PROF.DR. AKASYA TOPÇU    
Name : AKASYA
Surname : TOPÇU
E-Mail : atopcu@ankara.edu.tr
Phone Number : 312 596 16 48
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department :
Personal Information


Personal Information


Current Position: Assoc. Prof. Dr., Ankara University Agricultural Faculty 

Department of Fisheries and Aquaculture, Ankara, Turkey.


EDUCATION

PhD: Ankara University, Agricultural Faculty, Department of Fisheries and Aquaculture, Ankara Turkey

Date: 2006

MS: Ankara University, Agricultural Faculty, Department of Fisheries and Aquaculture, Ankara Turkey

Date: 2001

BS: Ankara University, Agricultural Faculty, Department of Fisheries and Aquaculture, Ankara Turkey

Date: 1998

 Academic Degree

 Assoc Prof. Dr. : June 2012     

Assist. Prof. Dr.:   April 2010             

 Supervising Ms and PhD Thesis

Seda KARAKOCA 2013. Gökçekaya Baraj Gölü’nde (Nallıhan/Ankara) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Ağ Kafeslerde Sediment-Sediment Gözenek Suyuna İlişkin Bazı Parametrelerin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi).

 INTERNATIONAL PUBLICATIONS 

 TOPÇU, A. PULATSU, S. 2011. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu`nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması. Ekoloji 20, 78:26-33.

DEMIR,N., PULATSU, S., KIRKAGAC,M., -TOPCU,A., ZENCIR,Ö., FAKIOĞLU,Ö. 2011. Phytoplankton Composition Considering the Odor Occurence in Porsuk River (Eskisehir-Turkey). Asian Journal of Chemistry, 23 (1): 247-250.

TOPCU, A., Fakıoglu, F., Zencir, Ö., Korkmaz, Ş. Seasonal Variations of Some Physico-Chemical Parameters in a Lentic System: Kirmir Creek and Tributaries, Turkey. Journal of Food Agriculture and Environment, 8(2): 895-898 (2010).

PULATSU, S., KOCABAS, Z.,TOPCU, A., KAŞKO, Y. 2009. Relationships Between Littoral Sediment and Water Characteristics in Eutrophic Macrophyte-Dominated Lake. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(12):2750-2755.

PULATSU, S., TOPCU, A. 2009. Seasonal and Vertical Distributions of Porewater Phosphorus and Iron Concentrations in a Macrophyte-Dominated Eutrophic Lake. Journal of Environmental Biology, 30 (5):801-806.

KIRKAĞAÇ, M., PULATSU, S., TOPCU, A. 2009. Trout Farm Effluent Effects on Water-Sediment Quality and Benthos. Clean, 37(4-5):386-391.

SEÇER, S., BEKCAN, S., TOPCU, A., DOĞANKAYA, L., ZENCIR, Ö., SEÇER, S., KINDIR, M. Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (3): 251-258 (2008) (ISI).

TOPCU, A., PULATSU, S. 2008. A Case Study on Vertical and Seasonal Variation of Microbial Biomass Phosphorus in Littoral Sediment. Fresenius Environmental Bulletin. 17(9A): 1247-1250.TOPCU, A., PULATSU, S. 2008. Phosphorus Fractions in Sediment Profiles of the Eutrophic Lake Mogan, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 17 (2): 164-172.

DEMİR, N., KIRKAĞAÇ, M., TOPÇU, A., ZENCİR, Ö., PULATSÜ, S., BENLİ,Ç. 2007. Sarısu-Mamuca Göleti (Eskişehir) Su Kalitesi ve Besin Düzeyi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 13 (4): 385-390.

PULATSÜ, S., AKÇORA (TOPÇU), A., KÖKSAL, F. 2003. Sediment and Water Phosphorus Characteristics in a pond of Spring Origin, Sakaryabaşı  Springs Basin, Turkey. Wetlands. 23(1): 200-204.

PULATSÜ, S., TOPÇU, A., KIRKAĞAÇ, M., KÖKSAL, G. 2008. Sediment Phosphorus Characteristics in the Clearwater State of Lake Mogan, Turkey. Lakes & Reservoirs: Research and Management 13: 197-205.

PULATSÜ, S., RAD, F., KÖKSAL, G., AYDIN, F., KARASU, Ç., AKÇORA, A. 2004. The Impact of Rainbow Trout Farm Effluents on Water Quality of Karasu Stream, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 4: 09-15.

     

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS 

TOPÇU, A., PULATSÜ, S., MERİÇ, İ. 2011. The Effects of Rainbow Trout Cage Culture on Water-Sediment Quality in Inland Waters, Turkey. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, November 17th-20th 2011, Antalya, Turkey.

DOĞANKAYA, L., TOPÇU, A. 2010. Natural astaxanthin sources for organic aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. Famagusta, Cyprus Island, 03-07 Feb. 2010.

