DOÇ.DR. BEYZA DOĞANAY ERDOĞAN    
Adı : BEYZA
Soyadı : DOĞANAY ERDOĞAN
E-posta : bdoganay@medicine.ankara.edu.tr, beyzadoganay@gmail.com
Tel : (0312) 595 81 39
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / Biyoistatistik Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

 

Doğum Tarihi

11.03.1981

Unvanı

Doçent (28.02.2017)

Çalıştığı Kurum

Ankara Üniversitesi

Doktora

2007-2012

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyoistatistik Anabilim Dalı

Tez Adı: Çoklu Atama Yöntemlerinin Rasch Modelleri

İçin Performansının Benzetim Çalışması İle İncelenmesi (2012)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN

 

Yüksek Lisans

2004-2007

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyoistatistik Anabilim Dalı

Tez Adı: Uzunlamasına Çalışmaların Analizinde Karma

Etki Modelleri 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdal Kenan KÖSE

Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi/İstatistik Bölümü/İstatistik Pr.

 

 

 

Görevler: 

YARDIMCI DOÇENT

2013- devam ediyor

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2013

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Ebru Turgal: “Sağkalım Verileri ile Boylamsal Verilerin Birleşik Modellenmesi ve Sağlık Alanına bir Uygulama - Joint Modeling of Survival and Longitudinal Non-Survival Data with an Application to Medical Data.”, December, 2016.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

·      Pediatrik Öncü B-ALL'de Aday Prognostik Biyobelirteç Genlerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP, 04 Mart 2014 - 04 Mart 2016. (Görevi: Araştırmacı)

·     Pediatrik Öncü B-ALL'de Aday Prognostik Biyobelirteç Genlerinin Araştırılması Screening of candidate prognostic biomarker genes in pediatric precursor B-ALL. TÜBİTAK 3001, (141S030),25 Mayıs 2014-25 Kasım 2015. (Görevi: Araştırmacı)

·      A Comprehensive Audit of the Content and Quality of Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) for Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis, Nisan 2012- Nisan 2014. (Görevi: Araştırmacı)

·     Romatoid Artritli Hastalarda Bilgisayar Uyarlamalı Test Yöntemi İle Özürlülük Değerlendirimi.TÜBİTAK 1001, (109S342), Nisan 2010-Nisan 2012. (Görevi: Bursiyer)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

1.    American Statistical Association (ASA), Üye, 2009 - 2015

2.     Biyoistatistik Derneği, Üye, 2007 – devam ediyor

3.    The International Biometric Society – Eastern Mediterranean Region (IBS - EMR), Üye, 2007 – devam ediyor

4.     İstatistik Mezunları Derneği, Üye, 2005 – devam ediyor

5.     Hacettepe Mezunlar Derneği, Üye, 2005 – devam ediyor 

 

 

 

 

 

 

Ödüller:

 

·     “OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology) 7-10 May, 2014, Budapest, Hungary” Kongresi kapsamında düzenlenen Rasch çalışma grubunda[Rasch Special Interest Group(SIG)] Bursiyer(Award of Fellow)ödülü.

·     “Akpınar EE., Hoşgün D., Doğanay B., Gülhan M.: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve majör ortopedik cerrahi sonrası pulmoner emboli tanısında D-dimer eşik değeri. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan, 2013.” Künyeli Bildirinin Ümit Vaad Eden Çalışma Ödülü

·     Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılı Kanıta Dayalı Tıp Programı Dönem III Araştırma Planlama ve Yürütme dersi kapsamında istatistik danışmanlığını yaptığım “Baharatlardan Elde Edilen Uçucu Yağların İn-Vitro Koşullarda Cerrahi Yara Enfeksiyonu Yapan Mikroorganizmalara Karşı Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması” isimli poster bildirinin Üçüncülük Ödülü.

·     “Hayme S., Köse S.K., Öztuna D., Doğanay ErdoğanB.:1964-1994 Tarihleri Arasında Bildirilen Kızamık Vakalarından Olan Ölümlerin Zamana Bağlı İncelenmesi, 14. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, 4-7 Eylül, 2012.” Künyeli Bildirinin Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü.

·      ERASMUS öğrenci değişimi programıkapsamında, 1.Mayıs.2009 - 29.Temmuz.2009 tarihleri arasında doktora araştırmamın bir kısmını yürütmek için Hasselt University, Center for Statistics (Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics, Universiteit Hasselt Diepenbeek Belgium & Katholieke Universiteit Leuven Belgium), Belgium’dadeğerlendirmek üzere toplam3 aylık burs.

·      TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığıncayürütülmekte olan 2214 – Yurt Dışı Araştırma Burs Programıkapsamında University of Illinois at Chicago, Division of Epidemiology and Biostatistics’te 7 Eylül 2009 - 7 Haziran 2010 tarihleri arasında doktora araştırmamın bir kısmını yürütmek için değerlendirilmek üzere toplam9 aylık araştırma bursu

·     “Bakkaloğlu A.S., Sever L., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Saygılı A., Doğanay, B.,Yıldız N., Bakkaloğlu A., Soylu A., Alpay H., Sönmez F., Erdem S., Kardelen F.: Impact of Peritoneal Membrane Transport Characteristics on Biochemical Parameters and Cardiac Function in Pediatric Peritoneal Dialysis Patients. 12th Congress of the International Society of Peritoneal Dilaysis, Istanbul, Turkey, 20-24 June, 2008.” Künyeli Bildirinin Seyahat Bursu (Travel Grant) Ödülü

·     “Bakkaloğlu S., Sever L., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Saygılı A., 
Doğanay B., Yıldız N., Bakkaloğlu A., Soylu A., Alpay H., Sönmez F., Erdem S., Kardelen F.: Pediatrik Periton Diyalizi Hastalarında Peritoneal Membran Transport Özelliklerinin Biyokimyasal Parametreler ve Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 
10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 21-25 Mayıs, 2008.” Künyeli Bildirinin Dördüncülük Ödülü.

