ASSOC.PROF.DR. ALPER SERDAR ANLI    
Name : ALPER SERDAR
Surname : ANLI
E-Mail : asanli@agri.ankara.edu.tr, alperanli@gmail.com
Phone Number : 3125961745
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Farm Structures and Irrigation
Personal Information
Assoc. Prof. Alper Serdar ANLI

Date and place of born : 
07/11/1977 - Ankara
Bilimdali :Farm Structures and Irrigation
Foreign Language :English
Professional Expertise :Hydrological Modelling, Droughts, Floods Irrigation and Drainage, Water Resources Engineering, Statistical Hydrology, Climate Change, 
Görüsme Saatleri : Everyday
 
 
Education and Academic Experiments
Assoc. Prof.    

Dr.
April 2016

October 2009

Ankara University Agricultural Faculty Farm Structures and Irrigation Department

Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Farm Structures and Irrigation Department
Regional Frequency Analysis of Rainfall Data in Ankara Province via L-moment Methods

MSc.
August 2003

Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Farm Structures and Irrigation Department
A Study on the Rainfall and Flow Characteristics Of Aksu Creek Watershed in Giresun Province

Res. Ass.
January 2002

Ankara University Agricultural Faculty Farm Structures and Irrigation Department

BSc.
June 2000

Ankara University Agricultural Faculty Farm Structures and Irrigation Department

 
Articles
 • 49) Anli, A. S. 2015. Regional and Point Precipitation Estimation for 1975-2010 Period over Semi-Arid Central Anatolia Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. Vol 24 / No 2a / pages 632-643.

 • 48) Kaya, B. and Anli, A. S. 2014. Application of Network Analysis Methods for Optimum Irrigation Network Route Determination. 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. 365-368 pages. 3-6 September, Capadocia, Nevşehir.
 • 47) Anlı, A. S. 2014. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketiminin (ET0) Zamansal Değişimi ve RDI (Keşif Kuraklık İndeksi) Yöntemiyle Meteorolojik Kuraklık Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 20: 248-260.
 • 46) Anli, A. S. ve Yürekli, K. 2014. Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI) ile Ankara ilinin Kuraklık Analizi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • 45) Anli, A. S., Öztürk, F., Apaydın, H., Polat, H. E. ve Selenay, M. F. 2014. Kuraklığın Değerlendirmesi Açısından SPI (Standart Yağış İndeksi) ve SPEI (Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi) Yöntemlerinin Ege Bölgesi Şehirlerinde Karşılaştırması. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • 44) Anli, A. S. 2013. Frequency analysis of annual maximum rainfall series using L-moment methods on Yesilirmak Basin in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 1763-1767.
 • 43) Anli, A. S. 2013. Regional and at-site quantile estimation using index-storm technique for annual precipitation over semi-arid Konya Closed Basin in Central Anatolian Region. Journal of Food, Agriculture & Environ

