PROF.DR. BELGİN ÇAKMAK    
Name : BELGİN
Surname : ÇAKMAK
E-Mail : bcakmak@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 5961224
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : FARM STRUCTURES AND IRRIGATION
Personal Information

Education:  Degrees(s) or Diploma(s) obtained:

1984-1988: University of Ankara,Agricultural Faculty, Farm Structures and Irrigation Department (B.Sc Degree)

1988-1990: Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Farm Structures and Irrigation  Department (M.Sc Level)

1990-1994:  Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Farm Structures and Irrigation     Department (Ph.D Level)

13 November 1997 :  Assoc.Professor

Since 15 April 2004: Professor


Key Qualifications : Irrigation, water resources management, assessment of irrigation performance, irrigation management, monitoring and evaluation of irrigation systems, irrigation management transfer, water users associations, irrigation water pricing.

Undergraduate Courses

Water Resources Management

Surveying

Irrigation Techniques for horticulture

Planing of Animal Shelters

Material Science

Engineering Mechanics

Strenght of Materials

Statics

Meteorology

Water Resources Planning

Professional English

Irrigation

Farm Structures and Irrigation

Graduate Courses

Organization and Management in irrigation schemes

Testing and Evaluation in Agricultural Engineering

Monitoring and Evaluation in irrigation schemes

Desing and Management of Constructed Wetlands

Graduate Studies without Thesis Completed under Supervised

·  Ödül ÇELİK, 2002. Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden Sulama Birliklerinin Değerlendirilmesi.

·  Hamdullah Barış ERCİYAS, 2007. Isparta Belediyesi Gül Parkı Sulama Projesi.

·  Gonca EMİNOĞLU, 2012. Burdur Kemer Elmacık Köyü Arazi Toplulaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi.

·  Ekin BARSHAN, 2012. Kayseri Bünyan Kardeşler Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi.

·  Deniz ÖZDEDE, 2013. Damla Sulama Sistemlerinin İşletilmesinde Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları.

·  Serdar PEKER,2014. Kastamonu Cide İlçesi Kumluca Köyü Damla Sulama Projesi.

·   Esma AKYILDIZ. 2014. Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Peyzaj Alanlarında Sulama Uygulamaları. 

·  Melih DEMİRCİOĞLU, 2014. Ziraat Bankası Basınçlı Sulamaları Destekleme Sisteminin Değerlendirilmesi.

·  Levent ÖZDEMİR, 2014.Türkiye’de Su Yönetimi ve Sanal Su Çalışmaları

·  Gülru YALNIZ, 2015. Ergene Havzasında Su Kirliliği ve Tarıma Etkileri.

·  Kaan DİRİ, 2015. Kayseri-Bünyan-Yünören Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi.

·  Pınar GÜRSOY, 2016. Türkiye’de Kuraklık Yönetimi. 

·  Bilgehatun TOPUZCU, 2016. Türkiye’de Atıksu Yönetiminin Değerlendirilmesi

 

Graduate Studies with Thesis Completed under Supervised

 

·  İlyas BULUT, 2001. Mersin Bahçeleri Sulamasında Devir Öncesi ve Sonrası Sistem Performansının Karşılaştırılması.

·  Didem ANIL, 2002. Kızlarderesi Havzasında SWRRB-WQ Modelinin Uygulanması.

·  F.Nuran ÖZALP, 2005. Ankara ASKİ Atıksu Özellikleri ve Arıtma Sisteminin Değerlendirilmesi.

·  Demet SABIRLAR, 2005. Ankara ASKİ İçmesuyu Kaynaklarının Özellikleri ve Kirlilik Yönünden Değerlendirilmesi.

·  Aydan SOYDAM, 2005. Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği.

·  Gülper NALBANTOĞLU, 2006. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.

·  Esra SÖNMEZYILDIZ, 2012. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi.

·  Seda CİN, 2016. Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde Sulama Performansının Değerlendirilmesi.

· 

Ph.D Thesis Completed under Supervised

·  Osman ŞİMŞEK, 2010. Türkiye’de Tarım Yılı Kuraklık Değerlendirmesi ve Bitki Gelişim Modeli ile Buğdayda Kuraklık-Verim Analizi.

·  Nazimer DEMİR, 2017. Eskişehir Beyazaltın Köyünde Toplulaştırma Sonrası Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi.

 

Publications

·  ŞİMŞEK, O. ve ÇAKMAK, B. 2011. Agromethsell Modeli ile Buğdayın Verim Analizi (Oral Presentation). 5th Atmospheric Science Symposium 27-29 April 2011 İstanbul Technical University. p.369-378, İstanbul-Turkey.

·  ŞİMŞEK, O. ve ÇAKMAK, B. 2011. SPI VE PNI Yöntemleriyle Tarım Yılı Kuraklık Analizi (Poster Presentation). 5th Atmospheric Science Symposium 27-29 April 2011 İstanbul Technical University. p.585-594. İstanbul-Turkey.

·  KAYA, B., SÖNMEZ, K. ve ÇAKMAK, B. 2011. Sulama Sistemlerinin Optimizasyonunda Genetik Algoritmanın Kullanımı. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. 27-30 Nisan Eskişehir.8s.

·  TEKİNER, M. ve ÇAKMAK, B. 2011. Kapalı Borulu Sulama Şebekelerinde Karşılaştırmalı Değerlendirme İle Sistem Performansının Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı. 27-30 Nisan Eskişehir.11s.

·  ÇAKMAK, B. ve GÖKALP, Z. 2011. İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 87-95

·  SİMSEK, O. ve CAKMAK, B. 2010. Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi/Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 2010-7 sayı(3):99-109,Tekirdağ.

·  CAKMAK, B. and KENDIRLI, B. 2010. Wastewater Treatment Practices in Turkey During the Process of Harmonization with the European Union.International Water and Wastewater Management Symposium. 26-27-28 October Dedeman Hotel, Poster Presentation. Konya/Türkiye.

·  KENDİRLİ, B. ve CAKMAK, B. 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, s.95-103, Ankara.

·  AKÜZÜM, A., ÇAKMAK, B. ve GÖKALP, Z. 2010. Türkiye’de Su Kaynakları Yönetimi ve Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 67-74

·  AKÜZÜM, A., SELENAY, F. ve ÇAKMAK, B. 2010. Sulama Yönetimi ve Sürdürülebilir Su Kullanımı. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010. KSÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Cilt:1 s. 262-278, K.Maraş.

·  ÇAKMAK, B. ve TEKİNER, M. 2010. Çanakkale Kepez Kooperatifinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010. KSÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Cilt:1, s.279-290, K.Maraş.

·  ŞİMŞEK, O. ve ÇAKMAK, B. 2010. Su Bütçesi Yöntemiyle Buğday Üretimi Risk Analizi. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Yapılar Sempozyumu 27-29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Cilt:1, s.431-441, K.Maraş.

·  ŞİMSEK, O., CAKMAK, B., MERMER, A. ve YILDIZ H. 2010. İklim Değişikliğinin Konya’da Buğday Üretimine Etkisinin Analizi. T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü, Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu 17- 18Haziran 2010 Çorum, s.552-562.

·  ÇAKMAK, B. ve APAYDIN, H. 2010. Review.Advances in the management of the wastewater in Turkey: natural treatment or constructed wetlands. Spanish Journal of Agricultural Research. Vol:8 No:1, p.188-201, Spain.

·  EVSAHİBİOĞLU, A.N., ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, A. 2010. Su Yönetimi, Su Kullanım Stratejileri ve Sınıraşan Sular. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010, Cilt:1, s.119-134, Ankara.

·  YURTSEVEN, E., ÇAKMAK, B., KESMEZ, D. ve POLAT, H.E. 2010. Tarımsal Atık Suların Sulamada Yeniden Kullanılması. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010, Cilt:1, s.135-154, Ankara.

·  CAKMAK, B., KIBAROGLU, A., KENDIRLI, B. ve GOKALP, Z. 2010. Assessment of The Irrigation Performance of The Transferred Schemes in Turkey: A Case Study Analyses. Irrigation and Drainage, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, Volume 59, Issue 2, p.138-149.

·  ÇAKMAK,B., POLAT, H.E., KENDİRLİ, B. ve GÖKALP, Z. 2009. Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study From Turkey. Akdeniz Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 22(1): 1-8, Antalya.

·  ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, A. 2009. Tarımsal Altyapı ve Sulama. Ziraat Mühendisleri Odası. "Küresel Kriz, Türkiye ve Gıda Güvencesi" Sempozyumu 15 Ekim 2009. Çağdaş Sanatlar Merkezi, s189-214., Ankara.

·  ÇAKMAK, B., GÖKALP, Z. ve TAŞ, İ. 2008. Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımda Kullanımının Değerlendirilmesi. Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı 11-12 Eylül 2008 Bildiri Kitabı. Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü IV.Bölge Müdürlüğü, s.222-229, Konya.

·  ŞİMŞEK, O., ASAR, M. ve ÇAKMAK, B. 2008.2006-2007 Tarım Yılının Kuraklık Analizi. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiri Kitabı. 15-16 Mayıs 2008 5.Dünya Su forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı. Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü V.Bölge Müdürlüğü, s.199-213, Ankara.

·  AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 2008. Gıda Güvenliği Açısından Su Yönetiminin Değerlendirilmesi. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Y/47, N/549 Şubat 2008, TSE Dergisi, s.55-63.

·  ÇAKMAK, B., 2008. Türkiye’de Su Yönetimi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Ocak-Şubat 2008, Sayı:179, s.38-44, Ankara.

·  ÇAKMAK, B., YILDIRIM, M. ve AKÜZÜM, A. 2008. Türkiye’de Tarımsal Sulama Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Politikaları Kongresi. Ankara.

·  YILDIRIM, M., CAKMAK, B. and GOKALP, Z. 2007. Benchmarking and Asessment of Irrigation Management Transfer Effects on Irrigation Performance in Turkey. Journal of Biological Sciences 7(6) :911-917.

·  CAKMAK, B., KENDİRLİ, B. and UCAR, Y. 2007. Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kizilirmak. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2007 4(2):175-185, Tekirdağ.

·  NALBANTOĞLU, G ve ÇAKMAK, B. 2007. Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13(3):213-223, Ankara.

·  ŞİMŞEK, O. MERMER, A., YILDIZ, H., ÖZAYDIN, K.A. ve ÇAKMAK, B. 2007. AgroMetShell Modeli Kullanılarak Türkiye’de Buğdayın Verim Tahmini. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13(3):299-307, Ankara.

·  KENDIRLI, B. and CAKMAK, B. 2007. Economics of Cut Flower Production in Greenhouses: Case Study from Turkey. Agricultural Journal 2 (4): 499-502.

·  KIBAROGLU, A., CAKMAK, B. and DOGAN, A., 2007. Global Water Policies and River Basin Management:Reflections on Water Resources Management in Turkey. International Congress on River Basin Management 22-24 March 2007 Belek-Antalya, DSİ&WWC, Vol:1, p.48-58, Turkey .

·  CAKMAK, B., UCAR, Y. and AKUZUM, T. 2007. Water Resources Management, Problems and Solutions For Turkey. International Congress on River Basin Management 22-24 March 2007 Belek-Antalya, DSİ&WWC, Vol:1, p.867-880, Turkey.

·  ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T. 2006. Türkiye’de Tarımda Su Yönetimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Politikaları Kongresi. Cilt:2, s.349-359, Ankara.

·  SOYDAM, A. ve ÇAKMAK, B. 2006. Toplu Basınçlı Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması ; Yaylak Projesi 1400 Nolu Yedeği Örneği. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(1):74-84, Ankara.

·  ÇAKMAK, B., AKÜZÜM, T., ÇİFTÇİ, N., ZAİMOĞLU, Z., ACAR, B., ŞAHİN, M. ve GÖKALP, Z., 2005. Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Cilt:1, s.191-211, Ankara.

·  ÇAKMAK, B., YÜRDEM, H., GÖKALP, Z., ERDOĞAN, F.C., DEMİR, G. ve KUMBAROĞLU, Ş., 2005. Sulama Araç, Yöntem ve Organizasyonları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Cilt:2, s.911-934, Ankara.

·  KADAYIFCI, A., TUYLU, G.I., UCAR, Y. ve CAKMAK, B. 2005. Crop water use of onion (Allium cepa L.) in Turkey. Agricultural Water Management, Volume 72, Issue 1, Pages 59-68. Elsevier.

·  KENDIRLI, B., CAKMAK, B. ve UCAR, Y. 2005. Salinity in The Southeastern Anatolia Project (GAP), Turkey: Issues and Options. Irrigation and Drainage, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, Volume 54, Issue 1, p.115-122.

·  KENDİRLİ, B., CAKMAK, B. and GOKALP, Z., 2005. Assessment of Water Quality Management in Turkey. Water International, Vol:30, Number:4, p.446-455, IWRA.

·  ZAIMOĞLU, Z. ve CAKMAK, B. 2005. Economical and Environmental Sustainability of Water.International Symposium Water for Development Worldwide 7-11 September İstanbul-Turkey, Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural ResourcesGeneral Directorate of State Hydraulic Works, p.436-452, İstanbul.

·  KENDİRLİ, B. ve ÇAKMAK, B. 2005. Türkiye’de Sulanan Tarım Arazilerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Temmuz-Ağustos 2005, sayı:164, s.28-32, Ankara.

·  ÇAKMAK,B., KENDİRLİ, B. ve YILDIRIM, M. 2005. Türkiye’de Sulama Uygulamaları ve Basınçlı Sulama Uygulama Olanakları. II.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu 9-11 Kasım 2005, DSİ Gn.Md., s.25-37, Ankara.

·  ÇAKMAK, B., BEYRİBEY, M. and KODAL, S. 2004. Irrigation Water Pricing in WUAs Turkey. International Journal of Water Resources Development, Vol: 20, No:1, p.113-124.

·  YILDIRIM, Y.E. and ÇAKMAK, B. 2004. Participatory Irrigation Management in Turkey. International Journal of Water Resources Development, Vol:20, No: 2, p.219-228.

·  ÇAKMAK, B., UNVER, O.İ. and AKÜZÜM, T. 2004. Agricultural Water Use in Turkey. Technical Note. Water International. IWRA. Vol:29, No:2, p.257-264.

·  YILDIRIM, Y.E., CAKMAK, B. and KOSE, T. 2004. Comparison of Hourly and Daily Reference Evapotranspiration Values for Southeastern Anatolian Project Area. Pakistan Journal of Applied Sciences. 4(1) : 53-57, Faisalabad, Pakistan.

·  KENDİRLİ, B and CAKMAK, B. 2004. Irrigation and Economic Aspect of Vineyard in the Gediz Basin of Turkey. Pakistan Journal of Biological Science. Horticulture, Fruit Vol:7, No:4, p.514-517, Faisalabad, Pakistan.

·  CAKMAK, B., BEYRİBEY, M., YILDIRIM, Y.E. and KODAL, S. 2004. Benchmarking Performance of Irrigation Schemes: A Case Study from Turkey. Irrigation and Drainage, The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, Vol 53, No:2, p.155-164.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2004. Malatya Yöresinde Kayısının Sulama Programı. Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Hakemli Dergi. Nisan-Mayıs-Haziran 2004, Sayı:144, s.49-62.

·  KADAYIFCI, A., TUYLU, G.I., UCAR, Y. and CAKMAK, B. 2004. Effects of Mulch and Irrigation Water Amounts on Lettuce’s Yield, Evapotranspiration, Transpiration and Soil Evaporation in Isparta Location, Turkey. Journal of Biological Sciences 4: (6) 751-755, Asian Network for Scientific Information.

·  ÇAKMAK, B. 2004. Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesi Komisyonu. II.Tarım Şurası Çalışma Belgesi 29Kasım-01 Aralık. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.

·  BEYRİBEY, M. and CAKMAK, B. 2004. Integrated Approach for Water Resources Management in Turkey. The First International Capacity Building Program on Participatory Irrigation Management. INPIM Training Modules (Support provided by the Ministry of Foreign Affairs and Development Cooperation, Netherlands) International Agrohydrology Research and Training Centre. 23p., Menemen-İzmir, Turkey.

·  ÇAKMAK, B., ÖZYANIK, M., GÖKALP, Z. ve TAŞ, İ. 2004. Beyşehir Gölü Havzasında Kirlilik Kaynakları ve Kirliliğin Değerlendirilmesi. I.Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı 23-24 Aralık 2004, s.275-285, Konya.

·  ÇAKMAK, B. 2003. Ceylanpınar İkicırcıp Sulama Birliği’nde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. H. Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1-2, s.1-9, Ş.Urfa.

·  ÇAKMAK, B. ve BEYRİBEY, M., 2003. Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s.116-124, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2003. Kayısı Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, Sayı:23, s.84-91, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. 2003. 21.Yüzyılda Dünya Su Kaynakları Yönetimi. Ziraat Mühendisliği. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, sayı:340, s.20-25.

·  ÇAKMAK, B. 2003. Evaluation of Irrigation System Performance in Kızılırmak Basin. Pakistan Journal of Biological Science. Soil Science and Soil&Water Management&Conservation. Asian Network for Scientific Information, 6(7):697-706, Faisalabad, Pakistan.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2003. İncir Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:7 , sayı:24, s.88-92, Ankara.

·  ÇAKMAK, B., KENDİRLİ, B. ve KODAL, S.2003. Çiftçilere Yönelik Sulama Takviminin Oluşturulması. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s.360-371, Kuşadası, Aydın.

·  AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve GÖKALP, Z. 2003.Dünyada Su ve Yaklaşan Su Krizi. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s.145-154, Kuşadası, Aydın.

·  KENDİRLİ, B., ÇAKMAK, B. ve KESMEZ, G.D., 2003. Sulamada Atıksu Kullanımı. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s.236-245, Kuşadası, Aydın.

·  BEYRİBEY,M., OKMAN, C., GİRGİN, İ., KODAL, S., YILDIRIM, Y.E., ÇAKMAK, B., TEKİNER,M. ve ERDOĞAN, F.C. 2003. Tarımsal Su Yönetiminde Entegre Yaklaşım. 2.Ulusal Sulama Kongresi. s. 349-359, Kuşadası, Aydın.

·  AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 2003. Su Yönetiminde Değişmeler. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Güz Konferansları-Toprak ve Su Kaynakları Yönetiminde Değişim 15 Kasım 2003.15s., Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Bağ Sulaması.Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:5, sayı:18, s.77-82, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Zeytin Sulaması. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:6, sayı:19, s.34-43, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Sürdürülebilir Tarımda Sulama ve Çevre. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, sayı:145, s.21-23, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002.Irrigation Management in Turkey.Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(2)245-251, Erzurum.

·  ÇAKMAK, B. 2002.Türkiye’de Sulama İşletmelerinin Devri ve Sulama Birlikleri. Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayını, yıl:6, sayı:21, s.44-50, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2002. Zeytin Sulaması ve Ekonomik Yönü. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt:15, sayı:1, s.69-77, Antalya.

·  ÇAKMAK, B. 2002. Kızılırmak Havzası Sulama Birliklerinde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.130-141, K.Maraş.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2001. Tarımda Atık Su Kullanımı. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Zir. Yük. Müh. Birliği Yayını sayı:332, s.31-37, Ankara.

·  BULUT, İ. ve ÇAKMAK, B. 2001. Mersin Bahçeleri Sulamasında Devir Öncesi ve Sonrası Sistem Performansının Karşılaştırılması. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, s.58-65, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2001.Konya Ovası Sulamalarında Tabansuyu ve Tuzluluk Sorunları. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, sayı:4, s.41-47, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. 2001. Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, s.111-117, Ankara.

·  AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 2001. GAP Sulamalarının Çevresel Yönden Değerlendirilmesi. 1.Ulusal Sulama Kongresi, s.27-32, Antalya.

·  TANRIVERMİŞ, H., GÜNDOĞMUŞ, E., ÇAKMAK, B. ve TÜRKER, M. 2001. Sulama Suyu Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Bu Yaklaşımların Türkiye’de Kullanılabilme Olanakları. 1.Ulusal Sulama Kongresi, s.115-124, Antalya.

·  GÜNDOĞMUŞ, E., ÇAKMAK, B., TANRIVERMİŞ, H. ve TÜRKER, M. 2001. Türkiye’de Sulama Tesislerinin Birlik ve Kooperatiflere Devri ve Devir Sonrası Tesislerin İşletmeciliğinde Yaşanan Sorunlar. 1.Ulusal Sulama Kongresi, s.82-91, Antalya.

·  ÇAKMAK, B. 2001. İçel İli İklim Koşullarında Turunçgil Sulama Planlaması. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 15(28):69-81, Konya.

·  ÇAKMAK, B. 1999.Türkiye’nin Su Kaynakları ve Kullanımı.Zir. Yük. Müh. Birligi Tarımda Su Kullanımı ve Yönetimi Sempozyumu, s.27-35, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. 1999. Sulama yönetimi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Zir. Yük. Müh. Birliği Yayını Mayıs - Haziran, s. 25-27 Ankara.

·  AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve BENLİ, B. 1999. Yirmibirinci Yüzyılda Dünyada Su Sorunu. 7.Kültürteknik Kongresi, s.8-16, Nevşehir.

·  ÇAKMAK,B., TANRIVERMİŞ, H. ve BENLİ, B. 1999. Sulama ve Tarımsal Kalkınma. 7.Kültürteknik Kongresi, s.17-26, Nevşehir.

·  YILDIRIM, M. ve ÇAKMAK, B. 1999.Sulama ve Çevre Kirliliği. 7.Kültürteknik Kongresi, s.253-259, Nevşehir.

·  AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 1998.Tarımsal Araştırmalar ve GAP. Tarım ve Orman Meteorolojisi 98 Sempozyumu, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, s.43-51, İstanbul.

·  ÖZTÜRK, F. ve ÇAKMAK, B. 1997. Su ve Medeniyet.VI.Ulusal Kültürteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, s.8-14, Bursa.

·  BEYRİBEY, M., ERDOĞAN, F.C., ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T. 1997. Katılımcı Sulama Yönetimi ve Sulama Birliklerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi. .Ulusal Kültürteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, s.162-171, Bursa.

·  BEYRİBEY, M., SÖNMEZ, K., ÇAKMAK, B. ve OĞUZ, M. 1997. Sulama Şebekelerinde Sistem Performansının Değerlendirilmesi. .Ulusal Kültürteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, s.172-179, Bursa.

·  KODAL, S., AKÜZÜM, T., ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 1997. Urfa Yöresinde Yetiştirilen BazımTarla Bitkilerinin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Programları. .Ulusal Kültürteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, s.354-362, Bursa.

·  KENDİRLİ, B., DEMİR, K. ve ÇAKMAK, B. 1997. Farklı pH Derecelerindeki Sulama Sularının Hıyar ( Cucumis Sativus L. ) Fidelerinin Kalite Özelliklerine Etkileri. .Ulusal Kültürteknik Kongresi 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, s.447-452, Bursa.

·  BEYRİBEY, M., SÖNMEZ, K., ÇAKMAK, B. ve OĞUZ, M. 1997. Sulama Şebekelerinin İzleme ve Değerlendirilmesinde Ortalama ve Yıllık Veri Kullanımı. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3(1) 77-81, Ankara.

·  BEYRİBEY, M., ÇAKMAK, B., SÖNMEZ, K. ve OĞUZ, M. 1997. Sulama Şebekelerinde Blaney-Criddle ve Penman-Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu İhtiyacının Karşılaştırılması. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3(1) 83-87, Ankara.

·  BEYRİBEY, M., SÖNMEZ, K., ÇAKMAK, B. ve OĞUZ, M. 1997. Devlet Sulama Şebekelerinde Aylık Su Temini Oranının Belirlenmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3(1) 89-93, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. 1997. Devredilen Sulama Şebekelerinde Performansın Değerlendirilmesi: Konya Örneği. A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3(1) 95-102, Ankara.

·  AKÜZÜM, T., KODAL, S. ve ÇAKMAK, B. 1997. Irrigation Management in GAP. International Journal of Water Resources Development, Vol:13, No:4, p.547-560.

·  BEYRİBEY, M. ve ÇAKMAK, B. 1996. Sulama Projelerinin İzleme ve Değerlendirilmesi. TOPRAKSU96/1:2-8, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve BEYRİBEY, M. 1996. Damla Sulama Sistemlerinin Tasarım, İşletme ve Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar.TOPRAKSU 96/2:14-22, Ankara.

·  ÖZTÜRK, A. ve ÇAKMAK, B. 1996. Tarım Topraklarının Korunması Açısından Sulama Suyu Kalitesinin Önemi. TOPRAKSU 96/3:17-23, Ankara.

·  KODAL, S., ÇAKMAK, B., DEMİR, K. ve KENDİRLİ, B. 1996. Urfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Su Bütçesi Yaklaşımına Göre Sulama Zamanının Planlanması. .GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu 7-10 Mayıs 1996, s.193-201, Ş.Urfa.

·  BEYRİBEY,M., BALABAN, A., AKÜZÜM, T., GİRGİN,İ. ve ÇAKMAK, B. 1995. Sulama Sistemlerinde Performans Değerlendirmede Bir Yaklaşım. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.69-79, Kemer, Antalya.

