PROF.DR. BERNA ARDA    
Adı : BERNA
Soyadı : ARDA
E-posta : arda@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 00903125958161
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/berna-arda
Kişisel Akademik Bilgiler

Gaziantep’te doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1981- 1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda bu fakültenin Deontoloji Anabilim Dalı’na girmeye hak kazandı. 1990 yılında tıpta uzmanlık derecesini ve yine aynı alanda 1993 yılında doktora programını bitirerek bilim doktorluğu ünvanını elde etti. 1993’te doçentlik unvanını alan Dr. Arda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda 1999'da profesörlük kadrosuna atandı. 

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Başkanlığı(1996-2000), Türkiye Biyoetik Derneği kuruculuğu ve Başkanlığı(1994-2001), Ankara Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı, TK Tıbbi Etik Dergisi ve Geriatri Dergisi yardımcı editörlükleri, Türk Tıp Dizinini Oluşturma Komisyonu üyeliği ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu  Biyoetik İhtisas Komitesi Üyeliği(Kasım 2006- ) yürütmüş olduğu başlıca görevler arasındadır. Berna Arda, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucular kurulu  üyesidir. 2007-2008 döneminde Yüksek Sağlık Şurası üyesi olarak görev yapmıştır.

Dr. Arda 2006 yılında WAML (World Association for Medical Law) Governor’luğuna 2010'da da başkan yardımcılığına seçilmiştir. IAEE (International Association of Education in Ethics) kurucusu ve 2012-16 dönemi başkanıdır.

2015 yılının 7 Şubat-15 Temmuz döneminde Boston'da Harvard Medical School ve Boston Children's Hospital'de visiting scientist olarak, 2008 yılının Ocak - Haziran ayları arasında Londra'da UCL (University College  of London) de konuk profesör olarak bulunmuştur.


TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

1981- 1987 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1987- 1990: Tıpta Uzmanlık Öğrenciliği

1988-1993: Doktora öğrenciliği

Ekim 1993:  Doçentlik

Nisan 1999 : Profesörlük

DİPLOMALAR

Doktora 1993
Tıpta Uzmanlık 1990
Tıp Doktorluğu 1987

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER

International Association for Ethics Education (Kurucu , 2011)
World Association for Medical Law (Governor; 2006 , Vice President; 2010-)
Türkiye Biyoetik Derneği (Kurucu üye ve 1994-2001  dönemi başkanı)

BİLİMSEL DERGİLERDE  HAKEMLİK

British Medical Journal

Turkish Journal of Medical Sciences

Turkish Journal of Geriatrics

Journal of Medical Ethics

Journal of Science and Engineering Ethics

Medicine, Healthcare and Philosophy.


ARAŞTIRMA ALANLARI

Araştırma ve yayın etiği
tıp ve insan hakları
etik eğitimi
hastalık kavramının tarihsel boyutu

YAYINLAR

2019

Arda B: Series of Leaders; International Journal of Ethics Education. 2019 DOI: 10.1007/s40889-018-0065-3

Özgönül L, Arda B, Dedeoğlu N: Tıp etiği ve hukuk açısından tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon kavramlarının değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Hukuku Tarihi Dergisi 27(1): 48-56, 2019. (TR Dizin)

Gökçay B, Arda B: The State of Medical Futility and Parental Paternalism Concepts in Turkey. Chapter in Medical Futility and the Best Interests of the Child (Editor Kartina A. Choong), Trivent Publishing, Londra, UK, 2019. ISBN: 2630-8185

James C. Johnston, Thomas P. Sartwelle, Berna Arda, Mehila Zebenigus: Electronic Fetal Monitoring as a Remedy for Cerebral Palsy in Africa: First Do No Harm Neurology Apr 2019, 92 (15 Supplement) P2.6-049. Objective: To evaluate the use of electronic fetal monitoring (EFM) as a means of reducing cerebral palsy (CP) in sub-Saharan Africa (SSA).

Gökçay B, Arda B: Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kapsamında Kardiyovasküler Araştırmalarda Etik Bakış (Ethical Overview of Health Research in the View of the Protection of Personal Health Data) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2019; 47 (3): 218-227 (PubMed, Scopus, TR Dizin Fen Veri Tabanı)

Sartwelle T, Johnston JC, Arda B, Zebenigus M: Cerebral Palsy, Cesarean Sections, and EFM: All The Light We Cannot See. Clinical Ethics, Accepted (Academic Search, EBSCO)

Arda B: Bilim ve Kadın Bağlamında Nobel Barış Ödülü Sahibi Bir Hukukçu; Şirin Ebadi, Chapter in Nobel ve Kadın Kitabı. Buhasder Yayını, 2019.

2018

Ekmekçi PE, Döne K, Arda B, Ekmekçi B: Beyond a game: Peer education to set apart football and violence. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 5(1):, 180-188, 2018 ISSN: 2148-225X (EBSCO, Asian Education Index, Index Copernicus..)

Ekmekçi PE, Berna Arda: Tıbbi Cihazların Endikasyon Dışı (Off-Label) Kullanımından Kaynaklanan Etik ve Yasal Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Ethical and legal problems arising from off-label use of medical devices and some solution recommendations) Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2018; 46(4): 318-325 (Ulakbim TR Dizin Tıp veri tabanı) doi: 10.5543/tkda.2018.04706

Arda B: Beyond a concept in 21st century: Bioethics. Philosophy and Life, No 1/2 (1): 51- 58, 2018. http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2018-1-5

Bulut A, Yıldız A, Halidi G, Kurtoğlu A, Bice H, Arda B: Basic issues of oncology from the point of ethics: A limited impression share. Medicine and Law 37(3): 433-448, Sep 2018. (PubMed)

2017

Gökçay B, Arda B: A Review of The Scientific Misconduct Inquiry Process, Ankara Chamber of Medicine, Turkey. Journal of Science and Engineering Ethics, 23: 1097-1112, 2017. (SocSCI).

Ekmekçi PE, Arda B: Interculturalism and informed consent: Respecting cultural differences without breaching human rights Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 14(2)/2017: 159-173 (AHCI)

Arda A, Arda B: Autonomy of woman in the light of legislation on pregnancy termination in Turkey. chapter in Feminism: Past, Present and Future Perspectives (Ed. Josefa Ros Velasco) Nova Science Publishers, New York, 2017. (ISBN: 978-1-53612-037-0 )

Acıduman A, Arda B, Altıntaş A (Derleyenler): Feridun Nafiz Uzluk Toplu Makaleler: 1. Cilt-I. Kitap, II. Kitap, Tıp Tarihi; 2. Cilt-Mevlânâ, Mevlevilik, Türk Dili, 3. Cilt-Gazete yazıları, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2017. (ISBN 978-975-16-3315)

Arda B: Kurucu, koleksiyoner ve araştırıcı kişiliğiyle Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, in Uzluk Ailesi Armağanı, (Hazırlayanlar; Haşim Karpuz, Ahmet Çaycı, Serdar Ceylan) s.73-84, Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, Mayıs 2017.

Sartwelle T, Johnston JC, Arda B: Teaching residents electronic fetal monitoring: And now for the rest of the story. Surgery Journal 2017; 3:e42–e47. DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1599229. ISSN 2378-5128.

Sartwelle T, Johnston JC, Arda B: Electronic Fetal Monitoring, Cerebral Palsy and Medical Ethics: Nonsense of a High Order. Medical Law International pp.1–22, 2017 DOI: 10.1177/0968533217704883

Ekmekçi PE, Arda B: An Overview of LGBT Rights and Health Legislation in Turkey from an Ethical Perspective Medicine and Law 36(3): 23-40, 2017 Sartwelle T, Johnston JC, Arda B: A half century of electronic fetal monitoring and bioethics: Silence speaks louder than words. Maternal Health, Neonatology and Perinatology. 2017 3: 21 (2017) 3:21 DOI 10.1186/s40748-017-0060-2 (DOAJ, PubMed, PubMed Central)

Gökçay B, Arda B: A review of research misconduct policies in Turkey Medicine and Law 36(4): 87-104, Dec 2017.

