PROF.DR. HALİT APAYDIN    
Adı : HALİT
Soyadı : APAYDIN
E-posta : apaydin(at)ankara.edu.tr
Tel : 312-5961562
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/halit-apaydin
Kişisel Akademik Bilgiler
Ders Dosyaları ...

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.
2011

Ankara Ün. Ziraat F. Tarımsal Yap. ve Sul.
Doç. Dr.
2006

Ankara Ün. Ziraat F. Tarımsal Yap. ve Sul.
Dr.
2002

Ankara Ün. Fen Bil. Ens. Tarımsal Yap. ve Sul.Yüzey akış ve sediment modellerinin coğrafi bilgi sistemi yardımıyla uygulanması
Yüksek Lisans
1995

Ankara Ün. Fen Bil. Ens. Tarımsal Yap. ve Sul.Sulama şebekelerindeki sanat yapılarının yeterliliğinin belirlenmesi
Aras. Gör.
1994

Ankara Ün. Ziraat F. Tarımsal Yap. ve Sul.
Lisans
1992

Ankara Ün. Ziraat F. Tarımsal Yap. ve Sul.

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Kültürteknik Derneği

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
Project based Mevlana Exchange programme, 23 April - 07 May 2019 Tabriz, Iran
NovaTech 2013, 8th International Conference on Sustainable Management of Water, 24-26 June 2013, Lyon, France
Agritechnica 2011, 15-19 November 2011, Hanover, Germany
Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 24-29 May 2010, Ohrid, Macedonia
Effects of Global Warming to African Agro-ecology, 7-13 March 2009, Khartoum, Sudan
International Centre for Theoretical Physics, 22 October - 9 November 2007, Trieste, Italy
8th European Conference on Applications of Meteorology, 01 – 05 October 2007, Madrid, Spain
2nd International Course on Protected Cultivation of Crops, 8 February - 24 March 1998, TelAviv, Israel

Verdiği Lisans Dersleri
Zemin Mekaniği
Arazi Toplulaştırması
Ölçme Bilgisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama

Verdiği Lisansüstü Dersleri
Arazi Toplulaştırmasında Sistem Yaklaşımı
Kültürteknikte Yapay Zeka Uygulamaları

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Erdi Murat Sapancı. 2017. Hidrolojik unsurların arazi toplulaştırmasına etkisi ve önemi: Ankara Gölbaşı A.T. ve T.İ.G.H. projesi örneği
 • Esra Boz. 2015. Orta Karadeniz iklimi koşullarında sulama projesinin arazi toplulaştırmasına etkisi ve örnek arazi toplulaştırma uygulaması
 • Bekir Kutlu. 2012. Yapay zeka tekniklerinin arazi toplulaştırmasında kullanım olanakları
 • Semih Mıcık. 2010. Arazi toplulaştırmasının kırsal kalkınmaya etkileri

 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

 • Ender Dağdelen. 2019. Basınçlı sulama hatlarında basınç düşürücü vanalara alternatif olarak mini-hidroelektrik türbinlerin kullanım olanaklarının belirlenmesi

 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Aladağ çayı su kalitesinin veri madenciliği yaklaşımları ile sulama açısından modellenmesi
  Destekleyen : YÖK (2018-2019)
 • Sohu Deresi Havzasında Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Kısa Süreli Yağış-Akış İlişkisinin Modellenmesi
  Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
 • GAP bölgesinin günümüzdeki ve yakın gelecekteki iklim durumunun incelenmesi
  Destekleyen : Diğer (2001-2002)
 • Yüzey akış ve sediment miktarının AGNPS modeli ile belirlenmesi
  Destekleyen : BAP (1998-1999)
 • GAP bölgesi su bütçesinin CBS yardımıyla belirlenmesi
  Destekleyen : TÜBİTAK (1998-2001)

 • Yayınlar
 • Apaydin, H., Feizi, H., Sattari, M.T., Colak, M.S., Shamshirband, S., Chau, K.-W. 2020. Comparative Analysis of Recurrent Neural Network Architectures for Reservoir Inflow Forecasting. Water 12,1500-1518. https://doi.org/10.3390/w12051500
 • Akkurt Eroğluer, T., Apaydın, H.  2020. Estimation of Drought by Streamflow Drought Index (SDI) and Artificial Neural Networks (ANNs) in Ankara-Nallihan Region. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF),  8(2):348-357. https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i2.348-357.3045
 • Akcakoca, F., Apaydın, H.  2020. Modelling of Bektas Creek Daily Streamflow with Generalized Regression Neural Network Method. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering-IJASRE, 6(2):97-103. http://doi.org/10.31695/IJASRE.2020.33717
 • Anli, A. S., Öztürk, F., Apaydın, H., Polat, H. E. ve Selenay, M. F. 2014. Kuraklığın Değerlendirmesi Açısından SPI (Standart Yağış İndeksi) ve SPEI (Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi) Yöntemlerinin Ege Bölgesi Şehirlerinde Karşılaştırması. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu.
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2013. Stochastic operation analysis of irrigation reservoir in low-flow conditions: a case study from Eleviyan Reservoir, Iran. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(5):613-622. https://doi.org/10.3906/tar-1210-89
 • Sattari, M.T., Pal, M. Apaydin, H. and Ozturk, F. 2013. M5 model tree application in daily river flow forecasting in Sohu Stream, Turkey. Water Resources, 40(3):233-242. https://doi.org/10.1134/s0097807813030123
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. Ozturk, F. and Baykal, N. 2012. Application of a data mining approach to derive operating rules for the Eleviyan irrigation reservoir. Lake and Reservoir Management, 28(2):142-152. https://doi.org/10.1080/07438141.2012.678927
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2012. Flow estimations for the Sohu Stream using artificial neural networks. Environmental Earth Sciences, 66(7):2031-2045. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1428-7
 • Sattari, M.T., Anli, A. S., Apaydin, H. and Kodal, S. 2012. Decision trees to determine the possible drought periods in Ankara. Atmosfera, 25(1):65-83.
 • Apaydin, H. Anli, A. S., and Ozturk, F. 2011. Evaluation of topographical and geographical effects on some climatic parameters in the Central Anatolia Region of Turkey. International Journal of Climatology. 31(9):1264-1279. https://doi.org/10.1002/joc.2154
 • Anli, A. S., Yurekli, K. Hinis, M. A. and Apaydin, H. 2011. Regional Frequency Analysis for Annual Rainfall Totals of Konya Closed Basin in Turkey. 5th Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2011 Proceedings, (301-312), 27-29 April 2011. Istanbul – Turkey.
 • Anli, A. S., Ozturk, F., Apaydin, H. and Yurekli, K. 2011. Regional Frequency Analysis of Various Rainfall Data in Ankara Province, Turkey, with Index-Storm Method. European Meteorological Society, Annual Meeting Abstracts Vol. 8, EMS2011-77, 11th EMS / 10th European Conference of Application on Meteorology. 12-16 September, Berlin, Germany.
 • B. Cakmak, H. Apaydin. 2010. Review. Advances in the management of the wastewater in Turkey: Natural treatment or constructed wetlands. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(1):188-201. https://doi.org/10.5424/sjar/2010081-1158
 • Apaydin, H., Ozturk F. 2010. “Performance Evaluation of AGNPS Model on Steep Slopes by means of GIS” 4th BALWOIS Conference on water observation and information system for decision support, 25-29 May, Ohrid, Republic of Macedonia.
 • Anlı, A. S., Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2009. Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15(3):240-248, Ankara.
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2009 Operation analysis of Eleviyan irrigation reservoir dam by optimization and stochastic simulation. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 23(8):1187-1201. https://doi.org/10.1007/s00477-008-0292-9
 • Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Apaydın, H. 2008. Samsun İlinde Gözlenen Ekstrem Yağışların Gösterge Taşkın Yöntemi ile Bölgeselleştirilmesi, V. Su forumu, Sel, Taşkın ve Heyelan Konferansları, 24-25 Temmuz, Samsun.
 • Ozturk, F., Yurekli, K. and Apaydin H. 2008. Stochastic Modeling of Suspended Sediment from Yesilirmak Basin, Turkey. International J. of Natural and Engineering Sciences, 2(1):21-27.
 • Apaydin, H., Ozturk, F. and Merdun, H. 2007. Evaluation of Flow and Water Quality Monitoring Network Design by Using Digital Elevation Model (DEM) in the GAP Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 16(3):272-277.
