PROF.DR. AHMET TUĞRUL BAŞOKUR    
Adı : AHMET TUĞRUL
Soyadı : BAŞOKUR
E-posta : basokur@ankara.edu.tr
Tel : +(90) 312 203 33 81
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet T. Başokur, 1954 yılında Samsun' da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul' da yaptı. 1971-1972 döneminde kayıt olduğu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi' ni 1976 Haziran döneminde Jeofizik Yüksek Mühendisi olarak bitirdi. 1976-1978 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü' nde metalik madenler ve kömür arama çalışmalarında bulundu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji bölümüne katıldı. 1982 Haziran' da Fen Doktoru ünvanını aldı. Eylül 1988' de Uygulamalı Jeofizik dalında Doçent ve Şubat 1994 de Profesör oldu. 1983' de Avrupa Arama Jeofizikçileri Birliği' nin (European Association of Exploration Geophysicists) Van Weelden ödülünü aldı.

1978-1982 yılları arasında Türkiye Jeofizikçiler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 1985-1987 yıllarında Jeofizik Mühendisleri Odası kurucu yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1988-1996 arasında Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak çalıştı. Balkan Jeofizik Birliği'nin (Balkan Geophysical Society), 1994-1996 döneminde Başkan Yardımcılığını ve 1997-1999 döneminde Başkanlığını yaptı. 2000-2006 yılları arasında Journal of the Balkan Geophysical Society dergisinin editörlüğünü yürütmüştür. 2010 yılından bu yana European Association of Geoscientists and Engineers tarafından yayımlanan Geophysical Prospecting dergisinde elektrik-elektromanyetik tomografi ve optimizasyon yöntemleri konusunun editörüdür.

19.9.1997-2.8.2007 ve 7.1.2009-4.2.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı ve 18.4.2003 -18.4.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü görevlerinde bulunmuştur.


DİĞER GÖREVLER
• Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeofizik Müh. Bölümü Başkan Yrd. 1989-1997 
• Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi (NDİM) Yürütme Kurulu Üyesi 28.4.2003-28.4.2006 ve 29.4.2006-28.4.2009 
• Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi  1.2.2007-1.2.2010; 1.2.2010-1.2.2013 
• Mühendislik Fakültesi Üniversite Senato Temsilcisi 23.2.2006-23.2.2009 
• Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü: 2003 -HALEN 
• TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayın Kurulu Üyeliği ve Madencilik Dergisi Editörlüğü (1981-1986) 
• TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kurucu Üyesi (1986) 
• Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 31. Dönem Yüksek Onur Kurulu Üyesi  
• TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeofizik Dergisi Editörü (1987-2000) 
• UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yerbilimleri İhtisas Komitesi Üyesi (Eylül 2006-) 
• Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Daimi Komisyonu (9.9.2008-3.3.2010) 
• Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi Yayın Kurulu 2005-2011 
• Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayın Kurulu 2006- 
• Harita Genel Komutanlığı, Harita Dergisi Bilim Kurulu Üyesi 

YAYIN LİSTESİ 

1) Başokur, A.T. 1980, Schlumberger görünür özdirenç eğrilerinin dipol eğrilerine dönüştürülmesi ve İki nokta elektrod- Schlumberger, iki nokta elektrod- dipol dönüşümleri için sinc yanıt fonksiyonu, Madencilik 19, 38-49

2) Başokur, A.T. 1980, Düşey elektrik sondajı Wenner görünür özdirenci eğrilerinin iki nokta elektrod, Sclumberger ve dipol eğrilerine ve bu elektrod dizilimindeki eğrilerin Wenner görünür özdirenç eğrilerine dönüştürülmesi için süzgeç spektrumu, Madencilik 19, 50-57.

3) Başokur, A. T., 1982, Comment on “The quantitative interpretation of dipole sounding by means of  the resistivity transform function” by D. Patella,  Geophysical Prospecting, 30, 235-236.

4) Başokur, A. T., 1983, Transformation of resistivity sounding measurements obtained in one electrode configuration to another configuration by means of digital linear filtering, Geophysical Prospecting, 31, 649-663. (Van Weelden Award for 1983, European Association of Exploration Geophysicists)

5) Başokur, A. T., 1984, The use of two-electrode and Schlumberger filters for computing resistivity and EM sounding curves, Geophysical Prospecting, 32, 132-138.

6) Başokur, A. T., 1984, A numerical direct interpretation method of resistivity soundings using the Pekeris model, Geophysical Prospecting, 32, 1131-1146.

7)  Başokur, A.T. 1985, En küçük kareler yöntemi ile doğru akım sondajı verilerinde dönüşüm işlemleri, Jeofizik (Yirmibeşinci yıl özel sayısı),126-131.

8) Başokur, A.T. 1988, Computer program for the transformation of VES data, Commun. Fac. Sci. Ank. Series C, v.6, 235-255

9) Başokur, A.T. 1989, Yarım-Schlumberger düşey elektrik sondajı yöntemi ve arazi örneği: Feldispat aramaları, Jeofizik 3, 73-82.

10) Başokur, A. T., 1990, Microcomputer program for the direct interpretation of resistivity sounding data, Computers and Geosciences 16, 587-601.

11) Başokur, A. T., 1990, Letter/Reply: Direct and indirect methods of one-dimensional resistivity interpretation, First Break, 8, 386.

12) Farkas, I.G., Varga, M. ve Başokur, A. T. 1991, Jeofizik yöntemler ile manyezit aramaları, Türkiye 12. Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, 389-402.

13) Başokur, A. T. 1992, Magnesia and Meandrum (Ortaklar) tümülüsünde Jeofizik çalışmalar, Kültür Bakanlığı, 8. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25-29 Mayıs 1992, Ankara, 71-80.

14)  Başokur, A. T. 1992, Doğrudan ve ardışık yaklaşma yöntemleri ile doğru akım özdirenç verisinin yorumu, Jeofizikte Modelleme Kollokyumu, Editör: N. Canıtez, TMMOB, Jeofizik Mühendisleri odası, Ocak 1992.