 • 42) Semiz, G. D., Akşit, C., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2012. Bütünsel Havza Yönetiminde Buharlaşma ve Yağış Haritalarının CBS Yardımı ile Oluşturulması: Burdur Havzası Örneği. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • 41) Polat, H. E., Akşit, C., Anlı, A. S. ve Semiz, G. D. 2012. Kentleşme Sürecindeki Kırsal Alanlarda Yapısal ve Çevresel Sorunlar. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • 40) Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz, G. D. 2012. Güneydoğu Anadolu'da 1975-2010 Döneminde Ölçülen Yıllık Yağış Toplamlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Poster bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • 39) Anlı, A. S., Kaya, B. Manavbaşı, İ. D., Akşit, C. ve Avcı, S. 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kentlerde Meydana Gelen Kuraklığın SPI (Standart Yağış İndeksi), RDI (Reconnaissance Kuraklık İndeksi) ve RAI (Yağmur Anomali İndeksi) Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, Sözlü bildiriler, 24-25 Mayıs 2012, İzmir.
 • 38) Yurekli, K., Sattari, M. T., Anli, A. S. and Hinis, M. A. 2012. Seasonal and Annual Regional Drought Prediction by Using Data-Mining Approach, 25 (1), 85-105. Atmósfera.
 • 37) Sattari, M. T., Anli, A. S., Apaydin, H. and Kodal, S. 2012. Decision Trees to Determine the Possible Drought Periods in Ankara. 25 (1), 65-83. Atmósfera.
 • 36) Anli, A. S., Ozturk, F., Apaydin, H. and Yurekli, K. 2011. Regional Frequency Analysis of Various Rainfall Data in Ankara Province, Turkey, with Index-Storm Method. European Meteorological Society, Annual Meeting Abstracts Vol. 8, EMS2011-77, 11th EMS / 10th European Conference of Application on Meteorology. Seminaris CampusHotel Berlin, Science & Conference Center, 12-16 September, Germany.
 • 35) Apaydin, H., Anli, A. S. and Ozturk, F. 2011. Evaluation of Topographical Effects On Some Climatic Parameters Using Spatial Interpolation and Statistics in the Central Anatolia Region of Turkey. International Journal of Climatology. Volume 31, Issue 9, pages 1264-1279, July, Doi: 10.1002/joc.2154.
 • 34) Anlı, A. S., Polat, H. E. ve Semiz, G. D. 2011. Kırşehir İlinin Kuraklığının Analizi ve Sulak Alanlara Etkisi. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiriler Kitabı, (79-85) 22-24 Haziran, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir.
 • 33) Polat, H. E., Semiz, G. D. ve Anlı, A. S. 2011. Yoğun Hayvancılık Faaliyetlerinin Sulak Alanlar Üzerindeki Etkileri: Manyas Örneği. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiriler Kitabı, (180-188), 22-24 Haziran, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir.
 • 32) Semiz, G. D., Anlı, A. S. ve Polat, H. E. 2011. Kırsal Alan Faaliyetleri Etkisindeki Sulak Alanlar: Alınması Öngörülen Bilimsel ve Teknik Tedbirler. II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi Sözlü Bildiriler Kitabı (238-246), 22-24 Haziran, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü, Kırşehir.
 • 31) Anli, A. S., Yurekli, K. Hinis, M. A. and Apaydin, H. 2011. Regional Frequency Analysis for Annual Rainfall Totals of Konya Closed Basin in Turkey. 5th Atmospheric Science Symposium - ATMOS 2011 Proceedings, (301-312), 27-29 April 2011. Istanbul Technical University, Istanbul – Turkey.
 • 30) Anlı, A. S., ve Öztürk, F. 2011. Ankara İlinde Ölçülen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28 (1), 61-71. Tokat.
 • 29) Yürekli, K., Ünlükara, A., Anlı, A. S. ve Atmaca, D. 2010. Ankara İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklık Analizi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı. (259-166), Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 1-4 Haziran, Eskişehir.
 • 28) Ünlükara, A., Yürekli, K., Anlı, A. S. ve Örs, İ. 2010. Ankara İlinin Aylık ve Mevsimsel Referans Bitki Su Tüketimi Değişiminin Analizi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı. (16-23), Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 1-4 Haziran, Eskişehir.
 • 27) Sattari, M. T., Yurekli, K., Ünlükara, A., Anlı, A. S. ve Karahan, G. 2010. Ankara'da Aylık ET0 Miktarlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiriler Kitabı. (24-33), Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 1-4 Haziran, Eskişehir.
 • 26) Ünlükara, A., Yürekli, K., Anlı, A. S. ve Örs, İ. 2010. Kayseri İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklığının Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3 (1), 13-17.
 • 25) Yürekli, K., Anlı, A. S., Örs, İ. ve Karahan, G. 2009. Sakarya Havzası Aylık Akımlarının Kuraklık Analizi, I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (779-784), Rixos Hotel, 16-18 Haziran, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Konya.
 • 24) Yürekli, K., Anlı, A. S., Karahan, G. ve Örs, İ. 2009. Karaman İli Kuraklık Gidişinin Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (113-119), Rixos Hotel, 16–18 Haziran, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Konya.
 • 23) Anlı, A. S., Yürekli, K., Saltalı, K. ve Atmaca, D. 2009. Çekerek Havzasında Meydana Gelen Kuraklığın Analizi. I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (144-154), Rixos Hotel, 16–18 Haziran, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Konya.
