PROF.DR. MEHMET YAŞAR AYKAÇ    
Adı : MEHMET YAŞAR
Soyadı : AYKAÇ
E-posta : aykac@dentistry.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler