PROF.DR. ASLI YAZICI YAKIN    
Name : ASLI
Surname : YAZICI YAKIN
E-Mail : asliyaziciyakin@gmail.com, ayazici@ankara.edu.tr
Phone Number : 31203280/1167
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : ANTHROPOLOGY DEPARTMENT
Personal Information

Selected Works:

Articles & Chapters in Books:


1- (2016) "Suyun Öte Yakası: Türkiye'de 1950'den Bugüne Popüler Rüya Tabiri Kitapları", Doğu-Batı:  Rüyalar, Sayı:76, 11-33.

2-  (2015)  "Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon", Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 40, 37-62.

3-  (2012) “Gizem ya da Sapkınlık: Türkiye’de 1930-60 Yılları Arasında Seksoloji Söylemi”, Fe Dergi, Cilt 4, Sayı 2.

4-  (2012) ” The Symbolic Construction of Communism in Turkish Anti-Communist Propaganda during the Cold War,Journal of Language and Politics, Vol: 11, No: 4, 583-606. Aylin Özman ile birlikte

5- (2012) “Antikomünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik”, Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, İstanbul: İletişim Yayınları, 105–137, Aylin Özman ile birlikte

6-(2010) Güvercin Uçuverdi: Bir Tutku olarak Ankara ve Urfa’da Güvercin Yetiştiriciliği ve Kültürü, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 30, 181–213.

7- (2009) “Liberalizm ile Muhafazakârlık Arasında Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantazisi”, Doğu Batı, Şubat-Mart-Nisan, 11–35, Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte.

8- (2007) “ ‘There is a Village Somewhere Out There’: Representations of Anatolia as Tera Incognita”, Journal of Historical Sociology, Vol. 20, No: 1–2, 182–199.

9- (2007). “Modernization through Women’s Body in Popular Romance”, (Women, Gender and Representation of Sexualities and Gender in Romance Fiction: Turkey), EWIC- Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Practices, Interpretations, and Representations. Vol, 5, Brill.

10- (2005) “Times on the Wall: An Analysis of a Traditional Turkish Calendar”, KronoScope: Journal for the Study of Time, Vol: 5, No: 1, 21– 41.

11- (2005) “Çeşme Sokağının Kayıp Çocukları: Kemalettin Tuğcu Romanları ve Disiplin”, Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 19, 189–209.

12- (2003) “Otobiyografi” , Doğu Batı: Edebiyat Üstüne, 22, Şubat-Mart-Nisan, 131–141.

13- (2002) “Batı Düşüncesinde Koleksiyon Zamanı”, Doğu Batı – Oryantalizm II, 20, Ağustos-Eylül- Ekim, 197–207.

14- (2002) “Yalan Yaratan Makine ya da Makine Yaratan Yalancı”,Kebikeç: İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi, 14, 29–45.

15- (2001) “Sınırda Yapılan Bir Çeviri Girişimi: Popüler Kültür”, Doğu Batı, 15, Mayıs- Haziran- Temmuz, 107–117.

16- (2000) “Popüler Romansta Stratejiler: Kerime Nadir Romanları”, İletişim, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 5, 135–151

Seçilmiş Bildiriler:

-(9–11 Mayıs 2012) Türkiye’de 1930–70 Yılları Arasında Yayımlanan Seksoloji Kitapları ve Cinsi ve Cinsî Terbiye Söylemi”, Kadın Olmak! Farkındalık ve Özgürleşme, 9 Eylül Üniversitesi, Uluslararası Kadın Konferansı.

- (2011/ 14–16 Aralık) “Tarih Yazımı ve İdeolojinin Uzamsallaşması Olarak Keçiören Vakası”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ. Ceren Aksoy Sugiyama ile birlikte.

-  (2009 / 9–11 Aralık) “Liberalizmin Yeni Yüzü: Kişisel Gelişim Fantezisi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Rahşan Balamir Bektaş ile birlikte.

Verdiği Dersler

Lisans

ANT 419 Maddi Kültür Çalışmaları

ANT 404 Kent Antropolojisi

ANT 329 Dil Antropolojisi

ANT 317 Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

ANT 302 Siyasal Antropoloji

ANT 326 Yeniçağ Dinsel Pratikleri

ANT 423 Ritüel Kutsallık ve İktidar

ANT 418 Temsil ve Kimlik

Yüksek Lisans-Doktora:

Felsefi Antropoloji I, II

Maddi Kültür ve Teknoloji

Sosyal Antropolojide Yöntem ve Teknikler

Görsel Antropoloji