PROF.DR. ABDULLAH ATEŞ    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : ATEŞ
E-posta : ates@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312.6000100/1841
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ-Ocak, 2018

 

Prof.Dr. ABDULLAH ATEŞ

 

Doğum yeri ve Tarihi: KAYSERİ (TALAS), 30-07-1959

ADRES: Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, H Blok, Gölbaşı, Ankara

Tel: 0312-6000100/1841

Fax: 0312-2120071

E-mail: ates@eng.ankara.edu.tr

 

 İŞ TECRÜBESİ ve AKADEMİK POZİSYON

i.                    Ankara Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde;

-          Mart, 1993'den Ekim, 1993'e kadar Öğretim Görevlisi,

-          Ekim, 1993'den sonra Yardımcı Doçent

-          Kasım, 1997'den sonra Doçent,

ii.                  ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yarı-zaman öğretim görevliliği (1994-1997).

iii.                Haziran 2003’den sonra Profesör

 

İLGİ ALANLARI

i.                    Türkiye gravite ve manyetik anomalilerinin incelenmesi

ii.                  Türkiye’nin jeotermal enerji ve hidrokarbon potansiyelinin araştırılması

iii.                Orta Doğu, Kafkaslar ve Yakın Doğu’nun gravite anomalilerinin araştırılması

 

ÖĞRENİM

       i.   İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  (1977-1982), Jeofizik Mühendisliği Diploması.

ii.  UNIVERSITY OF BATH (1986-1988), M.Phil. (Master of Philosophy), Tez Konusu: Studies of the Seabed Using the Lateral Wave. Danışman: Dr. (Şimdi Emekli Profesör) Nicholas Pace.

iii. UNIVERSITY OF BRISTOL (1989-1992), Ph.D (Doctor of Philosophy), Tez Konusu: Geophysical Investigations into the Deep Structure of the Bristol Area. Danışman: Dr. Philip Kearey.

KAZANILAN BURSLAR, KATILDIĞIM ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMA ve KONFERANSLAR

i.                    Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Master ve Doktora eğitimi bursu (1984-1992).

ii.                  1st International Geophysical Congress of Kazakhstan, Alma-ata (Mayıs, 1995).

iii.                British Council yurtdışı araştırma bursu (Temmuz 1997).

iv.                TÜBİTAK-ESEP (Royal Society) yurtdışı araştırma bursu (11 Temmuz-11 Ağustos 1997).

v.                  Üçüncü ülke ders programı, (1995-1999 yılları arasında 4 dönem) Yeraltı Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Ders Programı, Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Japon International Cooperation Agency (JICA), Verilen Dersler:

-          Geophysics as an exploration tool (Gravity, Magnetic and Radiometric)

-          Recent geophysical methods in exploration of underground resources.

vi.                MOĞOLİSTAN’daki TÜRK ANITLARI Projesi (MOTAP), 2000 Yılı Saha Çalışması, Jeofizik Araştırmalar Grup Başkanı,Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)

vii.              Kerkenez Projesi: Jeofizik Araştırmalar 1999-2003 – İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

viii.            Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS), Jeofizik Enstitüsü, Paleomanyetizma Laboratuarını Ziyaret, Haziran 2001

ix.                Study of Earth’s Deep Interior-SEDI-2004, Temmuz 2004, Max-Planck Istitute, Garmish-Partenkirchen, Almanya.

x.                  4th Balkan Geophysical Congress, Ekim 2005, Bükreş.

xi.                EGU General Assembly, Nisan 2006, Viyana.

xii.              IUGG-2007, XXIV General Assembly, Temmuz 2007, Perugia-İtalya.

xiii.            IAGA-2009 11th Scientific Assembly, Ağustos 2009, Sopron-Macaristan.

xiv.            EGU General Assembly, Mayıs 2010, Viyana. AAPG European Region Annual Conference and Exhibition Programme, Ekim 2010, Kiev, Ukrayna.

xv.              MÜSİAD, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu, Türkiye İstişare Toplantısı, JEOTERMAL ENERJİ VE ÖNEMİ, Konuşmacı, Eylül 2011, Van.

xvi.            6th Balkan Geophysical Congress, Ekim 2011, Budapeşte.

xvii.          1. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Kasım 2011, Nevşehir.

xviii.        GeoPower-Turkey, 2012 Sempozyumu, Konuşmacı, Ekim 2012, İstanbul.