15) Başokur, A.T. 1993, Interpretation of vertical electrical sonding data by combining direct and iterative methods, Proceedings of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union, 62-72.

16) Başokur, A. T., 1994, Definitions of apparent resistivity for the presentation of         magnetotelluric sounding data, Geophysical Prospecting, 42, 141-149. (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).

17) Başokur, A. T., 1994, Reply to Comment on ‘Definitions of apparent resistivity for the presentation of magnetotelluric sounding data ‘ by L. Szarka, Geophysical Prospecting, 42, 989-992. (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).

18) Ulugergerli, E.U. ve Başokur, A.T. 1994, Manyetotellürik ters çözümde veri türlerinin katman parametrelerinin çözümüne etkileri, Jeofizik 8. 123-146 (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).

19) İlkışık, O. M., Bayrak, M., Başaran, S., Başokur, A.T. ve Ulugergerli, E.U. 1995, Enez-Çataltepe tümülüsünde elektromanyetik-VLF ve elektrik çalışmalar, Jeofizik, 9, 19-23.

20) Başokur, A. T.,  Kaya, C. and Ulugergerli, E. U. ,1997, Direct interpretation of         magnetotelluric sounding data based on the frequency-normalized impedance, Geophysical Prospecting, 43, 17-34. (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).

21) Başokur, A. T., Rasmussen, T. M., Kaya, C., Altun, Y., Aktas, K., 1997, Comparison of induced polarization and controlled source  audio-magnetotellurics methods for the massive chalcopyrite exploration in a volcanic area, Geophysics 62, 1087-1096.  (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje). (Selected one of the most important new technique as approaching a new millennium by A. Khan in Mining Journal, v. 330, February 1998).

22) Başokur, A. T., 1998, Digital filter design using the hyperbolic tangent functions. Journal of the Balkan Geophysical Society, 1, 14-18. (http://www.balkangeophysoc.gr/)(TÜBİTAK YDABÇAG-548 Nolu proje).

23) Başokur, A. T. 1999, Automated 1-D interpretation of resistivity soundings by simultaneous use of the direct and iterative methods, Geophysical Prospecting, 47, 149-177. (TÜBİTAK YDABÇAG-548 Nolu proje).

24) Başokur, A. T., 1999, Properties of the magnetotelluric frequency-normalised impedance function over a layered medium.  Journal of the Balkan Geophysical Society, 2, 63-74. (http://www.balkangeophysoc.gr/) (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).
   
25) Candansayar, M. E., Basokur, A. T. and Pekşen, E., 1999, Detecting small-scale targets by the two-sided gradient transformation. Journal of the Balkan Geophysical Society, 2, 100-111.  (TÜBİTAK YDABÇAG-553 Nolu proje).

26) Bayrak, M., İlkışık, O. M., Kaya, C. and Başokur, A. T., 2000, Magnetotelluric data in Western Turkey: Dimensionality analysis using Mohr circles. Journal of Geophysical Research, Solid Earth, 105, 23.391-23.402 (TÜBİTAK YDABCAG-433/G Nolu proje).

27) Candansayar, M. E. and Başokur, A. T., 2001, Detecting small-scale targets by the 2-D inversion of two-sided three-electrode data: application to an archaeological survey. Geophysical Prospecting, 49, 13 - 25. (TÜBİTAK YDABÇAG-553 Nolu proje).

28) Başokur, A. T. and Candansayar, M. E., 2003, Enhacing VLF data for qualitative interpretation: An example of massive chalcopyrite exploration. Leading Edge, 22, 568-570 (TÜBİTAK YBAG-102 Nolu proje).

29) Başokur, A. T., Dikmen, Ü. and Tokgöz O. E., 2003, Time-frequency representation of strong-motion records for damage appraisal: examples from the Düzce earthquake (Turkey), Near Surface Geophysics, 1, 95-101. (TÜBİTAK 985-Deprem sonrasi acil araştırma programı).

30) Başokur, A. T., Ulugergerli, U. E., Candansayar, M. E. ve Tokgöz, E., 2003, Çay (Afyon) depremi sonrasi mühendislik parametrelerine yönelik jeofizik ölçümler, Kocaeli 2003, Deprem Sempozyumu, 12-14 Mart 2003, sayfa 27-36.

31) Başokur, A. T., 2005, Yapı-yeri incelemelerinde makaslama dalgası hız kesitinin ReMi yöntemi ile saptanması, Kocaeli 2005, Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart 2005. (http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2005/bildiriler.htm).

32) Bayrak, M., Gürer, A., Gürer, Ö. F., İlkisik, M. and Basokur, A. T. 2006, Mohr-circle-based rotational invariants of a magnetotelluric data set from the Thrace region of Turkey: Geological implications: Turkish Journal of Earth Sciences, 15, 95-110. (TÜBİTAK YDABÇAG-230/G)

33) Başokur, A. T., Akça, İ. and Siyam, N. W. A. 2007, Hybrid genetic algorithms in view of the evolution theories with application for the electrical sounding method. Geophysical Prospecting, 55, 393–406.

34)  Ulugergerli, E. U., Seyitoğlu, G., Başokur, A. T., Kaya, C., Dikmen, Ü. and Candansayar, M. E. 2007, The geoelectrical structure of Northwestern Anatolia, Turkey. Pure and Applied Geophysics, 164, 999–1026. (TÜBİTAK YDABÇAG-422/G)
 
35) Başokur, A. T., 2007, Türev tabanlı parametre kestirim yöntemleri, Harita Dergisi, 138, 1-21.

36) Başokur, A. T., 2008, Frekans-Düzgeli Empedans ve Görünür Özdirenç Tanımları, Bildiriler Kitabı, 1-16, Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, 13-14 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK.

37) Akca, İ. ve Başokur, A. T., 2008, Doğru Akım Özdirenç Yönteminde Yapı-tabanlı Parametreleştirme ve Modelleme, Bildiriler Kitabı, 36-40, Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, 13-14 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK.

38) Başokur, A. T., 2009, Manyetotellurik Yöntem ve Jeotermal Aramalarda Kullanımı, Bildiriler Kitabı, 217-231, TMMOB Jeotermal Kongresi, 23 - 25 Aralık 2009, Ankara.

39) Akca, İ. and Başokur, A. T., 2010, Extraction of structure-based geoelectric models by hybrid genetic algorithms, Geophysics, 75, F15-F22.

40) Kaya, C. and Başokur, A. T., 2010, Magnetotelluric experiments in the Aliaga Geothermal Field, Western Turkey, Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010, number 1386, page 1-10 (http://www.wgc2010.org).( TÜBİTAK YDABÇAG-198Y091 ve Ankara Üniversitesi 2000.07.05.021.)

41) Dikmen, Ü., Başokur, A. T., Akkaya, İ. ve Arısoy, M. Ö., 2010, Yüzey dalgalarının çok-kanallı analizi yönteminde uygun atış mesafesinin seçimi, Yerbilimleri, 31, 23–32.

42) Başokur, A. T., 2011. Designing frequency selective filters via the use of hyperbolic tangent functions. Yerbilimleri/Bulletin for Earthsciences (Bulletin of the Earthsciences Application and Research Centre of Hacettepe University), 32 (1), 69–88 (available at http://www.yerbilimleri.hacettepe.edu.tr /english.shtml).

43) Başokur, A. T. and Akca, İ., 2011, Object-based model verification by a genetic algorithm approach: application to archaeological targets, Journal of Applied Geophysics, 74, 167–174.

44) Soupios, P.,  Akca, I, Mpogiatzis P., Basokur, A. T. and Papazachos, C., 2011, Applications of hybrid genetic algorithms in seismic tomography, Journal of Applied Geophysics, 74, 479-489.

45)  Akca, I., Gunther, T., Muller-Petke, M., Basokur, A. T. and Yaramanci, U., 2014, Joint parameter estimation from magnetic resonance and vertical electric soundings using a multi-objective genetic algorithm, Geophysical Prospecting 62, 364–376. doi: 10.1111/1365-2478.12082.

 46) Attwa, M., Akca, I., Basokur, A. T. and Günther, T., 2014, Structure-based geoelectrical models derived from genetic algorithms:A case study for hydrogeological investigations along Elbe River coastal area, Germany, Journal of Applied Geophysics 103, 57–70. doi:10.1016/j.jappgeo.2014.01.006.

 47) Attwa, M., Basokur, A. T. and Akca, I., 2014, Hydraulic conductivity estimation using DC sounding data: A case study in East Nile Delta, Egypt, Hydrogeology Journal. doi:10.1007/s10040-014-1107-3.


KİTAPLAR

Başokur, A.T. 1984, Düşey elektrik sondajı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 261 sayfa.

Başokur, A. T., 2002, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Problemlerin Ters-Çözümü, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 166 sayfa. ISBN 975-395-505-7

Başokur, A. T., Gökten, E., Seyitoğlu, G., Varol, B., Ulugergerli, E., Işık, V., Candansayar, E. ve Tokgöz, E., 2002, Jolojik ve jeofizik çalışmalar ışığında 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması, hasarın nedenleri ve bölgenin deprem etkinliği. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. 56 sayfa. (E-kitap olarak http://geop.eng.ankara.edu.tr).

Başokur, A. T., 2007, Spektral Analiz ve Sayısal Süzgeçler, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 486 sayfa. ISBN 978-9944-89-321-3

Başokur, A. T., 2010, Düşey elektrik sondajı verilerinin yorumu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 238 sayfa. ISBN 978-9944-89-969-7

Başokur, A. T. (Editör), Gökten, E., Varol, B., Çıvgın, B., Kılıç, R., Ulamış, K., Dikmen, Ü., Akca, İ. ve Gündoğdu, N. Y., 2010, Ankara Kenti Batısındaki Zeminlerin Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Özellikleri ve Dinamik Davranışı, Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM), Ankara Üniversitesi Yayınları No: 270, 143 sayfa. ISBN 978-975-482-886-3.

İNCELEME MAKALESİ

 

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2014, Manyetik rezonans ve düşey elektrik sondajı verilerinden yer altı su varlığının doğrudan saptanması, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeofizik Bülteni, Nisan 2014, 18-23.ELEKTRONİK KİTAPLAR 

Başokur, A. T., 2003, Maden aramalarında elektrik ve elektromanyetik yöntemler, (http://geop.eng.ankara.edu.tr), 40 sayfa.

Başokur, A. T. 2008. Manyetotellürik Yöntemde Temel Kavramlar.  
          (http://geop.eng.ankara.edu.tr). 87 sayfa.


KURS NOTU

Başokur, A. T., 1998, Electric and electromagnetic methods in mining exploration, Japan International Cooperation Agency (JICA), General Directorate of Mineral Research and Exploration, 39 pages.

BİLDİRİLER

Başokur, A. T.,1991, Düşey elektrik sondajı verilerinin yorumu için bilgisayar algoritması, 12. Jeofizik Kurultayı, Ankara.

Başokur, A. T.,1991, Üç gerilim yöntemi ile Tümülüs araştırmaları, 12. Jeofizik Kurultayı, Ankara.


Farkas, I.G., Varga, M. ve Başokur,A.T. 1991, Jeofizik yöntemler ile manyezit aramaları, Türkiye 12. Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi (13-16 Mayıs 1991), Bildiriler Kitabı 389-402.

Başokur,A.T. 1992, Magnesia and Meandrum (Ortaklar) tümülüsünde Jeofizik çalışmalar, Kültür Bakanlığı, 8. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 25-29 Mayıs 1992, Ankara, 71-80.

Başokur, A. T.,1993, Interpretation of vertical electrical sounding data by combining direct and iterative methods, Second Congress of the Hellenic Geophysical Union, Florina, 5-7 May 1993.

Başokur, A. T.,1996, Automated 1-D interpretation of resistivity soundings by simultaneous use of the direct method and iterative methods, 58th Conference and Technical Exhibition (European Association of Geoscientists and Engineers), 3-7 June 1996, Amsterdam.
 
Başokur, A. T. , 1996, Digital filter design using the hyperbolic tangent functions, First Congress of the Balkan Geophysical Society, September 23-27, 1996, Athens, p.102-103.

Başokur, A. T. , İlkışık, O. M., Kaya, C., Tokgöz, T. and Ateş, A., 1996, Investigation of the Thrace basin by the magnetotelluric method, First Congress of the Balkan Geophysical Society, September 23-27, 1996, Athens, p.368-369.

Başokur, A. T., Rasmussen, T. M., Kaya, C., Altun, Y., Aktas, K., 1997, Comparison of Induced Polarization and Controlled Source  Audio-Magnetotellurics methods  for the massive chalcopyrite exploration in volcanic area, Istanbul 97, International Geophysical Conference and Exposition (Society of Exploration Geophysicists, Chamber of Geophysical Engineers of Turkey and European Association of Geoscientists and Engineers), 7-10 July, 1997, Istanbul, p.136.


Kılıç, R., Varol, B., Gökten, E., Başokur, A. T., Koçbay, A., Bielgehan, R. P., Ulamış, K. ve Tokgöz, E. 2000, Bolu ili yerseçimine esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemesi. Yerel Yönetimlerde Jeoternal Enerji ve Jeoteknik Uygulamalar Sempozyumu (20-22 Kasım 2000). İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara. sayfa 381-395

Başokur, A. T., Gökten, E. ve Tokgöz, E., 2001, Susurluk kentinin yeraraştırması, Kuzey Anadolu Karesi Bölgesi Jeofizik Toplantısı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Balıkesir 9 Şubat 2001. sayfa 56-63

Başokur, A. T., Dikmen, Ü. And Tokgöz, E., 2002, Time-frequency representation of strong motion records for the damage appraisal: examples from Düzce earthquake. Third Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June 2002, Sofia.

Başokur, A. T., Ulugergerli, U. E., Candansayar, M. E. ve Tokgöz, E., 2003, Çay (Afyon) depremi sonrasi mühendislik parametrelerine yönelik jeofizik ölçümler, Kocaeli 2003, Deprem Sempozyumu, 12-14 Mart 2003 (sayfa 27-36).

Akca, İ., Başokur A.T., 2005, 2-D Lamarckian inversion of resistivity data. 4th Balkan Geophysical Congress and International Conference of Applied Geophysics and Earth Pyhsics, 9-12 Ekim 2005, Bükreş. Suplement to Journal of the Balkan Geophysical Society, 8, 205-208
 Başokur A.T., Akca, İ., Siyam N.,W.,A, 2005, Hybrid genetic algorithms derived from the evolution theories. 4th Balkan Geophysical Congress and International Conference of Applied Geophysics and Earth Pyhsics, 9-12 Ekim 2005, Bükreş. Suplement to Journal of the Balkan Geophysical Society, 8, 209-212.
Başokur A.T., 2006, Türev Tabanlı Parametre Kestirim Yöntemleri, Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 14-17 Kasım 2006, Ankara, Türkiye. 

Yanık, K. and Başokur A.T., 2007, Weight coefficients for representing data uncertainties in refraction microtremor (ReMi) inversion, Near Surface 2007, European Association of Geoscientists and Engineers, 3-5 September 2007, Istanbul, Turkey. Presentation Number B16.

Dikmen, Ü. and Başokur A.T., 2007, Kesirli Mertebe Türev ile Sönüm Yaklaşımı ve Titreşim Sistemlerine Uygulanması: Hareket Denklemi Örneği, TOK '07 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Sabancı Üniversitesi, 5-7 Eylül 2007, İstanbul.

Ulamış, K., Kılıç, R. ve Başokur A.T., 2007, Ankara kenti batısındaki (Etimesgut) zeminlerin jeoteknik özellikleri, Eredoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 6-7 Eylül 2007, İstanbul,  Bildiriler Kitabı, sayfa 263-269.

Kaya, C. ve Başokur, A. T., 2007, Aliağa Jeotermal Sahasının Manyetotellürik Yöntemle Araştırılması, TMMOB Jeotermal Enerji Kongresi, 21-24 Kasım 2007, Ankara. Bildiriler Kitabı, sayfa 231-247.

Başokur, A. T. Genç volkanik sahalarda kullanabilen jeofizik inceleme yöntemleri, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayi Jeotermal Çalıştayı, 27 Mart 2008, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi, Ankara.

Başokur, A. T. (Davetli Konuşmacı), Akça, İ., 2008, Evrim kuramlari benzeşimi ile parametre kestirimi.  Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 14-17 Ekim 2008, MTA Kültür Merkezi, Ankara.

Akça, İ. ve Başokur, A. T., 2008, Doğru Akım Özdirenç Yönteminde Yapı-tabanlı Parametreleştirme ve Modelleme, Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, 13-14 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK.

Başokur, A. T., 2008, Frekans-Düzgeli Empedans ve Görünür Özdirenç Tanımları, Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, 13-14 Kasım 2008, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK.

Başokur, A. T. (Davetli Konuşmacı), Akça, İ., 2008, Two-dimensional structural inversion of direct current data by hybrid genetic algorithms, Workshop in Engineerıng and Environmental Geophysics, European Association of Geoscientists and Engineers, 17-18 Haziran 2008, Atina.

Başokur, A. T. and Kaya, C., 2009, Magnetotelluric investigation in Thrace Basin, Northwestern Turkey, 5th Congress of Balkan Geophysical Society, 10-16 May, 2009, Belgrade, Serbia.

Başokur, A. T., 2009, Manyetotellurik Yöntem ve Jeotermal Aramalarda Kullanımı, TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ 23-25 Aralık 2009, Ankara.

Kaya, C. and Başokur, A. T., 2010, Magnetotelluric Experiments in the Aliaga Geothermal Field, Western Turkey, Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010.

Pantelis S., Akca, I., Mpogiatzis, P., Basokur, A. T. and Papazachos, C., 2010, Application of Genetic Algorithms in Seismic Tomography, European Geosciences Union General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02 – 07 May 2010.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2010, Genetik algoritma ile hedef-yönelimli model gerçekleme, 3. Yerelektrik Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2010, Ankara Üniversitesi Örsem Tesisleri Ilgaz, Kastamonu. Genişletilmiş Özet Kitabı, sayfa 3-10.

Akca, İ, and Başokur, A. T., 2010, Structure-based model verification by hybrid genetic algorithms, IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 20th Workshop, September 18-24, Giza, Egypt, number S2-O5.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2010, Target-oriented model verification by a genetic algorithm approach, IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 20th Workshop, September 18-24, Giza, Egypt, number S2-P46.

Candansayar, M. E., Kaya, C., Dikmen, Ü., Gürer, A., Konak, N., Başokur, A. T. Kılıç, A. R., Erdoğan, E., Demirci, İ., Özyıldırım, Ö., Akın, U., Arslan, S., Kadıoğlu, Y. K. Yılmaz, H., Ulugergerli, E. U. and Okay, H., 2010, Crustal structure of Northwestern Turkey, revealed by magnetotelluric surveys with the help of Seismology, Gravity and Magnetic Data, IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth 20th Workshop, September 18-24, Giza, Egypt, number  S7-O1.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2010, Jeofizikte modelleme ve parametre kestirimi, Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 23-26 Kasım 2010, Sheraton Hotel&Convention Center Ankara. 
 
Başokur, A. T., 2011, Jeotermal aramalarda kullanılan elektrik ve elektromanyetik yöntemler, Uluslararsı Elektrik Zirvesi 2011-Jeotermal Enerji Çalıştayı, Sheraton Ankara Hotel&Convention Center 14-16 Eylül 2011.

Başokur, A. T., 2011, Easy control of the transition band width in hyperbolic tangent filters by a new parameterization, 6th Congress of Balkan Geophysical Society, Budapest, Hungary, 3-6 October 2011.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2012, Nükleer Manyetik Rezonans Yönteminde Veri Toplama ve Yorumlama, 4. Yerelektrik Çalıştayı,  E.Ü. Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Çeşme, İzmir, 21-23 Mayıs 2012.

Akca, İ. ve Başokur, A. T., 2012, Elektriksel özdirenç tomografisi ile alçıtaşı yataklarının aranması, 4. Yerelektrik Çalıştayı,  E.Ü. Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Çeşme, İzmir, 21-23 Mayıs 2012.

Akca, İ., Günther, T., Müller-Petke, M., Basokur A. T. and Yaramanci, U, 2012, Hybrid and multi-objective genetic algorithm applications in MRS data inversion, Magnetic Resonance in the Subsurface – 5th International Meeting on Magnetic Resonance, Hannover, Germany, 25 – 27 September 2012.

Başokur, A. T., 2012, Jeotermal Aramalarda Manyetotellürik Yöntem, Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, 8-9 Kasım 2012, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2013, Elektrik yöntemlerde hedef yönelimli modelleme ve  ters-çözüm. 20. Uluslararsı Jeofizik Kongre ve Sergisi, 25-27 Kasım 2013, Antalya.

Başokur, A. T. ve Akca, İ., 2014, Kavramsal model seçimi ve yorumlamaya etkileri. 5. Yerelektrik Çalıştayı, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesisleri, Edirne-Enez.

 Akca, İ., Günther, T., Müller-Petke, M., Başokur, A. T. ve Yaramacı, U., 2014, Nükleer manyetik rezonans ve düşey elektrik sondajı verilerinden birleşik parametre kestirimi, 5. Yerelektrik Çalıştayı, 26-28 Mayıs, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesisleri, Edirne-Enez.

Erhan Erdogan, E., Başokur, A. T., Bozkurt, E., Moorkamp, M., and Avdeeva, A., 2014, Interpretation of Kemaliye Geothermal Field Using 2D&3D MT Inversion, 22th EM Induction Workshop, Weimar, Germany, August 24-30, 2014.

Başokur, A. T., 2014, Correlation between S-wave Velocities and Building Damage Distribution in Bolu (Turkey) during the 1999 Düzce Earthquake, 20th  European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics Athens, Greece, 14-18 September 2014.

 

PROJELER

1) Proje Adı: Manyetotellürik Verilerin Yorumu İçin Bilgisayar Yazılımı (TÜBİTAK YDAB-102)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü 
Projede çalışanlar: Emin Uğur Ulugergerli, Zehra Yenihayat
1.5 yıl (1.6.1993-30.12.1995); 90,000,000 TL

2) Proje Adı: Ulusal Deniz  Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırma Programı: Manyetotellürik Yöntem ile Ege Bölgesi Kabuk Yapısının  Araştırılması (TÜBİTAK YDABÇAG-230/G ve YDABÇAG-422/G)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü 
Projede çalışanlar: O. Metin İlkışık, Tuğrul Tokgöz, Cemal Kaya, Emin U. Ulugergerli, Aysan Gürer, Erol Duvarcı, T. Remzi Bilgin, Aslan Çınar, Neşat Konak, Murat Bayrak, Ertan Pekşen, Gülçin Karlık
2 yıl (1.6.1995-31.12.1996); 3,160,000,000 TL

3) Proje Adı: Isparta-Atabey-Harmanören Köyü (Göndürle-I) Höyük Mezarlığının özdirenç ve manyetik yöntemler işbirliği ile araştırılması (TÜBİTAK YDABÇAG-142)
Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı
Projede çalışanlar: Y. Doç. Dr. M. Ali Kaya, Prof. Dr. Ahmet T. Başokur, Doç. Dr. Abdullah Ateş, Ertan Pekşen, M. Emin Candansayar,
Eylül 1996

4) Proje Adı: Doğrudan ve yinelemeli yöntemlerin eşzamanlı kullanımı ile özdirenç sondajlarının otomatik yorumu (TÜBİTAK YDABÇAG-548)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü 
Temmuz 1998

5) Proje Adı: Yeraltı Yapılarının iki-yönlü üç-elektrod dizilimi ile incelenmesi (TÜBİTAK YDABÇAG-553)
Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı
Projede çalışanlar: M. Emin Candansayar, Prof. Dr. Ahmet T. Başokur, Prof. Dr.. Aykut Çınaroğlu, Doç. Dr. Abdullah Ateş, Aydın Büyüksaraç, Y. Doç. Dr. Züheyr Kamacı
Şubat 1999

6) Proje Adı: Aliağa jeotermal sahasının manyetotellürik yöntem ile araştırılması (TÜBİTAK YDABÇAG-198Y091; Ankara Üni. Araş. Fonu 2000.07.05.021)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü
Projede çalışanlar: Prof. Dr. Laszlo Szarka, Cemal Kaya, Andras Madarasi, Ali Koçak, Geza Varga, Viktor Wesztergom, Emin U. Ulugergerli, Erol Duvarcı, A. Rıza Kılıç
Öneren Kuruluşlar: Ankara Üniversitesi, Maden Tetkik va Arama Enstitüsü, Hungarian Academy of Sciences
Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Maden Tetkik va Arama Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu
Sağlanan Maddi Destek:  2.880.000.000 TL (TÜBİTAK) + 4.000.000.000 TL (MTA)
15.2.1999-15.2.2001

7) Proje Adı: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrası Sürekli İskan Alanlarının Belirlenmesinde Bolu ve Çevresi için Jeoloji-Jeoteknik ve Jeofizik Araştırmaları (TÜBİTAK 985-Deprem sonrasi acil araştırma programı)
Projedeki görevi: Jeofizik Çalışmalar Proje Yürütücüsü
Projede çalışanlar: Baki Varol, Ergün Gökten, Ahmet T. Başokur, Recep Kılıç, Ayhan Koçbay, Pelin Bilgehan, Koray Ulamış, Ufuk Kuyucu, Özden İleri, Engin Tokgöz, Engin Üçöz, K. Devrim Ata, Emre Değimencioğlu, Kadircan Aktaş, Mustafa Gürbüz, Tuğbay Kılıç, Mehmet Altıntaş, Necmi Arman
Öneren Kuruluşlar: T. C. Başbakanlık
Destekleyen Kuruluşlar: Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK, Bolu Belediyesi
Sağlanan Maddi Destek:  6.000.000.000 TL (TÜBİTAK) + İşçilik+Seyahat Masrafları (Bolu Belediyesi)
Bulunduğu Aşama: (1.10.1999-1.6.2000)

8) Proje Adı: Bolu İli (II. Etap) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi (Bolu Belediyesi) (TARİH: 20.2.2001-1.7.2001)
Projede çalışanlar: Ergün Gökten, Recep Kılıç, Ahmet T. Başokur, Baki Varol, Nurettin Sonel, Ayhan Koçbay, Pelin Bilgehan, Emin Candansayar, Koray Ulamış, Engin Tokgöz.

9) Proje Adı: Bolu ovasında Kuzey Anadolu Fayı ana kolunun tam yerinin yer-radarı ile saptanması ve tarihsel depremlerin hendek çalışmaları ile zamanlanması Ankara Üni. Araş. Fonu 2001.07.05.058)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü
Projede çalışanlar: Prof. Dr. Ergün Gökten, Doç. Dr. Gürol Seyitoğlu, Y. Doç. Dr. Emin U. Ulugergerli, Dr. Selma Kadıoğlu, Volkan Özaksoy, Necmi Arman
Destekleyen Kuruluşlar: Ankara Üniversitesi, Bolu Belediyesi
Sağlanan Maddi Destek:  78.582.000.000 TL (Ankara Üni.); İşçilik+Seyahat Masrafları (Bolu Belediyesi)
Bulunduğu Aşama: 13.7.2001-13.7.2004


10) Proje Adı: Depremde zemin davranışının kestiriminde yeni bir yöntem: Ankara kenti batı kesimindeki jeolojik birimlere uygulanması, Ankara Üni. Araş. Fon Müd. (2005-07-45-029)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü
Projede çalışanlar: Prof. Dr. Ergün Gökten, Prof. Dr. Baki Varol, Prof. Dr. Recep Kılıç, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Prof. Dr. Berkan Ecevitoğlu, Doç. Dr. Altan Necioğlu, Yard. Doç. Dr. Selma Kadıoğlu, Yard. Doç. Dr. Emin Candansayar, Y. Doç. Dr. Veysel Işık, Araş. Gör. Koray Ulamış, Araş. Gör. R. Pelin Bilgehan, Araş. Gör. Ediz Kirman, Araş. Gör. Azad Sağlam, Araş. Gör. İrfan Akça, Araş. Gör. Begüm Koca, Araş. Gör. N. Yıldırım Gündoğdu, Ünal Dikmen.
Destekleyen Kuruluşlar: Ankara Üniversitesi
Sağlanan Maddi Destek:  297.160 YTL 
Bulunduğu Aşama: 06.05.2005- 06.12.2008

11) Proje Adı: Kuzeybatı Anadolu’nun kabuk yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması, TÜBİTAK (Proje No: 105G145)
Projedeki görevi: Kritik Araştırmacı 
Projede çalışanlar: M.Emin Candansayar(AÜ_Yürütücü), Cemal Kaya(CÜ_Yürütücü), Abdullah Gürer (MTA_Yürütücü), Ahmet T. Başokur , Emin Ulugergerli, Hayrettin Okay, Yusuf K. Kadıoğlu, Neşat Konak, Ünal Dikmen, Selim Arslan, Uğur Akın, Cemal Kaya,  Abdullah Gürer, Ahmet Lezgi, Ali Rıza Kılıç, Ahmet Doğan, Hüseyin Yılmaz, Belgin Çirkin, Göktürk Özmenek, Akın Adıgüzel, Ömer Hacısalihoğlu, Recep Arıcan, Arslan Çınar, Atakan Alaca, Aytekin Ayva, İmam Çelik, Betül I.Şerifoğlu, Muzaffer Navruz, Ahmet Akış, Haydar Gökdemir, İzzet Alan, Ercan Paker.
Destekleyen Kuruluşlar: Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sağlanan Maddi Destek:  7.126.952 YTL 
Bulunduğu Aşama: 15.6.2006-15.12.2010

12) Proje Adı: Çoklu jeofizik veri kümeleri ile yer altı su içeriğinin saptanması ve jeoteknik uygulamaları. Ankara Üniversitesi BAP (Proje No: 11B6055001)
Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü
Projede çalışanlar: Ahmet T. Başokur , Reşat Ulusay, Ünal Dikmen, İrfan Akca, Yıldırım Gündoğdu,  Nilgün Hasançebi
Sağlanan Maddi Destek:  80.000 TL 
Bulunduğu Aşama: 4.2.2011-4.8.2014


RAPORLAR

Afşin-Elbistan lignite project (Field geophysicist to carry out electrical sounding and well-logging measurements and interpretation) (MTA)

Balya copper-lead-zinc project (IP exploration) (MTA)

Yenice copper-lead-zinc project (IP exploration) (MTA)

Bolkar Mount copper-lead-zinc project (IP and resistivity exploration) (MTA)

Seismic refraction survey for the site selection of Yumurtalık power plant

Kopdağı tünel güzergahı (1) jeofizik etüdü, 1986, (Yüksel Proje)

Çimentaş çimento fabrikaları için Çanakkale-Kalkım ruhsat sahasında kömür aramaları özdirenç etüdü, 1986, (Çanakkale Çimento) 

İzmir Körfez hattı işletmesi Bostanlı iskelesi zemin etüdü, 1986, (Yüksel Proje)

Kopdağı tünel güzergahı (2) jeofizik etüdü, 1987, (Yüksel Proje)
(Resistivity and refraction surveys for Kop Mount tunnel project)

Ergani and surrounding master exploration programme, 1987, Etibank-Teknomad-METU-Ankara Uni.

Killik bakır cevheri jeofizik etüdü, 1988, (Demir-Export) (Ankara Uni.-Eötvos Lorand Institute of Geophysics, Budapest)

Çetinkaya demir cevheri hidrojeoloji amaçlı jeofizik etüdü, 1988, (Demir-Export)

Orhaneli (Bursa) manyezit aramaları, 1989, (Madkim Ltd.) (Ankara Uni.-Eötvos Lorand Institute of Geophysics, Budapest)

Lahanos bakır-çinko yatağı IP ve CSAMT çalışmaları, 1990, (Demir-Export)

Karaerik bakır yatağı CSAMT etüdü, 1991, (Demir-Export)

Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik–Jeofizik–Jeoteknik Etüd Ocak 2001

Kaman İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik–Jeofizik–Jeoteknik Etüd Ocak 2001

Susurluk İlçesi ve yakın civarının ön jeolojik ve jeofizik incelenmesi. Şubat 2001. Ahmet T. Başokur, Ergün Gökten, Baki Varol, Engin Tokgöz, Engin Üçöz, Emre Değirmenci, Kutlu D. Ata.

Bolu İli (2. Etap) yerleşim alanının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi. (Bolu Belediyesi)

Saraybahçe (İzmit) Belediyesi yerleşim alanındaki 2 ve 3 nolu fay zonlarının jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi, Ocak 2002.Recep Kılıç, Ergün Gökten, Baki Varol, Ahmet T. Başokur, Ayhan Koçbay, Pelin Bilgehan, Koray Ulamış, Emin Candansayar, Engin Tokgöz. (Saraybahçe Belediyesi)

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yerkeşkesinin DSİ su kanalı ile Çanakkale-İzmir otoyolu arasında kalan kesiminin jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelenmesi, Haziran 2002, (18 Mart Üniversitesi) Recep Kılıç, Baki Varol, Ergün Gökten, Ahmet T. Başokur, Ayhan Koçbay, Pelin Bilgehan, Koray Ulamış, Emin Candansayar, Engin Tokgöz.

Jolojik ve jeofizik çalışmalar ışığında 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması, hasarın nedenleri ve bölgenin deprem etkinliği (Mayıs 2002). Ahmet T. Başokur, Ergün Gökten, Gürol Seyitoğlu, Baki Varol, U. Emin Ulugergerli, Veysel Işık, Emin Candansayar, Engin Tokgöz.

Başokur A.T., Candansayar, M. E., Akça, İ., Kara Havacılık Okulu ambarları çevresinde yapılan mikrotremor ölçümleri ve sonuçları, Kasım 2003, Ankara.

Başokur A.T., Akça, İ., Gündoğdu, Y., Öztürk, C., 2005, Salamis antik kentinde yapılan jeofizik araştırmalar sonuç raporu.

Başokur A.T., Akça, İ., Gündoğdu, N.Y., Candansayar, M. E., 2009, Osmaniye-Yarpuz–Ağoluk Zuhuru Özdirenç-IP İncelemesi Raporu. Demir Export, Temmuz 2009. 

Göncüoğlu, C., . Karahanoğlu, N., Başokur A.T. ve Bilgin, A. 2011, 2006/1 işletme ruhsat numarali jeotermal sahasi içinde yeralan faal ve gayri faal doğaltaş maden ocaklarinin jeotermal kaynak kuyular ve yapilacak enerji tesisi üzerine etkilerinin araştirilmasi, Ekim 2011.
Başokur A.T., Bozkurt, E. Güleç, N. Karahanoğlu, N. ve Parlaktuna, M. 2011, Manisa-Ahmetli-Çikrikli bölgesinde bulunan 47 nolu jeotermal ruhsat sahasinin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, Ağustos 2011. 

Başokur A.T. 2012, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kuşçulu ve Uzgur Tümülüsleri Jeofizik İncelemeleri,  Lemnis Yerbilimleri, Ocak 2012.

Başokur A.T. 2012, Karaman İli Eminler-Dinek-Kaşoba-İslihisar-Üçkuyu-Madenşehri Bölgesinde 2009-11, 2009-6, 2009-9, 2009-10, 2009-8 Ve 2009-7 nolu Jeotermal Ruhsat Sahalarının Jeofizik (Manyetotellürik) Yöntem İle Değerlendirilmesi, Lemnis Yerbilimleri, Ekim 2012.

Başokur A.T. 2012, Aşıkoğlu ve Aşağı Hacı Bekir Köyleri Jips Arama Amaçlı Elektriksel Özdirenç Tomografisi (ERT) İncelemesi, Lemnis Yerbilimleri, Aralık 2012.

Başokur A.T. 2012, Atburgazi, Yenidoğan, Killik-Üzümlü-Sarıgöl, Babadağ ve Korucuk Sahalarının Manyetotellürik İncelemesi, Lemnis Yerbilimleri, Aralık 2012.
 
TAMAMLANAN TEZLER
Y. Lisans  Toplam: 17

Yüzey dalgası dispersiyon verilerinden sönümlü en küçük kareler ters-çözüm yöntemi ile S-dalga hızlarının hesaplanması (Temmuz 2006)
Kenan Yanık

Elektrik verilerin Lamarckian genetik algoritma ile ters-çözümü (Temmuz 2005)
İrfan Akça

Zaman ortamı yapay uçlaşma verilerinin mühendislik jeofiziğinde kullanılabilirliğinin araştırılması (Temmuz 2005)
N. Yıldırım Gündoğdu

Bolu ve yakın çevresinde mikrotremör verileri ile yer etkisinin incelenmesi (2002)
Engin Tokgöz 

Manyetotellürik yöntemde genetik algoritma ile parametre kestirimi (15 Ocak 2002)
Eren Tiftik

Özdirenç verilerinin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak iki boyutlu modellenmesi ve ters çözümü için otomatik ağ düzenleme algoritması (2001)
Ayhan Doğan

Yeraltı suyu aramalarında düşey elektrik sondajı ve geçici elektromanyetik yöntemin karşılaştırılması (1997)
Nedal Siyam

Doğru akım özdirenç yönteminde modelleme ve iki-boyutlu sığ yapıların aranmasında elektrod dizilimlerinin ayrımlılıklarının karşılaştırılması (1997)
Mehmet Emin Candansayar

Geçici elektromanyetik verilerden sönümlü en küçük-kareler yöntemi ile parametre çözümü (1997)
İbrahim Görgünoğlu

Sismik parametreler ile bazı kaya mekaniği parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması (1996)
Mehmet Altıntaş

Sismik dalga hızları ile SPT ve pressiometre deney sonuçları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (1995)
Hasan Şişman 

İndüksiyon polarizasyon düşey elektrik sondajı verilerinin değerlendirilmesi (1993)
Kadircan Aktas

Düsey elektrik sondaj verilerinden katman parametrelerinin doğrudan saptanması (1993)
Caner Koçyıldırım

Manyetotelürik verilerinin tekil değer ayrışım yöntemi ile sönümlü en küçük kareler ters çözümü (1993)
Emin U. Ulugergerli

Sismik verilerde tanjant hiperbolik süzgeçler ile gürültü bastırılması (1992)
Ayhan Özkan

Manyetotellürik ve yapay kaynaklı manyetotellürik frekans sondajı eğrilerinden katman parametrelerinin doğrudan yorumu (1992)
Cemal Kaya

Düsey manyetik dipol frekans sondajı model eğrilerinin lineer süzgeç teoremi ile hesaplanması (1990)
Sami Zünbül

Doktora Toplam: 6

Melez genetik algoritmalar ile yapı-tabanlı model gerçekleme (Şubat 2010)
İrfan Akça

Zeminlerde sismik dalga sönümünün kesirsel türev yaklaşımı ile modellenmesi (Mayıs 2004)
Ünal Dikmen

Elektrik ve elektromanyetik verilerin genetik algoritma ile birleşik ve ardışık ters-çözümleri (Ekim 2002)
Nedal W. Siyam

Frekans Düzgünlenmiş Empedans fonksiyonu ile manyetotellürik verilerde statik-kayma düzeltmesi (Ekim 2002)
Cemal Kaya

Sönümlü en-küçük kareler ve eşlenik türev algoritmalarının ardışık kullanımı ile manyetotellürik verilerin düzgünleştiricili iki-boyutlu ters-çözümü (Haziran 2002)
Mehmet Emin Candansayar

Basınçlı akiferlerde pompaj verisinin tekil değer ayrışımı yöntemi ile sönümlü enküçük-kareler ters çözümü (1993)
Zehra Yenihayat


HAKEMLİK YAPTIĞI DERGİLER
Geophysics (Journal of the Society of Exploration Geophysicists)
Geophysical Prospecting (Journal of European Geoscientists and Engineers)
Computer and Geoscientists (Journal of International Association of Mathematical Geoscientists)
Journal of Applied Geophysics 
European Journal of Environmental and Engineering Geophysics
Journal of Volcanology and Geothermal Research
Journal of the Balkan Geophysical Society