28, Ankara.

  Erözel, Z., A. Öztürk, ve A. Kadayıfçı, 1994. “Harran Ovası Topraklarında Yıkama İhtiyaçları ve Derine Sızma Miktarının Karşılaştırılması”, Topraksu Dergisi, 1994(1):  10-13, Ankara.

  Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1994. “Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Biber Su Tüketimine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1366, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 755, s. 1-10, Ankara.

  Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1994. “Sulama Suyu Kalitesi ve Tabansuyu Derinliğinin Bitki Verimlerine Etkisi”, DSİ Teknik Bülteni, No: 81, s. 55-60, Ankara.

  Erözel, Z., A. Öztürk ve A. Kadayıfçı, 1994. “Toprakaltı Drenajında Kullanılan Drenaj Makinaları ve Gap Alanında Kullanım Olanakları”, Topraksu Dergisi, 1994 (2): 3-9, Ankara.

  Kodal, S., M. Olgun, F. Selenay, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1995. “Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi”, Kültürteknik Derneği, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 407-422, Kemer.

  Yıldırım, O., S. Kodal, F. Selenay, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1996. “Corn Grain Yield Response to Adequate and Deficit Irrigation”, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 20:283-288, Ankara.

  Öztürk, A. ve B. Çakmak, 1996. “Tarım Topraklarının Korunması Açısından Sulama Suyu Kalitesinin Önemi”, Topraksu Dergisi, 1996(3):17-23, Ankara.

  Yurtseven, E., A. Öztürk, A. Kadayıfçı, ve B. Ayan, 1996. “Sulama Suyu Tuzluluğunun Biberde (Capsicum Annuum) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Parametrelerine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2):5-10, Ankara.

  Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1996. “Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeyi ve Tabansuyu Derinliklerinin Havuç Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3):91-97, Ankara.

  Öztürk, A., 1997. “Drenaj Sistemlerinde Bakım Çalışmaları”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 469-474, Bursa.

  Çizikçi, S., Z. Erözel, ve A. Öztürk, 1997. “Drenaj Sistemlerinin Planlanmasında DRAINMOD Modelinin Kullanımı”. Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 522-527, Bursa.

  Kodal, S., K. Sönmez, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1997. “Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı İçin Bir Yaklaşım”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 253-261, Bursa.

  Karabay, S., Z. Erözel, ve A. Öztürk, 1997. “Tuzlu Sulama Sularının Krizantem Yetiştiriciliğinde Kullanılması”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 475-480, Bursa.

  Yurtseven, E., A. Öztürk, ve A. H. Orta, 1997. “Sulanan Alanlarda Tuz Dengesindeki Değişmeler”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 532-543, Bursa.

  Yurtseven, E. ve A. Öztürk, 1997. “Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Tuz Dengesindeki Değişmeler”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):6-13, Ankara.

  Öztürk, A., 1997.  “Sulama Suyu Tuzluluğu ve Tabansuyu Derinliğinin Havuç Bitkisinin Bazı Özelliklerine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):54-58, Ankara.

  Öztürk, A., 1997. “Effect of Irrigation Water Quality on the Yield of Mentha Piperita”. Pamukkale Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, J. of Engineering Sci., ISSN 1300-7009,1997 (3)2 p:365-369

  Sözüdoğru, S., A. Öztürk, G. Özkan and Şahinde Demirci, 1997. “The Determination of Boron in Soil Extracts and Sugarbeet Using Azomethine-H Method”, Second Mediterranean Basin Conferance on Analytical Chemistry, 23-28 November 1997,Rabat, Morocco.

  Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1997. Kim Korkar Excelden? Pusula Yayıncılık, 1. Baskı Haziran 1997, 2. Baskı Temmuz 1998, İstanbul.

  Kendirli, B. ve A. Öztürk, 1998. “Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, Topraksu Dergisi, 1998(1-2), s. 24-31, Ankara.

  Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1999. “Tuzlu Suların Sulamada Kullanımı ve Yönetimi”, Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği ve Vakfı, Tarımda Su Kullanımı ve Yönetimi Sempozyumu, s:71-79, Ankara.

