PROF.DR. AYLA TÜZÜN    
Adı : AYLA
Soyadı : TÜZÜN
E-posta : atuzun@science.ankara.edu.tr
Tel : 212 67 20/1061
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

1954

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, 06100, Ankara/Türkiye

Telefon :

+ 90-312-2126720/1061

Faks :

+ 90-312-2232395

e-posta :

atuzun@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

1978-1986

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Zooloji

Yüksek Lisans

1976-1978

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Zooloji -Botanik

Lisans

 1972-1976

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD

Arş. Gör.

1978-1992

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü,  Zooloji ABD

Yrd. Doç.Dr.

1992-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD

Doç. Dr.

2011-2017

 Ankara Üniversitesi

Türkiye 

Ankara 

Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD

Prof. Dr.

 2017----

UZMANLIK ALANLARI

Hayvan Sistematiği, Entomoloji, Parazitoloji, Omurgasız Hayvanlar, Ekoloji, Hymenoptera’da Kanat Morfometrisi, Adli Entomoloji

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B101 Genel Biyoloji

800400715040 - Omurgasız Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi

B305 Omurgasızlar Biyolojisi I

800400715601 - Helmintoloji

B355 Omurgasızlar Biyolojisi Laboratuvarı I

800400805570 - Böcek Ultrastrüktürü

B455 Omurgasızlar Biyolojisi II


B470 Parazitoloji


B472 Entomoloji

 

B499 Adli Entomoloji

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

100

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan 

Devam Eden

Yüksek Lisans

17

3

Doktora

6


Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (02/10/2009 - 02/10/2012)

Adli Bilimler Dergisi, Turkish Journal of  Forensic Science, Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi  (2005 - 2006)

Journal of The Entomological Research Society, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Danışma Kurulu Üyesi (1999 - 2005)

 


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1) Ankara İli Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yürütücüsü, 1998

2) Kırıkkale ve İskenderun Yöresinde Bulunan Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis Alttürlerinin (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae: Polistes) RFLP Tekniği Kullanılarak Mitokondriyal DNA Değişimlerinin Tür Tespitinde Kullanımı, Kırıkkale Üniversitesi Araşţırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 1999

3) Cesetler Üzerindeki Insectlerden Yararlanılarak Post Mortem Interval  (PMI) Tayini, Ölüm Yerinin Tespiti ve İç Anadolu Faunasının Belirlenmesi, DPT, Proje Yürütücüsü,2002

4) Munzur vadisi milli parkı uzun vadeli gelişme planı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yardımcı Araştırmacı, 2002-2004

5) Akşehir Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yardımcı Araştırmacı, 2008

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Taştan, H., Osmanağaoğlu, O. and Tüzün, A., 2005. "The Frequencies of the Serum Amyloid A2 Alleles in Healthy (Turkish, Azerbaijani and Kazakh) Populations", Russian Journal of Genetics, 41(7): 805-807

2. Taştan, H., Tüzün, A., Yüksel, S., 2008. "Inversion Analysis in Cytogenetics Researches", Journal of Medical Sciences, 28(6): 811-821

3. Tüzün, A., 2009. "Significance of Wing Morphometry in Distinguishing Some of the Hymenoptera Species", African Journal of Biotechnology, 8(14): 3353-3363

4. Tüzün, A. and Sakaltaş, E.,2009. "Detrimental Effects of Species of Tenthredinidae (Insecta: Hymenoptera) on Plants and Control Methods", African Journal of Biotechnology, 8(22): 6437-6441

5. Tüzün, A. and Yüksel, S., 2009. "Insect Chromosomes Preparing Methods for Genetic Researches", African Journal of Biotechnology, 8(1): 1-3

6. Tüzün, A. and Yüksel, S., 2010. "Hymenoptera of Niğde Province: Studies on Sphecidae Fauna", African Journal of Biotechnology, 9(28): 4466-4477

7. Tüzün, A., Dabiri, F. and Yüksel, S., 2010. “Preliminary Study and Identification of Insects’ Species of Forensic Importance in Urmia, Iran", African Journal of Biotechnology, 9(24): 3649-3658

8. Yüksel, S. and Tüzün, A., 2011. “Use of Wing Morphometry for the Discrimination of Some Cerceris (Insecta:Hymenoptera:Crabronidae Species)”, African Journal of Biotechnology, 10(80): 18569-18580


9. Arıyak, S.E., Tüzün, A., 2014. "Contribution to the Knowledge of the Aprostocetus Westwood, 1833 (Hymenoptera: Tetrastichinae) from Kırıkkale and Çankırı (Turkey) with Some New Records", Turkish Journal of Entomology, 38(4): 415-426


10. Arıyak, S.E., Tüzün, A., 2016. "Contribution to the Knowledge of the Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae) from Kırıkkale and Çankırı (Turkey) with Some New Records", Turkish Journal of Zoology, 40(5): 806-813 


SCI kapsamı dışı uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Tüzün, A., Gülmez, Y., Bağrıaçık, N., 1999. “Studies on Sphecidae of Aegean Region (Insecta: Hymenoptera)”, Entomofauna, 23: 381-388

2. Tüzün, A., Bağrıaçık, N., Gülmez, Y., Kırpık, M.A., 2000. “Studies on Eumenidae of Aegean Region   (Insecta: Hymenoptera)”, Entomofauna. 16: 197-212

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Tüzün, A., Tanyolaç, T., 1987. "Ege Bölgesi Vespidae (Insecta:Hymenoptera) Türlerinin Saptanması", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 5: 147-171

2. Tüzün, A., Tanyolaç, T., 1988. "Ege Bölgesinde Yaşayan Eumenes (Hymenoptera: Eumenidae) Türleri Üzerine Araştırmalar", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 6:21-37

3. Tüzün, A., Tanyolaç, T., 1988. "Ege Bölgesinde Yaşayan Odynerus (Hymenoptera:Eumenidae) Türleri Üzerine Araştırmalar", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7: 105-128

4. Tüzün, A., 1994. "Balarısı Oğulunda Sıcaklığın Ayarlanması", Teknik Arıcılık Dergisi, Sayı 46: 10-14 

5. Tüzün, A., 1995. "Polistes gallicus’ta (Insecta:Hymenoptera) Yuva Oluşumu ve Yuvadaki Bireylerin Morfolojik Özellikleri", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 18: 102-113

6. Kekillioğlu, A., Tüzün, A., 2000. "Malatya ili Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik, Ekolojik ve Sistematik Araştırmalar", Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 127-156 

7. Erdoğan, A., Tüzün, A., 2000. "Ecological and Systematical Studies on Vespidae (Hymenoptera: Vespoidea) Species of Kayseri Province", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(3): 771-780

8. Tüzün, A., Bağrıaçık, N., 2000. "Some Faunistic Records on The Scoliidae (Insecta: Hymenoptera) Species in Balıkesir, İzmir, Manisa and Muğla Provinces", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 17: 11-13

9. Tüzün, A., 2001. "Ecological Studies on Vespidae, Eumenidae, Sphecidae, Scoliidae and Apidae Species (Insecta: Hymenoptera) from Various Localities of Turkey", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 13(2): 39-47

10. Tüzün, A., Karakaş, M., 2002. "Some Entomopathogenic Nematodes", Anadolu University Journal of Science and Technology, Cilt 3(1): 1-11

11. Tüzün, A., Kekillioğlu, A., 2003. "Ankara Vespidae (Insecta, Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik Çalışmalar ve Ekolojik Gözlemler", Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Cilt 22: 97-105

12. Tüzün, A., 2004. "Studies on Scoliidae (Insecta: Hymenoptera) Fauna of Ankara Province", Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 16(1): 25-29

13. Bağrıaçık, N., Tüzün, A., 2004. "A Faunistic Study And Some Ecological Observations On  Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Species Of Ankara", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 25(1): 21-31 

14. Kırpık, M.A., Tüzün, A., 2005. "Ankara, Kırıkkale, Çankırı İlleri Pompilinae (Insecta: Hymenoptera: Pompilidae) Türleri Üzerine Faunistik, Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25(3): 307-324

15. Gülmez, Y., Tüzün, A., 2005. "Spheciformes (Hymenoptera: Apoidea) from Ankara Province. Subfamilies: Sphecinae, Pemphredoninae and Astatinae", Journal of the Entomological Research Society, Cilt 7(1): 41-57

16. Bağrıaçık, N., Tüzün, A., 2007. "A Faunistic Study and Some Ecological Observations on Eumenidae  (Insecta: Hymenoptera) Species of Provinces of Aksaray, Kırşehir and Nevşehir", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7(1): 155-167