 • 22) Anli, A. S., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2009. Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (3), 240-248.
 • 21) Anlı, A. S. 2009. Ankara'da Meydana Gelen Yağmurların L-moment Yöntemleri ile Bölgesel Frekans Analizi.Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 264s.
 • 20) Yürekli, K. ve Anlı, A. S. 2008. Standartlaştırılmış Yağış İndeksi ile Karaman İli Kuraklığının Analizi. V. Su Forumu, Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı Bildiriler Kitabı (246-251), DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, 11–12 Eylül Konya.
 • 19) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Apaydın, H. 2008. Samsun İlinde Gözlenen Ekstrem Yağışların Gösterge Taşkın Yöntemi ile Bölgeselleştirilmesi, V. Su Forumu, Sel, Taşkın ve Heyelan Konferansları Bildiriler Kitabı, (80-93), DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, 24-25 Temmuz, Samsun.
 • 18) Anli, A. S. 2008. Regional Frequency Analysis for Dry Periods in Tokat Province, Turkey Through L-moment Techniques (Poster Presentation). International Summer School on Hydrological Drought & Global Change, 22 - 27 June, The Abdus Salam ICTP, Trieste, Italy.
 • 17) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Öztürk, F., 2008. Ankara İlinin Yıllık Toplam Yağmur Miktarlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. V. Su Forumu, Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiriler Kitabı, (172-183), DSİ V. Bölge Müdürlüğü, 15–16 Mayıs, Ankara.
 • 16) Yürekli, K. and Anli, A. S. 2008. Analyzing Drought Based on Annual Total Rainfalls over Tokat Province. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2 (2), 21–26.
 • 15) Anlı, A. S., Yürekli, K. ve Öztürk, F., 2008. Tokat İlinde Saptanan Kurak Sürelerin L moment Tekniği ile Bölgesel Frekans Analizi. İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (85-98). TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, Ankara.
 • 14) Yürekli, K., Anlı, A. S. ve Öztürk, F. 2007. Standart Süreli Yıllık Maksimum Yağmurların L moment Yaklaşımı ile Bölgesel Frekans Analizi. 5. Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı. (229-238) ODTÜ, 5–7 Eylül. Ankara.
 • 13) Anlı, A. S. 2007. Küresel Isınma ve Çölleşme, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Aylık Yayın Organı. Yıl:23, Sayı: 414, Sayfa: 14, Ocak 2007, Ankara.
 • 12) Apaydin H., Ozturk, F. and Anli, A. S. 2007. The Relationship between Topography and Some Climate Parameters in the Central Anatolia Region in Turkey. Spain. European Meteorological Society, Annual Meeting Abstracts Vol. 4, EMS2007-A-00016, 7th EMS / 8th European Conference of Application on Meteorology. San Lorenzo de El Escorial, 01 – 05 October, Spain.
 • 11) Anli, A. S., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2007. Regional Flood Frequency Estimation for the Göksu River Basin through L-moments. International Congress on River Basin Management Proceedings , (424-438 pages), General Directorate of Turkish State Hydraulic Works, 22-24 March, Gloria Golf Resort Hotel, Belek, Antalya.
 • 10) Anlı, A. S., Apaydın, H. ve Öztürk, F. 2006. Aksu Havzası Taşkın Debilerinin Tekrarlanma Süreleri, I. Ulusal Taşkın Sempozyumu Tebliğler Kitabı, (365-370) 10-12 Mayıs, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara.
 • 9) Anlı, A. S. ve Sattari, M. T. 2006. Rize’de Meydana Gelen Yıllık En Büyük Taşkınlara Gama Esaslı Olasılık Dağılımlarının Uygulanma Olanakları. 1. Rize Sempozyumu Bildiriler Kitabı (416-420), Rize Valiliği, 16–18 Kasım, Rize.
 • 8) Anli, A. S., Apaydin, H. and Ozturk, F. 2006. Advanced Methods Applied in Regional Frequency Analysis. 3rd International Conference on Water Resources in Mediterranean Basin Articles, (page: 187, 6 pages), 1-3 November, Tripoli, Lebanon.
 • 7) Anlı, A. S. 2006. Giresun Aksu Havzası Maksimum Akımlarının Frekans Analizi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 99–106, Antalya.
 • 6) Apaydin, H., Anli, A. S. and Ozturk, A. 2006. The Temporal Transferability of Calibrated Parameters of Hydrological Modelling, Ecological Modelling, 195 (307-317).
 • 5) Anlı, A. S. 2006. Bölgesel Frekans Analizinde Uygulanan Gelişmiş Yöntemler, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Semineri, 27s.
 • 4) Haijun, Y., Anli, A. S., Yan, S., Youhu, J. and Mekokishvili, M. 2005. Design of Pressurized Irrigation System for Vineyard. Final Project of International Course on Advanced Irrigation Systems for Intensive Crop Production, CINADCO/MASHAV, Shefayim, Israel.
 • 3) Anlı, A. S. ve Okman, C. 2005. Aksu Çayı Günlük Ekstrem Akışlarının Dağılımı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 53–60, Şanlıurfa.
 • 2) Anlı, A. S. 2003. Giresun İlindeki Aksu Çayı Su Toplama Havzasının Yağmur ve Akış Karakteristikleri Üzerinde Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 161s.
 • 1) Anlı, A. S. 2001. Yüzey Akışın Saptanmasında Uygulanan Yöntemler, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri, 46s.