xix.            International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications-ISEAIA-2013 Konferansı, Konuşmacı, Kasım 2013, Girne

xx.              2nd International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications-ISEAIA-2014 Konferansı, Konuşmacı ve Oturum Başkanı, Kasım 2014, Girne

xxi.            International Conference on Engineering and Natural Science-ICENS-2015, Konuşmacı, Mayıs 2015, Üsküp

xxii.          International Conference on Envıronmental Science and Technology-ICOEST-2015, Konuşmacı ve Oturum Başkanı, Eylül 2015, Saraybosna

xxiii.        3rd International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications-ISEAIA-2015 Konferansı, Konuşmacı, Kasım 2015, Girne 

YAYINLAR LİSTESİ

a) SCI (''SCIENCE CITATION INDEX”)'de yer alan dergilerdeki yayınlar:

1.) Ateş, A. ve Kearey, P. 1993. Structure of the Blackdown Pericline, Mendip Hills, from gravity and seismic data, Journal of the Geological Society, London, 150, 729-736.

2.) Ateş, A. ve Kearey, P. 1993. Deep structure of the East Mendip Hills from gravity, aeromagnetic and seismic reflection data, Journal of the Geological Society, London, 150, 1055-1063.

3.) Ateş, A. ve Kearey, P. 1995. A new method for determining the magnetisation direction from gravity and magnetic anomalies; application to the deep structure of the Worcester Graben, Journal of the Geological Society, London, 152, 561-566.

4.) Kadıoğlu, Y. K. Ateş, A. ve Güleç, N. 1998. Structural interpretation of Gabbroic Rocks in Ağaçören Granitoid, Central Turkey; Field Observation and Aeromagnetic Data, Geological Magazine, 135(2), 245-254.

5.) Ateş, A., Kearey, P. ve Tufan, S. 1999. New gravity and magnetic anomaly maps of Turkey, Geophysical Journal International, 136, 499-502.

6.) Bilim, F. ve Ateş, A. 1999. A computer program to estimate the source body magnetization direction from magnetic and gravity anomalies, Computers and Geosciences, 25, No:3, 241-250.

7.) Ateş, A. 2002. Archaeogeophysical investigation around the Bilge Qagan monument, Khosho Tsaidam, Mongolia, Archaeological Prospection, Vol.9, p.23-33.

8.) Ateş, A. 2002. Archaeomagnetic surveys of anonymous graves in Khosho Tsaidam, Mongolia, Archaeological Prospection, Vol.9 p.197-205.

9.) Ateş, A., Kayıran, T. ve Sincer, İ. 2003. Structural interpretation of the Marmara region from aeromagnetic, seismic and gravity data, Tectonophysics, 367, 41-99.

10.) Bilim, F. ve Ateş, A. 2004. An enhanced method for estimation of body magnetization direction from pseudogravity and gravity data, Computers and Geosciences, 30, 161-171.

11.) Ateş, A., Bilim, F. ve Büyüksaraç, A. 2005. Curie point depth investigation of central Anatolia, Turkey, Pure and Applied Geophysics, 162, 357-371.

12.) Büyüksaraç, A.,  Jordanova, D., Ateş, A. ve Karloukovski, V. 2005. Interpretation of the Gravity and Magnetic Anomalies of the Cappadocia Region, Central Turkey. Pure and Applied Geophysics, 162, 2197-2213.

13.) Büyüksaraç, A., Bilim, F., Ateş, A. ve Bektaş, Ö. 2006. Investigation of magnetic surveying data of buried grave jars in Harmanören Necropolis (Turkey) using linear transformations and analytical signal, Journal of Archaeological Science, 33, 910-920.

14.) Aydemir, A. ve Ateş, A. 2006. Structural interpretation of the Tuzgölü and Haymana Basins, Central Anatolia, using seismic, gravity and aeromagnetic data, Earth Planets Space, 58, 951-961.

15.) Aydemir, A. ve Ateş, A. 2006. Interpretation of Sülüklü-Cihanbeyli-Gölören magnetic anomaly, Central Anatolia, Turkey: An integration of geophysical data, Physics of the Earth and Planetary Interiors, 159, 167-182.

16.) Bilim, F. ve Ateş, A. 2007. Identifying block rotations from remanent magnetization effect: Example from northern Central Anatolia, Earth Planets and Space 59, 33-38.