Kaplan Ü, Arda B: Genetik Danışmanlık ve Biyoetik Turkiye Klinikleri J Med Ethics 2017;25(2):57-71.

2016

Ekmekçi PE, Arda B: Anesteziyoloji ve Etik, Chapter in Temel Anestezi (Editör Yüksel Keçik, Yardımcı editörler N Alkış, D Yörükoğlu, Z Alanoğlu) 2. Baskı, s.1155-1168, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2016. ISBN:978-975-277-622-7

Ekmekçi PE, Arda B: Geriatri ve Etik. in Yaşlılık Özel Sayısı (Ed. Nil Sarı) Türkiye Klinikleri Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi Dergisi 2016; 2(2): 6-11.

Ekmekçi PE, Ekmekçi A, Karakaş Ö, Kulduk A, Arda B: Evaluation of the informed consent procedure of total knee arthroplasty (TKA) patients in ethical perspective in Turkey. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 50(4): 400-404, 2016 DOI: 10.3944/AOTT.2016.15.0205

Ekmekçi PE, Arda B: Western Medieval Period and Disease Concept: An educational experience in Ankara University Faculty of Medicine JISHIM Vol 14-15: Issue 27-30, pp.189-193, 2015-16. (ISSN:1303-667X)

Arda A, Arda B: Physical and Non-Physical Obstacles on the Way: Non-discrimination in Health Services in Turkey. International Journal of Health Policy and Bioethics1(1): 38-46 May 2016.

Ekmekçi PE, Arda B: Teaching bioethics in times of social inequalities. Bioetica E Educaçao (Ed. Valquiria Elita Renk, Patricia Maria Porte Raull) Serie Bioetica, Vol 2, pp.9-20, Editora CRV, Curitiba- Brasil, 2016.

Sartwelle T, Johnston JC, Arda B: Electronic Fetal Monitoring, Cerebral Palsy Litigation, and Bioethics: The Evils in Pandora’s Box, Journal of Pediatric Care 2(14): 1- 7, 2016.

Tarihçi S, Arda B: Representation of the Effects of the Gender Roles on Nursing Profession: Turkey Example and Bioethics. International Journal of Health Policy and Bioethics1(1): 4-15, May 2016.

Tarihçi S, Akyürek K, Yılmaz Ş, Akyol Gümüş S, Karaosmanoğlu A, Arda B: Bioethics and woman: An educational experience at the junction of medicine and social sciences. Medical Law 2(18): 159- 167, 2016. ISSN: 2072-084X

2015

Sartwelle T, Johnston J, Arda B: Perpetuating myths, fables and fairy tales: a half century of electro fetal monitoring. Surgery Journal 2015;1:e28–e34 DOI: 10.1055/s-0035-1567880

İlgili Ö, Arda B:  Juridical expertise on gynecology and obstetrics lawsuits: The Higher Council of Health of Turkey Revista Romana de Bioetica, 13( 2) : 216-230 jul. 2015. ISSN 1583-5170.

Ekmekçi PE, Arda B:  A view of Turkey and European relations from the perspective of medical legislation: An assesment of state of play. Revista Romana de Bioetica, 13(1): 105-118, 2015.

Arda B: Ways to Improve the Bioethics Education. Chapter 13 in Bioethics Education in A Global Perspective(Ed. H. ten Have), pp.163-175, Springer 2015. ISBN: 978-94-017-9231-8 

Ekmekçi E, Arda B: Yaşlılık ve etik sorunlar; Sağlık hakkı, özerkliğe saygı ilkesi ve aydınlatılmış onam, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 23 (2):  65-72, 2015. doi: 10.5336/mdethic.2015-44444

Ekmekçi PE, Arda B: Temel etik kuramlar açısından adalet ve sağlık hakkı kavramlarının değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği- Hukuku- Tarihi Dergisi( Turkiye Klinikleri J Med Ethics) 2015; 23(1): 6-21 doi: 10.5336/mdethic.2014-42622

Acıduman A, Arda B: Kitab-ı Müntehab Fi’t-Tıbb “Ala’ im- i Cerrahin’ in kaynaklarından birisi olarak kabul edilebilir mi? Belleten, LXXIX(285): 431 – 471 (iki ek ile)

Kaplan Ü, Kurtoğlu A, Arda B, Erbaş H:  Biotechnology area and postgraduate ethics course: Sharing of limited experience. Medical Law 15 (1): 36-50, 2015 (ISSN 2072-084X)

Arda B: Türk Tabibler Birliği Etik Kurulu Deneyimi ve Nevzat Toroslu Hoca. Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ ya Armağan Cilt I, s.1-8, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 459, 978-605-136-203-8 Ankara, 2015

Arda B: Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel, Hocamın Ardından. İçinde Işık Sayıl: Prof.Dr. Rasim Adasal’dan Günümüze Ankara Tıp Psikiyatri’ nin Öyküsü, s.67- 71, AÜTF yayın no:460, AÜ yayın no: 478, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015.

Ekmekçi PE, Arda B:  Enhancing John Rawls’s theory of justice to cover health and social determinants of health. Acta Bioethica 2015; 21 (2): 227-236

Gökçay B, Arda B: Nanotechnology, nanomedicine: Ethical aspects, Revista Romana de Bioetica13(3): 423-432, Sep.2015.

Kurtoğlu A, Arda B: Etik açıdan biyobankacılık kavramı. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 23(1):28-39, 2015. doi: 10.5336/mdethic.2015-44160.

2014

Güvercin CH, Arda B:  Geriatric Emergencies in Terms of Medical Ethics Revista Romana Bioetica, 12(4): 54-64,  2014.

Aciduman A, Arda B, Aşkit Ç, Belen D, Tuzcu K: Account of  Haly Abbas Regarding the Management of Hydrocephalus in Children: A Text from Medieval Times,  World Neurosurgery 82 [6]: e791-e796, December 2014.

İlgili Ö, Arda B:  Forensic DNA Banking Legislation in Developing Countries: Privacy and Confidentiality Concerns Regarding a Draft From Turkish Legislation  Revista Romana Bioetica, 12(3): 56-63, 2014.

Acıduman A, Arda B: Physician-anatomists of Italy in Şānīzāde Mehmed Atāullah Efendi's work Mir'āt al-Abdān (mirror of bodies) Clinical Anatomy 27(6): 808-814, September 2014. DOI: 10.1002/ca.22400

İlgili Ö, Arda B, Munir K: Ethics in Geriatric Medicine Research, Turkish Journal of Geriatrics, 17 (2): 188-195, 2014.

İlgili Ö, Arda B, Munir K: Analysis of the new regulatory bioethical review framework for clinical trials in Turkey, Revista Romana de Bioetica, 12(1): 5-14, 2014.

Acıduman A, Arda B: Türkçe Tıp Eserlerinde Kadın Genital Sistemi Anatomisi Üzerine: XIII.-XVIII. Yüzyıllar,  Lokman Hekim Journal, 2014; 4(3):29-43.

Arda B: Tıp Gezgininin Devr-i Alemi, Ankara, 2014.  DOI:  10.1501/ankara-25416 http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=853  (134 sayfa), yayın tarihi 31 Ocak 2014.

Topçu E, Arda B: Hematolojik Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedaviler ve Etik, Turkiye Klinikleri Journal of Heamatology -Special Topics 2014;7(1):58-62

Arda B(Editör): Toraks Cerrahisi Bülteni Tıp Etiği- Tıp Hukuğu Özel Sayısı ( Mart 2014)

Arda B, Acıduman A: Ayıntap Şer’i Mahkeme Sicillerinden örneklerle tıp ve hekimlik üzerine gözlemler, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; 2014; 57: 283-287

Acıduman A, Arda B: Feridun Nafiz Uzluk’un eserlerinde Selçuklu dönemi: Analitik bir değerlendirme. (Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri 2010 Bildirileri) içinde Selçuklu Tarihi Bilim ve Düşünce (Yayına Hazırlayanlar; Metin Hülagü, Abdulkadir Yuvalı, Ali Aktan, Erhan Toska, Muhittin Kapanşahin) s. 1-14, Türk Tarih Kurumu, Diyanet Vakfı Matbaası, Ankara, 2014.

Arda B: The 2nd International Conference on Ethics Education. Balkan Medical Journal, 2014; 31: 193. DOI: 10.5152/balkanmedj.2014.1403

Acıduman A, Arda B: Tıp tarihi açısından Hubeyş bin İbrahim et- Tiflisi: Eserleri, katkıları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 67(2): 51- 56, 2014.

2013

Acıduman A, Arda B: Tıp tarihimizden cerrahnameler ışığında ülkemizde göğüs cerrahisi, chapter in.Göğüs Cerrahisi ( Ed. İ Ökten, H.Ş Kavukçu, Yrd. Ed.A Turna, A Eroğlu, A Kayı Cangır) pp. 9- 30, Cilt 1, Istanbul Tıp Kitabevi, 2. Baskı, Istanbul, 2013. ISBN 978-605-4499-64-9, 1829 sayfa.


Gökçay B, Arda B: Tıp tarihi açısından uyku ve uyku araştırmaları, Lokman Hekim Journal,

2013; 3(1):70-78.


Arda B:  Book Review; Islam and Bioethics Edited by B Arda and V Rispler- Chaim, World Association for Medical Law Newsletter, Ed. V. Mammadov, 4(16):5 -7, January - March 2013.


Arda B: Öyküsü hiç dile gelmemiş kadınlar; Anneannelerimiz.

Derleyen Prof. Dr. Berna Arda:, Ankara Üniversitesi Online Yayınevi;  Yayın tarihi 27.3.2013. e-ISBN no: 978-605-136-097-3. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/850.pdf


Arda B, Acıduman A: Medical Futility in Turkey, Chapter in. Medical Futility A Cross National Study (Ed. Ali Reza Bagheri) Imperial College Press, 2013. ISBN 978-1-84816-990-6, pp.300


Arda B, Acıduman A: Legal Medicine in Turkey; Chapter in. Legal and Forensic Medicine Textbook (Ed. Roy Beran) Springer 2013.


Arda B, Kavas MV: Turkey, in Global Bioethics (Eds. H ten Have, B Gordijn) Springer 2013.


Arda B, Güvercin CH: Stem cell research, ethical considerations, in Stem Cells and Regenerative Medicine: Progress and Challenges  (Ed. K Turksen), Springer 2013.


Arda B: Ways to Improve the Bioethics Education. in Bioethics Education in A Global Perspective. (Ed. H Ten Have), Springer 2013.


2012

Arda B, Acıduman A, Johnston JC: A randomized controlled trial of ribavirin in Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Ethical considerations, Journal of Medical Ethics, 2012.(2012 Feb:38(2): 117-20

Arda B: Publication ethics from the perspective of PhD students of health sciences: A limited experience. Journal of Science and Engineering Ethics. 18(2): 213-222, June 2012. 


Arda B, Acıduman A: Neuroethics and neurolaw in Turkey, in. International Neurolaw A Comparative Analysis, ed. Tade Matthias Spranger, Springer, pp. 289- 303, 2012. ISBN 978-3 642- 21540-7.


Arda B, Acıduman A: Perinatal döneme ilişkin etik sorunlar. Chapter in Prenatal Pediatri.(Ed. M Yurdakök, Ö Deren, Ş Yiğit, Ö Özyüncü, A Korkmaz) s. 481- 488. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2012. ISBN: 978-975-277-425-4. 502 sayfa.


Ekmekçi PE, Arda B, Acıduman A: Tıp tarihi açısından Çocuk Esirgeme Kurumu’ nun kuruluş dönemi etkinliklerine bir kitap bağlamında bakış: “Büyük Çocukların Beslenme Usülleri(1927)”( A glance at the establishment period activities of the Child Protection Institution in terms of medical history in the context of a book: methods for Childhood Nutrition(1927)”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 55(1): 57-69, 2012.(in Turkish)


Arda B, Acıduman A:  Pandemic Influenza 1918-19: Lessons from 20th Century to the 21st, From the History of Medicine Point of View, Lokman Hekim Journal, 2 (3): 13-21,  2012.


Arda B: In the Light of Democracy; Women, Bioethics and Islam in Turkey. in. Bioética: Herramienta de Políticas Públicas y los Derechos Fundamentales en el Siglo XXI (Ed. Teodora ZAMUDIO) pp. 343-378, 2012. ISBN 978-987-28182-2-7 © UMSA-UNISA-ProDiversitas. Hecho el Depósito Ley 11.723, Buenos Aires, Octubre 2012.


Arda B: Danışmanlık sisteminin etik boyutu. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 10. Ulusal Sempozyum, Süreli Yayınlarda Danışmanlık. ( Ed. Orhan Yılmaz) s. 21-24, ULAKBİM yayını, Ankara, 2012.  ISBN 978-975-403-729-6. 120 sayfa


Acıduman A, Arda B: Çocuk hastalıkları perspektifinden Razi ve vaka temelli eseri Kitabü’t Tecarib. (Rhazes and his case-based work Kitap al-Tajarib (Book of Experiences) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 55(4): 216-234, 2012.(in Turkish)


Arda B, Rispler-Chaim V(Eds.): Islam and Bioethics, Ankara, 2012. (Revised 2nd edition, e-book)


İzgi MC, Arda B: Sağlıkta dönüşüm projesinin topluma dayalı tıp eğitimine etkisi hakkında etik açıdan bir değerlendirme. Toplum ve Hekim 27(6): 456-462, Kasım Aralık 2012.


Arda B: Bioethics education in Turkey. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights Social Responsibility and Health,  Workshop Proceedings Book. p.40-45, Guzeliş Ofset, April 2011.(ISBN: 978-605-62155-0-6, 157 sayfa)

Acıduman A, Arda B: Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’nin “Kıtaât-i Nekâve Fî Tercemet-i Kelimât-i Boerhave” Adlı Eserinde Yer Alan Nöroşirürji ile İlgili Bölümlerin Değerlendirilmesi; Türk Nöroşirurji Dergisi 21(1): 18- 28, 2011.

Arda B: International legal standarts as the source of national rule making in Turkey; A glance to medical law. ІVth International Research and Practice Conference in Medical Law): “Medical Law of UkraineLegislative Provision in the Sphere of Health Care (GenesisInternational StandardsDevelopment and Improvement Trends)” Proceedings pp.10- 16, Odesa, Ukraine, 19- 21 May 2011.   (ISBN 978-966-2019-15-5, 415 sayfa)

Arda B: Araştırma ve yayın etiği açısından neredeyiz? ( içinde; Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni. Derleyenler, S Şahinoğlu, K Arapgirlioğlu, H Çelebi, Y Örs) Bilim ve Gelecek Kitaplığı Yayını. No: 20, s. 459 – 467, İstanbul, Mayıs 2011.( 978-605-5888-18-3, 647 sayfa.)

Arda B: Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın. (içinde) Türkiyede Kadın Çalışmaları: Bilanço 1975- 2010. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan ( Derleyen Serpil Sancar) pp. 825 – 846, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.

Acıduman A, Arda B: Çocuk sağlığı ve hastalıklarına 18. yüzyıldan bir bakış: Subhizade Abdülaziz Efendi’ nin Boerhaave’ ın aforizmaları çevirisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54: 120-133, 2011.

Acıduman A, Arda B: Çocuk sağlığı ve hastalıklarına 18. yüzyıldan bir bakış: Subhizade Abdülaziz Efendi’ nin Boerhaave’ ın aforizmaları çevirisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54: 120-133, 2011.

Acıduman A, Arda B: Dede Korkut öyküleri tıp tarihi bakış açısıyla ne söyler? (What do the Dede Korkut stories tell us from the perspective of the history of medicine) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54(3): 189-196, 2011.(in Turkish)

 

Aydınlatılmış Onam, Tıp Öğrencileri ve Hekimler İçin Örneklerle, (Ed. Amnon Carmi, Çevirenler: Berna Arda, Murat Civaner, Volkan Kavas, Levent Özgönül), Ankara Üniversitesi Basımevi, 3. Baskı, ISBN: 975 482 669 2, Ankara, 2011.

 

Arda B: Tıp etiği bakışıyla sterilizasyon; 21. Yüzyılda neler söyleyebiliriz? s. 52-61, içinde III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7- 8 Mayıs 2010. Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2011.


2011


Arda B, Rispler-Chaim V: Islam and Bioethics, Ankara, 2011. ISBN: 978-975-482-930-3.


Arda B: Bioethics education in Turkey. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights Social Responsibility and Health, Workshop Proceedings Book. p.40-45, Guzeliş Ofset, April 2011.(ISBN: 978-605-62155-0-6, 157 sayfa)


Acıduman A, Arda B: Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’nin “Kıtaât-i Nekâve Fî Tercemet-i Kelimât-i Boerhave” Adlı Eserinde Yer Alan Nöroşirürji ile İlgili Bölümlerin Değerlendirilmesi; Türk Nöroşirurji Dergisi 21(1): 18- 28, 2011.


Arda B: International legal standarts as the source of national rule making in Turkey; A glance to medical law. ІVth International Research and Practice Conference in Medical Law): “Medical Law of Ukraine: Legislative Provision in the Sphere of Health Care (Genesis, International Standards, Development and Improvement Trends)” Proceedings pp.10- 16, Odesa, Ukraine, 19- 21 May 2011. (ISBN 978-966-2019-15-5, 415 sayfa).


Arda B: Araştırma ve yayın etiği açısından neredeyiz? (içinde; Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni. Derleyenler, S Şahinoğlu, K Arapgirlioğlu, H Çelebi, Y Örs) Bilim ve Gelecek Kitaplığı Yayını. No: 20, s. 459 – 467, İstanbul, Mayıs 2011.( 978-605-5888-18-3, 647 sayfa.)


Arda B: Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın. (içinde) Türkiye'de Kadın Çalışmaları: Bilanço 1975- 2010. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan ( Derleyen Serpil Sancar) pp. 825 – 846, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.


Acıduman A, Arda B: Çocuk sağlığı ve hastalıklarına 18. yüzyıldan bir bakış: Subhizade Abdülaziz Efendi’ nin Boerhaave’ ın aforizmaları çevirisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54: 120-133, 2011.


Acıduman A, Arda B: Dede Korkut öyküleri tıp tarihi bakış açısıyla ne söyler? ( What do the Dede Korkut stories tell us from the perspective of the history of medicine) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54(3): 189-196, 2011.(in Turkish)


Aydınlatılmış Onam, Tıp Öğrencileri ve Hekimler İçin Örneklerle, (Ed. Amnon Carmi, Çevirenler: Berna Arda, Murat Civaner, Volkan Kavas, Levent Özgönül), Ankara Üniversitesi Basımevi, 3. Baskı, ISBN: 975 482 669 2, Ankara, 2011.


Arda B: Tıp etiği bakışıyla sterilizasyon; 21. Yüzyılda neler söyleyebiliriz? s. 52-61, içinde III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7- 8 Mayıs 2010. Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2011.


Acıduman A, Arda B: 18. yüzyılda tıp çevirilerine bir örnek: Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’ nin Kıta’at-i Nekave Fi Tercemet-i Kelimat-i Boerhave’si, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Bildiriler II, s. 493- 500, Ankara, 2011. ISBN 978-975-16-2465-9( 2.cilt 882 sayfa).


2010

Arda B: Stopping growing up process or not? The whole problem in children who have no chance to recovery. Romanian Journal of Bioethics 8(1):143- 149, January- March, 2010.

Acıduman A, Arda B: Anatominin görsel boyutu üzerine tarihsel bir örnek: Harita-i Vücud-i Beşer 1327( 1911/12)( A historical sample on the visual dimension of anatomy: The map of Human Body 1327 ( 1911/12). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 53: 66 – 75, 2010(in Turkish).

Arda B, Acıduman A: Case18. Postmortem organ donations and religious conflicts I. (in. "Teaching Ethics in Organ transplantation and Tissue Donation - cases and movies"; Silke Schicktanz, Claudia Wiesemann, Sabine Wöhlke (eds) in cooperation with Amnon Carmi UNESCO chair in Bioethics, Publisher: Goettingen University Press, 2010. p.44.

Güvercin HC, Arda B: The perception of the concept of patient rights in Turkey: With examples from the press. Romanian Journal of Bioethics 8 ( 3),:149- 159, July – September 2010.

Arda B: Tıp ve Etik.( Medicine and Ethics) in. Tıbbi Laboratuvar Etiği (Ed. Y. Öztürk) Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2087, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1118, s.28-45, Eskişehir, Eylül 2010 ( in Turkish).

Arda B: Bilimsel Yayınlarda Etik. Bölüm Editörü. Bilimsel Yayınlar Kitabı (Ed. H. Akan), Bölüm; s. 23- 46 ( Bölüm yazarları; E Kansu, Ş Ruacan, H Akan, O Yılmaz, İ Sayek). Bilimsel Tıp Yayınevi; Ankara, 2010.

Acıduman A, Arda B, Kahya E, Belen D: The Royal Book by Haly Abbas From the 10thCentury: One of the Earliest Illustrations of the Surgical Approach to Skull Fractures Neurosurgery 67: 1466 –1475, 2010.

Arda B, Acıduman A: Türk’ ün H1N1’le İlk İmtihanı: 1918-19 Influenza Pandemisinin Ülkemizdeki Görünümü. Klinik Gelişim 23(3): 28- 35, 2010.

Genç Kuzuca İ, Arda B: What Can We Say About Gender Discrimination in Medicine? A Limited Research From Turkey. Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Mec. 2010 63(1): 1-8.

2009

Arda B: Fuat Aziz Göksel Kitabı, AÜTF Yayın No: 454, Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, 2009 (ISBN 978-975-482-798-9)

Arda B: Republic of Turkey: An overview on medical law. http://thewaml.com/97918/MedLawTurkey

Arda B: Yaşlılığın etik boyutu. Geriatri ve Gerontoloji II, (Ed. D Aslan, M Ozbek) INIA, GEBAM ve Geriatri Derneği yayını, p.404- 407, Ankara, Ocak 2009.

Acıduman A, Arda B, Ozakturk FG, Telatar F: What does Al-Qanun Fi Al-Tibb (The Canon of Medicine) say on head injuries?" Neurochirurgical Review, 32(3): 255-263, 2009.

Acıduman A, Arda B: Tıpta Etik. (Çeviri) İç Hastalıkları Klinisyen Rehberi. Douglas S Paauw, Lisanne R Burkholder, Mary B Migeon. (Çeviri Editörü N Düzgün.)s. 16-22, Veri Medikal Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul, 2009.

Arda B, Acıduman A: An evaluation regarding the current situation of stem cell studies in Turkey. Stemcell Reviews and Reports, 2009.

Arda B, Kahya E, Başağaç Gül T: Bilim Etiği ve Bilim Tarihi,(Genişletilmiş 2. Baskı) Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN: 975-482-651-X, Ankara, 2009.

Arda B: 1987’ den 2008’e tıbbi etiğin Türkiye serüveni, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını No: 12, (Editörler; YI Ülman, T Başağaç Gül, F G Kadıoğlu, G Yıldırım, Z Edisan) pp. 39- 44, Ankara, 2009.

Acıduman A, Arda B, Er U: Şanizade Mehmet Ataullah Efendi’ nin Eseri Kanunü’l – Cerrahin( Cerrahların Kanunu)’ de Nöroşirürji İle İlgili Bir Bölüm: Cerahatü’r – Re’s( Kafa Yaraları) ( A Chapter about Neurosurgery in Kanunü’ l- Cerrahin ( The Law of Surgeons) of Şanizade Mehmed Ataullah Efendi: Cerahatü’r- Re’s( Head Injuries). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları: (12- 15) 111- 124, 2006- 2009.

Arda B: Etik kurulların işlevi ve yaşamsal kararlar. 21. yüzyıl başında yaşama destek tedavileri etik ve hukuksal yönleri. (Ed. A Demirhan Erdemir, S Erer, Ö Öncel). S. 93-96, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.( Ethical committees’ functions on critical decision making process), ( in Turkish)

Acıduman A, Arda B: Türkiye’ de hekimlik uygulamalarının denetlenmesine tarihsel bir örnek: Osmanlı Kanunnameleri. s. 821-828. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009. ( One of the historical samples on inspection of medical applications in Turkey: Ottoman laws texts, In Turkish)

Arda B: Bilim üretiminde dürüstlüğün anlamı ve “intihal” üzerine. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık -2009, 7. Ulusal Sempozyum, Araştırma ve Yayın Etiği (Editör O Yılmaz) s.15- 19, Ankara, 2009.

Arda B: Hasta ve denek hakları, ilaç araştırmaları ve ulusal düzenlemeler. Bilim Etiği Sempozyumu (Ed. E Kansu) TUBA yayını, s. 137- 147, Ankara, 2009.

Arda B: Anatolia; The cradle of modern medicine. Journal of Ankara University Faculty of Medicine 62(1): 8-12, 2009.

Arda B: Ethical bodies: Are they possible under democratic systems? The Turkish example. Journal of Medicine and Law 28(3): 531-539, September 2009.

Arda B, Oğuz NY, Şahinoğlu S: Informed consent in medical education: The experience of the medical ethics department of Ankara University Medical School, AUTF Mec.62(4): 143-147, 2009.

  
2008

Arda B: Bilimde Yöntem ve 20. Yüzyılda Görülenler Üzerine. Bir Us ve Bilim Savaşçısı Cemal Yıldırım’a Armağan ( Derleyenler K Arapgirlioğlu, H Çelebi, N Ekşi, R Kızıler, Y Örs) İmge Kitabevi s. 403- 416, Ankara, 2008.

Civaner M, Arda B: Do patients have responsibilities in a free-market system? A personal perspective. Nurs Ethics. 2008 Mar;15(2):263-73.

Civaner M, Arda B: Can "presumed consent" justify the duty to treat infectious diseases? An analysis. BMC Infect Dis. 2008 Mar 6;8:29.

Acıduman A, Arda B, Günaydın A, Belen D: Laqve (wry mouth) considered in Avicenna’s renowned treatise the Canon of Medicine. Neurocirugia 2008; 19: 267- 271.

Güvercin HC, Arda B: Eugenic concept; from Plato to the present. Human Reproduction and Genetic Ethics, 14(2): 20-26, 2008.

Aslan D, Yılmaz O, Özmen M, Arda B, Akkoç C, Gökçe Kutsal Y: Onuncu yılında Türk Geriatri Dergisi, 1998- 2007.Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık – 2008 (Ed. O Yılmaz) s.175-181, Ankara, 2008.

Öztürk H, Arda B: Ethical and legal aspects of stem cell practices in Turkey: Where are we? Journal of Medical Ethics 2008, (34) 12: 833-837


2007
Öztürk Türkmen H, Arda B: Geriatry and ethical problems( in .Basic Geriatry, Ed. YG Kutsal) pp. 371- 379, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007.ISBN 978-975-277-151-2 (in Turkish)

Arda B: The importance of secularism in medical ethics: the Turkish example. Reproductive Biomedicine Online. Supplement Ethics, Science and Moral Philosophy of Assisted Human Reproduction , Volume 13: 24-28, Feb 2007.  

Arda B, Acıduman A: A historical perspective of infectious diseases with reference to Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. In  Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, A Global Perspective (Ed. C Whitehouse, Ö Ergönül) pp. 13- 22.  Springer, July 2007. ISBN 978-1-4020-6105-9.

Aydınlatılmış Onam, Tıp Öğrencileri ve Hekimler İçin Örneklerle, (Ed. Amnon Carmi, Çevirenler: Berna Arda, Murat Civaner, Volkan Kavas, Levent Özgönül), Ankara Üniversitesi Basımevi, 2. Baskı, ISBN: 975 482 669 2, Ankara, 2007.

2006

Arda B: Trust is Not Enough: Bringing Human Rights to Medicine, British Medical Journal 2006; 333:1076 (18 November)

Arda B, Acıduman A: National framework for ethics development in Turkey. Romanian Journal of Bioethics , Vol. 4, No: 2: 45 - 52, 2006.

Acıduman A, Arda B: Ebu’l – Kasım Ez- Zehravi eseri et-Tasrif ve hidrosefalinin tedavisi üzerine. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 49: 169- 173, 2006 (Abul-Qasim Al-Zahrawi, his treatise Al-Tasrif and on were of hydrocephalus) (in Turkish)

Arda B, Acıduman A: Etik açıdan biyoteknoloji ve Türkiye. Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim – Hasta İlişkisi . Uluslararası katılımlı 2. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Kitabı (Ed. Ö Öncel, A Namal, AD Erdemir, H Ertin, E Atıcı),s. 285 – 289, İstanbul, 2006.

Acıduman A, Arda B, Yücetürk C: Razi’ nin travmaya yaklaşımı ve Hamidiye 1013, Tıp Tarihi Araştırmaları. 14. Sayı, s. 183 – 190, Mart 2006.

Acıduman A, Arda B, Kökeş F: İbni Sina’ nın anıtsal eseri El- Kanun Fi’ t-Tıbb ve Şemseddin İtaki’ nin resimli anatomi kitabı Teşrihü’l- Ebdan ve Tercüman- ı Kıbale-i Feylesufan’ ın “Beyin Anatomisi” bölümlerinin incelenmesi , Tıp Tarihi Araştırmaları. 14. Sayı, s. 191 – 215, Mart 2006.

İlgili Ö, Demirtaş Y, Demir A, Arda B, Karacalar A: Etik açıdan nasıl karar verelim? Demanslı bir malign melanom vakası. Türk Geriatri Dergisi, 9(4): 222-225, 2006.

Arda B: Folklorik tıp açısından Antep ağzında yöresel deyim örnekleri. Gaziantep Tarih Kültür Dergisi 1(5): 38- 42, Kasım- Aralık 2006.

Arda B: Klinik araştırmalar ve etik. Klinik araştırmalar Kitabı (Editör H Akan) Bilimsel Tıp Yayınevi, s. 221- 229, Ankara, 2006. ISBN: 975-6058-20-X. 

2005

Arda B: The law and ethics of medical research: International bioethics and human rights. British Medical Journal 331:298 30 July 2005.

Aksu M, Arda B: Normatif bir sistem olarak tıbbi deontolojiden etiğe. Uluslararası katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Kitabı (Ed. AD Erdemir, Ö Öncel, A Namal, Y Ünver, H Doğan),
s. 49- 56, İstanbul, 2005.

Arda B: Etiğin romantik delikanlısı (Yaman Örs).içinde Yaman Örs Armağanı, Türkiye Biyoetik Derneği yay. s. 74-75, Adana 2005.

Kavas V, Arda B: Tıp etiğinin işlevi. Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni, 7: 98-102, Nisan 2005.

Güvercin HC, Arda B: Araştırma etiği, Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni. 9: 57-61, Ekim 2005.

2004 

Arda B: Tıpta nereden nereye geldiğimiz üzerine. Elektronik Kulak Burun Boğaz Dergisi, Başyazı, 3(1), 19 Nisan 2004.

Arda B: Örneklerle yayın etiği. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2004 Kitabı (Ed. O. Yılmaz), s. 43- 50, TUBİTAK, 28 Mayıs 2004.

Arda B: Tıbbi Etik: Temel Kavramlar ve Meslek Sorunlarımız; Türk Toraks Derneği 3-6 Mart 2004 1. Mesleki Gelişim Kursu eğitim materyali http://www.toraks.org.tr/eventDetail.aspx?detail=72

Arda B, Aksu M: Human rights and ethics concepts after the fact that 11th September: What can we propose for developing countries? Oral presentation, 15th World Congress on Medical Law. Congress Proceedings p. 326 – 332. 1-5 Aug. 2004 Sidney, Avustralya. ISBN 1 877040 22 3

Aksu M, Arda B: From deontology to ethics in Turkey: A glance to laws . Oral presentation,15th World Congress on Medical Law. Congress Proceedings p. 723 - 728. 1-5 Aug. 2004 Sidney, Avustralya. ISBN 1 877040 22 3

Özgönül L, Arda B, Ersoy Y: Medical malpractice: Where are we in Turkey? Poster presentation 15th World Congress on Medical Law. Congress Proceedings p. 857 - 862. 1-5 Aug. 2004 Sidney, Avustralya. ISBN 1 877040 22 3

Kemahlı S, Dokmeci F, Palaoglu O, Aktug T, Arda B, Demirel Yılmaz E, et al. : How we derived a core curriculum: from institutional to national-Ankara University experience . Medical Teacher 26(4): 295- 298, June 2004.

Arda B: Human rights in medical ethics education. Journal of the International Association of Medical Science Educators 14(1): 5-7, 2004. .(Les droits humains dans la formation en ethique medicale. French version of the same article JIAMSE 14: 5-7, 2004 )

Arda B, Aydın E: Abortion policy in Turkey: Current ethical attitudes. Medicine and Law 23(3): 665-670, September 2004.

Arda B: Ethical respects of biotechnology and the case of Turkey, Journal of International Biotechnology and Law 1(5): 210-214, 2004.

Arda B, Kahya E, Başağaç Gül T: Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN: 975-482-651-X, Ankara, 2004.

Güvercin HC, Aksu M, Arda B: Köy Enstitüleri ve sağlık eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(2): 97-103, 2004. ( Aynı yayın Tıp Fakültesi Dekanlığı’ ndan izin alınarak Yeni İmece Dergisi’ nde ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı web sitesinde de yayınlanmıştır)

Aksu M, Guvercin HC, Arda B: The village enstitutes and health education in Turkey,

39th International Congress on the History of Medicine, Proceedings p.277- 282, Italy, 2004.

Aydınlatılmış Onam, Tıp Öğrencileri ve Hekimler İçin Örneklerle, (Ed. Amnon Carmi, Çevirenler: Berna Arda, Murat Civaner, Volkan Kavas, Levent Özgönül), Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN: 975 482 669 2, Ankara, 2004.

Arda B, Aksu M: What the Hittites’ tablets tell us? A short historical view of deafness on the basic of genetics. Turkish Journal of Medical Sciences 34:357-358. 2004

Arda B; Akşit B, Çalışır HC, Platin N, Çay Şenler F, Bokesoy I, Atasoy T, Demirdoven, Sayek F: How sufficient are the ethics committees? Results of a pilot study in Turkey, International Journal of Bioethics, 15(4): 61 – 72, 2004.

2003

Arda B: Publication ethics in the process of scientific knowledge production. Periodical Publications in Health Sciences (Ed. O Yılmaz), p. 29–36, Tubitak Publications, Ankara, 2003. (In Turkish)

Aydıntuğ Y, Ömürlü H, Arda B: Attitudes towards the profession and value systems of 1st and 5th years dentistry students. 3rd National Medical Ethics Congress with International Participation. Proceedings Book V1, p. 435- 448, Bursa 2003. (In Turkish)

Arda B: A model from Turkey on the history of the health sciences as seen from the point of view of scientific societies and their contributions – The Guest House Society. Vesalius Vol IX (1): 38 – 40, June 2003. 

Arda B: A case report. Informed Consent, UNESCO, Ed. Amnon Carmi, pp.7-8, 2003.Akşit B, Arda B: Ideas of editors of medical journals on publication ethics. Journal of Ankara Medical School 25(1): 1- 6, 2003. (In Turkish)

Arda B; Kavas V, Demirkazık A, Akbulut H: What can we say from ethical point of view about off- label drug usage? Journal of Medical Ethics, Law and History. 11( 4): 249- 252, November 2003. (In Turkish)

Arda B: On the last works of ECTMA. Ethically speaking,(The European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission) EUROPEAN COMMISSION ,  Issue 2: 29- 30, December 2003.

Arda B, Kutlay N: A look at the last 50 years of medical publications in Turkey in the sample of Journal of Ankara University School of Medicine. Turkish History of Medicine Congress Proceedings, 261 – 268, + 5 app. pages, Turkish History Association Publishing, Ankara, 2003. (In Turkish)

Arda B, Göksel FA: Rasim Adasal: A stage in Turkish psychiatry history, 4th Turkish History of Medicine Congress Proceedings, 329- 334, Turkish History Association Publishing, Ankara, 2003. (In Turkish)

Arda B: An important representative of 30’s generation: Dr. Mediha Eldem., 4th Turkish History of Medicine Congress Proceedings, 343- 348, Turkish History Association Publishing, Ankara, 2003. (In Turkish)

Arda B: The ethics and history of the profession in medical education in general, Medical Ethics Annual (Ed. A Terzioğlu)12: 45- 49, Istanbul , 2003. (In Turkish)

Arda B: Medical ethics education. Contemporary Medical Ethics ( Ed. A Demirhan Erdemir, Ö Öncel, Ş Aksoy) p.17-25, Nobel Medical Bookstores, Istanbul 2003. (In Turkish)

Arda B: Human rights from the angle of medical ethics. Contemporary Medical Ethics ( Ed. A Demirhan Erdemir, Ö Öncel, Ş Aksoy) p.41-52, Nobel Medical Bookstores, Istanbul 2003. (In Turkish)

Arda B: The research function of the university from ethical point of view, Journal of Cumhuriyet University School of Medicine 25(4): 7-11, 2003. (In Turkish) 

Arda B: Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk with his contribution to Ankara University School of Medicine Department of Deontology. 10th National Mevlana Congress, Declarations Vol. II. s. 19 – 24, Selçuk University Publications, Konya,  2003. (In Turkish)

Arda B: For my master Fuat Aziz Göksel. 3rd National Medical Ethics Congress with International Participation. Proceedings Book V1, p. 193- 196, Bursa 2003. (In Turkish)

Arda B: What do we expect from media? 3rd National Medical Ethics Congress with International Participation. Proceedings Book V 1, p. 207- 209, Bursa 2003. (In Turkish)

2002

Arda B:  To the Memory of Fuat Aziz Göksel ; Kriz Dergisi 10(2): 65- 68, 2002.(in Turkish)

Arda B: On medical ethics education, An ethical view on life,( Publication Committee; B Arda, N Büken, Ö Yenier Duman, H Öztürk, P.Ş Pelin, M Yetener, A Yıldız) : 69- 77, Ankara Chamber of Medicine Publications, Ankara, April 2002. (In Turkish)

Arda B, Duman Ö, Şahinoğlu S, Yetener M, Yıldız A: Medical ethics and health news on media. An Ethical View on Life,( Publication Committee; B Arda, N Büken, Ö Yenier Duman, H Öztürk, P.Ş Pelin, M Yetener, A Yıldız) : 69-77, Ankara Chamber of Medicine Publications, Ankara, April 2002. (In Turkish)

Arda B: Medical Ethics in the year 2020. In the period of 2000- 2020 What kind of a World, Turkey, Health and Medicine Environment can be foreseen and created? Turkish Medical Association Publications p.195- 210. Ankara, April 2002. (In Turkish)

Arda B, Aydın E: Abortion policy in Turkey: Where are we on, in the light of ethics ? 14th World Congress on Medical Law Book of Proceedings, 340 - 343, Maastricht, Hollanda, 11 - 15 August 2002.

Arda B: On science ethics. Medical Ethics Annual XI, (Editor. A Terzioğlu, A Ataç) p. 112 - 120, Istanbul, 2002. (In Turkish)

Özyurda F, Dokmeci F, Palaoğlu Ö, Arda B: The role of interactive training skills courses in medical education at the Ankara University School of Medicine. Teaching and Learning in Medicine 14(3): 189 - 193,  2002.

Arda B; Aydın E: Ethics education report of medical faculties in Turkey in the undergraduate period. Bioethics Society of Turkey Publications, Istanbul, 2002. (In Turkish)

Arda B: An important representative of 30’s generation: Dr. Mediha Eldem. Journal of Ankara University School of Medicine 55(2): 109 – 114, 2002. (In Turkish)

Arda B: How should physicians approach a hunger strike? Bulletin of Medical Ethics. 2002 Sep;(181):13-8.  


2001

Arda B: Professional doctor or alienation. TUSİAD Görüş (View) 46: 64 - 71, Jan – Feb. 2001. (In Turkish)

Arda B: The right to life of newborn and resuscitation from the angel of deontology. Book of 11th  National Neonatology Congress. p. 17 - 24, Samsun, 25- 28 June 2001. (In Turkish)

Arda B: Medicine from the angle of business ethics; Where are we, where are we going? New Turkey v:39, p.1845- 1853, 2001. (In Turkish)

Arda B: FMF: Some considerations about its historical and demographic featurep. TK History of Medicine 1(2): 106 - 110, August 2001. (In Turkish)National Medical Ethics Congress Proceedings Book ( Editors, Berna Arda, Recep Akdur, Erdem Aydın) Bioethics Society of Turkey Publications No: 6,  610 pages, Kapadokya, 2001. (In Turkish)

Akşit B, Arda B, et al.: Opinions of medical journals’ editors on publication ethics. National Medical Ethics Congress Proceedings Book (Editors, Berna Arda, Recep Akdur, Erdem Aydın) Bioethics Society of Turkey Publications No: 6, p. 419 - 435, Kapadokya, 2001. (In Turkish) 

2000

Arda B: Prenatal diagnosis and ethics: A Turkish evaluation. Human Reproduction and Genetic Ethics. 6(2): 27-31, 2000.

Arda B: Privacy rights of psychiatric patients: A recent protocol in Turkey. Medical Law Book I. Pp. 35 - 40. Helsinki, August 2000.

Arda B: Legitimate and ethical aspects of using artificial reproduction techniques. Clinical  Andrology ( Ed. E. Özdiler, K. Aydos) p. 795 - 813, Ankara University Publishing, Ankara, 2000. (In Turkish)
Arda B: The Experience of The Research Ethics Committees  in Turkey. Journal of  Medicine and Law 19(3): 493 - 6, 2000.

Arda B, Yürür Kutlay N, Boyvat A, Gürler A: An attitude research to determine physician - patient relationship of Behçet’ s Disease.  Behçet’ s Disease.( Editors Dongsik Bang, Eun So Lee, Sungnack Lee) Design Mecca Publishing Co., p. 584- 587, Korea, 2000.

Arda B: Evaluation of  Research  Ethics Committees in Turkey. Journal of Medical Ethics 26(6): 459 - 461, December 2000.

Şahinoglu S, Arda B: Physicians’ attitudes towards medical ethics issues in Turkey. International Journal of Bioethics 11(2): 57 - 67, 2000.

Arda B: On publication ethics. Anadolu University Journal of Science and Technology 1(1): 221 - 223, 2000. (In Turkish)

1999

Arda B: An issue of conceptual confusion: Ethics. Good Clinical Practice, Scientific Researches from Design to Publication,  Ankara Numune Education and Research Hospital Publications. p: 2 - 16, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: Publication ethics. Good Clinical Practice, Researches from Design to Publication, Ankara Numune Education and Research Hospital Publications. p: 149 - 162, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B, Oğuz Y, Şahinoğlu Pelin S: Deontolgy ( Enlarged 2nd Edition), ANTIP AŞ Pub. No: 37, p. 91 - 213, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: Ethical aspects of analgesic and antiinflammatory drug usage on painful patient. Rational usage of analgesic and antiinflammatory drugs. (Ed. Y. Gökçe Kutsal) Ankara Chamber of Medicine Publications. P. 78 - 85, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: The Place of Child in the Health Policy of Republican Period. Republic and Child. (Ed. B Onur)P. 446 - 454, Ankara University Publishing, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: Familial Mediterranean Fever: On its terminology, description and dissemination. 5th  Turkish History of Medicine Congress Proceedings ( Editors E Kahya, S Şar, A Ataç, Y Oğuz, B Arda), p. 387 - 391, Ankara University Publications, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: Medical Ethics Researches (Editor) Bioethics Society of Turkey, Publication no: 5, 175 pages, Öncü Bookstore, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B, Akşit B, Çalışır HC, Platin N et al.: How sufficient are Ethics Committees? History of Medicine Researches (Editor, B. Arda) Bioethics Society of Turkey Publication no: 5, p. 1 - 12, Öncü Bookstore, Ankara, 1999. (In Turkish)

Arda B: Physician Hayreddin’s Hulasa Work. Erdem,  Atatürk Culture Center Publication.12 (34):17-26, 1999. (In Turkish)

Demirel Yılmaz E, Özyurda F, Arda B, Palaoğlu Ö et al.: Student questionnaires in quality evaluation of medical education: Implementation of principals of total quality management on halthcare. Ed. Mithat Çoruh. Haberal Education Association Publications p:103 - 104, Ankara, 1999. (In Turkish) 

1998

Arda B: Manuscripts on medicine in the library of Ankara University School of Medicine Department of Deontology. New History of Medicine Researches. 4: 223 - 236, 1998. (In Turkish)

Arda B:  On Science in the light of ethics, gen - ethics and cloning. Journal of Continues Medical Education  7(3): 87 - 89, March 1998. (In Turkish)

Arda B: Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar in the Context of Women in Health Sciences in Turkey and Turkish Academy of Sciences. Book of Symposium of Turkish Women in Healthcare Sector. p.149 - 155, Istanbul,  May 1998. (In Turkish)

Arda B, Bökesoy I: A Quantitative Study on the Positions of Women Professors in Ankara University School of Medicine. Book of Symposium of Turkish Women in Healthcare Sector. p. 254 - 264, Istanbul, May 1998. (In Turkish)

Arda B, Göksel FA: Rasim Adasal: A milestone in the history of Turkish psychiatry. 3P Journal 6(1): 62 - 64, 1998. (In Turkish)Arda B: On AIDS from the angle of medical ethics. 1(2): 66 - 69, 1998. (In Turkish)

Şahinoğlu SP, Arda B: Old age and doctor-patient relationship from an ethical aspect.  Geriatry 1(1): 39 - 42, 1998. (In Turkish)

Arda B,  Şahinoğlu SP: Attitudes of doctors in Turkey towards medical ethics problems. 3rd Symposium of Medical Ethics Declarations 299 - 310, YÖK Publishing, Ankara 1998. (In Turkish)

Öztürk H, Arda B: An analytical study about disciplinary files of Ankara Chamber of Medicine in 1995-1996 period. 3rd Symposium of Medical Ethics .pp. 365 - 368, YÖK Publishing, Ankara 1998. (In Turkish)

Kutlay N, Arda B: Genetics from an ethical point of view. 3rd Symposium of Medical Ethics pp. 489 - 494, YÖK Publishing, Ankara 1998. (In Turkish)

Arda B: Fetal and neonatal ethics: Basic concepts. UNEKO 98 National Congress Book p.77 - 82,  Mersin, 25 - 28 October 1998. (In Turkish)

Arda B: Fetus and newborn from an ethical point of view. Journal of Children’s Health and Diseases 41: 395 - 402, 1998. (In Turkish)

Arda B: Physicians’ rights from an ethical point of view. Journal of Ankara University School of Medicine. 51(3): 121 - 124, 1998. (In Turkish)

Arda B: 10th Year Anthology of Konukevi Society ( Editor), Gift to the 75th age of the Republic, Bioethics Association Publications, No: 4, YÖK Publishing( 102 pages), Ankara, 1998. (In Turkish)
 
1997

Arda B: Prenatal diagnosis and ethics. 4th Book of Pediatric Cardiology Education Seminars. p. 152- 158,  Ankara, 10-11 April 1997. (In Turkish)

Arda B: One of the important elements of medical education: Education of educators. Community and Physician 12(79): 49 - 50, May June 1997. (In Turkish)

Akaydın M, Aksakoğlu G, Arda B, Arıoğul O, Bulut A, Coşkun B, Doğan Y, Fidan D, Kalaça Ç, Kılıç Ç, Oktay Ş, Öztek Z, Saçaklıoğlu F, Sayek F, Sayek İ, Topuzoğlu A: Turkish Medical Association Undergraduate Medical Education Report ( Ed. İ Sayek, B. Kılıç) 48 pages, Ankara, June 1997. (In Turkish)

Arda B: Consultation phenomenon in today’s medical implementation. Actual Gastroenterology July 1/ 2: 167 - 170, 1997. (In Turkish)

Arda B, Kutlay N: Journal of Ankara University School of Medicine (1947 - 1996). Journal of Ankara University School of Medicine. (2): 61 - 66, 1997. (In Turkish)

Arda B: Science ethics: Science, Science Policy and Universities. p. 95 - 98, Bağlam Publications , İstanbul, October 1997. (In Turkish)

Arda B: Disease Phenomenon in the Western Middle Age. Güneş Bookstore, 104 pages. Ankara, December 1997. (In Turkish)

Arda B: Lisenko sample from the angle of science ethics. TK Medical Ethics 5(3): 107 - 110, December 1997. (In Turkish)

Arda B: Causality in history and history of medicine. New History of Medicine Researches. 2- 3: 268 - 271. Istanbul, 1996/ 1997. (In Turkish)

1996

Arda B, Örs Y: Teaching medical ethics with an ethics to teach. Bulletin of Medical Ethics 116: 19-22. March 1996.

Göksel FA, Arda B: Roots of moral values. Medical Ethics 3: 45 - 47, 1996. (In Turkish)

Arda B: Foundation of first medical faculty in Atatürk’s Turkey: Ankara School of Medicine. Journal of Ankara University School of Medicine. 49: 1- 6, 1996. (In Turkish)

Arda B: An important concept in historical explanation of disease phenomenon: “Impact immigration” Journal of Ankara University School of Medicine 49: 105 - 112, 1996. (In Turkish)

Arda B: International declarations about medical ethics. Medical Ethics.  4: 3- 5, 1996. (In Turkish)

Soygür H, Arda B: Electroconvulsive treatment: A general evaluation in the light of ethical problems. Medical Ethics.  4: 28 - 33, 1996. (In Turkish)

Arda B, Oğuz Y, Pelin SŞ: Book of Deontology Lecture Notes. Ankara University School of Medicine ANTIP AŞ Publications. Scientific Publications Serial. No: 14 Öncü Ltd. Ankara, 1996. (in Turkish)

Yılmaz E, Nalçacı E, Karahan T, Arda B, Kalaycıoğlu O, Atakurt Y, Baskan S: Views  of instructors upon medical educators’ pedagogical education. Book of Symposium of Medical Education, 121 - 125, İstanbul, 17 - 19 October 1996. (In Turkish)

Arda B, Kutlay N: Journal of Ankara University School of Medicine in medical publications in general. (1982 - 1994) Journal of Ankara University School of Medicine. 49(3): 121 - 128, 1996. (In Turkish)

Arda B: The commercial use of genetic inventions in the light of ethics. Doing the decent things with genethic. Edited by Veikko Launis, Juhani Pietarinen. pp. 61 - 73, Turku, Finland, 1996.

Arda B: The activities of a university department in bioethics. International Journal of Bioethics 7(3): 215, September 1996.

Arda B: The activities of the Ethics Committee of the Turkish Medical Association. International Journal of Bioethics 7(3): 235, September 1996.

Arda B, Şahinoğlu Pelin S: The impact of having medical ethics education on ethical judgments (A pilot study and results). Medical Ethics  4(3): 97 - 100, 1996. (In Turkish)

1995

Arda B: Organ transplantation from the angle of medical laws in Turkey. Transplantation 1994 (Ed. M Haberal) p. 257 - 261, Ankara, 1995. (In Turkish)

Arda B, Pelin SŞ: Bioethics in Turkey in 1995. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 5: 64 - 65, May 1995 (Two commentaries pp. 65- 66)

Arda B, Pelin SŞ: Bioethics in a secular perspective. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 5: 95 - 96, July 1995.

Arda B, Cangır AK: The university environment in Turkey between the years 1961 - 1981 and Journal of Ankara University School of Medicine in that era. Journal of Ankara University School of Medicine. 48: 55 - 64, 1995. (In Turkish)

Arda B, Pelin SŞ: Medical Ethics: Its description, content, methodology and main issues. Journal of Ankara University School of Medicine. 48: 323 - 336, 1995. (In Turkish)

Arda B, Cangır AK: Les problemes ethiques relatifs au diagnostic prenatal et a la consultation genetique. International Journal of Bioethics 6: 160 - 162, 1995.

Arda B: Ethics in medicine and its education. Book of Symposium of Ethics in Nursing (10 - 11 June 1994) p. 7 - 13, Ankara University Publications, Ankara, 1995. (In Turkish)

Arda B: Ethics and commercial use of genetics. Bulletin of Medical Ethics. 111: 19 - 22. September 1995.

Arda B: The Ethics  Committee of the Turkish Medical Association. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 5: 156, November 1995.

1994

Arda B: Medical ethics education: A criticizing evaluation. Medical Ethics 2: 80 - 83, 1994. (In Turkish)

Arda B: Scientific researches and ethics. Medical Ethics  2: 141 - 143, 1994. (In Turkish)

Arda B: Evaluation of researches with human subjects in the light of declaration of ethical problems in Otology. Journal of KBB Head and Neck Surgery 2: 89 - 90, 1994. (In Turkish)

Arda B: Scientific research from the angle of ethics and publication ethics. Journal of Dermatopathology: 3: 146 - 149, 1994. (In Turkish) 


1993

Göksel FA, Arda B: Basic moral problems and genetics. TUBİTAK Science and Techniques. 26 (306): 356 - 359, 1993. (In Turkish)

Arda B: An interesting happening in Turkish history of medicine: A foreign school of medicine in Anatolia - Gaziantep American Hospital. Journal of Ankara University School of Medicine.. 46: 327 - 340, 1993. (In Turkish)

Arda B, Yılmaz O: Journal of Ankara University School of Medicine (1947 - 1960) Journal of Ankara University School of Medicine. 46: 1 - 14, 1993. (In Turkish)

Bökesoy I, Arda B: Ethical and social aspects of Human Genome Project (HUGO). Medical Ethics 1: 22 - 26,1993. (In Turkish)

Arda B, SŞ Pelin, AK Cangır: Medical ethics problems brought by artificial reproduction techniques (ART). Medical Ethics 1: 53 - 56, 1993. (In Turkish)

Arda B: A situation assessment upon medical students’ motivation for choosing the profession and their value systems. 7th National Psychology Congress (22 - 25 September 1992) Book of Scientific Studies (Ed. R Bayraktar, İ Dağ) p. 59 - 65. Ankara, 1993. (In Turkish) 

1992

Arda B: An evaluation from the angle of medical researches: Research ethics. Sendrom 12: 45 - 48, 1992. (In Turkish)

1991
Arda B: A study with Rokeach scale: Medical students’ tropism to the profession and their value systems. Journal of Ankara University School of Medicine. 44: 121 - 132, 1991. (In Turkish)

Arda B: The social science approach in justification of social medicine and deontology. Journal of Research in Health Sciences 2: 207 - 213, 1991. (In Turkish)

Oğuz Y, Arda B: Medical ethics in Turkey. Bulletin of Medical Ethics 73:13-17, Nov 1991.

1990

Arda B: History of Ankara University School of Medicine Department of Deontology. Journal of Research in Health Sciences 1: 163 - 165, 1990. (In Turkish)

Arda B: Physician’s responsibility of education and self-renewing. Journal of Ankara University School of Medicine. 43: 521 - 526, 1990. (In Turkish)

Arda B: Medical faculty education approaches in republican era. Journal of Research in Health Sciences 1: 199 - 210, 1990. (In Turkish)


1988

Arda B: Methodology of History and History of Medicine. Journal of Ankara University School of Medicine.  41: 603 - 610, 1988. (In Turkish)