  Yurtseven, E., M. Parlak, K. Demir, A. Öztürk ve C. Kütük, 1999. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları:I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3):28-34, Ankara.

  Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1999. Excel 97, Temel Excel Rehberi. Pusula Yayıncılık, İstanbul.

  Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1999. Uygulamalarla Excel 97, Pusula Yayıncılık, İstanbul.

  Yurtseven, E., C. Kütük, K. Demir, A. Öztürk ve M. Parlak, 2000. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları:II. Bitki Biokütle ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1):92-98, Ankara.

  Yurtseven, E., A. Öztürk, G. Çaycı ve M. Parlak, 2000. “Effects of Leaching with Irrigation Water in Different Salinity Levels on Change of Profile Salinity” Proceedings of International Symposium on Desertification., 397-402, Konya.

  Öztürk, A., F.K. Sönmez ve H. Apaydın, 2001. “Yüzey Akış Miktarının Bilgisayar Ortamında Belirlenmesi” 1. Ulusal Sulama Kongresi, s:380-387, Belek-Antalya

  Yurtseven, E., G. Çaycı, C. S. Sevimay, A. Öztürk, M. Parlak ve L Yalçın, 2002. “Tuzluluk ve Su Miktarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi: I Yıkama Uygulanmayan Koşul” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):1-6, Ankara.

  Yurtseven, E., G. Çaycı, C. S. Sevimay, A. Öztürk ve M. Parlak, 2002. “Tuzluluk ve Su Miktarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi:II Değişik Tuzluluktaki Sularla Yıkama Yapılması Koşulu” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 8(2):101-108, Ankara.

  Öztürk, A., 2002. “Drenaj Proje Unsurlarındaki Değişimin Tesis Maliyetine Etkisi” T.Z.Y.M.B. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:338,339, s:4-7.

  Öztürk, A., 2002. “Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Tuzlu ve Normal Suların Patlıcan (Solanum melongena L.) Bitkisinin Bazı Özelliklerine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi” Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(30):14-20, Konya.

  Öztürk, A. 2003. “Ağır Bünyeli Topraklarda Drenaj” Türk Koop Ekin dergisi, vol:7(23), s:75-79.

  Kaya, M.D., A. İpek ve A. Öztürk, 2003. “Effects of Different Soil Salinity Levels on Germination and Seedling Growth of Safflower (Carthamus tinctorius L.)” Tübitak Turk J. Agriculture and Forestry 27(2003) 221-227.

  Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 2003. “Bilgisayar Uygulamaları” A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1533, Ders Kitabı:486, 273 s., Ankara.

  Öztürk, A. 2004. “Multi-Objective Drainage Requirement of Harran Plain” ANSI, Pakistan Jour. Of Biological Sciences 7(2), p:150-154.

  Öztürk, A. 2004. Tuzluluk ve Sodyumluluğun Oluşumu, Bitki ve Toprağa Etkileri” Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs DSİ, s:1-15, Ankara.

  Kaya, M.D., A. İpek, A. Öztürk ve Ö. Kolsarıcı, 2004. “Variation of Some Morphological Traits of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) Grown Different Soil Salinity Levels In the First Development Stage”, Turkish Journal of Field Crops, Vol: 9, No:1, pp:53-61.

  Ozturk, A., A. Unlukara,  A. Ipek and B. Gurbuz, 2004. Effects of Salt Stress and Water Deficit on Plant Growth and Essential Oil Content of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.), Pakistan Journal of Botany, 36(4): 787-792, 2004.

  Ozturk, A., 2005. “Sulamada Tuzlu Atık Suların Kullanımı ve Yönetimi” Arıtılmış Evsel Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanılması Çalıştayı, MEDAWARE Projesi,9- 10 Haziran 2005, ODTÜ, Ankara.

  Apaydın, H., Anlı, A.S. and Öztürk, A., 2006. The temporal transferability of calibrated parameters of a hydrological model. Ecological Modelling, Elsevier, 195 (2006) 307-317.

