DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK PINAR UZUN    
Adı : İPEK PINAR
Soyadı : UZUN
E-posta : pinarbekar@gmail.com, bekar@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1693
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Dilbilim Bölümü / Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ipek-pinar-uzun
Kişisel Akademik Bilgiler
Son Güncelleme: 17.01.2022

İletişim Adresi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Halil İnalcık Kütüphane Binası, Dilbilim Bölümü, Z-09 
06100, Sıhhiye, Ankara
Telefon: 0312-310-32-80-1693
E-mail: bekar@ankara.edu.tr

Eğitim Bilgileri

Doktora (2010-2016)Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü (Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Bir Elektrofizyolojik İnceleme

Yüksek Lisans (2007-2010), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü (Şizofrenlerin Sözlü Metinlerinde Duygudurum Görünümleri) 

Lisans (2003-2007), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü (Türkçede Karşıtsal Odak Üzerine Bir Gözlem


Akademik Pozisyonlar
(2019-)
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2016-)
Araştırma Görevlisi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2016-)
Araştırmacı, Dr., Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dilbilim Laboratuvarı, Sesbilim Araştırma Grubu (http://beyin.ankara.edu.tr/dilbilim-laboratuvari/)
(2013-2016)         
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2013-sürmekte)           
Proje Asistanı, "Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme" başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 112K394
(2009-2013)
Proje Araştırmacısı, "Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi" başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi, Proje No: 10B303001

Verdiği Dersler

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü
Lisans Programı
DBB231 Sesbilime Giriş
DBB313 Sesbilim Çalışmaları
DBB302 Dil ve Beyin
DBB140 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri
DBB124 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri - Sesbilimsel Tipoloji
(2018-19)
DBB215 Biçimbilim

Yüksek Lisans Programı
06005037 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - I
06005038 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - II
06005011 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumu I
06005016 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumu II
91005001 Araştırma Yöntemleri

Doktora Programı
92006001 Araştırma Yöntemleri

Burslar
(2022)      
TÜBİTAK-BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2019-I.Dönem, Almanya
Saarland University, Phonetics and Phonology, Dept. of Language Science and Technology, Saarbruecken, Danışman: Prof. Dr. Bernd Möbius
(2014)      
TÜBİTAK-BİDEB 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Burs Programı 2013-II.Dönem, Almanya
Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler (Human Cognitive and Brain Sciences), Nöropsikoloji Bölümü, Leipzig, Danışmanlar: Prof. Dr. Angela D. Friederici

Araştırma Alanları
Sesbilim, Akustik Sesbilgisi, Hesaplamalı Sesbilgisi, Nörodilbilim, Psikodilbilim

Araştırma Projeleri
(2020-)
Kalkınma Bakanlığı Projesi
Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), Proje ID: 3437805 (Araştırmacı)

(2020-2021)
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı
Türkçe Niceleyicilerde Anlam Belirsizliği: Göz Hareketlerini İzleme Tekniğine Dayalı Bir Çözümleme (Araştırmacı)

(2013-2016)
TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri / Ankara Üniversitesi
“Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme”. Project No: 112K394. (Bursiyer)

(2009-2013)
Ankara University, BAP / Ankara Üniversitesi
“Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi” (Canan Kalaycıoğlu, İclal Ergenç, Sıla Ay, Simge Aykan, Başak Alpas, Kağan Gürkan). Project No: 10B3030001. Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri. (Araştırmacı)

(2005-2007)
University of Potsdam, Scientific Research Council / Postdam Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Ortak Proje.
“The Use of Prosodic and Vowel Harmonic Cues for the Segmentation of Words by German and Turkish Infants During the First Year” (with Anja van Kampen, Barbara Höhle, İclal Ergenç, Başak Alpas, Selen Demirdöğenler). University of Potsdam, Scientific Research Council. (Bursiyer)

                                                Yürüttüğü Lisanüstü Tezler
Yüksek Lisans
1. Reyhan, K. (2019). Türkçede Ünsüz İkizleşmesinin Akustik İncelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı).
2. Eksiner, H. (2020). Tutuk Afazi Tanısı Konmuş Bireylerde Ezgi Görünümleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Eş Danışman). (Tamamlandı).
3. Yıldırım, C. (2021). Bakırçay Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Eş Danışman). (Tamamlandı).
4. Çalışkan, S. (2022-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Sürmekte).
5. Arslan, M. (2022-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Sürmekte).

Doktora
1. Yıldızlı, A. (2020-). Türkçede Titreşimlilik Hiyerarşisinin Üretilmesi ve Algılanması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi (Sürmekte).
2. Börtlü, G. (2021-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi (Sürmekte).
3. Erden, S. (2022-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi (Sürmekte).
4. Şıhanlıoğlu, Ö. (2022-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi (Sürmekte).


YAYINLAR & SEMİNERLER

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (13)
(2022)
Aydın, Ö. ve Uzun, İ.P. (2022). Pupil Dilation Response to Prosody and Syntax during Auditory Sentence Processing. Journal of Psycholinguistic Research. 
https://doi.org/10.1007/s10936-021-09830-y
 

(2021)
Uzun, İ.P., Aydın, Ö., Kalaycıoğlu, C. ve Ergenç, İ. (2021). Prosodic Focus Processing in Turkish: An Electrophysiological Study. Studies in Psychology 41(1), 331-364. DOI: 10.26650/SP2020-0065


(2020)
Uzun, İ.P. (2020). Kitap Tanıtımı: Friederici, A. D. (2017). Language in our brain: The origins of a uniquely human capacity. MIT Press. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 31(2), 323-337. https://doi.org/10.18492/dad.841214

Uzun, İ.P. ve Reyhan, K. (2020). Ünsüz İkizleşmesinin Türkçedeki Akustik Görünümleri. Dil Dergisi 171(2): 84-118. 10.33690/dilder.642536


(2019)
Uzun, İ.P. ve Ayabakan İpek, M. (2019). Türkçe Sözlükte Sesbilimsel Sunulum Üzerine Sözlüksel Tabanlı Bir Öneri. Dil Dergisi (170/2): 91-110.


(2018)
Arıca-Akkök, E. ve Uzun, İ.P. (2018). Metaphor Processing in Turkish: An Eye-Movement Study. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 15 (1): 105-124.


(2017)
Bekar, İ.P. (2017). Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Tekniğinin Sınanması. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2017/1). s.29-55. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. DOI: 10.18492/dad.325482


(2016)
Bekâr, İ.P. (2016). 'Türkçe ve Rusçanın Söylemsesbilimsel Karşılaştırması'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7):1, s.142-163. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi:10.1501/sbeder_0000000113 .


(2014)
Makaroğlu, B., Bekâr, İ.P., Arık, E. (2014). 'Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language (TİD)'. Poznan Studies in Contemporary Linguistics (PSiCL), 50(3), s.207-230. De Gruyter Yayınları. Doi: 10.1515/psicl-2014-0015 (SSCI/AHCI).

Bekâr, İ.P. (2014). 'Dilin Algılanması ve Anlamlandırılması Süreçlerinde Bürün Dizgesinin Beyindeki İşlemlenişi'. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/II). s. 1-18. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Bekâr, İ. P. (2014). 'Türkçe Sözlü Metinlerde Afektif Ezgi Görünümleri: Şizofenler, Sağlıklı Hasta Yakınları ve Sağlıklı Bireyler Arasında Karşılaştırmalı Bir Gözlem'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5):2, s.31-58. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.1501/sbeder_0000000070 .


(2013)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. (2013). 'Türkçede Ünsüz İkizleşmesi''. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/I). s. 173-191. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Bekar, İ. P. (2013). 'Türkçe ve Macarcanın Ses Yapılarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Gözlem'. Dil Dergisi (160): 66-81.

Uluslararası / Ulusal Kitap Bölümleri (12)

(2022)
Kırcalı, C.E., Uzun, İ.P., & Aydın, Ö. (2022). Syntactic and prosodic processing of quantifier ambiguity in Turkish. Proceedings of the Workshop on Turkic and Languages in Contact with Turkic. Vol.6. Linguistic Society of America (LSA). (In Press).

Uzun, İ.P. ve Arıca Akkök, E. (2022). İmgesel anlamlı dil öğelerinin işlemlenmesi. İçinde Y. Aksan, E. Arıca-Akkök, M. Aksan (Yay.), Kavramsal Metafor Kuramı ve Uygulamalar (ss. 125-142). Toros Üniversitesi Yayınları. (Basımda).

Uzun, İ.P., Kırcalı, C.E. ve Güçlütürk, Y. (2022-). İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde ünlü boşluğu dizilişlerinin sesbilimsel görünümleri. İçinde Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 12. TDK. (Kabul edildi).

(2021)
Uzun, İ.P. (2021). Phonetic representation of epenthetic glides in Turkish. In A. Kumcu, & A.S. Söylemez (eds.), Synergy Linguistics II: Contemporary Studies in Turkish (pp.33-58). Peter Lang Publishing. https://doi.org/10.3726/b18432 [PDF]

Uzun, İ.P. (2021). Süreç-içi sözcük ve tümce işlemlemede anlambilimin nörodilbilime etkisi. İçinde M. Baş (Yay.), Anlambilimde Güncel Çalışmalar. Anı Yayıncılık. 

(2020)
Uzun, İ.P., Kırcalı, C.E. ve Güçlütürk, Y. (2020). Türkçede Yarı Ünlülerin Üretim ve İşitsel Algılama Süreçlerindeki Rolü. İçinde Uzun, G.L., Bozkurt, Ü.B., Arıca-Akkök, E. ve Dağ-Tarcan, Ö. (Yay.), Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11 (ss. 577-591). Ankara Üniversitesi Tömer Yayınevi. ISBN: 978-605-136-479-7 .

Aydin, Ö. ve Uzun, İ.P. (2020). Ünlü Formant Normalizasyonu: R Programlama Dilinde Bir Uygulama. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim (ss. 297-322). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4 .

Uzun, İ.P. (2020). Seslem Yapısı ve Titreşim Hiyerarşisi. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim (ss. 33-72). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4 .

Uzun, İ.P. (2020). Hesaplamalı Sesbilimde Ezgi Sentezleme. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim. (ss. 323-350). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4 .


(2015)
Ay, S. & Bekar, İ.P. (2015). A devoicing analysis of vowel [ï] in voiceless consonant surroundings". In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 2-12). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

İvoşeviç, S. & Bekar, İ.P. (2015). Acoustic correlates of focus in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 20-27). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.


(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (pp. 3-9). (6-8 August 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.

Ulusal Kitaplar ve Editörlük (4)
(2020)
Uzun, İ. P. (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim. Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4 .

Uzun, İ. P., Makaroğlu, B. ve Karaca, K. (Yay.), 2020 Genç Dilbilim Yazıları. Dilbilim Derneği Yayınları.


(2017)
Ergenç, İ. ve Bekar Uzun, İ.P. Türkçenin Ses Dizgesi. Ankara: Seçkin Yayınları. (ISBN: 978-975-02-4522-0 ).

30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Yay. Makaroğlu, B., Bekar, İ.P. ve Arıca-Akkök, E.). Dilbilim Derneği Yayınları.


Uluslararası Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler (22)

(2022)

Uzun, İ.P. & Broś, K. (2022). Pupillary responses to (un-)predictable word stress: Evidence from Turkish. 55th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2022), University of Bucharest “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics. 24-27 August 2022. Bucharest, Romania.


(2021)
Kırcalı, C.E., Uzun, İ.P., & Aydın, Ö. What are the effects of focus on quantifiers in Turkish: An evidence in the visual-world paradigm. 20th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL20). Anadolu University. August 2-4, 2021.

Kırcalı, C.E., Uzun, İ.P., & Aydın, Ö. Syntactic and Prosodic Processing of Quantifier Ambiguity in Turkish. 45th annual Penn Linguistics Conference (PLC 45), University of Pennsylvania. March 20-21, 2021.

Kırcalı, C.E., Uzun, İ.P., & Aydın, Ö. Syntactic and Prosodic Processing of Quantifier Ambiguity in Turkish. 6th Workshop on Turkic and Languages in Contact with Turkic (TU+6). The University of Toronto. February 19-20, 2021.


(2020)
Uzun, İ.P., Arslan, S., ve Aydın, Ö. What eye movements during silent reading can tell us about preverbal focus in Turkish?. Laboratory Phonology (LabPhon17). Vancouver, BC, Canada. 6-8 July, 2020.

Uzun, İ.P. 'ERP Correlates of Prosody and Syntax Interaction in Turkish'. Workshop of PhonolEEGy (Electrophysiology and phonological theory). Université Côte d'Azur, France. 01-02 October 2020.

Uzun, İ.P., Arslan, S., ve Aydın, Ö. Pre-verbal focus in Turkish: An eye-tracking during reading study. Workshop of Focus Alternatives: Theoretical and Empirical Perspectives (FATEP2020). 27-28, February 2020. Almanya, Berlin.


(2019)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E. ve Güçlütürk, Y. İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ünlü Boşluğu Dizilişlerinin Sesbilimsel Görünümleri. 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2019). 3-5 Ekim, 2019, Ankara.

Uzun, İ.P. ve Aydın, Ö. A Pupillometric Study of Prosody-Syntax Interaction in Turkish. 16th Old World Conference on Phonology (OCP), 16-18 Ocak, 2019. İtalya, Verona.


(2018)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E., Güçlütürk, Y. ve Reyhan, K. Yarı Ünlülerin Sesin Üretimi ve İşitsel Algılama Süreçlerinde Türkçe Öğretimindeki Rolü. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2018). 4-6 Ekim, 2018, Ankara.


(2015)
Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.

Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.

Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish. XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.

Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish.  XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.


(2014)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö., Kalaycıoğlu, C. ve Ergenç, İ. Brain Potentials of prosodic processing in word-final position: Evidence from Turkish. 17. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı (ICTL 17), Rouen Üniversitesi, Rouen/Fransa. 3-5 Eylül, 2014.

Aykan, S. Bekâr, İ.P., Oğuzhan, M., Ay, S., Gürkan, C.K., Büyüktürkoğlu, K., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. Word and non-word reading processing in children with developmental dyslexia: an ERP study. 9th FENS Forum of Neuroscience, Milan, İtalya, 5-9 Temmuz, 2014.


(2013)
Bekâr, İ.P. Ergenç, İ., Ay, S. ve Gürkan, C.K. Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. 4-6 Temmuz, 2013.


(2012)
Ay, S.  ve Bekâr, İ.P. A Devoicing Analysis of Vowel /ı/ in Voiceless Consonant Surrounding. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş, & Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrassowitz.

İvoşeviç-İpek, S.  ve Bekâr, İ.P. Acoustic Correlates of Focus in Turkish. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş, & Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrassowitz.


(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (6-8 August 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. p.3-9.


(2008)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. Comparison of Prosodic Processing: Patients with Schizophrenia and Control Groups. Proceedings of 12th International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA). Poster Presentation. Haziran 2008, İstanbul, Türkiye.

Çiyiltepe, M. ve Bekâr, İ.P. Okuma Hataları Analizi: Şizofren ve Kekeme Tanısı Almış Hastaların Morfolojik Yaklaşımla Karşılaştırılmalı Değerlendirmesi. Proceedings of 8. International Congress on Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 17 Mayıs, 2008. Ankara, Türkiye.

Ulusal Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler (11)


(2021)
Kırcalı, C.E., Uzun, İ.P., & Aydın, Ö. (2021). Türkçede Odak Vurgusunun Niceleyicilere Etkisi. 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 29-30 Nisan, 2021. ODTÜ.

(2017)
Arıca-Akkök, E. ve Bekar, İ.P. (2017). Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Metaforların İşlemlenmesi. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 12-13 Mayıs, 2017. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Bekâr, İ.P., Aydın, Ö. & Gültekin, E. (2017). Türkçede Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Göz Bebeği Ölçümüne Dayalı Bir Gözlem. EyeTR Türkçe Okumada Göz Hareketleri Sempozyumu. METU, April 08, 2017.


(2016)
Bekar, İ.P. (2017). Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Odağın Olaya İlişkin Potansiyeller Açısından İncelenmesi. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. s.233-241. 13-14 Mayıs, 2016. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bekar, İ.P., Aydın, Ö., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. (2017). Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Bürün: Göz Hareketleri Temelli İnceleme. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. s.337-345. 13-14 Mayıs, 2016. Ankara Üniversitesi, Ankara.


(2015)
Makaroğlu, B. ve Bekâr, İ.P. (2015). "Türk İşaret Dilinde Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri". 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nda Sunulan Bildiri. 21-22 Mayıs, 2015, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.


(2013)
Aykan, S. Bekâr, İ.P. ve Alpas, B. 'Gelişimsel Dislekside Hemisferler Arası İletim Hızı’. 11. National Neuroscience Congress. 28 April-1 May, 2013. Ege University, Medicine Faculty, İzmir. Poster Presentation.


(2011)  
Ay, S., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2011). 'Türkçede Gelişimsel Disleksinin Sesbilimsel ve Biçimbilimsel Görünümleri'. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.481-488. (Haz.) Ç. Sağın-Şimşek & Ç. Hatipoğlu. Ankara: METU Basım İşliği.

Çelik, F., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2012). “Türkçe Islık Dilinde Ezgi Görünümleri”. Proceedings of 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana. 5-7 Mayıs, 2011. s.114-120.


(2008)  
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. & Orberk, M.S. (2008). “Konuşmacı Tanımada/Tanımlamada Yöresel Söyleyiş Özellikleri ve Formant Analizi”. Proceedings of 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, May, 2008. Van.

Bekâr, İ.P. (2008). “Alıntı Sözcüklerde Dizimsel Etkileşim Sonucu /l/ ve /t/ Ünsüzlerinde Görülen Değişimler 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Haz.). M. Aksan & Aksan Y.) Mersin Üniversitesi Yayınları. s.19-25.

Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Seminerler (12)
(2021)
Uzun, İ.P. (2021). Nörodilbilimde Uzamsal ve Zamansal İşlemleme. Dilbilim Öğrenci Platformu (DÖP). (Çevrimiçi).

Aydın, Ö., Uzun, İ. P. ve Özer, E. (2021). Dilbilimde niteliksel ölçüm yöntemleri (göz izleme ve EEG). Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) Seminerleri. 15 Mart 2021, Ankara, Türkiye.


(2019)
Uzun, İ.P. (2019). Hesaplamalı Sesbilimde Ezgi Sentezleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü, İzmir Dilbilim Çevresi Konuşmaları. 22 Kasım 2019, İzmir.


(2017)
Uzun, İ.P. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi. TRT Stajyer Spiker Eğitim Seminer. TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı. 5 Ekim, Ankara.
(2017)
Bekar, İ.P. (2017). Dilbilim ve Son Dönem Beyin Araştırmaları. 11. Ulusal Dilbilim Öğrenci Konferansı, Mersin Üniversitesi, 20-21 Nisan, Davetli Konuşmacı.


(2016)
Bekâr, İ.P. (2016). Dilbilimin Beyin Araştırmalarına Katkısı. I. HUDİT Dilbilim Hayatta Çalıştayı. 31 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


(2014)
Bekâr, İ.P. Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Prozodi-Sözdizim Etkileşimi'. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Aralık, 2014.
(2014)
Bekâr, İ.P. 'Syntactic and Prosodic Interaction of Focus Processing in Turkish'. Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler Birimi, Leipzig, Almanya. 16 Mayıs, 2014.


(2013)
Aykan, S. ve Bekâr, İ.P. 'Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi'- EEG ve Dilbilim Laboratuvarları. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Nisan, 2013.


(2011)
Bekâr, İ.P. 'Linguistic Analysis of Reading and Writing Errors of Turkish Developmental Dyslexia: A Case Study.' Brain Imaging as a Tool to Study Mental Illness: Prof. Dr. Nancy Andreasen. (Bilimsel Araştırma Süpervizyonu: Prof. Dr. Nancy Andreasen ile Tartışıyoruz). Ankara University Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM). 6 January, 2011. Ankara.


(2008)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. 'Şizofrenide Dil Sisteminin İşleyişi: Dilbilimsel Bir Bakış”. Ankara Üniversitesi, Nöropsikiyatri Topluluğu, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 30 Nisan 2008.
(2008)
Bekâr, İ.P. 'Bürünsel Bir İnceleme: Şizofreni'. Ankara Linguistic Circle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 28 Kasım 2008. Ankara.


Hakemlikler
Dergiler
International Journal of Language Communication Disorders
Computer Speech & Language 
Applied Psycholinguistics
Spanish Journal of Applied Linguistics - Resla
Studies in Psychology
Qeios
Dil Dergisi 
Dilbilim Araştırmaları Dergisi

Konferanslar
Old World Conference on Phonology (OCP)
International Conference on Turkish Linguistics (ICTL)
Dilbilim Öğrenci Konferansı (DÖK)


Yaz Okulu
(2021)
B4SS - Bayesian Analysis for Speech Science, The Association for Laboratory Phonology. 5-6-12 Temmuz, 2021.

R Workshop on Speech Signal Analysis, Newcastle University, 13-14 Temmuz, 2021.


(2018)
Uzun, İ.P. (2018). Akustik Sesbilim Yaz Okulu. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Dilbilim Laboratuvarı. 10-13 Temmuz, 2018. Ankara.


Popüler Bilim Yayınları (2)
(2017)
Bekar, İ.P. Erken Sözlüksel Edinim. Bilim ve Ütopya (275). Yıl:23. Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.
(2017)
Bekar, İ.P. Anlamlandırmada Elektrofizyolojik İşlemleme. Bilim ve Ütopya (280). Yıl:23.Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.

Bilimsel Etkinlikler (3)
(2019)
13. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.13dok2019.com


(2016)
30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Ankara
Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.udk30.org/
(2015-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu (ADİT) Akademik Danışmanı
Bağlantı Adresi: http://linguistics.humanity.ankara.edu.tr/?page_id=102

Akademik Üyelikler (3)
The Societas Linguistica Europaea (SLE)
LABPHON (Association for Laboratory Phonology)
Dilbilim Derneği