PROF.DR. EMİNE BAYRAKTAR    
Adı : EMİNE
Soyadı : BAYRAKTAR
E-posta : bayrakta@eng.ankara.edu.tr, eminebayraktar64@gmail.com
Tel : 03122033524
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı-Soyadı                  : Emine BAYRAKTAR

 

Adres                          : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

                                     Kimya Mühendisliği Bölümü,

                                     06100 Tandoğan-ANKARA

Tel                              : (312)2033524

E-mail                         : bayrakta@eng.ankara.edu.tr

 

 

EĞİTİM DURUMU

 

1)Lisans                      :Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                    Kimya Mühendisliği Bölümü, Haziran 1986.

2)Yüksek Lisans         :Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

 Kimya Mühendisliği Bölümü, Şubat 1991.

3)Doktora                   :Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

 Kimya Mühendisliği Bölümü, Haziran 1998.

4)Doçentlik                :Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

 Kimya Mühendisliği Bölümü, Mayıs 2003.

5)Profesörlük              :Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

 Kimya Mühendisliği Bölümü, Temmuz 2009.

 

İŞ TECRÜBESİ

 

Ekim 1987                              : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                                Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı,

                                                Araştırma Görevlisi

1998-2001                               :Dr. Araştırma Görevlisi

 Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

 Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı,

Ağustos 2001-Mayıs 2003     :Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

                                                Termodinamik ve Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı,

                                                Yard.Doç.Dr.

Mayıs 2003                            :Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

                                                Kimya Mühendisliği, Doç. Dr.

Mart 2004-2009                     : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

                                                Termodinamik ve Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı,

                                                Doç.Dr.

Temmuz 2009-                       : Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

                                               Kimya Mühendisliği Bölümü,

Prof. Dr.       

 

 

YURT DIŞINDA KATILDIĞI ÇALIŞMALAR

1. Molecular Biology  and Enzymology, 1.6.2006-2.9.2006, Institue of Molecular Enzyme Technology, Heinrich Heine University Duesseldorf, Research Centre, Juelich, Germany

 

ÇALIŞMA KONULARI

Organik asit üretimi ve ayrılması

Biyoreaktör modellenmesi

Ters miseller

Biyoremediasyon

Cevap-yüzey yönteminin (RSM) uygulanması

Polilaktik asit biyobozunur polimerinin üretimi

Fermentasyon

 

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş

KYM311 Isı Aktarımı

KYM306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KYM 312 Kütle Aktarımı

KYM415 Proses Tasarımı I

KYM416 Proses Tasarımı II

KYM 332 Kimya Mühendisliği Matematiği

KM351 Kimya Mühendisliği Lab.I

KYM453 Kimya Mühendisliği Lab.II

KYM454 Kimya Mühendisliği Lab.III

KYM459 Araştırma Teknikleri I

KYM460 Araştırma Teknikleri II

KYM425 İlaç Salım Sistemleri

 

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

KM549 Çok Fazlı Reaktörler

KM518 Biyoproses Ayırma İşlemleri

 

ESERLER

 

Tezler

 

E.Bayraktar, “Naftalinin Propilen ile Alkilasyonu Prosesinde 2-izopropilnaftalin Seçimliliğinin İncelenmesi”,Yüksek Lisans Tezi, Ankara Universitesi, Ankara, Türkiye, 1991.

E.Bayraktar, “Tutuklanmış A. niger ile Sitrik Asit Üretiminin Gerçekleştiği Üç Fazlı Dolgulu kolon Biyoreaktörün Modellenmesi”,Doktora Tezi, Ankara Universitesi, Ankara, Türkiye, 1998.

 

A. SCIENCE CITATION INDEX (SCI) KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Bayraktar,E., Çiçek,B. and Mehmetoğlu,Ü., “Mathematical Modelling of a Packed Bed Bioreactor for the Citric Acid Production”, Reviews in Chemical Engineering, 15,4, 279-292 (1999). (SCI)

2. Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Production of Citric Acid Using Immobilized Conidia of Aspergillus niger”, Applied Biochemistry and Biotechonology, 87, 2, 117-125 (2000). (SCI)

3. Bayraktar,E., “Response Surface Optimization of the Separation of DL- Typtophan Using an Emulsion Liquid Membrane”, Process Biochemistry, 37,169-175 (2001). (SCI)

4. Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Back Mixing and Liquid Hold-up Up-flow Packed Bed Bioreactor”, Chemical Engineering Communications, 185, 125-140 (2001). (SCI)

5. Kahya,E., Bayraktar,E.and Mehmetoğlu,Ü., “Optimization of Process Parameters for the Reactive Lactic Acid Extraction”, Turkish Journal of Chemistry, 25, 223-230 (2001).

6. Tik, N., Bayraktar,E. and Mehmetoğlu,Ü., “In-situ Reactive Extraction of Lactic Acid from fermentation Media” J.Chem. Technol. Biotechnol., 76, 764-768 (2001). (SCI)

7. Kılıç,M., Bayraktar,E., S.Ateş, Ü. Mehmetoglu, “Investigation of Extractive Citric Acid fermentation Using Response-surface Methodology”, Process Biochemistry, 37, 759-767. (2002). (SCI)

8. Ateş,S., Dingil,N., Bayraktar,E., Mehmetoglu, Ü., “Enhancement of citric acid production using silicone oil by immobilized and freely suspended Aspergillus niger”, Process Biochemistry, 38, 433-436, (2002) (SCI)

9. Güvenç,A. , Kapucu,N., Bayraktar,E. and Mehmetoğlu,Ü., Optimization of The Enzymatic Production of Isoamyl Acetate with Novozym 435 from Candida antarctica, Chemical Engineering Communications,190, No:5-8, 948-961, (2003). (SCI)           

10. AbuHamed,T., Bayraktar,E. Mehmetoğlu,T. and Mehmetoğlu,Ü. “Substrate Interactions During The Biodegradation of Benzene, Toluene And Phenol Mixtures” Process Biochemistry, 39, 27-35. (2003). (SCI)

11. Çelik,D., Bayraktar,E.  And Mehmetoğlu,Ü.,“Biotransformation Of 2-Phenylethanol To Phenylacetaldehyde In A Two-Phase Fed-Batch System”, Biochemical Engineering Journal, 17, 5-13, (2003). (SCI)

12.  Abuhamed, T, Bayraktar, E, Mehmetoğlu, T. and Mehmetoğlu, Ü, “ Kinetics  Model for Growth of Pseudomonas putida F1 During Benzene, Toluene and Phenol Biodegradation”,   Process Biochemistry ,39, 983-988, ( 2004). (SCI)

13. Döker,O. Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü. and Çalmlı,A., “Production of Iron-Cobalt Compound Nanoparticles using Reverse Micellar System”, Rev. Adv. Mater. Sci. 5, 34-40, (2003). (SCI)

14. Abuhamed, T, Bayraktar, E, Mehmetoğlu, T. and Mehmetoğlu, Ü, “ The  Biodegradation of  Benzene, Toluene and Phenol in a Two-phase System”,   Biochemical Engineering Journal, 19, 137-146, ( 2004 ). (SCI)

15. Sanal, IS, Bayraktar,E., Çalımlı, A., Mehmetoğlu, Ü., “Determination of Optimum Conditions for SC-(CO2+Ethanol) Extraction of  b-Carotene from Apricot Pomace Using Response Surface Methodology”, The Journal of Supercritical Fluids, 34, 331-338, (2005). (SCI)

6. Dovyap,Z., Bayraktar, E. and Mehmetoğlu,Ü. Amino Acid Extractıon and Mass Transfer Rate in the Reverse Micelle System, Enzyme and Microbial Technology, Enzyme and Microbial Technology 38, 557-562, (2006).(SCI)

 17. Tokçaer,Z., Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü., Özcengiz, G. and Alaeddinoğlu, N. G., Response Surface Optimization of Antidipteran Delta-endotoxin Production by Bacillus thuringiensis subsp. israelensis HD 500, Process Biochemistry, 41, 350-355, 2006. (SCI)

18. Ateş S,  Cortenlioglu E, Bayraktar, E. and Mehmetoğlu,Ü. Production of L-DOPA from Tyrosinase  Immobilized in  Cu-Alginate  Gel, Enzyme and Microbial Technology, 40, 683-687, (2007). (SCI)

19. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü, Parlaktuna M., Mehmetoğlu T, “Production of L-aspartic acid by biotransformation and it’s recovery using reverse micelle and gas hydrate methods” Biocatalysis and Biotransformation , 25(5):365-372, (2007). (SCI)

20. Bayraktar E, Kocapiçak Ö, Mehmetoğlu Ü, Parlaktuna M, Mehmetoğlu T. Recovery Of Amino Acid From Reverse Micellar Solution by Gas Hydrate.  Chemical Engineering Research and Design, 86:209-213, (2008). (SCI)

21. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü, Kaeding T, Zeng A P. Selection en optimization of an aqueous two-phase systemfor the recovery of1,3-propandiol from fermentation broth. Engineering in Life Sciences, 10(2) 121-129 (2010).(SCI)

22. Karadeniz F., Bayraktar, E. and Mehmetoğlu,Ü. Kinetic Resolution of Racemic 1-Phenyl 1-Propanol by Lipase Catalyzed Enantioselective Esterification Reaction, Artificial Cells, Blood Substitutes and Biotechnology, 38, 288-293 (2010). (SCI)

23. Soyer A, Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü. Optimization of  lipase catalyzed enantioselective production of 1-phenyl 1-propanol using response surface methodology. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 40, 389-404, (2010). (SCI)

24. Aydoğan Ö., Bayraktar E. and Mehmetoğlu Ü. Aqueous Two-Phase Extraction of Lactic Acid: Optimization by Response Surface Methodology, Separation Science and Technology, 46: 7, 1164-1171, (2011). (SCI)

25. Songür R. Lurçi B., Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü. and Demir A.S. Enantioselective Production of Benzoin from Benzoin Acetate via Kinetic Resolution and Deracemization using Rhizopus oryzae. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology, 39,3, 162-168 (2011). (SCI)

26. Aydoğan Ö., Bayraktar E. and Mehmetoğlu Ü. Determination of Effective Diffusion Coefficient of Acetophenone in -carrageenan and Asymmetric Bioreduction in Packed Bed Reactor. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic.72, 46-52 (2011) (SCI)

27. Abu Hamed T.,Bayraktar E.,Mehmetoglu T.,Mehmetoglu Ü.Cometabolic Degradation of Trichloroethylene by Single and Two-Phase Systems. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, (2013) 22,1, 85-94(SCI)

28. R. Songur, Bayraktar E and Mehmetoglu  Ü. Removal of a Reactive Dye by Adsorption

Utilizing Waste Aluminium Hydroxide Sludge as an Adsorbent World Academy of Science, Engineering and Technology.International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering (2011) Vol:5, No:11,

29. Ateş S., Türk B., Bayraktar E., Güvenç A. Enhanced Ethyl Butyrate Production Using Immobilized Lipase. Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (2013), 41, 5,339-343.

30.Eldeleklioǧlu, B., Bayraktar, E., Mehmetoǧlu, U.[The effects of nutrient supplements on the production of lactic acid from cheese whey, (2013),Turkish Journal of Biochemistry 38 (1), pp. 81-91

31.   Kazici, H.C.Bayraktar, E.Mehmetoglu, Ü. Optimization of the asymmetric synthesis of chiral aromatic alcohol using freeze-dried carrots as whole-cell biocatalysts (2016). Green Processing and Synthesis.5 (2), pp. 131-137

32.   Kazici, H.C.Bayraktar, E.Mehmetoglu, Ü.  (2016). Productıon of precursors for antı-alzheımer drugs; asymmetrıc bıoreductıon ın a packed-bed bıoreactor usıng ımmobılızed d. Carota cells. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 47 (1), pp.67-73. DOI: 10.1080/10826068.2016.1168840 baskıda

33. Malyemez Soyer A, Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü. (2017). Optimization of process parameters and kinetic modeling for the enantioselective kinetic resolution of (R, S)-2-pentanol. Turkish Journal of Biochemistry Baskıda

34.   Tektemur E, Bayraktar E, Saçak M, (2017) Melt Polycondensation of L-Lactic Acid: The role of Polycondensation Strategy, International Journal Of Chemical, Gas And Material Science (IJCGM). 1, 1, 1-5.

 

 YURT DIŞINDA YABANCI DİLDE YAYINLANAN KİTAP BÖLÜMÜ

Mehmetoğlu Ü. Bayraktar E. Babaarslan Ç. “Production of enantiomerically Pure Pharmaceutical Compound Using Biocatalyst” in Enzyme Mixture and Complex Biosynthesis. Chapter7, Ed. Sanjay Bhattacharya, pp. 65-78, Landes Bioscience, Texas U.S.A. 2007.

 

B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Ateş,S., Ateş, A., Bayraktar,E., Mehmetoglu,Ü., “Sitrik Asit Fermentasyonu Sırasında Oluşan  Pektolitik Enzimler”, KÜKEM Dergisi, 21, 2, 35-38 (1998).(TÜRKÇE MAKALE)

2. Bayraktar,E., Dörtcan,E., Mehmetoğlu,Ü., “Reducing the solvent toxicity in the extractive lactic acid fermentation using sunflower oil”, Biyoteknoloji dergisi 25,1, 37-42 (2001).

3. Babaarslan,Ç., Tekeli,A., Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,T., Ataoğlu,F., Mehmetoğlu,Ü., Petrol formasyon suyu mikroorganizmalarının BTEX’li ortamda Çoğalması, Biyoteknolojisi  Dergisi, 25, 2, 15-22 (2001) (TÜRKÇE MAKALE).

4. Kahya, E., Bayraktar,E.and Mehmetoğlu,Ü., “Lactic Acid Production and Reactive Extraction in a Continuous System, Biyoteknoloji dergisi 25, 3, 21-28 (2001).

5. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü. Ters Misel Sistemi ile L-Aspartik Asit Ekstraksiyonu, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, 15, 2, 301-307 (2009).

 

 

 

C.ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

 1. Bayraktar, E., Çiçek B. and Mehmetoğlu Ü., “Modelling of a Packed Bed Bioreactor for the Citric Acid Production”, The 35th Annual Conference and the Tri-national American-Turkish-Israeli, 9-11 March, p.139-140, 1999.
 2. Kahya, E., Bayraktar E.and Mehmetoğlu Ü., “Purification of Lactic Acid with Reactive Extraction”, The 35th Annual Conference and the Tri-national American-Turkish-Israeli, 9-11 March, p.112-113, 1999.

3.      Bayraktar, E., Dörtcan E.and Mehmetoğlu Ü., In-situ Reactive Extraction of Lactic Acid from Fermentation Media, Blecksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Book of Abstracts, Ankara, p. 41 Turkey, 2000.

 1. Abuhamed,T., Babaarslan Ç., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Mehmetoğlu T., Biodegradation of BTEXs by microorganisms isolated from formation water, Biotechnology 2000, 11th International Biotechnology and Exhibition, p:415, Berlin, 2000.
 2. Kılıç,M., Bayraktar E., Ateş S., and Mehmetoğlu Ü., Response Surface Optimization of The Extractive Citric Acid Fermentation, 2ndEastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Book of Abstract, 32-33, 2001.
 3. Babaarslan,Ç., Abuhamed T., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., and Mehmetoğlu T., The Effect of the Microorganism Concentration on the Biodegradation of BTEX by a Mixed Culture, EMCC 2nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterrnean, May 20-24, 2001., Book of Abstract, 62-63, 2001.
 4. Güvenç,A., Kapucu N., Bayraktar E., and Mehmetoğlu Ü., Lipase-Catalysed Synthesis of Isoamyl acetate: Optimization by Response Surface Methodology, EMCC 2nd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterrnean, May 20-24, 2001., Book of Abstract, 28-29, 2001.
 5. Bayraktar,E. Response Surface Optimization of DL-Trytophan Separation, EMCC 2nd Chemical Engineering Conference for  Collaborative Research in Eastern Mediterrnean, May 20-24, 2001., Book of Abstract, 39-40, 2001.
 6. Abu Hamed, T., Bayraktar,E. Mehmetoğlu,T. and Mehmetoğlu,Ü. “The Enhancement of Benzene, Toluene, and phenol Biodegradation by Pseudomonas putida F1”, Appropriate Environmental and solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, ISWA 2002, Vol.3, 1555-1562, İstanbul 2002.
 7. Dövyap,Z., Bayraktar, E. and Mehmetoğlu,Ü., “Synthesis of Nano Water Pools by Reverse Micelles for Amino Acid Separation” 3rd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC-3, May 13-15, Thessaloniki, Greece, 2003.
 8. Abu Hamed, T., Bayraktar,E. Mehmetoğlu,Ü. and Mehmetoğlu,T., “Biotransformation of Chorinated Hydrocarbons in Waste-Water using Pseudomonas putida F1”12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, October 4-8, Antalya, Turkey, 2003.
 9. Döker, O., Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü. and Çalımlı, A., "Production of Iron-Cobalt Compound Nanoparticles Using Reverse Micellar System", Nanomaterials and Nanotechnologies, August 30 - September 6, 2003, Crete, Greece, 2003.
 10. Araç, B., Bayraktar,E and Mehmetoğlu,Ü., “Optimization of Amphotericin B Production by Response Surface Methodology”, Biocat 2004 Second International Congress on Biocatalysis.Book of Abstract, Hamburg, Germany (2004).
 11. Bayraktar,E., Dövyap,Z. And Mehmetoğlu,Ü., “Mass Transfer Rate of Amino Acid in Reversed Micellar Extraction”, Biocat 2004 Second International Congress on Biocatalysis.Book of Abstract, 198, Hamburg, Germany (2004).
 12. Aydoğan,Ö., Bayraktar,E., and Mehmetoğlu,Ü., “Kinetics Model for Production of L-Aspartic Acid by Biotransformation”, Biocat 2004 Second International Congress on Biocatalysis. Book of Abstract, Hamburg, Germany (2004).
 13. Abuhamed,T., Bayraktar E., Mehmetoglu Ü., and Mehmetoglu T.,  The Modelling of the Biodegradations of Benzene, Toluene, and Phenol in a  Multiphase System, Biocat 2004 Second International Congress on Biocatalysis. Book of Abstract, Hamburg, Germany (2004).
 14. Elemzade H., Güvenç A.., Bayraktar,E., and Mehmetoğlu,Ü., “Optimization of Enzymatic Production of Acetate Esters in Supercritical CO2 by Response Surface Methodology”, Biocat 2004 Second International Congress on Biocatalysis, Book of Abstract, Hamburg, Germany (2004).

18.  Bayraktar E, Isbakan N, Mehmetoğlu Ü, Kinetic Resolution of Enantiyomerically Pure 1-Phenyl-1-Propanol by Transesterification with Pretreated and Nonpretreated Lipase Biocatalyzed Multi-step Enzyme catalysed Processes (MECP’06) Abstract Book, PO5, 43, 18-21 Nisan 2006 Graz/Avusturya

 1. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü. Investigation of Nano Sized Pharmaceutical Drug Production, International Workshop on Nanostructured Materials (NANOMAT 2006), D171, 21-23.06.2006, Antalya, Turkey.
 2. Döker O., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü., Çalımlı, A., Production of Ferrites Nanoparticles by Reverse Micellar System, International Workshop on Nanostructured Materials (NANOMAT 2006),B 170,21-23.06.2006, Antalya, Turkey
 3. Soyer, A., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. “Statistical optimization of lipase catalyzed enantioselective production of 1-phenyl 1-propanol by response surface methodology”. European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Copenhagen, Danimarka, 2007
 4. Aklan, P., Bayraktar, E., Mehmetoğlu, Ü. Effect of water activity on lipase enantioselectivity. European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Copenhagen, Danimarka, 2007.
 5. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü.,  "Enantioselective R-1-Phenlyethanol Production using Free and Immobilized Lactobacillus kefir" 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC6) 7-12.03.2010, Belek, Antalya, Turkey.
 6. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., "Aqueous Two-Phase Extraction of Lactic Acid" 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC6) 7-12.03.2010, Belek, Antalya,Turkey.
 7. Sağlam D.N.,Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Recovery of Lactic Acid from Fermentation Broth by Reactive Distillation. " 6th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean Countries (EMCC6) 7-12.03.2010, Belek, Antalya,Turkey.
 8. Tektemur E., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Saçak M., Melt polycondensation of lactic acid. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 & 7th European Congress of Chemical Engineering - ECCE-72010, Prug. Check Republic.(2010).
 9. Aydoğan Ö., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Enantioselective Reduction of Ketones Catalyzed by Rhyzopus oryzae and Lactobacillus Kefiri Whole Cells. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 & 7th European Congress of Chemical Engineering - ECCE-72010, Prug. Check Republic.(2010).
 10. Eldeleklioğlu, B., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü.,Lactic acid production from cheese whey by Lactobacillus casei. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 & 7th European Congress of Chemical Engineering - ECCE-72010, Prug. Check Republic.(2010).
 11. Songür, R., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Investigating of deracemization mechanism for enantiomerically pure benzoin production from racemic benzoin acetate with Rhizopus oryzae. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 & 7th European Congress of Chemical Engineering - ECCE-72010, Prug. Check Republic.(2010).
 12. Celikkol, O, Bayraktar, E., Yıldız, N., Characterization of PLA, PLA-Ac/Organo-Modified Montmorillonite Nanocomposites Derived from PLA, PLA-Ac Synthesized with Ring Opening Polimerization, 12. International Nanoscience and Nanotechnology Conference, 03-05 Haziran, Kocaeli, (2016), Abstract book 
 13. Sahin, E., Bayraktar, E., Yıldız, N., Synthesis of PLA/Organo Clay and Acetylated PLA/Organo Clay Nanocomposites, 12. International Nanoscience and Nanotechnology Conference, 03-05 Haziran, Kocaeli, (2016), Abstract book 219
 14. Bayraktar, E.,Düzol, B. Effect of carbon source on biofixation of CO2 International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Rome (Italy), 20-22 July (2016), Abstract book 377,378
 15. Uzun, F. E, Songür, R., Bayraktar E. “Desıgn of medıum condıtıons by plackett burman method for mıcrobıal productıon of cis,cis-muconıc acıd” Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science” 5-7th October 2017Ankara – Turkey.

 

E. ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 1. Çalik,G., Bayraktar,E., Özdamar,H.T., “Yeni 2-Naftol+Aseton Prosesi Ara Ürünü 2-İzopropilnaftalin Seçimliliğinin İncelenmesi”, Kimya-91, VII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazimagusa, 2-5 Nisan, p: 45, (1991).
 2. 2.Calik,G., Bayraktar,E., Aytar,M., Boyaci,F.G., Canbolat,N., Özdamar,H.T., “2-İzopropilnaftalin Üretimi ve Seçimliliğinin Farklı Karıştırma Düzenlerindeki Çok Fazlı Yarı-kesikli Reaktörlerde İncelenmesi”, Kimya-92, VIII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi, Istanbul, 7-11 Eylül, p:449-454, (1992).
 3. Takaç,S., Aydin,G., Aytar,M.,. Boyacı,F.G, Bayraktar,E., Özdamar,T.H., “1-İzopropilnaftalinin İzomerizasyon Kinetiği”, Kimya-93, IX. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi, Trabzon, 20-24 Eylül, p:466, (1993).

4.      Bayraktar,E., Mehmetoglu,Ü., “Dolgulu Kolon Biyoreaktörlerde Eksenel Dağılım Katsayısının Belirlenmesi”, II. Ulusal Kimya mühendisliği Kongresi, Istanbul, 9-13 Eylül, p: 221-226, (1996).

 1. Ateş, A., Bayraktar,E. ve Mehmetoğlu,Ü., “Serbest ve Tutuklanmış Aspergillus niger ile Sitrik Asit. Üretimi, XI.Ulusal Kimya Kongresi, Van, (1997).
 2. Kahya, E., Bayraktar,E. and Mehmetoğlu,Ü., “Laktik Asitin Reaktif Ekstraksiyonla Saflaştırılması”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, p.496 Samsun, (1999).
 3. Şanal, İ.S., Güvenç,A., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., Çalımlı,A., Süperkritik Akışkanlarla b-Karotenin Ekstraksiyonu, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül,Samsun, (1999).
 4. Babaarslan, Ç., Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., Mehmetoğlu,T., Formasyon Suyundan İzole Edilen Mikroorganizmalarla BTEX’in Biyolojik Bozundurulması, UKMK-IV Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 70-75, İstanbul, (2000).
 5. Kahya, E., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., Fermentasyon Ürünü Laktik Asidin reaktif Ekstraksiyonla Saflaştırılması, UKMK-IV Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 36-41, İstanbul, (2000).
 6. Bayraktar, E., Vural,H. ve Mehmetoğlu,Ü., Amino Asitlerin Ters Misel Sisteminde Ekstraksiyonu, XII. Biyoteknoloji Kongresi, Poster Özetleri Kitabı, PE40, 70, Ayvalık, Balıkesir, (2001).
 7. Babaarslan,Ç., Abuhamed,T., Tekeli,A., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü. ve Mehmetoğlu,T., Karışık kültürle BTEX Bileşiklerinin Biyolojik Bozunması ve Substrat Etkileşimleri, XII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 273, Ayvalık, Balıkesir, (2001).
 8. Kılıç,M. Bayraktar,E., Ateş,S. ve Mehmetoğlu,Ü., Ekstraktif Fermentasyonla Sitrik Asit Üretimi, XII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 216, Ayvalık, Balıkesir, (2001).
 9. Ünal,E., Bayraktar, E. And Mehmetoğlu,Ü., “L-Triptofanın Reaktif Ekstraksiyonuna ve Suyun Eş-ekstraksiyonuna Çözücü Türünün Etkisi” UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP01, Ankara, (2002).
 10. Tuna,Ş., Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Sulu Çözeltideki Benzen, Toluen ve Fenolün 2-undekanonda Dağılma Katsayılarının Belirlenmesi”,, UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP04, Ankara, (2002).
 11. Altın,S., Dövyap,Z., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Sıvı Membranlarda Karışık ters misel Sisteminin Oluşturulması”, , UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP26, Ankara, (2002).
 12. Çetecioğlu,F., Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Trikloretilenin Çift Fazlı Sistemde Biyotransformasyonu”,, UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP11, Ankara, (2002).,
 13. Kuzu,E.M., Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,Ü., “Trikloretilenin Tek Fazlı Sistemde Biyotransformasyonu”, UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP10, Ankara, (2002).
 14. Çelik,D., Bayraktar, E. And Mehmetoğlu,Ü., “Çift Fazlı Sistemde Biyotransformasyon ile Fenil Asetaldehit Üretimi, UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, B07, Ankara, (2002).
 15. Abuhamed,T., Bayraktar,E., Mehmetoğlu,T, Mehmetoğlu,Ü., “Benzen, Toluen ve Fenolün Biyolojik Bozunmaları Sırasında Substrat Etkileşimlerinin Belirlenmesi”, UKMK-V Beşinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, Çad01, Ankara, (2002).

20.  Dövyap Z, Soyer A, Bayraktar E ve Mehmetoğlu Ü.  “Ters Misel Sistemler ile L-izolösin ekstraksiyonu”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 287, Çanakkale, (2003).

21.  Türker N, Dövyap Z, Bayraktar E ve Mehmetoğlu Ü.  L-Triptofanın Aliquat 336 İle Reaktif Ekstraksiyonunda Denge İlişkisinin İncelenmesi, XIII. Biyoteknoloji Kongresi Poster Özetleri Kitabı, 208, Çanakkale, (2003).

22.  Araç B., Bayraktar E, Aysev D. ve Mehmetoğlu Ü.  “Streptomyces nodosus Mikroorganizması ile Amfoterisin B Üretimine Etki Eden İşletme Parametrelerinin İncelenmesi”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi Poster Özetleri Kitabı, 224, Çanakkale, (2003).

23.  Lurçi,B. Aydoğan,Ö., Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., “aspartaz Enzimi İçeren E.coli ile L-Aspartik Asit Üretimine Mikroorganizma derişimi ve pH Etkisi”, UKMK-VI Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, ÖP-2, İzmir, (2004)

24.  Dövyap Z, Bayraktar, E., Kocapicak, Ö., Parlaktuna,M., Mehmetoğlu,T. ve Mehmetoğlu Ü., “Amino Asitlerin Ters Misel fazından Gaz Hidratlarla Geri Ekstraksiyonu”, UKMK-VI Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, TOA-5, İzmir, (2004).

25.  Araç,B., Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., “Linkomisin ve Streptomisinin Streptomyces nodosus Mikroorganizması ile Amfoterisin B Üretim Verimine Etkisi”, UKMK-VI Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, SKÇT-5, İzmir, (2004)

26.  Sanal, İ., Salgın,U., Güvenç,A., Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., Çalımlı,A., “Antioksidanların Süperkritik Akışkanlarla Ayrılması, UKMK-VI Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, TOA-4, İzmir, (2004).

27.  Aydoğan,Ö., Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., “Biyotransformasyonla L-Aspartik Asit Üretimi”, UKMK-VI Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı, RM-9, İzmir, (2004)

28.  İşbakan N., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Rasemik 1-Fenil 1-Propanolün Candida Antarctica Lipazı İle Kinetik Rezolüsyonuna İşletme Parametrelerinin Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)

 1. Karadeniz F., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Kinetik Resolüsyon İle Enantiyomerik Saflıkta 1-Fenil-1-Propanol Üretimine İşletme Parametrelerinin Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)
 2. Paşaoğlu İ., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., (R,S)-1-Fenil 1-Propanolün Porcine Pancreatic Lipazı İle Kinetik Resolüsyonuna Bazı İşletim Parametrelerinin Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)

31.  Döker, O., Güngüneş,H., Aktürk,S., Bayraktar, E., Mehmetoğlu,Ü., Çalımlı, A., “Production of nanomaterials by reverse micelles”, NanoTR-I Nanoscience and Nanotechnology 2005, 25-27 May 2005, p108-109, Bilkent University, Turkey, (2005).

 1. Lurçi B., Uçar B., Babaarslan Ç., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimine Enzim Kaynağı, Açil Verici Tipi Ve Sıcaklığın Etkisi UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)
 2. Songür R., Karadeniz F., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., (R,S)-1-Fenil 1-Propanolün Lipozyme Rmım®  Enzimi İle Kinetik Resolüsyonuna Bazı İşletim Parametrelerinin Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)
 3. Kara Z.F., Aklan A.P.,  Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., (R,S)-1-Fenil 1-Propanolün Lipaz  Enzimi İle Esterleşme Tepkimesine  Bazı İşletim Parametrelerinin Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)
 4. Kızılyar F., İşbakan N.,  Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., (R,S)-1-Fenil 1-Propanolün Ön İşlem Görmüş Porcine Pancreatic Lipazı İle Transesterleşme Tepkimesine Açil Verici Türü ve Miktarının Etkisi, UKMK-VII Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri özetleri kitabı,Eskişehir, (2006)

36.  Bakış P., Bayraktar E., Mehmetoğlu Ü., “Immobilized Lipase-Catalysed Resolution of (R,S) 1-Phenyl 1-Propanol in a Packed Bed Reactor”, Fırst Natıonal Catalysıs Conference (Ncc-1),17-20 January 2007,Middle EastTechnical University Northern Cyprus Campus Güzelyurt, TRNC

 1. Songür, R., Lurçi, B., Bayraktar, E.  Mehmetoğlu,Ü.,  Rasemik Benzoin Asetatın Rhızopus Oryzae Biyokatalizörlüğünde Hidrolizi İle Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimi. UKMK-VIII Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, (2008)
 2. Sağlam, D.N., Songür, R., Bayraktar, E.  Mehmetoğlu,Ü. Enantiyomerik Saflıkta Mikrobiyal Olarak Benzoin Üretimine Mikroorganizma Üretim Ph’ının Etkisi. UKMK-VIII Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, (2008)
 3. Soyer, A., Bayraktar, E.  Mehmetoğlu,Ü., Rasemik 1-Fenil1-Propanolün Lipaz Katalizli  Kinetik Rezolüsyonu. UKMK-VIII Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, (2008)
 4. Lurçi, B., Bayraktar, E.  Mehmetoğlu,Ü.  Demir A. S., Rasemik Benzoin Asetattan Lipaz Katalizli Hidroliz Tepkimesi İle Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimi, UKMK-VIII Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Malatya, (2008)
 5. Tektemur E., Bayraktar, E.  Mehmetoğlu,Ü.  Polilaktik asit sentezi: Katalizör miktarı, sıcaklık ve basınç etkisi. UKMK-IX Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, (2010)
 6. Aydoğan,Ö., Bayraktar, E., Mehmetoğlu Ü., Lactobacillus kefir Biyokatalizörlüğünde Asimetrik Biyoindirgemeyle R-1-Feniletanol Üretim Kinetiğinin  İncelenmesi. UKMK-IX Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, (2010)

 

 

 

G. Yurt İçi Kaynaklardan Sağlanan Projeler

1. “Eksenel Karışmanın Üç Fazlı Dolgulu Yatak Reaktörlere Etkisinin Araştırılması Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (95-25-00-01), Araştırıcı, 1998.

2. Ekstraktif fermentasyon yoluyla Gıda Sanayinde Kullanılan Bazı Organik Asitlerin Üretimi Devlet Planlama Teşkilatı (96K120410), Araştırıcı, 1999.

3. “Süperkritik CO2 Ekstraksiyonunun Biyolojik Ortamlara Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (97-05-04-01), Araştırıcı, 2001.

4. “Fermentasyon Ürünü Organik Asitlerin Reaktif Ekstraksiyonla Ayrılması”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (98-05-04-07), Araştırıcı, 2000.

5. “Fermentasyon Ürünü Organik Asitlerin Süperkritik CO2 ile Saflaştırılması” Devlet Planlama Teşkilatı (99K120180), Araştırıcı, 1999-2002

 6. Petrol Hidrokarbonlarının Sebep Olduğu Çevre kirliliğinin Biyoremediasyonunun incelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (2000.07.05.005), Araştırıcı, 2000-2003

7. “Kayısı ve vişne suyu üretimindeki atıkların değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (2001-07-05-046), Araştırıcı, 2001-2004  

8. “L-izolösinin ters misel ile ekstraksiyon sisteminin tasarlanması ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunun incelenmesi”, TÜBİTAK Projesi (MİSAG 207), Proje Yöneticisi, 2002-2004.

9. “Çift fazlı sistemde L-triptofanın fermentasyon ortamından reaktif ekstraksiyonla ayrılması ve ayırma kinetiğinin belirlenmesi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2002.07.45.002), Proje Yöneticisi, 2002-2005

10- “Amino asitlerin eşanlı üretimi ve ayrılması”, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Projesi, (2001K120240 (41 Nolu proje)) , Proje Yöneticisi, 2002-2005

11. “Nano yapıda demir bileşiklerinin üretimi”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2003.07.45.021), Proje Yöneticisi, 2004-2006

12. “1-fenil 1-propanolün enzimatik ve mikrobiyal hücre biyokatalizörlüğünde  enantiyoseçimli esterleşme tepkimeleriyle kinetik resolüsyonu” Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Projesi (Proje no 162), Proje Yöneticisi, 2005-2007

13. “Rasemik Benzoinden Lipaz Katalizli Transesterleşme Tepkimesi ile Optikçe Saf Benzoin Üretimi” TÜBİTAK Projesi (MAG 104M148), Proje Yöneticisi, 2005-2007

14. Rasemik Benzoinden Enantiyomerik Saflıkta Benzoin Üretimine Mikrodalga Etkisi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hızlı Proje(20060745015HPD), Proje Yöneticisi, 2006-2007.

15. “Polilaktik asit biyobozunur polimerinin üretim prosesinin geliştirilmesi: Peynir altı suyundan laktik asit üretimi, ayrılması ve polilaktik asit üretimi” TÜBİTAK Projesi (MAG 108M330), Proje Yöneticisi, 2008-2010

 16. “Alglerle Karbondioksitin Biyolojik Olarak Tutulması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (14L0443008), Proje Yöneticisi, 2014-2016.

17.“ S-2 Pentanolün lipaz katalizli kinetik rezolüsyon ile üretimi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (14L0443003), Proje Yöneticisi, 2014-2016.

18. “Asetillenmis Poli(Laktik Asit)/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu” TÜBİTAK Projesi (MAG 115M018), Proje Yöneticisi, 2015-2016

19. “Cis,cis-mukonik asitin Pseudomonas putida biyokatalizörlüğünde mikrobiyal üretimi” Bilimsel Araştırma Projeleri (17L0443004), Proje Yöneticisi, 2017-

                                                                                          

H) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Tamamlanan Tezler

1. Zuhal Dövyap, L-izolösinin Ters Misel ile Ekstraksiyonu ve Doğal gaz Hidratlarıyla Geri Ekstraksiyonun İncelenmesi (2002-2004)

2. Özlem Kocapiçak, Gaz hidrat yöntemiyle amino asitlerin ters misel fazından geri kazanımı(2003-2005)

3. Nihal İşbakan, Lipaz Enzimi Biyokatalizörlüğünde Enantiyomerik Saflıkta 1-Fenil-1-Propanolün Transesterleşme Tepkimesiyle Kinetik  Rezolüsyonu (2004-2006)

4. Aslı Soyer, Lipaz enzimi biyokatalizörlüğünde kinetik rezolüsyon ile enantiyomerik saflıkta 1-fenil-1-propanolün üretimi (2004-2007)

5. Pınar bakış, Enantiyomerik saflıkta 1-fenil-1-pronolün transesterleşme tepkimesiyle biyoreaktörde kinetik rezolüsyonu (2005-2007).

6. Binnaz Lurçi, Rasemik benzoin asetattan lipaz katalizli hidroliz tepkimesi ile enantiyomerik saflıkta benzoin üretimi (2005-2007).

7. A. Pınar Aklan, Enantiyomerik saflıkta  1-fenil 1-propanolün lipaz katalizörlüğünde esterleşme tepkimesi ile kinetik resolüsyonu, (2004-2007).

8. Berçem Eldeleklioğlu, Peynir altı suyundan laktik asit üretimi (2007-2009).

9. Didem Nur Sağlam, Fermentasyon ortamından laktik asidin ayrılması ve saflaştırılması (2008-2011)

10. Ebru Tektemur, Polilaktik asit üretiminde proses parametrelerinin incelenmesi (2008-2011)

11. Aysu Saraç Yüce, Pancar şekerinde kokuya neden olan maddelerin belirlenmesi ve giderimi, (2010-2012)

12. Melin Şenkurt, Poli (laktik asit)-Organokil Nanokompozitleri Sentezi, (2012-2013)

13. Aslı Soyer, Sekonder alkollerin lipaz katalizli kinetik rezolüsyonu (2010-2016)

 

Devam Eden Tezler

I) Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Berçem Eldeleklioğlu, Mikroalglerle CO2 giderimi (2010-)
 2.  

I) Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

     1. Esra Şahin, Asetillenmiş Poli(laktik asit)/kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2014-)

     2. Özge Çelikkol, Son grup modifikasyonu yapılan Poli(laktik-ko-glikolik asit) sentezi, karakterizasyonu ve hidrolitik bozunmasının incelenmesi (2013-)

 3. F. Elif Uzun, Cis,cis-mukonik asitin Pseudomonas putida biyokatalizörlüğünde mikrobiyal üretimi. (2016-)

 

İ) Bilimsel Dergilerde Atıflar

SCI’da taranan 32 makale için toplam atıf sayısı                                                     =614

 

K)İdari Görevler:

1. Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (Temmuz 2002- Ekim2007)

2. Kimya Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Komisyonu Üyeliği (2005-)

3. Kimya Mühendisliği Bölümü Lisansüstü ERASMUS Koordinatörlüğü(2005-)

4. Mühendislik Fakültesi Disiplin Komisyon Üyeliği (2005-2008)

5.Mühendislik Fakültesi Burs Komisyon Başkanlığı (2008-)

6. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği(2011-)

7. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği(2017-)