 

Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler

·      Archieves of Rheumatology (Formerly Turkish Journal of Rheumatology) (SCIE    kapsamında)

·      Acta Oncologica Turcica

·      Clinical Dendistry & Research

·      Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 

 

Üniversite Dışı Deneyim

 

·      3 Nisan 2017 – 1 Eylül 2017 tarihleri arasında Northshore University HealthSystem Research Institute, Evanston, IL, USA’de Senyor Biyoistatistikçi olarak yürütülen projelere destek verdim.

·      1 Nisan 2014 – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında ESPN/ ERA-EDTA Registry in the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam’da, Dr. Kitty Jager danışmanlığında, Dr. Karlijn van Stralen ile birlikte Prune Belly sendromu üzerinde yapılan bir araştırmanın analizlerini yürüttüm.

·      1 Mayıs 2009 – 29 Temmuz 2009 tarihleri arasında Hasselt University, Center for Statistics’te (Interuniversity Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics, Universiteit Hasselt Diepenbeek Belgium & Katholieke Universiteit Leuven Belgium) ERASMUS PROGRAMI kapsamında Prof. Geert Molenberghs (PhD) danışmanlığında doktora araştırmamın bir bölümünü yürüttüm.

·      7 Eylül 2009 – 7 Haziran 2010 tarihleri arasında University of Illinois at Chicago, Division of Epidemiology and Biostatistics’te TUBİTAK BİDEB 2214-Araştırmacı Desteği kapsamında Doç. Dr. Hakan Demirtaş danışmanlığında doktora araştırmamın bir bölümünü yürüttüm. Ayrıca bulunduğum dönemde katıldığım dersler:

 

Division of Epidemiology and Biostatistics bünyesinde açılan:

 

BSTT568 Programming in R (Assoc. Prof. Hakan Demirtaş, PhD)

BSTT566 Bayesian Statistics (Assoc. Prof. Hakan Demirtaş, PhD)

BSTT537 Longitudinal Data Analysis (Prof. Don Hedeker, PhD)

 

College of Education Measurement, Evaluation, Statistics, Assessment (MESA) bünyesinde açılan:

EPSY504 Rating Scale and Questionnaire Design and Analysis (Prof. Everett V. Smith Jr, PhD)

EPSY512 Hierarchical Linear Models (Prof. George Karabatsos, PhD)

 

 

Davetli Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 

·      Rasch Special Interest Group at OMERACT 12 meeting, Budapest on 7-10th May 2014.

·      European Rasch Training Group (ERTG) Meeting for young scientists working with the Rasch model. University of Leeds, Leeds, England, 23-24 May 2013.

·      European Rasch Training Group (ERTG) Meeting for young scientists working with the Rasch model. University of Leeds, Leeds, England, 17-19 April 2012.

·      MOSAIC research project under the auspices of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, 20-24 August, 2011.

 

 

 

 

 

Eğitici Olarak Yer Alınan Kurs Ve Çalıştaylar:

 

·      İleri Biyoistatistik Kursu, Ankara Tabip Odası, 26 Mayıs – 2 Haziran 2012, Ankara.

·      Temel Biyoistatistik Kursu, Ankara Tabip Odası, 7 – 10 Ocak 2012, Ankara.

·      Rasch Analizine Giriş: Modern test teorisi altında yer alan Rasch modellerinin tanıtımı, Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül, Kayseri, 2012.

·     Gerçek Veriler Üzerinde SPSS Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu, 8 Aralık, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 8-10 Aralık 2011.

·     Introductory Rasch Analysis: Learning the Principles of Rasch Analysis, Setting Up Data in RUMM2030, the Analysis of Both Dichotomous and Polytomous Data. Ankara University Faculty of Medicine Department of Biostatistics’ Psychometric Laboratory 30 September 2011-2 October 2011

·     Biyoistatistik ve Uygulamalı Klinik Araştırma Metodolojileri Kursu, TRASD 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 13-14 Mayıs 2008. 

·     Clinical Research Methodology Workshop (Applied Statistics), National Institute of Health (NIH) “Promoting Child Development: Yale-Ankara Collaboration” Project Developmental – Behavioral Pediatrics Unit Educational Series - II, ANKARA, 22 October 2005.

 

Katılımcı Olarak Yer Alınan Kurs Ve Çalıştaylar:

 

·      Klinik Araştırmalara Giriş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara. 21 Mart, 2016.

·      Introductory Rasch Analysis: Learning the Principles of Rasch Analysis, Setting Up Data in RUMM2030, the Analysis of Both Dichotomous and Polytomous Data. Ankara University Faculty of Medicine Department of Biostatistics’ Psychometric Laboratory, 30 September 2011-2 October 2011.

·      Longitudinal Data Analysis: Applications to Pre-Clinical Studies, Société Française de Statistique Institut Henri Poincaré, Paris, France, 16-17 June, 2009.
Instructor: Prof. Geert Molenberghs (Hasselt University, Diepenbeek, Belgium & Katholieke University, Leuven, Belgium).

·      Graduate Summer School on New Advances in Statistics, Modules: Categorical Data Analysis, Time Series and Panel Data Analysis, Robust Statistical Methods, Biostatistics, METU-Ankara, 11-24 August 2007.

·      Clinical Research Methodology Workshop, National Institute of Health (NIH) “Promoting Child Development: Yale-Ankara Collaboration” Project Developmental – Behavioral Pediatrics Unit Educational Series - II, ANKARA, 19 October 2005.

 

                        

Diğer Görevler

·      Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Ocak 2017 – Haziran 2018.

·      Düzenleme Kurulu (Kongre Sekreteri) - 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Side-Antalya, 10-12 Eylül 2014.

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisans Üsti Düzeyde Dersler

Dersin Adı

Düzeyi

Dönemi

Öğrenci Sayısı

Dersin Verildiği Kurum

(23602061) Uzunlamasına Veri Analizi

Doktora

Güz

13

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(23602062) Uzunlamasına Veri Analizi (Uygulama)

Doktora

Güz

13

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(23602900) Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Güz

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(23601057) Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller 

Doktora

Bahar

10

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(23601048) Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (Uygulama)

Doktora

Bahar

10

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600806060) Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600807060) Seminer

Doktora

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600808060) Yeterliliğe Hazırlık Çalışması

Doktora

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600809060) Tez Çalışması

Doktora

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600716060) Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600717060) Seminer

Yüksek Lisans

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

(723600719060) Tez Çalışması

Yüksek Lisans

Bahar

1

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik (Tıp)

 

ESERLER 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

·     Soydal C., Koksoy E.B., Yasar A., Turgal E., Erdogan B.D., Akbulut H, Kucuk NO. Prognostic Importance of Bone Marrow Uptake on Baseline 18F-FDG Positron Emission Tomography in Diffuse Large B Cell Lymphoma. Cancer Biother Radiopharm (ISI). 31(10):361-365 pp., 2016.

