PROF.DR. ABDULLAH AYKUT MISIRLIGİL    
Adı : ABDULLAH AYKUT
Soyadı : MISIRLIGİL
E-posta : aykut@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 05365885090
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Dr. Aykut Mısırlıgil

 

 

 

            1949 yılında Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır Numune Hastahanesinde uzun yıllar hizmet veren merhum Op. Dr. Muhittin Mısırlıgil’ in oğludur. İlkokul eğitimini Diyarbakır Ziya Gökalp İlkokulu’nda tamamladıktan sonra Diyarbakır Maarif Koleji’ne girmiş ve 1968 yılında buradan mezun olmuştur. 1968-1973 yılları arasındaki Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksek Okulundaki eğitimini tamamlayarak buradan “üstün başarı” ile mezun olmuştur.

            Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 1974 yılında asistan olarak giren Dr. Aykut Mısırlıgil, İngiltere British Council bursunun kazanarak 1976-1977 yıllarında, Londra Eastman Dental Hospital ve Birmingam Dental Hospital’de doktora çalışmalarında bulundu. “Apikal granulomlu ve kistli dişlerde aerob-anaerob bakteriyolojik tetkikler” konulu teziyle 1978 yılında “Mikrobiyoloji doktoru” ünvanını aldı. 1984 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji bilim dalında “Doçent”, 1990 yılında da “Profesör” ünvanını aldı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimlerine bağlı olarak Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D’ da  2.bir  doktoraya başladı ve 1994 yılında da “Yeni bir örnek alma tekniği kullanarak çürüklü insan dişlerinin derin plak floralarının aerop ve anaerop olarak araştırılması” konulu teziyle bu doktorasını’ da verdi.

            Türkiye’nin, Ağız Mikrobiyolojisi alanında ilklerinden olan Dr. Mısırlıgil dünyanın 50’den fazla ülkesinde tıp ve diş hekimliği alanlarında incelemeler yapmıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ankara Mikrobiyoloji Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneklerine üye olup, çeşitli tarihlerde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve ödül kazanmış 105 civarında orijinal makalesi ve ayrıca yine ulusal ve uluslararası toplantılarda tebliğ edilmiş 50 bilimsel araştırması bulunmaktadır.

            Dr. Mısırlıgil’in Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji ve Ağız Mikrobiyolojisi isimli (2012) iki adet basılmış tıbbi kitabı vardır.

            Sanat Tarihi ve Arkeoloji özellikle Diyarbakır ve yöresi ile ilgili yayınlar okumak, araştırma yapmak, geziler düzenlemek ve Diyarbakır’ın yüksek kültürünün tanıtımını yapmak en büyük uğraşıdır.

            Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil ile evli olup, Dr. Mehmet Selçuk Mısırlıgil isminde bir oğlu vardır.