PROF.DR. EYUP BAŞ    
Adı : EYUP
Soyadı : BAŞ
E-posta : bas@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1384
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/eyup-bas
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

 

 

Adres :

·          

·         Ankara Üniversitesi

·         İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Beşevler/ANKARA

 

 

 

Telefon/Faks:

 

Cep Tel: 0.530.921 30 03

İş Telefonu: 0.312.2126800-1384

Faks: 312-2130003

 

E-mail:

·          

·         bas@divinity.ankara.edu.tr

 

Doğum tarihi-yeri:

·          

·         1969-AMASYA

 

Medeni durum:

·          

·         Evli

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

 

 

 

12.03.2019-

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

 

 

20 Temmuz 2017-12.03.2019

Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

 

 

2014-2016

Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

 

 

30.06.2016-

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

1.10.2015-2016

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dinî İlimler Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

2006-2015

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

2005-2006

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi Dekanı (Türkiye tarafı)

 

 

2003-2004

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi

İlâhiyat Fakültesi misafir öğretim görevlisi

 

 

1997 – 2006

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

 

1992 – 1997

MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

 

 

 

EĞİTİM ve AKADEMİK YÜKSELME BİLGİLERİ

 

 

 

 

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

 

 

 

Lisans

İlâhiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1992

 

 

 

Y. Lisans

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1996

 

 

 

Doktora

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2002

 

 

 

Doç. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

ÜAK

2006

 

 

 

Prof. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2012

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTEDE YÜRÜTTÜĞÜ BAZI GÖREVLER

 

 

 

 

Ankara İlahiyat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

 

 

 

Ankara İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl)

 

 

Muafiyet-İntibak Komisyonu Üyeliği (3 yıl)

 

 

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim Merkezi Fakülte Koordinatörü

 

(Ocak 2012-Temmuz 2012)

 

 

 

 

A. Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama
Merkezi (
İKDAM) Fakülte Koordinatörü (2009-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı (2010-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2015)

 

 

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2015)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği  (2014-2016)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm

Başkanlığı (2014-2016)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Siyeri-Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (2014- 2016)

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

(Aralık 2016-Devam Ediyor)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

(2014-2016ve 2017- 12.03.2019)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği 

(2014-2016 ve 2017- 12.03.2019)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanı

(2015-2016 ve 01.08.2017- 12.03.2019)

 

 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

(2014-2016 ve 20.07.2017-12.03.2019)

 

 

 

YABANCI DİLLER

 

 

 

-       Arapça

 

 

 

-       İngilizce

 

 

 

-       Kırgızca

 

 

 

 

KULLANDIĞI BURSLAR

 

 

 

 

-       Milli Eğitim Bakanlığı Ürdün Dil Bursu (1999-2000 eğitim-öğretim yılı)

 

 

 

 

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR

 

 

 

-       İslam Tarihçileri Derneği

 

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

 

 

 

 

·           Kırıkkale İslâmî İlimler Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı

·           İLİM YAYMA VAKFI Kırıkkale Şubesi İstişare Kurulu Üyesi

·           Türkiye İmam-Hatip Okulları Platformu Kırıkkale Sorumlusu (Kasım 2017-Aralık 2019)

·           YENİ DÜNYA VAKFI Ankara Şubesi İstişare Kurulu Üyesi

·           İSİLAY Vakfı (İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

ve vakıf bünyesindeki İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER)’in akademik koordinatörlüğü (2006-2108).

           İLAMER’de, İlahiyat lisans öğrencilerine ilahiyat öğrenimlerine takviye olarak “İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı” uygulanmaktadır. Bu kapsamda İSLAM MEDENİYETİNİN YAPITAŞLARI üst başlığıyla düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumlarının on yıl süreyle Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

           Öğrenci Sempozyumu uygulaması Mayıs 2016’da TİKA ve TDV desteğiyle Kırgızistan’da Oş İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle ortak bir programla tekrarlandı. 2017 yılı örnekliği ise 26 Ekim 2017 tarihinde yine TİKA ve TDV desteğiyle Kazakistan’da Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirildi. Bu programlara Türkiye’den 30 kişilik bir heyet (öğrenci ve hocalardan oluşan) katıldı. (http://www.ilamer.org/)

 

 

 

AKADEMİK YAYIN VE ETKİNLİKLERİNDEN BAZILARI

 

 

 

 

           

            Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

1. İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004.

2. Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci, İlâhiyat Yay., Ankara, 2006.

3. Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2006.

4. Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî), Ankara 2020.

5. Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî) (Türkçe-Arapça Bakışımlı), Ankara 2020.

6. “Kâtip Çelebi (1609-1657)”, Türkler, edt. H.C. Güzel - K. Çiçek - S. Koca, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, C. XI, s. 80-89.

7. “Endülüs Müslümanlarında Kurumlar”, İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum 2012 (e-yayın)

8. “Karahanlılar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.117-147.

9. “Hârizmşahlar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.225-253.

10. "İslâm Tarihi'ne Giriş", İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012, s. 15-42.

11. "İslâm Kurumları Tarihi'ne Giriş", İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013, s. 9-54.

12. "İslâm Medeniyeti Tarihi'ne Giriş", İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2017, s. 15-49.

13. "İslâm Medeniyeti’nin Doğup Geliştiği Dönemde Dünya", İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2017, s. 53-69.

14. "İslâm Medeniyeti’nin Özgünlüğü ve Özellikleri", İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2017, s. 523-534.

15. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Açılış Süreci”, Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019), Ankara 2019, s. 50-57.

 

Kitap Editörlükleri:

1. İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012.

2. İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013.

3. İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2017.

4. İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu Bildiriler Kitabı, Edt. Eyüp Baş,  (29-30 Mayıs 2009, Kızılcahamam, Ankara), Ankara, 2010.

5. Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu (26-27 Nisan 2016, Kırıkkale) Bildiriler Kitabı, Ankara 2016.

6. Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019), Ankara 2019.

 

 Makale:

 

1.     “İbn Asâkir ve Târîhu Dımeşk’i Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, Ankara 1999, s. 691-706.

2.      “Binyılcılık ve Osmanlı Toplumunda Hicrî Milenyum Kıyamet Beklentisi ile İlgili Bazı Veriler”, Dinî Araştırmalar, C. VII, S. 21 (Ocak-Nisan 2005), s.163-177.

3.      “Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLV/1, Ankara 2004, s.167-190.

4.     “Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarihyazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 46, Sayı: 1, Ankara 2006, s. 103-132.

5.     “Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Bey’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLVI/2, Ankara 2006.

6.      “Effects of the Arabic Historiography on the Ottoman Historiography”, Hamdard Islamicus, Vol. XXXI, no: 1, (January-March 2008), pp. 49-65.

7.     “Ahmed Yesevî’nin Bektaşîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Dini Hayatındaki İzleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 21-53.

8.     “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı (Tarih Yazarı Neşrî’nin Anlatılarına Göre)” , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 55-84.

9.      “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi”, Dinî Araştırmalar, C. 14, S. 39 (Temmuz-Aralık 2011), s.21-52.

 

              Uluslararası veya Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantı:

 

1.     “Adabiyat Tarih Baylanışı: Kırgız Adabiyatı Kırgız Tarıhının Bulagı Katarı (Edebiyat-Tarih İlişkisi: Kırgız Edebiyatının Kırgız Tarihine Kaynaklığı Üzerine Bir Deneme)”, Islam vı İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya Nauçnopraktiçeskaya Konferentsiya (Kırgız Devletçilik Tarihinde İslam Uluslararası Konferansı Bildirileri (11 Aralık 2003)), Bişkek 2003, s. 88-91.

2.     “XIX. Kılımda Dindi Reformalaştırma Kıymılının İndiya Musulmandarına Tiygizgen Taasiri (XIX. Yüzyıl Dinde Reform Hareketlerinin Hindistan Müslümanlarına Etkileri)”, İndiya i Kırgızstan, Vzaimodeystvie Sivilizatsyii Materiyalı Çetvertoy Mejdunarodnoy Nauçnoy Kenferentsii (Mahatma Gandi’nin 135. Doğum Yıldönümüne Armağan-Hint Kültür Merkezi IV.Uluslararası Konferans Bildirileri (22 Mayıs 2004)), Oş 2004, s. 5-8.

3.     “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” Uluslararası Sempozyum (20-21 Mayıs 2004, Oş),  Vestnik Oşskogo Gasudarstvennogo Unıversiteta Spetsialniy Vıpusk (Oş Devlet Üniversitesi Vestnik Dergisi Özel Sayısı), Oş 2004, s. 189-200.

4.     “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’ında Siyer Çalışmaları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs- 1 Haziran 2007- Isparta)  Bildirileri, Isparta, 2007, s. 409-419.

5.     “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul. (Baskıda)

6.     “Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslararası Sempozyum, 7-9 Kasım 2008, İstanbul 2011, C. I, s. 709-728.

7.      “Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu”, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu (9-10 Ekim 2008, Sivas) Bildiriler Kitabı, Sivas 2009, C. I, s. 111.

8.     “İslâm Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbelâ”, Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu (Sivas, 20-22 Mayıs 2010). Çeşitli Yönleriyle Kerbela -Bildiriler Kitabı, Edt. Alim Yıldız, Sivas 2010, c. II, s. 379-386.

9.     “Osmanlı İstanbulunda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci”, “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10 Ekim 2009, Ankara. Bildiriler II, Ankara, 2011, s. 19-26.

10.     "Türkiye'deki Cemaat ve Fikir Akımlarının Siyer Yazılığındaki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası  Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 9-12 Nisan 2015, İstanbul.

11.   “Osmanlı Dönemi Tarih Yazıcılığında Osmanlı Türkçesi Kullanımının Yeri ve Önemi”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu (26-27 Nisan 2016, Kırıkkale) –Bildiriler- , Ankara 2016.

12.  “Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmalarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” (Ar. Gör. M.Samet Bilgin İle Birlikte), Siyer Vakfı Çalıştayı

13.  “Amasyalı Tarihçi Abdizâde Hüseyin Hüsameddin’in Tarih-i Osmanî Encümeni Üyeliği Dönemi”, Amasya Âlimleri Sempozyumu (21-22 Nisan 2017, Amasya).

Yayınlara ek olarak;

·         Yurt içi – yurt dışı çok sayıda konferans ve panellerde konuşmacı olarak bulunma;

·         Hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu ve hakem kurulu üyeliği;

·         Kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı;

·         Sempozyum ve kolokyum düzenleme kurulu başkanlığı ve üyeliği;

·         Lisans ve lisansüstü programlarda ders verme ve tez danışmanlığı;

·         Basın yayın organlarında topluma yönelik çok sayıda basılı/görsel/işitsel etkinliklerde bulunma;

·         Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde yazarlık gibi pek çok etkinliği söz konusudur.

Verdiği Dersler:

 

Doktora: 

Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, I-II

Osmanlı Dönemi Dini Hayatı, I-II

Yüksek Lisans:  

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, I-II

Cumhuriyet Türkiyesi’nde İslâm Tarihçiliği, I-II

Lisans:

Siyer-i Nebî

İslâm Tarihi, I-II

İslâm Kurumları Tarihi

İslâm Medeniyeti Tarihi

Osmanlı Tarihi

Türk Cumhuriyetleri Tarihi