·     Belder N., Coşkun Ö., Erdoğan B.D., Savaş B., Ensari A., Özdağ H. Optimization of gene expression microarray protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues. Genom Data. 6;7:303-6 pp., 2016. DOI: 10.1016/j.gdata.2016.02.006. 

·     Kubilay P, Doganay B, Bektas M. Evaluation of Esophageal Functions by Manometry in Iron Deficiency Anemia Patients, Gastroenterology Res. 2017 Jun;10(3):166-171. DOI: 10.14740/gr850w. Epub 2017 Jun 30.

·     Bektas H, Karabulut H, Doganay B, Acar B. Allergens might trigger migraine attacks,  Acta Neurol Belg. 2017 Mar;117(1):91-95. doi: 10.1007/s13760-016-0645-y. Epub 2016 May 3.

·     Yalcinkaya F, Bonthuis M, Erdogan BD, van Stralen KJ, Baiko S, Chehade H, Maxwell H, Montini G, Rönnholm K, Sørensen SS, Ulinski T, Verrina E, Weber S, Harambat J, Schaefer F, Jager KJ, Groothoff JW. Outcomes of renal replacement therapy in boys with prune belly syndrome: findings from the ESPN/ERA-EDTA Registry, Pediatr Nephrol (ISI). 2017 Aug 4. doi: 10.1007/s00467-017-3770-9. [Epub ahead of print]

·      Belder N. Coşkun Ö., Doğanay Erdoğan B., İlk Dağ Ö., Savaş B., Ensari A., Özdağ H. “From RNA Isolation to Microarray Analysis Comparison of Methods in FFPE Tissues”, Pathology - Research and Practice (ISI). 212(8):678-85 pp., 2016. 
DOI: 10.1016/j.prp.2015.11.008

·      Tekindal M.A., Erdoğan B.D., Yavuz Y. “Evaluating Left-Censored Data Through Substitution, Parametric, Semi-parametric, and Nonparametric Methods: A Simulation Study.” Interdiscip Sci. 9(2):153-172 pp.,2017. DOI: 10.1007/s12539-015-0132-9

·      Doğanay Erdoğan B.,Elhan A.H., Kaskatı O.T., Öztuna D., Küçükdeveci A.A., Kutlay Ş., Tennant A. “Integrating patient reported outcome measures and computerized adaptive test estimates on the same common metric: an example from the assessment of activities in rheumatoid arthritis.” Int J Rheum Dis (ISI), 20(10):1413-1425 pp.,2017. DOI: 10.1111/1756-185X.12571.

·      Doğanay Erdoğan B., Leung Y.Y., Pohl C., Tennant A., Conaghan P.G. “Minimal Clinically Important Difference as Applied in Rheumatology: An OMERACT Rasch Working Group Systematic Review and Critique.” J Rheumatol (ISI), 43(1):194-202 pp., 2015. DOI:10.3899/jrheum.141150.

·       Yağcı R., Güler E., Kulak A.E., Erdoğan B.D.,Balcı M., Hepşen İ.F. “Repeatability and reproducibility of a new optical biometer in normal and keratoconic eyes.” J Cataract Refract Surg (ISI), 41(1):171-177 pp., 2015. DOI:10.1016/j.jcrs.2014.04.039.

·       Bavbek S., Kepil Özdemir S., Doğanay Erdoğan B., Karaboğa I., Büyüköztürk S., Gelincik A., Yılmaz İ., Göksel Ö., Dursun A.B., Karakaya G., Kalyoncu A.F., Özşeker F., Paşaoğlu Karakış G., Öner Erkekol F., Köycü G., Keren M., Baiardini I., Romano A. “Turkish version of the Drug Hypersensitivity Quality of Life Questionnaire: assessment of reliability and validity.” Qual Life Res (ISI). 25(1):101-109 pp., 2015. DOI: 10.1007/s11136-015-1051-2.

·       Idilman I.S., Akata D., Hazirolan T., Doganay Erdogan B., Aytemir K., Karcaaltincaba M. “Nonalcoholic fatty liver disease is associated with significant coronary artery disease in type 2 diabetic patients: A computed tomography angiography study.” J Diabetes (ISI).7(2):279-286 pp., 2015. DOI: 10.1111/1753-0407.12172.

·       Ipek A., Idilman I.S., Kurt A., Cay N., Unal O., Doganay Erdogan B, Keskin H.L., Arslan H. “Foetal biometry in polyhydramnios: Does femur length fall behind?” J Obstet Gynaecol (ISI). 36(3):312-317 pp., 2016.
DOI: 10.3109/01443615.2015.1049992.

·       Biberoglu E.H., Kirbas A., Dirican A.Ö., Genc M., Avci A., Doganay B., Uygur D., Biberoglu K. “Alterations in lipid peroxidation and T-cell function in women with hyperemesis gravidarum.” J Obstet Gynaecol (ISI). 36(1):93-96 pp., 2015. DOI: 10.3109/01443615.2015.1030604.

·       Biberoglu E., Kirbas A., Iskender C., Dirican A., Daglar H., Demirtas C., Doganay B., Uygur D., Biberoglu K. “Disturbed release of cholecystokinin in pregnant women with hyperemesis gravidarum.” J Obstet Gynaecol Res (ISI). 41(4):505-511 pp., 2015. DOI: 10.1111/jog.12562.

·       Akpınar E.E., Hoşgün D., Akpınar S., Ataç G.K., Doğanay B.,Gülhan M. “Incidence of pulmonary embolism during COPD exacerbation.” J Bras Pneumol (ISI). 40(1):38-45 pp., 2014. DOI:10.1590/S1806-37132014000100006.

