PROF.DR. BERRİN BAYDIK    
Name : BERRİN
Surname : BAYDIK
E-Mail : bbaydik@ankara.edu.tr, bbaydik@gmail.com
Phone Number : 312 3633350/3010
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : DEPARTMENT OF SPECIAL EDUCATION
Personal Information


 

 

Berrin Baydık

Curriculum Vitae

 

PERSONAL INFORMATION

 

Title

Prof. Dr.  

University

Ankara University

Faculty

Faculty of Educational Sciences

Department

Special Education

Address

Ankara University, Faculty of Educational Sciences,   Cebeci/Ankara

Contact Info

Work: (0312) 363 33 50/3010

E-mail: bbaydik@gmail.com; bbaydik@ankara.edu.tr

 

 

EDUCATION

 

Level

Area

University

Graduation Year

Doctorate

Special Education

Ankara University

2002

Master

Special Education

Ankara University

1997

Under Graduate

Psychological Services in Education

Ankara University

1986

 

 

 

Master Thesis: Comparison of verbal communication attitudes among 7-15 age group stuttered and non-stuttered individuals

 

Doctoral Dissertation: Comparison of word reading skills of students with and without reading difficulties

 

 

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

 

International Society on Early Intervention (ISEI)

 

 

PUBLICATIONS

 

Manuscripts

 

Ceylan, M., & Baydık, B. (2018). Examination of reading skills of students who are poor readers in different text genres. Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(2), 422-435.

Çiçek, D., Baydik, B., & Okvuran, A. (2017). The efficacy of creative drama for highly gifted students to improve their social skills (Yaratıcı dramanın üstün yetenekli öğrencilere sosyal becerileri kazandırmadaki etkililiği). International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), LXXXVII-CX.

Yılmaz Seçkin, Ş., & Baydık, B. (2017). Reading fluency of elementary students with and without low reading performance (Okuma performası düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları). Elementary Education Online,16(4), 1652-1671.

Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2016). Reading comprehension and summarizing skills of successful and unsuccessful fourth grade readers (Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 17(3), 317-346.

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2013). Opinions of in-service and pre-service special education teachers on the competencies of the undergraduate special education programs (Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri). Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 499-522.

Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Reading fluency problems of students with reading difficulties and their teachers’ instructional practices towards these problems (Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları). Elementary Education Online, 11(3), 778-789.

Baydık, B., & Bahap Kudret, Z. (2012). The views of teachers on the effects of sound based sentence method and their instructionals practices (Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri). Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 1-22.

Baydık, B. (2011). Examining the use of metacognitive reading strategies of students with reading difficulties and their teachers’ reading comprehension instruction practices (Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi). Education and Science, 36(162), 301-318.

Baydık, B., & Bakkaloğlu, H. (2009). Predictors of sociometric status for low socioeconomic status elementary mainstreamed students with and without special needs (Alt sosyoekonomik düzeydeki özel gereksinimli olan ve olmayan ilköğretim öğrencilerinin sosyometrik statülerini yordayan değişkenler). Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 403-447.

Kepenekçi, Y., & Baydık, B. (2009). Attitudes of the teacher candidates of mentally handicapped children about children’s rights (Zihin engelliler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumları). Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(1), 329-350.

Baydık, B. (2006). Word reading skills of children with reading difficulties (Okuma güçlüğü olan çocukların sözcük okuma becerileri). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 7(1), 29-36.

Baydık, B. (2003). Emergent literacy and support (Filizlenen okuryazarlık ve desteklenmesi). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 4(2), 77-89.

Kargın, T., Baydık, B., & Akçamete, G. (2004). A study on needs of parents with children with hearing impairment in transition to kindergarten in Turkey. International Journal of Special Education, 19(2), 35-45.

Kargın, T., & Baydık, B. (2002). Examination of attitudes of normailly hearing students in the mainstreaming environment towards their hearing impaired peers in terms of various variables (Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi). Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 3(2), 26-39.

Kargın, T., Akçamete, G., & Baydık, B. (2001). Determining the needs of parents with children with hearing impairment in transition to kindergarten in Turkey (Okulöncesi yaşta işitme engelli

çocuğu bulunan ailelerin anasınıfına geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi). Journal of Special Education, 3(1), 13-24.

Baydık, B., & Akçamete, G. (1999). Comparison of verbal communication attitudes among 7-15 age group stuttered and non-stuttered individuals (7-15 Yaş grubundaki kekeme olan ve

olmayan bireylerin sözel iletişim tutumlarının karşılaştırılması). Journal of Special Education, 2(3), 75-86. 

Baydık, B. (1997). Mainstreaming in special education and importance preschool institutions in mainstreaming (Özel eğitimde kaynaştırma ve okul öncesi kurumların kaynaştırmadaki önemi). Milli Eğitim, October(136), 27-29. 

 

 

Books

 

Co-authored (2017). Guide for special education services for individuals in need of special education under temporary protection (Geçici koruma altında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuz kitabı). Ankara: Ministry of Education.

Baydık, B. (2016). Teaching methods of social skills (Sosyal beceri öğretim programı öğretim yöntemleri). S.  Y.  Doğru ve Zübeyde Doğan (Translation. Ed.). (pp. 29-46) Skillstreaming in early childhood: A guide for teaching prosocial skills (Erken çocukluk döneminde Sosyal Beceri Öğretim Programı). Ankara: Nobel.

Baydık, B. (2012). Basic problems experienced by children with reading difficulties (Okuma güçlükleri olan çocukların yaşadıkları temel sorunlar). S.  Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (Learning difficulties) (pp. 131-166). Ankara: Eğiten Kitap. 

Baydık, B. (2012). Reading difficulties (Okuma güçlükleri). S. Y. Doğru (Ed.). Öğrenme güçlükleri (Learning difficulties) (pp. 117-130). Ankara: Eğiten Kitap. 

Baydık, B. (2011). Sonder-/Förderschulproblematik und Migration. Z. Korkmaz, E. Kunter ve O. Dağhan (Ed.), Sonderschule/förderschule sorunu ve göçmen toplumu, (pp 79-83). Duisburg-Essen: Die Gaste.

I have a mentally retarded child (Zihinsel engelli bir çocuğum var). Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No:90 (Handbooks for parents).1995, Ankara.

I have a hearing-impaired child (İşitme engelli bir çocuğum var). Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No:90 (Handbooks for parents).1995, Ankara.

I have a physically disabled child (Bedensel engelli bir çocuğum var). Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No:90 (Handbooks for parents).1995, Ankara.

 

 

International Congress

 

Türk, Z., & Baydık, B. (2018- 3-6 September). Assessment of print awareness skills of children who live in children’s residential care homes. Social Sciences Congress (MECAS 4). Podgorica, Montenegro.

Bahap Kudret, Z.,& Baydık, B. (2017, 4-6 May). Examining reading comprehension and summarizing strategy skills of successful and unsuccessful readers. 6th Cyprus International Conference on Educational Research Kyrenia, North Cyprus.

Çiçek, D., Okvuran, A.,&  Baydık, B. (2017, 4-7 April) The efficacy of creative drama for highly gifted students to improve their social skills. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS). Antalya, Turkey.

Baydık, B., & Aslan, C. (2017, 1-3 February). Special education teacher candidates’ knowledge and awareness regarding children’s literature. 9 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017). Nice, France.

Baydık, B. (2016, 24-26 November). Views of Guidance and Research Centres’ staff on special education services. 5th World Conference on Psychology and Sociology. Hammamet, Tunisia.

Baydık, B. (2016, 16-19 May). Teachers’ evidence based practices to promote reading achievement of students with reading difficulties. 18th Annual International Conference on Education. Athens, Greece.

Kudret, Z., Baydık, B., & Ceylan, M. (2016, 8-10 June). Assessment of the writing skills of Turkish-speaking first graders with reading difficulties. International Society on Early Intervention Conference: Children’s Rights and Early Intervention. Stockholm, Sweden.

Ceylan, M., & Baydık, B. (2016, 31 March – 02 April). Examination reading skills of students with reading difficulties in different text genres. Cyprus International Conference on Educational Research.. Kyrenia, North Cyprus.

Baydık, B, Bahap Kudret, Z,  Seçkin Yılmaz, Ş., &  Ceylan, M. (2015, 13-15 May). School administrators’ opinions on special education teachers’ competencies. International Congress On Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara, Turkey.

Baydık, B., Sakallı Demirok, M., Seçkin, Ş., & Nuri, C. (2014, 6-9 December). Reading comprehension skills of students with reading difficulties who were thought beginning reading and writing by using different teaching methods. 6th World Conference on Educational Sciences (WCES). Valletta, Maltese Islands.

Baydık, B., & Bayraktar, A. (2013, 8-11 April). Evaluation of texts in Turkish teaching course books in terms of reading comprehension instruction. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines Paris, France.

Bayraktar, A., & Baydık, B. (2013, 8-11 April). Kinds of feedback given teacher-student writing conferences the International Journal of Arts & Sciences (IJAS). Conference for Academic Disciplines. Paris, France.

Seçkin, Ş., & Baydık, B. (2012, 24-26 September). Reading fluency of elementary students’ with and without reading disability. New Trends on Global Education Conference. Kyrenia, North Cyprus.

Baydık, B., & Seçkin, Ş. (2012, 19-22 June). An examination of reading skills of students with reading difficulties in informative and narrative texts. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines. Florence, Italy.

Baydık, B.,& Bahap Kudret, Z. (2011, 5-9). July Examining views of teachers on the effects of use of phonics in teaching reading and writing. World Conference on Educational Technology Researches. Kyrenia, North Cyprus.

Baydık, B. (2010, 13 February). Assessment and training problems of students with differences in language and culture (Dil ve kültür farklılığı olan öğrencilerin değerlendirilme ve eğitim sorunları). Sonder-/Förderschulproblematik und Migration. (Invited speaker) Essen, Deutschland.

H.Bakkaloğlu, H. & Baydık, B. 2008, 18-21 Jun The variables predicting the sociometric status of elementary students with and without special needs. 2nd International Conference on Special Education Marmaris, Turkey.

 

 

National Congress

 

Tuncer, F., & Baydık, B. (2012, 17-19 October). Early literacy skills of children with mental retardation and normal development and early literacy practices of their mothers (Zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların erken okuryazarlık becerileri ve annelerinin erken okuryazarlık uygulamaları). 7th National Children Culture Congress (7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi). Ankara, Türkiye.

Baydık, B., Ergül, C., & Bahap, Z. (2010,  21-23 October ). To examine the opinions of the classroom teachers about the reading fluency problems and the methods used to improve the reading fluency (Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunlarına ve okuma akıcılığını artırmaya yönelik kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi). 20th National Special Education Congress (20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi). Gaziantep, Türkiye.

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2010, 21-23 October). Opinions of in-service and pre-service special education teachers on the competencies of the undergraduate special education programs and examination of these views in terms of different variables (Özel eğitim öğretmen

adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi). 20th National Special Education Congress (20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi). Gaziantep, Türkiye.

Baydık, B., & Ege, P. (2005, 2-4 June). Comparison of word reading skills of students with and without reading difficulties (Okuma güçlüğü olan ve olmayan çocukların sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması). 3rd Congress of Speech and Language Disorders (III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi). Ankara, Türkiye.

Akçamete, G., & Baydık, B. (1999, 22-23 November). Transition plans: Changing roles, expectations (Geçiş planları: Değişen roller, beklentiler). 9th Special Education Congress (9. Özel Eğitim Kongresi). Eskişehir, Türkiye.