DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK PINAR UZUN    
Adı : İPEK PINAR
Soyadı : UZUN
E-posta : pinarbekar@gmail.com, bekar@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1693
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Dilbilim Bölümü / Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ipek-pinar-uzun
Kişisel Akademik Bilgiler
Son Güncelleme: 13.07.2020

İletişim Adresi
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Kütüphane Binası, Dilbilim Bölümü, Z-09 
06100, Sıhhiye, Ankara
0312-310-32-80-1693
E-mail: bekar@ankara.edu.tr

Eğitim Bilgileri
(2010-2016)
Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Bir Elektrofizyolojik İnceleme (Tez Danışmanı: Prof. Dr. İclal Ergenç).
(2007-2010)      
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Şizofrenlerin Sözlü Metinlerinde Duygudurum Görünümleri  (Tez Danışmanı: Prof. Dr. İclal Ergenç)
(2003-2007)
Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü
Tez Başlığı: Türkçede Karşıtsal Odak Üzerine Bir Gözlem (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk İşsever)
Akademik Pozisyonlar
(2019-)
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2016-)
Araştırma Görevlisi, Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2016-)
Araştırmacı, Dr., Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dilbilim Laboratuvarı, Sesbilim Araştırma Grubu (http://beyin.ankara.edu.tr/dilbilim-laboratuvari/)
(2013-2016)         
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı, Dilbilim Bölümü
(2013-sürmekte)           
Proje Asistanı, "Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme" başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 112K394
(2009-2013)
Proje Araştırmacısı, "Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi" başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi, Proje No: 10B303001

Verdiği Dersler


Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Lisans Programı
(2020-)
DBB213 Sesbilime Giriş
DBB303 Sesbilim Çalışmaları
(2017-)
DBB140 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
(2017-)
DBB124 Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri - Sesbilimsel Tipoloji
(2018-19)
DBB215 Biçimbilim
(2013-)
DBB411 Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Yüksek Lisans Programı
(2015-)
06005037 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - I
06005038 Türkçenin Ses Dizgesinin İşleyişi - II
06005011 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumu I
06005016 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumu II
(2016-)
91005001 Araştırma Yöntemleri

Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü - Doktora Programı
(2016-)
92006001 Araştırma Yöntemleri
Burslar
(2020)      
TÜBİTAK-BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2019-I.Dönem, Almanya
Saarland University, Phonetics and Phonology, Dept. of Language Science and Technology, Saarbruecken, Danışman: Prof. Dr. Bernd Möbius

(2014)      
TÜBİTAK-BİDEB 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Burs Programı 2013-II.Dönem, Almanya
Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler (Human Cognitive and Brain Sciences), Nöropsikoloji Bölümü, Leipzig, Danışmanlar: Prof. Dr. Angela D. Friederici, Dr. Daniela Sammler

Araştırma Alanları
Sesbilim, Akustik Sesbilgisi, Hesaplamalı Sesbilgisi, Nörodilbilim, Psikodilbilim

Araştırma Projeleri

(2019-2020)
TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı
Türkçe Niceleyicilerde Anlam Belirsizliği: Göz Hareketlerini İzleme Tekniğine Dayalı Bir Çözümleme (Yürütücü: Özgür Aydın, Araştırmacılar: Cemre Ece Kırcalı, İpek Pınar Uzun).

(2013-2016)
TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri / Ankara Üniversitesi
“Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme” (İclal Ergenç, Canan Kalaycıoğlu, Özgür Aydın). Project No: 112K394.
(2009-2013)
Ankara University, BAP / Ankara Üniversitesi
“Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi” (Canan Kalaycıoğlu, İclal Ergenç, Sıla Ay, Simge Aykan, Başak Alpas, Kağan Gürkan). Project No: 10B3030001. Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri.
(2005-2007)
University of Potsdam, Scientific Research Council / Postdam Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Ortak Proje.
“The Use of Prosodic and Vowel Harmonic Cues for the Segmentation of Words by German and Turkish Infants During the First Year” (with Anja van Kampen, Barbara Höhle, İclal Ergenç, Başak Alpas, Selen Demirdöğenler). University of Potsdam, Scientific Research Council.
                                                Yürüttüğü Lisanüstü Tezler (2019-)

Yüksek Lisans
1. Reyhan, K. (2019). Türkçede Ünsüz İkizleşmesinin Akustik İncelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Tamamlandı).
2. Eksiner, H. (2020). Tutuk Afazi Tanısı Konmuş Bireylerde Ezgi Görünümleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi (Eş Danışman). (Tamamlandı).

