PROF.DR. ATİLA YILDIZ    
Name : ATİLA
Surname : YILDIZ
E-Mail : ayildiz@science.ankara.edu.tr, atilayildiz66@gmail.com
Phone Number : 0.312.2126720 / 1225
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF SCIENCES
Department : BIOLOGY DEPARTMENT
Personal Information

 

CV

Degree , Name, Surname

                                                                                                                                                                                            

                        

 

                                                                                                                                           

Date of birth :

1966

Mailing address :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Beşevler – Tandoğan / ANKARA

Phone :

00.90. 312. 2126720 / 1125

Fax :

00.90. 312. 2232395

E-mail :

ayildiz@science.ankara.edu.tr, atilayildiz66@gmail.com

web-page:

 ACADEMIC EDUCATION

Country

University

Faculty/Institute

Area of Education

Degree

Graduation date

TUR

Ankara University

Science Faculty

Biology

 

1988

TUR

Ankara University

Institude of Natural and Applied Sciences

Biology

 

1992

TUR

Ankara University

Institude of Natural and Applied Sciences

Biology

 

1998

 

 

 

 

 

 

 

 ACADEMIC/BUSINESS EXPERIENCE

Institution/Company

Country

Province

Department/Unit

Title

Year

Ankara University

TUR

ANKARA

Biology

Res. Assist.

1988-1998

Ankara University

TUR

ANKARA

Biology

Res. Assist. Dr.

1998-2010

Ankara University

TUR

ANKARA

Biology

Assoc. Prof. Dr.

2010-

 

 

FIELDS OF INVESTIGATION

Lichen systematic, Lichen ecology, Pollution ecology, Biosorption, Nanotechnology

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Under Graduate

Graduate

BİY.113 Botany I

804515  Biology of the Nonvascular Plants

BİY.405 Mosses

804518  The Collecting and Preserving    Techniques of the Plant Material

BİY.469 Mycology

 

BİY.498 Lichenology

 

 

OTHER ACADEMIC ACTIVITIES

Number of consultancy for the Articles/Reviews in Journals recorded in international indexes for the recent year

2

Number of Adviser Positions in Projects for the recent year

4

Total number of Citations to the Publications (According to web of Science,)

71

Number of Supervising to the students

 

Completed

Continuing

MS

2

8

pHD

 

1

Other Activities (Work/duty/activity/ charge/case/memberships etc.)

1.BLAM (Bryologisch Lichenologischen Arbeitgemeinschaft für Mitteleuropa)

2.BLS (British Lichen Society)

3.IAL (International Association for Lichenology)

4.TLT (Türk Liken Topluluğu)

LİKAD (Liken Araştırmaları Derneği)

5.Türkiye Biyologlar Derneği

6.OPTIMA (Organization for The Phyto-Taxonomic Investigation of The Mediterranean Area)

7.BLAM (Bryologisch Lichenologischen Arbeitgemeinschaft für Mitteleuropa)

 

 

AWARDS

Name of the award

Taken From

Year

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

Project name

Institution

Budget

Dates

Duty

Project type

 

1.Yaralıgöz Dağı (Devrekani-KASTAMONU) Liken Florası, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 91-25-00-51, Projede Araştırıcı, 1992, (Tamamlandı).

 

2.Devrekani-İnebolu-Abana Arası (Göynük Dağı) Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, TBAG-925, Projede Araştırıcı, 1992, (Tamamlandı).

 

3.Çangal Dağı (SİNOP) Liken Florası, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,            93-25-00-25, Projede Araştırıcı, 1995, (Tamamlandı).

 

4.Yüksek Alpin Bitkiler ve Kültür Bitkilerinin Antioksidant Kompozisyonunun Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 98-05-03-06, Projede Araştırıcı, 200,1(Tamamlandı).

 

5.Türkiye’deki Lobaria (Schreber) Hoffm. ve Evernia Ach. Cinslerinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Genetik Tanımlanması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP),  2005-07-05-098, Proje Yöneticisi, 2008, (Tamamlandı).

 

6.Türkiye Heyelan Haritası Projesi, MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı (Tortum Heyelanının Likenlerle Yaşlandırılması, Tortum, Erzurum), MTA,  Projede Araştırıcı, 2008, (Tamamlandı).

 

7.Kastamonu İli (Merkez) Atmosferi Polen ve Spor Takvimi (2005-2007), TÜBİTAK Projesi, SBAG-3084 (105S051),  Projede Araştırıcı, 2008, (Tamamlandı).

 

8.Kastamonu İli (Merkez) Atmosferi Polen ve Spor Takvimi (2005-2007), Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 20080705002HPD,  Projede Araştırıcı, (2009), (Tamamlandı).

 

9.Ankara İli Liken Florası, TÜBİTAK Projesi, TBAG-2283 (103T031), Proje Yöneticisi,  2003-2007 (2009), (Tamamlandı).

 

10.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Atmosferik Polen ve Mantar Sporlarının İncelenmesi (2010-2013), TÜBİTAK, COST, ES0603-30 (109S265), Projede Araştırıcı, (Devam ediyor).

 

11.Evernia prunastri (L.) Ach.  ve Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.  Liken Türleriyle Sulu Çözeltilerden Tarım İlacı Biyosorpsiyonu (2012-2014) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 12B4240014, Proje Yöneticisi,  (Devam ediyor).

 

 

 

PUBLICATIONS

Publications in SCI, SSCI, AHCI indexes

1.KÖKDİL, G., KURUCU, S., YILDIZ, A., 1998. Essential Oil Composition of Nepeta nuda L. ssp. nuda. Flavour and Fragrance Journal. 13:233-234.

2.YILDIZ, A., JOHN, V., YURDAKULOL, E., 2002. Lichens from the Çangal Mountains (Sinop, Turkey). Cryptogamie, Mycologie. 23 (1): 81-88.

3.YURDAKULOL, E., DEMİRÖRS, M., YILDIZ, A., 2002. A Phytosociological  Study of The Vegetation of The Devrekani-İnebolu-Abana Area (Kastamonu / Turkey). Israel Journal of Plant Sciences. 50:293-311.

4.ÖNCEL, I., YURDAKULOL, E., KELEŞ, Y., KURT, L., YILDIZ, A., 2004. Role of Antioxidant Defense System and Biochemical Adaptation on Stress Tolerance of High Mountain and Steppe Plants. Acta Oecologica International Journal of Ecology.  26: 211-218.

5.ATEŞ, A., YILDIZ, A. YILDIZ, N. and ÇALIMLI, A., 2007. Heavy metal removal from aqueous solution by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.  Annali di Chimica. Vol:97 (5-6): 385-393. TÜBİTAK. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2008.

6.YILDIZ, A., AKSOY, A., TUĞ, G.N., İŞLEK, C., DEMİREZEN, D., 2008. Biomonitoring of heavy metals by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf in Ankara (Turkey). Journal of Atmospheric Chemistry. Vol: 60:71-81. TÜBİTAK. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2008.)

7.ÇETER, T., PINAR, N.M., YILDIZ, A. and GÜNEY, K., 2009. Two year concentrations of allergen atmospheric fungal spores in Kastamonu, Turkey (2006-2007). Allergy  64 (90): 421.

8.ÇETER, T., PINAR, N.M., ALTUNER, E., GÜNEY, K., YILDIZ, A., 2010.  Aeropalynological analysis of allergen atmospheric pollens in Kastamonu, Turkey. Allergy 65 (92):423.

9.YILDIZ, A., AKSOY, A., AKBULUT, G., DEMİREZEN, D., İŞLEK, C., ALTUNER, E.M., DUMAN, F., 2011. Correlation Between Chlorophyll Degradation and the Amount of Heavy Metals Found in Pseudevernia furfuracea in Kayseri (Turkey). Ekoloji 20, 78 : 82-88. Doi: 10.5053/ekoloji.2011.7813.

10.ÇETER, T., PINAR, N.M., GÜNEY, K., YILDIZ, A., AŞÇI, B. and SMITH, M.. A 2-year aeropalynological survey of allergenic pollen in the atmosphere of Kastamonu, Turkey. Aerobiology DOI 10.1007/s10453-011-9240-0.

 

Publications in other indexes

1.YURDAKULOL, E., ÖNCEL, I., DEMİRÖRS, M., YILDIZ, A., KELEŞ, Y.,     1996. Ecological and Syntaxonomic Investigation of Salt Marshes Vegetation in the Vicinity of Burdur and Acıgöl (Denizli-Turkey). Ecologia Mediterranea. XXII (1/2):51-61.

2.ZEYBEK, U., YILDIZ, A., 2000.Untersuchungen über die Nordost-Anatolischen Flechten Lobaria scrobiculata und L. pulmonaria. Scientia Pharmazeutica, 68:317-321.

3.YILDIZ, A., JOHN, V., 2002. Additional Lichen Records from Kastamonu Province (Turkey). Flora Mediterranea. 12:315-322.

4.YURDAKULOL, E., YILDIZ, A., 2002. Ilgaz Dağları (Kastamonu) ile Çevresinin Eko-Turizm ve Biyolojik Çeşitlilik Görünümü. Tabiat ve İnsan. Yıl:36. Sayı:3. Sayfa: 3-8.

