ÖĞR. GÖR. ASENA YALÇIN    
Adı : ASENA
Soyadı : YALÇIN
E-posta : asenayalcin@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 85 77
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : MEDİKAL FİZİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Kariyer

2002 – 2006 :  Ankara Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği – Lisans
2006 – 2009 :  Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü – Tezli Yüksek   Lisans
2009 -            :  Ankara Üniversitesi   Nükleer Bilimler Enstitüsü – Uzman
2010-              :  Ankara Üniversitesi   Nükleer Bilimler Enstitüsü – Doktora

Çalışma Konuları

Nükleer Tıp Fiziği, Radyoloji fiziği, Radyasyondan korunma, Medikal Fizik

Tez ve Projeler

     1. DPT Projesi (2005K120130): Radyasyon   Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme

         Projesi (2005-2008)


     2. Nükleer Tıpta Tomografik Görüntülemede Hasta Hareketinin Algılanması ve  Düzeltilmesi


     3. Nükleer Tıpta Planar ve Tomografik İncelemelerde Standart Fantom   Kullanılarak

         Farklı Sistemlerin Görüntü İşleme Algoritmalarının Kıyaslanması

     4. Tübitak Projesi(1001) - Tanısal Radyolojide Kullanılan Sayısal Görüntüleme

         Sistemlerinde Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozu Optimizasyonu (2013-2015).

    5. Tübitak Projesi (1002) - Sayısal Radyografi Sistemlerinde Çok Amaçlı Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi (devam ediyor)

Katıldığı   Kurslar

    1. American Association of Physicists in   Medicine (AAPM) & Ankara University -Institute

       of Nuclear   Science,17-20.10.2009, International Scientific Exchange Programs (ISEP)

     2. Nükleer Adli bilimler Kursu-Eğitmen. 9-24 Şubat 2013.

Makaleleri

Yurtdışı Makaleler :

        1. Asena K,Doğan B,Selma T,Semra D,Tuba H.  Accuracy of Clinical Protocols

          in SPECT, Journal of Nuclear Medicine and   Technology, 2012, 40(3).

     2. A. Yalçın, T. Olğar. "Characterizing the digital radiography system in terms of effective detective quantum efficiency and CDRAD measurements", NIMA, 113-121,2018,896.

    3. D. Bor, A. Güven, AR. Yusuf, Ö. Birgül, S. Yüksel, A. Yalçın, N. Marshall, T. Olğar. "A modified formulation of eDQE for digital radiography imaging", Radiation Physics and Chemistry, 6-14,2019,156.


Yurtiçi Makaleler :

1.      Haluk YUCEL, Ayşe Nur SOLMAZ, Asena   KURT, Tolga İNAL, Doğan DOR.

Disk Kaynak Geometrisi İçin 30-670keV Gama Işını   Enerji Aralığında CdZnTe

Dedektörünün Dedeksiyon Verimi, Gazi Üniversitesi   Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Dergisi 2008, 23(3):699-707

Bildirileri

Uluslararası Bildiriler :

     1.  Performance Measurements Of X-Ray Anti-Scatter Grids, International Conferance

         on Radiation Protection in Medicine Varna Bulgaria 2010.

     2. Investigation of effective quantum efficiency(eDQE) parameters for a flat

         panel detector, ECR 2013 Viana Austuria 2013.

Ulusal Bildiriler :

       1.    Asena KURT, Aslı ŞİMŞEK, Selma   TAŞTAN, Doğan DOR. Nükleer Tıpta

Tomografik İncelemelerde Farklı Sistemlere   Ait Görüntü İşlem Algoritmaları ve

 Klinik Protokollerin Standart Fantom   Kullanılarak Kıyaslanması, XII. Ulusal Medikal

 Fizik Kongresi 22-24 Ekim 2009,   Ankara.

2.   Aslı ŞİMŞEK, Asena KURT, Selma TAŞTAN, Tuba H.osmanoğlu, Doğan BOR.

SPECT   Sistemlerinin Kabul Testlerinde Nema ve Diğer Protokollerin Uygulanması,

 XII.   Ulusal Medikal Fizik Kongresi 22-24 Ekim 2009, Ankara.
3.    İndirekt Flat Panel Sistemlerinin Optimizasyon Çalışmaları 13. Medikal fizik

kongresi çeşme 2011
4.    Konvansiyonel ve girişimsel radyolojide hasta ve hekim dozunu azaltan teknikler,

diagnostik radyolojide radyasyon dozları çalıştayı, Acıbadem üniversitesi hastanesi

İstanbul,2011.