PROF.DR. AKASYA TOPÇU    
Adı : AKASYA
Soyadı : TOPÇU
E-posta : atopcu@ankara.edu.tr
Tel : 312 596 16 48
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/akasya-topcu
Kişisel Akademik Bilgiler

 Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2001

Doktora

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2006

 

 Akademik Unvanlar:

         

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1998-2006

Dr. Arş. Gör.

Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2006-2010

Yrd. Doç. Dr.

Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2010-2013

Doç. Dr.

Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2012-2018

Prof. Dr.

Su Ürünleri Bölümü Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2018-

    

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

-      Gökçekaya Baraj Gölü’nde (Nallıhan/Ankara) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Wallbaum, 1972) Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Ağ Kafeslerde Sediment-Sediment Gözenek Suyuna İlişkin Bazı Parametrelerin Belirlenmesi- Seda KARAKOCA-2013 (Yüksek lisans).

-      Trabzon Limanı’nda Yüzey Sedimente İlişkin Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi- Y. Koray KÜÇÜK-2014(Yüksek lisans).  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Topçu, A., Ulusoy, U.,  Pulatsü, S. (2018). Determination of Sediment Phosphate Sorption Characteristics in Shallow Mogan Lake, Turkey. Applied Ecology and Environmental Research 16(5):5971-5985.http://www.aloki.hu. ISSN 1589 1623 (Print). ISSN 1785 0037 (Online). DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1605_59715985. (SCI kapsamında yayın).


A2. Pulatsü, S., Katırcıoğlu, H., Topçu, A., Kaya D. (2018). Evaluation of Bacteria Abundance and Sediment-Water Quality Parameters in a Spring Originated Shallow Pond Sediment. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. ISSN: 7(06): 2319-7706.


A3. Topçu, A. Pulatsu, S. 2017. Evaluatıon of Some Management Strategıes In Eutrophıc Mogan Lake, Turkey: Phosphorus Mobılıty In The Sedıment-Water Interface. Applied Ecology and Environmental Research. 15(4):705-717.


A4. Topçu, A. Pulatsu, S. Kaya, D. 2017. Effect of Rainbow Trout Cage Culture on Sediment Phosphorus Release in Almus Dam Lake (Tokat). Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 201-208 (Uluslararası Hakemli Dergi).


A5. Kucuk, Y.K. Topçu A. 2017. Ecological Risk Assesment and Seasonal-Spatial Distribution of Trace Elements in the Surface Sediment of Trabzon Harbour, Turkey Open Journal of Ecology 7: 348-363 (ISI). 


A6. Karakoca, S. Topçu, A. 2017. Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Cage Culture: Preliminary Observations of Surface Sediment’s Chemical Parameters and Phosphorus Release in Gokcekaya  Reservoir, Turkey. Journal of Geoscience and Environment Protection, 5: 12-23 (ISI).


A7. Pulatsü, S., Topçu, A. 2015. Review of 15 Years of Research on Sediment Heavy Metal Contents and Sediment Nutrient Release in Inland Aquatic Ecosystems, Turkey. Journal of Water Resource and Protection, 7: 85-100 (ISI)


A8. Pulatsu, S., Topçu, A.  Yılmaz E. 2015. Göllerde Ötrofikasyonun Kontrolü: Sediment Tarama Uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(1): 51-56  (Uluslararası Hakemli Dergi).


A9. Topçu, A., Pulatsü, S. Phosphorus Fractions and Cycling in the Sediment of a Shallow Eutrophic Pond. Journal of Agricultural Sciences 20:63-70 (2014) (ISI).


A10. Karakoca, S. Topçu, A. 2014. Su Ürünleri Havuzlarında Atık Yönetimi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4(2): 79-82 (Uluslararası Hakemli Dergi).


A11. Topçu, A., Pulatsü, S. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu'nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması. Ekoloji, 20(78):26-33 (2011) (ISI).


A12. Demir, N., Pulatsu, S., Kırkağaç, M., Topçu, A., Zencir,Ö., Fakıoğlu, Ö. Phytoplankton Composition Considering the Odor Occurence in Porsuk River (Eskisehir-Turkey). Asian Journal of Chemistry, 23(1): 247-250 (2011) (ISI).


