Y.DOÇ.DR. SILA AY    
Adı : SILA
Soyadı : AY
E-posta : ay@ankara.edu.tr, silaay@gmail.com
Tel : (312) 3103280-1770
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 24.09.1972


AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü (2010-

Misafir Öğretim Üyesi: Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Türkçe Bölümü (2010-2011)

Dr. Araş. Gör. Ankara Üniversitesi, SBE, Yabancı Dil Öğretimi (2003-2010)

Araş. Gör. : Ankara Üniversitesi, SBE, Yabancı Dil Öğretimi (1995-2003)


EĞİTİM

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi (1997-2003)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi (1995-1997)

Lisans : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (1990-1994)

Lise : TED Ankara Koleji (1987-1990)

 

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi: Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı.

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Özcan Demirel

Doktora Tezi: Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi.

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Özcan Demirel

 

YAYINLAR:

 • Ay, S. (2016). "Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Kavramına Genel Bir Bakış", A.Ü. Dil Dergisi, 163 (Ocak-Şubat-Mart 2014), 5-18.

 • Ay, S. & Aydın, Ö. (2016). "Someone judges every sentence: Third language acquisition of quatifier scope in Turkish", Second Language Acquisition of Turkish, A. Gürel (ed.) içinde (135-163), John Benjamins Publisihng Company.

 • Ay, S. & Bekâr, İ.P. (2015). "A devoicing analysis of vowel [ï] in voiceless consonant surroundings", Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics, D. Zeyrek, Ç. Sağın, U. Ataş & J. Rehbein (eds.) içinde (2-11), Harrassowitz Verlag.

Ay, S. (2015). "The vowel epenthesis and deletion errors of Japanese students of Turkish", Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics, D. Zeyrek, Ç. Sağın, U. Ataş & J. Rehbein (eds.) içinde (216-224), Harrassowitz Verlag.

 • Bekâr, İ.P. Ergenç, İ., Ay, S. ve Gürkan, C.K. (2013) "Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem". 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi. 

 • Ay, S. and Bartan, Ş. Ö. (2012). The Effect of Topic Interest and Gender on Reading Test Types in a Second Language, The Reading Matrix, 12 (1), 62-78.

 • Ay, S. and Bartan, Ş. Ö. (2011). "Individual Differences in Foreign Language Reading Comprehension: Gender and Topic Interest" in J.Arabski & A. Wojtaszek (eds.) Individual Learner Differences in SLA, (245-260), Multilingual Matters.

 • Peçenek, D. ve Ay, S. (2011). "Deyim tanımlama sürecinde bilişsel biçem farklılıklarının ve bağlam bilgisinin rolü". Çiğdem Sağın-Şimşek ve Çiler Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. ODTÜ, Basım İşliği. 

 • Ay, S., Bekar, İ.P. ve Ergenç, İ. (2011). "Türkçede gelişimsel disleksinin sesbilimsel ve biçimbilimsel görünümleri". Çiğdem Sağın-Şimşek ve Çiler Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (s.481-488). ODTÜ, Basım İşliği. 

 • Ay, S. ve Bartan, Ş. Ö. (2010). Self and Peer Assessment in Different Ability Groups. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ss.38-42), 11-13 Kasım 2010, Antalya. 

 • Ay, S. 2010. Young Adolescent Students' Foreign Language Anxiety in Relation to Language Skills at Different Levels. The Journal of International Social Research. Vol:3 Sayı:11. s.83-91. 

 • Ay, S. (2009). “Academic reading strategies and metacognitive awareness of university students”, Essays on Turkish Linguistics, (pp.433-441) Harrassowitz Verlag. indir

 • Ay, S. (2008). “Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı zekaları baskın öğrenicilerle bir durum çalışması”, A.Ü. Dil Dergisi, S.141, s.7-18. 

 • Ay, S. (2008) “Dil Becerileri ve Yabancı Dil Kaygısı”, Türkiye’de Proceedings of National Foreign Language Teaching in Turkey, Gazi University, Ankara: Faculty of Education Press, p. 140-146.

 • Ay, S. ve Peçenek, D. (2008) “Deyim Tanımlama Sürecinde Bilişsel Biçem Farklılıkları”, 22.Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 48, ss. 484-493. indir
 • Ay, S. (2007). “Yabancı Dilde Öğretmen Öğrenci Ortak Güncesi Kullanımı”, A.Ü. Dil Dergisi, S. 134, s.85 – 95. 

 • Ay, S. (2005). “Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi” Dilbilim İncelemeleri İ. Ergenç, S.İşsever, S.Gökmen, Ö.Aydın. (ed.) Doğan Yayıncılık, Ankara, s: 273 – 279.

 • Ay, S. (1998). “Yaşam Boyu Öğrenme İçin Program Tasarımı”, A.Ü. Dil Dergisi, S. 65, s.19 – 26.

 • Ay, S. ve Peçenek, D. (1996). “Dilin İşlevleri: Kibarlık, Dayanışma, Seslenme Biçimleri, Sen-Siz Ayrımları”, A.Ü. Dil Dergisi, S. 46, s.35-41.

 • VERDİĞİ DERSLER

 • Yabancı Dil Öğretimi (Lisans)
 • Karşılaştırmalı Dilbilgisi III (Lisans)
 • Sesletim Öğretimi
 • Öğrenen Özerkliği
 • Okuma Becerisi
 • Özgül Öğrencilere Dil Öğretimi
 • Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem
 • Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar
 • Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Eğilimler
 • Yabancı Dil Öğretiminde Temel Kavramlar
 • Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Projeler:

Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi (Ekim 2009)
Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Uzaktan Sertifika Programı Geliştirme (Haziran 2010)