·       Bektas M., Seven G., Idilman R., Yakut M., Doǧanay B., Kabacam G., Ustun Y., Korkut E., Kalkan Ç., Sahin G., Cetinkaya H., Bozkaya H., Yurdaydin C., Bahar K., Cinar K., Soykan I.,“Manometric assessment of esophageal motor function in patients with primary biliary cirrhosis.” Eur J Intern Med (ISI). 
25(3):230-234 pp., 2014. DOI:10.1016/j.ejim.2014.01.008.

·       Özyol E., Özyol P., Doğanay Erdoğan B.,Önen M. “The role of anterior hyaloid face integrity on retinal complications during Nd: YAG laser capsulotomy.” Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol (ISI). 252(1):71-75 pp., 2014. DOI:10.1007/s00417-013-2526-x.

·       Özyol P., Özyol E., Erdoğan B.D. “The Interaction of Nepafenac and Prostaglandin Analogs in Primary Open-angle Glaucoma Patients.” J Glaucoma (ISI). 2014[Published Ahead-of-Print]. DOI: 10.1097/IJG.0000000000000204.

·       Erdoğan F.G., Güven M., Erdoğan B.D., Gürler A. “Previous nail surgery is a risk factor for recurrence of ingrown nails.” Dermatol Surg (ISI). 40(10):1152-1154 pp., 2014. DOI: 10.1097/01.DSS.0000452651.44883.c1.

·       Polat M., Boynukalın F.K., Yaralı I., Erdoğan B.D.,Bozdağ G., Yaralı H. “Transient intrauterine fluid accumulation not due to hydrosalpinx or any identifiable pelvic pathology is not detrimental to IVF outcome.” Arch Gynecol Obstet (ISI). 290(3):569-573 pp., 2014. DOI: 10.1007/s00404-014-3245-1.

·       Yüksel B., Ataman Ş., Evcik D., Ay S., Mumcuoğlu M., Erdoğan B.“Is there an association between Two-STAT4 gene polymorphisms and rheumatoid arthritis in Turkish population?” Arch Rheumatol (Formerly Turkish Journal of Rheumatology) (ISI). 29(1):20-27 pp., 2014. DOI: 10.5606/tjr.2014.3967.

·       Demirtaş H., Amatya A., Doğanay B.“BinNor: An R package for concurrent generation of binary and normal data.” Communications in Statistics-Simulation and Computation (ISI). 43(3):569-579 pp., 2014. DOI: 10.1080/03610918.2012.707725.

·       Soydal C, Yüksel C, Küçük NÖ, Okten I, Ozkan E, Doğanay Erdoğan B. “Prognostic Value of Metabolic Tumor Volume Measured by 18F-FDG PET/CT in Esophageal Cancer Patients.”Mol Imaging Radionucl Ther. 23(1):12-15 pp., 2014 DOI: 10.4274/Mirt.07379.

·       Doğanay Erdoğan B., Elhan A.H., Demirtaş H., Öztuna D., Küçükdeveci A.A., Kutlay Ş. “Multiple Imputation of Missing Values Using the Response Function Method Based on a Data Set of the Health Assessment Questionnaire Disability Index.” Turk J Rheumatol (ISI). 28(1):2-9 pp., 2013. DOI: 10.5606/tjr.2013.001.

·       İdilman İ., Peynircioğlu B., Çil B.E., DoğanayErdoğan B.Yalçın S., Bayraktar Y., Kav T., Altundağ K., Balkancı F. “Transarterial chemoembolization for treatment of hepatocellular carcinoma: A single center experience.” Turk J Gastroenterol(ISI) 24(2):141-147 pp., 2013. DOI: 10.4318/tjg.2013.0709.

·       Akpınar E.E., Hoşgün D., Doğanay B., Ataç G.K., Gülhan M. “Should the cut-off value of D-dimer be elevated to exclude pulmonary embolism in acute exacerbation of COPD?” J Thorac Dis (ISI). 5(4):430-434 pp., 2013. DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.34. 

·       Çelik T., Doğanay Erdoğan B., Aydın S., Kolgelier S. “Anti-Toxoplasma antibody prevalence, primary infection rate, and risk factors in a study of toxoplasmosis in 1.026 pregnant women southeastern Turkey.” HealthMED, 7(4):1331-1337 pp., 2013. 

·       Taçyıldız N., Özyörük D., Özelci Kavas G., Yavuz G., Ünal E., Dinçaslan H., Atalay S., Uçar T., İkincioğulları A., Doğanay B., Oktay G., Çavdar A., Küçük Ö. “Selenium in the Prevention of Anthracycline-Induced Cardiac Toxicity in Children with Cancer.” J Oncol, Article ID: 651630, 6 pages, 2012. DOI: 10.1155/2012/651630.

·      Helenowski, I.B., Demirtaş, H., Doğanay Erdoğan, B.“On Imputing Binary Data via Pairwise Associations and Corresponding Conditional Probabilities.” Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, Turkiye Klinikleri J Biostat. 4(1):1-9 pp., 2012.

·       Özçakar Z.B., DoğanayErdoğan B.Elhan A.H., Yalçınkaya F. “Familial mediterranean fever in siblings.” J Rheumatol (ISI). 39(11):2170-2174 pp., 2012. DOI: 10.3899/jrheum.120530. 

·       YazıcıoğluH., Özgök A., Balaban F., Doğanay B., Ünver S. “Single dose esmolol attenuates bispectral index scale response tointubation during fentanyl-midazolam anesthesia for cardiac surgery.” Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISI). 20(1):72-78 pp., 2012. DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.012.

·      Demirtaş H., Doğanay B.“Simultaneous generation of binary and normal data with specified marginal and association structures.” (partly supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey [TUBITAK] in the form of pre-doctoral scholarship during the second author’s visit of University of Illinois at Chicago.) Journal of Biopharmaceutical Statistics (ISI).22(2):223-236 pp.,2012DOI:10.1080/10543406.2010.521874.

