PROF.DR. ACAR TÜZÜNER    
Adı : ACAR
Soyadı : TÜZÜNER
E-posta : atuzuner@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125082842
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler
Dr.Tüzüner 1997 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce)'ni bitirdi. 1997-2002 tarileri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi ihtisası yaptı. 1999 yılında Pittsburgh Üniversitesi Thomas Starzl Transplantasyon Enstütüsünde Research Fellow olarak çalıştı. 2000 yılında burada renal transplant hastalarında BK virüsü ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 'genç araştırmacı' ödülünü aldı. 2005-2007 tarihleri arasında Calgary Üniversitesinde Transplantasyon üst ihtisasını (Abdominal Multiorgan Transplant Fellowship) tamamladı. 2006 yılında Genel Cerrahi doçenti ünvanını elde etti. 2011 yılında Avrupa Cerrahi Yeterlilik Kurulu (UEMS European Board of Surgery (EBS)) tarafından düzenlenen “Avrupa Transplantasyon Cerrahisi Yeterlilik Sınavı’’na katıldı. Sınav sonucunda procurement, böbrek, karaciğer ve pankreas nakli modüllerinde başarılı bulunarak, ‘Avrupa Transplantasyon Diploması’ aldı. 2013 yılında Profesör ünvanı aldı. Halen Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Hepatopankreatikobilier Cerrahi ve Transplantasyon ünitesinde  görev yapmaktadır. 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Pittsburgh Üniversitesi Thomas Starzl Transplantasyon Enstütüsü

Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi

DİPLOMALAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Grubu – Tıp Doktoru (1997)

AÜTF Genel Cerrahi ABD – Genel Cerrahi İhtisası (2002)

Calgary Üniversitesi Tıp Fakültesi – Abdominal Multiorgan Transpant Üstihtisası (2007)

Genel Cerrahi Doçenti (2006)

UEMS Diploma of Transplant Surgery (2011)

Genel Cerrahi Profesör (2013)


ARAŞTIRMA ALANLARI

Transplantasyon
 
Hepatopankreatikobilier cerrahi
 
BK virüs

Laparoskopik Donor Cerrahisi