DOÇ.DR. MEHLİKA BENLİ    
Adı : MEHLİKA
Soyadı : BENLİ
E-posta : benli@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1064
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

Doğum Yılı:

1967

Yazışma Adresi :

A.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl. A Blok 2.Kat 36 nolu oda 06100 Tandoğan/ ANKARA

Telefon :

212 67 20 / 1064- 1505

Faks :

223 23 95

e-posta :

mehlikabenli_76@hotmail.com

benli@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

http://www.science.ankara.edu.trEĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

TC

Ankara Ünv.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1988

TC

Ankara Ünv.

Fen Fakültesi /

Fen Bilimleri

Biyoloji

Yükseklisans

1992

TC

Ankara Ünv.

Gıda Mühendisliği/

Fen Bilimleri

Gıda Mikrobiyolojisi

Doktora

2000AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi (Dr.)

1988-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Antimikrobiyal etki, Antagonistik mikroorganizmalar, Hücre strüktürü, Alternatif tıp, Elektron mikroskopisi, Sitoloji,  Histoloji, Akrep/ Örümcek morfolojisi ve zehir bezleri.

 

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

20

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

25

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

Yardımcı Editörlük

Continental Journal of Pharmacology and Toxicology Research

Assistant Editorlük

Journal of Pediatric Biochemistry

Hakemlik

Birçok Uluslararası dergide

 

 

 

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Transglutaminaz Enziminin Ayran Üretiminde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar  (Ankara Üniversitesi BAB 2008)

Karyatağı Dağı (Kastamonu / Azdavay)'nın Florası ve Endemik Bitkilerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması (TBAG-HD/107(105T542) TÜBİTAK 2007)

Transglutaminaz Enziminin Yoğurt Üretiminde Kullanılması Üzerinde Araştırmalar TOVAG – 18198 (1050160) TÜBİTAK 2007)

Huni Örümcek (Agelena labyrinthica) Zehrinin Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması TBAG – 2286 (103T040) TÜBİTAK 2006)

Az Yağlı Kaşar Peyniri Üretiminde Egzopolisakkarit Üreten Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma TOGTAG – 3018 TÜBİTAK 2005)

Elmalarda Hasat Sonrası Bozulmaların Antagonistik Mikroorganizmalarla Biyolojik Kontrolü konulu Hızlı destek TÜBİTAK 1999)

Elmalarda Hasat Sonrası Bozulmaların Antagonistik Mikroorganizmalarla Biyolojik Kontrolü konulu (A.Ü. Araştırma Fonu 1995)

 

Paramecium caudatum Sitozolu İçinde Mikrotüpçük Dağılımının İncelenmesi (A.Ü. Araştırma Fonu 1990)

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Karaman AD, Benli M, Akalın AS. (2012) Microstructure of industrially produced reduced and low fat Turkish white cheese as influenced by the homogenization of cream. GRASAS Y ACEİTES, 63 (3): 267-273.

 

Coleri Cihan A, Benli M, Cokmus C. (2012) Purification and characterization of intracellular and extracellular a-glucosidases from Geobacillus toebii strain E134. Cell Biochem Funct, 30: 69- 81.

Sanli T, Sezgin E, Deveci O, Senel E, Benli M. (2011) Effect of using transglutaminase on

physical, chemical and sensory properties of set-type yogurt. Food Hıdrocollıds 6(25):1477-

1481

Yigit N, Benli M. (2010) Fine structural analysis of the stinger in venom apparatus of the scorpion Euscorpius mingrelicus (Scorpiones:Euscorpiidae) Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 1(16):76-86

 

Yigit N, Benli M. (2009) Fine structure of venom glands of the scorpion Mesobuthus gibbosus (BRULLE,1832)(Scorpiones: Buthidae) Acta Zoologıca Bulgarıca 3(61):297-306

 

Benli M, Yigit N, Geven F, Güney K, Bingol U. (2009) Antimicrobial activity of endemic Digitalis lamarckii Ivan from Turkey Indıan Journal Of Experımental Bıology 3(47): 218-

221

Benli M, Yigit N, Geven F, Güney K, Bingol U. (2008) Antimicrobial activity of endemic

Crataegus tanacetifolia (lam) Pers and observation of the inhibition effect on bacterial cells. Cell Bıochemıstry And Functıon 8 (26): 844-851

 

Benli M, Bingol U, Geven F, Güney K, Yigit N. (2008) An Investigation on the antimicrobial

activity of some endemic plant species from Turkey. Afrıcan Journal Of Bıotechnology 1(7): 1-5

 

Kaya I, Yigit N, Benli M. (2008) Antimicrobial activity of various extract of Ocimum basilicum L. and observation of the inhibition effect on bacterial cells by use of scanning electron microscopy. Afrıcan Journal Of Tradıtıonal Complementary And Alternatıve Medıcınes 4(5):363-369

 

Yigit N, Benli M. (2008) The venom gland of the scorpion species Euscorpious mingrelicus

(Scorpiones: Euscorpiidae): Morphological and ultrastructural characterization. Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 3(14):466-480

 

Benli M, Yigit N. (2008) Antibacterial activity of venom from funnel web spider Agelena

labyrinthica ( Araneae: Agelenidae) Journal Of Venomous Anımals And Toxıns Includıng Tropıcal Dıseases 4 (14):641-650

 

Benli M, Kaya I, Yigit N. (2007) Screening antimicrobial activity of various extracts of Artemisia dracunculus L. Cell Bıochemıstry And Functıon 6(25): 681-686

 

Benli M, Guney K, Bingol U, Geven F, Yigit N. (2007) Antimikrobial activity of some endemic plant species from Turkey. Afrıcan Journal Of Bıotechnology 6(15): 1774-1778

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Şanlı T, Sezgin E, Şenel E, Benli M. (2011) Geleneksel yöntemle ayran üretiminde transglutaminaz kullanımının ayranın özellikleri üzerine etkileri. GIDA 36 (4): 217.

