PROF.DR. MEHMET YAŞAR AYKAÇ    
Adı : MEHMET YAŞAR
Soyadı : AYKAÇ
E-posta : aykac@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 296 56 81
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Yaşar AYKAÇ

Doğum Tarihi: 12.07.1957

Adres: Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji AD 06500, Beşevler-ANKARA

Telefon: 0312 2965681

E-posta: aykac@dentistry.ankara.edu.tr

 

Akademik Durumu:

• Lisans: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1975- 1980

• Doktora: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, 1981- 1985

• Doçent Dr.: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, 1991

•Profesör Dr. : Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD, 1997

 

Doktora Tez Başlığı: Synthogreft Uygulanan ve Uygulanmayan Kemik İçi Defektlerde İyileşmenin Değerlendirilmesi (1995)

Danışmanı: Prof.Dr. Köksal BALOŞ

 

Yönetilen Doktora/Uzmanlık Tezleri Çalışmaları:

         Dr. Arzu ALKAN: “ Periodontitisli Dişlerin Tedavisinde Kullanılan Geçici Splintlerin İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi (1999)

         Dr. Müge BALSEVEN: “ Periodontal Tedavi Gören Hastalarda % 0.3‘lük Asetil Salisilik Asit ile Yapılan Subgingival İrrigasyonların Klinik Etkinliğinin Araştırılması“ (2000)

         Dr. Cemil HURİ: “ Karışık Dişlenme Döneminde Periodontal Sağlığın Değerlendirilmesi“ (2001)

         Dr. Yiğit AYDOĞANLI: “Sigara Bırakmanın Kısa Dönem Periodontal ve Sistemik Etkileri” (2001)

         Dr. Özlem FENTOĞLU: “Hiperkolesterolemili Hastalarda Periodontal Tedavinin Hastalığın Metabolik Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi” (2006)

         Dr. H. Güney YILMAZ: “Periodontal Sağlıkla İlgili Hasta Şikayetleri İle Klinik Değerlendirmelerin Tutarlılığı ve Sınırlarının Saptanması” (2007)

         Dr. Selda AYTAÇ: “Çankırı İlinde Agresif Periodontitis Sıklığının Araştırılması” (2009)

         Uzm. Dt. A. Ufuk ŞENOL: “Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanlarının Periodontal ve Sistemik Hastalıklar Arasındaki İlişkiye Yönelik Farkındalıklarının Araştırılması” (2016)

         Dr. İlkim KARADAĞ: "Palatal Mukoza Kalınlığının ve Palatinal Nöro-vasküler Demetin Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Saptanması" (2017)

Dr

Katıldığı Sertifikalı Eğitim Programları Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2015 Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı,

Dergilerde Hakemlikler: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Türk Periodontoloji Derneği, International Congress of Oral Implantologists, European Society of Periodontology