Doktora
1. Yıldızlı, A. (2020-). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi (Sürmekte).

YAYINLAR & SEMİNERLER
Uluslararası (SSCI) İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (1)
(2014)
Makaroğlu, B., Bekâr, İ.P., Arık, E. (2014). 'Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language (TİD)'. Poznan Studies in Contemporary Linguistics (PSiCL), 50(3), s.207-230. De Gruyter Yayınları. Doi: 10.1515/psicl-2014-0015 (SSCI/AHCI).

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (9)
(2020)
Uzun, İ.P. ve Reyhan, K. (2020). Ünsüz İkizleşmesinin Türkçedeki Akustik Görünümleri. Dil Dergisi 171(2): 84-118. 10.33690/dilder.642536
(2019)
Uzun, İ.P. ve Ayabakan İpek, M. (2019). Türkçe Sözlükte Sesbilimsel Sunulum Üzerine Sözlüksel Tabanlı Bir Öneri. Dil Dergisi (170/2): 91-110.
(2018)
Arıca-Akkök, E. ve Uzun, İ.P. (2018). Metaphor Processing in Turkish: An Eye-Movement Study. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 15 (1): 105-124.
(2017)
Bekar, İ.P. (2017). Türkçede İşitsel Deneylerde Kullanılan Çapraz Birleştirmeli Uyaran Tekniğinin Sınanması. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2017/1). s.29-55. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. DOI: 10.18492/dad.325482
(2016)
Bekâr, İ.P. (2016). 'Türkçe ve Rusçanın Söylemsesbilimsel Karşılaştırması'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7):1, s.142-163. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi:10.1501/sbeder_0000000113.
(2014)
Bekâr, İ.P. (2014). 'Dilin Algılanması ve Anlamlandırılması Süreçlerinde Bürün Dizgesinin Beyindeki İşlemlenişi'. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/II). s. 1-18. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
(2014)
Bekâr, İ. P. (2014). 'Türkçe Sözlü Metinlerde Afektif Ezgi Görünümleri: Şizofenler, Sağlıklı Hasta Yakınları ve Sağlıklı Bireyler Arasında Karşılaştırmalı Bir Gözlem'. Ankyra, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (5):2, s.31-58. Ankara Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.1501/sbeder_0000000070.
(2013)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. (2013). 'Türkçede Ünsüz İkizleşmesi''. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/I). s. 173-191. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
(2013)
Bekar, İ. P. (2013). 'Türkçe ve Macarcanın Ses Yapılarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Gözlem'. Dil Dergisi (160): 66-81.
Uluslararası / Ulusal Kitap Bölümleri (7)
(2020)
Uzun, İ.P., Kırcalı, C.E. ve Güçlütürk, Y. (2020). Türkçede Yarı Ünlülerin Üretim ve İşitsel Algılama Süreçlerindeki Rolü. İçinde Uzun, G.L., Bozkurt, Ü.B., Arıca-Akkök, E. ve Dağ-Tarcan, Ö. (Yay.), Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar 11 (ss. 577-591). Ankara Üniversitesi Tömer Yayınevi. ISBN: 978-605-136-479-7.
(2020)
Aydin, Ö. ve Uzun, İ.P. (2020). Ünlü Formant Normalizasyonu: R Programlama Dilinde Bir Uygulama. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim (ss. 297-322). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4.
(2020)
Uzun, İ.P. (2020). Seslem Yapısı ve Titreşim Hiyerarşisi. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim (ss. 33-72). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4.
(2020)
Uzun, İ.P. (2020). Hesaplamalı Sesbilimde Ezgi Sentezleme. İçinde İ. P. Uzun (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim. (ss. 323-350). Ankara: Seçkin Yayıncılık. ISBN: 978 975 02 6012 4.
(2019-)
Uzun, İ.P. & Arıca-Akkök, E. (2019-). Kavramsal Metaforun Anlamlandırılmasında Süreç-içi İşlemleme. Kavramsal Metafor Kuramı ve Uygulamalar Kitabı. (Yay. Aksan, Y., Arıca-Akkök, E., Aksan, M.) (Sürmekte).
(2015)
Ay, S. & Bekar, İ.P. (2015). A devoicing analysis of vowel [ï] in voiceless consonant surroundings". In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 2-12). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
(2015)
İvoşeviç, S. & Bekar, İ.P. (2015). Acoustic correlates of focus in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş, & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics (Turcologica Vol. 103) (pp. 20-27). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey'. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (pp. 3-9). (6-8 August 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
Ulusal Kitaplar ve Editörlük (4)
(2020)
Uzun, İ. P., Makaroğlu, B. ve Karaca, K. (Yay.), 2020 Genç Dilbilim Yazıları. Dilbilim Derneği Yayınları.
(2020)
Uzun, İ. P. (Yay.), Kuramsal ve Uygulamalı Sesbilim. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
ISBN: 978 975 02 6012 4.
(2017)
Ergenç, İ. ve Bekar Uzun, İ.P. Türkçenin Ses Dizgesi. Ankara: Seçkin Yayınları. (ISBN: 978-975-02-4522-0).
(2017)
30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Yay. Makaroğlu, B., Bekar, İ.P. ve Arıca-Akkök, E.). Dilbilim Derneği Yayınları.
Hakemlikler
OCP (Old World Conference on Phonology)
ICTL (International Conference on Turkish Linguistics)
UDK (Ulusal Dilbilim Kurultayı)
Studies in Psychology, Psikoloji Çalışmaları Dergisi (Web of Science, ESCI)
Dil Dergisi (Ulakbim, TR Dizin)
International Journal of Language & Communication Disorders. (Eds. S. Bloch, & C. McKean) Wiley Online Library (Web of Science, SSCI)
Arık, E. (Ed.). (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
Uluslararası Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler (18)
(2020)
Uzun, İ.P., Arslan, S., ve Aydın, Ö. What eye movements during silent reading can tell us about preverbal focus in Turkish?. Laboratory Phonology (LabPhon17). Vancouver, BC, Canada. 6-8 July, 2020.
(2020)
Uzun, İ.P. 'ERP Correlates of Prosody and Syntax Interaction in Turkish'. Workshop of PhonolEEGy (Electrophysiology and phonological theory). Université Côte d'Azur, France. 01-02 October, 2020.
(2020)
Uzun, İ.P., Arslan, S., ve Aydın, Ö. 'Pre-verbal focus in Turkish: An eye-tracking during reading study'. Workshop of Focus Alternatives: Theoretical and Empirical Perspectives (FATEP2020). 27-28, February 2020. Almanya, Berlin.
(2019)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E. ve Güçlütürk, Y. 'İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ünlü Boşluğu Dizilişlerinin Sesbilimsel Görünümleri'. 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2019). 3-5 Ekim, 2019, Ankara.
(2019)
Uzun, İ.P. ve Aydın, Ö. A Pupillometric Study of Prosody-Syntax Interaction in Turkish. 16th Old World Conference on Phonology (OCP), 16-18 Ocak, 2019. İtalya, Verona.
(2018)
Uzun, İ.P., Kırcalı, E., Güçlütürk, Y. ve Reyhan, K. 'Yarı Ünlülerin Sesin Üretimi ve İşitsel Algılama Süreçlerinde Türkçe Öğretimindeki Rolü'. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK2018). 4-6 Ekim, 2018, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. 'The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish'. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.
(2015)
Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. 'The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish'. XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.
(2015)
Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'.  XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.
(2014)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö., Kalaycıoğlu, C. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of prosodic processing in word-final position: Evidence from Turkish'. 17. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı (ICTL 17), Rouen Üniversitesi, Rouen/Fransa. 3-5 Eylül, 2014.
(2014)
Aykan, S. Bekâr, İ.P., Oğuzhan, M., Ay, S., Gürkan, C.K., Büyüktürkoğlu, K., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. 'Word and non-word reading processing in children with developmental dyslexia: an ERP study'. 9th FENS Forum of Neuroscience, Milan, İtalya, 5-9 Temmuz, 2014.
(2013)
Bekâr, İ.P. Ergenç, İ., Ay, S. ve Gürkan, C.K. 'Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem'. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. 4-6 Temmuz, 2013.
(2012)
Ay, S.  ve Bekâr, İ.P. 'A Devoicing Analysis of Vowel /ı/ in Voiceless Consonant Surrounding'. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş, & Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrassowitz.
(2012)
İvoşeviç-İpek, S.  ve Bekâr, İ.P. 'Acoustic Correlates of Focus in Turkish'. Proceedings of the 16th International Conference On Turkish Linguistics. Edited by Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, Ufuk Ataş, & Johnen Rehbein). Series Turcologica. Wiesbaden: Harrassowitz.
(2009)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey'. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D. Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference On Turkish Linguistics (6-8 August 2008). Turcologica Series 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. p.3-9.
(2008)
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. ve Ergenç, İ. 'Comparison of Prosodic Processing: Patients with Schizophrenia and Control Groups'. Proceedings of 12th International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA). Poster Presentation. Haziran 2008, İstanbul, Türkiye.
(2008)
Çiyiltepe, M. ve Bekâr, İ.P. 'Okuma Hataları Analizi: Şizofren ve Kekeme Tanısı Almış Hastaların Morfolojik Yaklaşımla Karşılaştırılmalı Değerlendirmesi'. Proceedings of 8. International Congress on Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 17 Mayıs, 2008. Ankara, Türkiye.
Ulusal Hakemli Konferanslarda Yayınlanan ve Sunulan Bildiriler ve Posterler (11)
(2020)
Uzun, İ. P. (2020). Türkçede Sözcük Vurgusunun Algılanması: Gözbebeği Ölçümüne Dayalı Bir Gözlem. 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı. ODTÜ, Ankara.
(2017)
Arıca-Akkök, E. ve Bekar, İ.P. (2017). Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Metaforların İşlemlenmesi. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 12-13 Mayıs, 2017. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
(2017)
Bekâr, İ.P., Aydın, Ö. & Gültekin, E. (2017). Türkçede Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Göz Bebeği Ölçümüne Dayalı Bir Gözlem. EyeTR Türkçe Okumada Göz Hareketleri Sempozyumu. METU, April 08, 2017.
(2016)
Bekar, İ.P. (2017). Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Odağın Olaya İlişkin Potansiyeller Açısından İncelenmesi. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. s.233-241. 13-14 Mayıs, 2016. Ankara Üniversitesi, Ankara.
(2016)
Bekar, İ.P., Aydın, Ö., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. (2017). Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Bürün: Göz Hareketleri Temelli İnceleme. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. s.337-345. 13-14 Mayıs, 2016. Ankara Üniversitesi, Ankara.
(2015)
Makaroğlu, B. ve Bekâr, İ.P. (2015). "Türk İşaret Dilinde Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri". 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nda Sunulan Bildiri. 21-22 Mayıs, 2015, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
(2013)
Aykan, S. Bekâr, İ.P. ve Alpas, B. 'Gelişimsel Dislekside Hemisferler Arası İletim Hızı’. 11. National Neuroscience Congress. 28 April-1 May, 2013. Ege University, Medicine Faculty, İzmir. Poster Presentation.
(2011)  
Ay, S., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2011). 'Türkçede Gelişimsel Disleksinin Sesbilimsel ve Biçimbilimsel Görünümleri'. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.481-488. (Haz.) Ç. Sağın-Şimşek & Ç. Hatipoğlu. Ankara: METU Basım İşliği.
(2011)
Çelik, F., Bekâr, İ.P. & Ergenç, İ. (2012). “Türkçe Islık Dilinde Ezgi Görünümleri”. Proceedings of 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana. 5-7 Mayıs, 2011. s.114-120.
(2008)  
Çiyiltepe, M., Bekâr, İ.P. & Orberk, M.S. (2008). “Konuşmacı Tanımada/Tanımlamada Yöresel Söyleyiş Özellikleri ve Formant Analizi”. Proceedings of 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, May, 2008. Van.
(2008)
Bekâr, İ.P. (2008). “Alıntı Sözcüklerde Dizimsel Etkileşim Sonucu /l/ ve /t/ Ünsüzlerinde Görülen Değişimler 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. (Haz.). M. Aksan & Aksan Y.) Mersin Üniversitesi Yayınları. s.19-25.
Uluslararası ve Ulusal Sempozyumlarda Sunulan Seminerler (10)
(2019)
Uzun, İ.P. (2019). Hesaplamalı Sesbilimde Ezgi Sentezleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü, İzmir Dilbilim Çevresi Konuşmaları. 22 Kasım 2019, İzmir.
(2017)
Uzun, İ.P. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi. TRT Stajyer Spiker Eğitim Seminer. TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı. 5 Ekim, Ankara.
(2017)
Bekar, İ.P. (2017). Dilbilim ve Son Dönem Beyin Araştırmaları. 11. Ulusal Dilbilim Öğrenci Konferansı, Mersin Üniversitesi, 20-21 Nisan, Davetli Konuşmacı.
(2016)
Bekâr, İ.P. (2016). Dilbilimin Beyin Araştırmalarına Katkısı. I. HUDİT Dilbilim Hayatta Çalıştayı. 31 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
(2014)
Bekâr, İ.P. Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Prozodi-Sözdizim Etkileşimi'. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Aralık, 2014.
(2014)
Bekâr, İ.P. 'Syntactic and Prosodic Interaction of Focus Processing in Turkish'. Max Planck Enstitüsü, Bilişsel ve Nörobilimler Birimi, Leipzig, Almanya. 16 Mayıs, 2014.
(2013)
Aykan, S. ve Bekâr, İ.P. 'Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi'- EEG ve Dilbilim Laboratuvarları. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Seminerleri, Nisan, 2013.
(2011)
Bekâr, İ.P. 'Linguistic Analysis of Reading and Writing Errors of Turkish Developmental Dyslexia: A Case Study.' Brain Imaging as a Tool to Study Mental Illness: Prof. Dr. Nancy Andreasen. (Bilimsel Araştırma Süpervizyonu: Prof. Dr. Nancy Andreasen ile Tartışıyoruz). Ankara University Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM). 6 January, 2011. Ankara.
(2008)
Ergenç, İ. ve Bekâr, İ.P. 'Şizofrenide Dil Sisteminin İşleyişi: Dilbilimsel Bir Bakış”. Ankara Üniversitesi, Nöropsikiyatri Topluluğu, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 30 Nisan 2008.
(2008)
Bekâr, İ.P. 'Bürünsel Bir İnceleme: Şizofreni'. Ankara Linguistic Circle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 28 Kasım 2008. Ankara.
Verdiği Yaz Okulu (1)
(2018)
Uzun, İ.P. (2018). Akustik Sesbilim Yaz Okulu. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Dilbilim Laboratuvarı. 10-13 Temmuz, 2018. Ankara.
Popüler Bilim Yayınları (2)
(2017)
Bekar, İ.P. Erken Sözlüksel Edinim. Bilim ve Ütopya (275). Yıl:23. Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.
(2017)
Bekar, İ.P. Anlamlandırmada Elektrofizyolojik İşlemleme. Bilim ve Ütopya (280). Yıl:23.Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi.
Bilimsel Etkinlikler (3)
(2019)
13. Dilbilim Öğrenci Konferansı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.13dok2019.com
(2016)
30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü, Ankara
Düzenleme Kurulu Üyesi
Bağlantı Adresi: http://www.udk30.org/
(2016-)
Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu (ADİT) Akademik Danışmanı
Bağlantı Adresi: http://linguistics.humanity.ankara.edu.tr/?page_id=102
Akademik Üyelikler
LABPHON (Association for Laboratory Phonology)
Dilbilim Derneği