TOPÇU, A., PULATSÜ, S. 2008. The effect of dissolved oxygen on sediment-water exchange in Mogan Lake. Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May 2008, Antalya, Turkey.

 

National Publications

Topçu, A. Göl ve Göletlerin Restorasyonunda Sedimentteki Fosfor İnaktivasyonunun Rolü. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1): 89-97 (2011).

Kırkağaç, M.U., Demir, N., Topçu, A., Fakıoğlu, Ö., Zencir, Ö. Porsuk Çayı’nda (Eskişehir) sucul Makrofitler, Zooplankton ve Bentik Makroomurgasızların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 3(1): 65-72 (2011).

Pulatsü, S., Topçu, A. Sakaryabaşı Batı Göleti'nde (Türkiye) Sedimentten Fosfor Salınımının Tahmini. Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 23 (1/1): 119-121 (2006).

Akçora (Topçu), A. Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinin C:N Oranı ile Göletin Besin Seviyesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (4): 289-292 (2002).

Akçora (Topçu), A., Pulatsu, S. Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Besin Düzeyine Sedimentin Üstündeki ve Sediment Gözenek Suyundaki Fosforun Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 7(1):15-19 (2001).

 

NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS

Meriç, İ. Coşkun, T., Topçu, A. 2013. Balık Yemlerinde Alternatif Bir Katkı: Tek Hücre Proteini. FABA 2013, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Erzurum.

Topçu, A., Pulatsü, S. Çifteler-Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nun Su Kaynağı Batı Göleti: Azot ve Fosfor Salınımının Araştırılması. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, 04-06 Ağustos 2010.

 Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkagaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, 767-788, 11-15 Ocak 2010.

Pulatsü, S., Aşır, U., Karaca, İ. Ve Topçu, A. 2008. Kesikköprü Baraj Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliği: Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesindeki Değişimler. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.

PULATSÜ, S., TOPÇU, A., KIRKAĞAÇ, M. 2008. Ankara-Mogan Gölü Litoral Sedimentte Fosfor Salınımı ve Bentik Makrooumurgasız Etkileşimi. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos 2008, Urla-İzmir.

TOPCU,  A. ve PULATSÜ, S. 2008. The effect of dissolved oxygen on sediment-water exchange in Mogan Lake. Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May 2008, Antalya, Turkey.

AKÇORA, A., PULATSÜ, S. Göllerin Ötrofikasyonunda Sedimentin Rolü. Ulusal Su Günleri, Ekim 2004, İzmir. Türk Sucul Dergisi. .

AKÇORA, A., PULATSÜ, S. 2001. Sakaryabaşı Batı Göletinin Sediment Gözenek Suyunda Fosforun Mevsimsel Değişimi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri. 4-6 Eylül 2001, Cilt 1. 251-258.

 

Books

PULATSÜ, S., TOPÇU, A. 2012. Balık Üretiminde Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1591, Ders Kitabı: 543. 90 s.

 

SCIENTIFIC PROJECTS

Çifteler-Sakaryabaşı (Eskişehir) Batı Göleti Sedimentinde Fraksiyonel Fosfor Kompozisyonu ve Fosfor Salınımının Mevsimsel Değişimi (BAP-09H4347002). Yürütücü, 2010.

Sakaryabaşı (Çifteler-Eskişehir) Balık Üretim ve Araştırma İstasyonu’nun Su Kaynağı Batı Göleti: Sediment Kaynaklı İnorganik Azot Salınımının Araştırılması (TÜBİTAK- ÇAYDAG-109Y006). Araştırmacı, 2010.

Ankara-Mogan Gölü Litoral Sedimentten Fosfor Salınımı: Fraksiyonel Kompozisyon, Bentik Makroomurgasızlar ve Toplam Bakteri Sayısının Etkisi (2006-TÜBİTAK-TOVAG-106O489). Araştırmacı, 2007.

Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-07H003). Araştırmacı, 2007.

Mogan Gölü Litoral Sedimentte Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması. Ankara  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-2005-07-11089)

Araştırmacı, 2007.

Eskişehir İli Sarısu Göleti’nin Su Kalitesinin İncelenmesi ve Besin Düzeyinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Araştırmacı, 2006.

Eskişehir İli Porsuk Çayı’nda Yosun Sorununun Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Araştırmacı, 2006.

Sakaryabaşı Batı Göleti’nin Besin Düzeyi Üzerine Sedimentin Etkisi. Ankara                                                               Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. (BAP-2000-07-11-004) Araştırmacı, 2002.

Kesikköprü Baraj Gölü’nde Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi, Zooplankton ve Bentos Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü.  (BAP-2000-07-11-011), Araştırmacı, 2000.

Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi. (TÜBİTAK-VHAG 1693),  Araştırmacı, 2000.

Bozüyük Yöresi Gökkuşağı İşletmeleri Çıkış Sularının Karasu Deresi Üzerine Etkisi. (BAP-07-11-043),  Araştırmacı, 2000.


Scientific Association Fellowship

Limnology Foundation