DOÇ.DR. MEHMET ARİF ŞAHİNLİ    
Adı : MEHMET ARİF
Soyadı : ŞAHİNLİ
E-posta : asahinli@ankara.edu.tr, sahinliarif@gmail.com
Tel : 596 14 77
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Çalışma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, İstatistik, Zaman Serileri

EĞİTİM DURUMU - DİPLOMA
-Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü (Burslu)
- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1. Y. Lisans)
-Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü (2. Y. Lisans - Ekonometri)
-Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü  (Doktora) (Tarım Ekonomisi)

Deneyimler       :
Ankara Üniversitesi – Doç.Dr.
KMU Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

SERTİFİKA
-Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistik Eğitim Programı 
-ODTÜ Parlar Vakfı “İngilizce Eğitimi”
-Türk – İngiliz Kültür Derneği “Advanced Level English”
-Devlet Lisan Okulu “İngilizce İleri Düzey”
-United Nations Statistical Institute for Asia and The Pasific  (Japonya - Tokyo)
-BİLSİT “Advanced English” level under the Upgrading the  Statistical System of Turkey
vd. diğer belgeler

KATILIM BELGESİ
-T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Teşekkür Belgesi
-The 9-Th International Symposium On The Results Of Turkish-German Research Studies in Agriculture (Mustafa Kemal Ünivesitesi Hatay-Antakya)
-Temel Veri Madenciliği Eğitimi Programı (1. Ulusal Nüfus Bilim Kongresi)
-Eğiticilerin Eğitimi (CEO Akademi)
-Avrupa Birliği Proje Çevrimi Yönetimi (PCM) Uygulamalı   Eğitim Programı (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
-Eğitim İhtiyaç Analizi Ve İleri İletişim Teknikleri (Arkhe Eğitim Danışmanlık)
-10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Selçuk Üniversitesi Konya)
 Kurumsal İletişim Eğitimi Programı (İnsan Kaynakları Enstitüsü)
-Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi (Eğitmen)
-Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği Karaman Şubesi  (Eğitmen)
-The International Symposium Agriculture & Food (Science & Education Foundation Bulgaristan)
-Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programı. Çek Cumhuriyeti Vste v Ceskych Budejovicich
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlük Teşekkür Belgesi
-Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Katılım Belgesi

vd. diğer belgeler

BURSLAR VE ÖDÜLLER
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü (Burslu)
Ankara Üniversitesi - Yurtdışı Erasmus Doktora Bursu (Yunanistan) İş yoğunluğu nedeniyle katılamadı
TÜBİTAK 2012 Yayın Teşvik Ödülü
TÜBİTAK 2013 Yayın Teşvik Ödülü
TÜBİTAK 2013 Yayın Teşvik Ödülü

HAKEMLİKLER
1.African Journal Of Agricultural Research
2.Scientific Research And Essays
3.Food Economics
4.Journal Of Development And Agrıcultural Economıcs
5.International Journal Of Agricultural Policy And Research (IJAPR)
6. Samsun 3-5 Eylül 2014 Tarihleri-11. Ulusal Tarım Ekonomisi
7. British Journal of Economics, Management&Trade
8. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics&Sociology
9. Yüzüncü yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
10. SDÜ ziraat fakültesi
vd. diğer hakemlikler

İDARİ GÖREVLER
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erasmus Enstitü Koordinatörü (2012-2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2012-2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2012- 2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği (2012-2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanlığı (2013)
-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mevlana Okul Koordinatörü (2013)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bologna Koord. (2017- DEVAM)
-Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm (Enstitü için) Erasmus Koord. (2017- DEVAM)

Yayın Bilgileri 
ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanan makale sayısı: 15
Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 11
İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan bildiri sayısı: 13
Diğer yayınlar: 4

TOPLAM YAYIN SAYISI: 43

Yabancı Dil

IELTS


YDS belgeleri 70 üzeri