5.YILDIZ, A., YURDAKULOL, E., 2002. Likenler. Tabiat ve İnsan. Yıl:36. Sayı:4. Sayfa:6-11.

6.YILDIZ, A., “Hava Kirliliği ve Likenler. Air Pollution and Lichens”, Tabiat ve İnsan, 39, (3), 12-16, 2005.

7.YILDIZ, A., „Türk Likenoloji Tarihinden Bir Yaprak“, Tabiat ve İnsan, 39, (3), 17, 2005.

8.YILDIZ, A., “Şiirlerde Likenler”, Türk Liken Topluluğu (TLT) Bülteni, Sayı:2, Sayfa:12, 2006.

9.YILDIZ, A., “Tortum Heyelan Gölü’nün (Erzurum Tortum İlçesi) Likenometrik Metotla Yaşlandırılması”, Türk Liken Topluluğu (TLT) Bülteni, Sayı:4, Sayfa:7, 2007.

10.YILDIZ, A., “Şiirlerde Likenler”, Türk Liken Topluluğu (TLT) Bülteni, Sayı:4, Sayfa:19, 2007.

11.AKBULUT, G., YILDIZ, A., YALINCA, R., 2011. Nar: Bileşimi ve Potansiyel Sağlık Etkileri. Pomegranate: The Composition and Potential Health Effects. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı: 2.

12.AKBULUT, G., YILDIZ, A., 2011. An Overview to Lichens: The Nutrient Composition of Some Species. Likenlere Genel Bir Bakış: Bazı Türlerin Besin Öğesi İçeriği. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 3 (2).

 

International and national meetings on congress (Proceedings):

1.YILDIZ, A., YURDAKULOL, E., 1998. Yaralıgöz Dağı (Devrekani-Kastamonu) Crustose Liken Florası. II. Kızılırmak  Uluslararası  Fen Bilimleri Kongresi. 20-22 Mayıs 1998, Kırıkkale. Kızılırmak Biyoloji Bildirileri. Sayfa: 226-235.

2.YILDIZ, A.,  YURDAKULOL, E., 1998. Çangal  Dağı (Sinop) Foliose (Yapraksı) Liken  Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. 7-10 Eylül 1998, Samsun. Cilt I. Sayfa:192-201.

3.YILDIZ, A.,  YURDAKULOL, E., 1998. Yaralıgöz  Dağı (Devrekani-Kastamonu) Foliose (Yapraksı) Liken Florası. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. 7-10 Eylül 1998, Samsun. Cilt I. Sayfa:124-133.

4.YURDAKULOL, E., DEMİRÖRS, M., YILDIZ, A., 1998. Devrekani-İnebolu-Abana Çevresi Orman Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması.  XIV. Ulusal  Biyoloji Kongresi. 7-10 Eylül, Samsun. Cilt I. Sayfa:345-361.

5.YURDAKULOL, E., YILDIZ, A., 2002. Ilgaz Dağları ile Çevresinin Eko-Turizm ve Biyolojik Çeşitlilik Yönünden Önemi. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu. 25-27 Haziran 2002, Kastamonu. Sayfa: 447-461.

6.ÖNCEL, I., YURDAKULOL, E., KELEŞ, Y., KURT, L., YILDIZ, A., 2002. Yüksek Dağ ve Step Bitkilerinin Stres Dayanıklılığında Antioksidant Savunma Sistemi ve Biyokimyasal Adaptasyonun Rolü. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. 4-7 Eylül 2002, Malatya. 

7.PINAR, N., ÇETER, T., YILDIZ, A., CANSARAN, D., 2005. Airborne Fungal Spores Concentration and The Effect of Meteorological Factors in Ankara, Turkey (2003-2004). XVII International Botanical Congress, 447, Vienna, AUSTRIA, 2005.

8.YILDIZ, A., İŞLEK, C., TUĞ, G.N., 2007. Biomonitoring of Heavy Metals by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf in Nevsehir city, Turkey. III. International Symposium on Chemistry, Santa Clara, CUBA, 2007.

9.ÇETER, T., PINAR, N.M., YILDIZ, A., GÜNEY, K.,  YILDIRIM, Ö., 2008. Kastamonu İli Atmosferi İki Yıllık Allerjik Mantar Sporları Takvimi. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 49, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 2008.

 

BOOKS

1.SİN,B., PINAR, N.M., MISIRLIGİL, Z., ÇETER, T., YILDIZ, A. ve ALAN, Ş., 2007. Polen Allerjisi. Türkiye Allerjik Bitkilerine Genel Bakış. Engin Kitabevi.

Date of organizing: 18.06.2013