PROF.DR. EYUP BAŞ    
Adı : EYUP
Soyadı : BAŞ
E-posta : bas@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1384
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

 

Ad, Soyad :

 

Prof. Dr. Eyup BAŞ

 

 

 

 

Adres :

·         Ankara Üniversitesi

·         İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı

Öğretim Üyesi

Beşevler/ANKARA

 

 

Kırıkkale Üniversitesi

İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

Yahşihan/ KIRIKKALE

 

Telefon/Faks :

Cep Tel: 0.530.921 30 03

İş Telefonu: 0.312.2126800-1384

Faks: 312-2130003

 

E-mail:

·         bas@divinity.ankara.edu.tr

·         ebas69@yahoo.com

 

Doğum tarihi-yeri:

·         1969-AMASYA

 

Medeni durum:

·         Evli

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

 

 

20 Temmuz 2017-Devam Ediyor

Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

 

 

2014-2016

Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

 

 

30.06.2016-

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

1.10.2015-30.06.2016

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dinî İlimler Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

2006-2015

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

2005-2006

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

 

2003-2004

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi misafir öğretim görevlisi

 

 

1997 – 2006

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabiim Dalı Araştırma Görevlisi

 

 

1992 – 1997

MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

 

 

 

EĞİTİM ve AKADEMİK YÜKSELME BİLGİLERİ

 

 

 

 

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

 

 

 

Lisans

İlâhiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1992

 

 

 

Y. Lisans

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1996

 

 

 

Doktora

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2002

 

 

 

Doç. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

ÜAK

2006

 

 

 

Prof. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2012

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTEDE YÜRÜTTÜĞÜ BAZI GÖREVLER

 

 

 

 

 

Ankara İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl)

 

 

Muafiyet-İntibak Komisyonu Üyeliği (3 yıl)

 

 

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim Merkezi Fakülte Koordinatörü

 

(Ocak 2012-Temmuz 2012)

 

 

 

 

A. Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama
Merkezi (
İKDAM) Fakülte Koordinatörü (2009-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı (2010-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2015)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği  (2014-2016)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm

Başkanlığı (2014-2016)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Siyeri-Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (2014- 2016)

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

(21 Aralık 2016-Devam Ediyor)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

(2014-2016, 2017 ve 2018- Devam Ediyor)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği 

(2014-2016,  2017 ve 2018- Devam Ediyor)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanı

(2015-2016 ve 01.08.2017- Devam Ediyor)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

(2014-2016 ve 20.07.2017- Devam Ediyor)

 

 

 

YABANCI DİLLER

 

 

 

-      Arapça

 

 

 

-      İngilizce

 

 

 

-      Kırgızca

 

 

 

KULLANDIĞI BURSLAR

 

 

 

 

-      Milli Eğitim Bakanlığı Ürdün Dil Bursu (1999-2000 eğitim-öğretim yılı)

 

 

 

 

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR

 

 

 

-      İslam Tarihçileri Derneği

 

 

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

 

 

 

 

·          Kırıkkale İslâmî İlimler Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı

·          Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi Kurucu Üyesi

·          YENİ DÜNYA VAKFI Ankara Şubesi İstişare Kurulu Üyesi

·          İSİLAY Vakfı (İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

 

-              2008 yılından beri İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) bünyesindeki İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER)’nin akademik koordinatörlüğünü yapmaktadır. İLAMER’de, İlahiyat lisans öğrencilerine ilahiyat öğrenimlerine takviye olarak “İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı” uygulanmaktadır.

           Bu programla İlahiyat/İslami İlimler fakültelerine nitelikli öğretim elemanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

       (http://www.ilamer.org/)

 

 

 

AKADEMİK YAYIN VE ETKİNLİKLERİNDEN BAZILARI

 

 

 

            

            Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

 

1. İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004.

2. Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci, İlâhiyat Yay., Ankara, 2006.

3. Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2006.

4. “Kâtip Çelebi (1609-1657)”, Türkler, edt. H.C. Güzel - K. Çiçek - S. Koca, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, C. XI, s. 80-89.

5. “Endülüs Müslümanlarında Kurumlar”, İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum 2012 (e-yayın)

6. “Karahanlılar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.117-147.

7. “Hârizmşahlar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.225-253.

8. "İslâm Tarihi'ne Giriş", İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012, s. 15-42.

9. "İslâm Kurumları Tarihi'ne Giriş", İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013, s. 9-54.

10. “İslam Medeniyet Tarihi’ne Giriş”, İslam Medeniyet Tarihi El Kitabı(ed. Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

11.“İslam Medeniyetinin Doğup Geliştiği Dönemde Dünya”, İslam Medeniyet Tarihi El Kitabı, (ed. Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

12. “İslam Medeniyetinin Özgünlüğü ve Özellikleri”, İslam Medeniyet Tarihi El Kitabı, (ed. Eyüp Baş), Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

 

Kitap Editörlükleri:

1. İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012.

2. İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013.

3. İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu Bildiriler Kitabı, Edt. Eyüp Baş,  (29-30 Mayıs 2009, Kızılcahamam, Ankara), Ankara, 2010.

4. Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu (26-27 Nisan 2016, Kırıkkale) Bildiriler Kitabı, Ankara 2016.

5.  Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları I, (Halide Aslan'la Birlikte) Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

6. İslam Medeniyet Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2017.


Dergi Editörlükleri:


1. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi’nde (KİİFAD) 3. Cilt 5. Sayısında editörlük yapmıştır.

2.İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde (İLADER) 9. Sayısında Editörlük yapmıştır.

  

       Makale:

 

1.      “İbn Asâkir ve Târîhu Dımeşk’i Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, Ankara 1999, s. 691-706.

2.       “Binyılcılık ve Osmanlı Toplumunda Hicrî Milenyum Kıyamet Beklentisi ile İlgili Bazı Veriler”, Dinî Araştırmalar, C. VII, S. 21 (Ocak-Nisan 2005), s.163-177.

3.       “Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLV/1, Ankara 2004, s.167-190.

4.      “Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarihyazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 46, Sayı: 1, Ankara 2006, s. 103-132.

5.      “Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Bey’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLVI/2, Ankara 2006.

6.       “Effects of the Arabic Historiography on the Ottoman Historiography”, Hamdard Islamicus, Vol. XXXI, no: 1, (January-March 2008), pp. 49-65.

7.      “Ahmed Yesevî’nin Bektaşîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Dini Hayatındaki İzleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 21-53

8.      “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı (Tarih Yazarı Neşrî’nin Anlatılarına Göre)” , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 55-84.

9.       “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi”, Dinî Araştırmalar, C. 14, S. 39 (Temmuz-Aralık 2011), s.21-52.

 

              Uluslararası veya Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantı:

 

1.      “Adabiyat Tarih Baylanışı: Kırgız Adabiyatı Kırgız Tarıhının Bulagı Katarı (Edebiyat-Tarih İlişkisi: Kırgız Edebiyatının Kırgız Tarihine Kaynaklığı Üzerine Bir Deneme)”, Islam vı İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya Nauçnopraktiçeskaya Konferentsiya (Kırgız Devletçilik Tarihinde İslam Uluslararası Konferansı Bildirileri (11 Aralık 2003)), Bişkek 2003, s. 88-91.

2.      “XIX. Kılımda Dindi Reformalaştırma Kıymılının İndiya Musulmandarına Tiygizgen Taasiri (XIX. Yüzyıl Dinde Reform Hareketlerinin Hindistan Müslümanlarına Etkileri)”, İndiya i Kırgızstan, Vzaimodeystvie Sivilizatsyii Materiyalı Çetvertoy Mejdunarodnoy Nauçnoy Kenferentsii (Mahatma Gandi’nin 135. Doğum Yıldönümüne Armağan-Hint Kültür Merkezi IV.Uluslararası Konferans Bildirileri (22 Mayıs 2004)), Oş 2004, s. 5-8.

3.      “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” Uluslararası Sempozyum (20-21 Mayıs 2004, Oş),  Vestnik Oşskogo Gasudarstvennogo Unıversiteta Spetsialniy Vıpusk (Oş Devlet Üniversitesi Vestnik Dergisi Özel Sayısı), Oş 2004, s. 189-200.

4.      “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’ında Siyer Çalışmaları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs- 1 Haziran 2007- Isparta)  Bildirileri, Isparta, 2007, s. 409-419.

5.      “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul. (Baskıda)

6.      “Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslararası Sempozyum, 7-9 Kasım 2008, İstanbul 2011, C. I, s. 709-728.

7.       “Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu”, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu (9-10 Ekim 2008, Sivas) Bildiriler Kitabı, Sivas 2009, C. I, s. 111.

8.      “İslâm Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbelâ”, Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu (Sivas, 20-22 Mayıs 2010). Çeşitli Yönleriyle Kerbela -Bildiriler Kitabı-, Edt. Alim Yıldız, Sivas 2010, c. II, s. 379-386.

9.      “Osmanlı İstanbulunda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci”, “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10 Ekim 2009, Ankara. Bildiriler II, Ankara, 2011, s. 19-26.

10.    "Türkiye'deki Cemaat ve Fikir Akımlarının Siyer Yazılığındaki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası  Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 9-12 Nisan 2015, İstanbul.

11.  “Osmanlı Dönemi Tarih Yazıcılığında Osmanlı Türkçesi Kullanımının Yeri ve Önemi”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu (26-27 Nisan 2016, Kırıkkale) –Bildiriler- , Ankara 2016.

12.  “Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” (Ar. Gör. M.Samet Bilgin İle Birlikte), Türkiye’de Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, 1012-Şubat 2017, Darıca/Kocaeli.

13. “Amasyalı Tarihçi Abdizâde Hüseyin Hüsameddin’in Tarih-i Osmanî Encümeni Üyeliği Dönemi”, Amasya Âlimleri Sempozyumu (21-22 Nisan 2017, Amasya).


14. “Siraceddin Ali b. Osman el-Uşî’nin Yaşadığı Coğrafya: Maveraünnehr Bölgesi ” başlıklı tebliğ 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşi Sempozyum’’unda sunulmuştur. 

 

 

Çalıştay 


1.  "Türkiye'de Popüler Siyer Çalışmalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Siyer Öğretimi, Çocuk Kitapları, Edebi Eserler ve Popüler Yayınlar, Siyer Yayınları, İstanbul 2017.


      

Yayınlara ek olarak;

·        Yurt içi – yurt dışı çok sayıda konferans ve panellerde konuşmacı olarak bulunma;

·        Hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu ve hakem kurulu üyeliği;

·        Kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı;

·        Sempozyum ve kolokyum düzenleme kurulu başkanlığı ve üyeliği;

·        Lisans ve lisansüstü programlarda ders verme ve tez danışmanlığı;

·        Basın yayın organlarında topluma yönelik çok sayıda basılı/görsel/işitsel etkinliklerde bulunma;

·        Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde yazarlık gibi pek çok etkinliği söz konusudur.


Sanatsal Faaliyetler

   İcatları ve Buluşlarıyla Müslüman Bilim Adamları Resim Sergisi 18-19 Aralık 2017 Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde; 21-22 Aralık 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde; 26-27 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi İnsan ve ToplumBilimleri Fakültesi'nde;27-29 Aralık 2017 tarihlerinde de Muradiye Nene Hatun Lisesi'nde gerçekleştirilmiştir. 


Verdiği Dersler:

 

Doktora: 

Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, I-II

Osmanlı Dönemi Dini Hayatı, I-II

Yüksek Lisans:  

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, I-II

Cumhuriyet Türkiyesinde İslâm Tarihçiliği, I-II

Lisans:

İslâm Tarihi, I-II

İslâm Kurumları Tarihi

İslâm Medeniyeti Tarihi

Osmanlı Tarihi

Türk Cumhuriyetleri Tarihi