PROF.DR. ŞEBNEM ATAMAN    
Adı : ŞEBNEM
Soyadı : ATAMAN
E-posta : atamans@ankara.edu.tr, ataman.sebnem@gmail.com
Tel : 508 2349
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Romatoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Şebnem Ataman, CV

 

1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum, 1987 yılında Ankara Dışkapı Sosyal Sigortalar Hastanesinde zorunlu hizmet görevimi yaptım, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığımı, 1994 yılında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı,  Romatoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı’nda Romatoloji Yan Dal Uzmanlığımı tamamladım. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda uzman hekim, 1998 yılında doçent ve 2004 yılında da profesör olarak çalışmalarıma devam ettim. 1996 yılında EULAR bursu ile “Scientific Basis Rheumatology” ve “Postgraduate Course in Rheumatology”  sertifikalarını aldım. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde Romatoloji Bilim Dalı'nı kurarak Bilim Dalı Başkanlığı görevine getirildim ve hala bu görevi sürdürmekteyim. 2008-2013 yılları arasında Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Başkanlığı, 2014-2015 yılları arasında EULAR Türkiye Romatoloji Federasyon Başkanlığı ve 2010-2014 yılları arasında Tıp Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundum. , 2009 tarihinden beri Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Romatoloji Komisyon Üyeliği görevini sürdürmekteyim. 2015 yılında EULAR Türkiye Romatoloji Federasyon Yönetim Kuruluğu görevini yaptım ve 2018 yılı itibari ile yeniden bu görevi üstlendim. 2003-2014 yılları arasında TRASD Romatoid Artrit Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevini yaptım ve halen TRASD Bilimsel Danışma Kuruluğu Üyeliği, TRASD Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini devam ettirmekteyim. 2003-2014 yılları arasında TRASD Ankilozan Spondilit Çalışma grubu üyeliğinde bulundum. 2003-2013 yılları arasında devam eden Türkiye’de Romatoid Artritli hastalarda ve Ankilozan spondilitli Hastalarda Uzun Dönem Kayıt Sistemi Proje Koordinatörü olarak görev aldım. Halen TRASD Romatoid Artrit ve Spondiloartropatiler Tanı ve Tedavi kılavuzları Oluşturma Proje Koordinatörlüğü’nü yürütmekteyim.  2012-2015 yılları arasında devam eden Avrupa Birliği PALANTE Projesinde Türkiye TRASD grup sorumlusu olarak görev aldım.  2012 yılında European Union of Medical Specialists (UEMS) Romatoloji Türkiye delegesi seçilerek halen bu görevi devam ettirmekteyim.  2013-2015 yılları arasında Avrupa Romatizma Birliği (EULAR) ‘’Epidemiyology Standing Comittee’’ üyesi olarak görev aldım ve 2016 yılından beri de EULAR Sağlık Hizmetleri araştırmaları komite üyeliği görevini sürdürmekteyim “Mediterranian Rheumatology Congress”  ve “Excellence in Rheumatology” kongreleri Bilimsel Komite Üyeliği ve Türk Romatoloji Kongresi Başkanlığı görevlerini üstlendim. 2008-2014 yılları arasında Turkish Journal of Rheumatology Dergisinin Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği adına Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştım. Yurtiçi ve yurt dışı dergilerde editörlük, Romatoloji Kitabı ve Romatoloji e-Kitap editörlüğü ve çok sayıda makalede araştırmacı olarak görev aldım.  Pek çok  projede çalışmalarım halen devam etmektedir. Temel çalışma alanlarım tüm inflamatuvar artritler,  özellikle romatoid artrit, ankilozan spondilit, diğer spondiloartropatiler ve kollajen doku hastalıklarıdır.