·       İdilman R., Bozkuş Y., Seval G., Mızrak D., Çınar K., Üstün Y., Bektaş M., Arat M., Akbulut H., Doğanay B, Özden A. “Lymphoproliferative disorders in individuals with chronic hepatitis B and C in the Turkish population.” J Med Virol (ISI). 83(6):974-980 pp., 2011. DOI: 10.1002/jmv.21747.

·      İdilman R., Bektaş M., Çınar K., Toruner M., Cerit E.T., Doğanay B., Erden E., Bozkaya H., Bahar K., Karayalçın S., Soykan I., Palabıyıkoğlu M., Çetinkaya H., Yurdaydın C., Dökmeci A., Özden A. “The characteristics and clinical outcome of drug-induced liver injury: a single-center experience.” J Clin Gastroenterol (ISI). 44(6):e128-32 pp., 2010. DOI:10.1097/MCG.0b013e3181c5e9cc.

·       Bakkaloğlu S.A., Saygılı A., Sever L., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Doğanay B., Yıldız N., Akalin F., Çalışkan S., Kara O.D., Düzova A., Soylu A., Atalay S. “Impact of peritoneal transport characteristics on cardiac function in Paediatric peritoneal dialysis patients: a Turkish Pediatric Peritoneal Dialysis Study Group (TUPEPD) report.” Nephrol Dial Transplant (ISI). 25(7):2296-2303 pp., 2010. DOI: 10.1093/ndt/gfq027.

·       Demirtaş H., Amatya A., Pugach O., Cursio J., Shi F., Morton D., Doğanay, B.“Accuracy versus convenience: a simulation-based comparison of two continuous imputation models for incomplete ordinal longitudinal clinical trials data.” Statistics and Its Interface (ISI). 2(4):449-456 pp., 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.4310/SII.2009.v2.n4.a6.

·       Bektaş M., Doğanay B, Alkan M, Ustun Y, Soykan I. “Esophageal motor function in Familial Mediterranean Fever: a prospective evaluation of motility in 31 patients.” Eur J Intern Med (ISI). 20(5):548-550 pp., 2009. DOI: 10.1016/j.ejim.2009.04.005.

·       Bakkaloğlu S.A., Saygılı A., Sever L., Noyan A., Akman S., Ekim M., Aksu N., Doğanay B., Yıldız N., Düzova A., Soylu A., Alpay H., Sonmez F., Civilibal M., Erdem S., Kardelen F. “Assessment of cardiovascular risk in paediatric peritoneal dialysis patients: a Turkish Pediatric Peritoneal Dialysis Study Group (TUPEPD) report.” Nephrol Dial Transplant (ISI). 24(11):3525-3532 pp., 2009. DOI: 10.1093/ndt/gfp297.

·       Yalçinkaya F., Ozen S., Ozçakar Z.B., Aktay N., Cakar N., Düzova A., Kasapçopur O., Elhan A.H., Doğanay B., Ekim M., Kara N., Uncu N., Bakkaloglu A. “A new set of criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever in childhood.”Rheumatology (Oxford)(ISI).48(4):395-398 pp., 2009. DOI:10.1093/rheumatology/ken509.

·       Ersoy E., Onder Devay A., Aktimur R., Doğanay B., Ozdoğan M., Gündoğdu R.H. “Comparison of the short-term results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease: Randomized prospective analysis of 100 patients.” Colorectal Dis (ISI). 11(7):705-710 pp., 2009. DOI: 10.1111/j.1463-1318.2008.01646.x.

·       İdilman R., Mizrak D., Corapcioglu D., Bektas M., Doğanay B.:Sayki M., Coban S., Erden E., Soykan I., Emral R., Uysal A.R., Ozden A.“Clinical trial: Insulin sensitizing agents may reduce consequences of insulin resistance in individuals with non-alcoholic steatohepatitis.” Aliment Pharmacol Ther (ISI). 28(2):200-208 pp., 2008. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2008.03723.x.

·       Bostancı I., Dallar Y., Ünsal Sac R., Karakoc E., Doğanay B.“Latex allergy risk assessment in children and adolescents with type I diabetes mellitus.” Pediatr Allergy Immunol (ISI). 18(8):687-691 pp., 2007. DOI: 10.1111/j.1399-3038.2007.00585.x.

·       Köse K.C., Bilgin S., Cebesoy O., Altinel L., Akan B., Guner D., Doğanay B.Adiyaman S, Demirtas M. “Clinical results versus subjective improvement with anterior transposition in cubital tunnel syndrome.” Adv Ther (ISI). 24(5):996-1005 pp., 2007. DOI: 10.1007/BF02877704.

 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

·      Doganay Erdogan B., van Stralen K.J., Bonthuis M., Jager K.J., Groothoff J.W., Schaefer F., Yalcinkaya F. “Outcome of Children with Prune Belly Syndrome.” 48th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Brussels-Belgium, 03-05 September 2015. Pediatr Nephrol (ISI), 30:1547-1548 pp., 2015. DOI: 10.1007/s00467-015-3158-7. Bildiri no. O-14. 

·      Bavbek S., Kepil Özdemir S., Doğanay Erdoğan B., Karaboğa I., Büyüköztürk S., Gelincik A., Yılmaz İ., Göksel Ö., Dursun A.B., Karakaya G., Kalyoncu A.F., Özşeker F., Paşaoğlu Karakış G., Öner Erkekol F., Köycü G., Keren M., Baiardini I., Romano A. “Turkish version of the drug hypersensitivity quality of life questionnaire: assessment of reliability and validity.” EUROPEAN ACADEMY of ALLERGOLOGY and CLINICAL IMMUNOLOGY CONGRESS -Barcelona/Spain, 6-10 June 2015. Poster oturum no. 29, Bildiri no. 581, 123 pp.

·      Tekindal M.A., Yavuz Y., Doğanay Erdoğan B. “Evaluating left-censored data through substitution, parametric, semiparametric, and non-parametric methods: a simulation study.” 36th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatics Utrecht, the Netherlands, 23-28 August, 2015. Abstract Book:113 pp. Bildiri no. P13.1.