17. Tüzün, A., Yüksel, S., 2007. "Postmortem İnterval’in Saptanmasında Adli Entomoloji", Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi, Cilt 4(1): 23-32


18. Tüzün, A., Bilgili, G., 2013. "Tarımsal Ekosistemde Arıların Önemi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2): 91-95


19. Tereli, M., Tüzün, A., 2014. "New Molecular Methods for Detection of Bioterorism Agents", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(1): 46-48 


20. Tüzün, A., Murat, H.G., Bilgili, G., 2015. "Forensic Acarology", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(1): 54-56 


21. Tüzün, A., Kalemci, B., Murat, H.G., 2015. "Cultural Entomology", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 8(2): 30-32


22. Tereli, M., Bayram, A., Tüzün, A., 2015. "Determination of Species of Diptera Feeding on Carcasses and their Evolution in Forensic Entomology in Kırıkkale Province", Journal of Applied Biological Sciences, 9(3): 40-44


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Tüzün, A., 1988. "Vespidae ve Eumenidae (Insecta: Hymenoptera) Türlerinin Morfolojik 

Karşılaştırılması", IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1988, Sivas. 

Özet bildirimi: s252-270 (Sözlü Sunum) (Ulusal)

2. Tüzün, A., Gülmez, Y., 1998. "Studies on Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) 

of Aegean Region", II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 

20-22 Mayıs 1998, Kırıkkale. Özet bildirim: s360-369 (Sözlü Sunum) (Uluslararası)

3. Tüzün, A., Kekillioğlu, A., 2000. "Malatya ili Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri 

Üzerine Sistematik, Faunistik ve Ekolojik Araştırmalar", XV. Ulusal Biyoloji Kongresi 

(Uluslararası katılımlı), 5-9 Eylül 2000, Ankara. Özet bildirim: s127-156 

(Poster Sunumu) (Ulusal)

4. Tan, S., Maraş, M., Kekillioğlu, A., Tüzün, A., 2001. "Yaban Arılarından Polistes 

dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis alt türlerinin RFLP Analizi", 

XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Balıkesir. Özet bildirim: s137. 

(Poster Sunumu) (Ulusal) 

5. Tüzün, A., Açıkgöz, N., 2002. "Olay Yerinden Entomolojik Delillerin Toplanması ve 

Saklanması", I.Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Erzincan, 2002. 

(Poster Sunumu) (Ulusal) 

6. Kekillioğlu, A., Tüzün, A., 2007. "İç Anadolu Bölgesi Apidae (Insecta: Hymenoptera: 

Apoidea) Cinslerinin Sistematik Farklılıkları ve Ekolojik Benzerlikleri", 

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, Malatya. Özet bildirim: s222. 

(Poster Sunumu) (Ulusal)

7. Kekillioğlu, A., Tüzün, A., 2007. "Ecological Importance of Bombus terrestris

(Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Apidae) in Environmental Survival",

International Conference on Environmental Survival and Sustainability,

19-24 Şubat 2007, Nicosia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

(Sözlü Sunum) (Uluslararası)

 

8. Kırpık, M.A., Tüzün, A., Bağrıaçık, N., Gülmez, Y., 2008. "Ankara, Kırıkkale ve Çankırı 

İlleri Pompilidae (Insecta: Hymenoptera) Familyası Üzerine Faunistik Araştırma", 

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.Özet bildirim: s597. 

(Poster Sunumu) (Ulusal)

9. Kekillioğlu, A., Tüzün, A., 2008. "Kırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta:Hymenoptera: 

Apoidea) Türleri Üzerine Faunistik, Sistematik Araştırmalar ve Bazı Ekolojik Gözlemler", 

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon. Özet bildirim: s607. 

(Poster Sunumu) (Ulusal) 

10. Tüzün, A., Yüksel, S., Dabiri, F., 2009. "Use of Different Groups of Arthropodes to 

Determine PMI With Difference of Stage of Human Corps Analysis", 

The 1st International Congress of Forensic Medicine in Iran, 25-27 Mayıs 2009,Tahran,İran. 

(Sözlü Sunum) (Uluslararası)

11. Kekillioğlu A., Tüzün, A., 2010. "Kırşehir İli ve Çevresi Apidae (Insecta: Hymenoptera: 

Apoidea) Türleri Üzerine Faunistik, Sistematik ve Bazı Ekolojik Gözlemler", 

Aksaray Üniversitesi Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray. Özet bildirim: s88. 

