PROF.DR. AYLA TÜZÜN    
Adı : AYLA
Soyadı : TÜZÜN
E-posta : atuzun@science.ankara.edu.tr
Tel : 212 67 20/1061
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

 

 

Doğum Yılı:

1954

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, 06100,

Ankara/Türkiye

Telefon :

+ 90-312-2126720/1061

Faks :

+ 90-312-2232395

e-posta :

atuzun@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

1978-1986

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Zooloji

Yüksek Lisans

1976-1978

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Zooloji-Botanik

Lisans

 1972-1976


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Böl, Zooloji ABD

Ar. Gör.

1978-1992

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Böl,  Zooloji ABD

Y. Doç.Dr.

1992-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Böl, Zooloji ABD

Doç. Dr.

2011-

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Hayvan Sistematiği, Entomoloji, Parazitoloji, Omurgasız Hayvanlar, Ekoloji ,Hymenoptera’da

Kanat Morfometrisi, Adli Entomoloji

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B101 Genel Biyoloji

B504 Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı

Anatomisi

B305 Omurgasızlar Biyolojisi –I

B557 Böcek Ultrastrüktürü

B355 Omurgasızlar Biyolojisi -I Lab.

B560 Helmintoloji

B455 Omurgasızlar Biyolojisi –II

55421025 Adli Entomoloji 1

B470 Parazitoloji

55421026 Adli Entomoloji 2

B472 Entomoloji

 

B476 Zooloji Arazi Uygulama

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

15

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

5 (Tezli)

6 (Tezsiz)

2(Tezli)

3(Tezsiz)

Doktora

5

1

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (02/10/2009- 02/10/2012)

Adli Bilimler Dergisi, Turkish Journal of  Forensic Science, Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi 2005-2006

 Journal of The Entomological Research Society, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Danışma Kurulu Üyesi 1999-2005

 


 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1) Ankara İli Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 1998

2) Kırıkkale ve İskenderun Yöresinde Bulunan Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis Alttürlerinin (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae: Polistes) RFLP Tekniği Kullanılarak Mitokondriyal DNA Değişimlerinin Tür Tespitinde Kullanımı, Kırıkkale Üniversitesi Araşţırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 1999

3) Cesetler Üzerindeki Insectlerden Yararlanılarak Post Mortem Interval  (PMI) Tayini, Ölüm Yerinin Tespiti ve İç Anadolu Faunasının Belirlenmesi, DPT, Proje Yürütücüsü, 2002

4) Munzur vadisi milli parkı uzun vadeli gelişme planı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yardımcı Araştırmacı,2002-2004

5) Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yardımcı Araştırmacı, 2008

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Tastan H, Osmanağaoğlu O and Tüzün A. The frequencies of the serum Amyloid A2 alleles in Healty (Turkish, Azerbaijani and Kazakh) populations. Russian J Genetics. 41(7): 805-807 (2005)

2. Taştan H, Tüzün A, Yüksel S. "Inversion Analysis in Cytogenetics Researches", Journal of Medical Sciences, 28 (6), 811-821 (2008)

3. Tüzün A. "Significance of wing morphometry in distinguishing some of the hymenoptera species",African Journal of Biotechnology, 8 (14), 3353-3363 (2009)

4. Tüzün A and Sakaltaş E. "Detrimental effects of species of Tenthredinidae (Insecta: Hymenoptera) on plants and control methods", African Journal of Biotechnology, 8 (22), 6437-6441 (2009)

5. Tüzün A and Yüksel S. "Insect Chromosomes Preparing Methods For Genetic Researches", African

Journal of Biotechnology, 8 (1), 1-3 (2009)

6. Tüzün A and Yüksel S. "Hymenoptera of Niğde province: Studies on Sphecidae fauna", African

Journal of Biotechnology, 9(28), 4466-4477 (2009)

7. Tüzün A, Dabiri F and Yüksel S. “Preliminary study and Identification of insects’ species of forensic

importance in Urmia, Iran”, African Journal of Biotechnology, 9 (24), 3549-3558 (2010)

8. Yüksel S and Tüzün A. “Use of wing morphometry for the discrimination of some Cerceris (Insecta:

Hymenoptera: Crabronidae species)” African Journal of Biotechnology, 10 (80), 18569-18580 (2011)

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1.Tüzün A, T.Tanyolaç, "Ege Bölgesi Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türlerinin Saptanması",

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 5, 147-170 (1987)

2. Tüzün A, T.Tanyolaç, "Ege Bölgesinde Yaşayan Eumenes (Hymenoptera: Eumenidae) Türleri

Üzerine Araştırmalar", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 6,

21-37 (1988)

3. Tüzün A, T.Tanyolaç, "Ege Bölgesinde Yaşayan Odynerus (Hymenoptera:Eumenidae) Türleri

Üzerine Araştırmalar", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 6,

105-128 (1988)

4. Tüzün A, "Balarısı Oğulunda Sıcaklığın Ayarlanması", Teknik Arıcılık Dergisi, Cilt 46, 10-14 (

1994)

5. Tüzün A, "Polistes gallicus’ta (Insecta:Hymenoptera) Yuva Oluşumu ve Yuvadaki Bireylerin

Morfolojik Özellikleri", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt

18, 101-113 (1995)

6. Tüzün A, Gulmez Y, Bağrıaçık N. Studies on Sphecidae of Aegean Region (Insecta: Hymenoptera).

Entomofauna. 23: 381-388 (1999)

7. Tüzün A, Bağrıaçık N, Gulmez Y, Kırpık MA. Studies on Eumenidae of Aegean Region (Insecta:

Hymenoptera). Entomofauna. 16: 197-212 (2000)