17.) Bektaş, Ö., Ravat, D., Büyüksaraç, A., Bilim, F. ve Ateş, A. 2007. Regional geothermal characterization of East Anatolia from aeromagnetic, heat flow and gravity data, Pure and Applied Geophysics, Vol. 164, p.975-998.

18.) Aydemir, A. ve Ateş, A. 2007. Reply to Comment of Omer Elitok on “Interpretation of Sülüklü-Cihanbeyli-Gölören magnetic anomaly, Central Anatolia, Turkey: An integreration of geophysical data” Physics of the Earth and Planetary Interiors 164, 115-117.

19.)  Ateş, A., Bilim, F., Büyüksaraç, A. ve Bektaş, Ö. 2008. A tectonic interpretation of the Marmara Sea, NW Turkey from geophysical data, Earth Planets and Space, 60, 169-177.

20.) Aydemir, A. ve Ateş, A. 2008. Determination of  hydrocarbon prospective areas in the Tuzgolu (Saltlake) Basin, central Anatolia, by using geophysical data, Journal of Petroleum Science and Engineering, 62, 36-44.

21.) Mert Önal, K., Büyüksaraç, A., Aydemir, A. ve Ateş, A. 2008. Investigation of the deep structure of the Sivas Basin (innereast Anatolia, Turkey) with geophysical methods, Tectonophysics 460, 186-197.

22.) Ateş, A., Büyüksaraç, A., Bilim, F., Bektaş, Ö., Şendur, Ç. ve Komanovalı, G. 2009. Spatial correlation of the aeromagnetic anomalies and Seismogenic faults in the Marmara region, NW Turkey, Tectonophysics 478, 135-142.

23.) Ateş, A., Büyüksaraç, A. ve Bektaş, Ö.  2011. Geophysical variations during total solar eclips in Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences 20, 337-342.

24.) Demir, D. Bilim, F. Aydemir, A., Ateş, A. 2012. Modelling of Thrace Basin using gravity and magnetic anomalies with control of seismic and borehole data. Journal of Petroleum Science and Engineering 86-87, 44-53.

25.) Ateş, A., Bilim, F., Büyüksaraç, A., Aydemir, A., Bektaş, Ö., Aslan, Y. 2012. Crustal Structure of Turkey from Aeromagnetic, Gravity and Deep Seismic Reflection Data, Surveys in Geophysics 33 (5), 869-885.

26.)  Bektaş, Ö., Ateş, A. Attila Aydemir, A. 2012. A new automatic method for estimation of magnetization and density contrast by using three-dimensional (3D) magnetic and gravity anomalies, Physics of the Earth and Planetary Interiors 204-205, 22-36.

27.) Tığlı, Ç., Ateş, A., Aydemir, A., 2012. Geophysical investigations on the gravity and aeromagnetic anomalies of the region between Sapanca and Duzce, along the North Anatolian Fault, Turkey, Physics of the Earth and Planetary Interiors 212-213, 19-31.

28.) Büyüksaraç, A., Bektaş, Ö., Tulunay, E.T ve Ateş, A. 2013. Identification of Buried Archaeological Relics Using Derivatives of Magnetic Anomalies in Olympos Mountain

West Anatolia: A Case Study, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13, 1-8

29.) Aslan, Y., Büyüksaraç, A., Erik, N.Y., Aydemir, A., Ateş, A. 2013. Geophysical investigation and hydrocarbon potential of Çankırı-Çorum Basin, Turkey, Journal of Petroleum Science and Engineering 110, 94-108.

30.) Aydemir, A., Ateş, A., Bilim, F., Büyüksaraç, A., Bektaş, Ö. 2014. Evaluation of gravity and aeromagnetic anomalies for the deep structure and possibility of hydrocarbon potential of the region surrounding Lake Van, eastern Anatolia, Turkey, Surveys in Geophysics 35 (2), 431-448.

31.) Kara, İ., Bal, O.T., Tur, H., Ateş, A. 2014. A new efficient method for topographic distortion correction, analytical derivatives and using equivalent source technique: Application to field data, Journal of Applied Geophysics 106, 67-76.

32.) Ateş, A., Ekinci, Y.L., Büyüksaraç, A., Aydemir, A., Demirci, A. 2015. Statistical analysis of magnetic variations during the partial solar eclipse-January 4th, 2011 in Turkey, Research in Astronomy and Astrophysics, 15 (5), 742-752.