(Sözlü Sunum) (Ulusal)

12. Tüzün, A., Peker, D., 2012. ''Balarılarında Savunma Davranışı" 

First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 Eylül 2012, 

Bishkek, Kırgızistan. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


13. Tüzün, A., Peker, D., 2012. "Sineklerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Önemi" 

First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 Eylül 2012, 

Bishkek, Kırgızistan. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


14. Tüzün, A., Bilgili, G., 2013. "Importance of Bees in Agricultural Ecosystem"

International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013),

18-21 Haziran 2013, Nevşehir. (Poster Sunumu) (Uluslararası) 


15. Tüzün, A., Dıvrak, D., 2013. "The Role and Potential Harm Inflicted by Insects

in Forest Ecosystems", International Caucasian Forestry Symposium, 

24-26 Ekim 2013, Artvin. Özet bildirim: s1134-1136. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


16. Tüzün, A., Tereli, M., 2014. "New Molecular Methods for Detection of Bioterrorism

Agents", 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 

2-6 Haziran 2014, Saraybosna, Bosna Hersek. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


17. Tüzün, A., Tereli, M., 2014. "The Importance of Biological Sensors in Bioterrorist

Events", 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 

2-6 Haziran 2014, Saraybosna, Bosna Hersek. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


18. Tüzün, A., Tereli, M., 2014. "A Glimpse to the CBRN Incidents in Ecotoxicological
Means", International Conference on Environmental Science and Technology" 
14-17 Mayıs 2014, Antalya. Özet bildirim: s414-415. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

19. Tüzün, A., Kalemci, B., Murat, H.G., 2015. "Cultural Entomology", 1st International
Congress on Applied Biological Sciences, 16-20 Eylül 2015, Makedony
Özet bildirim: s54. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

20. Tüzün, A., Murat, H.G., Bilgili, G., 2015. "Forensic Acarology", 1st International
Congress on Applied Biological Sciences, 16-20 Eylül 2015, Makedonya. 
Özet bildirim: s55. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


21. Tüzün, A., Bilgili, G., 2016. "Aquatic Toxicology and Invertebrates", 

International Ecology 2016 Adnan Aldemir Symposium, 16-19 Mayıs 2016, Kars.

Özet bildirim: s103. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

22. Tüzün, A., Şahin, B., Sönmez, M., “Ekolojik Tarımda Biyolojik Ajanlarla Mücadele 
Yöntemleri”, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi (UKECEK-2017), 
12-15 Eylül 2017, Edirne. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

23. Tüzün, A., Yalnız, S.E., “Use of Mollusc Species as Bioindicators in Water Pollution”, 
VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2017), 
4-7 Ekim 2017, Çanakkale. Özet bildirim: s172. (Poster Sunumu) (Uluslararası)


24. Tüzün, A., Sönmez, M., "Sphecidae and Crabronidae (Insecta: Hymenoptera: Aculeata) 
Fauna of Adana Province, Turkey", 1st International Eurasian Conference on Biological and 
Chemical Sciences, 26-27 Nisan 2018, Ankara. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

25. Tüzün, A., Yalnız, S.E., "Polistinae and Vespinae (Insecta: Hymenoptera: Vespidae)
Fauna Collected from Different Localities of Turkey", 1st International Eurasian Conference 
on Biological and Chemical Sciences, 26-27 Nisan 2018, Ankara. (Poster Sunumu) (Uluslararası)

26. Sönmez, M., Tüzün, A., "Adana İli Scoliidae (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea) Türleri", 
1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26-27 Nisan 2018, Ankara. 
(Sözlü Sunum) (Uluslararası)

27. Yalnız, S.E., Tüzün, A., "Contribution to the Knowledge of the Vespidae (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea) From 
Adana Province of Turkey with Some New Records", 1st International Eurasian Conference on Biological and 
Chemical Sciences, 26-27 Nisan 2018, Ankara. (Sözlü Sunum) (Uluslararası)

KİTAPLAR:

Hancı, H., Tüzün, A., Açıkgöz, N., Balseven, A., Candar, S., 2002.

Adli Entomoloji, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
Yayın No:9, ISBN No: 975-585-270-0, Ankara, TÜRKİYE