A13. Topcu, A., Fakıoglu, F., Zencir, Ö., Korkmaz, Ş. Seasonal Variations of Some Physico-Chemical Parameters in a Lentic System: Kirmir Creek and Tributaries, Turkey. Journal of Food Agriculture and Environment, 8(2): 895-898 (2010) (ISI).


A14. Pulatsu, S., Kocabaş, Z., Topcu, A., Kaşko, Y. Relationships Between Littoral Sediment and Water Characteristics in Eutrophic Macrophyte-Dominated Lake. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(12): 2750-2755 (2009)(ISI).


A15. Pulatsu, S., Topcu, A. Seasonal and Vertical Distributions of Porewater Phosphorus and Iron Concentrations in a Macrophyte-Dominated Eutrophic Lake. Journal of Environmental Biology, 30 (5):801-806 (2009) (ISI).


A16. Kırkağaç, M., Pulatsu, S., Topcu, A. Trout Farm Effluent Effects on Water- Sediment Quality and Benthos. Clean, 37 (4-5):386-391 (2009) (ISI).


A17. Seçer, S., Bekcan, S., Topcu, A., Doğankaya, L., Zencir, Ö., Seçer, S., Kındır, M. Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (3): 251-258 (2008) (ISI).


A18. Topcu, A., Pulatsu, S. A Case Study on Vertical and Seasonal Variation of Microbial Biomass Phosphorus in Littoral Sediment. Fresenius Environmental Bulletin. 17 (9A): 1247-1250 (2008) (ISI).


A19. Topcu, A., Pulatsu, S. Phosphorus Fractions in Sediment Profiles of the Eutrophic Lake Mogan, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 17 (2): 164-172 (2008) (ISI).


A20. Pulatsü, S., Topçu, A., Kırkağaç, M., Köksal, G. Sediment Phosphorus Characteristics in the Clearwater State of Lake Mogan, Turkey. Lakes & Reservoirs: Research and Management 13: 197-205 (2008) (Uluslararası Hakemli Dergi).


A21. Demir, N., Kırkağaç, M., Topcu, A., Zencir, Ö., Pulatsü, S., Benli,Ç. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 13 (4): 385-390 (2007) (ISI).


A22. Pulatsü, S., Rad, F., Köksal, G., Aydın, F., Karasu, Ç., Akçora (Topçu), A. The Impact of Rainbow Trout Farm Effluents on Water Quality of Karasu Stream, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4: 09-15 (2004) (Uluslararası Hakemli Dergi).


A23. Pulatsü, S., Akçora (Topçu), A., Köksal, F. Sediment and Water Phosphorus Characteristics in a Pond of Spring Origin, Sakaryabaşı Springs Basin, Turkey. Wetlands. 23(1): 200-204 (2003) (ISI).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


B1.    Topçu, A., Kaya, D. 2017. Ecological Risk Assessment and Seasonal-Spatial Distribution of Some Trace Elements from Surface Sediment:Eutrophic-Shallow Mogan Lake, Turkey. International Congress on Chemistry and Materials Science, October 5-7, Ankara, Turkey (Poster presentation).


B2. Kaya, D.,  Topçu, A., Pulatsü, S.  2018. Estimation of Sediment pollution status in a Spring Originated Shallow Pond. International Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey (Oral Presentation).


B3. Topçu, A., Pulatsü, S., Meriç, İ. 2011. The Effects of Rainbow Trout Cage Culture on Water-Sediment Quality in Inland Waters, Turkey. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, November 17th-20th 2011, Antalya, Turkey.


B4. Doğankaya, L., Topçu, A. 2010. Natural astaxanthin sources for organic aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Famagusta, Cyprus Island, 03-07 Feb. 2010. (Poster).


B5. Topçu, A., Pulatsü, S. 2008. The effect of dissolved oxygen on sediment-water exchange in Mogan Lake. Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. Antalya, Turkey, 21-24 May 2008.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :


Bu konuda faaliyetim bulunmamaktadır.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. Küçük,Y.K. Topçu, A. 2012. Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Kirlilik. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 4(2):75-79.


D2. Topçu, A. Göl ve Göletlerin Restorasyonunda Sedimentteki Fosfor İnaktivasyonunun Rolü. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1): 89-97 (2011).