 • Anli, A.S., Apaydin H. and Ozturk F. 2007. Regional Flood Frequency Estimation For the Göksu River Basin Through L-Moments. International Congress on River Basin Management, pp. 424-438, March 22-24, Antalya. 
 • Apaydin, H., Anli, A.S. and Ozturk, A. 2006. Temporal Transferability of Calibrated Parameters of a Hydrological Model. Ecological Modelling 195 (3-4):307-317. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.11.032
 • Anlı, A.S., Apaydın, H. ve Öztürk F., 2006. Aksu Havzası Taşkın Debilerinin Tekrarlanma Süreleri. I Ulusal Taşkın Sempozyumu s.365-370, 10-12 Mayıs 2006, DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara. Özet/Tam metin
 • Anli, A.S., Apaydin, H. and Ozturk F., 2006. Advanced Methods Applied In Regional Flood Frequency Analysis. The 3rd International Conference on the Water Resources in the Mediterranean Basin (WATMED 3) 1-3 November 2006, Tripoli, Lebanon. Özet/Tam metin
 • Okman, C., Öztürk, F. ve Apaydın, H., 2006. Rize’de İklimin Tarımsal Yönden Özellikleri. 1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006, Rize. Özet/Tam metin
 • Apaydin, H., Ozturk, F., Merdun, H. and Aziz, N.M. 2006. Determination of the drainage basin characteristics using vector GIS. Nordic Hydrology 37 (2):129-142. https://doi.org/10.2166/nh.2006.0011
 • Apaydın, H. and Yıldırım, O. 2005. Graphical method for determining lateral and manifold pipe diameters in drip irrigation. Irrigation and Drainage, 54(2):145–154. https://doi.org/10.1002/ird.166
 • Apaydın, H., Sönmez, F.K. and Yıldırım, Y.E. 2004. Spatial interpolation techniques for climate data in the GAP region in Turkey. Climate Research, 28(1):31-40. https://doi.org/10.3354/cr028031
 • Öztürk, F., Sönmez, F.K., Yıldırım, Y.E., Bayramin, İ., Apaydın, H., Karaş, E. 2003. Kurukavak Deresi Havzasında Yüzey Akış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Tahmini. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(3):344-351, Ankara. Özet/Tam metin
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2003. Yüzey Akış ve Sediment Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Uygulanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4):381-389, Ankara. Özet/Tam metin
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2003. Hidrolojik modeller. 2. Ulusal Sulama Kongresi, s.155-163, 16-19 Ekim 2003, Aydın. Özet/Tam metin
 • Sönmez, K., Öztürk, A. ve Apaydın, H. 2003. Bilgisayar Uygulamaları. Ankara Ün. Ziraat Fak. Yayın no: 1533, Ders kitabı:486. Ankara.
 • Öztürk, F., Apaydın, H. and Walling, D.E. 2001. Suspended sediment loads through flood events for streams of Sakarya river basin. TUBITAK Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25(6):643-650, Ankara. 
 • Öztürk, A., Sönmez, K. ve Apaydın, H. 2001. Yüzey akış miktarının bilgisayar ortamında belirlenmesi. 1. Ulusal Sulama Kongresi, bildiriler kitabı ek s., 380-387, 8-11 Kasım 2001, Antalya. Özet/Tam metin
 • Öztürk, F. ve Apaydın, H. 1999. Sakarya havzasında akarsu debisi ve taşınan süspanse sediment miktarının mevsimlere göre değişimi. VII. Kültürteknik Kongresi, s., 279-290, 11 - 14 Kasım 1999, Nevşehir.
 • Sönmez, K., Öztürk, A. ve Apaydın, H. 1999. Uygulamalarla Excel 97. Pusula Yayıncılık, 360 s., İstanbul.
 • Sönmez, K., Öztürk, A. ve Apaydın, H. 1999. Excel 97. Pusula Yayıncılık, 400 s., İstanbul.
 • Öztürk, F. ve Apaydın, H. 1997. Açık drenaj kanalı proje debisinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 104-112, 5-8 Haziran, Bursa.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği'ndeki topografik faktörün hesaplanması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 113-119, 5-8 Haziran, Bursa.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Yağmurlama sulama sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 417-426, 5-8 Haziran, Bursa.
 • Apaydın, H. ve Öztürk, F. 1997. Sulama şebekelerindeki sanat yapılarının yeterliliğinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):52-58, Ankara.
 • Sönmez, K., Öztürk, A. ve Apaydın, H. 1997. Kim korkar Excel'den. Pusula Yayıncılık, 480 s., İstanbul.
 • Apaydın, H., Öztürk, F. ve Sönmez, F. K. 1996. Sakarya ve Kızılırmak havzalarının sulama suyu kalitesi ve sediment verimlerinin CBS ortamında incelenmesi. Tarım-çevre ilişkileri simpozyumu "Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı", Mersin Ün. Mühendislik Fakültesi, s., 317-326, Mersin.
 • Girgin, İ, Tankut, M., Söğüt, N., Kodal, S., Öztürk, F., Beyribey, M., Sönmez, F.K., Oğuz, M., Apaydın, H., Yıldırım, M., Kebeli, V. ve Öcalan, N. 1995. GAP agroklimatolojik veri tabanı oluşturulması. Türkiye 2. Arc/Info ve ERDAS kullanıcıları grubu toplantısı. 19-20 Haziran 1995, Ankara.
 • Kodal, S., Öztürk, F., Selenay, M.F., Sönmez, F.K. ve Apaydın, H. 1995. Sulama suyu yönetiminde bilgisayar uygulamaları. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s., 641-660, 30 Mart -2 Nisan 1995, Antalya.