33.) Bilim, F., Aydemir, A., Ateş, A. 2015. Determination of block rotations and the Curie Point Depths of the magnetic sources along the NW-SE trending Sülüklü-Cihanbeyli-Gölören and Şereflikoçhisar-Aksaray Fault zones, central Anatolia, Turkey, Geodinamica Acta, 27, 202-212

34.) Ademir, A., Tığlı, Ç.Ş., Ateş, A. 2015. Integrated Geophysical investigations of the Galatian Basin around Seben region, Bolu, Turkey, Journal of Petroleum Science and Engineering, 129, 243-253.

35.) Bilim, F., Aydemir, A., Ateş, A. 2016. Crustal thickness variations in the Eastern Mediterranean and southern Aegean region, Marine and Petroleum Geology 77, 190-197.

36.) Bilim, F., Aydemir, A., Ateş, A, 2017. Tectonics and thermal structure in the Gulf of Iskenderun (southern Turkey) from aeromagnetic, borehole and seismic data. Geothermics 70, 206-221.

b) Yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerdeki yayınlar:

37.) Ateş, A. 1993. A new method for estimating the magnetization direction of a body causing magnetic anomaly, Jeofizik, Sayı 7, s.49-53.

38.) Ateş, A. 1993. Synthetic seismograms of the head waves due to the water/solid environment, Jeofizik, Sayı 7, s.67-74.

39.) Ateş, A. 1995. Kırıkkale, Keskin ve çevresinin havadan manyetik anomalilerinin incelenmesi, Nezihi Canıtez Sempozyumu, Jeofizik Özel Sayısı 9, 10, s.35-40.

40.) Tufan, S. ve Ateş, A. 1995. Sivas havzasının potansiyel alan verisi işleme yöntemleriyle incelenmesi, Nezihi Canıtez Sempozyumu, Jeofizik Özel Sayısı 9, 10, s.57-61.

41.) Tufan, S. ve Ateş, A. 1995. Sivas, Erzincan, Malatya ve Kayseri arasında kalan bölgenin gravite ve havadan manyetik anomalilerinin incelenmesi, Nezihi Canıtez Sempozyumu, Jeofizik Özel Sayısı 9, 10, s.61-65.

42.) Sevinç, A. ve Ateş, A. 1996. Aydın-Germencik civarı gravite anomalilerinin iki boyutlu ters çözümleri, Jeofizik, Sayı 10, s.29-39.

43.) Ateş, A. ve Kearey, P. 2001. Potansiyel alan, sismik, kuyu ve diğer jeofizik ve jeolojik verilerden orta Anadolu, Tuz Gölü KD kesiminin derin yapısı, Jeofizik, Sayı 15, 3-17

44.) Ateş, A., Sevinç, A., Kadıoğlu, Y.K. ve Kearey, P. 1997. Geophysical investigations into the deep structure of the Aydın-Milas region, southwest Turkey: a possible extension of the Hellenic Arc. The Israel Journal of Earth Sciences, Vol.46, p.29-40.

45.) Doğan, M. ve Ateş, A. 1998. Methods for interpretation of synthetically produced archaeomagnetic data, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.1, No:2, p.27-37.

46.) Büyüksaraç, A., Reiprich, S. ve Ateş, A. 1998. Three-dimensional magnetic model of amphibolite complex in Taşkesti area, Mudurnu valley, North-West Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.1, No:3, p.44-52.

47.) Ateş, A. ve Büyüksaraç, A. 1998. Tectonic control on the subsurface geology of the central Anatolia from potential field and seismic data. 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Proceedings, p.109-126.

48.) Öztürk, F., Ateş, A. ve Bilim, F. 1998. Investigations into the deep structure of the Keskin region with using potential field data. 12th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey,  Proceedings, p.381-384.

49.) Ateş, A. 1999. Possibility of deep gabbroic rocks, east of Tuz Lake, central Turkey, interpreted from aeromagnetic data, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.2, No: 1,  p.15-29.

50.) Ateş, A. ve Kearey, P. 2000. Interpretation of gravity and aeromagnetic anomalies of the Konya region, south central Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.3, No:3, p.37-44.

51.) Ateş, A., Tomsuk, D., Tosun, S., Gündoğdu, B. and Batmunkh, D. 2001. Archaeogeophysical investigations in Kocho-Tsaydam, Mongolia, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, Vol. 160/No.2, p.60-75.