D3. Kırkağaç, M.U., Demir, N., Topçu, A., Fakıoğlu, Ö., Zencir, Ö. Porsuk Çayı’nda (Eskişehir) sucul Makrofitler, Zooplankton ve Bentik Makroomurgasızların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1): 65-72 (2011).


D4. Topçu, A. Göl ve Göletlerde Sedimente Yönelik Fosfor İnaktivasyon Uygulamalarının Sucul Canlılar Üzerine Etkileri. Hasad Hayvancılık, 26 (309): 60-63 (2011).


D5.   Pulatsü, S., Topçu, A. Sakaryabaşı Batı Göleti'nde (Türkiye) Sedimentten Fosfor Salınımının Tahmini. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 23 (1/1): 119-121 (2006).


D6. Akçora (Topçu), A. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinin C:N Oranı ile Göletin Besin Seviyesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (4): 289-292 (2002).


D7. Akçora (Topçu), A., Pulatsu, S. Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Besin Düzeyine Sedimentin Üstündeki ve Sediment Gözenek Suyundaki Fosforun Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 7(1):15-19 (2001).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiri ve posterler:


E1. Topçu, A., Pulatsü, S., Kaya, D. 2016.  Almus Baraj Gölü᾿nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği: Sedimentten Fosfor Salınımının Araştırılması. 4. Ulusal Alabalık Kongresi. 5-8 Ekim 2016.


E2. Yavuzcan, H.,  Topçu, A. 2016. Ankara, Su ve Balık. Cumhuriyet'in 90. Yılında Başkent Ankara Sempozyum, Ankara, 30-31.Ekim.2013. Ankara Üniversitesi Yayınları No:493. ISBN: 978-605-136-248-9. Basım tarihi 15.Nisan.2016. Ankara.


E3. Pulatsü, S., Çevlik, H. ve Topçu, A. 2014. Ermenek Baraj Gölü’nde Taşıma
 Kapasitesinin Tahmini. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos, 
Bursa.


E4. Karakoca, S. Topçu, A. 2013. Gökçekaya Baraj Gölü’nde (Nallıhan/Ankara) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Wallbaum, 1972) Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Ağ Kafeslerde Sediment-Sediment Gözenek Suyuna İlişkin Bazı Parametrelerin Belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.


E5. Meriç, İ., Coşkun, T., Topçu, A. 2013. Balık Yemlerinde Alternatif Bir Katkı: Tek Hücre Proteini. FABA 2013, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.


E6. Fakıoğlu Ö., Topçu A., Demir N. 2011. Ankara Civarında Bulunan Kurusarı ve Kösrelik Göletlerine İlişkin Limnolojik Etütler. 2. Türkiye Sulakalan Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.


E7. Topçu, A., Pulatsü, S. Çifteler-Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nun Su Kaynağı Batı Göleti: Azot ve Fosfor Salınımının Araştırılması. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 04-06 Ağustos 2010.


E8. Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkagaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, 767-788, 11-15 Ocak 2010.


E9.   Topçu, A., Pulatsü, S. Sediment-Su Kolonundaki Fosfor Döngüsünde Alkalen Fosfataz Aktivitesinin Rolü. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, 01-04 Temmuz 2009.


E10. Pulatsü, S., Aşır, U., Karaca, İ. ve Topçu, A. Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği: Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesindeki Değişimler. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Ekim 2008.


E11. Pulatsü, S., Topçu, A., Kırkağaç, M. Ankara-Mogan Gölü Litoral Sedimentte Fosfor Salınımı ve Bentik Makrooumurgasız Etkileşimi. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir. 27-29 Ağustos 2008.


E12. Korkmaz, A.Ş., Topçu, A., Zencir, Ö. Ve Fakıoğlu, Ö. Kirmir Çayı ve Kollarında Azot ve Fosfor Fraksiyonları ile Silikat Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. III.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Urla-İzmir, 27-29 Ağustos 2008.


E13. Akçora (Topçu), A., Pulatsü, S. Göl ve Göletlerin Ötrofikasyonunda Sedimentin Rolü. Ulusal Su Günleri, İzmir, Türk Sucul Dergisi, Ekim 2004.


E14. Rad, F., Pulatsü, S., Köksal, G., Aydın, F., Karasu, Ç., Akçora (Topçu), A., Kuyumcu, N. Bozüyük Yöresi Gökkuşağı Alabalığı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi. Ulusal Su Günleri, İzmir, Türk Sucul Dergisi, Ekim 2003. 