 

Yigit N, Benli M. (2008) The antimicrobial activity of hemolymph of spider Agelena labyrinthica (Areneae: Agelenidae) Kastamonu Unıversty, Journal Of Forestry Faculty

8(2):120-124

 

Yigit N, Benli M. (2007) The sting of Mesobuthus gibbosus (Scorpiones: Butudiae):

Morphological and ultrastructral caracterization. Eusscorpıus 61: 1-7

 

Benli M., Yiğit N., Kaya I. (2007) Antimicrobial activity of various extracts of Satureja hortensıs L. Journal Of Applıed Bıologıcal Scıences 1(1): 25-31

 

Benli M., Yiğit N. (2005) Ülkemizde yaygın kullanımı olan kekik (Thymus vulgarıs) bitkisinin antimikrobiyal aktivitesi Orlab On-Lıne Mıkrobıyolojı Dergısı, 3(8):1-8, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050303.pdf

 

Yiğit, N., Benli, M. (2005) Maya Hücre Duvar Yapısının Dinamikleri. Orlab On-Line

Mikrobiyoloji Dergisi, 3(3):11-17, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050303.pdf

 

Benli, M., Yiğit, N. (2004) Lizozomal Organel: Maya Vakuollerinin Fonksiyonları. ORLAB Online Mikrobiyoloji Dergisi, 2(9): 9-13, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

Benli, M., (2003) Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarla Kimyasal ve Biyolojik Mücadele. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(8): 1-25, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

Benli, M., Çakmakçı, L., (2003) Elmalardan İzole Edilen Epifitik Mayaların Botrytis cinerea ve Penicillium expansum Üzerine Antagonistik Etkileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 16(4): 649- 658

 

Benli, M., Kınay, P., (2003) Elmalarda Epifitik Mayaların Soğuk Hava Depolarında Hasat Sonrası Patojenlere Antagonistik Etkisi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 16(4): 641 – 648

 

 

 

Benli, M. (2003) Elmalarda Epifitik Mayaların Hasat Sonrası Patojenlere 22°C de İnhibitör etkisi. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(6): 21-28, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

 

Benli, M. (2003) Epifitik Mayaların Penicillium expansum ve Botrytis cinerea Hiflerine

Hiperparazitik etkisi. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(5): 1-9, www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030104.pdf

Benli, M., Çakmakçı, L. (2003) Elmalarda Hasat Sonrası Hastalıkların Kontrolünde Kullanılan Mayaların Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 1(1): 30-37.

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Benli,M., Karakaş, M. and Yiğit N. 2012. Structure of the venom apparatus in the tube web spider, Segestria florentina (Araneae: Segestriidae). KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI 1. ULUSLARARASI BIYOLOJI KONGRESI

 

Karakaş,M., Benli, M. 2012. Helminth parasites of some amphibians collected from the different regions in Turkey. KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI 1. ULUSLARARASI BIYOLOJI KONGRESI

 

Güney K, Benli M, Geven F, Bingöl MÜ. Climate Change Impacts on Karyatağı Mountain of Floristic Characteristics. (ULUSLARARASI) SEEMORE CONFERENCE 2012 MOUNTAIN RESOURCES AND THEIR RESPONSE TO GLOBAL CHANGE, 4-8 Temmuz  ANKARA

 

Yigit N., Benli M., Bayram A., Danisman T. (2006). Functional Morphology, Histology and Ultrastructure of Venom Apparatus of the Sorpion, Mesobuthus gibbosus anatolicus (Scorpiones: Buthidae) , SECOND INTERNETİONAL CONFERENCE ON NATURAL TOXİNS, 18-20 DECEMBER 2006, CAİRO-EGYPT.

 

 

Benli M., Yiğit N. (2006) Antıbacterıal actıvıty of the venom of spıder, Agelena labyrınthıca (Araneae: Agelenıdae), SECOND INTERNETIONAL CONFERENCE ON NATURAL TOXINS, 18-20 DECEMBER 2006, CAIRO EGYPT.

 

Benli M, Yağmur A E. Taramalı elektron mikroskobu ile Calchas birulai Fet, Soleglad & Kovarik, 2009 (Scorpiones: Iuridae) dış morfolojisinin detaylı olarak incelenmesi. 20. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 25-28 Ekim 2011 Kemer, Antalya

 

Güney K, Benli M, Geven F, Bingöl Ü, Yiğit N. Karyatağı Dağının (kastamonu / azdavay) endemik bitkileri ve tehlike kategorileri. X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 4-7 EKİM 2011 ÇANAKKALE

 

Benli M, Geven F, Bingöl Ü, Güney K, Yiğit N. Türkiye’de endemik bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivite bakımından araştırılması ve inhibisyon mekanizmasının aydınlatılması. X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ 4-7 EKİM 2011 ÇANAKKALE

 

Benli M., Yiğit N. (2006) Doğu anadolu bölgesınde yaygın kullanımı olan zeyturun (Satureja hortensıs L.) bıtkısının antımıkrobıyal aktıvıtesı XVIII. ULUSAL BIYOLOJI KONGRESI, 16-30 HAZIRAN 2006, KUŞADASI AYDIN.

 

Say Benli, M. (2001) Penıcıllıum expansum VE Botrytıs cınerea küflerıne etkılı epıfıtık mayalar ıle bıyokontrol mekanızmasının sem de incelenmesı TÜRKİYE IX. FİTOPATOLOJİ KONGRESİ, TEKIRDAĞ.

 

 

Kitaplar