PROF.DR. MEHMET MURAT BASKICI    
Adı : MEHMET MURAT
Soyadı : BASKICI
E-posta : baskici@politics.ankara.edu.tr
Tel : +90.312.5951338
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İKTİSAT BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-murat-baskici
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Mehmet Murat BASKICI

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Ankara Üniversitesi

1991

Y. Lisans

İktisat

Ankara Üniversitesi

1995

Doktora

İktisat

Ankara Üniversitesi

2000

 

Yüksek Lisans Tezi: “10-13. Yüzyıllarda Bizans Anadolusunda İktisadi ve Sosyal Ortam: Kurumlar ve Gelişmeler”

Doktora Tezi: “Ondokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Dönüşüm”

 

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

SBF, Ankara Üniversitesi

1992-2000

Dr.Ar.Gör.  

SBF, Ankara Üniversitesi

2000-2003

Yrd.Doç.Dr.

SBF, Ankara Üniversitesi

2003-2010

Doç.Dr.

SBF, Ankara Üniversitesi

2010-2013

Prof.Dr.

SBF, Ankara Üniversitesi

2013-

 

İdari Görevler :

- İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Nisan 2007- )

- İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Eylül 2007-Haziran 2012)

- Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK-ULAKBİM (2002-2005)

- Kütüphane Komisyonu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1998-)

- Yayın Komisyonu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Nisan 2008-Şubat 2012)

- Yurt Dışı Araştırma Görevlilerini İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ekim 2006-)

 

Bildiği Diller: İngilizce, Osmanlı Paleografyası (matbu metinler)

Akademik İlgi Alanı: Genel ve Türkiye (Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet) İktisat Tarihi