·      Tekindal M.A., Yazıcı A.C., Güllü Ö., Doğanay Erdoğan B.,Yavuz Y., Öğüş E. “Evaluating Right-Censored Data Through Substitution, Parametric, Semi-Parametric, and Nonparametric Methods: A Simulation Study.” The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society. Cappadocia-Nevşehir, Turkey, 11-15 May 2015. Abstract Book:131 pp.

·      Güllü Ö., Ateş C., Tekindal M.A., Doğanay Erdoğan B., Yavuz Y., Gürcan İ.S., Ekici B. “Evaluating the İmprovement of Model Performance with the Addition of Mean Platelet Volume Marker in a Cardiovascular Risk Prediction Model.” The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society. Cappadocia-Nevşehir, Turkey, 11-15 May 2015. Abstract Book:135 pp.

·      Turgal E., Dağlı İ., Yavuz Z., Köse S.K., Doğanay Erdoğan B.“Nonlinear Regression Analysis.”The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society. Cappadocia-Nevşehir, Turkey, 11-15 May 2015. Abstract Book:152 pp.

·      Ozkan T., Altinok Zaim B., Karadag A., Ozdag H., Sayinalp N., Doganay Erdogan B., Sunguroglu A. “Genome wide investigation of genes regulated by Beta-catenin in AML.” FEBS EMBO, Paris, 30 August-4 September 2014. FEBS Journal. 281(Suppl.1):468 pp., 2014. Bildiri no. TUE-110.

·      Doğanay Erdoğan B, Elhan A.H., Kaskatı O.T., Öztuna D., Küçükdeveci A.A., Kutlay Ş., Tennant A. “Integrating Patient Reported Outcome Measures And Computerized Adaptive Test Estimates On The Same Common Metric: An Example From The Assessment Of Physical Activities In Rheumatoid Arthritis.” 7th World Congress Of The International Society Of Physical And Rehabilitation Medicine, Beijing-China, June 16-20, 2013. J Rehabil Med. Suppl.53:175 pp., 2013. Bildiri no. PO-0250.

·      Boyacıgil S., Alakoç Y.D., Karabulut Y.Y., Doğanay Erdoğan B., Gürman G., Kuzu I. “Evaluation of the Amount of the Neoplastic Clone in the Bone Marrow Samples of Myeloproliferative Disorders and Its Relation with the Disease Status.” 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, Istanbul, Turkey, 22-25 May, 2013. Proceedings & Abstract Book:325 pp. Bildiri no. 00107.

·      Kavaz A., Özçakar Z.B., Bulum Öztürk B., Doğanay B., Ekim M., Yalçınkaya F.F. “Anemia in Pediatric Renal Allograft Recipients.” European Society for Paediatric Nephrology 45th Annual Meeting (ESPN 2012), Krakow, Poland, 6-8 September, 2012. Pediatr Nephrol (ISI), 27(9):1812 pp., 2012. Bildiri no. P367.

·     Kavaz A., Özçakar Z.B., Bulum Öztürk B., Doğanay B., Ekim M., Yalçınkaya F.F. “Bone and Mineral Metabolism Disorders In Pediatric Renal Allograft Recipients.” European Society for Paediatric Nephrology 45th Annual Meeting (ESPN 2012), Krakow, Poland, 6-8 September, 2012. Pediatr Nephrol (ISI), 27(9):1812-1813 pp., 2012. Bildiri no. P368. 

·      Kavaz A., Özçakar Z.B., Bulum Öztürk B., Doğanay B., Ekim M., Yalçınkaya F.F. “Metabolic Disroders In Pediatric Renal Allograft Recipients.” European Society for Paediatric Nephrology 45th Annual Meeting (ESPN 2012), Krakow, Poland, 6-8 September, 2012. Pediatr Nephrol (ISI), 27(9):1812-1813 pp., 2012. Bildiri no. P369.

·     Kendirli T., İkincioğulları A., Ekim M., Doğu F., Yalçınkaya F., Yüksel S., Özçakar Z., Güloğlu D., Doğanay B., Babacan E. “Soluble CD257 Levels in Children with Acute and Chronic Renal Failure.” AAAAI Annual Meeting, Washington DC, USA, 13-17 March, 2009. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 123(2)(Suppl.1):S226 pp., 2009. Bildiri no.874.

·      Bakkaloğlu A.S., Sever L., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Saygılı A., Doğanay, B.,Yıldız N., Bakkaloğlu A., Soylu A., Alpay H., Sönmez F., Erdem S., Kardelen F. “Impact of Peritoneal Membrane Transport Characteristics on Biochemical Parameters and Cardiac Function in Pediatric Peritoneal Dialysis Patients.” 12th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis, Istanbul, Turkey, 20-24 June, 2008. Abstract Book:0128 pp. Bildiri no. OP-32.

·      Bakkaloğlu A.S., Sever L., Noyan A., Akman S., Ekim M., Aksu N., Saygılı A., Doğanay, B., Yıldız N., Bakkaloğlu A., Soylu A., Alpay H., Sönmez F., Calışkan S. “Impact of Dialysis Adequacy on Cardiac Function in Pediatric Periotenal Dialysis Patients.” 12th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis, Istanbul, Turkey, 20-24 June, 2008. Abstract Book:0379 pp. Bildiri no. OP-33.

·      Bakkaloğlu S.A., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Sever L., Saygılı A., Doğanay B., Biberoğlu G., Derin B.G., Yıldız N., Düzova A., Soylu A., Akalın F. “Free and Acyl-Carnitine Levels and Cardiac Function in Pediatric CPD Patients.” 12th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis, Istanbul, Turkey, 20-24 June, 2008. Abstract Book:0388 pp. Bildiri no. PP-336.

·      Yalçınkaya F., Özen S., Özçakar Z., Aktay N., Çakar N., Düzova A.,Kasapçopur O., Elhan A., Doğanay B., Kara N., Uncu N., Ekim M., Bakkaloğlu A. “A New Set of Criteria for the Diagnosis of Familial Mediterranean Fever in Childhood.” The Fifth International Congress on Familial Mediterranean Fever and Systemic Autoinflammatory Diseases, Rome, Italy, 4-8 April, 2008. Clin Exp Rheumatol (ISI), 26(2):178  pp., 2008. Bildiri no. C13.

