PROF.DR. EYUP BAŞ    
Adı : EYUP
Soyadı : BAŞ
E-posta : bas@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1384
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

   

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Ad, Soyad :

 

Prof. Dr. Eyüp BAŞ

 

 

Adres :

·     Ankara Üniversitesi

·     İlâhiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı

Beşevler/ANKARA

 

 

·     Kırıkkale Üniversitesi

·     İslamî İlimler Fakültesi

·     Kampüs 71450 KIRIKKALE

 

Telefon/Faks :

·     Cep Tel: 0.530.921 30 03

·     İş Telefonu: 126800-1384

·     Faks: 312-2130003

 

E-mail:

·bas@divinity.ankara.edu.tr

·ebas69@yahoo.com

 

Doğum tarihi-yeri:

·                     1969-AMASYA

 

Medeni durum:

·                     Evli

 

 

EĞİTİM ve AKADEMİK YÜKSELME BİLGİLERİ

 

 

 

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

 

 

Lisans

İlâhiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1992

 

 

Y. Lisans

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

1996

 

 

Doktora

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2002

 

 

Doç. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

ÜAK

2006

 

 

Prof. Dr.

İslâm Tarihi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2012

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

1992 – 1997

 

MEB. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

1997 – 2006

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevliliği

2003-2004

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi misafir öğretim görevlisi

2005-2006

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dekan Yardımcısı

2006-2012

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

10.2015-06.2016

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

30.06.2016-

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2014-2016

Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dekanı

 

ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTEDE YÜRÜTTÜĞÜ BAZI GÖREVLER

 

 

İlahiyat Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl)

Muafiyet-İntibak Komisyonu Üyeliği (3 yıl)

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim Merkezi Fakülte Koordinatörü (Ocak 2012-Temmuz 2012)

 

 

A. Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Fakülte Koordinatörü (2009-2015)

 

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm

Başkan Yardımcısı (2010-2015)

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-2015)

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2015)

Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dekanı (2014-2016)

Kırıkkale Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

(2014-2016)

Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyesi

 

(2014-2016)

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

(2014-2016 )

Kırıkkale Üniversitesi

İslamî İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı (2014-2016 )

Kırıkkale Üniversitesi

İslami İlimler Fakültesi Siyeri-Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (2014- 2016)

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanı

 (2015-2016)

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (Aralık 2016-..)

 

YABANCI DİLLER

 

Arapça

 

İngilizce

 

Kırgızca

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

 

 

-              2008 yılından beri İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) bünyesindeki İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER)’nin akademik koordinatörlüğünü yapmaktadır.

İLAMER’de, İlahiyat lisans öğrencilerine ilahiyat öğrenimlerine takviye olarak “İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı” uygulanmaktadır. (http://www.ilamer.org/)

           Bu programla  İlahiyat/İslami İlimler fakültelerine nitelikli öğretim elemanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

          Program kapsamında Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. İSLAM MEDENİYETİNİN YAPITAŞLARI üst başlığıyla düzenlenen uluslar arası öğrenci sempoyumlarının bu yıl yedincisi gerçekleştirilecektir.

 

-              Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı

 

 

PROJELER (Yürütülen/Dahil Olunan)

 

-               İLAHİYAT EL KİTAPLARI SERİSİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE GENEL EDİTÖRÜ

         Bu proje ülkemizde yeni açılan İlahiyat/İslami İlimler fakültelerindeki hoca ve öğrencilerin yardımcı ders materyalleri noktasında sıkıntı yaşanmaması için gerçekleştirilmiş, yaklaşık 250 akademisyenle işbirliği sonucu toplam 21 dalda bir ilahiyat külliyatı ortaya konmuştur.

-      “BÜTÜN YÖNLERİYLE OSMANLICA VE MİRASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” PROJESİ Düzenleme Kurulu Başkanı ve Proje Yürütücüsü

26-27 Nisan 2016 tarihlerinde Kırıkkale’de gerçekleştirildi.

 

-      “DİNİ İLİMLERDE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ” İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Projesi Düzenleme Kurulu Başkanı ve Proje Yürütücüsü

 

TİKA ve TDV desteğiyle 24-25 Mayıs 2016 tarihlerinde Kırgızistan’da gerçekleştirildi.

 

 

KULLANDIĞI BURSLAR

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Ürdün Dil Bursu (1999-2000 eğitim-öğretim yılı)

 

 

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR

 

-       Ensar Vakfı Kırıkkale Şubesi Kurucu Üyesi

-       İSİLAY Vakfı (İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

-       Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı

-       İslam Tarihçileri Derneği

AKADEMİK YAYIN VE ETKİNLİKLERİNDEN BAZILARI

 

            

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

1. İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri, Gökkubbe Yay., İstanbul, 2004.

2. Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci, İlâhiyat Yay., Ankara, 2006.

3. Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2006.

4. “Kâtip Çelebi (1609-1657)”, Türkler, edt. H.C. Güzel - K. Çiçek - S. Koca, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, C. XI, s. 80-89.

5. “Endülüs Müslümanlarında Kurumlar”, İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum 2012 (e-yayın)

6. “Karahanlılar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.117-147.

7. “Hârizmşahlar”, İslam Tarihi II, Edt. Nesimi Yazıcı, Ankuzem Yayınları, Ankara 2014, s.225-253.

8. "İslâm Tarihi'ne Giriş", İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012, s. 15-42.

9. "İslâm Kurumları Tarihi'ne Giriş", İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013, s. 9-54.

 

Kitap Editörlükleri:

1. İslâm Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012.

2. İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı, Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013.

3. İslâm Tarihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu Bildiriler Kitabı, Edt. Eyüp Baş,  (29-30 Mayıs 2009, Kızılcahamam, Ankara), Ankara, 2010.

 4. Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu (26-27 Nisan 2016, Kırıkkale) Bildiriler Kitabı, Ankara 2016.

 Makaleler:

 

1.                  “İbn Asâkir ve Târîhu Dımeşk’i Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, Ankara 1999, ss. 691-706.

2.                   “Binyılcılık ve Osmanlı Toplumunda Hicrî Milenyum Kıyamet Beklentisi ile İlgili Bazı Veriler”, Dinî Araştırmalar, C. VII, S. 21 (Ocak-Nisan 2005), ss.163-177.

3.                   “Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLV/1, Ankara 2004, ss.167-190.

4.                  “Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarihyazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 46, Sayı: 1, Ankara 2006, ss. 103-132.

5.                  “Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Bey’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLVI/2, Ankara 2006.

6.                   “Effects of the Arabic Historiography on the Ottoman Historiography”, Hamdard Islamicus, Vol. XXXI, no: 1, (January-March 2008), pp. 49-65.

7.                  “Ahmed Yesevî’nin Bektaşîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Dini Hayatındaki İzleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, ss. 21-53

8.                  “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı (Tarih Yazarı Neşrî’nin Anlatılarına Göre)” , Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 2, Ankara 2011, ss. 55-84.

9.                   “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi”, Dinî Araştırmalar, C. 14, S. 39 (Temmuz-Aralık 2011), ss.21-52.

10.              “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi (İLADER), Ankara  2014/1, ss.1-21.

 

Uluslararası veya Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantı:

 

1.                              “Adabiyat Tarih Baylanışı: Kırgız Adabiyatı Kırgız Tarıhının Bulagı Katarı (Edebiyat-Tarih İlişkisi: Kırgız Edebiyatının Kırgız Tarihine Kaynaklığı Üzerine Bir Deneme)”, Islam vı İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya Nauçnopraktiçeskaya Konferentsiya (Kırgız Devletçilik Tarihinde İslam Uluslararası Konferansı Bildirileri (11 Aralık 2003)), Bişkek 2003, ss. 88-91.

2.                              “XIX. Kılımda Dindi Reformalaştırma Kıymılının İndiya Musulmandarına Tiygizgen Taasiri (XIX. Yüzyıl Dinde Reform Hareketlerinin Hindistan Müslümanlarına Etkileri)”, İndiya i Kırgızstan, Vzaimodeystvie Sivilizatsyii Materiyalı Çetvertoy Mejdunarodnoy Nauçnoy Kenferentsii (Mahatma Gandi’nin 135. Doğum Yıldönümüne Armağan-Hint Kültür Merkezi IV.Uluslararası Konferans Bildirileri (22 Mayıs 2004)), Oş 2004, ss. 5-8.

3.                              “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” Uluslararası Sempozyum (20-21 Mayıs 2004, Oş),  Vestnik Oşskogo Gasudarstvennogo Unıversiteta Spetsialniy Vıpusk (Oş Devlet Üniversitesi Vestnik Dergisi Özel Sayısı), Oş 2004, ss. 189-200.

4.                              “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’ında Siyer Çalışmaları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs- 1 Haziran 2007- Isparta)  Bildirileri, Isparta, 2007, ss. 409-419.

5.                              “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’ye Göre II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepler ve Bunların Tahlili”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre, 7-10 Mayıs 2008, İstanbul.

6.                              “Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) Uluslararası Sempozyum, 7-9 Kasım 2008, İstanbul 2011, C. I, ss. 709-728.

7.                               “Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu”, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu (9-10 Ekim 2008, Sivas) Bildiriler Kitabı, Sivas 2009, C. I, s. 111.

8.                              “İslâm Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbelâ”, Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu (Sivas, 20-22 Mayıs 2010). [Sempozyum bildirileri Çeşitli Yönleriyle Kerbela adlı bildiri kitabında yayınlanmıştır. Edt. Alim Yıldız, Sivas 2010, c. II, ss. 379-386.]

9.                              “Osmanlı İstanbulunda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci”, “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 5-10 Ekim 2009, Ankara. Bildiriler II, Ankara, 2011, ss. 19-26.

10.                            "Türkiye'deki Cemaat ve Fikir Akımlarının Siyer Yazılığındaki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası  Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, 9-12 Nisan 2015, İstanbul.

11.                          “Osmanlı Dönemi Tarih Yazıcılığında Osmanlı Türkçesi Kullanımının Yeri ve Önemi”, Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Nisann 2016, Kırıkkale. (Baskıda)

 

 

Çeviri Makale:

 

1.  Hâlid Ziyâde, “Osmanlı Devleti’nin Laikleşmesinde Bürokratların Rolü”, çev. Eyup Baş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, C. XLIV/2, Ankara 2003, s. 301-323.

 

Kitap Tanıtımları:

1.   Thomas Walker Arnold, İntişâr-ı İslâm Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, C. XXXIX, Ankara 1999, 715-724.

2.  Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edeb’i, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XLIV/1, Ankara 2003, s. 509-512.

3.   Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslâm Devletleri Tarihi, BİLİG, S. 29, Bahar 2004, s. 226-227.

 

 Hakemli Dergilerde Editörlük:

 

-      İlahiyat Araştırmaları Dergisi (İLADER) Editörü

-      Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi (KİİFAD) Editörü

Yayınlara ek olarak;

·                    Yurt içi – yurt dışı konferans ve panellerde konuşmacı olarak bulunma;

·                    Hakemli dergilerde editör yardımcılığı, yayın kurulu ve hakem kurulu üyeliği;

·                    Kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı;

·                    Sempozyum ve kolokyum düzenleme kurulu başkanlığı ve üyeliği;

·                    Lisans ve lisansüstü programlarda ders verme ve tez danışmanlığı;

·                    Basın yayın organlarında topluma yönelik basılı/görsel/işitsel etkinliklerde bulunma;

·                    Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde yazarlık gibi pek çok etkinliği söz konusudur.

 

Verdiği Dersler:

 

Doktora: 

Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, I-II

Osmanlı Dönemi Dini Hayatı, I-II

Yüksek Lisans:  

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, I-II

Cumhuriyet Türkiyesinde İslâm Tarihçiliği, I-II

Lisans:

İslâm Tarihi, I-II

İslâm Kurumları Tarihi

İslâm Medeniyeti Tarihi

Osmanlı Tarihi

Türk Cumhuriyetleri Tarihi