PROF.DR. AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP    
Adı : AYŞE TUBA
Soyadı : ALTUĞ DEMİRALP
E-posta : aysealtug@yahoo.com, aysealtug@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 296 56 54
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ORTODONTİ
Kişisel Akademik Bilgiler
 

    Ayşe Tuba Altuğ, diş hekimliği eğitimini 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede ortodonti alanında doktora yapmıştır. Halen aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Altuğ ayrıca New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Enstitüsü’nün Cerrahi Ortodonti Araştırma Görevlisi programına devam etmiştir (2000-2001).

     Dr. Altuğ’un klinik ve araştırma konularındaki ilgi alanları arasında dudak ve damak yarıkları, genetik, kraniyofasiyal anomaliler, baş ve boyun sendromları ve ortognatik cerrahi sayılabilir.

 
   Dr. Ayşe Tuba Altuğ graduated from University of Ankara, School of Dentistry in 1995 and she is still a faculty member at the same university’s Orthodontics Department. She also graduated from the Surgical Orthodontic Research Fellowship program of New York University Medical Center Institute of Reconstructive Plastic Surgery in 2001. 


   Her clinical and research interests are mainly focused on; cleft lip and palate, genetics, craniofacial abnormalities, head and neck syndromes and orthognathic surgery.