PROF.DR. AHMET ÖZTÜRK    
Name : AHMET
Surname : ÖZTÜRK
E-Mail : aozturk@ankara.edu.tr
Phone Number : 312-5961220
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Farm Structures and Irrigation
Personal Information


Date and place of born : 1965 - Ankara

Address : Ankara University, Faculty of Agriculture Farm Structures and Irrigation Department 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKEY

Department: Farm Structures and Irrigation

Foreign Language : English

Professional Expertise : Irrigation, Salinity, Drainage, Waste water

Education and Academic Experiments

Prof.

2005

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Assoc. Prof.

1997

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

PhD.

1994

A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tabansuyu derinliği ve sulama suyu kalitesinin biber verimine etkisi, Effect of water table depth and irrigation water quality on pepper yield,

MSc.

1989

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü
A. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Tuzlulaşma Süresi ve Yıkama İhtiyacının Saptanması

Research Asst.

1986

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü

BSc.Publications

1986

A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümü


 

 Aküzüm, T., Z., Erözel ve A. Öztürk, 1988. “Toprak Neminin Tayininde Elektronik Tansiyometrenin Kullanılması”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1988’den Ayrı basım, 39 ( 1-2 ): 145-154, Ankara.

Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1989. “Burgu Deliği Yönetimi İçin Geliştirilen Elektronik Su Yükselme Hızı Ölçeri”, DSİ Teknik Bülteni. No: 68, S. 29-32, Ankara.

Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1992. “A. Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Tuzlulaşma Süresi ve Yıkama İhtiyacının Saptanması”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı 1992’den Ayrı basım, 41 (1-2):33-40, Ankara.

Güngör, Y., Z. Erözel, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1992. “Yıkama Suyu Kalitesinin Toprak Kolonunda Oluşturduğu İyon Değişimlerinin Belirlenmesi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları:1242, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 683, s., 1-43, Ankara.

Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1992. “Çeltik Yetiştirilen Alanların Drenajı”, Kültürteknik Derneği, 4. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 265-275, Erzurum.

Yıldırım, E. ve A. Öztürk, 1993. “Çeltikte Su Tüketiminin Belirlenmesi”, Topraksu Dergisi, 1993(1):25-28, Ankara.

Erözel, Z., A. Öztürk, ve A. Kadayıfçı, 1994. “Harran Ovası Topraklarında Yıkama İhtiyaçları ve Derine Sızma Miktarının Karşılaştırılması”, Topraksu Dergisi, 1994(1):  10-13, Ankara.

Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1994. “Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Biber Su Tüketimine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1366, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 755, s. 1-10, Ankara.

Öztürk, A. ve Z. Erözel, 1994. “Sulama Suyu Kalitesi ve Tabansuyu Derinliğinin Bitki Verimlerine Etkisi”, DSİ Teknik Bülteni, No: 81, s. 55-60, Ankara.

Erözel, Z., A. Öztürk ve A. Kadayıfçı, 1994. “Toprakaltı Drenajında Kullanılan Drenaj Makinaları ve Gap Alanında Kullanım Olanakları”, Topraksu Dergisi, 1994 (2): 3-9, Ankara.

Kodal, S., M. Olgun, F. Selenay, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1995. “Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Verimine Etkisi”, Kültürteknik Derneği, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 407-422, Kemer.

Yıldırım, O., S. Kodal, F. Selenay, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1996. “Corn Grain Yield Response to Adequate and Deficit Irrigation”, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 20:283-288, Ankara.

Öztürk, A. ve B. Çakmak, 1996. “Tarım Topraklarının Korunması Açısından Sulama Suyu Kalitesinin Önemi”, Topraksu Dergisi, 1996(3):17-23, Ankara.

Yurtseven, E., A. Öztürk, A. Kadayıfçı, ve B. Ayan, 1996. “Sulama Suyu Tuzluluğunun Biberde (Capsicum Annuum) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Parametrelerine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2):5-10, Ankara.

Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1996. “Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Düzeyi ve Tabansuyu Derinliklerinin Havuç Verimine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3):91-97, Ankara.

Öztürk, A., 1997. “Drenaj Sistemlerinde Bakım Çalışmaları”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 469-474, Bursa.

Çizikçi, S., Z. Erözel, ve A. Öztürk, 1997. “Drenaj Sistemlerinin Planlanmasında DRAINMOD Modelinin Kullanımı”. Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 522-527, Bursa.

Kodal, S., K. Sönmez, E. Yıldırım, ve A. Öztürk, 1997. “Kısıtlı Su Koşullarında İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Dağıtımı İçin Bir Yaklaşım”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 253-261, Bursa.