·  ÇAKMAK, B., BEYRİBEY, M., KODAL, S., ERÖZEL, A.Z. ve AKÜZÜM, T. 1995. Sulama Şebekelerinin Kullanıcıya Devri.5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.95-109, Kemer, Antalya.

·  BEYRİBEY, M., BALABAN, A., ÇAKMAK, B. ve OĞUZ, M. 1995. Devlet Sulama Şebekelerinde İzleme ve Değerlendirme. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.143-151, Kemer, Antalya.

·  ÖNEŞ, A., DEMİR, K., ÇAKMAK, B. ve KENDİRLİ, B. 1995. Sera Koşullarında Yetiştirilen ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Başsalatanın (Lactuca sativa var. capitata) Sulama Zamanının Planlanması.5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.207-217, Kemer, Antalya.

·  ÇAKMAK, B. ve ÖZTÜRK, F. 1995. Sulamanın Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2Nisan 1995, s.207-217, Kemer, Antalya.

·  KIRAL, T., AKÜZÜM, T., TATLIDİL, F.F., ÇAKMAK, B. ve ÇAĞIL, M. 1995. Sulama İşletmeciliğinde Çifçi Organizasyonları. TMMOB Zir.Müh.Odası 1995 Yılı Sulama Etkinlikleri, Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, s.258-271, Ankara.

·  AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 1994. Sulama Sistemleri.GAP Dergisi Sulama Özel Sayısı Yıl:2, Sayı:5 Kasım1994, s.18-20, Ankara.

·  AKÜZÜM, T. ve ÇAKMAK, B. 1994. Su Dağıtım Sistemlerinin ve İşletim Kısıtlarının Sistem Kapasitesine Etkisi. TOPRAKSU 94/2:17-22, Ankara.

·  ERÖZEL, A.Z. ve ÇAKMAK, B. 1993. Drenaj Suyunun Sulamada Kullanılması.TOPRAKSU 1993/2:2-6, Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T. 1992. Çankaya İlçesi Parklarının Sulama Sorunları.A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı cilt 42, 1991-1992, Fasikül No:1-2-3-4, s.59-69,Ankara.

·  ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T.1992. Ankara’da Park ve Bahçelerde Sulama Sorunları.IV.Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri 24-26 Haziran 1992, s.102-108, Erzurum.

·  BEYRİBEY, M., ÇAKMAK, B. ve AKÜZÜM, T.1992. Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Sulama Sistemlerinin İşletilmesi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları 1246, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 686, 1992, 34s. Ankara.

 

 

Others

Scientific Committee Members in National and International Congress

1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 29 Kasım-01 Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleşen II. Tarım Şurası "Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesi" Komisyon Üyesi

2. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası "Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi 3-7 Ocak 2005, Ankara, "Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kullanımı" ve "Sulama Araç Yöntem ve Organizasyonları" Çalışma Grubu Başkanı, Bilim Kurulu Üyesi

3. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 15-16 Mayıs 2008, Ankara, DSİ V.Bölge Müdürlüğü, Bilim Kurulu Üyesi

4. Sulama ve tuzlanma konferansı, 12-13 Haziran 2008, Urfa, Bilim Kurulu Üyesi

5.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 100.Yılında Göksun Sempozyumu,23-24 Ağustos 2008, Göksun/K.Maraş, Bilim Kurulu Üyesi

6.1.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 K.Maraş, Bilim Kurulu Üyesi

7.Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, Bilim Kurulu Üyesi

8.İç Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresi (2-4 Ekim 2013 Niğde Üniversitesi) Bilim Kurulu Üyesi

 

Referee for Journals:

 

Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Plant Soil Science

African Journal of Agricultural Research

African Journal of Biotechnology

Agricultural Science Research Journal

Agricultural Water Management

Applied Engineering in Agriculture, the Journal of Agricultural Safety and Health, and Biological Engineering

Clay Minerals International Journal of Fine Particle Science

Indian Journal of Science and Technology

Journal of Agro Crop Sciences(ACS)

Journal of Coastal Research

Journal of Irrigation and Drainage Engineering

New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science

Revista Científica UDO Agrícola, Universidad de Oriente Venezuela.

Scientific Research and Essays

The Philippine Agricultural Scientist

The Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Water International

Water Policy