52.) Ateş, A., Erdem, E., Bilim, F. ve Aydın, N. 2003. Magnetic enhancement over buried features in Kerkenes Mountain, Yozgat, Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.6, p.137-142.

53.) Bilim, F. ve Ateş, A. 2003. Analytical signal inferred from reduced to the pole data, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol.6, p.66-74.

54.) Bilim, F. ve Ateş, A. 2004. Estimation of the paleopole positions from potential field anomalies of a local area in central Turkey, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 7, p.12-22.

55.) Ateş, A. 2004. Marmara denizinin derin yapısının evrimi, Derin Yer ve Deniz Araştırmaları Toplantısı, MTA Kültür sitesi, 39-42.

56.) Aydemir, A. ve Ateş, A. 2005. Preliminary evolution of Central Anatolian basins in Turkey using gravity and magnetic data, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 8, p.7-19.

57.)Bilim, F. ve Ateş, A. 2005. Analitik sinyal yöntemlerinin manyetik model verileri üzerinde karşılaştırılması ve arazi örneği, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi 18, 151-162.

58.) Büyüksaraç, A., Jordanova, D., Ateş, A. ve Karloukovski, V. 2005. Kapadokya ignimbiritleri ve volkanitlerinde paleomanyetik çalışma – Manyetik anomalilerin yorumuna bir yaklaşım İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi 18, 199-218.

59.) Ateş, A. ve Şendur, Ç. 2005. Türkiye ve çevresindeki denizlerin gravite anomalilerinin derlenmesi ve 2.5 boyutlu model çalışmaları, Türkiye Ulusal Jeodezi Kurumu (TUJK-2005) Çalıştay Kitabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 193-200 “JEOİD ve DÜŞEY DATUM” Çalıştayı.

60.) Büyüksaraç, A., Ateş, A. ve Bektaş, Ö. 2005. Orta Anadolu’nun yer yapısal özelliklerinin potansiyel alan verileriyle incelenmesi, Türkiye Ulusal Jeodezi Kurumu (TUJK-2005) Çalıştay Kitabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi , 201-210. “JEOİD ve DÜŞEY DATUM” Çalıştayı.

61.) Ateş, A. ve Bektaş, Ö. 2012, Türkiye’nin Hidrokarbon ve Jeotermal Enerji Potansiyeli, Mimar ve Mühendisler Grubu 66, 84-86.

 

Kitap:

Ateş, A. 2017. Gravite ve manyetik yöntemler ve uygulamaları, Gazi Kitabevi, s.87. (ikinci baskı).

 

Kitap Tercümesi:

Ateş, A. 2007, JEOFİZİK ARAMAYA GİRİŞ, Gazi Kitabevi (Kearey, P., Brooks, M., Hill, I. 2002, An Introduction Geophysical Exploration, Blackwell Publishing), s.262.

 

KİTAPLARDA YAPILAN ATIFLAR

1.) Reynolds, J. M. 1997. Introduction to Applied and Environmental Geophysics, sayfalar 182 ve 751, JohnWiley Ltd. (Yukarıdaki 3 nolu yayına atıfta bulunulmuştur).

2.) Kearey, P., Brooks, M. and Hill, I. 2003. An introduction to Geophysical Exploration, sayfalar 173 ve 251, Blackwell Publ. (Yukarıdaki 3 nolu yayına atıfta bulunulmuştur).

 

VERDİĞİM DERSLER

Gravite ve Manyetik Verilerin Yorumu (Güz Dönemi)

Genel Jeofizik (Bahar Dönemi)

Gravite ve Manyetik Yöntemler (Bahar Dönemi

 

PROJELER (Yürütücülüğü yapılan)

1.) Kırşehir ve civarının havadan manyetik anomalilerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK projesi, (Proje No; YDABÇAG-4). (Tamamlandı-1995)

2.) Tuz Gölü ve çevresinin derin jeolojisinin jeofizik yöntemlerle incelenmesi, TÜBİTAK Projesi (Proje No: YDABÇAG-118). (Tamamlandı-1998)

3.) Kesikköprü ve Yozgat arasındaki bölgenin derin jeolojisi (Doktora Tezi Projesi – Funda Bilim), Ankara Ünivesitesi, Araştırma Fonu Projesi (Proje No: 99-25-00-002). (Tamamlandı-2001)

4.) İç Anadolu bölgesinin jeolojisinin, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 20010705050). (Tamamlandı-2004).