Karabay, S., Z. Erözel, ve A. Öztürk, 1997. “Tuzlu Sulama Sularının Krizantem Yetiştiriciliğinde Kullanılması”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 475-480, Bursa.

Yurtseven, E., A. Öztürk, ve A. H. Orta, 1997. “Sulanan Alanlarda Tuz Dengesindeki Değişmeler”, Kültürteknik Derneği, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s. 532-543, Bursa.

Yurtseven, E. ve A. Öztürk, 1997. “Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Bağlı Olarak Tuz Dengesindeki Değişmeler”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):6-13, Ankara.

Öztürk, A., 1997.  “Sulama Suyu Tuzluluğu ve Tabansuyu Derinliğinin Havuç Bitkisinin Bazı Özelliklerine Etkisi”, A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 3(1):54-58, Ankara.

Öztürk, A., 1997. “Effect of Irrigation Water Quality on the Yield of Mentha Piperita”. Pamukkale Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, J. of Engineering Sci., ISSN 1300-7009,1997 (3)2 p:365-369

Sözüdoğru, S., A. Öztürk, G. Özkan and Şahinde Demirci, 1997. “The Determination of Boron in Soil Extracts and Sugarbeet Using Azomethine-H Method”, Second Mediterranean Basin Conferance on Analytical Chemistry, 23-28 November 1997,Rabat, Morocco.

Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1997. Kim Korkar Excelden? Pusula Yayıncılık, 1. Baskı Haziran 1997, 2. Baskı Temmuz 1998, İstanbul.

Kendirli, B. ve A. Öztürk, 1998. “Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, Topraksu Dergisi, 1998(1-2), s. 24-31, Ankara.

Erözel, Z. ve A. Öztürk, 1999. “Tuzlu Suların Sulamada Kullanımı ve Yönetimi”, Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği ve Vakfı, Tarımda Su Kullanımı ve Yönetimi Sempozyumu, s:71-79, Ankara.

Yurtseven, E., M. Parlak, K. Demir, A. Öztürk ve C. Kütük, 1999. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları:I. Bazı Verim Parametrelerine Etkisi” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3):28-34, Ankara.

Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1999. Excel 97, Temel Excel Rehberi. Pusula Yayıncılık, İstanbul.

Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 1999. Uygulamalarla Excel 97, Pusula Yayıncılık, İstanbul.

Yurtseven, E., C. Kütük, K. Demir, A. Öztürk ve M. Parlak, 2000. “Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları:II. Bitki Biokütle ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 6(1):92-98, Ankara.

Yurtseven, E., A. Öztürk, G. Çaycı ve M. Parlak, 2000. “Effects of Leaching with Irrigation Water in Different Salinity Levels on Change of Profile Salinity” Proceedings of International Symposium on Desertification., 397-402, Konya.

Öztürk, A., F.K. Sönmez ve H. Apaydın, 2001. “Yüzey Akış Miktarının Bilgisayar Ortamında Belirlenmesi” 1. Ulusal Sulama Kongresi, s:380-387, Belek-Antalya

Yurtseven, E., G. Çaycı, C. S. Sevimay, A. Öztürk, M. Parlak ve L Yalçın, 2002. “Tuzluluk ve Su Miktarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi: I Yıkama Uygulanmayan Koşul” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1):1-6, Ankara.

Yurtseven, E., G. Çaycı, C. S. Sevimay, A. Öztürk ve M. Parlak, 2002. “Tuzluluk ve Su Miktarının Macar Fiği (Vicia pannonica, Crantz) Verimi ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi:II Değişik Tuzluluktaki Sularla Yıkama Yapılması Koşulu” A. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 8(2):101-108, Ankara.

Öztürk, A., 2002. “Drenaj Proje Unsurlarındaki Değişimin Tesis Maliyetine Etkisi” T.Z.Y.M.B. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı:338,339, s:4-7.

Öztürk, A., 2002. “Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Tuzlu ve Normal Suların Patlıcan (Solanum melongena L.) Bitkisinin Bazı Özelliklerine ve Toprak Tuzluluğuna Etkisi” Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(30):14-20, Konya.

Öztürk, A. 2003. “Ağır Bünyeli Topraklarda Drenaj” Türk Koop Ekin dergisi, vol:7(23), s:75-79.

Kaya, M.D., A. İpek ve A. Öztürk, 2003. “Effects of Different Soil Salinity Levels on Germination and Seedling Growth of Safflower (Carthamus tinctorius L.)” Tübitak Turk J. Agriculture and Forestry 27(2003) 221-227.

Sönmez, F.K., A. Öztürk ve H. Apaydın, 2003. “Bilgisayar Uygulamaları” A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1533, Ders Kitabı:486, 273 s., Ankara.

Öztürk, A. 2004. “Multi-Objective Drainage Requirement of Harran Plain” ANSI, Pakistan Jour. Of Biological Sciences 7(2), p:150-154.

Öztürk, A. 2004. Tuzluluk ve Sodyumluluğun Oluşumu, Bitki ve Toprağa Etkileri” Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs DSİ, s:1-15, Ankara.

Kaya, M.D., A. İpek, A. Öztürk ve Ö. Kolsarıcı, 2004. “Variation of Some Morphological Traits of Safflower (Carthamus Tinctorius L.) Grown Different Soil Salinity Levels In the First Development Stage”, Turkish Journal of Field Crops, Vol: 9, No:1, pp:53-61.

Ozturk, A., A. Unlukara,  A. Ipek and B. Gurbuz, 2004. Effects of Salt Stress and Water Deficit on Plant Growth and Essential Oil Content of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.), Pakistan Journal of Botany, 36(4): 787-792, 2004.

Ozturk, A., 2005. “Sulamada Tuzlu Atık Suların Kullanımı ve Yönetimi” Arıtılmış Evsel Atıksuların Tarımsal Sulamada Kullanılması Çalıştayı, MEDAWARE Projesi,9- 10 Haziran 2005, ODTÜ, Ankara.

Apaydın, H., Anlı, A.S. and Öztürk, A., 2006. The temporal transferability of calibrated parameters of a hydrological model. Ecological Modelling, Elsevier, 195 (2006) 307-317.

Ünlükara, A., Kesmez, D. and Öztürk, A., 2006. The Effect of Saline Irrigation Water on Water Use Efficiency and Mineral Matter Content of Lemon Balm (Melisa Officinalis L.). 18th International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, Şanlıurfa-Turkey, 642-646. 

Ünlükara, A., Çıkılı, Y., Öztürk, A., 2008. Farklı Yıkama Oranlarında Sulama Uygulamalarının Fasulyenin (Phaseolus vulgaris) Gelişimine ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 51-60.

Tas, İ., Aküzüm, T., Öztürk, A., Bulut, T., 2008. Artificial Recharge of Groundwater. Groundwater and Aridity  in Konya Enclosed Basin Symposium. 11-12 September 2008. KONYA

Taş, İ., Öztürk, A., 2011. Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı. K. S. Ü. Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 1-15.

Ünlükara,A, Cemek, B, Kesmez, D. and Öztürk, A., 2011. Carrot (Daucus Carota L.): Yield and Quality Under Saline Conditions. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 26(1):51-56 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(1):51-56.

Güngör, Y., Erözel, A. Z. ve Öztürk, A., 2011. Drenaj Sistemlerinin Tasarımı. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1590, Ders Kitabı: 542, ISBN:978-605-136-007-2, Ankara Üniversitesi Basımevi, 251 s.

Öztürk, A., 2012. Su Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımı. Ziraat Mühendisleri Odası Sempozyum: Küresel Krizin Eşiğinde Tarım: Son On Yılda Tarımsal Girdiler Ve Destekler,11.01.2012,Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi/ANKARA.

Tezcan, A, Öztürk, A. ve Selenay, M.F., 2014. Tuzlu Sulama Suyu Oksijen İçeriğinin Biber Bitkisi Verimi ve Gelişmesine Etkisi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu,Tekirdağ.

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz. M.S., 2015. Change in the salinity composition of drainage water in soil columns irrigated by diffirent salinity and varying leaching fractions of water. International Soil Science Congress On ‘Soil Science In International Year Of Soils 2015’ 19 – 23 October 2015, Sochi, Russia.

Öztürk, A. ve Yılmaz, S., 2016. Sulama Zamanı Planlanmasında Kullanılan Yeni Teknolojiler, Tarımtürk dergisi. Tarım Türk Gübre ve Sulama Dergisi, Ocak- Şubat 2016, sayı: 57 Yıl:11. s:16-21.

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., 2016. Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Yıkama Oranı Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, poster.

Yurtseven, E., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., Akkaya, G., Özer, T.B., 2016. Drenaj Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde Lizimetre Çalışmaları: Farklı Erirlikteki Tuzların Etkisi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, sözlü sunum.

Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, H.S., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., 2016. Sulama Suyu Tuz İçeriğinin Lizimetre Koşullarında Ayçiçeğinde Bazı Verim Parametrelerine Etkileri, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 12-15 Nisan 2016, Antalya, sözlü sunum.

Öztürk, H.S., Yurtseven, E., Yıldız, M., Öztürk, A., Yılmaz, M.S., 2016. Utilization of water resources and sustainable crop production, 10th international symposium on agriculture and conservation systems in a changing environment, may 23-27, AgroEnviron 2016, Stewart Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA.