DOÇ.DR. GÜLBAHAR BAŞTUĞ    
Adı : GÜLBAHAR
Soyadı : BAŞTUĞ
E-posta : bbastug@medicine.ankara.edu.tr, baharbastug@gmail.com
Tel : 357 32 42/156
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler


        

 ÖZGEÇMİŞ  ve ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: GülbaharBaştuğ

TC: 18337026112

e.posta: baharbastug@gmail.com; bbastug@medicine.ankara.edu.tr

DoğumTarihi: 11.03.1964

Ünvanı : Doç.Dr.

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Psikoloji

Ankara Üniversitesi

1984

Y. Lisans

1) Psikolojik Danışma ve Rehberlik

2) Uygulamalı Psikoloji

Ankara Üniversitesi

 

Ankara Üniversitesi

1993

      2000

Doktora

Klinik Psikoloji, Doktora

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tezleri ve Danışmanları:

1.   Histerik Kadınların ve Eşlerinin Kendilerini ve Birbirlerini Algılamalarının Karşılaştırılması (TA Ego Durumları Bakımından), Tez Danışmanı: Doç.Dr. Füsun Akkoyun.

2.  Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R)’nun Genel Bilgi, Sayı Dizisi, Aritmetik, Yargılama ve Benzerlikler Alt Ölçeklerinin Standardizasyonu Ön Çalışma, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Nilhan Sezgin

Doktora Tezi ve  Danışmanı:

The Roles of Perceived Expressed Emotion of the Schizophrenic Patients and the Expressed Emotion of Their Caregivers on Symptom Severity and Quality of Life, Tez Danışmanı: Prof.Dr. A. Nuray Karancı.

 

Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 18.07.2011 

Doçentlik Tarihi                 : 07.02.2014

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Psikolog

Ankara Numune Eğitim-Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

1985-2009

Psikolog

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2009-2011

Yrd.Doç. Dr.

Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2011-2014

Doç. Dr.

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2014 güz dönemi

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2015-

İdari Görevler:

2015 A.Ü.Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu üyeliği

 

Uluslararası Sertifika Programı:

1. EuroPsy European Certificate in Psychology, 2015

2. Travma Çalışmaları Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program. Colombia University Global Center – Türkiye’nin katkılarıyla, Ekim 2012-Temmuz 2013, İstanbul.

 

 

Çalışma Konuları:

Geropsikoloji,

Psikopatoloji (Şizofreni, PTSD, OKB),

Klinik ve Kişilik Değerlendirmesi.

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Psikologlar Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği

Gestalt Derneği

 

 

 

 


Son üç yılda verilen önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

İlkbahar

Psy 532

Clinical Assessment

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans dersi

 

3

 

10

2012-2013

Güz

Psy 631

Personality Assessment

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Doktora Dersi

 

3

 

12

İlkbahar

Psy 532

Clinical Assessment

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Dersi

3

 

10

Psy 102

Introduction to  Psychology II  Çankaya Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Lisans Dersi

4

 

52

2013-2014

Güz

Psy 631

Personality Assessment

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji

Doktora dersi

3

 

4

Psy 244

Clinical Psychology I

Çankaya Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Lisans Dersi

4

 

48

İlkbahar

Psy 102

Introduction to  Psychology II Çankaya Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Lisans Dersi

4

 

62

Psy 245

Clinical Psychology II

Çankaya Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Lisans Dersi

4

 

30

2014-2015

Güz

Psy 340

Kişilik Kuramları

Yakın Doğu Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Lisans Dersi

3

 

20

Psy 631

Psikometrik Değerlendirme

Yakın Doğu Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Doktora Dersi

3

 

8

 

İlkbahar

DSA 120

Hasta Psikolojisi

A.Ü. S.H.M.Y.O.

Önlisans Dersi

1

 

18

 

 

DSA 122

İletişim Becerileri

A.Ü. S.H.M.Y.O.

Önlisans Dersi

1

 

18

 

 

SHM 150

Hasta Psikolojisi

A.Ü. S.H.M.Y.O.

Önlisans Dersi

1

 

20

 

 

SHM 144-102

İletişim Becerileri

A.Ü. S.H.M.Y.O.

Önlisans Dersi

1

 

20

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Karaaziz, M., Baştuğ, B., Sökmez, T. Panik Bozukluktan Kaçınma Davranışı Olarak Alkol Bağımlılığı: Bir Vaka, Bağımlılık Dergisi, baskıda.

2. Kanat, B.B., Altunöz, U., Kırıcı, S., Baştuğ, G., Özel-Kızıl, E. T. Hoarding Behavior in          Three Different Types of Dementia Cases, Türk Psikiyatri Dergisi, baskıda.

3. Şengül, BZ. , Ünal E, Akça S, Canbolat F, Denizci M, Baştuğ G, (2015). Psychometric Properties of the Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS) in a Turkish Sample, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences,28; 231-241.

4.Bastug, G., Karanci, A.N. (2015). The Impact of Caregivers’ Expressed Emotion and the Patients’ Perception of Expressed Emotion on the Positive and Negative Symptoms of Patients with Schizophrenia in a Sample From Turkey, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences (CINAHL, Index Copernicus, SCOPUS), 28(2), doi: 10.5350/DAJPN2015280204 (doktora tezinden üretilmiştir).

5.Meunier, B., Atmaca, S., Ayrancı, E., Gökdemir, B.P., Uyar, T., Baştuğ, G.(2014).Psychometric Properties of the Turkish Version of the Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II),  Journal of Evidence-Based Psychotherapies (SSCI), 14(2):179-196 (2 puan).

6.Özel-Kızıl, E.T. Altıntaş, H.Ö., Baştuğ, G., Durmaz, N., Altunöz, U.(2014).The Effect of Agitation on Caregivers’ Burden in Patients with Dementia, Turkish Journal ofGeriatrics (SCI-Expanded, SSCI)17(3): 256-261(2 puan).

7.Altunoz, U., Ozel-Kizil, E.T., Kırıcı,S., Bastug, G.,Biçer Kanat, B.,Sakarya, A., Er, O., Turan, E. (2014).Demans Hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri ile Değerlendirilen Ajitasyon Boyutlarının Araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI),25, doi: 10.5080/u7628(2 puan).

8.Bastug, G.,Ozel-Kizil, E.T., Sakarya, A., Altintas, O., Kirici, S, Altunoz, U. (2013). Oral Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive Impairment and Normal Aging, Archives of Clinical Neuropsychology (SCI-Expanded,SSCI),28(5):411-7, doi: 10.1093/arclin/act035(2 puan).

9.Yorulmaz, O., Baştuğ, G., Tüzer, V., Göka, E.(2013).  Misinterpretations of intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder, Anadolu Psikiyatri Derg. (SCI-Expanded), 14(3):183-191,  doi: 10.5455/apd.36381(2 puan).

10.Özel-Kızıl, E.T. Duman, B., Altıntaş, H.Ö., Kırıcı S., Baştuğ G., Baran,Z., Altunöz, U. (2013). Öznel Bellek Yakınmaları Anketi Türkçe Sürümünün Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal ofGeriatrics (SCI-Expanded, SSCI), 16 (2): 150-154(2 puan).

11.Özel-Kızıl, E.T., Baştuğ, G.,  Erdoğan, S.,Sakarya, D.,ve Durmaz, N. (2012).Demans hastalarında Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri’nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri, Turkish Journal of Geriatrics (SCI-Expanded, SSCI), 15 (1): 24-29(2 puan).

12.Tuzer, V.,Doğan Bulut, S., Baştuğ, B.,  Kayalar, G., Göka, E., Beştepe E., (2011). Causalattributions and alexithymia in female patients with fibromyalgia or chronic low back pain, Nordic Journal of Psychiatry (SCI-Expanded, SSCI), 65, 2: 138-144. DOI: 10.3109/08039488.2010.522596(2 puan).

13.Tüzer, V., Doğan Bulut, S., Ak, E., Baştuğ, B., Göka, E. (2009). Tedaviye Dirençli Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Aripiprazol: Bir Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (SCI-Expanded) 19, Ek Sayı: 1, 286-287 (Yayın  aynı zamanda  Ulusal kongre bildirisi olup, tam metni SCI-Expanded’de taranan dergide yayınlanmıştır, 0,5 puan).

14.Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E. (2008). Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with OCD.Journal of Clinical Psychology, 64 (3), 308-317. (SSCI) DOI: 10.1002/jclp.20460   Published: MAR 2008(2 puan).

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  

1.Ozel-Kizil ET, Kokurcan A, Aksoy UM, Biçer Kanat B, Sakarya D, Bastug G, Çolak B, Altunöz U, Demirbas H, Kirici S, Öncü B. “Hyperfocusing as a dimension of adult ADHD”, 27th ECNP Congress, 18-21 October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology(SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S707–S708DOI: 10.1016/S0924-977X(14)71141-1.

2.Altunoz U, Kokurcan A, Kirici S, Bastug G, Ozel-Kizil ET.“Comparison of the clinical characteristics of generalised anxiety disorder in young and elderly patients”, 27th ECNP Congress, 18-21 October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology(SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S593DOI: 10.1016/S0924-977X(14)70950-2.

3.Baskak B,Ozel-Kizil ET,ZivraliE,AtesE,Cihan B,Uran P,Hosgoren-AliciY,Kirici S,Bastug G. “Verbal fluency deficits in patients with schizophrenia, psychotic bipolar disorder and their unaffected relatives”, 27th ECNP, 18-21 October 2014, Berlin, Germany. European Neuropsychopharmacology(SCI, SCI-Expanded), Volume 24, Supplement 2, October 2014, Pages S446–S447DOI: 10.1016/S0924-977X(14)70714-X.

4.Ozel-Kizil E, Demirbas H,Bastug G,Kirici S, Tathan E, Kasmer N, Baskak B. “A scale for the assessment of hyperfocusing in attention deficit and hyperactivity disorder” 26thECNP Congress5-9 October 2013, Barcelona, Spain. European Neuropsychopharmacology(SCI, SCI-Expanded),Volume 23, Supplement 2, October 2013, Pages S593. http://dx.doi.org/10.1016/S0924-977X(13)70944-1.

5.Bastug G, Ozel-Kizil ET, Sakarya A, Altintas O, Kirici S. “Comparison of the Oral Trail Making Task performances of patients with Alzheimer’s disease, MCI and healthy eldery” 27th International Conference of Alzheimer’s Disease International, 7-10 March 2012, London, UK. (A.5 nolu makalenin uluslararası kongre tebliğidir)

6.Ozel-Kizil ET, Bastug G, Erdogan S, Sakarya D.“Psychometric properties of the Turkish version of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory”,23rd ECNP Congress, The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 28 Ağustos-1 September 2010, Amsterdam, Netherland, European Neuropsychopharmacology(SCI, SCI-Expanded),Volume 20, Supplement 3, August 2010, Pages S558. DOI: 10.1016/S0924-977X(10)70842-7 (A.8 nolu makalenin uluslararası kongre tebliğidir).

7.Baştuğ G.Family factors in schizophrenia, Symposium: Psychosocial rehabilitation of schizophrenia , XIth European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway(Davetli konuşmacı).

8.Yorulmaz O, Baştuğ B, Karancı AN, Göka E, Kısa C, Cebeci S. Thought-action fusion, morality and OCD: Further examination in a Turkishclinical sample. European Association for Behavioral-Cognitive Therapies (EABCT), 20-23 September 2006, Paris, France.


C.Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Baştuğ B. (2015), Paramedikler için İletişim, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik Klinik Konular-Mesleki Beceriler-Operasyonel Uygulamalar, Editörler G. Özel, B.Akbuğa Özel, C. Özcan, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara.

2. Baştuğ B. (2015), Paramediklerde Stres ve stresle Baş Etme, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik Klinik Konular-Mesleki Beceriler-Operasyonel Uygulamalar, Editörler G. Özel, B.Akbuğa Özel, C. Özcan, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara.

3. Özel Kızıl ET, Baştuğ G, Erden Ö, Çobanoğlu E, Tuncal T, Kıcıcı S. Alzheimer, Hastam ve Ben, Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme Kılavuzu, Ada Basın Yayın Ltd Şti, 2014.

4. Baştuğ B. (2007), Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar, Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık, Editörler A.N. Karancı, F. Gençöz, Ö. Bozo, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

 

 

D.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

1.Baştuğ G. Psychological Outcomes of Aging, IV. Turyak International Congress on „Longevity“,13-14 March 2015;İstanbul, Turkey.

2.Altunoz U, Ozel-Kizil E.T., Kokurcan A., Kirici S., Bastug G., Ünal E..Psychometric Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) In A Sample Of Elderly Patients, 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain.

3.Bicer Kanat B., Colak B., Er O., Kokurcan A., Altunoz U., Sakarya A., Kirici S., Bastug G., Ozel-Kizil E.T. Sleep Disturbance in Patients with Alzheimer’s Disease. 26th ECNP Congress, 5-9 October 2013, Barcelona, Spain.

4.Altunoz, U., Bicer Kanat, B., Yucel, S, Ozel- Kizil, E.T., Bastug. G. Hoarding Behavior In An Elderly Patient with Vascular Dementia, 25th ECNP Congress, 13-17 October 2012, Vienna, Austria.

 

E.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.Sezgin, N., Baştuğ, G., Yargıcı Karaağaç, S., Yılmaz, B. (2014). Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Waıs-R) Türkiye Standardizasyonu: Ön Çalışma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54, 1: 457-488 (Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir).

2. Yorulmaz, O., Karancı, A.N., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E, Burns, G.L. (2007). Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10, 20, 75-85.

 

F.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Sarısoy, G., Gündoğan, H., Yılmaz, D., Cihan, B., Ünal, B., Ünlü-Baştuğ,B.  Ebeveyn Kabul/Reddi’nin yaratıcılık ve Kişisel İyilik Hali Arasındaki İlişkide Aracı Rolü, Işık Savaşır VII.Klinik Psikoloji Sempozyumu Değişimin Işığında, 25-26.05.2015, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi Ankara.

2. Tuncel T, Yücel D, Bal NB, Hoşgören Alıcı Y, Kırıcı S,  Baştuğ G, Özel-Kızıl ET, Karikatürde yaşlılık algısı, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya.

3.Ünal E, Akça S, Canbolat F, Denizci M, Şengül BZ, Baştuğ, G. Kırılgan Narsisizm   Ölçeği (KNÖ)’nin Türkçe Uyarlama Çalışmasi ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa.

4.Meunier B, Atmaca S, Ayrancı E, Gökdemir BP, Uyar T, Baştuğ G. Kabullenme ve Eylem Ölçeği’nin Türkçe Uyarlama Çalişması ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2014, Bursa (A.2 nolu makalenin ulusal kongre tebliğidir).

5.Beğli S., Özel Kızıl, ET, Baştuğ G, Kırıcı S, Tuncal T, Turan E. Alzheimer Hastaliği’nda Bakımverenlere Yönelik Psikoeğitimde Kullanilabilecek Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Alzheimer Kongresi, 20-23 Mart 2014, Çeşme, İzmir.

6.Baştuğ G., “Demansta Bakımveren Yükü”, “Evde ve Kurumda Yaşlı Bakımı” Paneli, 20. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 7-10 Eylül 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (Davetli konuşmacı).

 

7.Baştuğ, G. (2012) Kadına Yönelik Şiddet, Güneydoğum Derneği Şiddet Çalıştayı Kitapçığı, 79-81, 29.11.2012, Ufuk Üniversitesi, Ankara.

 

8.Baştuğ G. Yaşlı Bireylerde Demans Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Nöropsikolojik Testlerin Kullanımı, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa (Davetli konuşmacı).

 

9.Biçer Kanat B, Altunöz U, Kırıcı S, Baştuğ G, Özel Kızıl ET, (2012). Üç Olgu ile Demansta Kompulsif Biriktiricilik, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.

10.Altunöz U, Özel Kızıl ET, Kırıcı S, Baştuğ G, Biçer Kanat B, Sakarya A, Er O, Turan E, (2012). Demans Hastalarında Ajitasyonun Boyutlarının Değerlendirilmesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa (A.4 nolu yayının ulusal kongre tebliğidir).

 

11.Baştuğ, G. (2012) Sokak Çocuklarında Uçucu Madde Kullanımı, Güneydoğum Derneği Sokak Çocukları Çalıştayı Kitapçığı, 2. Grup konuşmaları, 46-48, 27.01.2012, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

 

12.Kızıl ET, Duman B, Altıntaş HÖ, Kırıcı S,Baştuğ G, Baran Z, Altunöz U. Yaşlı Hastalarda (Hafif Bilişsel Bozulma ve Sağlıklı Kontrol) Subjektif Bellek Yakınmaları Testi Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya (A.7 nolu yayının ulusal kongre tebliğidir).

13.Kızıl ET, Altıntaş HÖ,Baştuğ G,Durmaz N, Altunöz U. Demans Hastalarında Bakım Veren Yükünü Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.

14.Yorulmaz O, Baştuğ B, Tüzer V, Göka E. Obsesif-Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Faktörlerin İncelenmesi: Klinik Örneklemde İstemdışı Düşünceler ve İnanışlar, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2010, Mersin.

 

 

 

G.Diğer Yayınlar:

1.Baştuğ, G., Küpeli, T.(2014 ) Oynaya Oynaya Sağaltım, Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, 51, 13-16.

2.Baştuğ, G. (2013) Aşk Asla Unutulmaz, A Moment to Remember, Psinema, Sinema ve Psikoloji E-Dergisi, 14, 11-13.

3.Baştuğ, G. (2012) Şizofreni Hakkında Neler Biliyoruz?, Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, 46, 28-30.

4.Baştuğ, G. (2012) 36 Saatlik Gün(dem), Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, 46, 74.

5.Baştuğ, G. (2012) Pozitif Psikoloji ve Mutluluk (Çeviri), Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi, 44, 56-62.

6.Baştuğ, B. (1998). Sözleşmeler ve Grup Psikoterapisi (Çeviri), Türk Psikoloji Bülteni,  4 (10), 58-59.

7.Baştuğ, B. (1998). Grup Dışında Arkadaşlık Kurma ve Grup Psikoterapisi (Çeviri), Türk Psikoloji Bülteni,  4 (10), 59-63.

8.Baştuğ, B. (1998). Hastayı Grup Psikoterapisine Hazırlama, Türk Psikoloji Bülteni (Çeviri),  4 (10), 64-75.

 


H.SSCI,SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki  dergilerde yayımlanmış tam makale yayınlara  yapılan atıflar:

 

 

1. Atıf yapılan makale:

Bastug, G., Ozel-Kizil, E.T., Sakarya, A., Altintas, O., Kirici, S, Altunoz, U. (2013).  Oral Trail Making Task as a Discriminative Tool for Different Levels of Cognitive Impairment and Normal Aging, Archives of Clinical Neuropsychology. (SSCI) 28(5):411-7, doi: 10.1093/arclin/act035.

 

Atıfta bulunan makale (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir dergide):

 

 

Faria, C. D. A., Alves, H. V. D., & Charchat-Fichman, H. (2015). The most frequently used tests for assessing executive functions in aging. Dementia & Neuropsychologia, 9(2), 149-155.

 

Rane, S., Caroselli, J. S., Dickinson, M., Tran, K., Kuang, F., & Hiscock, M. (2015). Initial development of a modified Trail Making Test for individuals with impaired manual functioning. Applied Neuropsychology: Adult, 1-11.

 

de Assis Faria, C., Alves, H. V. D., & Charchat-Fichman, H. Vol. 9 nº 2-Apr/May/Jun de 2015.

 

Türkeş, N., Can, H., Kurt, M., Dikeç, B. E. (2014). A Study to Determine the Norms for The Trail Making Test for the Age Range of 20-49 in Turkey. Türk Psikiyatri Dergisi (SSCI) 25; doi: 10.5080/u7739.

 

Atıfta bulunan diğer eserler (doktora tezinde):

 

1.Thomas, M.B. (2014). Physical activity and cognitive function outcomes in older adults. 2014. Ball State University.

2. Gourley, B. (2013). Validation of the Adapted CogState Brief Battery in Hematopoietic Cell Transplant Patients. Eastern Michigan University.

 

 

 


 

2. Atıf yapılan makale:

Tuzer V; Bulut Dogan S; Bastug B; et al. Causal attributions and alexithymia in female patients with fibromyalgia or chronic low back pain, Nordic Journal of Psychiatry, Volume: 65 Issue: 2 Pages: 138-144.

 

Atıfta bulunan makaleler (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir dergide):

 

1. Martínez, M. P., Sánchez, A. I., Miró, E., Lami, M. J., Prados, G., & Morales, A.  Relationships Between Physical Symptoms, Emotional Distress, and Pain Appraisal in Fibromyalgia: The Moderator Effect of Alexithymia. The Journal of psychology, 149(2), 115-140. 2015

2.Patti, A., Bianco, A., Paoli, A., Messina, G., Montalto, M. A., Bellafiore, M., ... & Palma, A. (2015). Effects of Pilates Exercise Programs in People With Chronic Low Back Pain: A Systematic Review. Medicine94(4), e383.

3. Margalit, D., Har, L. B., Brill, S., & Vatine, J. J. Complex regional pain syndrome, alexithymia, and psychological distress. Journal of psychosomatic research, 77(4), 273-277. 2014

4.Batmaz, I., Sariyidiz, M.A., Gocmez, C., et al.Sleep Disturbance in Lumbar Spinal Stenosis. Journal Of Musculoskeletal Pain  Volume: 22   Issue: 3   Pages: 247-250   Published: SEP 2014

5.Lind, A. B., Risoer, M. B., Nielsen, K., Delmar, C., Christensen, M. B., & Lomborg, K. Longing for existential recognition: A qualitative study of everyday concerns for people with somatoform disorders. Journal Of Psychosomatic Research, 76(2), 99-104, 2014.

6.Lind, A. B., Delmar, C., & Nielsen, K. (2014). Searching for existential security: A prospective qualitative study on the influence of mindfulness therapy on experienced stress and coping strategies among patients with somatoform disorders. Journal of psychosomatic research, 77(6), 516-521.

7.Di Tella, Marialaura; Castelli, Lorys. Alexithymia and fibromyalgia: clinical evidence. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY  Volume: 4, DEC 2013.

8.Douzenis, A., Seretis, D. Descriptive and predictive validity of somatic attributions in patients with somatoform disorders: A systematic review of quantitative research. Journal Of Psychosomatic Research Volume: 75 Issue: 3 Pages: 199-210 Published: SEP 2013.

9.Castelli, L; De Santis, Federica; De Giorgi, Ilaria; et al.Alexithymia, anger and psychological distress in patients with myofascial pain: a case-control study. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY  Volume: 4, JUL 2013.

10.Castelli, L.; Tesio, V.; Colonna, F.; et al. Alexithymia and psychological distress in fibromyalgia: prevalence and relation with quality of life. Clinical And Experimental Rheumatology  Volume: 30   Issue: 6   Supplement: 74   Pages: S70-S77   Published: NOV-DEC 2012.

11. Kaptan, Hulagu; Yalcin, Esra Suer; Kasimcan, Omur. Correlation of low back pain caused by lumbar spinal stenosis and depression in women: a clinical study. Archives Of Orthopaedic And Trauma Surgery  Volume: 132   Issue: 7   Pages: 963-967   DOI: 10.1007/s00402-012-1513-8   Published: JUL 2012.

12.Goldsmith, Rachel E.; Freyd, Jennifer J.; DePrince, Anne P. Betrayal Trauma: Associations With Psychological and Physical Symptoms in Young Adults. Journal Of Interpersonal Violence  Volume: 27   Issue: 3   Pages: 547-567   DOI: 10.1177/0886260511421672   Published: FEB 2012.

13.Goldsmith, R. E., Freyd, J. J., & DePrince, A. P. (2011). Betrayal trauma: Associations with psychological and physical symptoms in young adults. Journal of interpersonal violence, 0886260511421672.

14.Allen, Laura B.; Tsao, Jennie C. I.; Seidman, Laura C.; et al. A Unified, Transdiagnostic Treatment for Adolescents With Chronic Pain and Comorbid Anxiety and Depression.Cognitive And Behavioral Practice  Volume: 19   Issue: 1   Pages: 56-67.

15.Brooks, Larry; Johnson-Greene, Doug; Lattie, Emily; et al. The Relationship Between Performances on Neuropsychological Symptom Validity Testing and the MCMI-III in Patients With Fibromyalgia.Clinical Neuropsychologist  Volume: 26   Issue: 5   Pages: 816-831   DOI: 10.1080/13854046.2012.662999   Published: 2012.

16.Allen, Laura B.; Lu, Qian; Tsao, Jennie C. I.; et al. Depression partially mediates the relationship between alexithymia and somatization in a sample of healthy children. Journal Of Health Psychology,Volume: 16   Issue: 8   Pages: 1177-1186   DOI: 10.1177/1359105311402407   Published: NOV 2011.

 

Atıfta bulunan makale (hakemli bir dergide):

 

1.Taloyan, M., & Löfvander, M. (2014). Depression and gender differences among younger immigrant patients on sick leave due to chronic back pain: a primary care study. Primary health care research & development, 15(01), 5-14.

 

 

Atıfta bulunan diğer eserler (doktora tezinde):

 

1.Écija Gallardo, C. (2012). Regulación emocional, afecto, variables cognitivas y bienestar psicológico. Análisis diferencial en mujeres con y sin fibromialgia.

 

2.González Vives, S. (2013). Disfunciones biológicas en el eje hipotálamo-hipofisario del síndrome fibromiálgico y su correlación con variables de la personalidad (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).

 

3.Puente, C. P., & Torres, G. H. Carmen Écija Gallardo.(2012)Regulación Emocional, Afecto,

Variables Cognitivas Y Bienestar Psicológico.Análisis Diferencial En Mujeres Con Y Sin Fibromialgia Departamento de Psicología Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos Madrid

 

 

 

 


3. Atıf yapılan makale:

Yorulmaz, O., Karancı, A. N., Baştuğ, B., Kısa, C., & Göka, E. (2008).Responsibility, thought-action fusion and thought suppression in Turkish patients with OCD. Journal of Clinical Psychology, 64 (3), 308-317.

 

Atıfta bulunan makaleler (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir dergide):

 

1.Hansmeier, J., Exner, C., Rief, W., & Glombiewski, J. (2015). Gedanken-Handlungs-Fusion und Zwangssymptome–eine Validierungsstudie der Thought Action Fusion-Skala (TAF-Skala) für den deutschen Sprachraum. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie.

2. Abramowitz, J. S., Fabricant, L. E., Taylor, S., Deacon, B. J., McKay, D., & Storch, E. A. (2014). The relevance of analogue studies for understanding obsessions and compulsions. Clinical psychology review, 34(3), 206-217.

 

3. Moulding, R., Coles, M. E., Abramowitz, J. S., Alcolado, G. M., Alonso, P., Belloch, A., ... & Wong, W. (2014). Part 2. They scare because we care: The relationship between obsessive intrusive thoughts and appraisals and control strategies across 15 cities. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3(3), 280-291.

4. Haciomeroglu, B., & Karanci, A. N. (2014). Perceived parental rearing behaviours, responsibility attitudes and life events as predictors of obsessive compulsive symptomatology: Test of a cognitive model. Behavioural and cognitive psychotherapy, 42(06), 641-652.

5. Pozza, A., & Dèttore, D. (2014). The Specificity of Inflated Responsibility Beliefs to OCD: A Systematic Review and Meta-analysis of Published Cross-sectional Case-control Studies. Research in Psychology and Behavioral Sciences, 2(4), 75-85.

6. Bailey, B. E., Wu, K. D., Valentiner, D. P., & McGrath, P. B. (2014). Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 3(1), 39-45.

7. Abramowitz, J. S., Fabricant, L. E., Taylor, S., Deacon, B. J., McKay, D., & Storch, E. A. (2014). The utility of analogue studies for understanding obsessions and compulsions.Clinical Psychology Review

8.Meyer, J.F.; Brown, T.A. (2013). Psychometric Evaluation of the Thought-Action Fusion Scale in a Large Clinical Sample, Assessment Volume: 20 Issue: 6 Pages: 764-775 Published:

9.Yorulmaz, Orcun; Bastug, Gulbahar; Tuzer, Verda; et al. Misinterpretations of intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder, ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 14 Issue: 3 Pages: 183-191 Published: SEP 2013 (Kendi çalışmasına atıf).

10.Reid, Jeannette M.; Storch, Eric A.; Murphy, Tanya K. Clinical Correlates and Treatment Response of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Auxiliary Items. Cognitive Therapy And Research  Volume: 35   Issue: 5   Pages: 404-413   DOI: 10.1007/s10608-009-9275-5.  

11.Moritz, S., Rietschel, L., Jelinek, L., & Bäuml, K. H. T. (2011). Are patients with obsessive–compulsive disorder generally more doubtful? Doubt is warranted!. Psychiatry research, 189(2), 265-269.

12. Reid, J. M., Storch, E. A., & Murphy, T. K. (2011). Clinical correlates and treatment response of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale auxiliary items. Cognitive therapy and research, 35(5), 404-413.

13.Coleman, S. L., Pieterefesa, A. S., Holaway, R. M., Coles, M. E., & Heimberg, R. G. (2011). Content and correlates of checking related to symptoms of obsessive compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of anxiety disorders, 25(2), 293-301.

14.Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Dysfunctional beliefs in group and individual cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. Journal of anxiety disorders, 25(4), 483-489.

15.Lewin, A. B., Caporino, N., Murphy, T. K., Geffken, G. R., & Storch, E. A. (2010). Understudied clinical dimensions in pediatric obsessive compulsive disorder. Child Psychiatry & Human Development, 41(6), 675-691.

16.Yorulmaz, Orcun; Inozu, Mujgan; Gultepe, Bedirhan. The role of magical thinking in Obsessive-Compulsive Disorder symptoms and cognitions in an analogue sample. JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY  Volume: 42   Issue: 2   Pages: 198-203   DOI: 10.1016/j.jbtep.2010.11.007.

17.Yorulmaz, O., Dirik, G., Karaali, O., & Üvez, E. (2010). The Psychometric Properes of the Inferenal Confusion Scale Based in Turkish Paents with Obsessive-Compulsive Disorder, 21(2), 135.

18. Yorulmaz, O., Gençöz, T., & Woody, S. (2010). Vulnerability factors in OCD symptoms: Crosscultural comparisons between Turkish and Canadian samples. Clinical psychology & psychotherapy, 17(2), 110-121.

19. Yorulmaz, O., Gençöz, T., & Woody, S. (2009). OCD cognitions and symptoms in different religious contexts. Journal of Anxiety Disorders, 23(3), 401-406.

 

Atıfta bulunan makaleler (hakemli bir dergide):

 

1.Çiftçi, Ş., & Kuru, T. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Düşünce Eylem Kaynaşması, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2013; 2(3): 138-146

2.Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Dysfunctional beliefs in group and individual cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. Journal of anxiety disorders, 25(4), 483-489.

 

Atıfta bulunan diğer eser (üniversite yayını olarak yayımlanan bilimsel kitap):

 

1.Taylor, S., Abramowitz, J. S., McKay, D., & Cuttler, C. (2011). Cognitive Approaches to Understanding Obsessive Compulsive and Related.The Oxford Handbook of Obsessive Compulsive and Spectrum Disorders, 233.

2. Yorulmaz, O. (2007). A comprehensive model for obsessive-compulsive disorder symptoms: A cross-cultural investigation of cognitive and other vulnerability factors (Doctoral dissertation, Middle East Technical University). (Kendi çalışmasına atıf).

3. DEMİRSÖZ, T. (2014). Possible underlying mechanisms of thought-action fusion and related appraisal processes as a function of perseverative obsessive-compulsive-like reasoning (doctoral DISSERTATION, Middle East Technical University).

 

 

4. Atıf yapılan makale:

 

Yorulmaz, O., Karancı, N., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., & Göka, E. (2007). Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri. Türk Psikol Yazıları, 10, 75-85.

 

 

Atıfta bulunan makale (SCI, SSCI veya AHCI listesinde yer alan bir dergide):

 

 

Vatan, S. (2015). Bağlanma ve obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide obsesif inançların aracı rolünün incelenmesi. Psychiatry, 16(3), 155-163.

 

Haciomeroglu, B., & Karanci, A. N. (2014). Perceived parental rearing behaviours, responsibility attitudes and life events as predictors of obsessive compulsive symptomatology: Test of a cognitive model. Behavioural and cognitive psychotherapy, 42(06), 641-652.

 

 

Yorulmaz, O., Baştuğ, G., Tüzer, V., & Göka, E. (2013). Misinterpretations of intrusions, obsessive beliefs and thought control strategies in patients with obsessive-compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 14(3), 183-191. (Kendi çalışmasına atıf).

 

Yorulmaz, O., Dirik, G., Karaali, O., & ÜVEZ, P. E. (2010). Obsessif-Kompulsif Bozukluk Hastalarında Çıkarımsal Karmaşa Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(2), 135. (Kendi çalışmasına atıf).

 


 

DIĞER ETKİNLİKLER

 

1.   Seminerler, Kurslar:

 

1. Baştuğ G. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi, “Alzheimer Hastalığında Çeşitli Yönleriyle Tedavi” konulu toplantıda “Demans hastasının bakım verenine yaklaşım” konulu konuşma, 10.10.2015,  SwissOtel Ankara.

 

2.Baştuğ G. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi, “Orta-İleri Evre Alzheimer Hastalığında Hasta Bakımı” başlıklı kursta “Bakım Verenin Kendine Bakımı” konulu kurs eğiticiliği, 21.09.2014

 

3.Baştuğ G. Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi Aile Bağları filmi ve Aile Terapileri bağlamında film analizi etkinliği, Ankara, 28.11.2012        

 

4.Baştuğ G.  Çankaya Üniversitesi  Psikoloji Topluluğu ‘Aile Bağları ; Stratejik Aile Terapisi Kavramları ile’ başlıklı film etkinliği, 23.05.2012.

 

5.Baştuğ G.  Çankaya Üniversitesi  ‘’Üçüncü Bahar-Yaşlılık Psikolojisi’’, 19.04.2012.

 

6.Baştuğ G. Aileye İletişim Becerileri Kazandırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı destekli Hafif-Orta Mental Retardasyonu olan Ailelerine Egitim Verme Projesi, 15.Ocak 2012, Afyon.  

 

7.Baştuğ G.  21-25.10.1998, Türk Psikologlar Derneği’nin Sağlık Bakanlığı desteğinde Mesleğe Yönlendirme Programı çerçevesinde Beck Umutsuzluk Ölçeği

 

8.Baştuğ G.  1996- 1999, Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Gruplarından MMPI ve TAT kurslarında kurs eğiticiliği.

 

 

2.   Ödül ve Taltif:

Türk Psikologlar Derneği tarafından 2002 Yılı Prof.Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Araştırmalarını Teşvik Ödülü: Savaşır, I, Şahin, N., Sezgin, N., Baştuğ, B., Yılmaz, B, Yargıcı, S. Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (WAIS-R) Türkiye Standardizasyonu Ön Çalışma

 

3.   Yayın Kurulu Üyeliği / Makale Hakemliği:

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) Bölüm Editörlüğü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kriz Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi) Yayın Kurulu Üyeliği.

Archives of Clinical Neuropsychology (SCI-Expanded) 2014 yılı "Material specific retroactive interference effects of the WAIS-IV on the WMS-IV in a non-clinical sample." başlıklı makale hakemliği.

 

Archives of Clinical Neuropsychology (SCI-Expanded) 2014 yılı “Delay and Probability Discounting as Candidate Markers for Dementia: An Initial Investigation" başlıklı makale hakemliği.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi (TUBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, Ulusal Hakemli Dergi) 2013 yılı ‘Üniversite öğrencisi kadınlarda toplumsal cinsiyet ideolojisi ve depresyon ilişkisi’ başlıklı makale hakemliği

 

4.   Doktora tezi jürisinde  üyelik:

1.ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi M.Merve Yüksel’in “Siblings of patients with schizophrenia: testing the stress and coping model on siblings well being” başlıklı doktora tezi, tez jürisi üyeliği

2.ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi Nurten Özüorçun Küçükertan’ın “Intergenerational Transmission of Maternal War-Related Trauma Experiences to Their Offsprıng's Well-Being Among Turkish Cyprıots:  Mediator Role of Parenting Styles” başlıklı doktora tezi, tez jürisi üyeliği

 

 

5.   Doktora tez izleme komitesinde üyelik:

1.ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi Merve Topçu’nun “Pozitif Duyguları Anlamaya Yönelik İçerik Analizi: Minnet Ve Şükran” başlıklı doktora tezi, tez izleme komitesi üyeliği

 

6.   Öğretimle ilgili etkinlikler:

 

a. Yeni bir bölüm kurmak:

            Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 yılında kurucu üyeliği.

b. Yeni bir laboratuvar kurmak:

            Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü laboratuvar kurucu üyeliği.

c. Lisansdüzeyinde müfredata yeni bir ders eklemek ve/veya ilk kez vermek:

            1. Psy102 Introduction to Psychology II(2012-2013 ve 2013-2014)

         2.Psy244 Clinical Psychology I (2013-2014)

         3.Psy245 Clinical Psychology II (2013-2014)

4.Psy119 Essentials of Psychology

         5.Psy120 Introduction to Abnormal Psychology

(PSY 119 ve PSY 120 dersleri müfredata eklenmiş, ancak verilmemiştir)

 

d. Öğrenci akademik danışmanlığı:

1. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 14 öğrencinin dört dönem danışmanlığı

2. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 16 öğrencinin iki dönem danışmanlığı

 

e. Yetişkin eğitimi:

1.Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 2012-2013 Yıllık Eğitim Takvimi" doğrultusunda "Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek" konulu eğitim, Ankara, 02.05.2013

        

2.Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 2012-2013 Yıllık Eğitim Takvimi" doğrultusunda "Beden dili” konulu eğitim, Ankara, 2012.

 

f. Verilen diğer lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler ve staj yöneticilikleri:

1.2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013ve 2013-2014 ODTÜ  Psy 631Personality Assessment doktora dersi

2.2010-2011 ve 2011-2012 Atılım Üniversitesi Psy 417 Clinical Assessment dersi

3.2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 Atılım Üniversitesi Psy 402 Clinical Psychology dersi

4.2008-2009, 2009-2012, 2010-2011, 2011-2012ve 2012-2013 ODTÜ  Psy 532 Clinical Assessment yüksek lisans dersi

5.2014-2015 Psy 340Kişilik Kuramları, Yakın Doğu ÜniversitesiPsikoloji Bölümü Lisans Dersi

6.2014-2015, Psy 631Psikometrik Değerlendirme, Yakın Doğu Üniversitesi Klinik PsikolojiDoktora Dersi

1985-2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencilerin Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde klinik psikoloji staj yöneticiliği

 

 

7.   Üniversitelerde kurul/komisyon üyeliği:

      A.Ü. KPK üyeliği

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi –KADUM.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yandal Koordinatörlüğü.

 

8.   Uluslararası kongre düzenlemede görevler:

 

Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 27-29 Mayıs 2010 -Bergama / Türkiye, Düzenleme komitesi üyeliği.

Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 28-31 Mayıs 2014 -Bergama / Türkiye, Düzenleme komitesi üyeliği.

 

9.   Ulusal kuruluşlarda uzmanlık alanı ile ilgili görevler:

    

     Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (POLPAUM) Danışma Kurulu Üyeliği, 2011.

     Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Saymanlık), 1999.

 

 

10.                Topluma ve gençliğe yönelik eğitim ve sosyal etkinlikler:

 

11.11.2014, M.E.B. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi “Ergenlik ve Ergenlikte Cinsel Gelişim”, konulu konferansAnkara

18.11.2013,M.E.B. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Gelişim”, konulu konferans,Ankara

24.04.2013, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nun davetlisi olarak “Yaşlılık Psikolojisi: Üçüncü Bahar” semineri

19.12.2012, Ankara Üniversitesi II.Psikoloji Günleri “Yaşlılık Psikolojisi- Üçüncü Bahar” başlıklı seminer.

26.11.2012, M.E.B. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Gelişim” konulu konferans, Ankara

20.12.2011, M.E.B. Batıkent Kaya Beyazıtoğlu Lisesi “Ergenlik Dönemi ve Cinsel Gelişim” konulu konferans, Ankara.

01.11.2011 M.E.B. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi “Ergenlik Dönemi ve Cinsel Gelişim” konulu konferans, Ankara.

 

 

11.                Çankaya Üniversitesi hedef kitleye yönelik tanıtım etkinlikleri:

 1. 16.3.2014 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Karacan  Dersanesi Sincan Şubesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 2. 21.1.2014 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Gazi Anadolu  Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 3. 10.12.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Türközü Oğuzhan Teknik ve Endüstri Meslek  Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri 
 4. 29.11.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Güzelkent Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri 
 5. 21.11.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Afsa Ferda Koleji öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri 
 6. 6.11.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Elvankent Bilge Anadolu Lisesi, Altındağ Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi, Ömer Seyfettin Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri,
 7. 1.11.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Kalaba Anadolu Lisesi ve Gölbaşı Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 8. 31.10.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Nermin ve Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri       
 9. 30.10.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Çağrı Bey Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 10. 25.10.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Doğa Koleji ve Tuzluçayır Anadolu Lisesi  öğrencilerine Sınav Kaygısı seminer
 11. 23.10.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 12. 27.05.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 13. 08.05.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Sancak Anadolu Lisesi, öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri      
 14. 24.04.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Pursaklar Fen Lisesi, Gölbaşı Ticaret Lisesi  veArı Okulları öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri      
 15. 11.04.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Arı Okulları, Pursaklar Dedekorkut Lisesi, Özel Yüce Okulları, Eryaman Lisesi  öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri
 16. 29.03.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Başkent Anadolu Lisesi, Gölbaşı Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi, Aktif Koleji, Özel Türk Yurdu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri.
 17. 17.03.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Final Dergisi Dershanesi Polatlı şubesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri.      
 18. 16.03.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Karacan Dershanesi Sincan şubesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri.
 19. 14.03.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Şefket Evliyagil Ticaret Meslek Lisesi ve Nevzat Ayaz Kız Meslek Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri.
 20. 18.01.2013 Çankaya Üniversitesi’ne konuk olan Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine Sınav Kaygısı semineri.

 

 

12. Katıldığı kurslar, çalıştaylar ve seminerler:

 

17-18.10.2015 tarihinde Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi ve Harvard Üniversitesi Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine işbirliğiyle “Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı”

07.10.2015 tarihinde Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği tarafından A.Ü.T.F. Cebeci Kampüsü 50. Yıl Amfisinde düzenlenen Doç. Dr. Levent Sütçigil’in “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Psikoterapisi” başlıklı konferans.

09-18.06.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen “Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Programı”

31.05.2015 DüşünBil Akademi “Babanın adı ve Lacan’ın Topolojisi” paneli KONUŞMACILAR: Dr. Benôit Fliche (Psikanalist / Antropolog- Fransa / A.L.I) ve Dr. Derya Gürsel (Psikanalist / Psikiyatrist – Fransa / A.L.I)

26.05.2015 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Bahar Gökler’in tartışmacı olduğu “Birdy” film etkinliği.

22.05.2015 BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları Film:”Köprüüstü Aşıkları" Tartışmacı: Eren Aysan ( Dramaturg)

13-15.05.2015 T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bolu-Abant’ta düzenlenen “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu Hazırlık Çalıştayı”na katılım

19 Nisan 2015 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Arşaluys Kayır ve Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım tarafından verilen Cinsel Terapi Kursu

10 Nisan 2015 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen "Bir Bölme ve Yansıtma Oyunu: Othello" başlıklı film gösterimi ve tartışması Doç.Dr. Gamze Özçürümez Bilgili - 'Iago, Sen Kimin Nesisin?' Dr.Didem Aksüt Dönmez -  'Zavallı Othello”

27 Mart 2015 BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları Film:”Annem Hakkında Her Şey" Tartışmacı: Prof. Dr. Bahar Gökler

20 Mart 2015 Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşlanma ve Yaşam Konferansi

24-27 Şubat 2015 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da düzenlenen "Paramedik Eğitimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı”na katılım

20 Şubat 2015 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Dr. Füsun Çuhadaroğlu'nun ve film yönetmeni Deniz Akçay Katıksız'ın  konuşmacı olduğu "Köksüz" filmi.

23.01.2015 BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları Film:”AŞK Amour" Tartışmacı: FARUK GENCÖZ

16.01.2015 Yazılışının Yirminci Yılında Psikanalitik Çerçeve Talat Parman Anadolu Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği- Türk Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi etkinliği

12.08.2014, Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Krize Müdahale Triyaj Değerlendirme Sistemi (KMTDS)” çalıştayı, Ankara.

10-11.05.2014 Dr. Mehmet Zararsızoğlu ile Aile Dizimi Yaşantısal Etkinliği, Ankara.

02.05.2014 BİLİM VE SANATIN KAVŞAĞINDA SİNEMA:Ankara Psikodrama Derneği ve Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi Film Buluşmaları 2013-2014, Film:"Benim Çocuğum" Tartışmacı: Öğr. Gör. Dr. Koray Başar.

21.04.2014 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Muzaffer Scheriff anısına düzenlenen panel.

16.04.2014 ANKARA PSİKODRAMA DERNEĞİ NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ:UZMANLA BULUŞMA, Konuşmacı: Nurhan Eren (Sanat Psikoterapileri Derneği Başkanı). Konu: “Sanat, Yaratıcılık ve Psikiyatri : Ağır Ruhsal Bozukluklarda Sanatın Kullanımı”

28.03.2014 Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi’nde Prof. Dr. Bahar Gökler tarafından verilen film analizi: Lal Gece, Ankara.

27.03.2014 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Zehra Yaşın Dökmen’in Toplumsal Cinsiyet Konulu Konferansı.

06.12.2013 Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi’nde Prof. Dr. Bahar Gökler tarafından verilen film analizi: Başkalarının Hayatı Ankara.       

25,26.11.2013 Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenen TRSM Eğitimine Yönelik Planlama Toplantısı’ &’ Planning Meeting for CMHC Training Ankara.

22.11.2013 Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (AÇPPD) tarafından düzenlenen Fransız psikanalist Bernard Penot ‘nun “Analitik süreç üzerine psikanalistin etkisi” başlıklı semineri, Ankara.

2.11.2013 ODTÜ Psikoloji bölümü Film etkinliği: Başkalarının Hayatı Filmi ve Duygular.

24.06.2013 Yeni Zelanda, Massey Üniversitesi, Klinik Psikoloji Ögretim üyesi "Ian de Terte (PhD, PGDipClinPsyc,  Senior Lecturer in Clinical Psychology  School of Psychology - Te Kura Hinengaro Tangata College of Humanities & Social Sciences Massey University, Wellington) Yeni Zelanda'da Klinik psikoloji : Programlar ve uygulamalar” konulu konuşma, Ankara.

09.06.2013 Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği (APPD) tarafından düzenlenen Amanda Kottler’in Kohut'un “İkizlik” Kavramına Güncel Yaklaşımlar konulu etkinlik,Ankara.

02.06.2013 Ankara Çağdaş Psikanalitik Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi, eğitim analisti Donald Campbell’in Utanç Kalkanı konulu eğitim ve vaka çalışması, Ankara.

01.06.2013 Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Prof. Dr. Fisun Akdeniz ve Prof. Dr. Kaan Kora’nın “Tedaviye Dirençli Duygudurum Bozukluğu Olgularına Yaklaşım” konulu 8 satlik kurs Ankara.

11.05.2013Alzheimer Derneği, Ankara Şubesi tarafından Hasta Yakınlarını Bilgilendirme seminerleri Doç.Dr. E. Tuğba Özel, Dr. Özlem Evren Aki, Ankara.

07.05.2013 Anadolu Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nce düzenlenen Psk. Dr. Neslihan Rugancı tarafından  ''Öznelliklerarasının Gelişimi ve Onarımı' başlıklı konuşma, Ankara.

12.03.2013 Türkiye Alzheimer Derneği, Ankara şubesince düzenlenen Doç.Dr. E. Tuğba Özel-Kızıl tarafından‘Demans Hastalarında Ajitasyonla Başa Çıkmak’ başlıklı konuşma,Ankara.

22.1.2013 Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, "Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj” çalıştayı, Ankara,        

8-9.12.2012 Psikanalitik Bakışlar 6- Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik, İstanbul.

30.11. -1-2.12.2012 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları, İstanbul.

6.12.2012 Alzheimer Derneği Aylık Toplantıları, Theory of Mind ve Görsel Algı, Ankara.

26.11.2012 Ankara Üniversitesi POLPAUM Şiddet Toplantısı, Ankara.

29.09.2012 Prof. Dr. Kaynak Selekler, Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Prof. Dr. Banu Cangöz ve Yrd. Doç. Dr Zeynel Baran’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen ‘Demansta Nöropsikolojik Değerlendirme Kursu’, Ankara.

16.06.2012 Impulsivity and Compulsive Behavior in OCD and ADHD: New Frontiers and Therapeutic Implications  Bahçeşehir University Department of Psychology and University of Cambridge Present, İstanbul.

14.04. 2012 “How to integrate technology with education”, Pearson Technology Day, Ankara,

Şubat 2010 Tedavi İşbirliği Programı kapsamında  ‘Hasta değilim.Yardıma İhtiyacım Yok’ eğitimi, Ankara.

 

 

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezinin Çalışma Grupları :

10-12 Mart 2009 Prof. Dr. David Clark eğitmenliğinde 1. Klinik Psikoloji Sempozyumu: OKB Tedavisinde BDT Tekniklerinin Uygulanması

2002  Keith Dobson (Ph.D) Cognitive Therapy for Depression in Adults

2002  Deborah Dobson (Ph.D) Cognitive Behaviour Therapy for Anxiety Disorders

 

 

Gestalt Derneği Eğitim Çalışma Grupları :

2001 Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’nin Çalışma Grubu ‘Rüyalar’, Ankara.

2001 Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’nin Çalışma Grubu ‘Temas Biçimleri’, Ankara.

2000 Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’nin Çalışma Grubu ‘Gestalt Terapi, Kişilik Bozuklukları ve DSM IV’ II.bölüm, Ankara.

2000 Doç. Dr. Ceylan Daş tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’ninÇalışma Grubu ‘Gestalt Terapi, Kişilik Bozuklukları ve DSM IV’ I. bölüm, Ankara.

25-27.9.1999 Nifont Dolgopolov (Ph.D) tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’ninÇalışma Grubu ‘Defensive Mechanisms of Contact’, Ankara.

27.2-01.3.1998 Doç. Dr. Ceylan Tuğrul   tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’nin Çalışma Grubu ‘Gestalt Terapi Yaklaşımı ve Direnç’, Ankara.

21-23.11.1998 Doç. Dr. Ceylan Tuğrul   tarafından yapılan Gestalt Terapi Derneği’nin Çalışma Grubu ‘Gestalt Terapi Yaklaşımı: Giriş’, Ankara.

 

Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Grupları :

Nörokognitif Bozuklukları Ayırt Etme Testleri 

Kendini Ortaya Koyma Eğitimi I

Kendini Ortaya Koyma Eğitimi II

Bilişsel-Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri

Tematik Algısal Test

Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

SPSS Paket Programı I

Sistematik Duyarsızlaştırma ve Fobiler

Yetişkin Psikopatolojisi

Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Dr. Keith Dobson yönetiminde Depresyonun Bilişsel Terapisi

Dr. Brenda Townes yönetiminde Yetişkinde Klinik Nöropsikoloji Testleri

13-16.11.1996 1. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, Ürgüp.

12-14.6.1996 Alkol ve Alkoldışı Madde Bağımlılığı Temel Kursu I, Ankara.

25-26.03.1996 Şizofrenide Yeni Ufuklar Kongresi- Ankara Numune Hastanesi.

22.04.1995 Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği’nin Cinsel İşlev Bozuklukları Kursu.

20-21. 02.1995 Prof.Dr.Mualla Öztürk anısına düzenlenen Aile Tedavisi Sempozyumu.

1994-1995 Ankara Çağdaş Drama Derneği’nin Yaratıcı Drama Kursu.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Hizmetiçi Eğitim Çalışma Grupları :

14.09.1993 Danışman ve Terapistlerin Mesleksel Gelişimi veya Verimsizliği konulu seminer

26.04.1994 Transaksiyonel Analiz Uygulamaları konulu seminer