·      Özkan T., Karadağ A.,Altınok B., Doğanay B., Aydos S., Sunguroglu A. “Wheatgrass Extract Induces Apoptotic Cell Injury of K562 Leukemia Cell Line.” 11th International Congress Phytopharm, Leiden, The Netherlands, 27-30 June, 2007. Abstract Book:135 pp. Bildiri no. P-049.

·      Mızrak D., İdilman R., Bektaş M., Erden E., Soykan I., Çorapçıoğlu D., Doğanay B., Emral R., Uysal A.R., Özden A. “The effect of insulin-sensitizing agents in the treatment of individuals with non-alcoholic steatohepatitis.” 42th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Barcelona, Spain, 11-15 April, 2007. J Hepatol (ISI), 46(Suppl.1):S277 pp., 2007. DOI:doi: 10.1016/S0168-8278(07)62335-6. Bildiri no. 737. 

·      İdilman R., Mızrak D., Soykan I., Çorapçıoğlu D., Erden E., Çoban Ş., Bektaş M., Uysal A.R., Emral R., Doğanay B., Özden A. “Insulin-sensitizer agents in the treatment of individuals with non-alcoholic steatohepatitis: A preliminary report.” The Liver Meeting, Boston, USA, 27-31 October, 2006. Hepatology (ISI), 44(4) (Suppl.1):651A pp., 2006. DOI: 10.1002/hep.21399. Bildiri no. 1240.

·      Hançer F., Kunak C.S., Ada O.A., Süzen H.S., Doğanay B., Alpar S., Gülhan M., Kurt B., İşcan M. “The Role of GSTP1 ALA114VAL Polymorphism in Drug Resistance in Lung Cancer.” 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 2-5 November, 2006. Abstract Book:190 pp. Bildiri no. P-110.

·      Koçer G., Sağlam A.A., Doğanay B.“Pre-emptive analgesic efficacy of different analgesics after third molar surgery.” XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo facial Surgery – EACMF, Barcelona, Spain, 12-16 September, 2006. J Craniomaxillofac Surg, 34(Suppl.2):151 pp., 2006. DOI: 10.1016/S1010-5182(06)60585-4. Bildiri no. P.078.

 

Ulusal Hakemli Dergiler:

·      Fidanoğlu P., Belder N., Erdoğan B., İlk Ö., Rajabli F., Özdağ H. “Genom projeleri 5N1H: Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve hangi popülasyonda? [Genome projects 5W1H: What, where, when, why, how and in which population?].” Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 71(1):45-60pp.,2014. DOI: 10.5505/TurkHijyen.2014.14890.  

·      Bektaş M., Savaş B., Çetinkaya H., Törüner M., Ensari A., Doğanay B.,Soykan İ., Tüzün A., Kalkan Ç., Özden A., Palabıyıkoğlu M. “Ülseratif kolitli hastalarda displazi varlığı ve displastik mukozada p53 ve Ki-67 ekspresyonu.” Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 13(2):41-46pp.,2014.

·      Özyol E., Özyol P., Erdoğan B.D. Evaluation of posterior vitreous detachment after microcoaxial cataract surgery [Mikrokoaksiyel katarakt cerrahisinde arka vitreus dekolmanının deǧerlendirilmesi]. Türk Oftalmoloji Dergisi. 44(4):288-292 pp., 2014. DOI: 10.4274/tjo.80488. 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

·     Doğanay Erdoğan B., Şenoğlu B., Elhan A.H., Öztuna D. İki Sonuçlu Rasch Modeli’nde Kişi Parametresinin Uyarlanmış En Çok Olabilirlik Tahmin Edicisi. 18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Belek-Antalya, 26-29 Ekim, 2016.

·      Tekindal M.A., Güllü Ö., Yazıcı A.C., Köse S.K., Doğanay Erdoğan B., Ateş C., Yavuz Y., Tekindal M. “Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik, Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi.” 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Side-Antalya, 10-12 Eylül 2014. Bildiri Özetleri Kitabı:93-94 pp.

·      Yavuz Z., Turgal E., Dağlı İ., Doğanay Erdoğan B., Köse S.K., Yavuz Y. “Yarışan Riskler Varlığında Sağkalım Analizi.” 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Side-Antalya, 10-12 Eylül 2014. Bildiri Özetleri Kitabı:88-89 pp.

·      Doğanay Erdoğan B., Alhan A.,Topçu Gülöksüz Ç. “Bağımlı Yarışan Riskler için Kapula Modellemesi.” 16. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Side-Antalya, 10-12 Eylül 2014. Bildiri Özetleri Kitabı:47 pp.

·      Tekindal M.A., Tunç M., Yazıcı A.C., Köse S.K, Güllü Ö., Ateş C., Doğanay Erdoğan B.“Box-Behnken Deneme Düzeni İle Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Ruhsal Alan Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.” Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Aydın, 20-23 Ağustos 2013. Bildiri Özetleri Kitabı:79-80 pp.

·      Güllü Ö., Ateş C., Tekindal M.A., Doğanay Erdoğan B., Yavuz Y., Gürcan İ.S., Ekici B. “Modele Eklenen Yeni Bir Tahmin Edicinin Model Performansına Katkısının Değerlendirilmesi: Kardiyovasküler Risk Tahmin Modeline İlişkin Bir Uygulama.” Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Aydın, 20-23 Ağustos, 2013. Bildiri Özetleri Kitabı:68-69 pp.

·      Çetin Ş., Köse S.K.,Doğanay Erdoğan B.“Parametrik Olmayan Kovaryans Analizi.” Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Aydın, 20-23 Ağustos, 2013. Bildiri Özetleri Kitabı:36 pp.

·     Ateş O., Doğanay Erdoğan B., Yavuz Y. ”Çok Merkezli Klinik Araştırmaların Tasarımı ve Kullanılan İstatistiksel Yöntemler.” 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, İstanbul, 3-4 Mayıs, 2013. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı:133-134 pp.

·      Akpınar EE., Hoşgün D., Doğanay B., Gülhan M. “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve majör ortopedik cerrahi sonrası pulmoner emboli tanısında D-dimer eşik değeri.” Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan, 2013. Bildiri Özetleri Kitabı: Sayfa1/3-3/3 internet sayfası pp.