E15.  Akçora (Topçu), A., Pulatsü, S. Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Sediment Gözenek Suyunda Fosforun Mevsimsel Değişimi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, Cilt 1, 251-258, 4-6 Eylül 2001.


F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :


Pulatsü, S., Topçu, A., Atay, D. 2014. Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Genişletilmiş İkinci Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1617, Ders Kitabı: 569. 384 s.


Pulatsü, S., Topçu, A. 2012. Balık Üretiminde Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1591, Ders Kitabı: 543. 90 s.


G. Yönetiminde Sunulan Seminerler:


G1. Gemi Kaynaklı Balast Suyu Deşarjının Etkileri ve Yönetim Uygulamaları; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yusuf Koray Küçük, 2016.


G2. Türkiye'de Çift Kabuklu Yumuşakça Yetiştiriciliği; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Derya Özçelik, 2016.


G3. Mikroalglerden Biyodizel Eldesi ve Kullanım Alanları ; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ayşegül Çınar, 2014.


G4. Su Ürünleri, Yetiştiricilik Havuzlarında İyi Yönetim Uygulamaları; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ebru İleri, 2013.


G5. Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Kapsamında Türkiye'nin Üye Olduğu Kuruluşlar; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gülsen Kaya, 2013.


G6. Türkiye'deki Sulak Alanlara Genel Bakış; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Filiz Eker, 2012.


G7. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılan Havuzlarda Atık Yönetimi; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Seda Karakoca, 2011.


G8. Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Kirlilik ve Önlenmesine Yönelik Uluslararası Sözleşmeler; Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yusuf Koray Küçük, 2011. Projeler


1.             Batı Göleti (Çifteler-Eskişehir) Yüzey Sedimenti: Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Bakterilerinin Dağılımı ve Farklı İndekslerin Kullanımı. (BAP-17B0759001). Araştırmacı, 2017-Tamamlandı.

2.    Göl Yönetimi Amaçlı Sediment Fosfat Sorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması: Mogan Gölü (Ankara). (TÜBİTAK 115Y375 ÇAYDAG). Yürütücü, 2015-2017.

3.   Almus Baraj Gölü’nde (Tokat) Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Sedimente Etkisi (TÜBİTAK 115Y115, ÇAYDAG- Hızlı Destek Programı) Araştırmacı, 2015-2017.

4.      Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinde Fraksiyonel Fosfor Kompozisyonu ve Fosfor Salınımının Mevsimsel Değişimi (BAP-09H4347002). Yürütücü, 2010.

5.      Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması (TÜBİTAK- ÇAYDAG-109Y006). Araştırmacı, 2010.

6.      Ankara-Mogan Gölü Litoral Sedimentten Fosfor Salınımı: Fraksiyonel Kompozisyon, Bentik Makroomurgasızlar ve Toplam Bakteri Sayısının Etkisi (2006-TÜBİTAK-TOVAG-106O489). Araştırmacı, 2007.

7.      Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-07H003). Araştırmacı, 2007.

8.       Mogan Gölü Litoral Sedimentte Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması. Ankara  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-2005-07-11089). Araştırmacı, 2007.

9.      Eskişehir İli Sarısu Göleti’nin Su Kalitesinin İncelenmesi ve Besin Düzeyinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırmacı, 2006.

10.     Eskişehir İli Porsuk Çayı’nda Yosun Sorununun Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Araştırmacı, 2006.

11.  Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Besin Düzeyi Üzerine Sedimentin Etkisi. Ankara                                                               Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-2000-07-11-004) Araştırmacı, 2002.

12.     Kesikköprü Baraj Gölü’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentos Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü.  (BAP-2000-07-11-011), Araştırmacı, 2000.

13.  Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi. (TÜBİTAK-VHAG 1693),  Araştırmacı, 2000.

14.  Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi. (BAP-07-11-043),  Araştırmacı, 2000.İdari Görevler


- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (Nisan 2011-Nisan-2014).

- Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdür Yardımcılığı (2011-Kasım 2014).

- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Planlama Komisyon Üyeliği 2012-devam ediyor).

- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (2011-2012).


 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Limnoloji Derneği