PROF.DR. ASLI YAZICI YAKIN    
Adı : ASLI
Soyadı : YAZICI YAKIN
E-posta : asliyaziciyakin@gmail.com, ayazici@ankara.edu.tr
Tel : 31203280/1167
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

YAYINLAR:

Makale ve Kitap Bölümleri

1- (2016) "Suyun Öte Yakası: Türkiye'de 1950'den Bugüne Popüler Rüya Tabiri Kitapları", Doğu-Batı: Rüyalar, Sayı:76, 11-33.

2-  (2015)  "Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon", Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 40, 37-62.

3-  (2012) “Gizem ya da Sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 Yılları Arasında Seksoloji Söylemi”, Fe Dergi, Cilt 4, Sayı 2.

4-  (2012) ” The Symbolic Construction of Communism in Turkish Anti-Communist Propaganda during the Cold War, Journal of Language and Politics, (SSCI) Vol: 11, No: 4, 583-606. Aylin Özman ile birlikte

5- (2012) “Antikomünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik”, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 105–137, Aylin Özman ile birlikte

6-(2010) Güvercin Uçuverdi: Bir Tutku olarak Ankara ve Urfa’da Güvercin Yetiştiriciliği ve Kültürü, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 30, 181–213.

7- (2009) “Liberalizm ile Muhafazakârlık Arasında Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantazisi”, Doğu Batı, Şubat-Mart-Nisan, 11–35, Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte.

8- (2007) “ ‘There is a Village Somewhere Out There’: Representations of Anatolia as Tera Incognita”, Journal of Historical Sociology(AHCI) Vol. 20, No: 1–2, 182–199.

9- (2007). “Modernization through Women’s Body in Popular Romance”, (Women, Gender and Representation of Sexualities and Gender in Romance Fiction: Turkey), EWIC- Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Practices, Interpretations, and Representations. Vol, 5, Brill.

10- (2005) “Times on the Wall: An Analysis of a Traditional Turkish Calendar”, KronoScope: Journal for the Study of Time(Scopus, ESCI, Sociological Abstract) Vol: 5, No: 1, 21– 41.

11- (2005) “Çeşme Sokağının Kayıp Çocukları: Kemalettin Tuğcu Romanları ve Disiplin”, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 19, 189–209.

12- (2003) “Otobiyografi” , Doğu Batı: Edebiyat Üstüne, 22, Şubat-Mart-Nisan, 131–141.

13- (2002) “Batı Düşüncesinde Koleksiyon Zamanı”, Doğu Batı – Oryantalizm II, 20, Ağustos-Eylül- Ekim, 197–207.

14- (2002) “Yalan Yaratan Makine ya da Makine Yaratan Yalancı”,Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 14, 29–45.

15- (2001) “Sınırda Yapılan Bir Çeviri Girişimi: Popüler Kültür”, Doğu Batı, 15, Mayıs- Haziran- Temmuz, 107–117.

16- (2000) “Popüler Romansta Stratejiler: Kerime Nadir Romanları”, İletişim, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 5, 135–151

Seçilmiş Bildiriler:

-(9–11 Mayıs 2012) Türkiye’de 1930–70 Yılları Arasında Yayımlanan Seksoloji Kitapları ve Cinsi ve Cinsî Terbiye Söylemi”, Kadın Olmak! Farkındalık ve Özgürleşme, 9 Eylül Üniversitesi, Uluslararası Kadın Konferansı.

- (2011/ 14–16 Aralık) “Tarih Yazımı ve İdeolojinin Uzamsallaşması Olarak Keçiören Vakası”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ. Ceren Aksoy Sugiyama ile birlikte.

-  (2009 / 9–11 Aralık) “Liberalizmin Yeni Yüzü: Kişisel Gelişim Fantezisi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte.

 

ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMAYA YÖNELİK İLGİ ALANLARI

- Sosyal bilimlerde ve sosyal antropolojide nitel paradigma- Etnografi

- Maddi Kültür Çalışmaları ve Teknoloji Felsefesi

- Yeniçağ dinsel pratikleri/inanışları

- Ritüel Çalışmaları

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

ANT 419 Maddi Kültür Çalışmaları

ANT 404 Kent Antropolojisi

ANT 329 Dil Antropolojisi

ANT 317 Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

ANT 302 Siyasal Antropoloji

ANT 326 Yeniçağ Dinsel Pratikleri

ANT 423 Ritüel Kutsallık ve İktidar

ANT 418 Temsil ve Kimlik

Yüksek Lisans-Doktora:

Felsefi Antropoloji I, II

Maddi Kültür ve Teknoloji

Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

Görsel Antropoloji

 

YÖNETİLEN TEZLER

Tamamlanmış Tezler

1. NİLGÜN SONKAN GÜNDÜZ- Bir Yerdekiler: 'Mahallenin Delisi' Kavramı Ve Esnafın Söylemsel Pratikleri Üzerine Etnografik Bir Araştırma – 2016. Yüksek Lisans. (Kitap : Mahallenin Delisi- 2017 İletişim yayınları.)

2. ALİM KORAY CENGİZ- 'Bi(r)yerli' olmak: Anlatılar Ve İmgeler Üzerinden Antakyalılık. 2016. Doktora.

3. AYÇA NUR KİP AKYOL-  Karyağdı Hatun Türbesinden Operaya Bir Opera Etnografisi. 2016. Doktora.

4. LİDİA TUKABAEVA- Göçün Feminizasyonu Bağlamında Ankara'da Eğlence Sektörü. 2015. Yüksek Lisans

5. DİDEM ÖZTÜRK- Türkiye'de Yeniçağ Ruhaniliği Ve Pratikleri: Evren Tasarımı, Birey Ve Olumlama. 2015. Yüksek Lisans.

6. MERİÇ KÜKRER- Ankara'da Dilencilik Ve Sadaka Kültürü. 2014. Yüksek Lisans. (Kitap: Şehirde Bir Kovalamaca Hikayesi: Dilenci Zabıta İlişkisi ve Performans Üzerine Etnografik Bir Çalışma. 2017. Herdem Yayıncılık)

7. EMİNE ÜZÜM TAN- Kentli Gençlik Ve Sokak Kültürüne Sosyal Antropolojik Bir Yaklaşım: Grafiti Ve Sokak Kültürü. 2010. Yüksek Lisans.

8. AHMET ERKAN KOCA- Güvenlik Alanında AB Eksenli Oluşturulan Politika Ve Kurumsal Dönüşüm Çabalarının Polisler Arasındaki Yansıması. 2010. Doktora. (Kitap:Polisliğin Kitabını Yazmak: Antropolojik açıdan Polis Bürokrasisi ve Görünümleri. 2013. Atıf.)

Devam Etmekte Olan Tezler ve Başlıkları Netleşmemiş Hali ile Konuları

1. ECE DİDEM ÖZTÜRK – Online Oyun Toplulukları. Doktora.

2. SEMRA ÖZLEM DİŞLİ- Biga’da Çingene- Roman Kültürü Üzerine Etnografik Alan Çalışması. Doktora.

3. FATMA TUNÇER – Ankara’da Apartman Kapıcılığından Rezidans Hizmetlerine Dönüşüm Üzerine Etnografik Alan Araştırması. Yüksek Lisans.

4. MEHMET ALPAYDIN – Çalışma Hayatında Birey ve Kişiliğin Envanterler Üzerinden Belirlenmesi. Yüksek Lisans.

5. ONUR YUMRUKAYA – İkinci El Eşya- Antika- Hurda Kavramları ve Toplama- Biriktirme- Saklama Pratikleri Üzerine Ankara’da Etnografik Alan Araştırması. Yüksek Lisans.

6. BERNA KÜÇÜKOĞLU-  Efemera ve Koleksiyon Kültürü Üzerine Alan Araştırması. Yüksek Lisans.

7. RANA TUNCEL – Ankara’da Yaşayan Gümüşhaneliler ve Hemşerilik. Yüksek Lisans.

8. SEYHAN KURT – Konya’da Kent Kültürü ve Ev İçi Düzenleme. Yüksek Lisans.

9. MERİÇ KÜKRER – İranlı Mülteci/Sığınmacılar Üzerine Alan Araştırması. Doktora.