8. A. Kekillioğlu, Tüzün A, "Malatya ili Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Sistematik,

Faunistik ve Ekolojik Araştırmalar", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt

8(2), 127-156 (2000)

9. A. Erdoğan, Tüzün A, "Ecological and Systematical Studies on Vespidae (Hymenoptera: Vespoidea)

Species of Kayseri Province", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 13(3), 771-780

-2000


10. Tüzün A, "Ecological Studies on Vespidae, Eumenidae, Sphecidae, Scoliidae and Apidae Species

(Insecta: Hymenoptera) from various localities of Turkey", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 13(2), 39-47 (2001)

11. Tüzün A, M.Karakaş, "Some Entomopathogenic Nematodes", Anadolu University Journal of Science

and Technology, Cilt 3(1), 1-12 (2002)


12. A. Kekillioğlu, Tüzün A, "Ankara Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik

Çalışmalar ve Ekolojik Gözlemler", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Cilt 22,

97-105 (2003)


13. Tüzün A, "Studies on Scoliidae (Insecta: Hymenoptera) Fauna of Ankara Province", Fırat

Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 16(1), 25-29 (2004)14. N.Bağrıaçık, Tüzün A, "A Faunistic Study and Some Ecological Observations on Eumenidae

(Insecta: Hymenoptera) Species of Ankara", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen

Bilimleri Dergisi, Cilt 25(1), 21-31 (2004)


15. M. Kırpık, Tüzün A, "Ankara, Kırıkkale, Çankırı İlleri Pompilinae (Insecta: Hymenoptera:

Pompilidae) Türleri Üzerine Faunistik, Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Dergisi, Cilt 25, 307-324 (2005)


16. Y.Gülmez, Tüzün A, "Spheciformes (Hymenoptera: Apoidea) from Ankara Province. Subfamilies:

Sphecinae, Pemphredoninae and Astatinae", Journal of the Entomological Research Society, Cilt

7(2), 41-57 (2005)

17. N.Bağrıaçık, Tüzün A, "A Faunistic Study and Some Ecological Observations on Eumenidae

(Insecta: Hymenoptera) Species of Provinces of Aksaray, Kırşehir and Nevşehir", Afyon Kocatepe

Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt VII(1), 155-167 (2007)18. Tüzün A, S.Yüksel, "Postmortem İnterval’in Saptanmasında Adli Entomoloji", Türkiye Klinikleri

Adli Tıp Dergisi, Cilt 4 (1), 23-32 (2007)

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Tüzün A, "Vespidae ve Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Türlerinin Morfolojik Karşılaştırılması",

IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 252-270, Sivas, 1988.

 

A.Tüzün, Y.Gülmez.,1998. "Studies on Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) of Aegean Region",

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi., Kırıkkale

Tüzün A, A. Kekillioğlu, "Malatya ili Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Sistematik,

Faunistik ve Ekolojik Araştırmalar", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 127-156,

Ankara, 2000.

 

 

Tüzün A, A. Kekillioğlu, "Yaban Arılarından Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus

bucharensis alt türlerinin RFLP Analizi", XII. Biyoteknoloji Kongresi, Balıkesir, 2001.

 

Tüzün A, N. Açıkgöz, "Olay Yerinden Entomolojik Delillerin Toplanması ve Saklanması", I.

Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Erzincan, 2002.

 

Kekillioğlu A, Tüzün A, "İç Anadolu Bölgesi Apidae (Insecta:Hymenoptera: Apoidea) Cinslerinin

Sistematik farklılıkları ve Ekolojik Benzerlikleri", VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya,

2007.

 

Kekillioğlu, A., Tüzün A., 2007. ”Ecological Importance of Bombus terrestris (Insecta: Hymenoptera: 

Apoidea:Apidae) in Environmental Survival”, (Sözlü Bildiri), International Conference on Environmental: 

Survival and Sustainability 19-24 February 2007, Organized by Near East University,

Nicosia- Northern Cyprus.

Kırpık MA, Tüzün A, N. Bağrıaçık, Y. Gülmez, "Ankara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae

(Insecta:Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi,

Trabzon, 2008.

 

Kekillioğlu A, Tüzün A, "Kırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta:Hymenoptera: Apoidea) Türleri

Üzerine Faunistik, Sistematik Araştırmalar ve Bazı Ekolojik Gözlemler", 19. Ulusal Biyoloji

Kongresi, Trabzon, 2008.

 

A.Tüzün, S.Yüksel, F.Dabiri, "Use Of Different Groups Of Arthropodes To Determine

PMI With Difference Of Stage Of Human Corps Analysis", 

The 1st International Congress of Forensic Medicine In Iran, TAHRAN, 2009.

Kekillioğlu A, Tüzün A, "Kırşehir ili ve çevresi Apidae (Insecta:Hymenoptera: Apoidea) türleri

üzerine faunistik, sistematik ve bazı ekolojik gözlemler", Ekoloji Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi,

Aksaray,s 88, 2010.

Tüzün A., Peker D.,2012''Sineklerin İnsan Ve Hayvan Sağlığı Açısından Önemi

Poster Bildiri''First İnternational Biology Congress in Kyrgzystan

24-27 September 2012 Bishkek-KYRGYZSTAN

 Tüzün A.,  Peker D.,2012''Balarılarında Savunma Davranışı Poster Bildiri'' First international Biology Congress in Kyrgyzstan 24-27 September 2012 Bishkek-KYRGYZSTAN

 

 

 

Kitaplar

20. Hancı, H., Tüzün, A., Açıkgöz, N., Balseven, A., Candar, S., ADLİ ENTOMOLOJİ, Emniyet Genel

Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Yayın No: 9, ISBN No: 975- 585-270-0, Ankara, Türkiye (2002)