  Ünlükara, A., Kesmez, D. and Öztürk, A., 2006. The Effect of Saline Irrigation Water on Water Use Efficiency and Mineral Matter Content of Lemon Balm (Melisa Officinalis L.). 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, Şanlıurfa-Turkey, 642-646. 

  Ünlükara, A., Çıkılı, Y., Öztürk, A., 2008. Farklı Yıkama Oranlarında Sulama Uygulamalarının Fasulyenin (Phaseolus vulgaris) Gelişimine ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 51-60.

  Tas, İ., Aküzüm, T., Öztürk, A., Bulut, T., 2008. Artificial Recharge of Groundwater. Groundwater and Aridity  in Konya Enclosed Basin Symposium. 11-12 September 2008. KONYA

  Taş, İ., Öztürk, A., 2011. Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı. K. S. Ü. Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 1-15.

  Ünlükara,A, Cemek, B, Kesmez, D. and Öztürk, A., 2011. Carrot (Daucus Carota L.): Yield and Quality Under Saline Conditions. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 26(1):51-56 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(1):51-56.

  Güngör, Y., Erözel, A. Z. ve Öztürk, A., 2011. Drenaj Sistemlerinin Tasarımı. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1590, Ders Kitabı: 542, ISBN:978-605-136-007-2, Ankara Üniversitesi Basımevi, 251 s.

  Öztürk, A., 2012. Su Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımı. Ziraat Mühendisleri Odası Sempozyum: Küresel Krizin Eşiğinde Tarım: Son On Yılda Tarımsal Girdiler Ve Destekler,11.01.2012,Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi/ANKARA.

  Tezcan, A, Öztürk, A. ve Selenay, M.F., 2014. Tuzlu Sulama Suyu Oksijen İçeriğinin Biber Bitkisi Verimi ve Gelişmesine Etkisi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu,Tekirdağ.

  Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz. M.S., 2015. Change in the salinity composition of drainage water in soil columns irrigated by diffirent salinity and varying leaching fractions of water. International Soil Science Congress On ‘Soil Science In International Year Of Soils 2015’ 19 – 23 October 2015, Sochi, Russia.

  Öztürk, A. ve Yılmaz, S., 2016. Sulama Zamanı Planlanmasında Kullanılan Yeni Teknolojiler, Tarımtürk dergisi. Tarım Türk Gübre ve Sulama Dergisi, Ocak- Şubat 2016, sayı: 57 Yıl:11. s:16-21.

  Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., 2016. Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Yıkama Oranı Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, poster.

  Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., 2016. Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Farklı Erirlikteki Tuzların Etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, sözlü sunum.

  Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., 2016. Sulama Suyu Tuz İçeriğinin Lizimetre Koşullarında Ayçiçeğinde Bazı Verim Parametrelerine Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, sözlü sunum.

  Öztürk, H.S., Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., 2016. Utilization of water resources and sustainable crop production, 10th international symposium on agriculture and conservation systems in a changing environment, may 23-27, AgroEnviron 2016, Stewart Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.

  Yurtseven, E., Çolak, M.S.,  Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G., 2017. Yıkama Hacmi Uygulamasının Topraktan Tuzların Yıkanmasına Olan Etkisi, 5.Uluslararası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, Özet bildiri, Kırklareli.

  Yurtseven, E., Çolak, M.S.,  Öztürk, H.S., Öztürk, A., Özer, T.B., Akkaya, G., 2017. Kısıtlı Sulama ve Yıkama Hacmi Etkisinde Uzun Dönem Toprak Tuzluluğunun Değişimi, 5.Uluslararası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, Özet bildiri, Kırklareli.

  Yurtseven, E., Çolak, M.S., Avcı, S.,  Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. Comparison of measured and simulated EC of soil water in relation with irrigation water salinity and leaching ratio, VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina.

  Yurtseven, E., Avcı, S.,  Çolak, M.S., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Simunek, J., 2017. The effects of irrigation water salinity and leaching fractions on SAR components of soil solution in lyzimeter conditions, VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, Jahorina.