5.) Kuzey Anadolu Fayı’nın batı bölümünün (Adapazarı-Bolu) manyetik ve gravite verileri kullanılarak araştırılması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 20030745017). (Tamamlandı-2006).

6.) Kuzey batı Türkiye’nin yeraltı yapısının gravite ve manyetik veriler kullanılarak araştırılması, TÜBİTAK Projesi (Proje No: 103Y125). (Tamamlandı-2006).

7.) Türkiye’nin derin yer yapısı ve tektonik özelliklerinin gravite, manyetik, sismik ve sismolojik veriler kullanılarak araştırılması. TÜBİTAK Projesi (Proje No: 107Y288). (Tamamlandı-Ağustos 2011).

 

Yönetimde tamamlanan Doktora Tezleri

1.) Aydın Büyüksaraç-2002

Tezin konusu; Kapadokya ve çevresinin paleotektonik evriminin jeofizik yöntemlerle incelenmesi. Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi

2.) Funda Bilim-2004

Tezin konusu: Kayaçlardaki kalıntı mıknatıslanmanın varlığının araştırılması

3.) Attila Aydemir-2005

Tezin konusu: Tuz Gölü batısının maden, jeotermal ve hidrokarbon potansiyelinin araştırılması

4.) Özcan Bektaş-2010

Tezin konusu: Gravite ve manyetik anomaliler kullanılarak kayaçların mıknatıslanma şiddeti ve yoğunluk (farkı) oranlarının belirlenmesi

 

Not: A. Büyüksaraç Ağustos 2014 tarihinde Profesör unvanını kazanmıştır. Halen Bitlis Eren  Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir. F. Bilim Nisan 2014 tarihinde Profesör unvanını kazanmış olup, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ö. Bektaş aynı bölümde Doçent olarak görev yapmaktadır. A. Aydemir Mart 2014 tarihinde Doçent unvanını kazanmış olup, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında görev yapmaktadırlar.

 

Yönetimde tamamlanan Tezli Yüksek Lisanslar

1.) (Seyfullah Tufan, 1995)

  Tezin konusu: Sivas-Divriği demir yataklarının potansiyel alan verisi kullanılarak incelenmesi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

2.) (Arzu Sevinç, 1995)

  Tezin konusu: Aydın-Germencik havzasına ait potansiyel alan verisinin değerlendirilmesi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

3.) (Aydın Büyüksaraç, 1996)

  Tezin konusu: Depremlerin önceden kestirimi için Adapazarı-Bolu yöresi, Mudurnu Vadisi, Taşkesti civarı manyetik anomalilerinin modellenmesi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

4.) (Meliha Doğan, 1996)

Tezin konusu: Magnetic prospecting in Koçumbeli archaeological site, METU campus, Ankara, Turkey, Arkeometri Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (Ortak Danışmanlık)

5.) (Fikri Öztürk, 1997)

  Tezin konusu: Kırıkkale ve Tuz Gölü arasında kalan bölgenin manyetik anomalilerinin incelenmesi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

6.) (Funda Bilim-1998)

  Tezin konusu: Yozgat ve çevresinin derin jeolojisinin potansiyel alan verisi kullanılarak incelenmesi., Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

7.) (Ünal Dikmen-1998)

  Tezin konusu: Gravite ve manyetik yöntemlerde ters çözüm, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

8.)  (Deniz Tomsuk-2000)

  Tezin konusu: Tuz Gölü'nün güneyinin yeraltı yapısının potansiyel alan ve diğer jeofizik veriler kullanılarak araştırılması, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

9.) (Emine Erdem-2002)

   Tezin konusu: Kerkenes (Yozgat) sahasında arkeolojik amaçlı jeofizik çalışmalar, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

10.) (Gonca Komanovalı)-2009)

   Tezin konusu: İzmit Körfezi – Yuvacık barajı arasındaki manyetik anomali profilinin yorumlanması ve bölgede oluşan depremlerle ilişkisi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.

11.) (Çiğdem Şendur-2009)

   Tezin konusu: Kocaeli ve Bolu arasındaki bölgenin gravite ve havadan manyetik anomalilerinin incelenmesi ve deprem verileriyle ilişkilendirilmesi, Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi.