DR.ÖĞR.ÜYESİ AFİFE BAŞAK OK    
Adı : AFİFE BAŞAK
Soyadı : OK
E-posta : basakok@ankara.edu.tr
Tel : 1751
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Psikoloji Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM:

Doktora (Sosyal Psikoloji), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü. Mezuniyet tarihi: Şubat 2007

Yüksek Lisans (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü. Mezuniyet tarihi: Nisan 2001

Lisans (Psikoloji), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü. Mezuniyet tarihi: Haziran 1998

YETENEK VE BECERİLER:

Bilgisayar becerileri:

 • MS – OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT)
 • SPSS
 • LISREL
 • ACCESS

Yabancı dil becerileri:

 • Çok iyi derecede İngilizce

ARAŞTIRMA ALANLARI:

 • İşe Yönelik Tutumlar (Work Attitudes)
 • Örgütsel Bağlılık (Organizational Commitment)
 • Bağlılık Hedefleri (Yöneticiye Bağlılık, İş Grubuna Bağlılık) [Commitment Foci (Commitment to Supervisor, Commitment to Workgroup, Career Commitment)]
 • İş Doyumu (Job Satisfaction)
 • Kurumsal Özdeşim (Organizational Identification)
 • Kurumsal İletişim [Organizational Communication (Supervisor Communication, Coworker Communication)]
 • İş Ortamında Proaktif Kişilik (Proactive Personality at Work)
 • İşten Ayrılma Niyeti (Turnover Intention) ve Davranışı (Turnover)
 • İş Analizi (Job Analysis)
 • Performans Değerlendirme (Performance Appraisal)