·     Hayme S., Köse S.K., Öztuna D., Doğanay ErdoğanB.“1964-1994 Tarihleri Arasında Bildirilen Kızamık Vakalarından Olan Ölümlerin Zamana Bağlı İncelenmesi.” 14. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, 4-7 Eylül, 2012. Bildiri Özetleri Kitabı:117 pp.

·     Cilvez E., Elhan A.H., Öztuna D., Acar H.İ., Doğanay Erdoğan B.“Temel Bileşenler Regresyon Analizi ve Bir Uygulama.” 14. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, 4-7 Eylül, 2012. Bildiri Özetleri Kitabı:106 pp.

·     Avcı A., Aydos O.S., Özkan T., Altınok B., Karadağ A., Yükselen I., Kaplan F., Hekmatshoar Y.,Doğanay Erdoğan B., Durak İ., Sunguroğlu A. “HCT-116 Kolon Kanseri Hücre Serilerinde Urtica Dioica’nın Oksidan/Antioksidan Etkileri.” XI+I. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (27-30 Ekim 2011/Antalya). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 31(Suppl.6):136 pp., 2011.

·     Doğanay Erdoğan B., Elhan A.H. “Rasch Modellerinden Kısmi Kredi Modeli İçin Yanıt Fonksiyonu Ve Çok Değişkenli Normal Dağılım Yöntemleri İle Çoklu Değer Ataması.” 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Ankara, 12-14 Eylül, 2011. Bildiri Özetleri Kitabı:40 pp.

·     Ateş C., Doğanay Erdoğan B., Elhan A.H., Genç Y., Köse S.K., Öztuna D. “F1_LD_F1 Tasarımının Parametrik Olmayan Analizinde Kayıp Verinin Etkisi ve Basit Değer Atama Yöntemlerinin İncelenmesi.” 13. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Ankara, 12-14 Eylül, 2011. Bildiri Özetleri Kitabı:38-39 pp.

·     Doğanay B., Genç Y., Yüksel S., Gültekin S. “İşlem Karakteristiği Eğrilerinde Ortak Değişken Etkisinin İncelenmesi: Lehmann Ailesi Yaklaşımı.” 11. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Malatya, 27-30 Mayıs, 2008. Bildiri Özetleri Kitabı:31 pp.

·      Bakkaloğlu S., Sever L., Aksu N., Noyan A., Akman S., Ekim M., Saygılı A., 
Doğanay B., Yıldız N., Bakkaloğlu A., Soylu A., Alpay H., Sönmez F., Erdem S., Kardelen F. “Pediatrik Periton Diyalizi Hastalarında Peritoneal Membran Transport Özelliklerinin Biyokimyasal Parametreler ve Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisi.” 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 21-25 Mayıs, 2008. Kongre Kitabı:24 pp.

·      Doğanay B., Köse S. K. “Uzunlamasına Verilerin Analizinde Doğrusal Karma Etki Modelleri ve Bir Uygulama.” 10. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Sivas, 5-8 Eylül, 2007. Bildiri Özetleri Kitabı:49-50 pp.

·      Bektaş M., Çetinkaya H., Tüzün A., Kahramanoğlu E., Doğanay B., Aygün R., Çelik Ö., Özden A. “Kolonoskopi Sırasında Sedasyon: Midazolam ve Fentanil ile Midazolam, Fentanil ve Propofol Kombinasyonlarının Karşılaştırılması.” 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 04-07 Kasım, 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI), 17(Suppl.1):142 pp., 2006.

·      Bektaş M., Tüzün A., Çetinkaya H., Ensari A., Kahramanoğlo E., Doğanay B., Berber Ş., Koyuncu S., Savaş B., Özden A. “Kolonun Adenomatöz ve Nonadenomatöz Lezyonlarının Saptanmasında Kromoskopic Magnifying Kolonoskopinin Önemi.” 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 04-07 Kasım, 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI), 17(Suppl.1):141 pp., 2006.

·      Tüzün A., Bektaş M., Çetinkaya H., Ensari A., Doğanay B., Özden A. “Kolonun Neoplastik ve Non-Neoplastik Poliplerinin Ayırıcı Tanısında Büyütmeli Endoskopi Etkinliği.” 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 04-07 Kasım, 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI), 17(Suppl.1):22 pp., 2006.

·      Çetinkaya H., Tüzün A., Bektaş M., Savaş B., Kahramanoğlu E., Ensari A., Doğanay B., Özden A. ”Asemptomatik Bireylerde Kolorektal Kanser Taramasında Kromoskopik Büyütmeli Kolonoskopi Sonuçlarımız.” 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 04-07 Kasım, 2006. The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI), 17(Suppl.1):21 pp., 2006.

·      Doğanay B., Özbek U. “Roc Eğrilerinin Karşılaştırılmasında Doğrusal Regresyon Yaklaşımı.” 9. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Zonguldak, 5-9 Eylül, 2006. Bildiri Özetleri Kitabı:6 pp.

·      Doğanay B., Köse S. K., Atakurt Y. “Tekrarlı Ölçümlerin Analizinde Karma Etki Modelleri.” 9. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Zonguldak, 5-9 Eylül, 2006. Bildiri Özetleri Kitabı:21 pp.

·      Özbek U., Öztuna D., Doğanay B., Köse K. “Tekrarlı Ölçümlerin Eğri Altında Kalan Alan Yardımıyla Analizi.” 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa 20-22 Eylül, 2005. Bildiri Özetleri Kitabı:283-284 pp.

·      Doğanay B., Köse K., Özbek U., Atakurt Y. “Kategorik Veri Çözümlemesinde Logaritmik Doğrusal Modeller ve Bir Uygulama.” 8. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bursa, 20-22 Eylül, 2005. Bildiri Özetleri Kitabı:156-157 pp.

·     Özbek U., Doğanay B., Elhan A. H. “Klinik Denemelerde Koşullu Güce Bağlı Olarak Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması.” 4. İstatistik Kongresi, Antalya, 08-12 Mayıs, 2005. Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı:288-289 pp.